Metni formatlama

Metnin görünümünü değiştirmek için Kontrol panelini kullanın. Metin seçildiğinde ya da ekleme noktası metne yerleştirildiğinde Kontrol paneli monitör çözünürlüğünüze bağlı olarak karakter formatlama kontrollerini ya da paragraf formatlama kontrollerini veya her ikisinin birleşimini görüntüler. Aynı metin formatlama kontrolleri Karakter panelinde ve Paragraf panelinde de görünür. Metnin görünümünü değiştirmek için Karakter panelini ve Paragraf panelini de kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki metin formatlama yöntemlerine dikkat edin:

 • Karakterleri formatlamak için Yazım aracını  kullanarak karakterleri seçebilir veya tıklatarak ekleme noktası yerleştirdikten sonra bir formatlama seçeneği belirleyip yazmaya başlayabilirsiniz.

 • Paragrafları formatlamak için tüm paragrafı seçmeniz gerekmez, herhangi bir sözcük ya da karakteri seçmek ya da paragrafa ekleme noktasını yerleştirmek yeterlidir. Ayrıca birkaç paragraf boyunca devam eden metin de seçebilirsiniz.

 • Mevcut belgede oluşturacağınız tüm metin çerçeveleri için format ayarlamak üzere, ekleme noktasının etkin olmadığından ve hiçbir öğenin seçili olmadığından emin olun ve sonra metin formatlama seçeneklerini belirleyin. Tüm yeni belgelerde varsayılan metin formatlama seçeneklerini ayarlamak için tüm belgeleri kapatın ve metin sarma seçeneklerini belirleyin. Bkz. Varsayılanları ayarlama.

 • İçindeki metnin tümüne formatlama uygulayacağınız bir çerçeve seçin. Çerçeve bir ilişkinin parçası olamaz.

 • Metni hızla ve tutarlı şekilde formatlamak için paragraf stillerini ve karakter stillerini kullanın.

 1. Yazım aracını  seçin.
 2. Tıklatarak ekleme noktasını yerleştirin veya formatlamak istediğiniz metni seçin.
 3. Kontrol panelinde Karakter Formatlama Kontrolleri simgesini  ya da Paragraf Formatlama Kontrolleri simgesini  tıklatın.
  Kontrol paneli
  Kontrol paneli

  A. Karakter formatlama kontrolleri B. Paragraf formatlama kontrolleri 
 4. Formatlama seçeneklerini belirleyin.

Metin formatlama önceliği

Yazım niteliklerini kopyalama (Damlalık)

Damlalık aracını karakter, paragraf, dolgu ve kontur ayarlarını kopyalamak ve sonra bu nitelikleri diğer yazıma uygulamak için kullanabilirsiniz. Damlalık aracı varsayılan olarak tüm yazım niteliklerini kopyalar. Damlalık aracıyla kopyalamak istediğiniz nitelikleri özelleştirmek için Damlalık Seçenekleri iletişim kutusunu kullanın.

Damlalık aracı, yalnızca Mizanpaj görünümünde kullanılabilir.

Yazım niteliklerini seçili olmayan metne kopyalama

 1. Damlalık aracıyla , kopyalamak istediğiniz niteliklerle formatlanmış metni tıklatın. (Bu metin başka bir açık belgede olabilir.) Damlalık işaretçisinin yönü tersine döner ve kopyaladığınız niteliklerle yüklü olduğunu belirtmek için dolu  görünür. Damlalık işaretçisini metnin üzerine getirdiğinizde yüklü damlalığın yanında bir I görünür .
 2. Değiştirmek istediğiniz metni Damlalık aracıyla seçin.

  Seçili metin damlalıkta yüklü olan nitelikleri alır. Damlalık aracı seçili olduğu sürece, format uygulamak için metin seçmeye devam edebilirsiniz.

 3. Damlalık aracının seçimini kaldırmak için başka bir aracı tıklatın.

Not:

Damlalık aracı tarafından taşınmakta olan formatlama niteliklerini temizlemek için, Damlalık aracı yüklüyken Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşuna basın. Damlalık aracı yeni nitelikler almaya hazır olduğunu göstermek için yönünü tersine döndürür ve boş  görünür. Kopyalamak istediğiniz nitelikleri içeren bir nesneyi tıklatın ve sonra yeni nitelikleri başka bir nesne üstüne bırakın.

Damlalık aracının taşımakta olduğu formatlama niteliklerini temizleme
Formatını kopyalamak için formatlı metnin üstünde tıklatılmış (sol) ve sonra formatsız metin boyunca sürüklenerek (orta) formatı uygulamış damlalık aracı (sağ).

Belgedeki metnin paragraf stilini başka bir belgedeki metne kopyalamak için Damlalık aracını kullanırsanız ve paragraf stili aynı ada ancak farklı nitelik kümelerine sahipse, tüm stil farklılıkları hedef stile yapılan yerel geçersiz kılmalar olarak görünür.

Yazım niteliklerini seçili metne kopyalama

 1. Yazım aracıyla  ya da Yola Yazma aracıyla , nitelik kopyalamak istediğiniz metni seçin.
 2. Damlalık aracını  kullanarak kopyalamak istediğiniz niteliklerle formatlanmış metni tıklatın. (Kendisinden nitelik kopyalamak istediğiniz metin, değiştirmek istediğiniz metinle aynı InDesign belgesinde olmalıdır.) Damlalık aracının yönü tersine döner ve kopyaladığınız niteliklerle yüklü olduğunu belirtmek için dolu  görünür. Nitelikler 1. adımda seçtiğiniz metne uygulanır.
Seçili metne kopyalanmış yazım nitelikleri
Seçili metne kopyalanmış yazım nitelikleri

Damlalık aracının kopyalayacağı metin niteliklerini değiştirme

 1. Araç kutusunda Damlalık aracını çift tıklatın.
 2. Damlalık Seçenekleri iletişim kutusunda Karakter Ayarları ya da Paragraf Ayarları'nı seçin.
 3. Kopyalamak istediğiniz nitelikleri Damlalık aracıyla seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Not:

Damlalık Seçenekleri iletişim kutusundaki ayarları değiştirmek zorunda kalmadan yalnızca paragraf niteliklerini kopyalamak ya da uygulamak için metni Damlalık aracıyla tıklattığınızda Shift tuşunu basılı tutun.

Hızlı Uygula'yı Kullanma

Menü komutlarını, komut dosyalarını, değişkenleri ve Klavye Kısayolları iletişim kutusunda bulunabilecek diğer birçok komutu bulup uygulamak için Hızlı Uygula'yı kullanın.

 1. Stili, menü komutunu, komut dosyasını veya değişkeni uygulamak istediğiniz metni veya çerçeveyi seçin.
 2. Düzen > Hızlı Uygula'yı seçin veya Ctrl+Enter (Windows) veya Command+Return (Mac OS) tuşlarına basın.
 3. Uygulamak istediğiniz öğenin adını yazmaya başlayın.

  Yazdığınız adın tam olarak eşleşmesi gerekmez. Örneğin, he yazıldığında, Head 1, Head 2 ve Subhead öğelerinin yanı sıra Help Menu (Yardım Menüsü) > InDesign Help (InDesign Yardım) gibi Yardım menüsü komutları da bulunur.

  Hızlı Uygula
  Stilleri, menü komutlarını, komut dosyalarını ve değişkenleri bulmak için Hızlı Uygula'yı kullanın.

  Not:

  Aramanın başlangıcına menü için m: veya paragraf stilleri için p: gibi uygun önek yazarak arama işlemini sadece bir kategoriyle sınırlayabilirsiniz. Öneklerin listesini görmek için Hızlı Uygula metin kutusunun solundaki aşağı oku tıklatın. Görüntülenmesini istemediğiniz kategorilerin seçimini bu listede kaldırabilirsiniz.

 4. Uygulamak istediğiniz öğeyi seçin ve ardından:
  • Stil, menü komutu veya değişken uygulamak için Enter veya Return tuşuna basın.

  • Paragraf stili uygulamak ve geçersiz kılmaları kaldırmak için Alt+Enter (Windows) veya Option+Return (Mac OS) tuşlarına basın.

  • Paragraf stili uygulamak ve geçersiz kılmalar ile karakter stillerini kaldırmak için Alt+Shift+Enter (Windows) veya Option+Shift+Return (Mac OS) tuşlarına basın.

  • Hızlı Uygula listesini kapatmadan öğeyi uygulamak için Shift+Enter (Windows) veya Shift+Return (Mac OS) tuşlarına basın.

  • Hızlı Uygula listesini bir öğeyi uygulamadan kapatmak için Esc tuşuna basın veya belge penceresinde herhangi bir yeri tıklatın.

  • Stili düzenlemek için Ctrl+Enter (Windows) veya Command+Return ( Mac OS) tuşlarına basın.

Not:

Hızlı Uygula listesi görüntülendiğinde, düzenleme alanında ilerlemek için sağ ve sol ok tuşlarına basın; öğe listesinde ilerlemek için yukarı ve aşağı ok tuşlarına basın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi