Ön Kontrol paneline genel bakış

Belgeyi yazdırmadan ya da servis sağlayıcıya teslim etmeden önce belgede kalite kontrolü yapabilirsiniz. Ön-kontrol, bu proses için endüstri standardı terimidir. Belgenizi düzenlediğinizde Ön Kontrol paneli belgenin veya kitabın istendiği gibi yazdırılmasını ya da çıkış alınmasını engelleyebilecek sorunlarla ilgili uyarır. Bu sorunlara arasında eksik dosyalar ya da fontlar, düşük çözünürlüklü görüntüler, taşan metin ve diğer koşulların sayısı vardır.

Hangi koşulların algılanacağını tanımlamak için ön kontrol ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Bu ön kontrol ayarları kolay yeniden kullanım için ön kontrol profillerinde saklanır. Kendi ön kontrol profillerinizi oluşturabilir veya yazıcınızdan ya da başka bir kaynaktan içe aktarabilirsiniz.

Canlı ön kontrol avantajlarından yararlanmak için belge oluşturmanın erken aşamalarında ön kontrol profili oluşturun ya da belirtin. Ön Kontrol açıksa, InDesign sorun algıladığında durum çubuğunda kırmızı daire simgesi görüntülenir. Ön Kontrol panelini açabilir ve sorunları düzeltme amacıyla temel kılavuzluk almak için Bilgi kısmını görüntüleyebilirsiniz.

Ön Kontrol paneli
Ön Kontrol paneli

A. Seçili hata B. Sayfa öğesini görüntülemek için sayfa numarasını tıklatın C. Seçilen hatanın düzeltilmesi için bilgi alanı öneriler sunar D. Hata kontrolü için sayfa aralığı belirtin 

Ön kontrol panelini açma

 • Pencere > Çıktı > Ön Kontrol öğesini seçin.

 • Bir belge penceresinin en alt kısmındaki Ön Kontrol simgesini çift tıklatın. Hata algılanmazsa Ön Kontrol simgesi yeşil, hata algılanırsa kırmızıdır.

Ön kontrol profillerini tanımlama

Varsayılan olarak, [Temel] profil yeni ve dönüştürülmüş belgelere uygulanır. Bu profil eksik veya değiştirilmiş bağları, taşan metni ve eksik fontları işaretler. [Temel] profilini düzenleyemez ve silemeseniz de birden çok profil oluşturup kullanabilirsiniz. Örneğin, farklı belgelerde çalışırken, farklı baskı hizmet sağlayıcıları kullanırken ya da farklı üretim aşamalarında tek belge çalıştırırken profiller arasında geçiş yapabilirsiniz.

Profil almak veya ön kontrol profil ayarları hakkında bilgi edinmek için baskı öncesi sağlayıcısıyla birlikte çalışın.

Ön kontrol profili tanımlama

 1. Ön Kontrol menüsünden veya belge penceresinin altındaki Ön Kontrol menüsünden Profilleri Tanımla'yı seçin.

 2. Yeni Ön Kontrol Profili simgesini  tıklayın ve profil için bir ad belirleyin.

 3. Her kategoride ön kontrol ayarlarını belirtin. Kutudaki onay işareti tüm ayarların eklendiğini belirtir. Boş kutu eklenen ayar olmadığını belirtir.

  Bağlantılar

  Eksik bağların ve değiştirilmiş bağların hata olarak görüntülenip görüntülenmeyeceğini saptayın.

  Renk

  Hangi saydamlık karıştırma alanının gerektiğini ve CMY plakaları, renk uzayları ve üst baskı gibi öğelere izin verilip verilmeyeceğini saptayın.

  Görüntüler ve Nesneler

  Görüntü çözünürlüğü, saydamlık ve kontur kalınlığı gibi öğelerle ilgili gereksinimleri belirtin.

  Metin

  Metin kategorisi eksik fontlar ve taşan metin gibi öğelerle ilgili hataları görüntüler.

  Belge

  Sayfa boyutu ve yönü, sayfa sayısı, boş sayfalar ve taşma payı/.ilgi alanı ayarları için gereksinimleri belirtin.

 4. Başka bir profilde çalışmadan önce bir profildeki değişikliklerinizi korumak için Kaydet'i seçin. İletişim kutusunu kapatıp tüm değişiklikleri kaydetmek için Tamam'ı da tıklatabilirsiniz.

Profilleri gömme ve kaldırma

Profili gömdüğünüzde belgenin profil parçasını oluşturursunuz. Dosyayı başka birine gönderdiğinizde profillerin gömülmesi özellikle yararlıdır. Bir profilin gömülü olması, mutlaka kullanılması gerektiği anlamına gelmez. Örneğin, belgeyi baskı hizmetine gömülü profille gönderirseniz yazıcı belgeyle kullanılmak üzere farklı bir profil seçebilir.

Yalnızca tek profil gömebilirsiniz. [Temel] profil gömülemez.

 1. Profili gömmek için Profil listesinden ilgili profili seçerek Profil listesinin sağ tarafındaki Göm simgesini tıklatın.

  Profili, Profilleri Tanımla iletişim kutusunda da gömebilirsiniz.

 2. Profil gömülmesini kaldırmak için Ön Kontrol paneli menüsünden Profilleri Tanımla'yı, ardından iletişim kutusunun sol tarafındaki Ön Kontrol Profili Menüsünden Ön Kontrol Profili Gömülmesini Kaldır'ı seçin.

Profilleri dışa aktarma ve yükleme

Başkalarının da kullanabilmesi için profili dışa aktarabilirsiniz. Dışa aktarılan profiller .idpp uzantısıyla kaydedilir.

Not:

Profilin dışa aktarılması profil ayarlarını yedeklemek için iyi bir yöntemdir. Tercihleri geri yüklediğinizde profil bilgileriniz sıfırlanır. Tercihleri geri yüklemek için dışa aktarılan profilinizi yükleyebilirsiniz.

Bir başkası tarafından kullanmanız sağlanan bir profili de yükleyebilirsiniz. *.idpp dosyası yükleyebilir ya da belirttiğiniz belgede gömülü profil yükleyebilirsiniz.

 • Profili dışa aktarmak için Ön Kontrol menüsünden Profilleri Tanımla'yı seçin. Ön Kontrol Profili Menüsünden Profili Dışa Aktar'ı seçin, ad ve konum belirtin ve Kaydet'i tıklatın.
 • Bir profili yüklemek (içe aktarmak) için Ön Kontrol menüsünden Profilleri Tanımla'yı seçin. Ön Kontrol Profili Menüsünden Profili Yükle'yi seçin, *.idpp dosyasını ya da kullanmak istediğiniz gömülü profilin bulunduğu belgeyi seçin ve 'ı tıklatın.

Profil silme

 1. Ön Kontrol menüsünden Profilleri Tanımla'yı seçin.

 2. Silmek istediğiniz profili seçip Ön Kontrol Profilini Sil simgesini tıklatın.

 3. Profili silmek için Tamam'ı tıklatın.

Ön kontrol hatalarını görüntüleme ve çözme

Hata listesinde yalnızca hatalı kategoriler listelenir. Genişletmek veya daraltmak için öğenin yanındaki oku tıklatabilirsiniz.

Hata listesini görüntülediğinizde şu sorunları dikkate alın:

 • Bazı durumlarda renk örneği ya da paragraf stili gibi bir tasarım öğesi soruna neden olabilir. Tasarım öğesinin kendisi hata olarak raporlanmaz. Bunun yerine, tasarım öğesinin uygulandığı sayfalar hata listesinde görüntülenir. Bu gibi durumlarda, sorunu tasarım öğesinde çözdüğünüzden emin olun.

 • Taşan metin, gizli koşullar veya listelenmeyen notlarda hata oluşabilir. İzlenen değişikliklerde halen bulunan silinmiş metin de yoksayılır.

 • Sorunlu kalıp sayfa öğesi, kalıp uygulanmamışsa ya da geçerli kapsamda uygulanmış sayfa yoksa listelenmez. Kalıp sayfa öğesinde hata varsa kalıp sayfanın uygulandığı her sayfada hata yinelendiğinde bile Ön Kontrol paneli bunu yalnızca bir kez listeler.

 • Baskı dışı sayfa öğelerinde, çalışma alanındaki sayfa öğelerinde ya da gizli veya baskı dışı katmanlarda oluşan hatalar, yalnızca Ön Kontrol Seçenekleri iletişim kutusunda ilgili seçeneklerin belirtilmiş olması koşuluyla hata listesinde görüntülenir.

 • Yalnızca bazı sayfaların çıktısını almak için ön kontrolü belirli bir sayfa aralığıyla sınırlandırabilirsiniz. Ön Kontrol panelinin altında sayfa aralığını belirtin.

Canlı ön kontrolü açma veya kapatma

Ön kontrol, varsayılan olarak tüm belgeler için açık durumdadır.

 1. Etkin belgede ön kontrolü etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Ön Kontrol panelinin sol üst köşesindeki Açık seçeneğini belirleyin ya da belge penceresinin altında Ön Kontrol menüsünden Ön Kontrol Belgesi'ni seçin.

 2. Tüm belgeler için ön kontrolü etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere Ön Kontrol paneli menüsünden Ön Kontrolü Tüm Belgeler İçin Etkinleştir'i seçin.

Hataları çözme

 1. Hata listesinde sayfa öğesini görmek için satırı çift tıklatın ya da Sayfa sütununda sayfa numarasını tıklatın.

 2. Seçili satırla ilgili bilgileri görüntülemek için Bilgi'nin solundaki oku tıklatın.

  Bilgi panelinde sorunun bir açıklaması bulunur ve sorunun çözümüyle ilgili öneriler sunulur.

 3. Hatayı düzeltin.

Farklı profil seçme

Farklı profillerin kullanılması çoğu iş akışı için yararlıdır. Örneğin, düzenlediğiniz belgeler için aynı anda farklı profiller seçebilir ya da yeni bir üretim devresi başlatmak amacıyla yeni profil belirtebilirsiniz. Farklı profil seçtiğinizde belge yeniden incelenir.

 1. Belgeyi açın.

 2. Ön Kontrol panelinde, Profil menüsünden profil seçin.

Bu belgeyle her çalıştığınızda bu profili kullanmak istiyorsanız profili gömün. Aksi taktirde belge varsayılan çalışan profil kullanılarak açılır.

Ön kontrol için sayfa aralığı belirtme

 1. Ön Kontrol panelinin en altında sayfa aralığını (1-8 gibi) belirtin.

Sayfa aralıklarını belirtmeyle ilgili kurallar Yazdır iletişim kutusunda olanlarla aynıdır. Bu sayfa aralığının dışındaki sayfalarda görüntülenen hatalar hata listesinden çıkartılır.

Ön kontrol seçeneklerini ayarlama

 1. Ön Kontrol paneli menüsünden Ön Kontrol Seçenekleri'ni seçin.

 2. Aşağıdaki seçenekleri belirleyip Tamam'ı tıklatın.

  Çalışma Profili

  Profili yeni belgeler için varsayılan olarak seçin. Çalışma profilinin yeni belgelere gömülmesini isterseniz Çalışma Profilini Yeni Belgelere Göm'ü seçin. Bkz. Ön kontrol profillerini tanımlama.

  Gömülü Profili Kullan / Çalışma Profilini Kullan

  Belge açtığınızda ön kontrol için gömülü profilinin mi, yoksa belirtilen çalışma profilinin mi kullanılacağını saptayın.

  Katmanlar

  Tüm katmanlardaki, görünür katmanlardaki ya da görünür ve yazdırılabilir katmanlardaki öğelerin ön kontrole eklenip eklenmeyeceğini belirtin. Örneğin, öğe gizli katmandaysa hataların bu öğede raporlanmasını önleyebilirsiniz.

  Yazdırılmayan Nesneler

  Nitelikler panelinde yazdırılmaz olarak işaretlenen nesneler ya da Kalıp Öğelerini Gizle'nin uygulanmış olduğu sayfalardaki kalıp sayfa nesneleri hakkında hata raporlamak için bu seçeneği belirleyin.

  Çalışma Alanı Nesneleri

  Çalışma alanına yerleştirilmiş nesneler hakkında hataları raporlamak için bu seçeneği belirleyin.

Hata başına satır sayısını sınırlama

Hata başına satır sayısını sınırlayarak hata listelerinizi daha yönetilebilir olarak tutabilirsiniz. Örneğin, TrueType fontları kullanılan bir belgede, tüm belge boyunca tek bir TrueType fontunun kullanılması yüzlerce hataya neden olabilir. Hata başına satır sayısını 25 ile sınırlarsanız listede yalnızca ilk 25 hata görüntülenir; hatanın yanında (25+) görüntülenir.

 1. Ön Kontrol paneli menüsünden Hata Başına Satır Sayısını Sınırla'yı, ardından da sayıyı seçin.

Hata raporunu kaydetme

Ön Kontrol panelinde görüntülenen, hataların listelendiği salt metin ya da PDF dosyası oluşturabilirsiniz. Raporda saat, belge adı ve profil adı gibi diğer istatistikler de bulunabilir.

Not:

Tüm fontların, mürekkeplerin, bağlantıların ve kullanılan diğer öğelerin bulunduğu tam belge deposu için Paketle özelliğini kullanarak rapor oluşturun.

 1. Ön Kontrol paneli menüsünden Raporu Kaydet'i seçin.

 2. Farklı Kayıt Türü (Windows) veya Format (Mac OS) menüsünden dosyayı PDF olarak mı, yoksa metin dosyası olarak mı kaydetmek istediğinizi belirtin.

 3. Rapor için bir ad ve konum belirtin ve Kaydet'i tıklatın.

Ön kontrol kitapları

Kitap panelinden Ön Kontrol Kitabı'nın seçilmesi tüm belgelerin (ya da seçili belgelerin) hata için incelenmesine neden olur. Belgelere gömülü profilleri kullanabilir ya da kullanmak amacıyla profil belirtebilirsiniz. Yeşil, kırmızı veya soru işareti simgesi her belgenin ön kontrol durumunu belirtir. Yeşil, belgede raporlanan hata olmadığını belirtir. Kırmızı, hataları belirtir. Soru işareti, bilinmeyen durumu belirtir. Örneğin, belge kapalı olabilir, ön kontrol kapalı olabilir ya da ön kontrol profili değişmiş olabilir.

Kitapta ön kontrol seçeneklerini ayarlama

 1. Kitap paneli menüsünden Ön Kontrol Kitabı'nı seçin.

 2. Ön Kontrol Kitabı Seçenekleri iletişim kutusunda ön kontrol seçeneklerinin tüm kitaba mı, yoksa yalnızca seçili belgelere mi uygulanacağını belirtin.

 3. Ön Kontrol Profili altında belirtilen profili Profil Kullan menüsünde mi, yoksa her belgenin gömülü profilinde mi kullanmak istediğinizi belirtin.

  Belirttiğiniz profil her belge için geçici olarak kullanılır. Tek tek bu belgelerin herhangi birini kapadığınızda ya da açtığınızda, Ön Kontrol Seçenekleri iletişim kutusunda hangi seçeneğin belirtildiğine bağlı olarak kullanılan çalışma profili veya gömülü profil kullanılır.

 4. Ekle altında hata listesine hangi öğelerin ekleneceğini belirleyin.

  Katmanlar

  Tüm katmanlardaki, görünür katmanlardaki ya da görünür ve yazdırılabilir katmanlardaki öğelerin ön kontrole eklenip eklenmeyeceğini belirtin. Örneğin, öğe gizli katmandaysa bu öğede raporlanan hataları görmemeyi seçebilirsiniz.

  Çalışma Alanı Nesneleri

  Çalışma alanına yerleştirilmiş nesneler hakkında hataları raporlamak için bu seçeneği belirleyin.

  Yazdırılmayan Nesneler

  Nitelikler panelinde yazdırılmaz olarak işaretli nesneler hakkında hataları raporlamak için bu seçeneği belirleyin.

 5. Hata listesinin bulunduğu metin veya PDF dosyasını oluşturmak için Rapor Oluştur''u seçin. Oluşturulan rapor kitaptaki tüm hataları listeler.

 6. Ön Kontrol'ü tıklatın.

Kitapta ön kontrol hatalarını çözme

Kitap panelinde belge adının sağında kırmızı bir nokta görüntülendiğinde belgede ön kontrol hatalarının bulunduğu anlaşılır.

 1. Kitap panelinde hata bulunan belgeyi çift tıklatın.

 2. Her belgeyle ilgili hataları görüntülemek için Ön Kontrol panelini kullanın ve sorunları düzeltmek için gerekli değişiklikleri yapın.

Stiller veya renk örnekleri gibi tasarım öğeleri hataya neden olabilir. Bu gibi durumlarda, stil kaynağı belgesine ait stillerdeki ya da renk örneklerindeki hataları çözdüğünüzden emin olun.

Kitap ön kontrolünde kullanılacak gömülü belge profili olmayan bir profil belirtirseniz belgeyi yeniden açtığınızda farklı bir profilin seçilebileceğini unutmayın. Farklı profil farklı ön kontrol hatalarına neden olabilir.

Dosyaları paketleme

Servis sağlayıcıya kolay teslim için, fontlar ve bağlı grafikler de dahil, kullandığınız dosyaları bir araya toplayabilirsiniz. Dosyayı paketlediğinizde, InDesign belgesini (ya da kitap dosyasındaki belgeleri), tüm gerekli fontları, bağlı grafikleri, metin dosyalarını ve özelleştirilmiş bir raporu içeren bir klasör oluşturursunuz. Metin dosyası olarak kaydedilen bu rapor Yazdırma Yönergeleri iletişim kutusundaki bilgileri, kullanılan tüm fontların, bağların ve belgeyi yazdırmak için gerekli olan tüm mürekkeplerin listesini ve baskı ayarlarını içerir.

InDesign güncel bir ön kontrol gerçekleştirir. Paket Deposu iletişim kutusu algılanan sorun alanlarını belirtir. Servis sağlayıcınıza ayrıca belgenizden oluşturulmuş bileşik bir PDF dosyası ya da bir PostScript dosyası da verebilirsiniz.

 1. Paket iletişim kutusunu açmak için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Dosya  > Paket öğesini seçin. (Paket Dosya menüsünde görünmüyorsa Pencere> Çalışma Alanı> Gelişmiş seçeneğine giderek farklı bir çalışma alanı seçmeyi deneyin.)

  • Kitap paneli menüsünde, Kitap panelinde belgelerinin tümünün, bazılarının veya hiçbirinin seçilmiş olup olmamasına bağlı olarak Kitabı Paketle veya Seçili Belgeleri Paketle seçeneklerinden birini belirleyin.

  Uyarı simgesi  sorunlu alanları belirtir.

 2. Paketle iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sorunlarla ilgili bilgilendirilirseniz İptal'i tıklatıp sorun alanlarını çözmek için Ön Kontrol panelini kullanın.

  • Sorun alanını (Fontlar gibi) tıklatıp sorunu düzeltin. Belge istediğiniz duruma gelince paketleme işlemini yeniden başlatın.

  • Yazdırma talimatları dosyası oluşturmak için Özet sekmesindeki Yazdırma Talimatları Oluştur seçeneğini belirleyin.      
  • Paketlemeyi başlatmak için Paketle'yi tıklatın.

 3. Yazdırma Talimatları Oluştur seçeneğini belirlerseniz Yazdırma Talimatları iletişim kutusu açılır. Yazdırma yönergelerini doldurun. Yazdığınız dosya adı diğer tüm paketleme dosyalarına eşlik eden raporun adıdır. Devam et'i tıklatın.

 4. Tüm paketleme dosyalarının kaydedileceği bir konum belirleyin.

 5. Aşağıdakileri gerektiği şekilde seçin:

  Fontları Kopyala

  Tüm yazı tipini değil, gerekli tüm font dosyalarını kopyalar.

  Bağlantılı Grafikleri Kopyala

  Bağlantılı grafik dosyalarını paket klasörü konumuna kopyalar.

  Paketteki Grafik Bağlantılarını Güncelle

  Paket klasörü konumuna oluşturulmuş grafik bağlantılarını güncelleştirir.

  Yalnızca Belge Tireleme İstisnalarını Kullan

  Bu seçenek belirlenmişse, InDesign bu belgeyi işaretler; böylece farklı tireleme ve sözlük ayarlarına sahip bilgisayarda birileri açtığında ya da düzenlediğinde yeniden akıtılmaz. Dosya servis sağlayıcıya gönderildiğinde bu seçeneği açabilirsiniz.

  Gizli ve Yazdırılamayan İçerikten Fontları ve Bağları İçer

  Gizli katmanlardaki, gizli koşullardaki ve Katmanı Yazdır seçeneğinin kapatılmış olduğu katmanlardaki nesneleri paketler. Bu seçenek seçili olmadığında pakette yalnızca, paketi oluşturduğunuzda belgede görünür ve yazdırılır olanlar bulunur.

  IDML seçeneklerini işaretleme
  IDML seçeneklerini işaretleme

  IDML Ekle

  Pakete IDML dosyasını dahil eder. Böylelikle InDesign belgesi/kitabı, InDesign'ın önceki sürümlerinde de açılabilir.

  PDF (Baskı) Ekle

  Paketlemek üzere bir pdf (baskı) seçer. Mevcut olan tüm pdf hazır ayarları paketlemede kullanılabilir. Son kullanılan pdf hazır ayarı, pdf hazır ayar açılır menüsündeki varsayılan pdf hazır ayarıdır.

  Not:

   

  • Pdf oluşturma sırasında herhangi bir uyarı verildiğinde, pdf başarıyla oluşturulabilir. Ancak bir uyarı mesajı görüntülenir. 
  • Pdf/idml oluşturma veya paketleme sırasında herhangi bir hata söz konusu olduğunda, işlemleri en baştan yapmak gerekir.
  • Oluşturulan idml ve pdf dosyasının adı, .indd belgesinin adıyla aynıdır.

  Raporu Görüntüle

  Paketlemeden hemen sonra yazdırma talimatları raporunu bir metin düzenleyicisinde açar. Paketleme işlemini tamamlamadan önce yazdırma talimatlarını düzenlemek için Talimatlar düğmesini tıklatın. Bu seçenek yalnızca 2. adımda Yazdırma Talimatları Oluştur seçeneğini belirlemeniz durumunda etkinleştirilir. 

 6. Paketlemeye devam etmek için Paketle'yi tıklatın.

Font hatalarını düzeltme

Paket Deposu iletişim kutusunun Fontlar alanı, taşan metne ya da çalışma alanındaki metne uygulanan fontlar ve EPS dosyalarına, yerel Adobe Illustrator dosyalarına ve yerleştirilmiş PDF sayfaların gömülmüş fontlar da dahil, belgede kullanılan tüm fontları listeler ve fontun bilgisayarınızda yüklü ve kullanılabilir olup olmadığını belirler. Sadece Sorunları Göster'i seçmek aşağıdaki kategorilere uyan fontları gösterir:

Eksik fontlar

Belgede kullanılan ancak geçerli bilgisayarda yüklü olmayan veya belgeye yüklü fontlar olarak kullanılabilen fontları listeler.

Tamam olmayan fontlar

Mevcut bilgisayarda ekran fontu bulunan ancak karşılık gelen bir yazıcı fontu bulunmayan fontları listeler.

Korunan fontlar

PDF veya EPS dosyalarına gömülemeyen veya lisans kısıtlamalarından dolayı belgeye yüklü fontlar olarak kullanılan fontları listeler.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ön Kontrol iletişim kutusunu kapatın ve fontları bilgisayarınıza yükleyin.

  • Ön Kontrol iletişim kutusundaki Fontlar alanında Font Bul'u tıklatın ve belgenizde kullanılan fontları değiştirin.

Belgede kullanılan fontların lisanslı, yüklü ve bilgisayarınızda ya da çıktı aygıtında etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

Paket Deposu iletişim kutusunun Bağlantılar ve Görseller alanı, bağlı EPS grafiklerindeki OPI bağları da dahil olmak üzere, belgede kullanılan tüm bağları, gömülmüş görüntüleri ve yerleştirilmiş InDesign dosyalarını listeler. EPS grafiklerine ve InDesign dosyalarına gömülmüş görüntüler ön kontrol raporunda bağlantılar olarak içerilmez. Ön kontrol yardımcı programı eksik veya güncel olmayan bağları ve tüm RGB görüntülerini (renk yönetimi açık ve düzgün şekilde ayarlanmış değilse doğru şekilde ayrılamazlar) belirtir.

Not:

Paket Deposu iletişim kutusu yerleştirilmiş EPS, Adobe Illustrator, Adobe PDF, FreeHand dosyalarına ve yerleştirilmiş .INDD dosyalarında gömülmüş görüntüleri algılayamaz. En iyi sonucu elde etmek için Ön Kontrol panelini kullanarak ya da kendi orijinal uygulamalarında yerleştirilmiş grafikler için renk verilerini doğrulayın.

 1. Yalnızca sorunlu görüntüleri göstermek için Paket Deposu iletişim kutusunun Bağlantılar ve Görseller alanındaki Sadece Sorunları Göster'i seçin.
 2. Bağı onarmak için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Sorunlu görüntüyü seçin ve Güncelleştir ya da Yeniden Bağla'yı tıklatın.

  • Tümünü Onar'ı tıklatın.

 3. Doğru görüntü dosyasını bulun ve Aç'ı tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi