Hizala paneline genel bakış

Hizala panelini (Pencere > Nesne ve Mizanpaj > Hizala) nesneleri seçim, kenar boşlukları, sayfa ya da forma boyunca yatay ya da dikey olarak hizalamak ya da dağıtmak için kullanırsınız. Hizala paneliyle çalışırken şu noktaları göz önüne alın:

 • Hizala paneli, Konumu Kilitle komutunu uyguladığınız nesneleri etkilemez ve çerçevelerinin içindeki metin paragraflarının hizalamasını değiştirmez.

 • Metin hizalama, Nesneleri Hizala seçeneklerinden etkilenmez. (Bkz. Metni hizalama veya bloklama.)

 • Özel hizalama ve dağıtma kısayolları oluşturmak için Klavye Kısayolları iletişim kutusunu (Düzen > Klavye Kısayolları) kullanabilirsiniz. (Ürün Alanı'nın altında Nesne Düzenleme'yi seçin.)

Hizala paneli
Hizala paneli

A. Dikey hizalama düğmeleri B. Dikey dağıtım düğmeleri C. Boşluk Kullan dağıtımı D. Yatay hizalama düğmeleri E. Yatay dağıtım düğmeleri F. Hizalama konumu seçenekleri 

Nesneleri hizalama veya dağıtma

Seçili nesneleri seçime, kenar boşluklarına, sayfaya ya da formaya yatay ya da dikey olarak hizalamak ya da aralıklandırmak için Hizala panelini kullanabilirsiniz.

Yatay dağıtılmış nesneler
Nesneler seçime (üst) ve kenar boşluklarına (alt) yatay dağıtılmış durumda

 1. Hizalanacak veya dağıtılacak nesneleri seçin.
 2. Hizala panelini görüntülemek için Pencere > Nesne ve Mizanpaj > Hizala'yı seçin.

  Not:

  Ek panel seçeneklerini göstermek ya da gizlemek için panel menüsünden Seçenekleri Göster ya da Seçenekleri Gizle'yi seçin.

 3. Panelin altındaki menüden, seçimi, kenar boşluklarını, sayfayı ya da formayı temel alarak nesneleri hizalamak ya da dağıtmak istediğinizi belirleyin.
 4. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Nesneleri hizalamak için istediğiniz hizalama türünün düğmesini tıklatın.
  • Nesneleri dağıtmak için istediğiniz dağıtma türünün düğmesini tıklatın. Örneğin Seçime Hizala açıkken Sol Kenarları Dağıt'ı tıklatırsanız InDesign seçili nesnelerin her birinin sol kenarıyla diğerinin sol kenarı arasında eşit miktarda boşluk kalmasını sağlar.
  Yatay Merkezleri Dağıt seçeneği
  Eşit boşluk bırakmak için Yatay Merkezleri Dağıt seçeneğini kullanma

  A. Nesnelerin merkezleri arasında eşit boşluklar oluşturur B. Genel genişliği dönüştürmeden öncekiyle aynı tutar 
  • Nesneler arasındaki merkezden merkeze yada eşleşen kenara olan boşluğu ayarlamak için Nesneleri Dağıt'ın altındaki Boşluk Kullan'ı seçin ve sonra uygulamak istediğiniz boşluk miktarını yazın. Seçili nesneleri yatay ya da dikey eksenleri boyunca dağıtmak için bir düğmeyi tıklatın.

  Boşluk Kullan için değer ekleme
  Yatay Merkezleri Dağıt seçeneğini kullanma ve Boşluk Kullan için değer ekleme

  A. Nesnelerin merkezleri arasında belirli bir değer kadar boşluk bırakır B. Nesnelerin bütün olarak genel genişliğini değiştirir 
  • Nesneler arasındaki boşluğu ayarlamak için (karşılıklı kenarlar arasında), Boşluğu Dağıt'ın altında Boşluk Kullan'ı seçin ve nesneler arasında bırakılmasını istediğiniz boşluk miktarını yazın. (Boşluğu Dağıt görünmüyorsa Hizala Paneli menüsündeki Seçenekleri Göster'i seçin.) Sonra, nesneleri yatay ya da dikey eksenleri boyunca dağıtmak için Boşluğu Dağıt düğmesini tıklatın.
  Yatay Boşluğu Dağıt seçeneği
  Yatay Boşluğu Dağıt seçeneğini kullanma ve Boşluk Kullan için değer ekleme

  A. Her nesne arasında belirlenen bir değer kadar boşluk oluşturur B. Nesnelerin bütün olarak genel genişliğini değiştirir 

Boşluk oluşturmayı dikey dağıtmayla birlikte kullandığınızda, seçili nesneler arasında, en üstteki nesneden başlanarak üstten alta doğru boşluk bırakılır. Boşluk oluşturmayı yatay dağıtmayla birlikte kullandığınızda, seçili nesneler arasında, en soldaki nesneden başlanarak soldan sağa doğru boşluk bırakılır.

Not:

Taşırken nesneleri hizalamak ya da dağıtmak için Akıllı Aralık özelliğini de kullanabilirsiniz. Örneğin, iki dikey nesne 12 punto ayrıysa ve üçüncü bir nesne ikinci nesnenin 12 punto altındaysa, nesneyi hizalamaya yapıştırmanıza izin veren geçici kılavuzların görüntülenmesini neden olur.

Nesneleri aralık aracını kullanarak hizalama

Aralık aracı, bir veya daha çok nesne arasındaki aralık boyutunu ayarlamanın kolay bir yoludur. Ayrıca, kenarları aynı anda ortak olarak hizalanmış çeşitli nesneleri, aralıklarını sabit tutarak, yeniden boyutlandırmanıza olanak sağlar. Nesneler arasındaki boşluğu doğrudan değiştirerek mizanpajınızı ayarlayabileceğiniz bir yoldur.

Aralık aracı kilitli nesneleri ve kalıp sayfaları yok sayar.

 1. Aralık aracını  seçin.

 2. İşaretçiyi iki nesne arasında taşıyın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Aralığı taşımak ve aralık boyunca tüm nesneleri yeniden boyutlandırmak için sürükleyin.

  • Yalnızca en yakın iki nesne arasındaki aralığı taşımak için Shift tuşunu basılı tutarak sürükleyin.

  • Aralığı taşımak yerine yeniden boyutlandırmak için Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutarak sürükleyin. Shift tuşunu kullanmak yalnızca en yakın iki nesne arasındaki aralığı yeniden boyutlandırır.

  • Aynı yöndeki aralık ve nesneleri taşımak için Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak sürükleyin. Shift tuşunu kullanmak yalnızca en yakın iki nesneyi yeniden boyutlandırır.

  • Aralığı yeniden boyutlandırmak ve nesneleri taşımak için Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak sürükleyin. Shift tuşunu kullanmak yalnızca aralığı yeniden boyutlandırır ve en yakın iki nesneyi taşır.

Not:

Aralık aracını kullanırken ipuçlarını görüntülemek için Aralık aracını seçin ve Araç İpuçları panelini (Pencere > Yardımcı Programlar > Araç İpuçları) açın.

Nesneleri Canlı Dağıtım'ı kullanarak dağıtma

Birden çok seçili öğeyi dönüştürürken, geçerli nesneleri yeniden boyutlandırmak yerine seçili nesneler arasındaki boşluğu orantılı bir şekilde yeniden boyutlandırabilirsiniz. Örneğin, beş hizalanmış dikdörtgen arasındaki boşluğu değiştirmek istiyorsanız, bu işlemi hiçbir Dağıt komutu kullanmadan yapabilirsiniz.

 1. Nesneleri seçin.

 2. Bir seçim tutamacını sürüklemeye başlayın ve sürüklerken Boşluk tuşunu basılı tutun. Nesneler arasındaki boşlukları değiştirmek için sürüklemeye devam edin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi