Kullanıcı Kılavuzu İptal

Paragraf ve karakter stilleri hakkında temel bilgiler

 1. InDesign Kullanıcı Kılavuzu
 2. InDesign'ı tanıyın
  1. InDesign'a giriş
   1. InDesign’daki yenilikler
   2. Sistem gereksinimleri
   3. Yaygın sorular
   4. Creative Cloud kitaplıklarını kullanma
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. InDesign'da çalışma alanınızı özelleştirme
   3. Araç kutusu
   4. Tercihleri ayarlama
   5. Dokunmatik çalışma alanı
   6. Varsayılan klavye kısayolları
   7. Belge kurtarma ve geri alma
 3. Belge oluşturma ve mizanpaj işlemleri
  1. Belgeler ve sayfalar
   1. Belge oluşturma
   2. Ana sayfalarla çalışma
   3. Belge sayfalarıyla çalışma
   4. Sayfa boyutu, kenar boşlukları ve taşma payını ayarlama
   5. Dosya ve şablonlarla çalışma
   6. Kitap dosyaları oluşturma
   7. Temel sayfa numaraları ekleme
   8. Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma
   9. QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme
   10. İçerik paylaşma
   11. Temel bir yönetilen dosya iş akışını anlama
   12. Belgeleri kaydetme
  2. Izgaralar
   1. Izgaralar
   2. Izgaraları formatlama
  3. Mizanpaj yardımcıları
   1. Cetveller
   2. Cetvelleri kullanarak nesneleri hizalama ve dağıtma
   3. Ölçü aracını kullanarak nesneleri ölçme
 4. İçerik ekleme
  1. Metin
   1. Çerçevelere metin ekleme
   2. Metni akıtma
   3. InDesign'da Arapça ve İbranice özellikler
   4. Yola yazma oluşturma
   5. Madde işaretleri ve numaralandırma
   6. Glifler ve özel karakterler
   7. Metin kompozisyonu
   8. Metin değişkenleri
   9. QR kodları oluşturma
   10. Metni düzenleme
   11. Metni hizalama
   12. Metni nesnelere göre kaydırma
   13. Bağlantılı nesneler
   14. Bağlı içerik
   15. Paragrafları formatlama
   16. Karakterleri formatlama
  2. Tipografi
   1. InDesign'da fontları kullanma
   2. Karakter aralığı ve izleme
  3. Metni formatlama
   1. Metni formatlama
   2. Stil Paketleri ile çalışma
   3. Sekmeler ve girintiler
  4. Metni gözden geçirme
   1. Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme
   2. InDesign'da düzenleme notları ekleme
   3. PDF yorumlarını içe aktarma
  5. Yazım denetimi ve dil sözlükleri
   1. Yazım denetimi, otomatik düzeltme ve dinamik yazım denetimi
   2. Sözlük ve sözcük oluşturma, ekleme ve bunları yönetme
   3. Sözlük tercihlerini değiştirme
   4. Duden sözlüğü
  6. Referans ekleme
   1. İçindekiler bölümü oluşturma
   2. Dipnotlar
   3. Dizin oluşturma
   4. Son notlar
   5. Resim yazıları
  7. Stiller
   1. Paragraf ve karakter stilleri
   2. Stilleri eşleme, dışa aktarma ve yönetme
   3. Nesne stilleri
   4. Gömme ve iç içe stiller
   5. Stillerle çalışma
   6. Satır aralığı
  8. Tablolar
   1. Tabloları formatlama
   2. Tablolar oluşturma
   3. Tablo ve Hücre stilleri
   4. Tabloları seçme ve düzenleme
   5. Tablo konturları ve dolguları
  9. Etkileşim
   1. Köprüler
   2. Dinamik PDF belgeleri
   3. Yer imleri
   4. Düğmeler
   5. Formlar
   6. Animasyon
   7. Çapraz referanslar
   8. PDF'leri yapılandırma
   9. Sayfa geçişleri
   10. Filmler ve sesler
  10. Grafikler
   1. Yolları ve şekilleri anlama
   2. Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   3. Kalem aracıyla çizim yapma
   4. Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama 
   5. Bileşik yollar ve şekiller
   6. Yolları düzenleme
   7. Kırpma yolları
   8. Köşe görünümünü değiştirme
   9. Çerçeveler ve nesneler
   10. Nesneleri hizalama ve dağıtma
   11. Bağlı ve gömülü grafikler
   12. AEM Assets'i entegre etme
  11. Renk ve saydamlık
   1. Renk uygulama
   2. İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma
   3. Renk örnekleriyle çalışma
   4. Mürekkepleri karıştırma
   5. Renk tonları
   6. Spot ve proses renkleri anlama
   7. Renkleri karıştırma
   8. Degradeler
   9. Saydam çizimleri düzleştirme
   10. Saydamlık efektleri ekleme
 5. Bulma ve değiştirme
  1. Metin bulma ve değiştirme
  2. Fontları bulma ve değiştirme
  3. Glifleri bulma ve değiştirme
  4. GREP ifadelerini ve sorgularını kullanarak bulma ve değiştirme
  5. Nesneleri bulma ve değiştirme
  6. Renk bulma ve değiştirme
  7. Bulma ve değiştirme için arama seçenekleri
 6. Paylaşma
  1. InDesign Bulut belgeleriyle çalışma
  2. InDesign bulut belgeleri | Yaygın sorular
  3. Paylaşma ve iş birliği yapma        
  4. İnceleme için Paylaş
  5. Paylaşılan bir InDesign belgesini inceleme
  6. Geri bildirimleri yönetme 
 7. Yayımlama
  1. Yerleştirme, dışa aktarma ve yayımlama
   1. Publish Online
   2. Publish Online panosu
   3. Grafik ekleme ve kopyalama
   4. İçeriği EPUB için dışa aktarma
   5. Adobe PDF seçenekleri
   6. İçeriği HTML olarak dışa aktarma
   7. Adobe PDF olarak dışa aktarma
   8. JPEG formatında dışa aktarma
   9. HTML olarak dışa aktarma
   10. DPS ve AEM Mobile'a genel bakış
   11. Desteklenen Dosya Formatları
  2. Yazdırma
   1. Kitapçık yazdırma
   2. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   3. Belgeleri yazdırma
   4. Mürekkepler, ayrım ve ekran frekansı
   5. Üst baskı
   6. PostScript ve EPS dosyaları oluşturma
   7. Dosyaları teslim etmeden önce ön kontrolden geçirme
   8. Minik resimleri ve büyük boyutlu belgeleri yazdırma
   9. PDF'leri servis sağlayıcılar için hazırlama
   10. Renk ayrımlarını yazdırmak üzere hazırlama
 8. InDesign'ı genişletme
  1. Otomasyon
   1. Veri birleştirme
   2. Eklentiler
   3. InDesign’da Capture uzantısı
   4. Komut Dosyaları
 9. Sorun giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Başlatma sırasında çökme
  3. Tercih klasörünün salt okunur olması sorunu
  4. Dosya sorunlarını giderme
  5. PDF dışa aktarılamıyor
  6. InDesign belgelerini kurtarma

Paragraf ve Karakter Stilleri oluşturmayı ve bunlarla çalışmayı öğrenin.

Belgeniz genelinde tutarlılığı korumak için Karakter ve Paragraf stilleri (ayrıca Metin stilleri olarak adlandırılır) ile çalışın.

Metin stilleri, büyük belgeler üzerinde çalışırken daha az zaman ve çaba harcamanıza yardımcı olur. InDesign'da paragraf ve karakter stilleri oluşturma, düzenleme, yükleme ve silme hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin. Stil geçersiz kılmalarını yönetebilirsiniz.

Stiller oluşturma

Çizim sırasında zaman kazanmak ve çiziminiz genelinde tutarlı bir formatlama sağlamak için Karakter ve Paragraf stillerini kullanın.

Karakter stili, seçili bir metin aralığına uygulayabileceğiniz karakter formatlama nitelikleri grubudur.

Paragraf stili, karakter ve paragraf formatlama niteliklerini içerir. Bunu seçili bir paragrafa veya birkaç paragrafa birden uygulayabilirsiniz.

 Kolaylıkla yeni bir Karakter stili veya Paragraf stili oluşturmak için şu adımları izleyin:

 1. Metni seçin.

 2. Yazım > Paragraf stilleri seçeneğini belirleyerek Paragraf stilleri panelini açın.

 3. Seçilen metin formatıyla bir stil oluşturmak için Yeni Stil Oluştur  seçeneğini tıklatın.

  Yeni bir Karakter stili oluşturmak için Karakter stilleri sekmesinde benzer adımları izleyebilirsiniz.

InDesign'da Paragraf Stilleri paneli
Paragraf stilleri paneli

A. Daha Fazla Seçenek B. Hızlı Uygula C. Stil Geçersiz Kılma Vurgulayıcı D. Stil Paketi Uygula E. Seçimdeki geçersiz kılmaları temizle F. Yeni stil grubu oluştur G. Stil paketlerini görüntüle H. Seçili stili mevcut CC Kitaplığıma ekle I. Oluşturulan Stil J. Varsayılan Stil 

Ayrıca Paragraf Stilleri panelinden Stil Geçersiz Kılma Vurgulayıcı, Hızlı Uygula, Seçimdeki Geçersiz Kılmaları Temizle, Yeni Stil Grubu Oluştur ve Stil paketlerini görüntüle seçeneklerini de belirleyebilirsiniz.

InDesign'da yeni misiniz? Stil Paketleri kullanarak daha az zaman ve çaba harcayın. Stil Paketleri, içeriğe uygun ve yerleşik paragraf stilleri kümesidir. Daha fazla bilgi için InDesign'da Stil Paketleri ile çalışmayı öğrenin.

Stilleri düzenleme

Varsayılan veya yeni Karakter ve Paragraf stili formatını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Stili düzenleyip seçilen metne uygulamak veya yeni metnin stilini ayarlamak için şu adımları izleyin:

 1. Karakter ve paragraf stilleri panelini açın.

 2. Karakter veya Paragraf stilleri sekmesini seçin. Kullanılabilir stillerin listesini görebilirsiniz.

 3. Daha Fazla Seçenek   > Stil Seçenekleri... bölümüne gidin.

 4. Kullanılabilir seçenekler listesinden bir kategori seçin ve değişiklikleri yapın.

Karakter stili seçenekleri

Aşağıdaki seçenekler, karakter ve paragraf stilleri için ortaktır. Yeni bir stil oluşturmak veya mevcut bir stili değiştirmek için aşağıdaki seçenekleri ekleyin ya da ayarlayın:

Genel

“Tabanı” karakter stilini seçin ve bir Kısayol ekleyin. Ayrıca seçili stil ve Tabana Sıfırla stil ayarlarını da görüntüleyebilirsiniz.

Temel Karakter Formatları

Font Ailesi, Font Stili, Boyut, Satır Aralığı, Karakter Aralığı, İzleme, Büyük/Küçük Harf seçenekleri ve Konum'u değiştirin. Alt Çizgi, Bitişik Harfler, Kesintisiz Yok ve Üstü Çizili özelliklerini de işaretleyebilirsiniz.

Gelişmiş Karakter Formatları

Yatay ve Dikey Ölçek, Satır Taban Çizgisi Kayması ve Eğrilt seçeneklerini ayarlayın. Ayrıca bir dil de seçebilirsiniz.

InDesign'da Karakter stilleri seçenekleri
Karakter stilleri seçenekleri

Karakter Rengi

Karakter Rengi, Renk Tonu, Kalınlık, Gönye Sınırı ve Kontur Hizalaması seçeneklerini değiştirin. Üst Baskı Dolgusu veya Üst Baskı Konturu'nu da işaretleyebilirsiniz.

OpenType Özellikleri

Başlık Oluşturma Alternatifleri, Bağlamsal Alternatifler, Süs Alternatifleri, Sıra Sayıları, İsteğe Bağlı Bitişik Harfler, Kesirler ve Kesik Sıfır'ı işaretleyin. Ayrıca Şekil Stili, Konumsal Form ve Biçimsel Setler'i de seçebilirsiniz.

Altını Çizme Seçenekleri

Kalınlık, Yazım, Kenardan Uzaklık, Renk, Renk Tonu, Aralık Rengi ve Aralık Renk Tonu eklemek için Altını Çizme Açık'ı işaretleyin. Üst Baskı Konturu ve Üst Baskı Aralığı seçeneklerini de işaretleyebilirsiniz.

Üstünü Çizme Seçenekleri

Kalınlık, Yazım, Kenardan Uzaklık, Renk, Renk Tonu, Aralık Rengi ve Aralık Renk Tonu eklemek için Üstünü Çizme Açık'ı işaretleyin. Üst Baskı Konturu ve Üst Baskı Aralığı seçeneklerini de işaretleyebilirsiniz.

Dışa Aktarma Etiketleme

Etiket'i seçin, Sınıf ekleyin, sonra da Sınıfları HTML'ye Dahil Et ve CSS'yi Dahil Et'i işaretleyin. Seçili karakter stilinin Dışa Aktarma Ayrıntılarını da görebilirsiniz.

Paragraf stili seçenekleri

Burada Paragraf Stilleri için mevcut ek seçenekler yer almaktadır. Yeni bir Paragraf stili oluşturmak veya mevcut bir stili düzenlemek için aşağıdakileri ekleyin ya da ayarlayın:

Genel

“Tabanı” paragraf stilini seçip Sonraki Stil ve Kısayol ekleyin. Ayrıca seçili stil ve Tabana Sıfırla stil ayarlarını da görüntüleyebilirsiniz.

Girintiler ve Boşluk

Hizalama, Girintiler, Önceki Boşluk, Sonraki Boşluk ve Izgaraya Hizala seçeneklerini ayarlayın. Ayrıca Düzensiz Çizgileri Dengele ve Görsel Kenar Boşluğunu Yoksay seçeneklerini de işaretleyebilirsiniz.

Sekmeler

Sekme, X, Kılavuz ve Üzerine Hizala seçeneklerini ayarlayın.

Paragraf Çizgileri

Çizgi Var'ı işaretleyerek Üst Çizgi veya Alt Çizgi'yi seçebilir ve Kalınlık, Yazım, Renk, Renk Tonu, Aralık Rengi, Aralık Renk Tonu, Genişlik, Kenardan Uzaklık, Sol ve Sağ Girintiler ekleyebilirsiniz. Üst Baskı Konturu ve Çerçevede Tut seçeneklerini de işaretleyebilirsiniz.

InDesign'da Paragraf Stili Seçenekleri
Paragraf Stili Seçenekleri

Paragraf Kenarlıkları

Aşağıdaki seçenekleri eklemek için Kenarlık'ı işaretleyin:

 • Kontur: Üst, Sol, Alt ve Sağ konturları ekleyin; Kontur Türü, Renk, Aralık Rengi, Renk Tonu, Aralık Renk Tonu, Uç ve Birleştir'i seçin.
 • Köşe Boyutu ve Şekli: Köşe boyutu ekleyin ve Yok, Süslü, Eğim, Ek, İçeri Yuvarlatılmış ve Yuvarlanmış seçenekleri arasından bir şekil seçin.
 • Kenardan Uzaklıklar: Üst, Sol, Alt ve Sağ kenardan uzaklığı ekleyin ve Üst Kenar, Alt Kenar ve Genişlik'i seçin.

Paragraf Çerçeveler/Sütunlar Arasında Bölündüğünde Kenarlığı Görüntüle ve Art Arda Gelen Kenarlıkları ve Gölgelemeyi Aynı Ayarlarla Birleştir seçeneklerini de işaretleyebilirsiniz.

Paragraf Gölgeleme

Aşağıdakilerle birlikte Renk ve Renk Tonu eklemek için Gölgeleme'yi işaretleyin:

 • Köşe Boyutu ve Şekli: Köşe boyutu ekleyin ve Yok, Süslü, Eğim, Ek, İçeri Yuvarlatılmış ve Yuvarlanmış seçenekleri arasından bir şekil seçin.
 • Kenardan Uzaklıklar: Üst, Sol, Alt ve Sağ kenardan uzaklığı ekleyin ve Üst Kenar, Alt Kenar ve Genişlik'i seçin.

Ayrıca Üst Baskı, Çerçeveye Göre Kırp ve Yazdırma veya Dışa Aktarma seçeneklerini de işaretleyebilirsiniz.

Saklama Seçenekleri

Öncekiyle Bir Arada Tut'u işaretleyin ve Sonraki Satırla Bir Arada Tut değerini sayı olarak girin. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirlemek için Satırları Bir Arada Tut'u işaretleyin:

 • Paragraftaki Tüm Satırlar
 • Paragrafın Başlangıcında/Sonunda: Başlangıç ve Bitiş için satır sayısını ekleyin.

Ayrıca Her Yerde, Sonraki Sütunda, Sonraki Çerçevede, Sonraki Sayfada, Sonraki Tek Sayfada, Sonraki Çift Sayfada arasından Paragraf Başlat seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

Tireleme

En Az, Birinciden Sonra, Sonuncudan Önce, Tireleme Sınırı ve Tireleme Alanı olan Sözcükleri eklemek için Tireleme'yi işaretleyin. Sürgüyü, Daha İyi Aralık ile Daha Az Tire ayarına getirin. Ayrıca Büyük Harfle Yazılan Sözcüklerde Tirele, Son Sözcükleri Tirele ve Sütun Boyunca Tirele seçeneklerini de işaretleyebilirsiniz.

Bloklama

Sözcük, Harf ve Glif Aralığı, Otomatik Satır Aralığı ve Tek Sözcük Bloklama için ayarları yapılandırın.

Sütunları Yay

Paragraf Mizanpajı olarak Tek Sütun, Sütunları Yay ve Sütunu Böl seçeneğini belirleyin. Bu ayarları aşağıdaki seçeneklerle daha da özelleştirebilirsiniz:

 • Sütunları Yay: Sütunları yayma sayısını ve Yaydıktan Önceki Boşluk ve Yaydıktan Sonraki Boşluk değerlerini ekleyebilirsiniz.
 • Sütunu Böl: Alt sütunların sayısını ve Böldükten Önceki Boşluk, Böldükten Sonraki Boşluk, İç Cilt Payı ve Dış Cilt Payı değerlerini ekleyebilirsiniz.

Gömme ve İç İçe Stiller

Aşağıdaki seçenekleri ekleyin veya güncelleyin:

 • Gömmeler: Satırlar ve Karakterler ekleyin ve Karakter Stili'ni seçin.
 • İç İçe Stiller: Yeni İç İçe Stil ekleyin veya mevcut bir stili silin.
 • İç İçe Çizgi Stilleri: Yeni İç İçe Stil ekleyin veya mevcut bir stili silin.

Ayrıca Sol Kenarı Hizala ve Harflerin Alt Çıkıntısına Göre Ölçekle'yi de işaretleyebilirsiniz.

GREP Stili

Yeni GREP Stili ekleyin veya mevcut bir stili silin.

Madde İşaretleri ve Numaralandırma

Yok, Madde İşaretleri veya Sayılar arasından Liste Türü'nü seçin ve bu ayarı daha da özelleştirin:

 • Madde İşaretleri: Madde İşareti Karakteri'ni seçin ve Yeni Madde İşareti Karakteri, Ardından Gelen Metin seçenekleri ve Karakter Stili ekleyin.
  • Madde İşareti veya Numara Konumu: Hizalama'yı seçin ve Sol Girinti, İlk Satır Girintisi ve Sekme Konumu'nu ekleyin.
 • Sayılar: Varsayılan Liste'yi seçin, Yeni Liste oluşturun ve Düzey ekleyin.
  • Numaralandırma Stili: Format, Sayı, Karakter Stili ve Model'i seçin.
  • Madde İşareti veya Numara Konumu: Hizalama'yı seçin ve Sol Girinti, İlk Satır Girintisi ve Sekme Konumu'nu ekleyin.
Not:

Paragraf stili seçenekleri, InDesign'ın yerelleştirilmiş sürümüne göre değişebilir.

Stilleri yükleme

Başka bir InDesign veya InCopy dosyasında tercih ettiğiniz bir metin formatı varsa stilleri geçerli InDesign dosyanıza yüklemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

 1. Karakter ve paragraf stilleri panelini açın.

 2. Şu seçeneklerden birini kullanın:

  • Daha Fazla Seçenek   bölümünden Karakter Stillerini Yükle veya Paragraf Stillerini Yükle seçeneğini belirleyin
  • Tüm stilleri yüklemek için Daha Fazla Seçenek   bölümünden Tüm Metin Stillerini Yükle seçeneğini belirleyin.
 3. İçe aktarmak istediğiniz stilleri içeren InDesign dosyasını çift tıklatın.

  Stilleri Yükle iletişim kutusunu görürsünüz.

 4. İçe aktarmak istediğiniz stilleri seçin.

  Mevcut stillerden biri içe aktarılan stillerle aynı ada sahipse Varolan Stille Çakışma altındaki aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin ve ardından Tamam'ı tıklatın:

  • Gelen Stilin Tanımını Kullan: Mevcut stili geçersiz kılar ve içe aktarılan stili kullanır.
  • Otomatik Yeniden Adlandır: İçe aktarılan stili yeniden adlandırır.
  Stilleri yükle iletişim kutusu
  Stilleri yükle iletişim kutusu

Word belgesinde bazı en sevdiğiniz stiller varsa kolayca Word stillerini InDesign stilleriyle eşleyebilirsiniz.

Not:

Stilleri paylaşmak için Kitaplar özelliğini de kullanabilirsiniz. (Bkz. Kitap belgelerini eşitleme.)

Stilleri silme

Belirli bir stile ihtiyacınız yok mu? Karakter ve paragraf stillerini kolayca silmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

 1. Karakter stilleri paneli veya Paragraf stilleri panelinde bir stil adı seçin.

 2. Karakter veya Paragraf stilini silmek için şu seçeneklerden birini kullanın:

  • Sil   seçeneğini tıklatın.
  • Daha Fazla Seçenek  bölümünden Stili Sil... seçeneğini belirleyin.
  • Daha Fazla Seçenek   bölümünden Tüm Kullanılmayanları Seç seçeneğini belirleyin ve Sil seçeneğini tıklatın.
InDesign'da Karakter ve Paragraf Stillerini Silme
Karakter ve Paragraf Stillerini Silme

Stilleri sildiğinizde stille etiketlenmiş paragrafların görünümü değişmez ancak formatları artık stille ilişkili değildir.

Not:

Tek başına Adobe InCopy belgelerinde veya bir Adobe InDesign belgesine bağlanan InCopy içeriğinde stiller oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. InDesign'da içerik güncellendiğinde yeni stiller InDesign belgesine eklenir ancak InCopy'de yapılan tüm stil değişiklikleri InDesign stili tarafından geçersiz kılınır. Bağlı içerik için stillerinizi InDesign'da yönetmek en iyisidir.

Stil geçersiz kılmaları

Geçersiz kılma, mevcut stilde yapılan değişikliklerdir. Karakter ve Paragraf stili için geçersiz kılma varsa stil adının yanında bir artı işareti görebilirsiniz.

Stil adını sağ tıklatın ve geçersiz kılmaları temizlemek veya bir stili yeniden tanımlamak için aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

 • Orijinal stil formatını korumak için [Stil adı]” Uygula, Geçersiz Kılmaları Temizle seçeneğini belirleyin.

 • Geçerli değişiklikleri korumak ve stili güncellemek için Stili Yeniden Tanımla seçeneğini belirleyin.

InDesign'da Stil Geçersiz Kılmaları
InDesign'da Stil Geçersiz Kılmaları

Geçersiz kılmaların geçerli olduğu alanları bilmek ister misiniz? Karakter veya paragraf stilleri panelinde Stil Geçersiz Kılma Vurgulayıcı   seçeneğini belirleyin.


İpuçları ve püf noktaları

 • Adlandırılmış ızgara formatı, Çerçeve Izgarası format ayarlarında çerçeve ızgarasına uygulanabilir. (Bkz. Adlandırılmış Izgaralar paneline genel bakış.) Izgara özelliklerine sahip bir nesne stili de oluşturabilirsiniz. (Bkz. Nesne stilleri hakkında.)
 • Açık bir InDesign belgeniz varsa yeni oluşturulan stil yalnızca geçerli belgede görüntülenir.
 • Stili oluşturduğunuzda açık belge yoksa stil tüm yeni belgelerde görüntülenir.
 • Başka bir stille neredeyse aynı olan ancak ana-alt öğe ilişkisi olmayan bir stil oluşturmak için Stili Çoğalt seçeneğini kullanabilirsiniz.
 • Stil Geçersiz Kılma Vurgulayıcısını Aç/Kapat seçeneğine kolayca erişmek için bu ayarı bir klavye kısayolu ile ilişkilendirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Menüleri ve klavye kısayollarını özelleştirme.

İlgili konular

Bizimle iletişime geçin

Görüşlerinizi almak isteriz. Adobe InDesign Topluluğu ile düşüncelerinizi paylaşın. 

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın