InDesign'da Veri Birleştirme panelini kullanarak bir veri kaynak dosyasını (CSV veya TXT dosyası) bir InDesign belgesiyle birleştirdiğinizde belgenizin birden fazla versiyonunu kolayca oluşturabilirsiniz. Örneğin, hızlı ve doğru bir şekilde yüzlerce çeşit mektup, zarf veya posta etiketleri oluşturmak için veri birleştirme işlevini kullanın. Veri birleştirme, posta birleştirme olarak da bilinir.

Ön Koşullar

Veri birleştirme için ihtiyacınız olan yalnızca veri kaynak dosyası ve hedef belgedir. 

 • Veri kaynak dosyası hedef belgenin her tekrarında değişen, form mektubu alıcılarının adları ve adresleri gibi bilgileri içerir. Veri kaynak dosyası alanlar ve kayıtlardan oluşur. Alanlar, şirket adları veya posta kodları gibi özel bilgilerdir. Kayıtlar ise şirketin adı, sokak adresi, şehri, ülkesi ve posta kodu gibi tam bilgi kümesi satırlarıdır. Veri kaynak dosyası, verilerin virgülle sınırlandığı bir virgülle sınırlanmış dosya (.csv) veya sekmeyle sınırlandığı bir sekmeyle sınırlanmış (.txt) dosya olabilir.
 • Hedef belge, veri-alan yer tutucularını ve birleştirilen belgenin her tekrarında aynı kalan şablon malzemesini, metinleri ve diğer öğeleri içeren bir InDesign belgesidir.

Birleştirilmiş belge, hedef belgeden alınan ve veri kaynağındaki her kaydı içerebilmesi için gerekli sayıda tekrarlanan şablon bilgileri içeren son InDesign belgesidir.

Veri birleştirme
Veri birleştirme

A. Veri kaynak dosyası B. Hedef belge C. Birleştirilmiş belge 

Veri Birleştirme paneli

Veri Birleştirme paneline Pencere > Yardımcı Programlar alanından erişilebilir. Her bir veri alanının adı ve türü panelde görüntülenir. Veri alanlarını belgenize eklediyseniz veri alanlarının yerleştirildiği sayfa numaraları da görüntülenir.

Veri Birleştirme paneli
Veri Birleştirme paneli

A. Veri Birleştirme menüsü B. Birleştirilmiş Belge Oluştur C. Veri alanının yerleştirildiği sayfa numarası D. Son kaydı önizle E. Sonraki kaydı önizle F. Kayda git G. Önceki kaydı önizle H. İlk kaydı önizle I. Kayıtları önizle J. Veri alanı türü ve adı K. Veri kaynağı 

Veri birleştirmek için temel adımlar

1. Kaynak ve hedef belgelerinizde hangi veri alanlarını kullanacağınızı belirlemek için plan yapın.

Birleştirmeyi gerçekleştirmek için hangi alanların gerekli olduğunu bilmek için, son belgenin nasıl görünmesini istediğinizi belirleyin. Örneğin, müşterilere postalanacak bir kartpostal oluşturuyorsanız aşağıdaki veri alanlarını kullanabilirsiniz:

<<Şirket Adı>><<Adres>><<Şehir>>, <<Ülke>><<Posta Kodu>>

Elektronik tablonuz veya veritabanınız aşağıdaki gibi görünebilir:

Örnek veri dosyası
Örnek veri dosyası

2. Genellikle elektronik tablo veya veritabanı dosyası olan veri kaynak dosyasını virgülle sınırlanmış (.csv) veya sekmeyle sınırlanmış (.txt) metin dosyası olarak kaydedin.

Veri kaynağı dosyanızın uygun alanları hedef belgenize dahil edeceğiniz bir şekilde yapılandırıldığından emin olun. Örneğin, elektronik tablonuzun üst satırı hedef belgenizde kullanacağınız "Şirket" ve "Adres" gibi alan adlarını içermelidir.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri kaynak dosyaları hakkında.

3. Hedef belgenin her sürümünde aynı kalan metinler veya başka öğeler içeren bir hedef belge oluşturun.

Daha fazla bilgi için bkz. Hedef belgeler hakkında.

4. Veri Birleştirme panelini kullanarak veri kaynağını seçin.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri kaynağı seçme.

5. Veri Birleştirme panelinden hedef belgeye alanlar ekleyin.

Belge sayfasına veya kalıp sayfaya veri alanları ekleyebilirsiniz. Kalıp sayfaya veri alanları eklerseniz ek seçenekleriniz olur.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri alanları ekleme ve Kalıp sayfalara veri alanı yer tutucuları ekleme.

6. Hedef belgenin istediğiniz şekilde göründüğünden emin olmak için kayıtların önizlemesini görüntüleyin.

7. Hedef belgeyi veri kaynak dosyasıyla birleştirin ya da PDF'ye dışa aktarın.

Daha fazla bilgi için bkz. Kayıtları birleştirme.

Veri kaynak dosyaları hakkında

Veri kaynağı genellikle bir elektronik tablo veya veritabanı uygulamasında bulunur ancak InDesign yazılımını veya herhangi bir metin düzenleyiciyi kullanarak kendi veri kaynak dosyanızı oluşturabilirsiniz. Veri kaynağı dosyaları virgülle sınırlanmış (.csv) veya sekmeyle sınırlanmış (.txt) metin formatında kaydedilmelidir. Bu formatları dışa aktarma hakkında daha fazla bilgi için kaynak uygulamanızın kullanıcı kılavuzunu okuyun.

Virgülle veya sekmeyle sınırlanmış bir metin dosyasında kayıtlar paragraf kesmeleriyle ayrılır; alanlarsa virgül veya sekmelerle ayrılır. Veri kaynak dosyası diskteki görüntülere referansta bulunan metin veya yollar da içerebilir.

Virgülle ayrılmış veri kaynak dosyası örneği

Name,Company Name,State 
Bill Tucker,CoreVent Labs,Nevada 
Dat Nguyen,"Brady, Hunt, and Baxter, Inc",Delaware 
Maria Ruiz,"Brinquist Enterprises, Inc.",California

Not:

Virgülle sınırlanmış bir dosyaya virgül veya tırnak işareti eklemek istiyorsanız, metni tırnak işareti içine alın (örneğin, "Brady, Hunt, and Baxter, Inc."). Tırnak işaretleri eklemezseniz her ad ayrı bir ad olarak değerlendirilir.

Veri kaynağı dosyasındaki alanda satır kesmesi ekleyemezsiniz. Farklı satırlarda alan bölmek için bu gerekliyse <<Adres1>> ve <<Adres2>> gibi iki farklı alan oluşturun.

Boş satırları korumak için belgeyi birleştirdiğinizde Boş Alanlar İçin Boş Satırları Kaldır'ı seçebilirsiniz. Ancak satırda boşluklar da dahil olmak üzere herhangi bir karakter görünüyorsa, satır silinmez.

Veri kaynak dosyasına görüntü alanları ekleme

Veri kaynak dosyasına görüntü alanları ekleyerek her birleştirilen kayıtta farklı bir görüntünün görünmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin, çeşitli şirketlerin bilgilerini içeren belgeleri birleştirdiğinizde, birleştirmenin bir parçası olarak her şirketin logosunun bir görüntüsünü ekleyebilirsiniz.

 1. Veri kaynak dosyasını açın.
 2. Görüntü dosyalarına referansta bulunan metin veya yolları eklemek için veri dosyası adının başına bir @ simgesi girin.

  @ simgesi sadece ilk satırda gereklidir; sonraki satırlar görüntü yollarını içermelidir. Büyük/küçük harf duyarlı olan yollar, depolandıkları işletim sisteminin adlandırma kurallarına uymalıdır.

  Not:

  Alanın başına @ simgesini girdiğiniz bir hata mesajı alırsanız, fonksiyonu doğrulamak için @ simgesinden önce bir tırnak işareti (') girin ('@Fotoğraflar gibi). Microsoft Excel gibi bazı uygulamalar @ simgesini fonksiyonlar için ayırır.

(Windows) Veri kaynak dosyasındaki görüntü referanslarına örnek

Ad

Yaş

@Fotoğraflar

Bill Tucker

36

C:\Photos\BillTucker.jpg

Dat Nguyen

53

C:\Belgelerim\dat.gif

Maria Ruiz

26

C:\Photos\Ruiz.psd

(Mac OS) Veri kaynak dosyasındaki görüntü referanslarına örnek

Ad

Yaş

@Fotoğraflar

Bill Tucker

36

Mac HD:Photos:BillTucker.jpg

Dat Nguyen

53

Desktop:Family:dat.gif

Maria Ruiz

26

Mac HD:Photos:Ruiz.psd

Not:

İşletim sisteminizdeki bir görüntünün yolunu görüntülemek için InDesign uygulamasını kullanabilirsiniz. InDesign belgesine bir görüntü ekleyin ve sonra görüntünün konumunu görmek için Bağlantılar panelini kullanın. Görüntü seçiliyken Bağlantılar paneli menüsünden Bilgileri Kopyala > Tam Yol Kopyala'yı seçin. Veri kaynağınıza yapıştırdıktan sonra yolu düzenlemeniz gerekebilir. Bu teknik özellikle sunucudaki görüntüler için yararlıdır.

Hedef belgeler hakkında

Veri kaynak dosyanız oluşturulduktan sonra hedef belgeyi ayarlamanız ve veri kaynak dosyasından alanları eklemeniz gerekir. Hedef belge, her kartpostalda görünmesini istediğiniz tasarım gibi veri alan yer tutucu metin ve grafiklerini içerir. Bu alanlar veri kaynağını seçmenizden sonra eklenmesi için kullanılabilir.

Hedef belge, veri kaynağındaki alanları içerir
Hedef belge, veri kaynağındaki alanları alan yer tutucu metnini göstererek içerir.

Verileri birleştirdiğinizde InDesign uygulaması, veri kaynak dosyasında atadığınız alanları değiştiren yeni bir belge oluşturur. Kalıp sayfaya veya belge sayfasına veri alanları yerleştirebilirsiniz.

Veri kaynağı seçme

Hedef belgenize alanlar eklemeden önce Veri Birleştirme panelinde bir veri kaynağı seçin. Hedef belge başına sadece bir veri kaynağı dosyası seçilebilir.

 1. Hedef belge olarak kullanacağınız belgeyi oluşturun veya açın.
 2. Pencere > Yardımcı Programlar > Veri Birleştirme seçeneğini belirleyin.

 3. Veri Birleştirme paneli menüsünde Veri Kaynağı Seç öğesini seçin.

 4. Sınırlı metin seçeneklerini değiştirmek için İçe Aktarma Seçeneklerini Göster'i seçin.

  InDesign otomatik olarak veri kaynak dosyasında kullanılan sınırlayıcı ve kodlama türünü algılar, bu nedenle genellikle içe aktarma seçeneklerini kullanmak gerekmez. Ancak, doğru tanımlanmadıklarını düşünüyorsanız farklı kodlama ve sınırlayıcı seçenekleri belirleyebilirsiniz.

 5. Veri kaynak dosyasını bulun ve düğmesini tıklatın.

 6. İçe Aktarma Seçeneklerini Göster'i işaretlediyseniz, sınırlayıcı ve kodlama seçeneklerini gereken şekilde değiştirin ve Tamam'ı tıklatın. Veri alanları Veri Birleştirme panelinde görüntülenir.

Not:

Uyarı mesajıyla dosyanın açılmadığı belirtiliyorsa veya liste kutusunda yanlış alanlar görünüyorsa, elektronik tablo veya veritabanı dosyasını düzenlemeniz ve bunun virgülle sınırlanmış veya sekmeyle sınırlanmış dosya olarak kaydetmeniz gerekebilir.

Veri kaynağı seçildikten ve alanlar Veri Birleştirme paneline yüklendikten sonra, veri kaynağını güncelleştirene kadar veri kaynağında yapılan değişiklikler hedef belgeye yansıtılmaz.

Veri alanları ekleme

Veri kaynağını seçtiğinizde Veri Birleştirme panelinde veri alan adlarının bir listesi görünür. Bu adlar veri kaynak dosyasındaki sütun başlıklarıyla aynıdır. Simgeler alanın metin veya görüntü olduğunu belirtir. Veri alanları belgenize eklendiğinde bunlar <<Şirket>> gibi yer tutucular olur. Bu yer tutucuları diğer metin veya grafikler gibi seçebilir ve formatlayabilirsiniz.

Kayan görüntü oluşturmak için varolan bir çerçeveye görüntü alanı atayabilirsiniz. Ekleme noktası bir metin çerçevesindeyse veya görüntü alanı eklediğinizde metin seçiliyse, bunun yerine satırla hizalı çerçeve olarak küçük bir yer tutucu eklenir. Birleştirilen görüntülerin boyutunu belirlemek için görüntü yer tutucusunu yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Veri alanı ekledikten sonra InDesign alanın veri kaynağını hatırlar. Alanlar listesinde bulunan yazım hatası, boş alan ve istenmeyen alan türleri gibi hatalar kaynak uygulamada düzeltilmeli ve Veri Birleştirme paneli kullanılarak güncelleştirilmelidir.

Hedef belgeye metin veri alanı ekleme

 1. Belge sayfasında veya kalıp sayfada metin çerçevesi oluşturun.

  Kalıp sayfaya veri alanları ekliyorsanız bkz. Kalıp sayfalara veri alanı yer tutucuları ekleme.

 2. Alan yer tutucusunun görünmesini istediğiniz metin çerçevesine bir ekleme noktası yerleştirin veya değiştirmek istediğiniz metni seçin.
 3. Alan yer tutucusu eklemek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Veri Birleştirme paneli listesinde bir alanı tıklatın.

  • Veri Birleştirme paneli listesindeki bir alan adını sürükleyin ve yer tutucuyu eklemek için metin çerçevesinin üzerine bırakın. Metin alanını boş bir çerçevenin üzerine bırakırsanız, boş çerçeve metin çerçevesine dönüşür.

Metin alanı yer tutucuları, hedef uygulamada geçerli formatlama niteliklerini (font ve boyut gibi) kullanarak çift köşeli parantez içinde (<<Ad>> gibi) görünür.

Not:

Sadece alan adını yazarak veya varolan bir alanı düzenleyerek geçerli bir alan oluşturamazsınız. Bunu Veri Birleştirme panelinden eklemeniz gerekir.

Hedef belgeye görüntü veri alanı ekleme

 • Yeni bir satır içi grafik yer tutucu eklemek için görüntü alanını metin çerçevesine sürükleyin veya ekleme noktasını metin çerçevesine yerleştirin ve görüntü alanını tıklatın.
 • Yeni bir kayan görüntü eklemek için görüntü alanını boş bir çerçeveye veya varolan grafik çerçevesine sürükleyin. Görüntü alanını boş bir çerçevenin üzerine bırakırsanız, boş çerçeve grafik çerçevesine dönüşür.
 • Gruplanmış öğeler, tablo hücreleri veya iç içe öğelerin için alan eklemek için görüntü alanını hedefe sürükleyin.

  Görüntü alanı yer tutucuları, alan adını içeren çerçeveler olarak görünür.

QR kodu ekleme

Birleştirilen bir belgeye bir QR kodu entegre edebilirsiniz. Aşağıda Veri Birleştirme iş akışı ile ekleyebileceğiniz farklı türde QR kodu alanları belirtilmiştir:

 • Düz Metin
 • Web Köprü Bağlantısı
 • Metin Mesajı
 • E-posta
 • Kartvizit

QR kodları oluşturmak için Veri Kaynağı olarak kullanılan, .txt ya da .csv dosyalarındaki veri girişleri şu formatlarda bulunur:

 • Düz Metin: QR kodu sütununa metni olduğu gibi girin.
 • Web Köprüsü: URL:<url> (Örneğin "URL:http://www.google.com")
 • Metin Mesajı: SMSTO:<Telefon numarası>:<Mesaj> (Örneğin: "SMSTO:9818143551:Hi")
 • E-posta: MATMSG:\nTo:<e-posta adresi> (örnek: "MATMSG:\nTO:johndoe@adobe.com\nSUB:Hi;\nBODY:;;")
 • Kartvizit: BEGIN:VCARD\nVERSION:2.1\nN:Smith;John\nFN:John Smith\nORG:Adobe\nUNVAN:Mühendis\nTEL;CEP TEL:+919876543210\nTEL;İŞ;TELESEKRETER:123456789\nADRES;İŞ:;;Street ABC;Seattle;Washington;98101;US\nE-POSTA;İŞ;İNTERNET:abc@adobe.com\nURL:www.adobe.com\nEND:VCARD

Veri girişleri e-posta, sms ve köprüden oluşabilir ya da düz metin türünde olabilir. Veri girişlerini yukarıda bahsedilen formatlarda, sütun adlarının yanına # işareti koyarak .csv ve .txt alanlarına girin. QR kodları oluşturmak için şu talimatları uygulayın:

 1. Pencereler > Yardımcı Programlar > Veri Birleştir'i seçin.

 2. Açılır menüden Veri Kaynağı Seç öğesini seçin.

 3. QR alan bilgisi içeren veri dosyasını seçin. 'ı tıklatın.

 4. Belgedeki yer tutucuyu seçin.

 5. Birleştirilmiş Belge Oluştur simgesini tıklatarak birleştirilmiş bir belge oluşturun.

Kalıp sayfalara veri alanı yer tutucuları ekleme

Kalıp sayfalara veri alanı yer tutucuları eklerseniz yer tutucularını belge sayfalarına eklediğinizde kullanamadığınız avantajlara sahip olursunuz:

 • Sonuçta elde edilen birleştirilmiş belge, kalıp sayfalarında orijinal yer tutucularını içerir ve belge sayfalarındaki birleştirilmiş sonuçları üzerine yazılmış kalıp sayfa öğeleri olarak içerir.

 • Birleştirilmiş belge veri kaynağına bir bağlantı içerir, böylece veri kaynağındaki kayıtlar değiştirilirse Veri Alanları'nda İçeriği Güncelleştir'i seçerek birleştirilmiş belge içeriğini güncelleştirebilirsiniz. Bu seçenek özellikle birleştirilmiş belgedeki mizanpajı değiştirip veri kaynağından yeni veriler eklemeniz gerektiğinde yararlıdır.

 • Birleştirilmiş Belge Oluştur iletişim kutusundaki ayarlar hedef belgede kullanılan ayarlarla aynıdır, böylece geçerli belgeyi aynı görünümle hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Ayrıca farklı bir veri kaynağına sahip eşdeğer bir belge oluşturmak için bu ortak ayarları kullanabilir veya kısmen değiştirilmiş bir mizanpajla yeni bir belge oluşturabilirsiniz.

Not:

Kalıp sayfaya veri alanları ekliyorsanız, veri alanlarının olduğu metin çerçevelerinin kalıp sayfa öğelerinin geçersiz kılmalarına izin verdiğinden emin olun. Kalıp sayfada metin çerçevesini seçip ardından Sayfalar paneli menüsünden Seçimde Kalıp Öğe Geçersiz Kılmalara İzin Ver'i seçin. Bu seçenek belirlenmezse veriler birleştirilmeyecektir. (Bkz. Kalıp oluşturma.)

Veri alanlarını hem kalıp sayfalara hem de belge sayfalarına yerleştiremezsiniz. Uygun şekilde birleştirmek için veri alanlarını içeren bir kalıp sayfasını belgenin ilk sayfasına uygulamanız gerekir.

Not:

Hata mesajıyla InDesign uygulamasının yer tutucular olmadığı için belgeyi birleştirilemediği belirtilirse, yer tutucuları tek sayfalı belgede sol kalıp ana sayfaya eklemiş olabilirsiniz. Sayfa 1 sağ kalıp sayfayı temel alır, bu nedenle yer tutucuları sağ kalıp sayfaya ekleyin.

Veri kaynak dosyalarını güncelleme, kaldırma veya değiştirme

 • Veri kaynak dosyalarını güncelleştirmek için veri kaynak dosyasını virgülle veya sekmeyle sınırlanmış bir formatta düzenleyin ve Veri Birleştirme panelinde Veri Kaynağını Güncelleştir'i seçin.

  Değişiklikler Veri Birleştirme paneline yansıtılır. Değişiklikler güncelleştirmeden sonra belgeye yansıtılmazsa, kapatmak için Önizleme'nin seçimini kaldırın ve tekrar açmak için Önizleme'yi işaretleyin.

 • Veri kaynak dosyasının bağlantısını kaldırmak için Veri Birleştirme paneli menüsünden Veri Kaynağı Kaldır'ı seçin.
 • Yeni bir veri kaynak dosyasına geçmek için Veri Birleştirme panel menüsünden Veri Kaynağı Seç'i belirleyin ve yeni veri kaynak dosyasını belirleyin. InDesign bazı alanları tanımayabilir. Bu durumda en doğrusu yer tutucu alanlarını silmek ve yeniden eklemektir.

Not:

Veri alanlarının kalıp sayfalarda bulunduğu bir hedef belgeden birleştirilmiş bir belge oluşturursanız birleştirilmiş belgedeki veri alanlarını güncelleyebilirsiniz.

Hedef belgedeki kayıtların önizlemesini görüntüleme

Hedef belgeyi ve veri kaynak dosyasını birleştirmeden önce, bilgiler birleştirildiğinde veri alanının düzgün göründüğünden emin olmak için kayıtların önizlemesini görüntülemek iyi bir uygulamadır. Kayıtların önizlemesini görüntülediğinizde, Veri Birleştirme panelinde alan yer tutucuları yerine veri kaynak dosyasındaki gerçek veriler görüntülenir. Örneğin, <<Şirket>> yerine Adobe yazısını görebilirsiniz. Kayıtlarda dolaşmak için Veri Birleştirme panelindeki gezinme düğmelerini kullanabilirsiniz.

Kayıtlarda yazım hatası veya ek boşluk gibi herhangi bir soruna rastlarsanız kaynak dosyayı orijinal uygulamasında düzenlemeniz önerilir. (Bkz. Veri kaynak dosyaları hakkında.)

 1. Veri Birleştirme panelinin altındaki Önizleme'yi tıklatın veya Veri Birleştirme paneli menüsünden Önizleme'yi seçin.

 2. Farklı kayıtlardaki verileri görmek için gezinme düğmelerini tıklatın.

Not:

Belirli bir kayda gitmek için panelin altındaki gezinme düğmelerini tıklatın. Ayrıca önizlemesini görmek istediğiniz kaydın numarasını panelin altındaki gezinme metin kutusuna yazabilir ve ardından Enter veya Return tuşuna basabilirsiniz.

Önizlemeyi açma veya kapatma

Bazı sorunlar önizleme modları arasında geçiş yaptığınızda ortaya çıkabilir veya kendi kendine düzelebilir. Aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • Yer tutucular, Kayıt Önizleme seçeneği işaretlenmediğinde önizleme içeriğini yerini alır. Görüntünün yanı sıra görüntüyü içeren çerçeveyi de silerseniz veya metin dizesinin tamamını silerseniz yer tutucular da kaldırıldığı için, Kayıt Önizleme seçeneğini belirlediğinizde yer tutucular görüntülenmez.

 • İçerik Yerleşim Seçenekleri iletişim kutusundaki değişiklikler Tamam'ı tıklatana kadar geçerli olmaz. Ayrıca, Kayıt Önizleme seçeneği işaretliyse, güncelleştirilmiş yerleşim ayarları seçeneğinin işaretini kaldırıp yeniden işaretleyene kadar verilere yansıtılmaz.

 • Belgeyi önizleme modunda kaydetmeye çalışırsanız belgenizi kaydetmeden önce önizleme modunu kapatmanızı isteyen bir mesaj alırsınız.

Veri alanı yer tutucularını düzenleme

Belgeye metin veri alanı eklediğinizde alanın yer tutucu metni, ekleme alanında etkin olan formatlama nitelikleri (font ve boyut gibi) kullanılarak girilir. Daha sonra gerçek verilerin görünümünü denetlemek için yer tutucu metninin niteliklerini düzenleyebilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yer tutucu niteliklerini değiştirmek için yer tutucu metnini seçin ve formatlama seçeneklerini başka metinlerde yaptığınız gibi değiştirin.

  • Yer tutucuyu değiştirmek için yer tutucuyu veya metnin kendisini belirleyin ve Veri Birleştirme panelinde farklı bir alan adı seçin.

  • Yer tutucuyu silmek için yer tutucuyu seçin ve Geri Al veya Delete tuşuna basın.

Not:

Öykü Düzenleyici görünümünde metin yer tutucuları köprülerle aynı şekilde görüntülenir. Bazı Veri Birleştirme panel seçenekleri Öykü Düzenleyici görünümünde kullanılamaz.

İçerik yerleşim seçeneklerini ayarlama

Geçerli belge veya gelecekteki tüm veri birleştirme projeleri için varsayılan ayarları belirtmek için İçerik Yerleşim Seçenekleri iletişim kutusunu kullanın. Görüntünün nasıl yerleştirildiğini, görüntülerin bağlantılı mı yoksa gömülü mü olduğunu, boş alanlar için boş satırların kaldırılıp kaldırılmadığını ve birleştirilmiş her belge için en fazla kayıt sayısını belirleyebilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Sadece geçerli belgeye uygulamak için hedef belgeyi açın.

  • İleride oluşturacağınız tüm belgelerin etkilenmesini sağlamak için tüm belgeleri kapatın.

 2. Pencere > Yardımcı Programlar > Veri Birleştirme seçeneğini belirleyin.

 3. Veri Birleştirme paneli menüsünde İçerik Yerleşim Seçenekleri'ni seçin.

 4. İçerik yerleşim seçeneklerini değiştirin. (Bkz. İçerik yerleşim seçenekleri.)
 5. Tamam seçeneğini tıklatın.

Kayıtları birleştirme

Hedef belgeyi formatlayıp veri kaynak dosyasından alanlar ekledikten sonra veri kaynağındaki bilgileri hedef belgedeki bilgilerle birleştirmeye hazırsınız demektir. Kayıtları başka bir InDesign belgesi veya doğrudan PDF'yle birleştirebilirsiniz. Bilgileri birleştirdiğinizde InDesign uygulaması hedef belgeyi temel alan yeni bir belge veya PDF oluşturur; hedef belgedeki alanları veri kaynak dosyasındaki uygun bilgilerle değiştirir.

Kalıp sayfalarda veri alanı yer tutucuları içeren bir belgeyi birleştirdiğinizde, söz konusu kalıp sayfa öğeleri yeni oluşturulan belgedeki kalıp sayfalara kopyalanır.

Tek veya birden çok kaydı birleştirme

 1. Hedef belge açıkken aşağıdakilerden birini yapın:
  • Veri Birleştirme paneli menüsünden Birleştirilmiş Belge Oluştur'u seçin veya Birleştirilmiş Belge Oluştur düğmesini tıklatın.

  • Veri Birleştirme paneli menüsünde PDF'ye Dışa Aktar'ı seçin.

  Birleştirilmiş Belge Oluştur
  Birleştirilmiş Belge Oluştur
 2. Veri kaynak dosyasındaki tüm kayıtları birleştirmek amacıyla Kayıtlar sekmesinde Birleştirilecek Kayıtlar için Tüm Kayıtlar'ı seçin, belirli bir kaydı birleştirmek amacıyla Tek Kayıt'ı seçin veya birleştirilecek kayıtlar için Aralık belirtin.

 3. Belge Sayfası Başına Kayıt Sayısı için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Her kaydın sonraki sayfanın başında başlaması için Tek Kayıt'ı seçin.

  • Sayfa başına birden çok kayıt oluşturmak için Birden Çok Kayıt'ı seçin. (Örneğin, posta etiketleri yazdırmak için.)

   Veri alanları birden çok sayfası olan bir belge sayfasında görünüyorsa veya veri alanları birden çok kalıp sayfada görünüyorsa birden çok kaydı birleştiremezsiniz.

 4. InDesign belgesindeki verilerin birleştirilmesi sırasında oluşturulan taşma koşullarını izleyen bir raporu otomatik olarak açmak için Belge Oluşturma ile Taşan Metin Raporu Oluştur'u seçin. (Bkz. Taşan metin raporları.)

 5. Bir veya daha çok görüntü kullanılamadığında bir eksik bağlantı uyarısı görüntülemek için Görüntüler Eksik Olduğunda Uyar'ı seçin.

 6. Kayıtlar sekmesinde Birden Çok Kayıt seçtiyseniz Birden Çok Kayıt Mizanpajı sekmesini tıklatın ve aşağıdakileri belirleyin:

  • Kenar Boşlukları için kenar boşluğu kılavuzlarıyla sayfanın her kenarı arasındaki uzaklığı belirlemek için değerler yazın.

  • Kayıtların Mizanpajı için Önce Satırlar veya Önce Sütunlar'ı seçip sütunlar ve satırlar arasındaki boşluğu belirleyin.

 7. Birden Çok Kayıt'ı seçtiyseniz Birleştirilmiş Kayıtlar Oluştur iletişim kutusunda yapılan değişiklikleri incelemek için Birden Çok Kayıt Mizanpajı Önizleme'yi seçin. Kayıtlarda gezinmek için Sayfa düğmelerini tıklatabilirsiniz.

 8. Seçenekler sekmesini tıklatın ve yerleşim seçeneklerini belirleyin. (Bkz. İçerik yerleşim seçenekleri.)

 9. İşiniz bittiğinde Tamam'ı tıklatın.

 10. PDF'ye doğrudan dışa aktarıyorsanız PDF seçeneklerini belirtip Dışa Aktar'ı tıklatın. Ardından, dosya adı ve konum belirleyip Kaydet'i tıklatın. (Bkz. Adobe PDF seçenekleri.)

Veri kaynak dosyasının desteklenmeyen dosya formatlarına veya mevcut olmayan görüntülere işaret etmesi halinde, veri kaynak dosyasını desteklenen bir dosyayı belirtecek şekilde düzeltmeniz, herhangi bir eksik dosyanın yolunu düzeltmeniz veya InDesign uygulamasının bulup yerleştirebilmesi için dosyayı doğru klasöre taşımanız gerekebilir.

Birden çok kaydı birleştirmeyle ilgili sınırlamalar

Sayfa başına birden çok kayıt oluşturmak için Birden Çok Kayıt'ı seçebilirsiniz. Örneğin, posta etiketleri yazdırıyorsanız sayfa başına birden çok etiket yazdırmak isteyebilirsiniz. Kayıtların birleştirilen yayında görünme biçimi temel olarak mizanpaj seçeneklerine bağlıdır. Birden Çok Kayıt seçeneğini kullanırken karşılaşabileceğiniz bazı sınırlamaların listesi aşağıda verilmiştir:

 • Veri alanları birden çok sayfası olan bir belge sayfasında görünüyorsa veya veri alanları birden çok kalıp sayfada görünüyorsa birden çok kaydı birleştiremezsiniz.

 • Veri Birleştirme sadece tek yer tutucu boyutuna izin verir.

 • Birleştirilmiş yayındaki bir kaydın silinmesi, geri kalan kayıtların boş yer tutucuya yeniden aktarılmasını sağlamaz.

PDF dosyasında birleştirme

PDF dosyasıyla birleştirdiğinizde tüm seçeneklerin birleştirilmiş InDesign belgesi oluşturduğunuzdakiyle aynıdır. Elde edilen PDF dosyası küçültülmüş boyutta PDF elde ederek sayfanın sabit bölümleri için PDF XObjects avantajlarından yararlanır.

Veri alanlarını güncelleme

Kalıp sayfalarında veri yer tutucuları olan bir belgeyi birleştirdikten sonra birleştirilmiş belgenin mizanpajını değiştirebilir ve veri kaynağındaki veri alanlarının değerlerini yine de güncelleştirebilirsiniz. Belgenin mizanpajını koruyarak veri alanlarını güncelleştirmek için Veri Alanlarını Güncelleştir seçeneğini kullanın. Bu seçenek sadece yer tutucuların kalıp sayfalarda göründüğü birleştirilmiş bir belgede kullanılabilir.

 1. Veri kaynak dosyasında değişiklikleri yapın ve veri kaynak dosyasını kaydedip kapatın.
 2. Birleştirilmiş belgede Veri Alanlarını Güncelleştir'i seçin.

Veri alanlarını güncelleştirerek yapılan değişiklikler günlük dosyasında görünür.

Not:

Bu seçenek sadece veri kaynak dosyasındaki kayıtları düzenlediğinizde veya kayıt eklediğinizde en iyi şekilde çalışır. Yer tutucu alanları eklerseniz veri kaynağına yeni alanlar ekleyin veya Birleştirilmiş Belge Oluştur iletişim kutusundaki ayarları değiştirin, yeni birleştirilmiş belge oluşturmak için Birleştirilmiş Belge Oluştur seçeneğini kullanın.

Taşan metin raporları

Taşan Metin Raporu, Birleştirilmiş Belge Oluştur iletişim kutusunda Taşan Metin Raporu Oluştur seçeneği işaretliyse ve veriler birleştirildikten sonra bir veya daha çok alanda taşan metin varsa görünür.

Rapor her taşma örneğini metnin göründüğü sayfa numarasını, taşan karakter/sözcük sayımını ve taşan metnin bir görüntüsünü içeren bir numaralı liste görüntüler.

Rapor, birleştirilmiş belge oluşturduğunuzda görüntülenirse taşma koşullarını düzeltmek için raporu kullanın. Örneğin, metin çerçevesi boyutunu artırmayı, font boyutunu azaltmayı veya metni düzenlemeyi isteyebilirsiniz.

İçerik yerleşim seçenekleri

İçerik Yerleşim Seçenekleri iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekler görünür:

Görüntüleri Orantılı Sığdır

Görüntünün boyut oranını korur ancak görüntüyü çerçeveye sığacak şekilde (varsayılan) ölçeklendirir.

Görüntüleri Çerçevelere Sığdır

Boyut oranı çerçevenin boyut oranıyla aynı olacak şekilde görüntüyü ölçeklendirir.

Çerçeveleri Görüntülere Sığdır

Görüntünün boyutunu korur ancak çerçeve boyutunu bununla eşleşecek şekilde ayarlar.

Çerçeve ve Görüntü Boyutlarını Koru

Görüntüyü çerçevenin sol üst köşesine hizalayarak, gerçek boyutunda çerçeveye yerleştirir. Görüntü çerçeve için çok büyükse kırpılır.

Çerçeveleri Orantılı Doldur

Görüntüyü yüksekliği veya genişliği çerçeveyi dolduracak ancak geri kalan kısmı kırpılacak şekilde yerleştirir.

İçeriğe Uygun Sığdırma

Görüntü içeriğine ve çerçeve boyutuna bağlı olarak öğeyi karenin içine otomatik olarak sığdırır.

Çerçeveye Ortala

Görüntünün merkezini çerçevenin merkeziyle hizalar. Bu seçenek, sığdırma seçeneği olarak İçeriğe Uygun Sığdırma'yı seçmeniz durumunda devre dışı bırakılır.

Görüntüleri Bağla

Orijinal görüntü dosyasına bir bağ veya dosya yolu oluşturur. Bu seçenek işaretli değilse, tüm görüntü verileri InDesign belgesine gömülür.

Boş Alanlar için Boş Satırları Kaldır

Boş alanlar için eklenen paragraf sonlarını kaldırır. Bu özellikle isteğe bağlı adres alanı olan posta gönderimleriniz için yararlıdır. Bu seçenek yumuşak satır sonlarını yok sayar. Ancak satırda boşluklar da dahil olmak üzere herhangi bir karakter görünüyorsa, satır silinmez.

Belge Başına Kayıt Sınırı

Her birleştirilmiş belge için maksimum kayıt sayısını belirler. Bu eşiğe ulaşıldığında yeni bir belge oluşturulur. Bu belge, kalan kayıtların birleştirilmesini önlemek için (kayıt başı sınırına kadar) gereken sayıda sayfa içerir. Bu seçenek sadece Tek Kayıt işaretlendiğinde kullanılabilir.

Belge Başına Sayfa Sınırı

Her belge için maksimum sayfa sayısını belirler. Eşiğe ulaşıldığında birleştirilen geri kalan kayıtları tutmak için gerekli sayfa sayısı (sayfa başına sınırına kadar) ile yeni bir belge oluşturulur. Bu seçenek sadece birleştirme sırasında Belge Sayfası Başına Kayıt Sayısı seçeneğinde Birden Çok Kayıt seçildiğinde kullanılabilir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi