İçindekiler bölümü hakkında

İçindekiler bir kitap, dergi veya başka bir yayının içindekileri listeleyebilir; şekil, reklam veren veya fotoğraf sahiplerini görüntüleyebilir veya okuyucuların belge veya kitap dosyası içindeki bilgileri bulmasına yardımcı olan başka bilgiler içerebilir. Belge birden çok içindekiler (örneğin bölümlerin listesi ve şekillerin listesi) içerebilir.

Her içindekiler, bir başlıktan ve sayfa numarasına göre veya alfabetik olarak sıralanan bir girişler listesinden oluşan ayrı bir öyküdür. Sayfa numaralarını da içeren girişler doğrudan belgenizdeki içerikten alınır ve istediğiniz zaman güncelleştirilebilir (kitap dosyasındaki birden çok belgede bile).

İçindekiler bölümü oluşturma işleminde üç ana adım vardır. Öncelikle içindekiler için temel olarak kullanacağınız paragraf stillerini oluşturun ve uygulayın. İkinci olarak içindekilerde hangi stillerin kullanılacağını ve içindekiler formatının nasıl olacağını belirleyin. Üçüncü olarak içindekileri belgenize aktarın.

İçindekiler girişleri Adobe PDF olarak dışa aktarılan belgelerde kullanılmak üzere otomatik olarak Yer İmleri paneline eklenebilir.

İçindekiler tablosu planlama ipuçları

İçindekiler tablosu planlarken aşağıdakileri dikkate alın:

 • Bazı içindekiler, yayınlanan belgede aslında görünmeyen, bir dergiye reklam verenlerin listesi gibi içerikten oluşturulur. Bunu InDesign uygulamasında yapabilmek için gizli bir katmana içerik girin ve içindekiler bölümü oluştururken bunu dahil edin.

 • Aynı ayar ve formata sahip yeni içindekiler bölümünü oluşturmak için diğer belgelerden veya kitaplardan içindekiler stilleri yükleyebilirsiniz. (Belgedeki paragraf stillerinin adları kaynak belgedekilerle eşleşmiyorsa, içe aktarılmış içindekiler stilini düzenlemeniz gerekebilir.)

 • İsterseniz, içindekilerin başlık ve girişleri için sekme durakları ve öncüleri dahil paragraf stilleri oluşturabilirsiniz. Daha sonra bu stilleri içindekileri oluşturduğunuzda uygulayabilirsiniz.

 • Sayfa numaralarını ve bunları girişlerden ayıran karakterleri formatlamak için karakter stilleri oluşturabilirsiniz. Örneğin, sayfa numaralarının kalın olmasını istiyorsanız, kalın niteliğini içeren bir karakter stili oluşturun ve içindekileri oluştururken bu karakter stilini seçin.

Kitaplarda içindekiler bölümü oluşturma

En iyi sonucu almak için kitaplara yönelik içindekiler bölümünü oluşturmadan önce aşağıdakileri yaptığınızdan emin olun:

 • İçindekiler bölümünü oluşturmadan önce kitap listesinin tam olduğundan, tüm belgelerin doğru sırayla listelendiğinden ve tüm başlıkların uygun paragraf stilleriyle formatlandığından emin olun.

 • Paragraf stillerinin kitabın tümünde tutarlı olduğundan emin olun. Adları aynı ancak tanımları farklı stillere sahip belgeler oluşturmaktan kaçının. Birden çok stil aynı ada ancak farklı stil tanımlarına sahipse, InDesign geçerli belgedeki stil tanımını (orada bir tanım varsa) veya kitapta stilin ilk geçtiği biçimini kullanır.

 • Gerekli stiller İçindekiler iletişim kutusunun açılır menülerinde görünmüyorsa stillerin içindekileri içeren belgeye kopyalanabilmesi için kitabı senkronize etmeniz gerekebilir.

 • İçindekiler listenizde sayılı önekler (1-1, 1-3 vb.) görüntülenmesini isterseniz bölüm numaralandırma yerine kısım numaralandırmayı tercih edin. Kısım numara önekleri içindekiler listesine eklenebilir.

İçindekiler bölümü oluşturma

İçindekiler bölümü oluşturmadan önce hangi paragrafların dahil edilmesi gerektiğine (bölüm başlıkları ve kısım başlıkları gibi) karar verin ve her biri için paragraf stilleri tanımlayın. Bu stillerin belgedeki veya kitap haline getirilmiş belgelerdeki tüm uygun paragraflara uygulandığından emin olun.

İçindekiler bölümünü oluşturduğunuzda içindekileri formatlamak için paragraf ve karakter stillerini de kullanabilirsiniz.

İçindekiler bölümü oluşturma
Paragraf stilleri olmayan (sol) ve paragraf stilleri girişlere uygulanan (sağ) içindekiler

İçindekiler bölümüne dahil edilecek paragraflar aynı sayfadaki farklı öykülerde görünürse, bunların TOC'deki sırası sayfadaki konumlarına göre belirlenir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tek bir belge için içindekiler bölümü oluşturuyorsanız, belgenin başına yeni bir sayfa eklemek isteyebilirsiniz.

  • Kitaptaki birden çok belge için içindekiler bölümü oluşturuyorsanız içindekiler için kullanılacak belgeyi oluşturun veya açın, belgenin kitaba dahil edildiğinden emin olun ve ardından kitap dosyasını açın.

 2. Mizanpaj > İçindekiler'i seçin.

  İçindekileriniz için uygun ayarlara sahip bir içindekiler tanımladıysanız, bunu İçindekiler Stilleri menüsünden seçebilirsiniz.

 3. Başlık kutusuna içindekileriniz için bir başlık (İçerik veya Şekil Listesi gibi) yazın. Bu başlık içindekilerin üstünde görünür. Başlığı formatlamak için Stil menüsünden bir stil seçin.
 4. Kitap listesindeki tüm belgeler için tek bir içindekiler bölümü oluşturmak ve kitabın sayfalarını yeniden numaralandırmak için Kitap Belgelerini Ekle'yi seçin. Sadece geçerli belge için içindekiler bölümü oluşturmak istiyorsanız bu seçeneğin işaretini kaldırın. (Geçerli belge kitap dosyasının bir parçası değilse bu seçenek işaretlenemez.)
 5. Diğer Stiller listesindeki paragraf stillerini çift tıklatarak Paragraf Stillerini İçer listesine ekleyerek, içindekilere eklenecek içeriği belirleyin.
 6. Belgedeki tüm mevcut içindekiler öykülerini değiştirmek için Mevcut İçindekileri Değiştir'i seçin. Şekiller listesi gibi yeni bir içindekiler bölümü oluşturmak istiyorsanız bu seçeneğin işaretini kaldırın.
 7. İçindekilerdeki her paragraf stilinin nasıl formatlanacağını belirleyen seçenekler belirtin.

  Not:

  İçindekiler bölümünüzün biçimlendirme ve diğer seçeneklerini içeren bir İçindekiler stili tanımlamanız iyi bir fikirdir, özellikle de belgenizde birden fazla İçindekiler bölümü kullanmak istiyorsanız. Bunu yapmak için Stili Kaydet'i tıklatın. Mizanpaj > İçindekiler Stilleri'ni seçerek de içindekiler stilleri oluşturabilirsiniz.

 8. Tamam'ı tıklatın.

  Yüklü metin imleci  görünür. Tıklatmadan veya sürüklemeden önce, yüklenen metni kaybetmeden yeni bir sayfa oluşturabilir veya farklı bir sayfaya geçebilirsiniz.

 9. Yeni içindekiler öyküsünü yerleştirmek için yüklü metin imlecini tıklatın veya bir sayfaya sürükleyin.

Not:

İçindekiler çerçevesiyle belgedeki diğer metin çerçeveleri arasında ilişki oluşturmaktan kaçının. Varolan içindekileri değiştirirseniz tüm öykü güncelleştirilen içindekilerle değiştirilir.

Birden fazla liste için İçindekiler stili oluşturma

Belgeniz veya kitabınız için farklı içindekiler bölümleri oluşturmanız gerekiyorsa, İçindekiler stillerini kullanın. Örneğin, içindekiler için bir içindekiler stili kullanırken, reklam verenler, şekiller e fotoğraf sahipleri listesi için başka bir içindekiler stili kullanabilir. Her liste türü için bir İçindekiler stili oluşturun.

İçindekiler stilleri oluşturmak, farklı bir belgede de aynı İçindekiler biçimlendirmesini kullanmak istediğinizde kullanışlıdır.

Not:

İçindekiler stillerini “İçindekiler” önekine sahip olan paragraf stilleriyle karıştırmayın. İçindekiler önekli paragraf stilleri (örneğin, “İçindekiler başlığı”) içindekiler girişlerinin kendilerini formatlamak için kullanılır. Buna karşın İçindekiler stili, otomatik olarak içindekiler bölümü oluşturmak için kullanılan bir ayarlar koleksiyonudur.

İçindekiler stili oluşturma

 1. Mizanpaj > İçindekiler Stilleri'ni seçin.
 2. Yeni'yi tıklatın.
 3. Oluşturduğunuz içindekiler stili için bir ad yazın.
 4. Başlık kutusuna içindekileriniz için bir başlık (İçerik veya Şekil Listesi gibi) yazın. Bu başlık içindekilerin üstünde görünür. Başlık stili belirlemek için Stil menüsünden bir stil seçin.
 5. Diğer Stiller listesinde içindekilere eklemek istediğiniz içeriği temsil eden paragraf stillerini çift tıklatın ve ardından bunları Paragraf Stillerini İçer listesine eklemek için Ekle'yi tıklatın.
 6. Her paragraf stilinin nasıl formatlanacağını belirleyen seçenekler belirtin.

Başka bir belgeden içindekiler stillerini içe aktarma

 1. Mizanpaj > İçindekiler Stilleri'ni seçin.
 2. Yükle'yi tıklatın, kopyalamak istediğiniz içindekiler stillerini InDesign dosyasını seçin ve Aç'ı tıklatın.
 3. Tamam'ı tıklatın.

Not:

Belgenizdeki paragraf stilleri içe aktarmak istediğiniz içindekiler stilindeki paragraf stiliyle eşleşmiyorsa, içindekileri oluşturmadan önce içindekiler stilini düzenlemeniz gerekir.

İçindekileri formatlama seçenekleri

İçindekiler bölümünü oluştururken veya düzenlerken oluşturulan içindekiler metninin görünümünü belirlemek için bu seçenekleri kullanın. Bu seçeneklerin bazıları sadece iletişim kutusundaki Daha Fazla Seçenek öğesini tıklattığınızda kullanılabilir.

Not:

Stil kısmındaki ayarlar sadece Paragraf Stillerini İçer altında seçilen geçerli stile uygulanır. Her stil için farklı formatlama seçenekleri belirleyebilirsiniz.

Giriş Stili

Paragraf Stillerini İçer içindeki her stil için ilişkili içindekiler girişlerine uygulamak üzere bir paragraf stili seçin.

Sayfa Numarası

Sayfa numarasını formatlayan bir karakter stili oluşturmak isteyebilirsiniz. Daha sonra bu stili Sayfa Numarası'nın sağındaki Stil açılır listesinde seçebilirsiniz. (Bkz. Paragraf ve karakter stilleri ekleme.)

İçindekiler tablosunun sayfa numaralarının önekler içermesini istiyorsanız ya da farklı bir numaralandırma yöntemi kullanacaksanız bkz. Bölüm numaralandırmayı tanımlama.

Giriş ile Numara Arasında: İçindekiler girişiyle sayfa numarası arasında hangi karakterlerin olması gerektiğini belirleyin. Varsayılan, InDesign uygulamasına sekme eklemesini belirten ^t karakteridir. Açılır listeden Sağ Girinti Sekmesi veya Em Boşluğu gibi başka özel karakterler de seçebilirsiniz.

Not:

Her iki karakteri de eklemediğinizden emin olmak için farklı bir özel karakter seçmeden önce kutudaki mevcut metni seçin.

Girişle sayfa numarası arasındaki boşluğu formatlayan bir karakter stili oluşturmak isteyebilirsiniz. Daha sonra bu stili Giriş ve Sayı Arasında'nın sağındaki Stil açılır listesinde seçebilirsiniz. (Bkz. Paragraf ve karakter stilleri ekleme.)

Girişin paragraf stili bir sekme öncüsü ayarı içeriyorsa ve sekme karakteri (^t) seçiliyse oluşturulan içindekilerde bir sekme öncüsü görünür.

İçindekiler bölümü formatlama seçenekleri
Girişi ve sayfa numarasını ayıran bir karakterin yanı sıra karaktere uygulamak için bir stil belirleyebilirsiniz.

Girişleri Alfabetik Olarak Sırala

İçindekiler girişlerini seçilen stilde alfabetik olarak sıralamak için bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek reklam verenler listesi gibi basit listeler oluşturmak için yararlıdır. İç içe girişler (Düzey 2 veya 3) kendi grupları içinde (sırasıyla Düzey 1 veya 2) alfabetik olarak sıralanır.

Not:

İçindekilerin sıralama düzeni belgenin varsayılan dil ayarıyla belirlenir. Varsayılan dil ayarını değiştirmek için hiçbir şeyin seçili olmadığından emin olun ve ardından Karakter panelindeki Dil menüsünden bir dil seçin.

Düzey

Varsayılan olarak, Paragraf Stillerini İçer kutusuna eklenen her öğe hemen üstündeki öğenin bir düzey altına ayarlanır. Seçilen paragraf stili için yeni bir düzey numarası belirleyerek bu hiyerarşiyi değiştirebilirsiniz. Bu seçenek yalnızca iletişim kutusundaki görüntüyü ayarlar. Girişlerin düzeye göre sıralandığı alfabetik durumda olan liste dışında elde edilen içindekiler listesine etkisi yoktur.

PDF Yer İmleri Oluştur

Belge PDF'ye aktarılırken içindekiler girişlerinin Adobe Acrobat veya Adobe Reader® yazılımının Yer İmleri panelinde görünmesini istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.

Alıştırma

Tüm içindekiler girişlerinin tek paragrafta bulunmasını istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Noktalı virgülden sonra kullanılan boşluk (; ) girişleri ayırır.

Gizli Katmanlardaki Metinleri Ekle

Bu seçeneği sadece gizli katmanlardaki paragrafların içindekilerinize eklenmesini istiyorsanız kullanın. Bu seçenek, belgenin kendisinde görünür metin olarak görünmeyen reklam veren veya şekil listesi oluştururken yararlıdır. Aynı metnin çeşitli sürümlerini veya çevirilerini depolamak için katmanlar kullandıysanız bu seçeneğin işaretini kaldırın.

Numaralı Paragraflar

İçindekileriniz numaralama kullanan bir paragraf stili içeriyorsa, içindekiler girişinin tüm paragrafı mı (hem numara hem de metin), sadece numaraları mı yoksa sadece paragrafı mı içerdiğini belirleyin.

Çerçeve Yönlendirmesi

İçindekiler tablosu oluşturmak için kullanacağınız metin çerçevesinin yazma yönünü belirleyin.

Sekme öncüleriyle içindekiler girişleri oluşturma

İçindekilerdeki girişler genellikle girişi ilişkili sayfa numarasından ayıran noktalarla veya sekme öncüleriyle formatlanır.

Nokta öncüleriyle içindekiler tablosu
Nokta öncüleriyle içindekiler tablosu

 1. Sekme öncüsü içeren bir paragraf stili oluşturma.

 2. İçindekiler ayarlarını güncelleştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Mizanpaj > İçindekiler Stilleri'ni seçin. İçindekiler stilini seçin ve Düzen'i tıklatın.

  • Mizanpaj > İçindekiler Stilleri'ni (içindekiler stili kullanmıyorsanız) seçin.

 3. Paragraf Stillerini İçer altında içindekilerde sekme öncüsüyle görünmesini istediğiniz bir öğeyi seçin.
 4. Giriş Stili için sekme öncüsünü içeren paragraf stilini seçin.
 5. Daha Fazla Seçenek öğesini tıklatın.
 6. Giriş ve Sayı Arasında seçeneğinin ^t olarak (sekmeyi temsil eden) ayarlandığından emin olun. Çıkmak için Tamam'ı veya Kaydet'i tıklatın.
 7. Gerekirse Mizanpaj > İçindekileri Güncelle'yi tıklatarak içindekileri güncelleştirin. Aksi takdirde yeni içindekiler öyküsünü yerleştirin.

Sekme öncüsü içeren bir paragraf stili oluşturma

 1. Paragraf Stilleri panelini görüntülemek için Pencere > Stiller > Paragraf Stilleri'ni seçin.
 2. Paragraf Stilleri panelinde aşağıdakilerden birini yapın:
  • İçindekilerinizdeki girişlere uygulanan paragraf stilinin adını çift tıklatın.

  • Panel menüsünden Yeni Paragraf Stili'ni seçin.

 3. Gerekliyse paragraf stili için bir ad girin.
 4. Sekmeler'i tıklatın.
 5. Sağa yaslanmış sekme simgesini seçin ve sekme durağını konumlandırmak için cetveli tıklatın.

  Numaralı liste öğelerini katmak amacıyla paragraflara stil uyguluyorsanız birincisi girintili numaralar için, ikincisi de sekme kılavuzu için olmak üzere iki sekme ayarı uyguladığınızdan emin olun.

 6. Öncü için bir nokta (.) girin.
 7. İsterseniz başka stil seçenekleri belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

İçindekileri güncelleştirme ve düzenleme

İçindekiler belgenizdeki içeriğin bir anlık görüntüsü gibidir. Belgenizdeki sayfa numaraları değişirse veya içindekiler girişleriyle ilişkili başlıkları veya diğer öğeleri düzenlerseniz güncelleştirmek için içindekileri yeniden oluşturmanız gerekir.

İçindekileri güncelleştirme

 1. İçindekileri içeren belgeyi açın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • İçindekiler girişlerinde değişiklik yapmak için içindekiler öyküsünün kendisini değil, belgenizi ve kitap haline getirilmiş belgelerinizi düzenleyin.

  • İçindekiler başlığına, girişlerine veya sayfa numaralarına uygulanan formatlamayı değiştirmek için bu öğelerle ilişkili paragraf veya karakter stillerini düzenleyin.

  • Sayfaların numaralandırılma biçimini (örneğin, 1, 2, 3 veya i, ii, iii) değiştirmek için belge veya kitaptaki kısım numaralamasını değiştirin. (Bkz. Bir kitabın sayfalarını, kısımlarını ve paragraflarını numaralandırma.)

  • Yeni başlık belirlemek, içindekilere diğer paragraf stilleri eklemek veya içindekiler girişlerinin formatlamasını geliştirmek için içindekiler stilini düzenleyin.

 3. İçindekiler listesinin bulunduğu metin çerçevesinde ekleme noktası seçip veya yerleştirip Mizanpaj > İçindekileri Güncelle'yi seçin.
 4. Belgenizde, maliyet listesi ve reklam verenlerin listesi gibi birden fazla içindekiler bölümünüz varsa, farklı bir bölüm içeren metin çerçevesini seçin, sonra da Mizanpaj > İçindekileri Güncelle'yi seçin.

İçindekileri düzenleme

İçindekilerinizin düzenlenmesi gerekiyorsa, içindekiler öyküsünü değil belgedeki asıl paragrafları düzenleyin ve ardından yeni bir içindekiler bölümü oluşturun. İçindekiler öyküsünü düzenlerseniz, yeni bir içindekiler bölümü oluşturduğunuzda değişikliklerinizi kaybedersiniz. Aynı nedenden dolayı, doğrudan içindekileri formatlamak yerine, içindekiler girişlerini formatlamak için kullanılan stilleri düzenlemeniz gerekir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi