Degradeler hakkında

Degrade, iki veya daha çok renk ya da aynı rengin iki tonu arasındaki kademeli bir karışımdır. Kullandığınız çıktı aygıtı degradelerin nasıl renk ayrıldığını etkiler.

Degradeler Kağıt, proses renkler, spot renkler veya herhangi bir renk modunu kullanan karışık mürekkep renklerini içerebilir. Degradeler degrade çubuğundaki bir dizi renk durağıyla tanımlanır. Durak degradenin bir renkten diğerine değiştiği noktadır ve degrade çubuğunun altındaki renkli bir çubukla tanımlanır. Varsayılan olarak degrade iki renkle ve %50'deki bir orta noktayla başlar.

Not:

Farklı modlardaki renkleri kullanarak degrade oluşturduğunuzda ve degradeyi bastığınızda veya renklerine ayırdığınızda, tüm renkler CMYK proses renklerine dönüştürülür. Renk modu değişikliği nedeniyle renkler değişebilir. En iyi sonuçlar için degradeleri CMYK renklerini kullanarak belirleyin.

Degrade renk örneği oluşturma

Düz renkler ve renk tonlarıyla çalışmak için kullandığınız aynı Renk Örnekleri panelini kullanarak degradeler oluşturabilir, adlandırabilir ve düzenleyebilirsiniz. Ayrıca Degrade panelini kullanarak adsız degradeler oluşturabilirsiniz.

 1. Renk Örnekleri panel menüsünden Yeni Degrade Renk Örneği'ni seçin.
 2. Renk Örneği Adı için degradenin adını yazın.
 3. Tür için Doğrusal veya Radyal'ı seçin.
 4. Degradedeki ilk renk durağını seçin.
  Degrade renk örneği oluşturma
  İlk renk durağı

 5. Durak Rengi için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Zaten Renk Örnekleri panelinde bulunan bir renk seçmek için Renk Örnekleri'ni seçin ve listeden bir renk seçin.

  • Degrade için yeni bir adsız renk karıştırmak için renk modu seçin ve renk değerleri girin veya sürgüleri sürükleyin.

   İpucu: Varsayılan olarak degradenin ilk durağı beyaz olarak ayarlıdır. Saydam yapmak için Kağıt renk örneğini uygulayın.

 6. Degradedeki son rengi değiştirmek için son renk durağını seçin ve 5. adımı tekrarlayın.
 7. Degrade renklerinin konumunu ayarlamak için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Çubuğun altındaki renk duraklarını sürükleyin.

  • Çubuğun altından bir renk durağı seçin ve o rengin konumunu ayarlamak için bir Konum değeri girin. Bu konum önceki renk ve sonraki renk arasındaki uzaklığın yüzdesini temsil eder.

 8. İki degrade rengi arasındaki orta noktayı (renklerin %50 olduğu nokta) ayarlamak için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Çubuğun üstündeki baklava simgesini sürükleyin.

  • Çubuğun üstündeki baklava simgesini seçin ve o rengin konumunu ayarlamak için bir Konum değeri girin. Bu konum önceki renk ve sonraki renk arasındaki uzaklığın yüzdesini temsil eder.

 9. Tamam'ı veya Ekle'yi tıklatın. Degrade adıyla birlikte Renk Örnekleri panelinde depolanır.

Degrade panelini kullanarak adsız degrade uygulama

Degradeler oluşturmak ve depolamak için önerilen panel Renk Örnekleri paneli olsa da, Adobe Illustrator uygulamasını kullanıyorsanız alışkın olabileceğiniz Degrade panelini (Pencere > Renk > Degrade) kullanarak da degradelerle çalışabilirsiniz. Geçerli degradeyi istediğiniz zaman Renk Örnekleri paneline ekleyebilirsiniz. Degrade paneli sık kullanılmayacak adsız degrade oluşturmada yararlıdır.

Degrade paneli
Degrade paneli

A. Degrade dolgusu B. Degrade türü menüsü C. Ters düğmesi D. Başlangıç rengi durağı E. Orta nokta F. Bitiş rengi durağı 

Not:

Adlandırılmış bir degrade kullanan bir nesneyi seçerseniz, Degrade panelini kullanarak degradeyi düzenlemek sadece o nesnenin rengini değiştirir. Adlandırılmış degradenin her örneğini düzenlemek için degradenin Renk Örnekleri panelindeki renk örneğini çift tıklatın.

 1. Değiştirmek istediğiniz nesneyi ya da nesneleri seçin.
 2. Renk Örnekleri panelinde veya Araç Kutusu'na Dolgu kutusunu veya Kontur kutusunu tıklatın. (Degrade Dolgu görünmüyorsa Degrade panel menüsünden Seçenekleri Göster'i seçin.)
 3. Degrade panelini açmak için Pencere > Renk > Degrade'yi seçin veya Araç Kutusu'ndaki Degrade aracını  çift tıklatın.
 4. Degradenin başlangıç rengini tanımlamak için degrade çubuğunun altında en soldaki renk durağını tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın.
  • Renk Örnekleri panelinden bir renk örneğini sürükleyin ve renk durağının üstüne bırakın.

  • Renk Örnekleri panelinde renk örneğini Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşuna basarak tıklatın.

  • Renk panelinde sürgüleri veya renk çubuğunu kullanarak renk oluşturun.

 5. Degradenin bitiş rengini tanımlamak için degrade çubuğunun altında en sağdaki renk durağını tıklatın. Ardından önceki adımda açıklanan şekilde istediğiniz rengi seçin.
 6. Tür menüsünden Doğrusal veya Radyal'ı seçin ve Degrade renk örneği oluştur konusunda açıklandığı gibi renk ve orta nokta konumlarını ayarlayın.
 7. Degrade açısını ayarlamak üzere Açı için bir değer yazın.

Degradeleri değiştirme

Çok renkli degradeler oluşturmak için renkler ekleyerek ve renk duraklarını ve orta noktaları ayarlayarak degradeleri değiştirebilirsiniz. Degradeyi ayarlarken nesnedeki efektin önizlemesini görebilmeniz için, nesneyi ayarlamayı düşündüğünüz degradeyle doldurmak iyi bir uygulamadır.

Not:

Degradenin AICB (Adobe Illustrator Clipboard) formatında yapıştırılmış olması koşuluyla, Adobe Illustrator uygulamasından yapıştırılan degradeleri değiştirebilirsiniz. (Bkz. Illustrator grafiklerini InDesign uygulamasına yapıştırma.) Degrade seçmek için Doğrudan Seçim aracını kullanın.

Not:

Renk örneğini düzenlerseniz, renk örneğini kullanan tüm degrade durakları buna göre güncelleştirilerek degradeyi değiştirir.

Degradeye ara renkler ekleme

 1. Renk Örnekleri panelinde bir degrade renk örneğini çift tıklatın veya Degrade panelini açın.
 2. Yeni renk durağı tanımlamak için degrade çubuğunun altında herhangi bir yeri tıklatın. Yeni renk durağı, varolan degrade boyunca o konumdaki renk değerleriyle tanımlanır.
 3. Yeni renk durağını ayarlayın.

  Not:

  Ayrıca yeni renk durağı tanımlamak için Renk Örnekleri panelinden bir renk örneğini Degrade panelindeki degrade çubuğunun üstüne sürükleyebilirsiniz.

Ara rengi degradeden kaldırma

 1. Ara renk durağını seçin ve panelin kenarına sürükleyin.

Degradenin renk ilerlemesini ters çevirme

 1. Degradeyi etkinleştirin.
 2. Degrade panelinde Ters düğmesini  tıklatın.

Degradeyi Degrade araçlarıyla ayarlama

Nesneyi degradeyle doldurduktan sonra hayali bir çizgi boyunca sürükleyerek dolguyu “yeniden boyamak” için Degrade Renk Örneği aracını  veya Degrade Geçiş Yumuşatma aracını  kullanarak degradeyi değiştirebilirsiniz. Degrade araçları degradenin yönünü değiştirmenizi, başlangıç noktasını ve bitiş noktasını değiştirmenizi ve birden çok nesnede degrade uygulayabilmenizi sağlar. Degrade Geçiş Yumuşatma aracı degradeyi sürüklediğiniz yönde yumuşatabilmenizi sağlar.

 1. Araç Kutusu veya Renk Örnekleri panelinde orijinal degradenin nerede uygulandığın bağlı olarak Dolgu kutusunu veya Kontur kutusunu seçin.
 2. Degrade Renk Örneği aracını veya Degrade Geçiş Yumuşatma aracını seçin ve degradenin başlangıç noktasını tanımlamak istediğiniz yere konumlandırın. Nesneyi degradenin uygulanmasını istediğiniz yönde sürükleyin. Aracı 45°'nin katlarında sınırlamak için Shift tuşunu basılı tutun.

  Degrade Geçiş Yumuşatma aracını degrade boyunca sürüklemek, sürüklediğiniz alan içinde degradenin renklerini kademeli olarak yumuşatır.

 3. Degradenin bitiş noktasını tanımlamak istediğiniz yerde fare düğmesini bırakın.

Degradeyi birden çok nesneye uygulama

 1. Seçilen tüm nesnelerin zaten degrade kullandığından emin olun.
 2. Araç Kutusu'nda Dolgu kutusunu veya Kontur kutusunu seçin.
 3. Degrade aracını  seçin ve degradenin başlangıç noktasını tanımlamak istediğiniz yere konumlandırın. Nesneyi degradenin uygulanmasını istediğiniz yönde sürükleyin. Aracı 45°'nin katlarında sınırlamak için Shift tuşunu basılı tutun.
 4. Degradenin bitiş noktasını tanımlamak istediğiniz yerde fare düğmesini bırakın.
Degradeyi birden çok nesneye uygulama
Varsayılan degrade dolgusu (sol) ve nesnelere uygulanan degrade (sağ)

Not:

Degradeyle birlikte bileşik yol seçilirse, Degrade aracını kullanmaya gerek kalmadan sadece Degrade panelini kullanarak degradeyi tüm alt yollarında düzenleyebilirsiniz.

Metne degrade uygulama

Tek metin çerçevesinde varsayılan siyah metin ve renkli metinle birlikte birden çok degrade metni oluşturabilirsiniz.

Degradenin uç noktaları her zaman degradenin yolunun veya metin çerçevesinin sınırlayıcı kutusuna göre bağlantılıdır. Bireysel metin karakterleri degradenin üzerinde konumlandırıldıkları kısmı görüntüler. Metin çerçevesini yeniden boyutlandırır veya metin karakterlerinin yeniden akıtılmasına neden olan başka değişiklikler yaparsanız, karakterler degrade boyunca yeniden dağıtılır ve bireysel karakterlerin renkleri buna göre değişir.

Degrade dolgulu metin karakterleriyle çalışma
Degrade dolgulu metin karakterleriyle çalışma

A. Alt degrade dolgusu B. Degrade uygulanan metin karakterleri C. Eklenen metin ve degrade dolgusuna göre metin kaydırma konumu 

Degradeyi tam renk aralığı belirli bir metin karakterleri aralığını kapsayacak şekilde ayarlamak istiyorsanız iki seçeneğiniz vardır:

 • Degradenin uç noktalarını sadece degradeyi uyguladığınızda seçilen karakterleri kapsayacak şekilde ayarlamak için Degrade aracını kullanın.

 • Metni seçip anahatlara (düzenlenebilir yollar) dönüştürün ve sonra elde edilen anahatlara degrade uygulayın. Görüntü yazısını kendi metin çerçevesinde kısa bir şekilde görüntülenmesi için en iyi seçenek budur. Metin çerçevesi değil degrade kalıcı olarak anahatlara bağlanır ve anahatlar metnin geri kalanıyla akmaya devam eder. Ancak, anahatlar metin çerçevesinde tek satırla hizalı grafik olarak işlev göreceğinden metni düzenlemeniz mümkün olmayacaktır. Ayrıca tipografi seçenekleri artık geçerli olmayacaktır; örneğin, anahatlara dönüştürülen metin tirelenmez.

Metne degrade uygulama
Varsayılan olarak konum değiştiren yazı degradesine göre değişir (sol); metin anahatlara dönüştürüldüğünde uygulanan degrade yazıyla birlikte hareket eder (sağ).

Metin anahatlarını yollara dönüştürme hakkında bilgi için bkz. Metin anahatlarından yollar oluşturma.

Tek metin çerçevesinde birden çok degrade

Tek metin çerçevesinde farklı metin aralıkları seçebilir ve her aralığa benzersiz bir degrade uygulayabilirsiniz. Her degrade metin çerçevesine eklenir ve her degradeyi uygularken seçtiğiniz karakterlerle ayrı olarak izlenir. Ancak, degradenin uç noktaları bireysel metin aralıklarına değil, metin çerçevesinin sınırlayıcı kutusuna bağlı kalır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi