Karışık mürekkep renk örneklerini oluşturma ve düzenleme

En az mürekkep sayısıyla en fazla yazdırılan renk sayısını elde etmeniz gerektiğinde, iki spot rengi birleştirerek veya bir spot rengi bir veya daha çok proses mürekkebiyle birleştirerek yeni mürekkep renk örnekleri oluşturabilirsiniz. Karışık mürekkep renkleri kullanmak, belgeyi yazdırmak için kullanılan renk ayrımı sayısını artırmadan kullanılabilen renkleri artırmanıza yardımcı olur.

Aynı anda birden çok örnek oluşturmak için tek bir karışık mürekkep renk örneği oluşturabilir veya karışık mürekkep grubu kullanabilirsiniz. Karışık mürekkep grubu, farklı proses ve spot mürekkep renklerinin artımlı yüzdelerinden oluşturulan renk dizileri içerir. Örneğin, dört proses siyan tonunu (%20, %40, %60 ve %80) spot rengin beş tonuyla (%10, %20, %30, %40 ve %50) karıştırmak 20 farklı renk örneği içeren karışık mürekkep grubuyla sonuçlanır.

Karışık mürekkep renk örnekleri içeren Renk Örnekleri paneli
Karışık mürekkep renk örnekleri içeren Renk Örnekleri paneli

A. Ana karışık mürekkep grubu B. Alt karışık mürekkep grubu C. Karışık mürekkep renk örneği (bağımsız) 

Karışık mürekkep renk örneği veya karışık mürekkep grubu oluşturmadan önce Renk Örnekleri paneline en az bir spot renk eklemeniz gerekir.

Karışık mürekkep renk örneği oluşturma

 1. Renk Örnekleri panel menüsünde Yeni Karışık Mürekkep Renk Örneği'ni seçin. (Renk Örnekleri paneline spot renk ekleyene kadar bu seçenek kullanılamaz.)
 2. Renk örneği için bir ad yazın.
 3. Mürekkebi karışık mürekkep renk örneğine eklemek için adının yanındaki boş kutuyu tıklatın. Mürekkep simgesi  görüntülenir. Karışık mürekkep renk örneği en az bir spot renk içermelidir.
 4. Kaydırıcı çubuğunu kullanarak veya yüzde kutusuna bir değer yazarak renk örneğine eklenen her mürekkebin yüzdesini ayarlayın.
 5. Karışık mürekkebi Renk Örnekleri paneline eklemek için Ekle'yi veya Tamam'ı tıklatın.

  Not:

  Monitördeki renkler yazdırıldığında farklı görünür. En iyi sonuçlar için ticari baskı servisinizden yazdırmak istediğiniz karışık mürekkeplerin bir örneğini basmasını isteyin.

Karışık mürekkep grubu oluşturma

 1. Renk Örnekleri panel menüsünde Yeni Karışık Mürekkep Grubu'nu seçin. (Renk Örnekleri paneline spot renk ekleyene kadar bu seçenek kullanılamaz.)
 2. Karışık Mürekkep Grubu için bir ad yazın. Gruptaki renkler artan bir Renk Örneği soneki (Renk Örneği 1, Renk Örneği 2 vb.) ile birlikte bu adı kullanır.
 3. Mürekkebi karışık mürekkep grubuna eklemek için adının yanındaki boş kutuyu tıklatın.
 4. Seçtiğiniz her mürekkep için aşağıdakileri yapın:
  • İlk değeri için grubu oluşturmak üzere karıştırmaya başlamak istediğiniz mürekkep yüzdesini girin.

  • Tekrar için mürekkep yüzdesini artırmak istediğiniz sayı adedini girin.

  • Artım için her tekrarda eklemek istediğiniz mürekkep yüzdesini belirleyin.

  Not:

  Örneğin, 20 adet siyan renk örneği oluşturmak için proses renk siyanın 4 tonunu (%20, %40, %60, %80) ve 5 spot renk tonunu (%10, %20, %30, %40, %50) karıştırıp eşleştirirken İlk değeri %20, Tekrar değerini 3, Artım değerini %20, spot rengin İlk değerini %10, Tekrar değerini 4 ve Artım değerini %10 olarak ayarlayın.  

 5. İletişim kutusunu kapatmadan renk örnekleri oluşturmak için Renk Örnekleri Önizlemesi'ni tıklatın; daha sonra geçerli mürekkep seçimlerinizin ve değerlerinizin istediğiniz sonucu üretip üretmediğini görebilir ve gerekirse ayarlamalar yapabilirsiniz.

  Not:

  İlk, Tekrar ve Artım için girilen değerler herhangi bir mürekkep için %100'ü aşarsa bir uyarı görüntülenir. Yine de devam etmeyi seçerseniz InDesign mürekkep yüzdelerinin üst sınırını %100 olarak belirler.

 6. Karışık mürekkep grubundaki tüm mürekkepleri Renk Örnekleri paneline eklemek için Tamam'ı tıklatın.

Karışık mürekkep renk örneklerini düzenleme

Karışık mürekkep renk örneğini, diğer renk örneklerini düzenlemek için kullandığınız aynı yöntemlerle düzenlersiniz. Karışık mürekkep renk örneğini veya grubunu düzenlerken aşağıdakileri dikkate alın:

 • Karışık mürekkep renk örneğinde kullanılan bir mürekkebi silmek için Renk Örnekleri panelini kullanırsanız InDesign sizden yeni bir mürekkep ister. Karışık mürekkep en az bir spot renk içermelidir, aksi takdirde proses rengine dönüştürülür.

 • Karışık mürekkep grubunun üst öğesinde  yaptığınız değişiklikler o gruptaki tüm karışık mürekkeplere uygulanır. (Karışık mürekkep grubundaki renk örneğinde yaptığınız değişiklikler sadece o renk mürekkebine uygulanır.)

 • Karışık mürekkebi proses veya spot renge dönüştürmek, karışık mürekkep grubuyla olan ilişkilendirmesini kaldırır.

 • Karışık mürekkep grubunun üst öğesini silmek gruptaki tüm renk örneklerini siler.

 1. Renk Örnekleri panelinde değiştirmek istediğiniz karışık mürekkep grubunun üst öğesini  çift tıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Varolan bileşen mürekkebinin yerine yeni bir mürekkep seçin.

  • Mürekkebi karışık mürekkep grubunun bileşeni olarak dahil etmek veya mürekkebi hariç tutmak için mürekkebin yanındaki kutuyu tıklatın.

  Not:

  Karışık mürekkep grubunu oluşturmak için kullanılan ilk yüzdeleri, tekrarları veya artımları değiştiremezsiniz.

 3. Tamam'ı tıklatın.

Karışık mürekkep gruplarını yönetme

Karışık mürekkep gruplarını silmek, renk örnekleri eklemek ve karışık mürekkep renk örneklerini proses renklerine dönüştürmek için Renk Örnekleri panelini kullanın.

Karışık mürekkep gruplarını silme

 1. Renk Örnekleri panelinde silmek istediğiniz karışık mürekkep grubunun üst öğesini seçin ve Sil düğmesini tıklatın.

Karışık mürekkep grubuna renk örneği ekleme

 1. Renk Örnekleri panelinde karışık mürekkep grubunun üst öğesini seçin.
 2. Panel menüsünden Yeni Renk Örneği'ni seçin.
 3. İsterseniz renk örneği için bir ad belirleyebilirsiniz.
 4. Listelenen her mürekkep için karışık mürekkep renk örneğinde olmasını istediğiniz yüzdeyi belirleyin. (Mürekkepleri ekleyemez veya silemezsiniz.)
 5. Tamam'ı tıklatın.

Tek karışık mürekkep renk örneğini proses renge dönüştürme

Baskı maliyetlerini azaltmak için karışık mürekkepleri proses renklere dönüştürebilirsiniz. Karışık mürekkep grubunun üst öğesini prosese dönüştürdüğünüzde, üst renk örneği kaybolur ve karışık mürekkep grubundaki diğer renk örnekleri proses renklerine dönüştürülür.

 1. Dönüştürmek istediğiniz karışık mürekkep renk örneğini çift tıklatın.
 2. Renk Türü için Proses'i seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Karışık mürekkep grubundaki tüm mürekkepleri prosese dönüştürme

 1. Karışık mürekkep grubunun üst öğesini  çift tıklatın ve açılan iletişim kutusunda Karışık Mürekkep Renk Örneklerini Prosese Dönüştür'ü seçin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi