Dizin oluşturma hakkında

Kitabınızdaki bilgiler için basit bir anahtar sözcük dizini veya kapsamlı ve ayrıntılı bir kılavuz oluşturabilirsiniz. Belge veya kitap için yalnızca bir dizin oluşturabilirsiniz. Dizin oluşturmak için öncelikle metne dizin işaretleyicileri yerleştirmeniz gerekir. Her dizin işaretleyicisini dizinde görünmesini istediğiniz, konu denilen bir sözcükle ilişkilendirirsiniz.

Dizin oluşturduğunuzda her konu bulunduğu sayfayla birlikte listelenir. Konular alfabetik olarak ve genellikle kısım başlıkları altında (A, B, C vb.) sıralanır. Dizin girişi, sayfa referansı (sayfa numarası veya aralık) ya da çapraz referansla eşleştirilmiş bir konudan (kullanıcıların aradığı terim) oluşur. Başında “Bkz.” veya “Ayrıca bkz.” olan bir çapraz referans, okuyucuyu sayfa numarasına değil, dizindeki diğer girişlere yönlendirir.

Dizinin kısımları
Dizinin kısımları

A. Başlık B. Kısım başlığı C. Dizin girişi D. Alt Giriş E. Konu F. Sayfa referansı G. Çapraz referans 

Dizin oluşturma hakkında ipuçları

İyi planlanmış ve eksiksiz bir dizin oluşturmak, okuyucularınızın belgenizdeki bilgilere hemen erişebilmesini sağlayabilir. Dikkate alınması gereken bazı konular aşağıda belirtilmiştir:

 • Dizininizin nasıl görünmesini istediğinizi düşünün. Dizininizde kaç konu düzeyi olacak? Dizininiz okuyucuyu ilgili konulara yönlendirecek mi? Basit bir anahtar sözcük dizini yeterli olacak mı yoksa ilgili konulara çapraz referansları olan ve iyi araştırılmış eşdeğer terimler listesi bulunan daha karmaşık bir dizin mi istiyorsunuz?

 • Okuyucularınızın bilgi aramak için kullanacağı yöntem türlerini tahmin etmeye çalışın. Örneğin, bir okuyucu hayvanlar konu başlığına bakarak hayvanlar hakkında bilgi ararken; başka bir kullanıcı yaban hayatı veya fauna terimleriyle arama yapabilir.

 • Belgenizin içeriği belirli bir olgunluğa ulaştığında dizin girişleri ekleyin. Daha sonra metninizin büyük bir kısmını silerseniz, oluşturduğunuz dizinin bir kısmını kaybedebilirsiniz.

 • İyi planlanmış bir dizin konuları tutarlı bir şekilde sunar. Sık rastlanan dizin oluşturma sorunları arasında büyük ve küçük harfleri (kediler ve Kediler) ve tekil ve çoğul biçimleri (kedi ve kediler) karıştırmak sayılabilir. Terimleri tutarlı tutmak için bir konu listesi kullanın.

 • Son dizini oluşturmadan önce dizininizi birkaç kez gözden geçirin. Tekrarlanan girişler, zayıf konu alanları, hatalı yazımlar ve büyük-küçük harf kullanma ve sözcük tutarsızlıklarını denetleyin; örneğin, InDesign yazılımı Çita, çita ve çitalar sözcüklerini ayrı girişler olarak işler.

Dizin oluşturma için iş akışı

Dizin oluşturmak için aşağıdaki basit adımları izleyin:

1. Konu listesi oluşturun (isteğe bağlı)

Konu listesi dizin girişleriniz arasında tutarlılık sağlamanıza yardımcı olur. (Bkz. Dizin için konu listesi oluşturma.)

2. Dizin işaretleyicileri ekleyin.

Belgenizde dizin girişlerinin referansta bulunmasını istediğiniz sayfalara dizin işaretleyicileri ekleyin. (Bkz. Dizin girişleri ekleme.)

3. Dizini oluşturun.

Dizini oluşturmak işaretleyiciler için bir giriş kümesini ve bunların sayfa numaralarını oluşturur. (Bkz. Dizin oluşturma.)

4. Dizin öyküsünü aktarın.

Dizini metin çerçevesine aktarmak için yüklü metin imlecini kullanın. Çoğu durumda dizinin yeni bir sayfada başlamasını istersiniz. Dizini aktardıktan sonra sayfaları ve dizini formatlayabilirsiniz.

Yayınlama öncesinde dizininizi geliştirirken bu adımları büyük olasılıkla birkaç kez tekrarlarsınız.

Dizin paneline genel bakış

Dizini Dizin panelini (Pencere > Yazım ve Tablolar > Dizin) kullanarak oluşturursunuz, düzenlersiniz ve önizlemesini görüntülersiniz. Panel iki mod içerir: Referans ve Konu. Referans modunda önizleme alanında geçerli belge veya kitap için tam dizin girişleri görüntülenir. Konu modunda önizleme alanında sayfa numaraları veya çapraz referanslar değil sadece konular görüntülenir. Konu modu esas olarak dizin yapısını oluşturmak için kullanılırken, Referans modu dizin girişlerini eklediğiniz yerdir.

Referans modunda dizin girişleri alfabetik olarak sıralanır ve harfe göre kısımlara ayrılır. Girişlerin yanındaki üçgenler alt girişleri, sayfa numaralarını ve çapraz referansları görüntüleyecek şekilde girişi genişletebilmenizi veya daraltabilmenizi sağlar.

Aşağıdaki kodlar, oluşturulan dizine eklenmemiş olabilecek dizin girişlerini belirtmek için sayfa referanslarının yerine görüntülenir. Kodları görüntülemek için Dizin panelinde Önizlemeyi Güncelleştir'i seçin.

ÇA

Çalışma alanındaki dizin girişlerini gösterir. Bu girişler oluşturulan dizinde görünmez.

GK

Gizli katmandaki dizin girişlerini gösterir. Dizin oluşturduğunuzda dizin girişlerini gizli katmana ekleme seçeneğiniz vardır.

GM

Gizli koşuldaki dizin girişlerini gösterir. Gizli koşullardaki dizin girişleri dizine eklenmez.

PN

Taşan metindeki dizin girişlerini gösterir. Bu girişleri oluşturulan dizine eklediğinizde bunlar sayfa numaraları olmadan görüntülenir.

Kalıp

Kalıp sayfasındaki dizin girişlerini gösterir. Bu girişler oluşturulan dizinde görünmez.

Tek bir girişi genişletmek veya daraltmak için bir üçgeni tıklatın. Giriş altındaki tüm alt girişleri genişletmek veya daraltmak için Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak üçgeni tıklatın. Tüm girişleri genişletmek veya daraltmak için Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutarak üçgeni tıklatın.


Not:

Önizleme alanını güncelleştirmek için Dizin panelinde Önizlemeyi Güncelle'yi seçin. Bu seçenek özellikle belgenizi kapsamlı bir şekilde düzenlediğinizde veya belge penceresindeki dizin işaretleyicilerini taşıdığınızda yararlıdır.

Dizin için konu listesi oluşturma

Dizin girişleri oluştururken başlangıç noktası olarak kullanmak için bir konu listesi oluşturabilir veya içe aktarabilirsiniz. Daha sonra dizine girişler eklediğinizde bilgilerin belgenizin veya kitabınızın tamamında tutarlı bir şekilde dizinlendiğinden emin olmak için konu listesinden konular seçebilirsiniz (bunları her seferinde yazmak yerine).

Dizin panelini Konu modunda kullanarak konu listesi oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz. Konu modu sadece konuları görüntüler; dizin girişlerin ilişkili sayfa numaralarıyla ve çapraz referanslarıyla görüntülemek için bunun yerine Referans modunu kullanın.

Dizin panelleri
Referans modunda (sol) ve Konu modunda (sağ) Dizin paneli

Konu listesindeki konular Yeni Sayfa Referansı iletişim kutusunda da görüntülenir. Dizin girişi oluşturmak için bir konu seçin ve bunu bir sayfayla veya çapraz referansla ilişkilendirin. Kullanılmayan konular (sayfa veya çapraz referansları olmayanlar) dizin oluştururken hariç tutulur.

Dizin girişleri eklemeden önce konu listesi oluşturmak isteğe bağlıdır. Her dizini girişi oluşturduğunuzda konusu gelecekte kullanılmak üzere otomatik olarak konu listesine eklenir.

Not:

Varsayılan olarak Konu listesine eklediğiniz konular, yalnızca sayfayla ilişkilendirilmiş olan konuları gösteren Referans listesinde görünmez. Ancak, Referans listesindeki konuları görüntülemek için Referans modundaki Dizin paneli menüsünden Kullanılmayan Konuları Göster'i seçebilirsiniz.

Konu listesine konular ekleme

 1. Dizin panelini görüntülemek için Pencere > Yazım ve Tablolar > Dizin'i seçin.

 2. Konu'yu seçin.

 3. Dizin paneli menüsünden Yeni Konu'yu seçin veya panelin altındaki Yeni Bir Dizin Girişi Oluştur simgesini tıklatın.

 4. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  • Konu Düzeyleri'nin altındaki ilk kutuya konu adını (örneğin, hayvanlar) yazın. Alt konu oluşturmak için ikinci kutuya bir ad (kediler) yazın. Bu örnekte “kediler” sözcüğü “hayvanlar” sözcüğünün altında girintilidir. Alt konu altında bir alt konu oluşturmak için üçüncü kutuya bir ad (Tekir) yazın ve bu şekilde devam edin.

  • Varolan bir konuyu seçin. İkinci, üçüncü ve dördüncü kutulara alt konular girin.

 5. Konuyu eklemek için Ekle'yi tıklatın; konu artık Dizin panelinin yanı sıra Yeni Konu iletişim kutusunda da görünür.

 6. Konu eklemeyi tamamladığınızda Bitti'yi tıklatın.

Not:

Yeni eklediğiniz bir konuyu silmek için Bitti'yi tıklatın, konuyu Dizin panelinde seçin ve Seçilen Girişi Sil düğmesini tıklatın.

Başka bir InDesign belgesinden konu içe aktarma

 1. Dizin paneli menüsünde Konuları İçe Aktar'ı seçin.

 2. İçe aktarmak istediğiniz dizin konularını içeren belgeyi seçin ve 'ı tıklatın.

Dizin konusunu düzenleme

Dizin oluşturmadan önce veya oluşturduktan sonra dizinleri düzenlemek için Dizin panelini kullanın. Dizin panelindeki girişlerde yaptığınız değişiklikler bundan sonra oluşturacağınız dizinde görünür fakat oluşturulmuş dizin öyküsünde yapacağınız değişiklikler dizini yeniden oluşturduğunuzda kaybolur.

 1. Dizin konularını içeren bir belge açın.
 2. Dizin panelinde Konu'yu seçin.

 3. Önizleme alanında düzenlemek için bir konuyu çift tıklatın.
 4. Konuyu istediğiniz şekilde düzenleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Dizin girişleri ekleme

Dizin panelini Referans modunda kullanarak dizin girişleri oluşturursunuz. Dizin girişi iki bölümde oluşur: konu ve referans. Konular bir konu listesi kullanılarak önceden tanımlanabilir. Referanslar sayfa numaraları veya diğer konulara olan çapraz referanslar olabilir.

Referans modunda Dizin paneli
Referans modunda Dizin paneli

A. Giriş B. Alt Giriş C. Sayfa referansı D. Çapraz referans 

Dizin işaretleyici, metnin seçildiği ekleme noktasının göründüğü metnin içindeki sözcüğün başına ya da ekleme noktasına eklenir. Yazım > Gizli Karakterleri Göster'i seçerek dizin işaretleyicileri görüntüleyebilirsiniz.

Dizin girişi ekleme

 1. Yazım aracını  kullanarak ekleme noktasını dizin işaretleyicinin görünmesini istediğiniz yere yerleştirin veya dizin referansı için temel olarak kullanmak üzere belgedeki metni seçin.

  Seçilen metin satırla hizalı grafikler veya özel karakterler içerdiğinde bazı karakterler (dizin işaretleyicileri ve satırla hizalı grafikler) Konu Düzeyi kutusunda kaldırılır. Em tireleri ve telif hakkı simgeleri gibi diğer karakterler meta karakterlere (örneğin, ^_ veya ^2) dönüştürülür.

 2. Dizin panelini görüntülemek için Pencere > Yazım ve Tablolar > Dizin'i seçin.

 3. Referans'ı seçin.

  Not:

  Konu listesine eklenen girişler Referans'ta görüntülenmiyorsa Dizin paneli menüsünden Kullanılmayan Konuları Göster'i seçin. Girişler eklendiğinde artık bu konuları kullanabilirsiniz.

 4. Dizin girişlerini kitap dosyasındaki herhangi bir açık belgeden görüntülemek için Kitap'ı seçin.

 5. Dizin paneli menüsünde Yeni Sayfa Referansı'nı seçin. (Bu komut görünmezse, Referans'ın seçildiğinden ve belgede bir ekleme noktası veya metin seçimi bulunduğundan emin olun.)

 6. Konu Düzeyleri kutusuna metin eklemek için aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  • Basit bir dizin girişi (kediler gibi) oluşturmak için girişi ilk Konu Düzeyleri kutusuna yazın. (Metin seçildiyse, bu metin Konu Düzeyleri kutusunda görünür.)

  • Girişler ve alt girişler oluşturmak için üst adı (bu örnekte hayvanlar) ilk Konu Düzeyleri kutusuna yazın ve alt girişleri (kediler ve Tekir) ondan sonraki kutulara yazın. Gerekirse, seçilen öğenin üstündeki veya altındaki öğeyle yer değiştirmek için yukarı ve aşağı oklarını tıklatın.

  Konu Düzeyleri kutusu
  Konu Düzeyleri kutusundaki dizin girişi (sol) ve Dizin'deki son görüntü (sağ)

  • İletişim kutusunun altındaki liste kutusunda bulunan herhangi bir konuyu çift tıklatın. Gerekirse aratmak istediğiniz metni arama kutusuna yazın ve sonraki ile önceki oklarını kullanarak dizin girişlerinde arama yapın.
 7. Girişin son dizinde sıralanma biçimini değiştirmek için Sıralama Ölçütü kutularını kullanın. Örneğin, de la Vega konusunu V altında (D yerine) sıralamak için Sırala kutusuna Vega ve Konu Düzeyi kutusuna de la Vega yazarsınız.

  Numaraların, simgelerin ve dillerin sıralama düzenini seçebilir, Çince karakterlerle ilgili sıralama bilgilerini düzenleyebilirsiniz. (Bkz. Dizinleri sıralama biçimini değiştirme.)

 8. Dizin girişi türünü belirleme:
  • Sayfa numarası veya aralığı olan dizin girişleri (kediler 82–87) oluşturmak için Yazım açılır menüsünde girişin aralığını açıklayan bir seçenek belirleyin. (Bkz. Dizinlerdeki sayfa aralığı seçenekleri.)

  • Sayfa numarası olmayan bir dizin girişi oluşturmak için Tür menüsünde Sayfa Aralığını Bastır'ı seçin. Oluşturulan dizinde sayfa numarası görünmese de, sayfa numarası Dizin panelinde parantez içinde görünür.

  • Başka bir girişi referans gösteren bir dizin girişi oluşturmak için Yazım açılır menüsündeki çapraz referans seçeneklerinden birini (Bakın veya Ayrıca buraya bakın) belirleyin ve Başvurulan kutusuna giriş adını yazını veya varolan girişi listenin altından Başvurulan kutusuna sürükleyin. Ayrıca Yazım açılır menüsünden Özel Çapraz Referans'ı seçerek çapraz referans girişlerinde görüntülenen Bkz. ve Ayrıca bkz. terimlerini özelleştirebilirsiniz. (Bkz. Dizine "Bkz.“ veya "Ayrıca bkz." çapraz referansı ekleme)

 9. Belirli bir dizin girişine vurgu eklemek için Numara Stili Geçersiz Kılma'yı seçin ve bir karakter stili belirleyin.

 10. Dizine giriş eklemek için aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  • Geçerli girişi eklemek için Ekle'yi tıklatın ve ek girişler için iletişim kutusunu açık bırakın.

  • Belge penceresinde seçilen metnin tüm örneklerini bulmak ve her biri için bir dizin işaretleyici oluşturmak için Tümünü Ekle'yi tıklatın. Tümünü Ekle seçeneği yalnızca belgedeki metin seçildiğinde kullanılabilir.

  • Dizin girişini eklemek ve iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

  Not:

  Ekle'yi tıklattıktan sonra İptal'i tıklatırsanız, eklediğiniz girişler kaldırılmaz. Bu girişleri kaldırmak için Geri Al komutunu kullanın.

 11. İletişim kutusunu kapatmak için Tamam veya Bitti'yi tıklatın.

Sözcük, sözcük grubu veya liste için hızlıca dizin oluşturma

Dizin oluşturma kısayolu kullanarak tek sözcükler, sözcük grubu veya sözcük ya da sözcük grubu listesi için hızlıca dizin oluşturabilirsiniz. Adobe InDesign iki dizin oluşturma kısayolunu tanır: standart dizin girişleri için bir kısayol; özel isimler için başka bir kısayol. Özel isim kısayolu, ad sırasını soyadına göre alfabetik olarak sıralanacak şekilde ters çevirerek dizin girişleri oluşturur. Bu şekilde bir adı önce ad olacak şekilde listeleyebilir ancak dizinde soyadına göre sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin, Ahmet Metin Öztürk adı dizinde Öztürk, Ahmet Metin olarak görünür.

Dizin oluşturma için liste oluşturmak üzere dizine alınmasını istediğiniz her öğeyi aşağıdakilerden biriyle ayırın: satır sonu, yumuşak satır sonu (Shift + Return tuşu), sekme, sağ girinti sekmesi (Shift + Sekme), noktalı virgül veya virgül. Dizin oluşturma kısayolu her girişin başında bir işaretleyici ekler ve tüm öğeleri dizine yerleştirir.

 1. Belge penceresinde dizine eklemek istediğiniz sözcükleri seçin.
 2. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  • Standart sözcükler veya sözcük grupları için Shift+Alt+Ctrl+[ (Windows) veya Shift+Option+Command+[ (Mac OS) tuşlarına basın.

  • Soyadına göre dizine eklenmesini istediğiniz özel isimler için Shift+Alt+Ctrl+] (Windows) veya Shift+Option+Command+] (Mac OS) tuşlarına basın.

   Seçimin başına veya seçilen her öğenin başına varsayılan ayarları kullanan bir dizin işaretleyici eklenir.

  Not:

  Bileşik soyadları veya adları bir unvanla dizine eklemek için sözcüklerin arasına bir veya daha çok bölünemez boşluk ekleyin. Örneğin, “Ahmet Metin Öztürk Dr.” adını “Dr.” yerine “Öztürk” sözcüğüyle dizine eklemek istiyorsanız, “Öztürk” ve “Dr.” arasına bölünemez bir boşluk ekleyin. (Bölünemez bir boşluk eklemek için Yazım > Beyaz Boşluk Ekle > Bölünemez Boşluk'u seçin.)

  Bir yominin gerektiği kanji gibi terimleri seçtiğinizde ve dizin işaretleyicisini bir kısayol kullanarak ayarladığınızda yomi girilmediyse Yeni Sayfa Referansı iletişim kutusu otomatik olarak açılır ve seçili terim Konu Düzeyleri iletişim kutusunda görüntülenir. Yomi metin kutusundaki Konu Düzeyleri kutusuna girilen metne karşılık gelen yomiyi girin. Aynı dizin girdisi birkaç sayfa için görüntülendiğinde tüm dizin girdilerinin yomisi tek bir işlemle değiştirilebilir. Sadece seçili dizin girdisini değiştirmek için Dizin panelinde ve Dizin paneli menüsündeki Sayfa Referansı Seçenekleri menüsünden istediğiniz sayfa numarasını seçin.

Varolan bir girişten yeni giriş oluşturma

Dizine eklediğiniz bir konu sık sık belgede veya kitapta birçok yerde görünür. Böyle bir durumda tutarlılığı sağlamak için zaten dizininizde bulunan diğer girişleri esas alarak birden çok dizin girişi oluşturabilirsiniz.

 1. Belge penceresinde bir ekleme noktasını tıklatın veya dizin işaretleyicinin görüneceği yeri seçin.
 2. Dizin panelinde Referans'ı seçin ve önizleme alanını girişi kopyalamak istediğiniz yere kaydırın.

 3. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  • Ekleme noktasına veya seçimin başına dizin işaretleyici eklemek için girişi Yeni Giriş düğmesine  sürükleyin.

  • Panel önizleme alanında bir giriş seçin ve Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak Yeni Giriş düğmesini tıklatın. Seçilen giriş hakkında bilgiler içeren Yeni Sayfa Referansı iletişim kutusu görünür. Gerekli değişiklikleri yapın ve Ekle'yi veya Tamam'ı tıklatın.

Bunu yerine bir konu listesi oluşturabilir ve dizin girişleri oluşturdukça listeden konular seçebilirsiniz.

Sözcüğün her kullanımını otomatik olarak dizine ekleme

Tümünü Ekle seçeneğini kullanmak, belge veya kitaptaki belirli bir terimin tüm kullanımlarını dizine eklemenin etkili bir yoludur. Tümünü Ekle'yi tıklattığınızda InDesign yazılımı, seçilen sözcüklerin iletişim kutusunda belirtilen metinde değil belgedeki her kullanımında dizin işaretleyiciler oluşturur. (Daha sonra daha az önemli bilgilere işaret eden girişleri seçebilirsiniz.)

Seçilen metnin geçtiği yerleri ararken, InDesign sadece tam sözcükleri dikkate alır ve büyük küçük harfe duyarlı olarak arama yapar. Örneğin, çita seçildiyse, çitalar ve Çita sözcükleri dizine eklenmez.

 1. Belge penceresinde aramak istediğiniz metni seçin.
 2. Dizin panelinde Referans'ı seçin.

 3. Kitaptaki tüm açık belgeler için dizin girişleri oluşturmak üzere Kitap'ı seçin.

 4. Dizin paneli menüsünde Yeni Sayfa Referansı'nı seçin.

 5. Tümünü Ekle'yi seçin. InDesign yazılımı, metnin dizine eklenip eklenmediğine bakmaksızın, seçilen metinle eşleşen tüm metinler için dizin işaretleyiciler ekler ve bu nedenle aynı sözcük veya sözcük grubu için birden çok giriş oluşturulabilir.

Dizin girişini düzenleme

Konuyu değiştirmek (yeniden adlandırmak veya yeni bir sıralama düzeni uygulamak gibi) ve bu konuyu kullanan tüm girişleri güncelleştirmek için Dizin panelini Konu modunda kullanın. Tek seferde tek girişi değiştirmek için Referans modunu kullanın. Referans modunda çapraz referanslar da ekleyebilir veya sayfa referansıyla ilişkili bir dizin işaretleyici bulabilirsiniz.

 1. Dizin girişlerini içeren belgeyi açın.
 2. Dizin panelinde aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  • Konuyu düzenlemek ve bu konuyu kullanan tüm girişleri otomatik olarak güncelleştirmek için Konu'yu seçin.

  • Tek bir girişi düzenlemek için Referans'ı seçin.

 3. Önizleme alanında giriş veya sayfa referansı seçin. Sayfa referansı seçmek için girişin altındaki sayfa simgesini seçin.
 4. Düzenlemek için bir girişi veya sayfa referansını çift tıklatın.
 5. Girişi düzenleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Dizinlerdeki sayfa aralığı seçenekleri

Tek sayfa numarası yerine sayfa aralığı içeren dizin girişleri (kediler 82–87 gibi) oluşturabilirsiniz. Yeni Sayfa Referansı iletişim kutusundaki Yazım açılır menüsü aşağıdaki sayfa aralığı seçeneklerini içerir:

Geçerli Sayfa

Sayfa aralığı geçerli sayfanın ötesine geçmez.

Sonraki Stil Değişimine Kadar

Sayfa aralığı dizin işaretleyiciden sonraki paragraf stili değişikliğine kadar uzanır.

Stilin Sonraki Kullanımına Kadar

Sayfa aralığı dizin işaretleyiciden, bitişik paragraf stili açılır menüsünde belirtilen paragraf stilinin sonraki geçtiği yere kadar uzanır.

Öykünün Sonuna Kadar

Sayfa aralığı dizin işaretleyiciden metni içeren geçerli metin çerçeveleri ilişkisine kadar uzanır.

Belgenin Sonuna Kadar

Sayfa aralığı dizin işaretleyiciden belgenin sonuna kadar uzanır.

Kısım Sonuna Kadar

Sayfa aralığı dizin işaretleyiciden Sayfalar panelinde tanımlanan geçerli kısmın sonuna kadar uzanır. (Bkz. Belge numaralandırma seçenekleri.)

Sonraki # Paragraf İçin

Sayfa aralığı dizin işaretleyiciden bitişik kutuda belirtilen paragraf sayısının sonuna veya varolan tüm paragrafların en sonuncusuna kadar uzanır.

Sonraki # Sayfa İçin

Sayfa aralığı dizin işaretleyiciden bitişik kutuda belirtilen sayfa sayısının sonuna veya varolan tüm sayfaların en sonuncusuna kadar uzanır.

Sayfa Aralığını Bastır

Sayfa aralığını kapatır.

Dizine "Bkz." veya "Ayrıca bkz." çapraz referansı ekleme

Çapraz referanslar sayfa numarası yerine ilgili girişlere işaret eden dizin girişleridir. Çapraz referansları Dizin panelini kullanarak oluşturursunuz. Çapraz referanslar dizinde çeşitli amaçlara hizmet eder:

 • Çapraz referanslar yaygın terimleri belge veya kitabınızda kullanılan eşdeğerlerle ilişkilendirir. Örneğin, Fauna. Bkz. Hayvanlar. Bu tür çapraz referanslara sahip girişler sayfa referansları içermez; bunlar sadece daha tam bir şekilde dizine eklenmiş eşdeğer terimlere işaret eder.

 • Çapraz referanslar konuyla ilgili olan ancak eşdeğer olmayan diğer girişlere işaret eder. Örneğin, Kediler. Ayrıca bkz. Hayvanlar. Bu durumda, çapraz referansı içeren dizin girişi, doğrudan girişin konusuyla ilgili sayfa numaralarını ve/veya alt girişlerini de içerir.

İki tür çapraz referans
İki tür çapraz referans

A. İlgili bilgilere çapraz referans (Ayrıca buraya bakın) B. Eşdeğer terime çapraz referans (Bakın)

InDesign uygulamasında çapraz referans oluşturduğunuzda bir çapraz referans öneki de seçebilirsiniz. “Bakın” ve “Ayrıca buraya bakın” statik metindir. “Bakın [ayrıca]” seçeneğini belirlediğinizde, dizin her oluşturulduğunda InDesign yazılımı otomatik olarak çapraz referansa doğru öneki atar:

 • Sayfa numaraları, alt girişler veya her ikisini birden içeren girişlere “Ayrıca buraya bakın” öneki atanır.

 • Sayfa numaraları veya alt girişler içermeyen girişlere “Bakın” öneki atanır.

“Bakın [ayrıca]” seçeneğini kullanmak sizi dizin girişlerinizin içeriği değiştikçe çapraz referansları elle güncelleştirme işleminden kurtarır.

 1. Pencere > Yazım ve Tablolar > Dizin'i seçin.

 2. Referans'ı seçin.

 3. (İsteğe Bağlı) Dizin girişlerini kitap dosyasındaki herhangi bir açık belgeden görüntülemek için Kitap'ı seçin.
 4. Dizin paneli menüsünde Yeni Sayfa Referansı'nı seçin.

 5. Konu Düzeyleri kutularına konu veya konular girin.
 6. Yazım menüsünün en altından bir çapraz referans öneki (Ayrıca bkz. gibi) seçin.

 7. Başvurulan kutusuna bir konu yazın veya varolan bir konuyu alttaki konu listesinden sürükleyin.

 8. Çapraz referansı dizine eklemek için Ekle'yi tıklatın.

Çapraz referanslar Dizin panelinde ve oluşturulan dizinde görünür ancak belgenin kendisindeki dizin işaretleyicileryle ilişkilendirilmez.

“Bakın [ayrıca]” önekine sahip çapraz referanslar Dizin panelinde “Bakın [ayrıca]” olarak görünür; ancak, oluşturulan dizin öyküsünde doğru önek görüntülenir.

Dizin oluşturma

Dizin girişlerini ekleyip bunların önizlemesini Dizin panelinde gördükten sonra, yayınlanmak üzere belgenize yerleştirmek için bir dizin öyküsü oluşturmaya hazırsınız demektir.

Dizin öyküsü ayrı bir belge olarak veya varolan bir belgenin içinde görünebilir. Dizin öyküsü oluşturduğunuzda InDesign uygulaması dizin girişlerini derler ve sayfa numaralarınızı belgenizin veya kitabınızın tümünde güncelleştirir. Ancak, dizin girişleri ekler veya siler ya da belgenizdeki numaralamayı güncelleştirirseniz, güncelleştirmek için dizini yeniden oluşturmanız gerekir.

Dizini oluşturduğunuzda bir dizin işaretleyici taşan metinde görünürse, size bu işaretleyicileri dizine eklemek isteyip istemediğiniz sorulur. Evet'i tıklatırsanız, giriş dizinde sayfa numarası olmadan görünür. Gizli koşullu metinde dizin işaretçisi görüntülenirse giriş dizinden çıkarılır.

 1. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  • Tek bir belge için dizin oluşturuyorsanız, belgenin sonuna yeni bir sayfa eklemek isteyebilirsiniz.

  • Kitaptaki birden çok belge için dizin oluşturuyorsanız, dizin için kullanılacak belgeyi oluşturun veya açın ve belgenin kitaba dahil edildiğinden emin olun.

 2. Dizin paneli menüsündeki Dizin Oluştur'u seçin. Aşağıdaki seçenekler için ayarlar belirleyin:
  • Başlık için dizinin üst kısmında görünecek metni yazın. Başlığın nasıl formatlanacağını belirlemek için Başlık Stili açılır menüsünden bir stil seçin.

  • Varolan bir dizini güncelleştirmek için Mevcut Dizini Değiştir'i seçin. Dizin oluşturmadıysanız bu seçeneği işaretleyemezsiniz. Bu seçeneklerin seçimlerinin kaldırılması birden çok dizin oluşturmanızı sağlar.

  • Geçerli kitap listesindeki tüm belgeler için tek bir dizin oluşturmak ve kitabın sayfalarını yeniden numaralandırmak için Kitap Belgelerini Ekle'yi seçin. Sadece geçerli belge için dizin oluşturmak istiyorsanız bu seçeneğin işaretini kaldırın.

  • Gizli katmanlardaki dizin işaretleyicilerinin dizininize eklenmesini istiyorsanız Gizli Katmanlara Girişleri Ekle'yi seçin.

  • Diğer dizin seçeneklerini görmek için Diğer Seçenekler öğesini tıklatın.

 3. Tamam'ı tıklatın. Mevcut Dizini Değiştir seçeneğini işaretlenmediyse bir yüklü metin simgesi görünür Dizin öyküsünü diğer metinlerle aynı şekilde yerleştirin.

Not:

Dizin öyküsündeki girişleri düzenlerseniz, dizini yeniden oluşturduğunuzda bu değişikliklerin üzerine yazılır. En iyi sonuçlar için dizini Dizin panelinde düzenleyin ve dizini yeniden oluşturun.

Dizin formatlama seçenekleri

Dizin Oluştur iletişim kutusunda Diğer Seçenekler öğesini tıklattığınızda, oluşturulan dizinin stilini ve görünümünü belirlemenizi sağlayan formatlama seçenekleri görünür. InDesign uygulaması, oluşturulan dizini formatlamak için seçebileceğiniz çok sayıda yerleşik paragraf ve karakter stili içerir veya kendi stillerinizi oluşturabilir ve seçebilirsiniz. Dizini oluşturduktan sonra bu stilleri Paragraf Stilleri ve Karakter Stilleri panellerinde düzenleyebilirsiniz.

İç içe girişlere sahip dizin
İç içe girişlere sahip dizin

A. Başlık B. Kısım başlığı C. Düzey 1 girişi D. Düzey 2 alt girişi E. Konu F. Çapraz referans 

Not:

Giriş ayırıcıları (İzleyen Konu veya Girişler Arası gibi) değiştirmek için varolan ayırıcıyı seçin ve bir değiştirme karakteri yazın veya seçin.

İç İçe veya Yan Yana

Dizinin, alt girişlerin bir girişin altında ayrı girintili paragraflar olarak iç içe şekilde bulunduğu varsayılan stilde formatlanmasını istiyorsanız İç İçe'yi seçin. Girişin tüm düzeylerinin tek bir paragrafta görünmesini istiyorsanız Yan Yana'yı seçin. Girişler Arası seçeneği girişleri hangi karakterin ayırdığını belirler.

Dizin Kısmı Üstbilgilerini Ekle

Ardından gelen kısmı temsil eden harflerden (A, B, C vb.) oluşan kısım üstbilgileri oluşturmak için bu seçeneği işaretleyin.

Boş Dizin Kısımlarını Ekle

Dizinde belirli bir harfle başlayan birinci düzey girişleri olmadığında bile alfabenin tüm harfleri için kısım üstbilgileri oluşturmak üzere bu seçeneği işaretleyin.

Düzey Stili

Her dizin düzeyi için her dizin girişi düzeyine uygulanacak bir paragraf stili seçin. Dizini oluşturduktan sonra bu stilleri Paragraf Stilleri panelinde düzenleyebilirsiniz.

Kısım Başlığı

Oluşturulan dizindeki kısım başlıklarının görünümünü (A, B, C vb.) belirleyen paragraf stilini seçin.

Sayfa Numarası

Oluşturulan dizinde sayfa numaralarının görünümünü belirleyen karakter stilini seçin. Bu ayar, Numara Stili Geçersiz Kılma seçeneğini kullanarak formatladığınız dizin girişlerini etkilemez.

Not:

Dizindeki sayfa numaralarının önekler içermesini (B‑1 veya II‑1 gibi) istiyorsanız, bkz. Kısım numaralamayı tanımlama.

Çapraz referans

Oluşturulan dizindeki çapraz referans öneklerinin görünümünü (Bakın veya Ayrıca buraya bakın gibi) belirleyen karakter stilini seçin.

Çapraz-referanslı Başlık

Oluşturulan dizinde referans gösterilen konunun görünümünü (hayvanlar veya Ayrıca bkz. hayvanlar gibi) belirleyen karakter stilini seçin.

İzleyen Konu

Girişi sayfa numarasından ayırmak için özel bir karakter (Hayvanlar  38 gibi) yazın veya seçin. Varsayılan değer iki boşluktur. İlgili Düzey Stili'ni düzenleyerek veya başka bir stil seçerek bu karakterin formatını belirleyin.

Sayfa Numaraları Arası

Sayfa numarasını veya aralığını başka bir numara veya aralıktan ayırmak için özel bir karakter yazın veya seçin. Varsayılan değer em boşluğundan sonra gelen virgüldür.

Girişler Arası

Yan Yana seçiliyse, girişlerin ve alt girişlerin nasıl ayrılacağını belirlemek için özel bir karakter yazın veya seçin. İç İçe seçiliyse, bu ayar tek bir giriş altındaki iki çapraz referansın nasıl ayrılacağını belirler.

Çapraz referans'tan önce

Referans ve çapraz referans arasında görünen özel bir karakter yazın veya seçin (örneğin, Hayvanlar. Ayrıca bkz. hayvanlar. Varsayılan değer boşluktan sonra gelen noktadır. İlgili düzey stilini değiştirerek veya düzenleyerek bu karakterin formatını belirleyin.

Sayfa Aralığı

Sayfa aralığındaki ilk ve son sayıları ayırmak için özel bir karakter (Hayvanlar  38–43 gibi) yazın veya seçin. Varsayılan değer uzun tiredir. Sayfa Numarası stilini değiştirerek veya düzenleyerek bu karakterin formatını belirleyin.

Giriş Sonu

Girişlerin sonunda görünecek özel bir karakter yazın veya seçin. Yan Yana seçiliyse, belirtilen karakter son çapraz referansın sonunda görünür. Varsayılan değer bir karakter olmamasıdır.

Dizinleri sıralama biçimini değiştirme

Dil ve sembollerin sıralanma biçimini değiştirebilirsiniz. Bu özellikle Yunanca, Kiril ve Asya dilleri için kullanışlıdır. Dizininizde simgelerin görüntülendiği yeri değiştirmek istediğinizde de yararlıdır. Simgelerin sonda olmasını istiyorsanız Simge kategorisini öncelik listesinin altına taşıyın.

Sıralama düzeninin değiştirilmesi, Dizin panelindeki ve sonradan oluşturulan dizin öykülerindeki sıralama düzenini etkiler. Farklı sıralama düzenleriyle birden çok dizin oluşturabilirsiniz. Örneğin, Almanca bir dizin oluşturabilir, sıralama biçimini değiştirebilir ve sonra başka bir İsveççe dizin oluşturabilirsiniz. Burada sadece dizini oluştururken Mevcut Dizini Değiştir seçeneğinin işaretli olmadığından emin olmanız gerekir.

 1. Dizin paneli menüsündeki Sıralama Seçenekleri'ni seçin.

 2. Sıralamak istediğiniz öğelerin seçildiğinden emin olun.
 3. Kullanılan dil komut dosyası türünü saptamak için Üstbilgi Türü altındaki öğeyi tıklatıp menüden farklı bir seçenek belirleyin.

  Örneğin, Kiril için Rusça, Belarusça, Bulgarca ve Ukraynaca seçebilirsiniz. Çince ile ilgili olarak, Basitleştirilmiş Çince için öncelikli kullanımı olan Pinyin'i, Geleneksel Çince için öncelikli kullanımı olan Kontur Sayımı'nı kullanabilirsiniz.

 4. Dil veya sembolün sıralamasını değiştirmek için söz konusu öğeyi seçin ve listenin alt kısmındaki Yukarı veya Aşağı düğmelerini tıklatın.

  Listede yukarıda olan öğeler aşağıdaki öğelerden önce sıralanır. Sıralama Seçenekleri iletişim kutusuna dahil edilmemiş dillerdeki karakterler, semboller altında sıralanır. Örneğin, belgenizde Yunanca metin varsa ancak Yunanca'yı Sıralama Seçenekleri'ne eklemediyseniz, dizine eklenen tüm Yunanca metinler Semboller altında görünür.

Japonca ve Korece dizinlerde sıralama düzeni

Asya dillerinde dizin girişleri oluştururken şunları unutmayın:

 • Asya dilleri, kendilerine ait özel tipografi kurallarına dayalı farklı sıralama kuralları kullanırlar.

 • Japonca metin için dizin oluşturulduğunda Konu Düzeyi kutusundaki dizin girişleriyle ilgili yominin tam genişlikte hiragana ve katakana kullanılarak Yomi metin kutusuna girilmesi gerekir. Tam genişlikte hiragana, katakana, alfasayısal karakterler, bazı semboller, yarı genişlikte alfasayısal karakterler veya yalnızca sembolleri olan dizin girişleri için yomileri Yomi kutusuna girmeye gerek yoktur. Konu Düzeyi kutusuna girilmiş girişler sıralı. Bazı durumlarda, tam genişlikte ve yarı genişlikte semboller tek girişte karışır; sıralama beklendiği gibi olmayabilir. Bu durumlarda uygun yominin girilmesi gerekir.

 • Yarı genişlikte katakana veya kanji, Yomi metin kutusuna girilemez. Ancak, ve gibi tam genişlikte semboller girilebilir.

 • Hiragana ve katakana tanınır; hiragana katakanadan önce sıralanır. Büyük ve küçük harf alfabetik karakterler de tanınır; büyük harf karakterler küçük harf karakterlerden önce sıralanır.

 • Konu Düzeyi kutusuna aynı karakterler girilmişse, farklı yomi girilirse bunlar ayrı dizin girişleri olarak işlenir. Örneğin “Kedi” sözcüğü katakanadaki “Neko” okunuşuyla dizin girişi olarak girilir, ardından da hiraganadaki “Neko” okunuşuyla ikinci kez girilirse “Kedi” için iki dizin öğesi oluşturulur. Ayrı dizin konuları altında aynı terimi sınıflandırmak için de bu özellik kullanılabilir. Örneğin, dizine “Bu Kediler” terimi girildiğinde Yomi kutusunda da “Kediler” girişi yapılmışsa herhangi bir girdi olmadan iki dizin girişi oluşturulur; “Bu Kediler” B ve K dizin konuları altında oluşturulur.

 • Korece sıralama düzeni için Korece Ünsüz veya Korece Ünsüz Artı Ünlü'yü belirtebilirsiniz.

Çince dizinlerde sıralama düzeni

Çince karakterlerin sıralama düzenini iki yerde saptarsınız; Sıralama Seçenekleri iletişim kutusu ve dizin girişi oluşturduğunuzda ya da düzenlediğinizde Sıralama Ölçütü alanı.

Sıralama Seçenekleri iletişim kutusu

Dizin panel menüsünden Sıralama Seçenekleri'nin seçilmesi sıralama düzenini değiştirmenizi ve Pinyin mi, yoksa Kontur Sayımı mı kullanılacağını belirtmenizi sağlar.

Sırala

Dizin girişi oluşturduğunuzda veya düzenlediğinizde Konu Düzeyleri alanına Çince karakterler yazılması Çince sıralama bilgilerini düzenlemenizi sağlar.

Pinyin için, farklı sözcüklerde aynı Pinyin varsa düzen (1) ton ve (2) kontur sayımı olarak artan düzende sıralanır. Kontur Sayımı için her karakter (1) kontur sayımına, (2) ilk kontura ve (3) ikinci kontura göre sıralanır. Sıralama bilgilerini doğrudan Sıralama Ölçütü alanında düzenleyebileceğiniz gibi Sıralama Ölçütü alanının sağındaki oku tıklatarak Pinyin Girişi iletişim kutusunu veya Kontur Sayımı Girişi iletişim kutusunu da açabilirsiniz. Alanları düzenleyebilirsiniz; ardından Tamam'ı tıklatın. Bu işlemi her konu düzeyi için tekrarlayın.

Dizin yönetme

Dizininizi oluşturup belgenize dizin işaretleyicileri ekledikten sonra dizininizi çeşitli biçimlerde yönetebilirsiniz. Kitaptaki tüm dizin konularını görebilir, Konu listesinde bulunan ancak Referans listesinde kullanılmayan konuları kaldırabilir, Referans veya Konu listesinde girişler bulabilir ve belgedeki dizin işaretleyicileri kaldırabilirsiniz.

Kitaptaki tüm dizin konularını görüntüleme

Kitap seçeneği belirlendiğinde Dizin panelinde sadece geçerli belgedeki değil, tüm kitaptaki girişler görüntülenir.

 1. Kitap dosyasını ve içerdiği tüm belgeleri açın.
 2. Dizin panelinin üstünde Kitap'ı seçin.

Dizin oluşturulurken kitaptaki belgeler başkalarının erişmesi gerekiyorsa, ayrı bir belgede bir ana konu listesi oluşturabilir ve konuları ana listeden kitaptaki her belgeye aktarabilirsiniz. Ana liste değişirse konuları her belgeye yeniden aktarmanız gerekir.

Not:

Birden çok belgenin olduğu bir kitap için dizin oluştururken, tüm belgelerin dahil olduğu kitap dizinini oluşturarak tüm belgelerin dizin konularını görüntüleyebilirsiniz. Böylece her belgedeki konuları elle içe aktarmak için Dizin menüsündeki Konuları İçe Aktar'ı kullanmanız gerekmez.

Kullanılmayan konuları Konu listesinden kaldırma

Dizininizi oluşturduktan sonra dizine eklenmeyen konuları silebilirsiniz.

 1. Dizin panelini görüntülemek için Pencere > Yazım ve Tablolar > Dizin'i seçin.

 2. Dizin paneli menüsünde Kullanılmayan Konuları Kaldır'ı seçin. Sayfa numaralarıyla ilişkilendirilmeyen tüm konular silinir.

Dizin işaretleyicileri silme

 1. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  • Dizin panelinde silmek istediğiniz girişi veya konuyu seçin. Seçilen Girişi Sil düğmesini  tıklatın.

  Not:

  Seçilen giriş birden çok alt başlığın başlığıysa, tüm alt başlıklar da silinir.

  • Belge penceresinde dizin işaretleyiciyi seçin ve Geri veya Delete tuşuna basın.

Not:

Belge penceresinde dizin işaretleyicileri görmek için Yazım > Gizli Karakterleri Göster seçeneğini işaretleyin.

Dizin panelinde dizin girişi bulma

 1. Dizin paneli menüsünde Bulma Alanını Göster'i seçin.

 2. Bul kutusunda bulmak istediğiniz girişin adını yazın ve ardından Yukarı Oku veya Aşağı Oku tıklatın.

Belgede dizin işaretleyicileri bulma

 1. Belge penceresinde dizin işaretleyicileri görüntülemek için Yazım > Gizli Karakterleri Göster seçeneğini işaretleyin.

 2. Dizin panelinde Referans'ı tıklatın ve bulmak istediğiniz girişi seçin.

 3. Dizin paneli menüsünde Seçili İşaretleyiciye Git'i seçin. Ekleme noktası dizin işaretleyicinin sağında görünür. Ardından kesme, kopyalama veya silme işlemleri için işaretleyiciyi seçmek üzere Shift+Sol Ok tuş birleşimine basabilirsiniz.

Dizin girişlerini büyük harf yapma

Büyük Harf Yap iletişim kutusu, girişleri tek tek düzenlemek zorunda kalmamanız için dizin girişlerinin büyük harf durumunu düzenlemek üzere genel bir çözüm sağlar. Örneğin, girişlerinizin bazılarını küçük harfle (kediler), bazılarıysa büyük harfle (Kediler) dizine eklediyseniz, bu girişler ayrı konular olarak değerlendirilir. Seçilen girişleri büyük harf yaparak bu sorunu çözebilirsiniz.

 1. Dizin panelinin önizleme alanında bir giriş seçin.
 2. Dizin paneli menüsünde Büyük Harf Yap'ı seçin.

 3. Sadece seçilen konuyu, seçilen konuyu ve tüm alt konularını, tüm Düzey 1 konularını veya tüm konuları büyük harf yapmak istediğinizi belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi