Kullanıcı Kılavuzu İptal

Yazım denetimi ve dil sözlükleri

 1. InDesign Kullanıcı Kılavuzu
 2. InDesign'ı tanıyın
  1. InDesign'a giriş
   1. InDesign’daki yenilikler
   2. Sistem gereksinimleri
   3. Yaygın sorular
   4. Creative Cloud kitaplıklarını kullanma
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. Araç kutusu
   3. Tercihleri ayarlama
   4. Dokunmatik çalışma alanı
   5. Varsayılan klavye kısayolları
   6. Belge kurtarma ve geri alma
   7. Capture uzantısı
 3. Belge oluşturma ve mizanpajını yapma
  1. Belgeler ve sayfalar
   1. Belge oluşturma
   2. Ana sayfalarla çalışma
   3. Belge sayfalarıyla çalışma
   4. Sayfa boyutu, kenar boşlukları ve taşma payını ayarlama
   5. Dosya ve şablonlarla çalışma
   6. Kitap dosyaları oluşturma
   7. Temel sayfa numaraları ekleme
   8. Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma
   9. QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme
   10. İçerik paylaşma
   11. Temel bir yönetilen dosya iş akışını anlama
   12. Belgeleri kaydetme
  2. Izgaralar
   1. Izgaralar
   2. Izgaraları formatlama
  3. Mizanpaj yardımcıları
   1. Cetveller
 4. İçerik ekleme
  1. Metin
   1. Çerçevelere metin ekleme
   2. Metni akıtma
   3. InDesign'da Arapça ve İbranice özellikler
   4. Yola yazma oluşturma
   5. Madde işaretleri ve numaralandırma
   6. Glifler ve özel karakterler
   7. Metin kompozisyonu
   8. Metin değişkenleri
   9. QR kodları oluşturma
   10. Metni düzenleme
   11. Metni hizalama
   12. Metni nesnelere göre kaydırma
   13. Bağlantılı nesneler
   14. Bağlı içerik
   15. Paragrafları formatlama
   16. Karakterleri formatlama
   17. Bul/Değiştir
   18. Yazım denetimi ve dil sözlükleri
  2. Tipografi
   1. InDesign'da fontları kullanma
   2. Karakter aralığı ve izleme
  3. Metni formatlama
   1. Metni formatlama
   2. Stil Paketleri ile çalışma
   3. Sekmeler ve girintiler
  4. Metni gözden geçirme
   1. Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme
   2. InDesign'da düzenleme notları ekleme
   3. PDF yorumlarını içe aktarma
  5. Referans ekleme
   1. İçindekiler bölümü oluşturma
   2. Dipnotlar
   3. Dizin oluşturma
   4. Son notlar
   5. Resim yazıları
  6. Stiller
   1. Paragraf ve karakter stilleri
   2. Stilleri eşleme, dışa aktarma ve yönetme
   3. Nesne stilleri
   4. Gömme ve iç içe stiller
   5. Stillerle çalışma
   6. Satır aralığı
  7. Tablolar
   1. Tabloları formatlama
   2. Tablolar oluşturma
   3. Tablo ve Hücre stilleri
   4. Tabloları seçme ve düzenleme
   5. Tablo konturları ve dolguları
  8. Etkileşim
   1. Köprüler
   2. Dinamik PDF belgeleri
   3. Yer imleri
   4. Düğmeler
   5. Formlar
   6. Animasyon
   7. Çapraz referanslar
   8. PDF'leri yapılandırma
   9. Sayfa geçişleri
   10. Filmler ve sesler
   11. Formlar
  9. Grafikler
   1. Yolları ve şekilleri anlama
   2. Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   3. Kalem aracıyla çizim yapma
   4. Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama 
   5. Bileşik yollar ve şekiller
   6. Yolları düzenleme
   7. Kırpma yolları
   8. Köşe görünümünü değiştirme
   9. Nesneleri hizalama ve dağıtma
   10. Bağlı ve gömülü grafikler
   11. AEM Assets'i entegre etme
  10. Renk ve saydamlık
   1. Renk uygulama
   2. İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma
   3. Renk örnekleriyle çalışma
   4. Karışık mürekkepler
   5. Renk tonları
   6. Spot ve proses renkleri anlama
   7. Renkleri karıştırma
   8. Degradeler
   9. Saydam çizimleri düzleştirme
   10. Saydamlık efektleri ekleme
 5. Paylaşma
  1. InDesign Bulut belgeleriyle çalışma
  2. InDesign bulut belgeleri | Yaygın sorular
  3. Paylaşma ve iş birliği yapma        
  4. İnceleme için Paylaş
  5. Paylaşılan bir InDesign belgesini inceleme
  6. Geri bildirimleri yönetme 
 6. Yayımlama
  1. Yerleştirme, dışa aktarma ve yayımlama
   1. Publish Online
   2. Grafik ekleme ve kopyalama
   3. İçeriği EPUB için dışa aktarma
   4. Adobe PDF seçenekleri
   5. İçeriği HTML olarak dışa aktarma
   6. Adobe PDF olarak dışa aktarma
   7. JPEG formatında dışa aktarma
   8. HTML olarak dışa aktarma
   9. DPS ve AEM Mobile'a genel bakış
   10. Desteklenen Dosya Formatları
  2. Yazdırma
   1. Kitapçık yazdırma
   2. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   3. Belgeleri yazdırma
   4. Mürekkepler, ayrım ve ekran frekansı
   5. Üst baskı
   6. PostScript ve EPS dosyaları oluşturma
   7. Dosyaları teslim etmeden önce ön kontrolden geçirme
   8. Minik resimleri ve büyük boyutlu belgeleri yazdırma
   9. PDF'leri servis sağlayıcılar için hazırlama
   10. Renk ayrımlarını yazdırmak üzere hazırlama
 7. InDesign'ı genişletme
  1. Otomasyon
   1. Veri birleştirme
   2. Eklentiler
   3. InDesign’da Capture uzantısı
   4. Komut dosyası oluşturma
 8. Sorun giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Başlatma sırasında çökme
  3. Tercih klasörünün salt okunur olması sorunu
  4. Dosya sorunlarını giderme
  5. PDF dışa aktarılamıyor
  6. InDesign belgelerini kurtarma

Yazım denetimi

Metnin istediğiniz alanında, bir öyküdeki metnin tümünde, bir belgedeki öykünün tümünde veya tüm açık belgelerinizdeki tüm öykülerde yazım denetlemesi yapabilirsiniz. Yanlış yazılan veya bilinmeyen sözcükler, aynı satırda iki kez yazılan sözcükler ("için için" gibi) ve olası büyük küçük harf hatası olan sözcükler vurgulanır. Ayrıca, bir belgedeki yazımı denetlemek için dinamik yazım denetlemeyi etkin hale getirebilirsiniz. Böylece, siz yazarken olası yazım hatası bulunan sözcüklerin altı çizilir.

Yazım denetimi yaparken, metne atadığınız dillerin sözlüğü kullanılır. Sözlüğe sözcükleri hızlıca ekleyebilirsiniz.

Yazım denetimi tercihlerini ayarlama

 1. Düzenle > Tercihler > Yazım Denetimi (Windows) veya InDesign > Tercihler > Yazım Denetimi (Mac OS) seçeneklerini belirleyin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Dil sözlüğünde görüntülenmeyen sözcükleri bulmak için Yanlış Yazılmış Sözcükler'i seçin.

  • "İçin için" gibi çift yazılmış sözcükleri bulmak için Yinelenen Sözcükler'i seçin.

  • Sözlükte yalnızca büyük harf olarak görünen ("Almanya" gibi) sözcükleri ("almanya" gibi) bulmak için Büyük Harf Olmayan Sözcükler'i seçin.

  • Nokta, ünlem işareti ve soru işaretini takip eden büyük harf olmayan sözcükleri bulmak için Büyük Harf Olmayan Cümleler'i seçin.

 3. Yazdığınız sırada olası yanlış yazılmış sözcüklerin altını çizmek için Dinamik Yazım Denetimini Etkinleştir'i seçin.
 4. Yanlış yazılan sözcüklerin (kullanıcı sözlüklerinde olmayan sözcükler), yinelenen sözcüklerin ("için için" gibi), büyük harf olmayan sözcüklerin ("Türkiye" yerine "türkiye" gibi) ve büyük harf olmayan cümlelerin (büyük harfle başlamayan cümleler) alt çizgi rengini belirleyin.

Yazım denetimi

 1. Belgenizde, yabancı dilde metin varsa, metni seçin ve bu metnin dilini belirlemek üzere Karakter panelinde Dil menüsünü kullanın.
 2. Düzenle > Yazım Denetimi > Yazımı Denetle'yi seçin.

  Yazım denetimi başlar.

  Yazım denetimi

 3. Yazım denetimi yaptığınız aralığı değiştirmek isterseniz aşağıdakilerden birini yapın ve ardından yazımı denetlemeye başlamak için Başlat'ı tıklatın:

  Ara açılır menüsünde, aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  • Tüm belgeyi denetlemek için Belge'yi seçin. Tüm açık belgeleri denetlemek için Tüm Belgeler'i seçin.

  • Seçili çerçevede, diğer görüşme metni çerçeveleri ve taşan metin de dahil olmak üzere tüm metni denetlemek için Öykü'yü seçin. Seçili tüm çerçevelerdeki öyküleri denetlemek için Öyküler'i seçin.

  • Ekleme noktasından itibaren denetlemek için Öykünün Sonuna Kadar'ı seçin.

  • Yalnızca seçili metni denetlemek için Seçim'i belirleyin. Bu seçenek yalnızca seçili metin varsa kullanılabilir.

 4. Bilmediğiniz veya yanlış yazılmış sözcükler ya da olası diğer hatalar görüntülendiğinde, bir seçenek belirleyin:
  • Vurgulanan sözcüğü değiştirmeden yazım denetimine devam etmek için Atla'yı seçin. InDesign yeniden başlatılana kadar vurgulanan sözcüğün tüm yinelemelerini yok saymak için Tümünü Yoksay'ı tıklatın.

  • Önerilen Düzeltmeler listesinden bir sözcük seçin veya Buna Değiştir kutusuna doğru sözcüğü yazın ve ardından yanlış yazılan sözcüğün yalnızca bu yinelemesini değiştirmek için Değiştir'i tıklatın. Belgenizde yanlış yazılan sözcüğün tüm yinelemelerini değiştirmek için Tümünü Değiştir'i de tıklatabilirsiniz.

  • Sözlüğe sözcük eklemek için Buraya Ekle menüsünden sözlüğü seçin ve Ekle'yi tıklatın.

  • Hedef sözlüğü ve dili belirleyebileceğiniz ve eklenen sözcükteki tireleme kesilmelerini belirtebileceğiniz Sözlük iletişim kutusunu görüntülemek için Sözlük öğesini tıklatın. Sözcüğü tüm dillere eklemek isterseniz Dil menüsünden Tüm Diller'i seçin. Ekle'yi tıklatın.

 5. Yazım denetiminin yönünü İleri veya Geri olarak da ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak, İleri seçilidir. Denetim sırasında bazı hataları kaçırdıysanız ve geri dönüp önceki hataları düzeltmek istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz.

Yazdığınız sırada yazım hatalarını düzeltme

Otomatik Düzeltme'yi açarak, büyük küçük harf hatalarının ve genel yazım hatalarının siz yazarken değiştirilmesini sağlayabilirsiniz. Otomatik Düzeltme çalışmadan önce, sık yanlış yazılan sözcüklerin listesini oluşturmanız ve bunları doğru yazımla ilişkilendirmeniz gerekir.

 1. Düzenle > Tercihler > Otomatik Düzeltme (Windows) veya InDesign > Tercihler > Otomatik Düzeltme (Mac OS) seçeneklerini belirleyin.
 2. Otomatik Düzeltmeyi Etkinleştir'i seçin. (Düzenle > Yazım Denetimi > Otomatik Düzeltme'yi seçerek de bu özelliği hızlıca kapatabilir veya açabilirsiniz.)
 3. Dil menüsünden otomatik düzeltmelerin uygulanacağı dili seçin.
 4. Büyük küçük harf hatalarını ("Almanya" yerine "almanya" yazmak gibi) düzeltmek için Büyük Küçük Harf Hatalarını Otomatik Düzelt'i seçin. Otomatik düzeltmeler listesine büyük harfli sözcükleri eklemenize gerek yoktur.
 5. Sıklıkla yanlış yazılan bir sözcüğü eklemek için Ekle'yi tıklatın, yanlış yazılan sözcüğü ("bri" gibi) yazın, düzeltmeyi ("bir") yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın.
 6. Sıklıkla yanlış yazdığınız sözcükleri eklemeye devam edin ve Tamam'ı tıklatın.

Listeye eklediğiniz herhangi bir sözcüğü yanlış yazdığınızda, bu sözcük, düzeltme olarak girdiğiniz sözcükle otomatik olarak değiştirilecektir.

Eklediğiniz otomatik düzeltilmiş sözcükleri kaldırmak için önce listeden sözcüğü, ardından da Kaldır'ı seçin. Otomatik düzeltilmiş sözcükleri düzenlemek için sözcüğü seçip Düzenle'yi tıklatın, doğrusunu yazın ve Tamam'ı tıklatın.

Dinamik yazım denetimi kullanma

Dinamik yazım denetimi etkinleştirildiğinde, içerik menüsünü kullanarak yazım hatalarını düzeltebilirsiniz. Olası yanlış yazılmış sözcüklerin altı çizilir (metnin diliyle ilişkilendirilen sözlüğü temel alarak). Farklı dillerde metin yazıyorsanız, metni seçin ve doğru dili atayın.

 1. Dinamik yazım denetimini etkinleştirmek için Düzenle > Yazım Denetimi > Dinamik Yazım Denetimi'ni seçin.

  Olası yanlış yazılmış sözcüklerin altı belgenizde çizilir.

 2. Altı çizili sözcüğü sağ tıklatıp (Windows) veya Control tuşuna basarak tıklatıp (Mac OS) aşağıdakilerden birini yapın:
  • Önerilen bir düzeltmeyi seçin. Sözcük yineleniyorsa veya büyük harfe dönüştürülmesi gerekiyorsa, Tekrarlanan Sözcüğü Sil [sözcük] veya Büyük Harf Yap [sözcük] seçeneğini belirleyin.

  • Kullanıcı Sözlüğüne Ekle [sözcük] seçeneğini belirleyin. Bu işlem, Sözlük iletişim kutusunu açmadan sözcüğü otomatik olarak geçerli sözlüğe ekler. Sözcük metinde değişmeden kalır.

  • Sözlük öğesini seçin. Böylece, Hedef sözlüğü seçebileceğiniz Sözlük iletişim kutusu açılır; tireleme kesmelerini değiştirip dili belirtin. Sözcüğü tüm dillere eklemek isterseniz Dil menüsünden Tüm Diller'i seçip Ekle'yi tıklatın. Sözcük seçilen sözlüğe eklenir ve metinde değişmeden kalır.

  • Bu sözcüğün tüm belgelerdeki yinelemelerini yok saymak için Tümünü Yoksay'ı seçin. InDesign yeniden başlatıldığında, sözcük tekrar yanlış yazılmış olarak işaretlenir.

Not:

Tümünü Yoksay'ı seçtiyseniz ve ardından bu sözcüğü artık yok saymak istemediğinize karar verdiyseniz, Sözlük iletişim kutusundaki Sözlük Listesi menüsünden Yok Sayılan Sözcükler'i seçip listeden sözcüğü kaldırın.

Tireleme ve yazım denetimi sözlükleri

InDesign, yazım denetimini doğrulamak ve sözcükleri tirelemek üzere birçok dil için Hunspell sözlükleri kullanır. Sözlüğü özelleştirmek için sözcükler ekleyebilirsiniz. Metne farklı diller atayabilirsiniz. InDesign, yazım denetimi ve tireleme için uygun sözlüğü kullanır. Ek kullanıcı sözlükleri oluşturabilir ve düz metin dosyasına kaydedilmiş sözcük listelerini içe veya dışa aktarabilirsiniz.

Sözlükteki sözcükleri özelleştirdiğinizde, esas olarak eklenen sözcüklerin (sözlükte olmayan sözcükler) ve kaldırılan sözcüklerin (olası yanlış yazılmış sözcük olarak işaretlenmesini istediğiniz sözlükteki mevcut sözcükler) listesini oluşturursunuz. Sözlük iletişim kutusu, eklenen sözcükleri, kaldırılan sözcükleri ve yok sayılan sözcükleri (Tümünü Yoksay'ı tıklattığınız için geçerli oturumda yok sayılan sözcükler) görüntülemenize ve düzenlemenizi sağlar. Özellikle soyadlarda, cadde adlarında ve bir dile özel olmayan diğer öğelerde yararlı olabilecek, tüm dillere uygulanan sözcükleri ekleyebilirsiniz.

Not:

InDesign veya InCopy uygulamalarının önceki sürümlerindeki dil sözlüklerini kullanmak istiyorsanız kullanıcı sözlüğü dosyalarını (.udc) bulmak için sisteminizin Bul komutunu kullanın ve bunları Sözlük tercihlerinizin sözlükler listesine ekleyin.

Sözlük sözcüklerinin kaydedildiği yer

Varsayılan olarak tireleme ve özel yazım durumları, InDesign'ın yüklü olduğu bilgisayarda, belgenin dışında kullanıcı sözlük dosyalarında yer alır (sözlük dosya adlarının sonunda .clam veya .not uzantısı bulunur). Bununla birlikte, herhangi bir InDesign belgesindeki özel durumlar listelerini de kaydedebilirsiniz. Buna ek olarak, harici kullanıcı sözlüğünde, belgede veya her ikisinde de sözcük listelerini saklayabilirsiniz. Mevcut sözlüklerin konumu Sözlük tercihlerinde görüntülenir.

Belge içinde tirelemeyi ve yazım denetimi özel durumlarını kaydetme, belgeyi diğer bilgisayarlara taşıdığınızda metni tutarlı biçimde işlemenize olanak sağlar. Bu nedenle, Sözlük Tercihleri'nde kullanıcı sözlüğünüzü belgenizle birleştirebilirsiniz. Paket Klasörü Oluştur iletişim kutusundan özel durumların konumunu da kontrol edebilirsiniz (bkz. Paket dosyaları). Aksine, özel durum listesinin belge dışında saklanması, birden fazla belgede aynı özel durum listesinin kullanılmasını kolaylaştırır.

Not:

Kullanıcı sözlüğü özel durumlar listesiyle birleştirilmişse, tüm kullanıcı sözlüğü, sözcükler kullanılmamış olsalar bile belgeye eklenir, bu da belgenin dosya boyutunu artırır.

Metne dil uygulama

Seçili metne dili uygulamak için Karakter panelindeki Dil menüsünü kullanabilirsiniz. Tüm belge veya tüm yeni belgeler için varsayılan bir dil de belirleyebilirsiniz. InDesign'da seçimin bir parçası olan Asya metnindeki dil ayarlarının değiştirilmesini veya Asya olmayan bir dilin Dil menüsünden seçilmesini önleyen bir dil kilitleme özelliği de bulunur. (Bkz. Metne dil atama.)

Özel durumlar sözcük listeleri

Sözcüklerin dikkate alınmasını engelleyebilirsiniz. Örneğin, şirketinizin adı veya belirli bir belge için farklı bir şekilde yazmanız gereken, "bisiklet" gibi sık kullanılan bir sözcüğün alternatif yazımını kullanmanız gerekiyorsa, sözcüğü hariç tutulan sözcükler listesine ekleyin böylece yazım denetimi sırasında işaretlenirler. InDesign, yüklenen her dil için eklenen ve kaldırılan sözcüklerin ayrı bir kümesini oluşturabilir.

Kullanıcı sözlükleri oluşturma veya ekleme

Kullanıcı sözlüğü oluşturabilir veya önceki InDesign veya InCopy sürümünden, diğer kişilerin size gönderdiği dosyalardan veya çalışma grubunuzun kullanıcı sözlüğünün kaydedildiği sunucudan kullanıcı sözlükleri ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz sözlük tüm InDesign belgelerinizde kullanılır.

 1. Düzenle > Tercihler > Sözlük (Windows) veya InDesign > Tercihler > Sözlük (Mac OS) seçeneklerini belirleyin.
 2. Dil menüsünden sözlüğü ilişkilendirmek istediğiniz dili seçin.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yeni sözlük oluşturmak için Dil menüsünün altındaki Yeni Kullanıcı Sözlüğü simgesini tıklatın. Kullanıcı sözlüğünün adını ve konumunu belirtin (.udc uzantısı içerir), ardından Kaydet'i tıklatın.

  • Mevcut sözlüğü eklemek için Kullanıcı Sözlüğü Ekle simgesini tıklatın, .udc veya .not uzantısı içeren kullanıcı sözlüğü dosyasını seçin ve ardından Aç'ı tıklatın.

Not:

Sözlük dosyasını bulamazsanız, .udc dosyasını bulmak için (*.udc kullanmayı deneyin) sisteminizdeki Bul komutunu kullanabilirsiniz; konumu not edin, ardından yeniden deneyin.

Sözlük, Dil menüsünün altındaki listeye eklenir. Yazım denetimi yapıldığında ya da Sözlük iletişim kutusunu kullanarak sözlüğe sözcük ekleyebilirsiniz.

Geçerli belge için varsayılan dil sözlüğünü ayarlama

Belgenin veya oluşturduğunuz tüm yeni belgelerin varsayılan dil sözlüğünü değiştirebilirsiniz. Mevcut belgedeki varsayılan sözlüğü değiştirme, daha önce oluşturulan metni veya mevcut metin çerçevesine yazdığınız metni etkilemez.

Not:

Belirli bir stil için belirli bir sözlük ayarlamak üzere Karakter Stili'ni veya Paragraf Stili'ni kullanın. Dil menüsü, Gelişmiş Karakter Formatları bölümünde görüntülenir.

 1. Belgeyi açın.
 2. Araç çubuğundan Seçim aracını seçin ve belgede herhangi bir öğenin seçili olmadığından emin olun.
 3. Yazım > Karakter'i seçin.
 4. Karakter panelindeki Dil menüsünden istenen dili belirleyin. Karakter panelinde dil seçeneğini göremiyorsanız, Seçenekleri Göster'i seçin ve ardından listeden dilinizi seçin.

Tüm yeni belgeler için varsayılan dil sözlüğünü ayarlama

 1. InDesign'ı başlatın ancak bir belge açmayın.
 2. Yazım > Karakter'i seçin.
 3. Karakter panelindeki Dil açılan menüsünden istenen dili belirleyin. Karakter panelinde dil seçeneğini göremiyorsanız, Seçenekleri Göster'i seçin ve ardından listeden dilinizi seçin.
 1. Düzenle > Tercihler > Sözlük (Windows) veya InDesign > Tercihler > Sözlük (Mac OS) seçeneklerini belirleyin.
 2. Dil menüsünden sözlüğün ait olduğu dili seçin.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Sözlüğü listeden kaldırmak için sözlüğü seçin ve Kullanıcı Sözlüğünü Kaldır simgesini tıklatın. Dil başına en az bir sözlüğünüz olmalıdır.

  • Dil sözlüğünün yanında bir soru işareti varsa sözlüğü seçin, Kullanıcı Sözlüğünü Yeniden Bağla simgesini  tıklatın ve ardından kullanıcı sözlüğünü bulun ve açın.

  • Kullanıcı sözlüklerinin sırasını değiştirmek için sözlükleri sürükleyin. Listedeki sözlüklerin sırası, sözlüklerin işaretlendiği sıradır.

Sözlüğe sözcük ekleme

Yazım denetimi sırasında InDesign, Yazımı Denetle iletişim kutusunda bilinmeyen bir sözcüğü görüntülerse, Ekle menüsünden sözlüğü seçin ve ardından Ekle'yi tıklatın. Hedef sözlüğü ve dili belirtmeniz, sözcüklerin istisna sözcük listesine nasıl ekleneceğini saptamanız için de Sözlük iletişim kutusunu kullanabilirsiniz.

 1. Düzenle > Yazım > Kullanıcı Sözlüğü'nü seçin.
 2. Dil menüsünden bir dil seçin. Her dil en az bir sözlük içerir. Sözcüğü tüm dillere eklemek isterseniz Tüm Diller'i seçin.
 3. Hedef menüsünde, sözcüğü kaydetmek istediğiniz sözlüğü seçin. Hedef menüsü değişiklikleri harici kullanıcı sözlüğünde veya açık belgede kaydetmenize olanak sağlar.
 4. Sözlük Listesi menüsünden Eklenen Sözcükler'i seçin.
 5. Sözcük kutusunda, sözcük listesine eklenecek sözcüğü yazın veya düzenleyin.
 6. Sözcüğün varsayılan tirelemesini görmek için Tirele'yi tıklatın. Tildeler (~) olası tireleme noktalarını belirtir.
 7. Tireleme noktalarını istemiyorsanız, sözcüğün tercih ettiğiniz tirelemesini belirtmek için aşağıdaki yönergeleri uygulayın:
  • Olası en iyi tireleme noktalarını veya yalnızca kabul edilebilir tireleme noktasını belirtmek için sözcükte bir tilde (~) yazın.

  • İkinci seçeneği belirtmek için iki tilde (~~) yazın.

  • Zayıf ancak kabul edilebilir tireleme noktasını belirtmek için üç tilde (~~~) yazın.

  • Sözcüğün hiçbir zaman tirelenmemesini istiyorsanız, ilk harfinden önce tilde yazın.

  Not:

  Sözcüğe gerçek tilde eklemeniz gerekiyorsa, tildeden önce ters eğik işareti (\~) yazın.

 8. Ekle'yi ve ardından Bitti'yi tıklatın. Sözcük, seçili olan Sözlük Listesi'ne eklenir.
Not:

Tireleme noktalarının belgelerinizdeki tireleme ayarlarıyla etkileşime girdiğini unutmayın. Sonuç olarak sözcük, beklediğiniz yerde bölünmeyebilir. Paragraf paneli menüsünde Tireleme'yi seçerek bu ayarları denetleyin. (Bkz. Metni tireleme.)

Sözlüklerdeki sözcükleri kaldırma veya düzenleme

 1. Düzenle > Yazım > Kullanıcı Sözlüğü'nü seçin.
 2. Dil menüsünden bir dil seçin.
 3. Hedef menüsünde, sözcüğü kaldırmak istediğiniz sözlüğü seçin. Hedef menüsü harici kullanıcı sözlüğünü veya açık belgeyi seçmenize olanak sağlar.
 4. Sözlük Listesi menüsünde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçili Hedef sözcük listesine eklenenlerin listesini değiştirmek için Eklenen Sözcükler'i seçin.

  • Yanlış yazılmış olarak işaretlenen sözcüklerin listesini değiştirmek için Kaldırılan Sözcükler'i seçin.

  • Geçerli InDesign oturumunda yok sayılan sözcüklerin listesini değiştirmek için Yok Sayılan Sözcükler'i seçin. Bu liste, Tümünü Yoksay'ı seçtiğiniz tüm sözcükleri içerir.

 5. Sözcük listesinde sözcüğü düzenleyin veya bir sözcük seçin ve Kaldır'ı tıklatın.
 6. Bitti'yi tıklatın.

Sözcük listesini dışa aktarma

Sözcük listelerini bir metin dosyasına (.txt) dışa aktarabilir ve bu sözcük listesini InDesign'daki kullanıcı sözlüğüne içe aktarabilirsiniz. Metin dosyasındaki sözcükler boşluk, sekme veya satır başıyla ayrılmalıdır. Eklenen sözcükleri ve kaldırılan sözcükleri dışa aktarabilirsiniz ancak, yalnızca geçerli oturumda kullanılan yok sayılan sözcükleri dışa aktaramazsınız.

 1. Düzenle > Yazım > Kullanıcı Sözlüğü'nü seçin.
 2. Dil menüsünden dili ve dışa aktarmak istediğiniz sözcüklerin listesini içeren Hedef menüsünden sözlüğü seçin.
 3. Dışa Aktar'ı tıklatın, dosya adını ve konumunu belirtin ve ardından Kaydet'i tıklatın.

Sözcük listesi metin dosyasına kaydedilir. Bu sözcük listesini herhangi bir metin düzenleyicide düzenleyebilir ve ardından sözcük listesine dışa aktarabilirsiniz. Sözcük listesini, kendi kullanıcı sözlüklerine içe aktarabilecek diğer kişilere de gönderebilirsiniz.

Sözcük listesini içe aktarma

 1. Düzenle > Yazım > Kullanıcı Sözlüğü'nü seçin.
 2. Dil menüsünden dili ve Hedef menüsünden sözlüğü seçin.
 3. İçe Aktar'ı tıklatın, yazım denetimi özel durumlarının listesini içeren metin dosyasını bulun ve Aç'ı tıklatın.

Sözlük tercihlerini değiştirme

InDesign'ın tirelemeyi ve yazım denetimi sözlüklerini nasıl kullanacağını belirlemek için Sözlük tercihlerini kullanın. InDesign'daki bir çok dil yazım denetimini doğrulamak ve sözcükleri tirelemek için Yakınlık sözlüklerini kullanır. Farklı bir şirketin sunduğu tireleme veya yazım denetimi bileşenlerini yüklediyseniz, yüklenen her dil için farklı bir sağlayıcı seçebilirsiniz.

Not:

Sözlük Tercihleri iletişim kutusu, metne yazım denetimi uygulamak veya metni tirelemek için kullanılan dil sözlüğünü belirlemenizi sağlamaz. Bu iletişim kutusu, Dil alanında belirtilen dil için InDesign'ın kullandığı tireleme ve yazım denetimi yardımcı programlarını belirlemek için kullanılır. Yalnızca varsayılan tireleme ve yazım denetimi yardımcı programlarını kullanıyorsanız, Sözlük Tercihleri iletişim kutusunda herhangi bir ayarı değiştirmenize gerek yoktur. Üçüncü taraf geliştiriciler tarafından sağlanan farklı bir yazım denetimi veya tireleme yardımcı programı yüklediyseniz, bu iletişim kutusunda Tireleme Sağlayıcısı ve Yazım Denetimi Sağlayıcısı menülerinde seçenek olarak görüntülenir. Bu, bazı diller için bir sağlayıcının tireleme veya yazım denetimi motorunu, diğer diller için farklı bir sağlayıcının tireleme veya yazım denetimi motorunu seçmenizi sağlar.

 1. Düzenle > Tercihler > Sözlük (Windows) veya InDesign > Tercihler > Sözlük (Mac OS) seçeneklerini belirleyin.
 2. Dil için, ayarları düzenlemek istediğiniz veya tireleme ya da yazım denetimi sağlayıcısını değiştirmek istediğiniz dili belirleyin.
 3. Kullanıcı sözlükleri oluşturun, ekleyin veya kaldırın. (Bkz. Kullanıcı sözlükleri oluşturma veya ekleme.)
 4. Adobe haricindeki bir şirketten tireleme bileşeni yüklediyseniz, Tireleme menüsünde bunu seçin.
 5. Adobe haricindeki bir şirketten yazım denetimi sözlük bileşeni yüklediyseniz, Yazım Denetimi menüsünde bunu seçin.
 6. Tireleme Özel Durumları menüsündeki Bunu Kullanarak Oluştur menüsünde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Harici kullanıcı sözlüğünde kayıtlı tireleme özel durumları listesini kullanarak metni oluşturmak için Kullanıcı Sözlüğü'nü seçin.

  • Belgenin içinde kayıtlı tireleme özel durumları listesini kullanarak metni oluşturmak için Belge'yi seçin.

  • Her iki listeyi de kullanarak metni oluşturmak için Kullanıcı Sözlüğü ve Belgesi'ni seçin. Bu varsayılan ayardır.

 7. Harici kullanıcı sözlüğünde saklanan sözel durumlar listesini belge içinde saklanan özel durumlar listesine eklemek için Kullanıcı Sözlüğünü Belgeye Birleştir'i seçin.
  Not:

  Birçok farklı ortak veya müşteriyle çalışıyorsanız, Kullanıcı Sözlüğünü Belgeye Birleştir seçimini kaldırabilirsiniz. Örneğin, servis sağlayıcısıysanız, kullanıcı sözlüğünüzün her müşteri dosyasıyla birleştirilmesini istemeyebilirsiniz.

 8. Belirli ayarlar değiştirildiğinde tüm öyküleri yeniden oluşturmak için Değiştirildiğinde Tüm Öyküleri Yeniden Oluştur'u seçin. Bu seçeneği belirleme, Bunu Kullanarak Oluştur ayarlarını (bkz. adım 6) değiştirdiğinizde veya sözcükler eklemek veya kaldırmak için Sözlük komutunu kullandığınızda öyküleri yeniden oluşturur. Öyküleri yeniden oluşturma, belgedeki metin miktarına bağlı olarak biraz zaman alabilir.
 9. Tamam'ı tıklatın.

Çalışma grubunda sözlükleri kullanma

Çalışma grubunuzdaki her istasyonda aynı özelleştirilmiş kullanıcı sözlüklerinin yüklü ve eklenmiş olduğundan emin olun, böylece belge, kimin çalıştığına bakılmaksızın aynı yazım denetimi ve tireleme kurallarını kullanır. Herkesin bilgisayarını aynı sözlükleri eklediğinden emin olabilir veya bir kullanıcı sözlüğünü ağ sunucusu üzerinde paylaşabilirsiniz.

Kilit simgesi  sözlüğün kilitli olduğunu, kullanılabileceğini ancak düzenlenemeyeceğini belirtir. Kullanıcı sözlüğü sunucuda kaydedildiğinde, sözlüğü ilk yükleyen kullanıcı dosyayı kilitler; izleyen tüm kullanıcılar sözlüğün kilitli olduğunu görür. Dosya salt okunur yapıldığında, dosyalar işletim sistemi üzerinden de kilitlenebilir. Kullanıcı sözlüğünü ağ sunucusu üzerinde paylaşıyorsanız, dosyayı kilitleyebilirsiniz böylece, yalnızca yöneticinin sözcükler eklemesine olanak sağlayarak dosyayı tüm kullanıcılar için salt okunur yaparsınız.

Çalışma grubundaki tüm kullanıcıların, ortak ağ çalışma grubuna yüklenen özelleştirilmiş kullanıcı sözlüğünü kullandığından ve belgeyle sözlüğün kaydedilmediğinden emin olun. Ancak, belgeyi servis sağlayıcıya ulaştırmadan önce kullanıcı sözlüğünü belgeyle birleştirmek isteyebilirsiniz.

Ortak ağ iş istasyonunda özelleştirilmiş kullanıcı sözlüğünü paylaşmıyorsanız, kullanıcı sözlüğü dosyalarını bulun ve bunları bir iş istasyonundan diğerine kopyalayın. Kullanıcı sözlüklerinin konumu Sözlük tercihlerinde görüntülenir.

Not:

Paylaşılan iş istasyonu kullanıcı sözlüğünü güncelledikten sonra değişiklikler kullanıcı InDesign'ı yeniden başlatana veya Ctrl+Alt+/ (Windows) ya da Command+ Option+/ (Mac OS) tuşlarına basarak tüm metni yeniden oluşturana kadar bağımsız çalışma istasyonlarında görüntülenmez.

Duden sözlüğü

Duden, InDesign'a yerel olarak entegre edilmiştir. Daha doğru Almanca tireleme ve yazım denetimi için Duden'i kullanabilirsiniz.

 1. InDesign'da Almanca dilinde çalışırken Duden sözlüğünü kullanmak için şuraya gidin:

  • Windows: Düzenle > Tercihler > Sözlük
  • macOS: InDesign > Tercihler > Sözlük
 2. Dil açılır listesinden aşağıdaki dillerden birini seçin:

  • Almanca: 1996 Reformu
  • Almanca: 2006 Reformu
  • Almanca: Avusturya 2006 Reformu
  • Almanca: İsviçre
  • Almanca: İsviçre 2006 Reformu
  Not:

  Yeni bir dil (Almanca: Avusturya 2006 Reformu) eklenmiştir.

 3. Varsayılan olarak seçili değilse Tireleme ve Yazım Denetimi açılır menüsünden Duden'i seçin.

Tireleme

Duden tireleme stilleri

Duden Almanca dili için dört farklı tireleme seçeneği sunar. Estetik olmayanlar dışında tümü, varsayılan stildir:

Tümü:

Bu, teknik açıdan doğru ve yazım kurallarına uygun olan tüm tirelemelere izin verir. Örneğin, hem Ur-ins-tinkt hem de Ur-in-s-tinkt doğrudur.

Estetik olmayanlar dışında tümü:

Bu, sözcüğün anlamının bozulmasına yol açabilecek estetik olmayan tirelemeler dışında tüm tirelemelere izin verir. Örneğin, Ur-ins-tinkt şeklinde tirelemeye izin verilir ancak Ur-in-s-tinkt şeklinde tirelemeye izin verilmez. Bu, varsayılan stildir.

Tercih edilen estetik:

Tanımlı estetik tirelemeye sahip kelimelerin yanı sıra herhangi bir estetik tireleme tanımlanmamış olan daha uzun kelimeler (en az altı karakter) de tirelenir. Örneğin, Napoleon kelimesine tanımlı herhangi bir estetik tireleme olmamasına rağmen Na-po-leon olarak tirelenir.

Estetik:

Yalnızca estetik olarak tanımlanan tireleme uygulanır. Örneğin, Au-tobahn değil Auto-bahn olarak tirelenir.

Duden tireleme seçeneklerine şuradan ulaşılabilir:

 • Yeni bir paragraf stili oluştururken tireleme ayarları.

 • Paragraf paneli menüsü > Tireleme.

Duden tireleme stillerine ilişkin daha fazla örnek

Duden tireleme seçeneği görmüyorsanız Tercihler > Sözlük öğesine gidin ve Tireleme Seçeneklerini Göster öğesini tıklatın. Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir.

Yazım Denetimi

Alman dili, Delphin ile Delfin veya Graphik ile Grafik gibi çok sayıda kelime için çeşitli yazım değişkenlerine olanak tanır.

Dört yazım denetimi stili mevcuttur. Yalnızca tek geçerli yazım değişkeninin kabul edildiği tutarlı bir yazı elde etmek için (örneğin Delphin veya Delfin) Duden Klasik veya Basın Ajansları öğesini seçin. Ancak yalnızca geçersiz yazım hatalarını işaretlemek istiyorsanız Esnek öğesini seçin.

Duden varsayılan olarak seçilidir. Tercihler > Sözlük > Yazım öğesinden diğer seçenekleri belirleyebilirsiniz.

Duden yazım denetimi stilleri

Duden:

Yalnızca Duden tarafından önerilen doğru çeşitleme kabul edilir. Diğer değişkenler hata olarak işaretlenir.

Basın ajansları:

Duden ile aynıdır fakat birkaç basın ajansı ve yayın evi tarafından kabul edilen farklı bir kural kümesi ile işler.

Klasik:

Delfin değil Delphin gibi yalnızca eski yazım değişkenlerini kabul et. Benzer şekilde Grafik değil Graphik (f yerine ph) kabul edilir.

Esnek:

Geçerli herhangi bir yazımı kabul et. Örneğin, hem Graphik hem de Grafik doğrudur. Benzer şekilde hem Delphin hem de Delfin doğrudur.

Yazım denetimine yönelik daha fazla örnek

Yazım denetimi stili

Örnek 1

Örnek 2

Örnek 3

Örnek 4

Örnek 5

Duden

Geograf doğru, Geograph yanlış

Joghurt doğru, Jogurt yanlış

Fotosynthese doğru, Photosynthese yanlış

Motocross doğru, Moto-Cross yanlış

Fundraising doğru, Fund-Raising yanlış

Klasik

Geograph doğru, Geograf yanlış

Joghurt doğru, Jogurt yanlış

Photosynthese doğru, Fotosynthese yanlış

Moto-Cross doğru, Motocross yanlış

Fund-Raising doğru, Fundraising yanlış

Basın ajansları

Geograf doğru, Geograph yanlış

Joghurt doğru, Jogurt yanlış

Photosynthese doğru, Fotosynthese yanlış

Moto-Cross doğru, Motocross yanlış

Fundraising doğru, Fund-Raising yanlış

Esnek

her ikisi de doğru

her ikisi de doğru

her ikisi de doğru

her ikisi de doğru

her ikisi de doğru

Komut Dosyaları

Duden yazım denetimi sağlayıcılarını komut oluşturarak belirlemek üzere yazım denetimi stilleri için aşağıdaki Almanca isimleri kullanın:

 • Duden
 • Duden: Konservativ
 • Duden: Presse
 • Duden: Esnek
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın