Kullanıcı Kılavuzu İptal

Yazım denetimi, otomatik düzeltme ve dinamik yazım denetimi

 1. InDesign Kullanıcı Kılavuzu
 2. InDesign'ı tanıyın
  1. InDesign'a giriş
   1. InDesign’daki yenilikler
   2. Sistem gereksinimleri
   3. Yaygın sorular
   4. Creative Cloud kitaplıklarını kullanma
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. InDesign'da çalışma alanınızı özelleştirme
   3. Araç kutusu
   4. Tercihleri ayarlama
   5. Dokunmatik çalışma alanı
   6. Varsayılan klavye kısayolları
   7. Belge kurtarma ve geri alma
 3. Belge oluşturma ve mizanpaj işlemleri
  1. Belgeler ve sayfalar
   1. Belge oluşturma
   2. Ana sayfalarla çalışma
   3. Belge sayfalarıyla çalışma
   4. Sayfa boyutu, kenar boşlukları ve taşma payını ayarlama
   5. Dosya ve şablonlarla çalışma
   6. Kitap dosyaları oluşturma
   7. Temel sayfa numaraları ekleme
   8. Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma
   9. QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme
   10. İçerik paylaşma
   11. Temel bir yönetilen dosya iş akışını anlama
   12. Belgeleri kaydetme
  2. Izgaralar
   1. Izgaralar
   2. Izgaraları formatlama
  3. Mizanpaj yardımcıları
   1. Cetveller
   2. Cetvelleri kullanarak nesneleri hizalama ve dağıtma
   3. Ölçü aracını kullanarak nesneleri ölçme
 4. İçerik ekleme
  1. Metin
   1. Çerçevelere metin ekleme
   2. Metni akıtma
   3. InDesign'da Arapça ve İbranice özellikler
   4. Yola yazma oluşturma
   5. Madde işaretleri ve numaralandırma
   6. Glifler ve özel karakterler
   7. Metin kompozisyonu
   8. Metin değişkenleri
   9. QR kodları oluşturma
   10. Metni düzenleme
   11. Metni hizalama
   12. Metni nesnelere göre kaydırma
   13. Bağlantılı nesneler
   14. Bağlı içerik
   15. Paragrafları formatlama
   16. Karakterleri formatlama
  2. Tipografi
   1. InDesign'da fontları kullanma
   2. Karakter aralığı ve izleme
  3. Metni formatlama
   1. Metni formatlama
   2. Stil Paketleri ile çalışma
   3. Sekmeler ve girintiler
  4. Metni gözden geçirme
   1. Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme
   2. InDesign'da düzenleme notları ekleme
   3. PDF yorumlarını içe aktarma
  5. Yazım denetimi ve dil sözlükleri
   1. Yazım denetimi, otomatik düzeltme ve dinamik yazım denetimi
   2. Sözlük ve sözcük oluşturma, ekleme ve bunları yönetme
   3. Sözlük tercihlerini değiştirme
   4. Duden sözlüğü
  6. Referans ekleme
   1. İçindekiler bölümü oluşturma
   2. Dipnotlar
   3. Dizin oluşturma
   4. Son notlar
   5. Resim yazıları
  7. Stiller
   1. Paragraf ve karakter stilleri
   2. Stilleri eşleme, dışa aktarma ve yönetme
   3. Nesne stilleri
   4. Gömme ve iç içe stiller
   5. Stillerle çalışma
   6. Satır aralığı
  8. Tablolar
   1. Tabloları formatlama
   2. Tablolar oluşturma
   3. Tablo ve Hücre stilleri
   4. Tabloları seçme ve düzenleme
   5. Tablo konturları ve dolguları
  9. Etkileşim
   1. Köprüler
   2. Dinamik PDF belgeleri
   3. Yer imleri
   4. Düğmeler
   5. Formlar
   6. Animasyon
   7. Çapraz referanslar
   8. PDF'leri yapılandırma
   9. Sayfa geçişleri
   10. Filmler ve sesler
  10. Grafikler
   1. Yolları ve şekilleri anlama
   2. Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   3. Kalem aracıyla çizim yapma
   4. Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama 
   5. Bileşik yollar ve şekiller
   6. Yolları düzenleme
   7. Kırpma yolları
   8. Köşe görünümünü değiştirme
   9. Çerçeveler ve nesneler
   10. Nesneleri hizalama ve dağıtma
   11. Bağlı ve gömülü grafikler
   12. AEM Assets'i entegre etme
  11. Renk ve saydamlık
   1. Renk uygulama
   2. İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma
   3. Renk örnekleriyle çalışma
   4. Mürekkepleri karıştırma
   5. Renk tonları
   6. Spot ve proses renkleri anlama
   7. Renkleri karıştırma
   8. Degradeler
   9. Saydam çizimleri düzleştirme
   10. Saydamlık efektleri ekleme
 5. Bulma ve değiştirme
  1. Metin bulma ve değiştirme
  2. Fontları bulma ve değiştirme
  3. Glifleri bulma ve değiştirme
  4. GREP ifadelerini ve sorgularını kullanarak bulma ve değiştirme
  5. Nesneleri bulma ve değiştirme
  6. Renk bulma ve değiştirme
  7. Bulma ve değiştirme için arama seçenekleri
 6. Paylaşma
  1. InDesign Bulut belgeleriyle çalışma
  2. InDesign bulut belgeleri | Yaygın sorular
  3. Paylaşma ve iş birliği yapma        
  4. İnceleme için Paylaş
  5. Paylaşılan bir InDesign belgesini inceleme
  6. Geri bildirimleri yönetme 
 7. Yayımlama
  1. Yerleştirme, dışa aktarma ve yayımlama
   1. Publish Online
   2. Publish Online panosu
   3. Grafik ekleme ve kopyalama
   4. İçeriği EPUB için dışa aktarma
   5. Adobe PDF seçenekleri
   6. İçeriği HTML olarak dışa aktarma
   7. Adobe PDF olarak dışa aktarma
   8. JPEG formatında dışa aktarma
   9. HTML olarak dışa aktarma
   10. DPS ve AEM Mobile'a genel bakış
   11. Desteklenen Dosya Formatları
  2. Yazdırma
   1. Kitapçık yazdırma
   2. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   3. Belgeleri yazdırma
   4. Mürekkepler, ayrım ve ekran frekansı
   5. Üst baskı
   6. PostScript ve EPS dosyaları oluşturma
   7. Dosyaları teslim etmeden önce ön kontrolden geçirme
   8. Minik resimleri ve büyük boyutlu belgeleri yazdırma
   9. PDF'leri servis sağlayıcılar için hazırlama
   10. Renk ayrımlarını yazdırmak üzere hazırlama
 8. InDesign'ı genişletme
  1. Otomasyon
   1. Veri birleştirme
   2. Eklentiler
   3. InDesign’da Capture uzantısı
   4. Komut Dosyaları
 9. Sorun giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Başlatma sırasında çökme
  3. Tercih klasörünün salt okunur olması sorunu
  4. Dosya sorunlarını giderme
  5. PDF dışa aktarılamıyor
  6. InDesign belgelerini kurtarma

Yazım denetlemeyi, yazarken metni otomatik düzeltmeyi, dinamik yazım denetimlerini kullanmayı ve yazım tercihlerini ayarlamayı öğrenin.

Seçili metin, öykü, belge veya tüm açık belgelerde yazım denetimi yapabilir ve yanlış yazılmış sözcükleri, yinelemeleri ve büyük harf hatalarını vurgulayabilirsiniz. Yazarken olası hataların altını çizmek için dinamik yazım denetimi özelliğini kullanabilirsiniz.

Yazım denetiminde, atanmış dilin sözlüğü kullanılır ve kolayca yeni sözcükler ekleme seçeneği sunulur.

Yazım denetimi

 1. Düzenle > Yazım Denetimi > Yazımı Denetle'yi seçin.

  Yazım denetimi başlar.

 2. Arama aralığını değiştirmek için Arama açılır menüsünden aşağıdakilerden birini seçin:

  • Tüm Belgeler: Tüm açık belgeleri arar.
  • Belge: Seçili belgeyi arar.
  • Öykü: Diğer akıtılan metin çerçevelerindeki metinler ve taşan metin dahil olmak üzere seçili çerçeveyi arar.
  • Öykünün Sonuna: Seçim noktasından öykünün sonuna kadar arama yapar.
  • Seçim: Yalnızca seçili metni arar. Bu seçenek yalnızca metin seçilmişse kullanılabilir.
 3. Başlat'ı seçin.

 4. Önerilen Düzeltmeler bölümünden bir sözcük seçin veya Değişiklik alanına doğru sözcüğü yazın ve ardından vurgulanan sözcüğü değiştirmek için Değiştir veya Tümünü Değiştir'i seçin.

  Vurgulanan sözcüğü değiştirmeden devam etmek için Atla veya Tümünü Yok Say'ı seçin.

Yazarken metni otomatik düzeltme

InDesign, büyük küçük harf hatalarını ve genel yazım hatalarını siz yazarken düzeltebilir. Otomatik Düzeltme'yi başlatmak için sıklıkla yanlış yazılan sözcüklerin bir listesini oluşturun ve bunları doğru yazımla ilişkilendirin.

 1. Düzenle > Tercihler > Otomatik Düzeltme (Windows) veya InDesign > Tercihler > Otomatik Düzeltme'yi (macOS) seçin.

 2. Otomatik Düzeltmeyi Etkinleştir'i seçin.

  Büyük harf hatalarını düzeltmek için Büyük Harf Hatalarını Otomatik Düzelt'i seçin. Otomatik düzeltmeler listesine büyük harfli sözcükleri eklemenize gerek yoktur.

 3. Dil açılır menüsünden dili seçin.

 4. Genellikle yazım hatası yaptığınız bir sözcüğü eklemek için Ekle'yi seçip Yanlış Yazılmış Sözcük ve Düzeltme'yi yazın ve Tamam'a basın.

Belirli bir bölüm veya belgede metni otomatik düzeltmeye başlamak için Düzenle > Yazım Denetimi > Otomatik Düzeltme'yi seçin.

Dinamik yazım denetimi kullanma

Dinamik Yazım Denetimi ile içerik menüsünü kullanarak yazım hatalarını düzeltebilirsiniz. Metin dilinin sözlüğü temel alınarak olası yanlış yazılmış sözcüklerin altı çizilir. Farklı dillerde metin yazıyorsanız metni seçin ve doğru dili atayın.

 1. Düzenle > Yazım Denetimi > Dinamik Yazım Denetimi 'ni seçin.

  Olası yanlış yazılmış sözcüklerin altı belgenizde çizilir.

 2. Doğru öneriyi seçmek için altı çizili sözcüğü sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (macOS).

Yazım denetimi tercihlerini ayarlama

 1. Düzenle > Tercihler > Yazım Denetimi (Windows) veya InDesign > Tercihler > Yazım Denetimi'ni (macOS) seçin.

 2. Aşağıdakilerden herhangi birini veya tümünü kontrol edin:

  • Yanlış Yazılmış Sözcükler: Dil sözlüğünde görüntülenmeyen sözcükleri bulun.

  • Tekrarlanan Sözcükler: Tekrarlanan sözcükleri bulun.

  • Büyük Harf Olmayan Sözcükler: Sözlükte yalnızca büyük harfle yazılmış olarak yer alan sözcükleri (ülke adları gibi) bulun.

  • Büyük Harf Olmayan Cümleler: Nokta, ünlem işareti ve soru işaretinden sonra büyük harfle başlamayan sözcükleri bulun.

 3. Yazdığınız sırada olası yanlış yazılmış sözcüklerin altını çizmek için Dinamik Yazım Denetimini Etkinleştir'i seçin.

 4. Yanlış Yazılmış Sözcükler, Tekrarlanan Sözcükler, Büyük Harf Olmayan Sözcükler ve Büyük Harf Olmayan Cümleler için alt çizgi rengini belirleyin.

Benzer konular

Bizimle iletişime geçin

Görüşlerinizi almak isteriz. Adobe InDesign Topluluğu ile düşüncelerinizi paylaşın. 

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın