Kullanıcı Kılavuzu İptal

PostScript ve EPS dosyaları oluşturma

 1. InDesign Kullanıcı Kılavuzu
 2. InDesign'ı tanıyın
  1. InDesign'a giriş
   1. InDesign’daki yenilikler
   2. Sistem gereksinimleri
   3. Yaygın sorular
   4. Creative Cloud kitaplıklarını kullanma
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. InDesign'da çalışma alanınızı özelleştirme
   3. Araç kutusu
   4. Tercihleri ayarlama
   5. Dokunmatik çalışma alanı
   6. Varsayılan klavye kısayolları
   7. Belge kurtarma ve geri alma
 3. Belge oluşturma ve mizanpaj işlemleri
  1. Belgeler ve sayfalar
   1. Belge oluşturma
   2. Ana sayfalarla çalışma
   3. Belge sayfalarıyla çalışma
   4. Sayfa boyutu, kenar boşlukları ve taşma payını ayarlama
   5. Dosya ve şablonlarla çalışma
   6. Kitap dosyaları oluşturma
   7. Temel sayfa numaraları ekleme
   8. Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma
   9. QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme
   10. İçerik paylaşma
   11. Temel bir yönetilen dosya iş akışını anlama
   12. Belgeleri kaydetme
  2. Izgaralar
   1. Izgaralar
   2. Izgaraları formatlama
  3. Mizanpaj yardımcıları
   1. Cetveller
   2. Cetvelleri kullanarak nesneleri hizalama ve dağıtma
   3. Ölçü aracını kullanarak nesneleri ölçme
 4. İçerik ekleme
  1. Metin
   1. Çerçevelere metin ekleme
   2. Metni akıtma
   3. Güney Doğu Asya Dillerinde Oluşturulan Metinler
   4. InDesign'da Arapça ve İbranice özellikler
   5. Yola yazma oluşturma
   6. Madde işaretleri ve numaralandırma
   7. Glifler ve özel karakterler
   8. Metin kompozisyonu
   9. Metin değişkenleri
   10. QR kodları oluşturma
   11. Metni düzenleme
   12. Metni hizalama
   13. Metni nesnelere göre kaydırma
   14. Bağlantılı nesneler
   15. Bağlı içerik
   16. Paragrafları formatlama
   17. Karakterleri formatlama
  2. Tipografi
   1. InDesign'da fontları kullanma
   2. Karakter aralığı ve izleme
  3. Metni formatlama
   1. Metni formatlama
   2. Metne Otomatik Stil uygulama
   3. Stil Paketleri ile çalışma
   4. Sekmeler ve girintiler
  4. Metni gözden geçirme
   1. Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme
   2. InDesign'da düzenleme notları ekleme
   3. PDF yorumlarını içe aktarma
  5. Yazım denetimi ve dil sözlükleri
   1. Yazım denetimi, otomatik düzeltme ve dinamik yazım denetimi
   2. Sözlük ve sözcük oluşturma, ekleme ve bunları yönetme
   3. Sözlük tercihlerini değiştirme
   4. Duden sözlüğü
  6. Referans ekleme
   1. İçindekiler bölümü oluşturma
   2. Dipnotlar
   3. Dizin oluşturma
   4. Son notlar
   5. Resim yazıları
  7. Stiller
   1. Paragraf ve karakter stilleri
   2. Stilleri eşleme, dışa aktarma ve yönetme
   3. Nesne stilleri
   4. Gömme ve iç içe stiller
   5. Stillerle çalışma
   6. Satır aralığı
  8. Tablolar
   1. Tabloları formatlama
   2. Tablolar oluşturma
   3. Tablo ve Hücre stilleri
   4. Tabloları seçme ve düzenleme
   5. Tablo konturları ve dolguları
  9. Etkileşim
   1. Köprüler
   2. Dinamik PDF belgeleri
   3. Yer imleri
   4. Düğmeler
   5. Formlar
   6. Animasyon
   7. Çapraz referanslar
   8. PDF'leri yapılandırma
   9. Sayfa geçişleri
   10. Filmler ve sesler
  10. Grafikler
   1. Yolları ve şekilleri anlama
   2. Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   3. Kalem aracıyla çizim yapma
   4. Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama 
   5. Bileşik yollar ve şekiller
   6. Yolları düzenleme
   7. Kırpma yolları
   8. Köşe görünümünü değiştirme
   9. Çerçeveler ve nesneler
   10. Nesneleri hizalama ve dağıtma
   11. Bağlı ve gömülü grafikler
   12. AEM Assets'i entegre etme
  11. Renk ve saydamlık
   1. Renk uygulama
   2. İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma
   3. Renk örnekleriyle çalışma
   4. Mürekkepleri karıştırma
   5. Renk tonları
   6. Spot ve proses renkleri anlama
   7. Renkleri karıştırma
   8. Degradeler
   9. Saydam çizimleri düzleştirme
   10. Saydamlık efektleri ekleme
 5. Bulma ve değiştirme
  1. Metin bulma ve değiştirme
  2. Fontları bulma ve değiştirme
  3. Glifleri bulma ve değiştirme
  4. GREP ifadelerini ve sorgularını kullanarak bulma ve değiştirme
  5. Nesneleri bulma ve değiştirme
  6. Renk bulma ve değiştirme
  7. Bulma ve değiştirme için arama seçenekleri
 6. Paylaşma
  1. InDesign bulut belgeleriyle çalışma (Beta)
  2. InDesign bulut belgeleri hakkında sık sorulan sorular (Beta)
  3. Paylaşma ve iş birliği yapma        
  4. İnceleme için Paylaş
  5. Paylaşılan bir InDesign belgesini inceleme
  6. Geri bildirimleri yönetme 
 7. Yayımlama
  1. Yerleştirme, dışa aktarma ve yayımlama
   1. Publish Online
   2. Publish Online panosu
   3. Grafik ekleme ve kopyalama
   4. İçeriği EPUB için dışa aktarma
   5. Adobe PDF seçenekleri
   6. İçeriği HTML olarak dışa aktarma
   7. Adobe PDF olarak dışa aktarma
   8. JPEG formatında dışa aktarma
   9. HTML olarak dışa aktarma
   10. DPS ve AEM Mobile'a genel bakış
   11. Desteklenen Dosya Formatları
  2. Yazdırma
   1. Kitapçık yazdırma
   2. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   3. Belgeleri yazdırma
   4. Mürekkepler, ayrım ve ekran frekansı
   5. Üst baskı
   6. PostScript ve EPS dosyaları oluşturma
   7. Dosyaları teslim etmeden önce ön kontrolden geçirme
   8. Minik resimleri ve büyük boyutlu belgeleri yazdırma
   9. PDF'leri servis sağlayıcılar için hazırlama
   10. Renk ayrımlarını yazdırmak üzere hazırlama
 8. InDesign'ı genişletme
  1. Otomasyon
   1. Veri birleştirme
   2. Eklentiler
   3. InDesign’da Capture uzantısı
   4. Komut dosyası oluşturma
 9. Sorun giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Başlatma sırasında çökme
  3. Tercih klasörünün salt okunur olması sorunu
  4. Dosya sorunlarını giderme
  5. PDF dışa aktarılamıyor
  6. InDesign belgelerini kurtarma

PostScript ya da EPS dosyaları oluşturma

Belgeyi yazıcıda yazdırmaya alternatif olarak, örneğin servis sağlayıcı tarafından uzak bir yazıcıda yazdırılmak üzere belgenin PostScript dilindeki açıklamasını .PS dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Servis sağlayıcı .PS dosyasını doğrudan görüntü oluşturucuya gönderebilir. PostScript dosyasının boyutu genellikle orijinal InDesign belgesinden daha büyüktür çünkü grafikler ve fontlar gömülmüştür.

Ayrıca bir belge sayfasını dışa aktarabilir ya da bir EPS (Encapsulated PostScript) dosyasına yayabilir ve başka uygulamalara yerleştirebilirsiniz.

PostScript dosyası oluşturmak için doğru yöntemi seçme

InDesign belgenizi ya da kitabınızı üç PostScript dosya türünden herhangi birinde kaydedebilirsiniz: Aygıttan bağımsız, aygıta bağımlı ya da aygıta ve sürücüye bağımlı.

Aşağıdaki tablolar, son işlem uygulamalarında ve InDesign'da en iyi sonuçları elde etmek için önerilen yazıcı sürücülerini ve çıktı yöntemlerini listelemektedir. Belgeniz bir RIP tarafından yazdırılmadan önce bir OPI sunucusu tarafından ya da bir montaj, bindirme ya da başka bir baskı öncesi uygulama tarafından işlenecekse InDesign Yazdır iletişim kutusundaki Yazıcı menüsünden PostScript® dosyasını seçin. Bu yolla InDesign, DSC çıktısı üzerinde tam kontrole sahip olur. Masaüstü yazdırma için, desteklenen herhangi bir PostScript yazıcı sürücüsünü seçin.

Tablolarda, baskı öncesi çalışma için her yöntemin göreceli uygunluğunu belirtmek üzere yıldız işaretleri kullanılır.

***

PostScript dosyası tam DSC uyumludur ve çok çeşitli son işlem uygulamaları, RIP'ler ve iş akışlarıyla kullanılmak için çok uygundur. Bu yöntem DSC'yi temel alan uygulamalar için en iyi seçimdir.

**

PostScript dosyası büyük oranda DSC uyumludur ve çok çeşitli son işlem uygulamaları, RIP'ler ve iş akışlarıyla kullanılmak için genellikle uygundur. Yüksek oranda DSC'yi temel alan belirli türdeki uygulamalar için bazı uyumluluk sorunları ortaya çıkabilir.

Yazıcı seçimi: PostScript® Dosyası

İşletim sistemi

PPD

Baskı öncesi uyumluluk

Tüm platformlar

Aygıttan bağımsız

***

Aygıta bağımlı

***

Yazıcı seçimi “PostScript® Dosyası” olduğunda yazıcı sürücüsü kullanılmaz.

Yazıcı seçimi:

İşletim sistemi

Yazıcı sürücüsü

Baskı öncesi uyumluluk

Mac OS 10.2

Mac OS X için dahili PS sürücüsü

**

Windows 2000/XP

Pscript 5

**

Seçilen yazıcı tarafından kullanılan PPD, Yazdır iletişim kutusunun en üstündeki PPD metin kutusunda görünür.

Aygıt ve sürücüye bağımlı PostScript dosyaları hakkında

Yazıcı menüsünde bir yazıcı ve desteklenen bir sürücü seçin. Aygıta ve sürücüye bağımlı PostScript dosyası aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Sürücüye bağımlıdır. PostScript dosyası InDesign ve sürücü tarafından oluşturulan kodu içerir. InDesign kodu, font yükleme de dahil, öncelikle sayfa içeriğinden ve ortam boyutu, çözünürlük ve ekranlama gibi temel aygıt bilgilerini ayarlamadan sorumludur. Sürücünün öncelikli sorumluluğu, filigranlar gibi özel sürücü özelliklerini ayarlamak ve özel aygıt özelliklerini etkileştirmek ve denetlemektir. InDesign'ın PostScript dosyası oluşturmada tam bir kontrolü olmadığı için, DSC uyumluluk düzeyi aygıttan bağımsız PostScript dosyalarında olduğu kadar yüksek değildir. DSC uyumluluk düzeyi ve buna bağlı olarak PostScript dosyasının baskı öncesi işlemler için uygunluğu kullanılan yazıcı sürücüsüne bağlıdır.

 • Aygıta bağımlıdır. Belirli aygıt özelliklerinin etkinleştirilmesi ve kontrol edilmesi için kodlar içerir, bu da dosyayı, hedef aygıttan başka aygıtlarla daha az uyumlu hale getirir.

 • Bileşik ya da ayrı olabilir (InDesign'ın desteklediği tüm renk çıktı yöntemleri kullanılabilir).

 • InDesign tarafından bindirilebilir (Uygulamada Yerleşik ya da Adobe In-RIP Bindirme kullanılarak).

 • Doğrudan aygıta ya da dosyaya yazdırılabilir.

Aygıta ve sürücüye bağımlı PostScript dosyası, masaüstü PostScript yazıcılardan prova (tasarımcı tarafından) almak için idealdir: İşle ilgili olarak InDesign ya da RIP sisteminin dışında herhangi bir baskı öncesi işlem yapmayı planlamayan servis sağlayıcılar tarafından da kullanılabilir. Diğer bir deyişle, bindirme yapılacaksa bu işlem InDesign ya da RIP'te gerçekleşir.

Aygıttan bağımsız PostScript dosyası oluşturma

Yazıcı menüsünde PostScript Dosyası'nı seçin ve PPD menüsünde Aygıttan Bağımsız'ı seçin. Aygıttan bağımsız PostScript dosyası aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • %100 DSC uyumludur, bu nedenle bindirme ve montaj gibi son işlem görevleri için idealdir.

 • Tüm aygıt ve sürücü bağımlılıkları kaldırılır, böylece dosya hemen her çıktı aygıtında yazdırılabilir. Ancak PPD dosyalarında bulunan görüntü pozlaması, kullanılabilir ortam boyutları ve en uygun tram frekansları gibi özel yazıcı özellikleri aygıttan bağımsız çıktıda yoktur.

 • Renk çıktısı her zaman bileşik CMYK'dır ancak spot renkler de içerir. Sonuç olarak, son işlem yazılımında ya da in-RIP ayrımlarını kullanarak RIP'te ayrıştırılmalıdır.

 • InDesign tarafından bindirilemez; bindirme RIP'te ya da son işlem yazılımında gerçekleşmelidir.

 • InDesign'dan yalnızca dosyaya yazdırılabilir (doğrudan bir aygıta ya da uygulamaya değil).

  Aygıttan bağımsız PostScript dosyası, üretim sürecinin montaj, bindirme gibi sonraki aşamalarında ya da RIP'te (çıktı aygıtı in-RIP ayrımlarını destekliyorsa) dosyanın bindirildiği ve renk ayrımının yapıldığı bileşik baskı öncesi iş akışları için idealdir.

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.
 2. Yazdır iletişim kutusunda Yazıcı için PostScript Dosyası'nı seçin.
 3. PPD için Aygıttan Bağımsız'ı seçin.
 4. Mevcut baskı ayarlarını görüntüleme ya da değiştirme. InDesign PostScript dosyasını oluştururken mevcut sayfa aralığını kullanır.
 5. Kaydet'i tıklatın.
 6. Ad ve konum belirleyip Kaydet'i tıklatın.

InDesign'ı kullanarak aygıta bağımlı PostScript dosyası oluşturma

Yazıcı menüsünde PostScript Dosyası'nı seçin ve PPD'yi seçin. Aygıta bağımlı PostScript dosyası aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • %100 DSC uyumludur, bu nedenle bindirme ve montaj gibi son işlem görevleri için idealdir.

 • Bağlı dosyalar hakkında bilgi, optimize edilmiş getirilmiş tram frekansları, çözünürlük ve seçili çıktı aygıtında kullanılabilen ortam boyutları da dahil olmak üzere, belgenizdeki her şeye ilişkin bir açıklama içerir.

 • Tüm sürücü bağımlılıkları kaldırılır.

 • Bileşik ya da ayrı olabilir. InDesign'ın desteklediği tüm renk çıktı yöntemleri kullanılabilir. (PPD ve çıktı aygıtı destekliyorsa in-RIP ayrımları kullanılabilir.)

 • InDesign tarafından bindirilebilir (Uygulamada Yerleşik ya da Adobe In-RIP Bindirme kullanılarak).

 • InDesign'dan yalnızca dosyaya yazdırılabilir (doğrudan bir aygıta ya da uygulamaya değil).

Aygıta bağımlı PostScript dosyası, InDesign'daki otomatik ya da Adobe In-RIP Bindirme özellikleri kullanılarak dosyanın bindirildiği ayrım öncesi ya da bindirme iş akışları için idealdir.

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.
 2. Yazdır iletişim kutusunda Yazıcı için PostScript Dosyası'nı seçin.
 3. Son çıktı aygıtı için PPD'yi seçin.
 4. Mevcut baskı ayarlarını görüntüleme ya da değiştirme. InDesign PostScript dosyasını oluştururken mevcut sayfa aralığını kullanır.
 5. Kaydet'i tıklatın.
 6. Ad ve konum belirleyip Kaydet'i tıklatın.

PostScript yazıcı sürücü kullanarak PostScript dosyası oluşturma (Windows)

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.
 2. InDesign Yazdır iletişim kutusunda, kutunun en altındaki Kurulum düğmesini tıklatın.
 3. Yazıcı sürücüsünün iletişim kutusunda Dosyaya Yazdır'ı seçin.
 4. Mizanpaj sekmesini tıklatın ve Gelişmiş düğmesini tıklatın.
 5. Belge Seçenekleri'ni tıklatın, PostScript Seçenekleri'ni tıklatın ve sonra PostScript Çıktı Seçeneği menüsünde Taşınabilirlik İçin En İyileştir'i seçin. Tamam'ı tıklatın.
 6. InDesign Yazdır iletişim kutusuna dönmek için Tamam'ı ya da Yazdır'ı tıklatın.
 7. InDesign Yazdır iletişim kutusunda Yazdır'ı tıklatın.
 8. Ad ve konum belirleyip Kaydet'i tıklatın.

PostScript yazıcı sürücü kullanarak PostScript dosyası oluşturma (Mac OS)

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.
 2. Yazdır iletişim kutusundaki Yazıcı menüsünde PostScript Dosyası'nı seçin ve Kaydet'i tıklatın.
 3. PostScript Dosyasını Kaydet iletişim kutusunda PostScript dosyası (.ps) için bir ad ve konum belirleyin ve ardından Kaydet'i tıklatın.

Sayfaları EPS formatına dışa aktarma

InDesign sayfalarını, başka bir programa içe aktarabileceğiniz EPS formatında dışa aktarmak için Dışa Aktar komutunu kullanın. Birden fazla sayfayı dışa aktarırsanız, her sayfa ayrı bir dosya olarak, dosya adının sonuna bir numara eklenmiş şekilde kaydedilir. Örneğin 3, 6 ve 12. sayfaları dışa aktarırsanız ve Haberler.eps dosya adını belirlerseniz, InDesign Haberler_3.eps, Haberler_6.eps ve Haberler_12.eps adında üç dosya oluşturur.

Not:

InDesign sayfalarını Illustrator ya da Adobe Photoshop uygulamasında açmak istiyorsanız sayfaları PDF ya da EPS dosyaları olarak dışa aktarın.

 1. Dosya > Dışa aktar'ı seçin.
 2. Konum ve dosya adı belirleyin. EPS uzantısını eklemeyi unutmayın.
 3. Kayıt Türü (Windows) ya da Format (Mac OS) için EPS'yi seçin ve Kaydet'i tıklatın.
 4. EPS'yi Dışa Aktar iletişim kutusundaki Sayfalar'ın altında aşağıdakileri yapın:
  • Belgedeki tüm sayfaları dışa aktarmak için Tüm Sayfalar öğesini seçin.

  • Aralıklar'ı seçin ve bir sayfa aralığı yazın. Aralığı tire kullanarak yazabilir, sayfaları veya aralıkları virgülle birbirinden ayırabilirsiniz.

  • Karşılıklı sayfaları tek bir EPS dosyası (EPS başına bir forma) olarak dışa aktarmak için Formalar'ı seçin.

 5. Diğer seçenekleri ayarlayın.
 6. Taşma Payı altında, sayfa ya da kesim alanının kenarının dışında konumlandırılmış grafikler için fazladan alan belirlemek için 0p0 ve 36p0 arasında bir değer yazın.
 7. Dışa Aktar'ı tıklatın.

EPS dışa aktarma seçenekleri

EPS'ye dışa aktarırken aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

PostScript®

PostScript çıktı aygıtlarındaki yorumlayıcılarla uyumluluk düzeyini belirler. Düzey 2 yalnızca PostScript Düzey 2 ya da daha yüksek çık aygıtlarında yazdırılan grafiklerin yazdırma hızını ve çıktı kalitesini artırır. Düzey 3 en yüksek hızı ve çıktı kalitesini sağlar ancak bir PostScript 3 aygıtı gerektirir.

Renk

Rengin dışa aktarılan dosyada nasıl temsil edileceğini belirler. Aşağıdaki seçenekler, Yazdır iletişim kutusundaki Renk ayarlarına benzer.

Değiştirilmemiş Olarak Bırak

Her görüntüyü kendi orijinal renk uzayında bırakır. Örneğin belge üç RGB görüntüsü ve dört CMYK görüntüsü içeriyorsa, sonuçta ortaya çıkan EPS dosyası aynı RGB ve CMYK görüntülerini içerecektir.

CMYK

Tüm renk değerlerini siyan, macenta, sarı ve siyah proses renk mürekkeplerini kullanmak yoluyla temsil ederek, ayrıştırılabilir bir dosya oluşturur.

Gri

Tüm renk değerlerini yüksek kaliteli siyah beyaz görüntülere dönüştürür. Dönüştürülen nesnelerin gri düzeyleri (gölgeler) orijinal nesnelerin renk parlaklığını temsil eder.

RGB

Tüm renk değerlerini kırmızı, yeşil ve mavi renk uzayını kullanarak temsil eder. RGB renk tanımlarına sahip bir EPS dosyası ekranda görüntülemek için daha uygundur.

PostScript® Renk Yönetimi

Orijinal renk uzayına ait kalibre edilmiş sürümde belge rengini kullanır.

Önizleme

Dosyaya kaydedilen önizleme görüntüsünün özelliklerini belirler. Önizleme görüntüsü EPS resimlerini doğrudan görüntüleyemeyen uygulamalarda görüntülenir. Önizleme görüntüsü oluşturmak istemiyorsanız format menüsünden Yok'u seçin.

Fontları Göm

Dışa aktardığınız sayfada kullanılan fontların nasıl ekleneceğini belirler.

Yok

PostScript dosyasındaki fonta, RIP ya da son işlemciye fontun nereye ekleneceğini bildiren bir referans içerir.

Tümü

Yazdırma işinin başlangıcında, belge için gereken tüm fontları yükler. Fonttaki tüm glifler ve karakterler, belgede görünmeseler bile dahil yüklenirler. InDesign, Tercihler iletişim kutusunda belirlenen en fazla glif (karakter) sayısından daha fazla sayıda glif içeren fontları otomatik olarak altkümeler.

Altküme

Yalnızca belgede kullanılan karakterleri (glifleri) yükler.

Veri Formatı

InDesign'ın görüntü verilerini bilgisayarınızdan yazıcıya nasıl göndereceğini belirler: ASCII ya da İkili veri olarak.

Görüntüler

Yerleştirilmiş bit eşlem görüntülerdeki görüntü verilerinin ne kadarının dışa aktarılan dosyaya dahil edileceğini belirler.

Tümü

Dışa aktarılan dosyada tüm mevcut yüksek çözünürlüklü görüntü verilerini içerir ve en fazla disk alanını gerektirir. Dosya yüksek çözünürlüklü bir çıktı aygıtında yazdırılacaksa bu seçeneği kullanın.

Proxy

Dışa aktarılan dosyada, yerleştirilmiş bit eşlem görüntülerinin yalnızca ekran çözünürlüğü sürümlerini (72 dpi) içerir. Bu seçeneği, OPI Görüntü Değişimi seçeneğiyle birlikte kullanın ya da sonuçta oluşturulacak PDF ekranda görüntülenecekse kullanın.

OPI Görüntü Değişimi

InDesign'ın, grafiklerin düşük çözünürlüklü EPS proxy'lerini çıkışta yüksek çözünürlüklü grafiklerle değiştirmesini sağlar.

OPI İçin Atla

Yazıcıya ya da dosyaya görüntü verisi gönderirken, daha sonra bir OPI sunucusu tarafından işlenmesi için yalnızca OPI bağlarını (yorumlarını) bırakarak, içe aktarılan grafikleri seçim yaparak hariç tutar.

Saydamlık Düzleştirici

Saydam nesnelerin dışa aktarılan dosyada nasıl görüneceklerini belirlemek için Hazır Ayar menüsünden bir düzleştirici hazır ayarı seçin. Bu seçenek, Yazdır iletişim kutusunun Gelişmiş alanında görünen Saydamlık Düzleştirici seçeneğiyle aynıdır.

Mürekkep Yöneticisi

Belgenin tasarımını değiştirmeden tüm mürekkep seçeneklerini düzeltir.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?