Renklerin nasıl karışacağını belirleme

Karıştırma modlarını kullanarak iki çakışan nesne arasında renkleri karıştırın. Karıştırma modları, yığınlanmış nesnelerin renklerinin karışma şeklini çeşitlendirmenizi sağlar.

 1. Bir veya birden çok nesne ya da grup seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Efektler panelinde menüden Normal ya da Kaplama gibi bir karıştırma modu seçin.

  • Efektler iletişim kutusunun Saydamlık alanında menüden bir karıştırma modu seçin.

Karıştırma modu seçenekleri

Karıştırma modları, resimde altta yatan renk olan temel rengin, seçili nesnenin ya da nesne grubunun rengi olan karıştırma rengiyle nasıl etkileşimde bulunacağını kontrol eder. Elde edilen renk, karıştırmadan elde edilen renktir.

Normal

Seçimi temel renkle etkileşimde bulunmadan, karıştırma rengiyle renklendirir. Bu, varsayılan moddur.

Çoğalt

Temel rengi karıştırma rengiyle çoğaltır. Elde edilen renk her zaman daha koyu bir renktir. Siyah ile herhangi bir rengi çoğaltmak siyah üretir. Beyazla herhangi bir rengi çoğaltmak rengi değiştirmez. Bu efekt bir kağıda birden fazla ispirtolu kalemle çizim yapmaya benzer.

Ekran

Karıştırma ve temel renklerin tersini çoğaltır. Elde edilen renk her zaman daha açık bir renktir. Siyah renkle ekranlama rengi değiştirmez. Beyazla ekranlama beyaz üretir. Bu efekt, çok sayıda slayt görüntüsünü birbirinin üzerine yansıtmayla benzerdir.

Kaplama

Temel renge bağlı olarak renkleri çoğaltır veya ekranlar. Desenler ya da renkler mevcut resmi kaplar, orijinal rengin açıklığını ya da koyuluğunu yansıtmak için karıştırma rengine karıştırılırken temel rengin vurguları ve gölgeleri korunur.

Yumuşak Işık

Karışım rengine bağlı olarak renkleri koyulaştırır veya açar. Bu efekt, ışığı dağılmış bir projektörün resimde parlamasına benzer.

Karışım rengi (ışık kaynağı) %50 griden daha açıksa, resim soldurulmuş gibi aydınlatılır. Karışım rengi %50 griden daha koyuysa, resim yanmış gibi koyultur. Saf beyaz veya siyahla boyama, belirgin biçimde daha koyu veya açık alan üretir ancak saf siyah veya beyaz ile sonuçlanmaz.

Sert Işık

Karışım rengine bağlı olarak renkleri çoğaltır veya ekranlar. Bu efekt, ışığı yoğun bir projektörün resimde parlamasına benzer.

Karışım rengi (ışık kaynağı) %50 griden daha açıksa, resim ekranlanmış gibi aydınlatılır. Bu, resme vurgular eklemede kullanışlıdır. Karışım rengi %50 griden daha koyuysa, resim çoğaltılmış gibi koyultulur. Bu, resme gölge eklemede kullanışlıdır. Saf siyah veya beyazla boyama, saf siyah veya beyazla sonuçlanır.

Renk Soldurma

Temel rengi, karıştırma rengini yansıtmak için parlaklaştırır. Siyahla karıştırma herhangi bir değişikliğe neden olmaz.

Renk Yanması

Temel rengi, karıştırma rengini yansıtmak için koyulaştırır. Beyazla karıştırma herhangi bir değişikliğe neden olmaz.

Koyulaştır

Sonuçta elde edilen renk olarak temel ya da karıştırma renginden daha koyu olanını seçer. Karışım renginden daha açık olan alanlar değiştirilir, karışım renginden daha koyu olan alanlar değiştirilmez.

Açıklaştır

Sonuçta elde edilen renk olarak temel ya da karıştırma renginden daha açık olanını seçer. Karışım renginden daha koyu olan alanlar değiştirilir, karışım renginden daha açık olan alanlar değiştirilmez.

Fark

Hangisinin parlaklık değerinin daha büyük olduğuna bağlı olarak, temel renkten karıştırma rengini ya da karıştırma renginden temel rengi çıkartır. Beyazla karıştırma temel rengin değerlerini ters çevirir; siyahla karıştırma değişiklik yapmaz.

Dışlama

Fark moduna benzeyen ancak daha düşük kontrastlı bir efekt oluşturur. Beyazla karıştırma temel rengin bileşenlerini tersine çevirir. Siyahla karıştırma herhangi bir değişikliğe neden olmaz.

Ton

Temel rengin ışıklılık ve doygunluk değerleriyle ve karışım renginin tonuyla bir renk oluşturur.

Doygunluk

Temel rengin ışıklılık ve ton değerleriyle ve karışım renginin doygunluğuyla bir renk oluşturur. Doygunluk (gri) olmayan bir alanı bu modda boyamak değişikliğe neden olmaz.

Renk

Temel rengin ışıklılık değeriyle ve karışım renginin ton ve doygunluk değerleriyle bir renk oluşturur. Bu, resimdeki gri düzeyleri korur ve tek renkli resimleri renklendirmek ve renkli resimleri tonlamak için kullanışlıdır.

Renk Parlaklığı

Temel rengin ton ve doygunluk değerleriyle ve karışım renginin ışıklılık değeriyle bir renk oluşturur. Bu mod, Renk modunun tersi bir efekt oluşturur.

Not:

Spot renk içeren nesnelere Fark, Dışlama, Ton, Doygunluk, Renk ve Işıklılık karıştırma modlarını uygulamayın; aksi halde belgeye istenmeyen renkler eklenebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Saydamlık oluştururken en iyi yöntemler.

Karıştırma modlarını ayırma

Nesneye karıştırma modu uyguladığınızda, nesnenin renkleri altındaki tüm nesnelerle karışır. Karışmayı belirli nesnelerle sınırlamak istiyorsanız bu nesneleri gruplayabilir ve sonra gruba Karıştırmayı Ayır seçeneğini uygulayabilirsiniz Karıştırmayı Ayır seçeneği karıştırmayı grupla sınırlayarak grubun altındaki nesnelerin etkilenmesini önler. (Normal dışında bir karıştırma modu uygulanmış nesneler için bu kullanışlıdır.)

Grubun (yıldız ve daire) durumunun Karıştırmayı Ayır işaretli değilken (sol) ve işaretliyken (sağ) karşılaştırması

Karıştırma modlarının ayrı ayrı nesnelere uygulandığını, ancak Karıştırmayı Ayır seçeneğinin gruba uygulandığını bilmek önemlidir. Bu seçenek, grup içindeki karıştırma etkileşimlerini ayırır. Grubun kendisine doğrudan uygulanmış karıştırma modlarını etkilemez.

 1. Karıştırmalarını ayırmak istediğiniz ayrı ayrı nesnelere karıştırma modları ve opaklık ayarları uygulayın.
 2. Seçim aracını kullanarak, ayırmak istediğiniz nesneleri seçin.
 3. Nesne > Grupla'yı seçin.
 4. Efektler panelinde Karıştırmayı Ayır'ı seçin. (Bu seçenek görünmüyorsa Efektler paneli menüsündeki Seçenekleri Göster'i seçin.)

  Not:

  Karıştırma modları içeren bir PDF dosyasındaki nesnelerin karıştırılmasını ayırabilirsiniz. Önce, PDF Yerleştir iletişim kutusunda Saydam Arka Plan seçeneği işaretliyken PDF dosyasını yerleştirin. Sonra, Karıştırmayı Ayır seçeneğini uygulayın.

Gruptaki nesneleri alta gizleme

Efektler panelindeki Grubun Altını Gizle seçeneğini, seçili gruptaki her nesnenin opaklık ve karıştırma niteliklerinin alta gizlenmesi için, diğer bir deyişle grupta altta bulunan nesneleri görüntü olarak gizlemek için kullanırsınız. Yalnızca seçili gruptaki nesneler alta gizlenir. Gruptaki nesnelere uyguladığınız karıştırma ve opaklık, seçili grubun altındaki nesneleri de etkiler.

Karıştırma modlarının ve opaklığın ayrı ayrı nesnelere, Alta Gizleme seçeneğinin ise gruba uygulandığını bilmek önemlidir.

Grubun durumunun Alta Gizle işaretli değilken (sol) ve işaretliyken (sağ) karşılaştırması
 1. Alta gizlemek istediğiniz ayrı ayrı nesnelere karıştırma modları ve opaklık ayarları uygulayın.
 2. Seçim aracını kullanarak, alta gizlemek istediğiniz nesneleri seçin.
 3. Nesne > Grupla'yı seçin.
 4. Efektler panelinde Grubun Altını Gizle'yi seçin. (Bu seçenek görünmüyorsa Efektler paneli menüsündeki Seçenekleri Göster'i seçin.)

Saydam nesneleri karıştırmak için bir renk uzayı belirleme

Formadaki saydam nesnelerin renklerini karıştırmak için InDesign belge için CMYK ya da RGB renk profilini kullanarak tüm nesnelerin renklerini ortak bir renk uzayına dönüştürür. Bu karıştırma aralığı, saydam olarak etkileşime girdiğinde birden fazla renk uzayı olan nesnelerin karıştırılmasını sağlar. Ekranda görülen ve yazdırılan nesnelerin farklı alanlarındaki renk uyuşmazlıklarını önlemek için karıştırma aralığı ekran için ve düzleştirici de uygulanır.

Karıştırma aralığı yalnızca saydamlık içeren formalara uygulanır.

 1. Düzen > Saydamlık Karıştırma Alanı'nı seçin ve sonra belgenin renk uzaylarından birini seçin.

Not:

Normal bir yazdırma iş akışı için Belge CMYK renk uzayını seçin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi