Creative Cloud Libraries hakkında

Creative Cloud kitaplığı, tasarım varlıklarından oluşan bir koleksiyondur. Creative Cloud kitaplığına çeşitli türde tasarım varlıkları eklenebilir. InDesign'daki CC Libraries, Renkler, Renk Temaları, Paragraf Stilleri, Karakter Stilleri ve Grafikler gibi varlıkları destekler

Not:

Fırça Stilleri ve Katman Stilleri varlıkları InDesign'da desteklenmez.

Creative Cloud kitaplığının avantajı nedir?

Creative Cloud Libraries, yaratıcı varlıklarınızı organize etmenizi, bulmanızı ve bunlara erişmenizi sağlar. Örneğin, belirli bir projede en sık kullanılan tüm bileşenleri içeren bir Creative Cloud kitaplığı oluşturabilirsiniz.

 • Topla. Çeşitli belge ve projelerden bileşen toplamanızı sağlar.
 • Organize Et. Bileşenleri, iş akışlarınız ve projeleriniz için anlamlı kitaplıklar halinde kategorilere ayırır.
 • İşbirliği kur. Kitaplıklarınızdaki varlıkları ve bileşenleri diğer kullanıcılarla paylaşın. Diğer kullanıcıların paylaşılan kitaplıklardaki öğelerinizle çalışmalarına izin verin veya bu öğeleri daha fazla kullanıcıyla paylaşın.
 • Yönet / Görüntüle / Eriş. Bileşenlerinizi farklı bilgisayarda ve araçlarda kullanabilirsiniz. Örneğin, InDesign ve Photoshop ya da Illustrator arasında.
 • Yeniden kullan. Bileşenlerinizi istediğiniz yerde, istediğiniz zaman birçok kez kullanmanızı sağlar.

Kitaplıklar paneline genel bakış

CC Libraries paneli
CC Libraries paneli

A. Creative Cloud Libraries açılır menüsü B. Öğeleri simgeler halinde gösterme C. Öğeleri listede gösterme D. Varlık Ekle E. İlerleme/Eşitleme durumu F. Varlığı Sil G. Varlıklar 

Creative Cloud Libraries, InDesign'da CC Libraries panelinde görüntülenir. Aynı Adobe ID'yi kullanarak farklı bilgisayarlarda kitaplıklar oluşturduğunuzda varlıklar ve kitaplıklar tüm bilgisayarlarda CC Libraries panelinde görünür.

CC Libraries panelini şu işlemler için kullanabilirsiniz:

 • Creative Cloud kitaplığı oluşturma, yeniden adlandırma, kaldırma ve kullanma
 • Creative Cloud kitaplığına varlık ekleme, kaldırma, düzenleme ve yeniden adlandırma
 • Creative Cloud kitaplığındaki varlıkları sıralama ve görüntüleme

Creative Cloud kitaplığı ile çalışma

Kitaplık panelini açma

CC Libraries panelini açma:

 • Pencere > CC Libraries'i tıklatın.

Creative Cloud kitaplığı oluşturma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Kitaplıklar panelindeki açılır menüyü tıklatın ve Yeni Kitaplık Oluştur'u seçin.
  • Kitaplıklar panelinin sağ üst köşesini tıklatarak açılır menüyü genişletin ve Yeni Kitaplık Oluştur'u seçin.
 2. Bir ad yazın ve Oluştur'u tıklatın.

Creative Cloud Kitaplığı'nı silme

 1. Açılır Kitaplıklar panelini kullanarak bir kitaplık seçin.

 2. Açılır menüyü tıklatın ve Sil'i seçin.

Creative Cloud kitaplığını yeniden adlandırma

 1. Açılır Kitaplıklar panelini kullanarak bir kitaplık seçin.

 2. Açılır menüyü tıklatın ve Sil'i seçin.

Not:

InDesign nesne kitaplıklarındaki varlıkları yeni veya mevcut Creative Cloud Libraries'e taşıyabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. Nesne kitaplık varlıklarını CC Libraries'e taşıma.

Kitaplık varlıklarıyla çalışma

Renkler

Not:

İmleci mevcut bir renk varlığının üzerine getirerek rengin adını ve onaltılık kodunu görüntüleyin.

Bir belgedeki nesnelerden renk ekleme

 1. Geçerli belgede bir metin veya nesne seçin.

 2. CC kitaplığına kontur rengi eklemek için CC Libraries panelinde Kontur Rengi Ekle'yi tıklatın.

  Not:

  Kontur Rengi Ekle simgesi yalnızca seçilen nesne veya metne kontur uygulandığında etkinleşir.

 3. CC kitaplığına dolgu rengi eklemek için CC Libraries panelinde Dolgu Rengi Ekle'yi tıklatın.

Renkler, CC Libraries panelindeki Renkler kategorisine renk örnekleri olarak eklenir.

Renk Örnekleri panelinden renk örnekleri ekleme

 1. Renk Örnekleri panelini açın (Pencere >Renk > Renk Örnekleri).

 2. Panelden bir veya birden çok renk örneği seçin.

  Bir grupta bulunan aşağıdaki türde tüm renk örneklerini mevcut CC kitaplığına eklemek için Renk Örnekleri panelinde Grup başlığını seçin:

  • Süreç (CMYK, RGB, Lab)
  • Nokta (CMYK, RGB, Lab)
  • PANTONE, ANPA vs.
 3. Seçili renk örneğini seçtiğim CC kitaplığına ekle öğesini tıklatın.

  Not:

  Renk örneklerini bir gruba eklemeyi seçtiyseniz Seçili renk örneğini seçtiğim CC kitaplığına ekle düğmesi yalnızca grubun desteklenen renk örneklerinden en az birini içermesi halinde etkinleştirilir:

  • Süreç (CMYK, RGB, Lab)
  • Nokta (CMYK, RGB, Lab)
  • PANTONE, ANPA vs.

Renk örnekleri, CC Libraries panelindeki Renkler kategorisine eklenir.

Bir grup seçtiyseniz gruptaki desteklenen tüm renk örnekleri mevcut kitaplığa eklenir.

CC kitaplığına renk temaları ekleme

 1. Renk Teması aracını kullanarak geçerli belgedeki bir görüntüden bir renk teması oluşturun.

  InDesign belgelerindeki görüntülerden renk temaları oluşturma hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Renk Teması aracını kullanarak renk temaları oluşturma.

 2. Renk Teması aracında, Bu temayı geçerli CC kitaplığıma ekle öğesini tıklatın.

Görüntü teması, geçerli CC Libraries panelindeki Renk Temaları kategorisine eklenir.

Renk Örnekleri paneline CC kitaplığı rengi veya renk temaları ekleme

 1. CC Libraries panelinde bir veya birden çok rengi veya bir renk temasını sağ tıklatın.

 2. Bağlam menüsünden sırasıyla Renk Örneklerine Ekle veya Temayı Renk Örneklerine Ekle seçeneklerini belirleyin.

Bir belgedeki nesnelere ve metne renk uygulama

 1. Etkin InDesign belgesinde bir nesne veya metin seçin.

 2. CC Libraries panelindeki bir kitaplıkta bir rengi tıklatın (renk etkin temsilciye [dolgu veya kontur] uygulanır).

 3. Renk dolgusu uygulamak için rengi sağ tıklatın ve Rengi Ayarla'yı seçin.

Not:

Temsilciyi kullanarak rengin nesne veya metnin dolgu özelliklerine mi, yoksa kontur özelliklerine mi uygulandığını tespit edin.

CC kitaplığındaki renkleri düzenleme

 1. CC Libraries panelinde bir rengi sağ tıklatın ve Düzenle'yi seçin.

 2. Renk Seçici iletişim kutusunu kullanarak bir renk seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Paragraf ve Karakter Stilleri

InDesign paragraf veya karakter stillerini CC Libraries'e ekleyerek belgeler, aygıtlar veya kullanıcılar arasında paylaşabilirsiniz. Bir belgedeki metinden, Paragraf veya Karakter panellerinden veya Yeni Karakter Stili ya da Yeni Paragraf Stili iletişim kutularından paragraf veya karakter stilleri ekleyebilirsiniz. 

Not:

Metin Stilleri yeniden adlandırılmıştır ve Metin Stilleri altında sınıflandırılan varlıklar Karakter Stilleri kategorisi altında bulunmaktadır.

Bir belgedeki metinden paragraf veya karakter stilleri ekleme

 1. Geçerli CC kitaplığına eklemeniz gereken karakter veya paragraf stili uygulanmış metni (geçerli belgedeki) seçin.

 2. CC Libraries panelinde Paragraf Stili Ekle  veya Karakter Stili Ekle'yi  tıklatın.

Paragraf veya karakter stilleri CC Libraries panelinde sırasıyla Paragraf Stilleri veya Karakter Stilleri kategorisine eklenir.

Paragraf Stilleri veya Karakter Stilleri panellerinden paragraf veya karakter stilleri ekleme

 1. Karakter Stilleri veya Paragraf Stilleri panelini açın:

  • Pencere > Stiller > Karakter Stilleri
  • Pencere > Stiller > Paragraf Stilleri
 2. Panelden bir veya birden çok stil seçin.

  Bir gruptaki tüm stilleri mevcut CC kitaplığına eklemek için Paragraf veya Karakter Stilleri panelinden Grup başlığını seçin.

 3. Seçili stili mevcut CC kitaplığına ekle  öğesine tıklayın.

Seçili paragraf veya karakter stilleri, CC Libraries panelinde Karakter Stilleri veya Paragraf Stilleri kategorisine eklenir.

Bir grup seçtiyseniz tüm paragraf veya karakter stilleri mevcut kitaplığa eklenir.

Yeni Paragraf Stilleri veya Yeni Karakter Stilleri iletişim kutularından paragraf veya karakter stilleri ekleme

 1. Karakter Stilleri veya Paragraf Stilleri panelini açın:

  • Pencere > Stiller > Karakter Stilleri
  • Pencere > Stiller > Paragraf Stilleri
 2. Açılır menüden Yeni Karakter Stili veya Yeni Paragraf Stili'ni seçin.

 3. Yeni Karakter Stili veya Yeni Paragraf Stili iletişim kutusunda yeni bir stil oluşturmaya yönelik seçenekleri işaretleyin.

  Ayrıntılar için bkz. Paragraf ve karakter stilleri ekleme.

 4. CC kitaplığına Ekle seçeneğini işaretleyin ve açılır listeden gereken CC kitaplığını veya Yeni Kitaplık Oluştur seçeneğini belirleyin

 5. Yeni stili oluşturmak ve aynı anda stili CC kitaplığına eklemek için Tamam'ı tıklatın.

Yeni oluşturulan paragraf veya karakter stilleri CC Libraries panelinde sırasıyla Paragraf Stilleri veya Karakter Stilleri kategorisine eklenir.

Bir belgedeki metne tek bir CC kitaplığı paragrafı veya karakter stili uygulama

 1. Etkin InDesign belgesinde bir metin nesnesi seçin.

 2. Seçilen CC kitaplığındaki stili sağ tıklatın ve Paragraf Stili Uygula veya Karakter Stili Uygula'yı seçin.

CC Libraries panelinden uygulanan Karakter veya Paragraf Stilleri InDesign'daki ilgili panellere stiller olarak eklenir.

Ayrıca, tüm stil hiyerarşileri de korunur. Örneğin, Paragraf Stili 2'nin Paragraf Stili 1'i temel aldığını ve iç içe Karakter Stili 1 içerdiğini varsayalım. Bu durumda, hem Paragraf Stili 1 hem de Karakter Stili 1 kendi ilgili panellerine eklenir. Paragraf Stili 2 ise Paragraf Stilleri paneline eklenir.

Not:

Bir karakter veya paragraf stilinin yerel bilgisayarda kendisiyle ilişkilendirilmiş bir fontu yoksa CC Libraries panelindeki stil minik resminin sağ alt köşesinde bir uyarı simgesi görüntülenir.

Paragraf veya karakter panellerine CC kitaplığı stilleri ekleme

 1. CC Libraries panelinde bir veya birden çok paragraf veya karakter stili seçin.

 2. Seçilen stilleri sağ tıklatın ve Paragraf Stillerine Ekle veya Karakter Stillerine Ekle'yi seçin.

Grafikler

Belgeden grafik ekleme

 1. Belgedeki InDesign varlığını sürükleyerek CC Libraries paneline bırakın.

  Alternatif olarak, belgede bir InDesign varlığını tıklatın ve CC Libraries panelinde Grafik Ekle  öğesini tıklatın.

Varlık, CC Libraries panelindeki Grafikler kategorisine InDesign parçacığı olarak eklenir.

Adobe Stock'taki grafikleri de InDesign Kitaplığı'nıza ekleyebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. InDesign'da Adobe Stock'ı kullanma.

Sürekle-bırak özelliğini veya sağ tıklatma menüsünü kullanarak CC kitaplığı grafikleri yerleştirme

 1. CC Libraries panelindeki bir grafiği sürükleyerek belgeye bırakın.

  Not:

  Bir grafiği sürükleyip bırakırsanız varsayılan olarak bağlantılı grafik şeklinde yerleştirilir. Gömülü bir grafik olarak yerleştirmek için Alt+sürükle-bırak kombinasyonunu kullanın.

  Belgeye bir veya birden çok grafik yerleştirmek için CC Libraries panelindeki grafikleri sağ tıklatın ve şunları seçin:

  Kopyayı Yerleştir

  InDesign varlıklarını parçacık olarak veya Photoshop ya da Illustrator gibi başka bir Creative Cloud uygulamasından grafik gömmek üzere yerleştirin.

  Bağlı Öğeyi Yerleştir

  Başka bir Creative Cloud uygulamasındaki (PhotoShop veya Illustrator gibi) bir grafik, kitaplıkla bağlantılı grafik olarak yerleştirilir.

  Not:

  Bir InDesign varlığını bir belgeye bağlantılı grafik olarak yerleştirmek mümkün değildir; bu nedenle, bir InDesign varlığını sağ tıklattığınızda Bağlı Öğeyi Yerleştir seçeneği kullanılamaz.

 2. Bir veya birden çok grafik eklemek için sağ tıklatma menüsünü kullandıysanız grafikler yerleştirme tabancasına eklenir.

  Grafikleri belgenize seçmeli olarak eklemek için yerleştirme tabancasını kullanın.

CC Libraries'den Yerleştir menü seçeneğini kullanarak bir CC kitaplığı grafiği yerleştirme

 1. Dosya > CC Libraries'den Yerleştir'i seçin.

  CC Libraries paneli, yalnızca Grafikler panelini görüntüleyecek şekilde filtrelenir.

 2. Bir grafiği tıklatıp Yerleştir'i seçin.

  Varlık, InDesign yerleştirme tabancasına eklenir.

 3. Yerleştirme tabancasını kullanarak grafiği belgeye yerleştirin.

Bir belgeye bağlantılı bir grafik yerleştirdiğinizde, grafik InDesign Bağlantılar panelinde görüntülenir.

Bağlantılar panelindeki her bir grafiğin sağında bulunan simge grafiğin bağlantılı mı yoksa gömülü mü olduğunu belirtir.

CC Libraries panelinde bağlantılı bir grafiği bulmak için grafiği sağ tıklatın ve CC Libraries'de Göster'i seçin.

Dilerseniz grafiği seçip açılır menüdeki Bağlantılar panelinden CC Libraries'de Göster'i de tıklatabilirsiniz.

CC kitaplığındaki bir InDesign varlığını düzenleme

 1. Varlığı sağ tıklatın ve Düzenle'yi seçin ya da varlığı çift tıklatın.

  Varlık, bir InDesign belge penceresinde açılır.

 2. Gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra varlığı kaydedin.

  Varlık, InDesign yerleştirme tabancasına eklenir.

  Değişiklikler CC kitaplığındaki varlıkta gösterilir.

InDesign belgelerine yerleştirilmiş grafikler bir CC kitaplığındaki grafiklere yeniden bağlanabilir. Yerleştirilmiş grafikler aynı zamanda yerel bilgisayardaki bir grafik dosyasına da yeniden bağlanabilir.

 1. Bir grafiği bir CC kitaplığı grafiğine yeniden bağlamak için grafiği sağ tıklatıp CC Libraries'e Yeniden Bağla'yı seçin.

  Dilerseniz grafiği seçip açılır menüdeki Bağlantılar panelinden CC Libraries'e Yeniden Bağla'yı da tıklatabilirsiniz.

 2. Yerel bir grafik dosyasına yeniden bağlamak için grafiği sağ tıklatıp Yeniden Bağla'yı seçin.

  Dilerseniz grafiği seçip açılır menüdeki Bağlantılar panelinden Yeniden Bağla'yı da tıklatabilirsiniz.

Metin varlıkları ekleme ve paylaşma

Belgenizdeki metin nesnelerini Creative Cloud Libraries'e ekleyerek diğer kullanıcılarla ve uygulamalar arasında paylaşabilirsiniz. Bir kitaplıktaki metin varlıkları, karakter/paragraf stillerini korur ve diğer nitelikler orijinal halleriyle bu varlıklara uygulanır. Kitaplıklardaki metin varlıklarını tüm InDesign veya Illustrator belgelerinde tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Bir metin nesnesine efekt ve görünüm uygulanmışsa bunları korumak için metin nesnesini kitaplığa grafik nesnesi olarak eklemeniz gerekir.

Metin varlığı ekleme

Etkin bir InDesign belgesinde aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

 • Bir metin nesnesi seçin, CC Libraries panelinde simgesini tıklatın, menüden Metin öğesini seçin ve Ekle'yi tıklatın.
 • Metin nesnesini CC Libraries paneline sürükleyin. Varlık, Creative Cloud kitaplığına varsayılan olarak metin varlığı şeklinde eklenir.
 • Metin varlığını grafik varlığı olarak eklemek için seçimi CC Libraries paneline sürüklerken Control (Windows)/ Command (Mac) tuşuna basın.
 • Metin çerçevesinin içinden bir metin seçin, CC Libraries panelinde simgesini tıklatın, menüden Metin öğesini seçin ve Ekle'yi tıklatın. Bu şekilde, sadece seçilen metin eklenir.
 • Ekleme imlecini bir metin çerçevesinin içine yerleştirin, CC Libraries panelinde simgesini tıklatın, menüden Metin öğesini seçin ve Ekle'yi tıklatın. Bu şekilde de akıtılan tüm çerçevelerdeki öykünün tamamı eklenir.

Belgede metin varlığı kullanma

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • CC Libraries panelinde bir metin varlığını sağ tıklatın ve aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyin:
  • Bağlı Öğeyi Yerleştir: Bağlantılar panelinde bir bağlantı oluşturur ve bu bağlantı CC kitaplığı varlığıyla birlikte korunur. Varlıkta güncelleme yapıldığında, belgedeki bağlı metin varlığı da güncellenir. Ayrıca, tüm Karakter/Paragraf stillerindeki stil bilgileri de korunur.
  • Kopyayı Yerleştir: Bağlantı oluşturmaz. CC kitaplığı metin varlığında güncelleme yapıldığında belgedeki metin varlığı güncellenmez. Stil bilgileri Karakter/Paragraf stillerinde korunur.
  • Stiller Olmadan Yerleştir: Sadece metin eklenir, bağlantı veya stil bilgileri hariç tutulur.
 • İmleci bir metin çerçevesinin içine yerleştirin, CC Libraries panelinde bir metin varlığını sağ tıklatın ve Satır İçini Yerleştir'i seçin.
 • Bağlantılı bir metin varlığı oluşturmak için varlığı belgeye sürükleyin.
 • Bağlantılı olmayan bir metin varlığı oluşturmak için varlığı Alt tuşuna basarak sürükleyin.

Illustrator'la Entegrasyon

Kitaplıklara eklenen metin varlıkları, Illustrator'daki Kitaplıklar panelinde de kullanılabilir. Metin varlıklarını bu iki uygulamada da düzenleyip kullanabilirsiniz. Kitaplıklar panelinin Liste görünümünde, Kitaplıklar panelindeki metin varlığının sağında görülen simge varlığın oluşturulduğu uygulamayı belirtir.

Daha fazla bilgi için bkz. Illustrator ve InDesign'da paylaşılan metin varlıklarının taraması.

Metin varlığını düzenleme

CC Libraries panelinde şu adımları uygulayın:

 1. Bir metin varlığının minik resmini çift tıklatın. Dilerseniz metin varlığını sağ tıklatarak Düzenle'yi de seçebilirsiniz.

 2. InDesign belgesinde açıldığında varlığı düzenleyin. 

 3. Belgeyi kaydedin.

Metin varlığı Creative Cloud kitaplığında güncellenir ve minik resim otomatik olarak yenilenir. Varlık ayrıca bağlantılı varlık olarak kullanıldığı tüm konumlarda da güncellenir.

Metin varlığını yeniden adlandırma

 1. Metin varlığını sağ tıklatarak Yeniden Adlandır'ı seçin.

 2. Varlık için yeni bir ad yazın ve Enter tuşuna basın.

Metin varlığını silme

CC Libraries panelinde metin varlığını sağ tıklatarak Sil'i seçin.

CC kitaplığı varlıklarını yönetme

CC Libraries panelinde CC Libraries varlıklarını yeniden adlandırabilir, silebilir, çoğaltabilir, kopyalayabilir veya birbirleri arasında taşıyabilirsiniz.

Varlıkları çoğaltma

 1. CC Libraries panelinde bir veya birkaç varlığı sağ tıklatın.

 2. Bir varlık seçerseniz Çoğalt'ı tıklatın.

  Birden çok varlık seçerseniz Seçilen Öğeleri Çoğalt'ı seçin.

Bir CC kitaplığındaki varlıkları bir diğerine kopyalama veya taşıma

 1. CC Libraries panelinde bir veya birkaç varlığı sağ tıklatın.

 2. Bir varlık seçerseniz Şuraya kopyala: veya Şuraya taşı: seçeneğini işaretleyin.

  Birden çok varlık seçerseniz Seçilen Öğeleri Kopyala veya Seçilen Öğeleri Taşı'yı seçin.

 3. Alt menüden varlıkların kopyalanacağı veya taşınacağı CC kitaplığını seçin.

Varlıkları yeniden adlandırma

 1. CC Libraries panelinde bir varlığı sağ tıklatarak Yeniden Adlandır'ı seçin.

 2. Varlık için yeni bir ad yazın ve Enter tuşuna basın.

Varlıkları silme

 1. CC Libraries panelinde bir veya birkaç varlığı sağ tıklatın.

 2. Bir varlık seçerseniz Sil'i tıklatın.

  Birden çok varlık seçerseniz Seçilen Öğeleri Sil'i seçin.

CC Libraries panelinde arama yapma

CC Libraries panelinde CC kitaplığı varlıklarını adlarına göre arayın. Varlıkları aşağıdaki konumlarda arayabilirsiniz:

 • Geçerli kitaplık (Varsayılan)
 • Adobe Stock
 • Tüm kitaplıklar
 1. Arama açılır menüsünde arama yapacağınız konumu seçin.

 2. Varlık adını Arama kutusuna girin ve Enter tuşuna basın.

Creative Cloud kullanıcılarıyla işbirliği kurma

Paylaşılan kitaplıktaki içerikleri görmeleri, düzenlemeleri, kullanmaları yeniden adlandırmaları, taşımaları veya silmeleri için kitaplıklarınızı diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Başka bir Creative Cloud abonesinin sizinle paylaştığı bir kitaplığı diğer Creative Cloud kullanıcılarıyla paylaşabilirsiniz.

Kitaplık paylaşma

 1. CC Libraries panelinde, açılır menüden bir kitaplık seçin.
 2. CC Libraries panelinde, açılır menüyü tıklatın ve İşbirliği'ni seçin.
 3. Açılan tarayıcı penceresinde, kitaplığı paylaşmak istediğiniz kişinin e-posta adresini girin ve dilerseniz bir mesaj yazın.

Davet kabul etme

 1. Adobe Creative Cloud masaüstü uygulamasını başlatın ve Adobe ID kimlik bilgilerinizle oturum açın.
 2. Sizinle bir kitaplık paylaşıldığında Creative Cloud masaüstü uygulamasında bir bildirim alırsınız. Bildirimlerinize erişmek için çan simgesini tıklatın.
 3. Her kitaplık iş birliği daveti için Kabul Et'i tıklatın.

Paylaşımı iptal etme

 1. CC Libraries panelinde, açılır menüden artık paylaşmak istemediğiniz kitaplığın adını seçin.
 2. CC Libraries panelinde, açılır menüyü tıklatın ve İşbirliği'ni seçin.
 3. Açılan tarayıcı penceresinde, Creative Cloud kitaplığının paylaşıldığı tüm kullanıcıların adını silin.

Paylaşılan kitaplıktan çıkma

 1. CC Libraries panelinde, açılır menüden artık işbirliği kurmak istemediğiniz kitaplığın adını seçin.
 2. CC Libraries panelinde, açılır menüden Kitaplıktan çık seçeneğini işaretleyin.

Paylaşılan kitaplığı silme

Önemli: Yalnızca kendinize ait olan bir kitaplığı silebilirsiniz

 1. CC Libraries panelinde, açılır menüden silmek istediğiniz kitaplığın adını seçin.
 2. CC Libraries panelinde, açılır menüden Kitaplığı sil seçeneğini işaretleyin.
 3. Eylemi onaylamak için Sil'i tıklatın.

InDesign nesnelerini diğer CC uygulamalarında kullanma

Bir CC kitaplığındaki Grafikler kategorisine eklediğiniz InDesign varlıkları, Illustrator veya Photoshop gibi diğer CC uygulamalarında da kullanılabilir.

Her InDesign nesnesinin kopyası bir PDF dosyası olarak saklandığı için bu nesneyi Illustrator veya Photoshop'ta kullandığınızda bu uygulamalar nesnenin PDF taramasını kullanır.

Not:

Bir InDesign Karakter Stilini Illustrator veya Photoshop'ta kullandığınızda, bu uygulamalar varlığın özelliklerini ana uygulamada bulunan karakter niteliklerinin özellikleriyle eşlemeye çalışır. Ana uygulamada bulunmayan tüm özellikler yoksayılır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi