Kullanıcı Kılavuzu İptal

Bileşik yollar ve şekiller

 1. InDesign Kullanıcı Kılavuzu
 2. InDesign'ı tanıyın
  1. InDesign'a giriş
   1. InDesign’daki yenilikler
   2. Sistem gereksinimleri
   3. Yaygın sorular
   4. Creative Cloud kitaplıklarını kullanma
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. InDesign'da çalışma alanınızı özelleştirme
   3. Araç kutusu
   4. Tercihleri ayarlama
   5. Özellikler paneli
   6. Dokunmatik çalışma alanı
   7. Varsayılan klavye kısayolları
   8. Belge kurtarma ve geri alma
  3. Üretken Yapay Zeka (yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabilir)
   1. Metinden Görüntü (Beta)
   2. Üretken Yapay Zeka SSS
 3. Belge oluşturma ve mizanpaj işlemleri
  1. Belgeler ve sayfalar
   1. Belge oluşturma
   2. Ana sayfalarla çalışma
   3. Belge sayfalarıyla çalışma
   4. Sayfa boyutu, kenar boşlukları ve taşma payını ayarlama
   5. Dosya ve şablonlarla çalışma
   6. Kitap dosyaları oluşturma
   7. Temel sayfa numaraları ekleme
   8. Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma
   9. QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme
   10. İçerik paylaşma
   11. Temel bir yönetilen dosya iş akışını anlama
   12. Belgeleri kaydetme
  2. Izgaralar
   1. Izgaralar
   2. Izgaraları formatlama
  3. Mizanpaj yardımcıları
   1. Cetveller
   2. Cetvelleri kullanarak nesneleri hizalama ve dağıtma
   3. Ölçü aracını kullanarak nesneleri ölçme
 4. İçerik ekleme
  1. Metin
   1. Çerçevelere metin ekleme
   2. Metni akıtma
   3. Güney Doğu Asya Dillerinde Oluşturulan Metinler
   4. InDesign'da Arapça ve İbranice özellikler
   5. Yola yazma oluşturma
   6. Madde işaretleri ve numaralandırma
   7. Glifler ve özel karakterler
   8. Metin kompozisyonu
   9. Metin değişkenleri
   10. QR kodları oluşturma
   11. Metni düzenleme
   12. Metni hizalama
   13. Metni nesnelere göre kaydırma
   14. Bağlantılı nesneler
   15. Bağlı içerik
   16. Paragrafları formatlama
   17. Karakterleri formatlama
  2. Tipografi
   1. InDesign'da fontları kullanma
   2. Karakter aralığı ve izleme
  3. Metni formatlama
   1. Metni formatlama
   2. Metne Otomatik Stil uygulama
   3. Stil Paketleri ile çalışma
   4. Sekmeler ve girintiler
  4. Metni gözden geçirme
   1. Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme
   2. InDesign'da düzenleme notları ekleme
   3. PDF yorumlarını içe aktarma
  5. Yazım denetimi ve dil sözlükleri
   1. Yazım denetimi, otomatik düzeltme ve dinamik yazım denetimi
   2. Sözlük ve sözcük oluşturma, ekleme ve bunları yönetme
   3. Sözlük tercihlerini değiştirme
   4. Duden sözlüğü
  6. Referans ekleme
   1. İçindekiler bölümü oluşturma
   2. Dipnotlar
   3. Dizin oluşturma
   4. Son notlar
   5. Resim yazıları
  7. Stiller
   1. Paragraf ve karakter stilleri
   2. Stilleri eşleme, dışa aktarma ve yönetme
   3. Nesne stilleri
   4. Gömme ve iç içe stiller
   5. Stillerle çalışma
   6. Satır aralığı
  8. Tablolar
   1. Tabloları formatlama
   2. Tablolar oluşturma
   3. Tablo ve Hücre stilleri
   4. Tabloları seçme ve düzenleme
   5. Tablo konturları ve dolguları
  9. Etkileşim
   1. Köprüler
   2. Dinamik PDF belgeleri
   3. Yer imleri
   4. Düğmeler
   5. Formlar
   6. Animasyon
   7. Çapraz referanslar
   8. PDF'leri yapılandırma
   9. Sayfa geçişleri
   10. Filmler ve sesler
  10. Grafikler
   1. Yolları ve şekilleri anlama
   2. Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   3. Kalem aracıyla çizim yapma
   4. Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama 
   5. Bileşik yollar ve şekiller
   6. Yolları düzenleme
   7. Kırpma yolları
   8. Köşe görünümünü değiştirme
   9. Çerçeveler ve nesneler
   10. Nesneleri hizalama ve dağıtma
   11. Bağlı ve gömülü grafikler
   12. AEM Assets'i entegre etme
  11. Renk ve saydamlık
   1. Renk uygulama
   2. İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma
   3. Renk örnekleriyle çalışma
   4. Mürekkepleri karıştırma
   5. Renk tonları
   6. Spot ve proses renkleri anlama
   7. Renkleri karıştırma
   8. Degradeler
   9. Saydam çizimleri düzleştirme
   10. Saydamlık efektleri ekleme
 5. Bulma ve değiştirme
  1. Metin bulma ve değiştirme
  2. Fontları bulma ve değiştirme
  3. Glifleri bulma ve değiştirme
  4. GREP ifadelerini ve sorgularını kullanarak bulma ve değiştirme
  5. Nesneleri bulma ve değiştirme
  6. Renk bulma ve değiştirme
  7. Bulma ve değiştirme için arama seçenekleri
 6. Paylaşma
  1. InDesign bulut belgeleriyle çalışma (Beta)
  2. InDesign bulut belgeleri hakkında sık sorulan sorular (Beta)
  3. Paylaşma ve iş birliği yapma        
  4. İnceleme için Paylaş
  5. Paylaşılan bir InDesign belgesini inceleme
  6. Geri bildirimleri yönetme 
 7. Yayınlama
  1. Yerleştirme, dışa aktarma ve yayımlama
   1. Publish Online
   2. Publish Online panosu
   3. Grafik ekleme ve kopyalama
   4. İçeriği EPUB için dışa aktarma
   5. Adobe PDF seçenekleri
   6. İçeriği HTML olarak dışa aktarma
   7. Adobe PDF olarak dışa aktarma
   8. JPEG formatında dışa aktarma
   9. HTML olarak dışa aktarma
   10. DPS ve AEM Mobile'a genel bakış
   11. Desteklenen Dosya Formatları
   12. Kullanıcı Ayarlarını dışa aktarma ve içe aktarma
  2. Yazdırma
   1. Kitapçık yazdırma
   2. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   3. Belgeleri yazdırma
   4. Mürekkepler, ayrım ve ekran frekansı
   5. Üst baskı
   6. PostScript ve EPS dosyaları oluşturma
   7. Dosyaları teslim etmeden önce ön kontrolden geçirme
   8. Minik resimleri ve büyük boyutlu belgeleri yazdırma
   9. PDF'leri servis sağlayıcılar için hazırlama
   10. Renk ayrımlarını yazdırmak üzere hazırlama
 8. InDesign'ı genişletme
  1. Otomasyon
   1. Veri birleştirme
   2. Eklentiler
   3. InDesign’da Capture uzantısı
   4. Komut dosyası oluşturma
 9. Sorun giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Başlatma sırasında çökme
  3. Tercih klasörünün salt okunur olması sorunu
  4. Dosya sorunlarını giderme
  5. PDF dışa aktarılamıyor
  6. InDesign belgelerini kurtarma

Bileşik yollar hakkında

Birçok yolu, bileşik yol adı verilen tek bir nesnede birleştirebilirsiniz. Aşağıdakilerden birini yapmak istediğinizde bileşik yol oluşturun:

 • Yola saydam delikler ekleyin.

 • Anahatlar Oluştur komutunu kullanarak karakterleri düzenlenebilir harf biçimlerine dönüştürürken, o ve e gibi bazı metin karakterlerinin içindeki saydam delikleri koruyun. Anahatlar Oluştur komutunun kullanılması her zaman bileşik yolların oluşturulmasıyla sonuçlanır.

 • Degrade uygulayın veya birden çok yola yayılan içerik ekleyin. Degrade aracını kullanarak birden çok nesneye de degrade uygulayabilmenize rağmen, daha sonra alt yollarından birini seçerek tüm degradeyi düzenleyebileceğiniz için bileşik yola degrade uygulamak daha iyi bir yöntemdir. Degrade aracıyla daha sonra düzenleme yapabilmek için ilk başta seçtiğiniz tüm yolların seçilmesi gerekir.

Bileşik yolları düzenlemek için en iyi yöntemler

Bileşik yolları düzenlerken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurun:

 • Yol niteliklerinde yapılan değişiklikler (kontur ve dolgu gibi) her zaman bileşik yoldaki tüm alt yolları değiştirir; hangi seçim aracını kullandığınız veya kaç alt yol seçtiğiniz önemli değildir. Birleştirmek istediğiniz yolların bireysel kontur ve dolgu niteliklerini korumak için, bunu yerine yolları gruplayın.

 • Bileşik yolda yolun sınırlayıcı kutusuna göre konumlandırılan herhangi bir efekt (degrade veya içeri yapıştırılan görüntü gibi) aslında tüm bileşik yolun (diğer bir deyişle, tüm alt yolları kapsayan yol) sınırlayıcı kutusuna göre konumlandırılmıştır.

 • Bileşik yol oluşturup daha sonra özelliklerini değiştirir ve Serbest Bırak komutunu kullanarak serbest bırakırsanız, serbest bırakılan yollar bileşik yolun özelliklerini devralır; bunlar kendi orijinal özelliklerini yeniden kazanmaz.

 • Belgeniz birçok yumuşak noktası olan bileşik yollar içeriyorsa, bazı çıktı aygıtları bunları yazdırırken sorun yaşayabilir. Bu durumda, bileşik yolları basitleştirin veya ortadan kaldırın ya da Adobe Photoshop gibi bir program kullanarak bunları bit eşlem görüntülerine dönüştürün.

 • Bileşik yola dolgu uygularsanız, delikler bazen beklediğiniz yerlerde görünmez. Dikdörtgen gibi basit bir yolda iç kısmı veya doldurabileceğiniz alanı görmek kolaydır; bu kapalı yolun içindeki alandır. Ancak, bileşik bir yolda InDesign yazılımının bileşik yolun alt yolları tarafından oluşturulan kesişimlerin içeride mi (doldurulan alanlar) yoksa dışarıda mı (delikler) olduğunu belirlemesi gerekir. Her alt yolun yönü (noktalarının oluşturulduğu sıra), tanımladığı alanın içeride mi yoksa dışarıda mı olduğunu belirler. Boş olmasını istediğinizde bir alt yol doluysa (veya tersi), bu alt yolun yönünü tersine döndürmek için Yol Bulucu panelinde Yolu Ters Çevir'i tıklatın.

Aynı yol yönlerine (sol) ve ters yol yönlerine (sağ) sahip iki alt yol içeren bileşik yol

Bileşik yol oluşturma

İki veya daha fazla açık ya da kapalı yoldan bileşik bir yol oluşturabilirsiniz. Bileşik yol oluşturduğunuzda ilk başta seçilen tüm yollar yeni bileşik yolun alt yolu haline gelir. Seçilen yollar yığınlama sırasının en arasındaki nesnenin kontur ve dolgu ayarlarını devralır.

Not:

Seçilen bir veya daha çok nesnenin metin veya içe aktarılan görüntüler gibi içeriği varsa, bileşik yolun nitelikleri ve içeriği en arkadaki nesnenin nitelikleri ve içeriğiyle ayarlanır. Seçilen daha arkadaki içeriksiz nesneler bileşik yolu etkilemez.

Alt yolda bir bağlantı noktası seçmek için Doğrudan Seçim aracını kullanarak bileşik yolun herhangi bir kısmının şeklini değiştirebilirsiniz.

 1. Bileşik yola eklemek istediğiniz tüm yolları seçmek için Seçim aracını  kullanın.
 2. Nesne > Yollar > Bileşik Yol Oluştur seçeneğini belirleyin. Seçilen yolların çakıştığı her yerde bir delik görünür.
Not:

Alt yol tarafından oluşturulan bir yolu doldurabilir veya alt yolu bir deliğe dönüştürebilirsiniz. Doğrudan Seçim aracını kullanarak alt yolda değiştirmek istediğiniz bir nokta seçin. Ardından, Nesne > Yollar > Yolu Ters Çevir'i seçin ya da Yol Bulucu panelinde Yolu Ters Çevir'i tıklatın.

Bileşik yolda delikleri dolgulara çevirme

Her alt yolun yönü (noktalarının oluşturulduğu sıra), tanımladığı alanın içeride mi (dolgulu alanlar) yoksa dışarıda mı (boş) olduğunu belirler. Bileşik yolunuzda delikler bazen beklediğiniz yerlerde görünmezse, söz konusu alt yolun yönünü ters çevirebilirsiniz.

İki ayrı kapalı yol (sol) ve aynı bileşik yolun iki alt yolu (sağ); bileşik yol orta daireyi delik olarak kullanır

 1. Bileşik yolun ters çevrilecek kısmını (veya o kısımdaki bir noktayı) Doğrudan Seçim aracıyla seçin. Bileşik yolun tümünü seçmeyin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Nesne > Yollar > Yolu Ters Çevir seçeneğini belirleyin.

  • Yol Bulucu panelinde Yolu Ters Çevir'i tıklatın.

Bileşik yolu ayırma

Bileşik yolu serbest bırakarak ayırabilirsiniz; böylece her bir alt yolu bağımsız bir yola dönüşür.

 1. Seçim aracını kullanarak bileşik bir yol seçin.
 2. Nesne > Yollar > Bileşik Yolu Serbest Bırak seçeneğini belirleyin.
Not:

Serbest Bırak komutu, seçilen yol bir çerçevenin içindeyse veya yol metin içeriyorsa kullanılamaz.

Bileşik yoldaki delikleri değiştirme

Alt yol tarafından oluşturulan bir deliği kaldırabilir veya delik oluşturan bir alt yolun yönünü ters çevirerek alt yolu doldurabilirsiniz.

 1. Doğrudan Seçim aracını  kullanarak alt yolda ters çevirmek istediğiniz bir nokta seçin. Bileşik yolun tümünü seçmeyin.
 2. Nesne > Yollar > Yolu Ters Çevir'i seçin ya da Yol Bulucu panelinde Yolu Ters Çevir'i tıklatın.

Bileşik şekiller oluşturma

Bileşik şekilleri Yol Bulucu panelini (Pencere > Nesne ve Mizanpaj > Yol Bulucu) kullanarak oluşturursunuz. Bileşik şekiller temel veya bileşik yollardan, metin çerçevelerinden, metin anahatlarından veya diğer şekillerden oluşabilir. Bileşik şekillerin görünümü hangi Yol Bulucu düğmesini seçtiğinize bağlıdır.

Yol Bulucu paneli

A. Orijinal nesneler B. Ekle C. Çıkart D. Kesiştir E. Örtüşmeyi Dışla F. Arkadakini Çıkart 

Ekle

Tek şekil oluşturmak için tüm nesnelerin anahattını izler.

Çıkart

Öndeki nesneler en arkadaki nesneye "delikler açar".

Kesiştir

Çakışan alanlardan şekil oluşturur.

Örtüşmeyi Dışla

Çakışmayan alanlardan şekil oluşturur.

Arkadakini Çıkart

Arkadaki nesneler en öndeki nesneye "delikler açar".

Çoğu durumda elde edilen şekil en öndeki nesnenin niteliklerini (dolgu, kontur, saydamlık, katman vb.) devralır. Ancak, şekilleri çıkarttığınızda öndeki nesneler silinir. Bunun yerine, elde edilen şekil en arkadaki nesnenin niteliklerini alır.

Bileşik şekle bir metin çerçevesi eklediğinizde metin çerçevesinin şekli değişir ancak metnin kendisi aynı kalır. Metnin kendisini değiştirmek için metin anahatlarını kullanarak bileşik bir yol kullanın.

Metin çerçevesi olarak kullanılan bir bileşik şeklin (sol) metin anahattından oluşturulan bir bileşik şekil (sağ) ile karşılaştırılması

Bileşik şekil oluşturma

Bileşik şekil üzerinde tek bir birim olarak çalışabilirsiniz veya bileşik yolları serbest bırakarak her biriyle ayrı ayrı çalışabilirsiniz. Örneğin, bileşik şeklin bir kısmına degrade dolgusu uygulayabilir, ancak şeklin kalan kısmını dolgusuz bırakabilirsiniz.

Bileşik şekle uygulana degradenin (sol) bileşik şeklin bir kısmına uygulanan degrade (sağ) ile karşılaştırılması

 1. Paneli açmak için Pencere > Nesne ve Mizanpaj > Yol Bulucu seçeneğini belirleyin.
 2. Bileşik şekilde birleştirmek istediğiniz nesneleri seçin.
 3. Yol Bulucu panelindeki Yol Bulucu kısmında bir düğmeyi tıklatın (Ekle gibi).

Ayrıca Nesne > Yol Bulucu alt menüsünden bir komut seçebilirsiniz.

Bileşik şekildeki yolları serbest bırakma

 1. Bileşik şekli seçin. Nesne > Yollar > Bileşik Yolu Serbest Bırak seçeneğini belirleyin. Bileşik şekil bileşik yollarına ayrılır.
  Not:

  Bireysel yollarda yaptığınız değişiklikleri kaybetmeden bileşik yolları yeniden gruplamak için Bileşik Yollar > Yap yerine Nesne menüsünden Grupla'yı seçin.

Metin anahatlarından yollar oluşturma

Seçilen metin karakterlerini diğer yollar gibi düzenleyebileceğiniz ve değiştirebileceğiniz bir bileşik yol kümesine dönüştürmek için Anahatlar Oluştur komutunu kullanın. Anahatlar Oluştur komutu büyük görüntü türünde efektler oluşturmak için yararlıdır ancak gövde metni veya diğer küçük boyutlu türler için pek yararlı değildir.

Not:

Metin karakterlerine sadece bir renk konturu veya degrade dolgusu ya da konturu uygulamak istiyorsanız, metni anahatlara dönüştürmeniz gerekmez. Renk ve degradeleri doğrudan seçilen karakterlerin konturlarına veya dolgularına uygulamak için Renk Örnekleri, Renk veya Degrade panellerini kullanabilirsiniz.

Anahatlar Oluştur komutu font anahat bilgilerini gerçek Type 1, TrueType veya OpenType dosyalarından alır. Anahatlar oluşturduğunuzda karakterler geçerli konumlarında dönüştürülerek kontur veya dolgu gibi tüm grafik biçimlendirmelerini korunur.

Not:

Bazı font üreticileri anahatlar oluşturmak için gereken bilgileri bloke eder. Bu tür bir korunan font seçer ve Yazım > Anahatlar Oluştur seçeneğini belirlerseniz, fontun dönüştürülemeyeceğimi açıklayan bir mesaj alınır.

Yazımı anahatlara dönüştürdüğünüzde, yazım ipuçlarını (şekillerini ayarlamak için anahat fontlarına yerleştirilen yönergeler) kaybeder, böylece sisteminiz bunları en iyi durumda küçük boyutlarda görüntüler veya yazdırır. Bu nedenle, anahatlara dönüştürülen yazım küçük boyutlarda veya düşük çözünürlüklerde aynı kalitede görüntülenmeyebilir.

Yazımı anahatlara dönüştürdükten sonra aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

 • Doğrudan Seçim aracını  kullanarak bireysel bağlantı noktalarını sürüklemek yoluyla, harf biçimlerini değiştirin.

 • Anahatları kopyalayın ve görüntüyü dönüştürülen anahatlara yapıştırarak maskelemek için Düzen > Yerine Yapıştır komutunu kullanın.

 • İçlerine yazabilmeniz ve metin yapıştırabilmeniz için dönüştürülen anahatları metin çerçeveleri olarak kullanın.

 • Harf biçimlerinin kontur niteliklerini değiştirin.

 • Metin anahatlarını bileşik şekiller oluşturmak için kullanın.

Metin anahatlarıyla çalışma

A. Metin anahattına dönüştürmeden önce yazım karakteri B. İçine görüntü yapıştırılan metin anahattı C. Metin çerçevesi olarak kullanılan metin anahattı 

Dönüştürülen metin anahatları bileşik yolu kümelerine dönüştüğünden, Doğrudan Seçim aracını kullanarak dönüştürülen anahatların bireysel alt yollarını düzenleyebilirsiniz. Ayrıca karakter anahatlarını bileşik yoldan serbest bırakarak bağımsız yollara dönüştürebilirsiniz.

Metin anahatlarını yollara dönüştürme

Varsayılan olarak, yazımdan anahatlar oluşturmak orijinal metni kaldırır. Ancak, isterseniz metnin hiçbir kısmının kaybolmaması için anahatların orijinal metnin üzerinde görünmesini sağlayabilirsiniz.

Metin çerçevesinde yazım karakterleri seçip bunları anahatlara dönüştürdüğünüzde, sonuçta elde edilen anahatlar metin içinde akan bağlantılı (satırla hizalı) nesneler olur. Dönüştürülen metin artık doğru türde olmadığından, Yazım aracını kullanarak karakterleri vurgulamanız ve düzenlemeniz mümkün olmayacaktır. Ayrıca tipografi denetimleri de artık geçerli olmayacaktır. Anahatlara dönüştürdüğünüz yazımın tipografi ayarlarının istediğiniz gibi olduğundan emin olun ve orijinal metnin bir kopyasını oluşturun

 1. Metin çerçevesi seçmek için Seçim aracını  kullanın veya bir veya daha çok karakter seçmek için Yazım aracını kullanın.
 2. Yazım > Anahatlar Oluştur'u seçin.

Metin anahatlarının kopyasını yollara dönüştürme

 1. Metin çerçevesi seçmek için Seçim aracını  kullanın veya bir veya daha çok karakter seçmek için Yazım aracını kullanın.
 2. Yazım > Anahatlar Oluştur'u seçerken Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun. Kopya tam olarak orijinalin üstünde oluşturulur; isterseniz başka tarafa sürüklemek için Seçim aracını kullanın.

Benzer konular

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?