Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma

Kurşun Kalem aracı Adobe Illustrator ve InDesign'da aynı şekilde çalışır. Gerçek bir kurşun kalemle kağıda çizer gibi açık ve kapalı yollar çizmenizi sağlar. Hızlı taslak ya da elle çizilmiş görünüm oluşturmak için çok kullanışlıdır. Yolu çizdikten sonra gerekirse hemen değiştirebilirsiniz.

Kurşun Kalem aracıyla çizerken bağlantı noktaları ayarlanır, nereye konumlandırılacaklarını siz saptamazsınız. Ancak yol tamamlandıktan sonra bunları ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan bağlantı noktası sayısı yolun uzunluğu ve karmaşıklık derecesi ve Kurşun Kalem Aracı Tercihleri iletişim kutusundaki tolerans ayarı tarafından saptanır. Bu ayarlar Kurşun Kalem aracının farenizin ya da grafik tablet kaleminizin hareketlerine ne kadar duyarlı olacağını kontrol eder.

Kurşun Kalem aracıyla serbest şekilli yol çizimi

 1. Kurşun Kalem aracını  seçin.
 2. Aracı yolun başlamasını istediğiniz yere getirin ve yolu çizmek için sürükleyin. Kurşun Kalem aracı  serbest şekilli yol çizildiğini belirtmek için küçük bir x görüntüler.

  Sürüklerken işaretçiyi noktalı bir çizgi izler. Yolun her iki ucunda ve yol boyunca çeşitli noktalarda bağlantı noktaları görünür. Yol geçerli kontur ve dolgu niteliklerini devralır ve varsayılan olarak seçili durumda kalır.

Kurşun Kalem aracıyla kapalı yol çizimi

 1. Kurşun Kalem aracını seçin.
 2. Aracı yolun başlamasını istediğiniz yere getirin ve yolu çizmek için sürüklemeye başlayın.
 3. Sürüklemeye başladıktan sonra Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun. Kurşun Kalem aracı kapalı bir yol çizdiğinizi belirtmek için küçük bir daire (InDesign'da içi dolu bir silgi) görüntüler.
 4. Yol istediğiniz boyuta ve şekle geldiğinde fare düğmesini bırakın (ancak Alt ya da Option tuşunu bırakmayın). Yol kapandıktan sonra Alt ya da Option tuşunu bırakın.

  Kapalı bir yol oluşturmak için imleci yolun başlangıç noktasına getirmeniz gerekmez, fare düğmesini başka bir konumdayken serbest bırakırsanız Kurşun Kalem aracı başlangıç noktasına dönen olası en kısa yolu oluşturarak şekli kapatır.

Kurşun Kalem aracıyla yolları düzenleme

Kurşun Kalem aracını kullanarak herhangi bir yolu düzenleyebilir ve herhangi bir şekle serbest şekilli çizgiler ve şekiller ekleyebilirsiniz.

Kurşun Kalem aracıyla yola ekleme yapma

 1. Varolan bir yolu seçin.
 2. Kurşun Kalem aracını seçin.
 3. Kalemin ucunu yolun bir uç noktasına konumlandırın.

  Kurşun kalemin ucunun yanındaki küçük x kaybolduğunda uç noktaya yeterince yakınsınız demektir.

 4. Yolu devam ettirmek için sürükleyin.

Kurşun Kalem aracıyla iki yolu bağlama

 1. Her iki yolu da seçin (Shift tuşunu basılı tutarak ikisini de tıklatın ya da Seçim aracını ikisinin de çevresinde sürükleyin).
 2. Kurşun Kalem aracını seçin.
 3. İşaretçiyi bir yoldan başlamak istediğiniz yere getirin ve diğer yola doğru sürüklemeye başlayın.
 4. Sürüklemeye başladıktan sonra Ctrl (Windows) ya da Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun. Kurşun Kalem aracı, varolan yola ekleme yaptığınızı belirtmek için küçük bir birleşme simgesi görüntüler.
 5. Diğer yolun uç noktasının üstüne sürükleyin, fare düğmesini serbest bırakın ve sonra Ctrl ya da Command tuşunu serbest bırakın.

  Not:

  En iyi sonuçları elde etmek için bir yoldan diğerine, yolları oluşturuldukları yönde devam ettiriyormuş gibi sürükleyin.

Kurşun Kalem aracıyla yolları yeniden şekillendirme

 1. Değiştirmek istediğiniz yolu seçin.
 2. Kurşun Kalem aracını yeniden çizilecek yolun üstüne ya da yanına konumlandırın.

  Küçük x kaybolduğunda yola yeterince yakınsınız demektir.

 3. Yol istediğiniz şekli alana kadar aracı sürükleyin.
  Kurşun Kalem aracını kapalı bir şekli düzenlemek için kullanma
  Kurşun Kalem aracını kapalı bir şekli düzenlemek için kullanma

  Not:

  Yolu yeniden çizmeye nereden başladığınıza ve hangi yönde sürüklediğinize bağlı olarak beklemediğiniz sonuçlar alabilirsiniz. Örneğin istemeden kapalı bir yolu açık bir yola dönüştürebilir, açık bir yolu kapalı bir yol haline getirebilir ya da şeklin bir bölümünü kaybedebilirsiniz.

Kurşun Kalem aracı seçenekleri

Aşağıdaki seçeneklerin herhangi birini ayarlamak için Kurşun Kalem aracını çift tıklatın:

Aslına Uygunluk

Yola yeni bağlantı noktası eklenmesi için farenizi ya da kaleminizi ne kadar mesafeyle hareket ettirmeniz gerektiğini kontrol eder. Bu değer ne kadar yüksek olursa yol da o kadar düzgün ve daha az karmaşık olur. Değer düşük olduğunda işaretçinin hareketleriyle eşleşen daha fazla eğri olacak ve sonuçta daha keskin açılar oluşacaktır. Aslına uygunluk 0.5 - 20 piksel arasında olabilir.

Düzgünlük

Aracı kullandığınızda uygulanan düzgünleştirme miktarını kontrol eder. Düzgünlük değeri %0 ile %100 arasında değişebilir. Değer ne kadar yüksekse yol o kadar düzgün olur. Değer düşükse daha fazla bağlantı noktası oluşturulur ve çizgide bulunan düzensizlik daha fazla miktarda korunur.

Yeni Kurşun Kalem Konturlarını Doldur

(Yalnızca Illustrator) Bu seçeneği işaretledikten sonra çizdiğiniz kurşun kalem konturlarına dolgu uygular, ancak varolan kurşun kalem konturlarına uygulamaz. Kurşun kalem konturlarını çizmeden önce bir dolgu seçmeyi unutmayın.

Seçili Tut

Siz yolu çizdikten sonra yolun seçili tutulup tutulmayacağını saptar. Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir.

Seçili Yolları Düzenle

Seçili bir yola belirli bir uzaklıktayken (bir sonraki seçenekle belirtilir) o yolu değiştirip değiştiremeyeceğinizi ya da birleştirip birleştiremeyeceğinizi saptar.

Piksel Aralığı

Varolan bir yolu Kurşun Kalem aracıyla düzenleyebilmeniz için farenizin ya da kaleminizin o yola ne kadar yakınlıkta olması gerektiğini saptar. Bu seçenek yalnızca Seçili Yolları Düzenle seçeneği işaretliyken kullanılabilir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi