Dinamik bir PDF belgesi oluşturmak, etkileşimli bir slayt gösterisi oluşturmanın iyi bir yoludur. Düğmeler, film ve ses klipleri, köprüler, yer imleri ve sayfa geçişleriyle etkileşimli belgeler oluşturabilirsiniz. InDesign'da, Acrobat'ta formlara dönüştürülebilen belgeler de oluşturabilirsiniz.

PDF için etkileşimli belgeler oluşturma

Aşağıdaki etkileşimli öğelere sahip Adobe PDF belgelerini dışa aktarabilirsiniz.

Yer İmleri

InDesign belgesinde oluşturduğunuz yer imleri Adobe Acrobat ya da Adobe Reader penceresinin sol tarafındaki Yer İmleri sekmesinde görünür. Her yer imi, dışa aktarılan PDF dosyasındaki bir sayfaya, metne ya da grafiğe atlar. Bkz. Yer İmleri.

Filmler ve ses klipleri

Belgelere film ve ses klipleri ekleyebilir ya da Internet'teki akışlı video dosyalarına bağ oluşturabilirsiniz. Bu filmler ve ses klipleri dışa aktarılan PDF dosyasında kayıttan yürütülebilir. Bkz. Filmler ve sesler.

Köprüler

Dışa aktarılan PDF belgesinde köprüye tıklatılması aynı belge içinde farklı bir konuma, farklı bir belgeye ya da web sitesine atlanmasına neden olur. Bkz. Köprüler.

Çapraz Referans

Çapraz referans dışa aktarılan PDF dosyasında belgenizin bir bölümünden diğerine okuyucu yönlendirir. Çapraz referanslar özellikle kullanıcı kılavuzlarında ve referans el kitaplarında yararlıdır. Çapraz referansların bulunduğu belge PDF'ye dışa aktarıldığında çapraz referanslar etkileşimli köprüler olarak davranır. Bkz. Çapraz referanslar.

Sayfa geçişleri

Sayfa geçişleri, Tam Ekran Modu'ndayken sayfayı dışa aktarılan PDF'ye döndürdüğünüzde erime veya silinme gibi dekoratif efektler uygular. Bkz. Sayfa geçişleri.

 1. Dosya > Dışa Aktar'ı seçin.

 2. Dosya için ad ve konum belirleyin.

 3. Dışa aktarılan PDF dosyasının bir sonraki dışa aktarma işlemiyle oluşturulan dosyayla aynı ada sahip olmasını istiyorsanız InDesign Belge Adını Çıktı Dosya Adı Olarak Kullan seçeneğini belirleyin.

 4. Farklı Kaydetme Türü (Windows) veya Format (Mac OS) için Adobe PDF (Etkileşimli) öğesini seçin ve ardından Kaydet'i tıklatın.

 5. Etkileşimli PDF'ye Dışa Aktar iletişim kutusunda seçeneklerinizi belirtin ve Tamam'ı tıklatın.

Etkileşimli PDF'ye dışa aktarma seçenekleri

Etkileşimli PDF'ye Dışa Aktar iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekler görünür.

Genel sekmesi

Sayfalar

Belgedeki tüm sayfaların mı yoksa bir sayfa aralığının mı dahil edileceğini belirtin. Aralık seçeneğini belirlerseniz, 1'den 7'ye kadar olan sayfaları ve 9. sayfayı yazdırmak için 1-7, 9 sayfa aralığını belirtin. Bkz. Yazdırılacak sayfaları belirtme.

Farklı Dışa Aktar

Belgeyi sayfa olarak mı yoksa forma olarak mı dışa aktarmak istediğinizi belirtin.

Ayrı PDF Dosyaları Oluştur

Her bir sayfa veya forma için ayrı PDF'ler oluşturmak amacıyla bu seçeneği kullanın.

Görünüm

PDF açıldığında kullanılan görünüm ayarları.

Mizanpaj

PDF açıldığında kullanılan mizanpaj ayarları.

Sunum

PDF'yi Adobe Acrobat veya Adobe Reader'de menüler veya paneller gösterilmeden görüntülemek için Tam Ekran Modunda Göster'i seçin. Sayfaları otomatik olarak ilerletmek için Sayfaları Çevir'i seçin ve sayfa dönüşleri arasındaki süreyi belirtin.

Dışa Aktarmanın Ardından Görüntüle

Yeni oluşturulan PDF'yi varsayılan PDF görüntüleme uygulamasında açar.

Sayfa Geçişleri

Dışa aktarma sırasında tüm sayfalara uygulanacak bir sayfa geçişi belirtin. Geçişleri belirtmek için Sayfa Geçişleri panelini kullanıyorsanız, bu ayarları kullanmak için Belgeden seçeneğini kullanın.

Formlar ve Medya

Dışa aktarılan PDF dosyasında etkileşimli filmler, sesler, düğmeler ve animasyonlara izin vermek için Tümünü Dahil Et'i seçin. Düğmelerin normal durumunu ve video posterleri statik öğeler olarak dahil etmek için Yalnızca Görünüm'ü seçin.

Sayfa Küçük Resimlerini Göm

PDF'deki her bir sayfanın minik resim önizlemesini, dosya boyutunu büyüterek gömer. Acrobat 5.0 ve üstü kullanıcılar PDF'yi görüntüleyeceği ve yazdıracağı zaman bu ayarı devre dışı bırakın; bu sürümler, PDF'nin Sayfalar panelini her tıklattığınızda minik resimleri dinamik olarak üretir.

Acrobat Katmanları Oluştur

Her InDesign katmanını PDF'de Acrobat katmanı olarak kaydeder. Katmanlar tam olarak gezilebilir özelliktedir, böylece Acrobat 6.0 ve sonraki sürümleri tek bir PDF'den dosyanın birden çok sürümünü oluşturabilir.

Etiketli PDF Oluştur

Dışa aktarma sırasında öyküdeki öğeleri, InDesign'ın desteklediği bir Acrobat etiketleri altkümesini temel alarak otomatik şekilde etiketler. Buna paragrafların, temel metin biçimlendirmesinin, listelerin ve tabloların tanınması da dahildir. (Ayrıca PDF'ye dışa aktarmadan da belgeye etiket ekleyebilir ve etiketleri ayarlayabilirsiniz. Bkz. PDF'lere yapı ekleme.)

Sekme Sırası Yapısını Kullan

Dışa aktarma sırasında, Nesne > Etkileşimli > Sekme Sırasını Ayarla menü öğeleri kullanılarak belirlenen Sekme Sırasını kullanır. Bu seçenek yalnızca etiketli PDF'ler için kullanılabilir.

Sıkıştırma sekmesi

Sıkıştırma

Görüntü verilerini kaldırmak ve görüntü kalitesini azaltmak için JPEG (Kayıplı) seçeneğini belirleyin. Ancak, dosya boyutu az bir bilgi kaybıyla küçülecektir. Dosyayı kayıplı sıkıştırma olmadan dışa aktarmak için JPEG 2000 (Kayıpsız) seçeneğini belirleyin. InDesign'ın renkli ve gri tonlamalı görüntüler için en iyi kaliteyi belirlemesi için Otomatik'i seçin.

JPEG Kalitesi

Dışa aktarılan görüntüdeki ayrıntı miktarını belirler. Kalite ne kadar yüksek olursa, dosya boyutu da o kadar büyük olur. Sıkıştırma için JPEG 2000 (Kayıpsız) seçildiğinde bu seçenek soluklaşır.

Çözünürlük

Dışa aktarılan PDF'deki bit eşlem görüntülerinin çözünürlüğünü belirtin. İzleyicilerin dışa aktarılan PDF'nize piksel tabanlı yakınlaştırma yapmasına olanak sağlamak için yüksek bir çözünürlük seçilmesi özellikle önemlidir. Yüksek bir çözünürlük seçilmesi dosya boyutunu önemli derecede büyütür.

Gelişmiş sekmesi

Ekran Başlığı

PDF'nizi açtığında Acrobat başlık çubuğunda ne görüntüleneceğini seçin. Kullanılabilir Seçenekler Belge Başlığı ve Dosya Adı'dır.

Dil

Dışa aktarılan PDF için belge dilini seçin. Bu, dışa aktarılan PDF için varsayılan dili belirler. Gereken dil listede bulunmuyorsa dilin standart ISO kodunu da yazabilirsiniz.

Güvenlik sekmesi

Belgeyi Açmak İçin Şifre Gerekli

Belgeyi açmak için kullanıcılardan şifre yazmalarının istenmesi için bu seçeneği belirleyin.

Belge Açma Şifresi

PDF dosyasını açmak için kullanıcıların girmek zorunda olduğu şifreyi belirleyin.

Yazdırma, Düzenleme ve Diğer Görevleri Sınırlandırmak İçin Şifre Kullan

PDF dosyasının güvenlik ayarlarına erişimi sınırlandırır. Dosya Adobe Acrobat uygulamasında açılırsa kullanıcı dosyayı görüntüleyebilir ancak dosyanın Güvenlik ve İzin ayarlarını değiştirmek için belirlenen İzin şifresini girmesi gerekir. Dosya Illustrator, Photoshop veya InDesign uygulamasında açılırsa dosyayı salt okunur modda açmak mümkün olmadığından, kullanıcının İzin şifresini girmesi gerekir.

İzin Şifresi

İzin ayarlarını değiştirmek için gereken şifreyi belirleyin. Bu seçenek sadece önceki seçenek işaretlendiğinde kullanılabilir.

Yazdırma İzni

PDF belgesinde kullanıcılara izin verilen yazdırma düzeyini belirler.

Yok

Kullanıcıların belgeyi yazdırmasını engeller.

Düşük Çözünürlük (150 dpi)

Kullanıcıların, 150 dpi çözünürlükten daha yüksek çözünürlükte yazdırmasına izin vermez. Her sayfa bit eşlem görüntüsü olarak yazdırılacağından yazdırma uzun sürebilir.

Yüksek Çözünürlük

Yüksek kaliteli vektör çıktısını, gelişmiş yüksek kaliteli yazdırma özelliklerine sahip PostScript ve diğer yazıcılara yönlendirerek kullanıcıların herhangi bir çözünürlükte yazdırmasına olanak sağlar.

Değiştirme İzni

PDF belgesinde izin verilen düzenleme eylemlerini tanımlar.

Yok

Kullanıcının, form alanlarını doldurmak ve yorum eklemek gibi, Değiştirme İzni menüsünde listelenen değişiklikleri belgede uygulamasını engeller.

Sayfa Ekleme, Silme ve Döndürme

Kullanıcıların sayfa eklemesine, silmesine ve döndürmesine ve yer imleriyle minik resimler eklemesine izin verir.

Form Alanlarının Doldurulması Ve İmzalanması

Kullanıcıların formları doldurmasına ve dijital imza eklemesine izin verir. Bu seçenek, yorum eklemelerine veya form alanları oluşturmalarına izin vermez.

Yorum Ekleme, Form Alanlarını Doldurma ve İmzalama

Kullanıcıların yorum ve dijital imza eklemesine ve formları doldurmasına izin verir. Bu seçenek kullanıcıların sayfadaki nesneleri taşımasına veya form alanları oluşturmasına izin vermez.

Sayfaların Çıkarılması Hariç Tümü

Kullanıcıların belgeyi düzenlemesine, form alanları oluşturmasına ve doldurmasına, yorum ve dijital imza eklemesine izin verir.

Metin, Görüntü ve Diğer İçeriğin Kopyalanması Özelliğini Etkinleştir

Kullanıcıların PDF'nin içeriğini seçmesine ve kopyalamasına izin verir.

Görme Engelliler İçin Ekran Okuyucu Aygıtlarının Metin Erişimine İzin Ver

Görme engelli kullanıcıların belge içeriğini ekran okuyucularla okumasına izin verir ama kullanıcıların belge içeriğini kopyalamasına veya çıkartmasına izin vermez.

Düz Metin Meta Verilerine İzin Ver

Kullanıcıların PDF'den içerik kopyalamasına ve çıkartmasına izin verir. Bu seçeneğin belirlenmesi, depolama/arama sistemlerinin ve arama motorlarının belgede saklanan meta verilere erişmesine izin verir. 

PDF formları oluşturma (CS5.5 ve CS5)

InDesign, form alanları eklemek için gerekli araçları içermese de, bu araçlar Adobe Acrobat'ta bulunur. InDesign'da radyo düğmeleri, işaret kutuları ve metin alanları gibi alanlar için yer tutucular içeren formlar oluşturabilirsiniz. Daha sonra PDF'ye dışa aktarabilir ve yer tutucuları form alanlarına dönüştürmek için Acrobat'ı kullanabilirsiniz.

 1. InDesign'da form için kullanacağınız belgeyi oluşturun. Alanların yerine yer tutucular oluşturmak için tablolar ve metin kutularını kullanın.

  InDesign'da etkileşimli düğmeler de ekleyebilirsiniz.

 2. Belgeyi Adobe PDF'ye dışarı aktarın.

 3. Yer tutucuları form alanlarına dönüştürmek için form sihirbazını başlatın. Form eklemek ve formu düzenlemek için form araçlarını kullanın. Daha fazla bilgi edinmek için Adobe Acrobat belgelerine bakın.

  • Acrobat X uygulamasında form sihirbazını başlatmak için Araçlar > Formlar > Oluştur'u seçin.

  • Adobe Acrobat 9 uygulamasında Formlar > Form Sihirbazını Başlat'ı seçin.

Ek Kaynaklar

Acrobat ekibi Designing forms for auto field detection in Adobe Acrobat (Adobe Acrobat'ta otomatik alan algılamasına uygun formlar tasarlama) konulu bir makale sunmaktadır.

Michael Murphy, form oluşturma hakkında Acrobat Friendly Form Design (Acrobat Dostu Form Tasarımı) konulu bir video eğitimi sunmaktadır.

Bob Bringhurst, form tasarlama hakkında Creating PDF Forms in InDesign (InDesign'da PDF Formları Oluşturma) konulu bir makale sunmaktadır.

Etkileşimli belgeleri önizleme

Geçerli seçim, geçerli forma veya belgenin tamamının etkileşim ve animasyonunu önizlemek için Önizleme panelini kullanın. Önizleme panelini yeniden boyutlandırabilir, sabitleyebilir ve kaydırabilir veya ikinci bir monitöre taşıyabilirsiniz.

 1. Pencere > Etkileşimli > Önizleme'yi seçin.

 2. Etkileşim ve animasyonu önizlemek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Geçerli seçimi önizlemek için Seçimi Önizleme Modunu Ayarla düğmesini  tıklatın.

  • Geçerli formayı önizlemek için Formayı Önizleme Modunu Ayarla düğmesini  tıklatın.

  • Geçerli belgeyi önizlemek için Belgeyi Önizleme Modunu Ayarla düğmesini  tıklatın.

 3. Seçimi, formayı veya belgeyi önizlemek için Önizlemeyi Oynat düğmesini  tıklatın. Gerekliyse, test etmek için Önizleme panelinde düğme gibi etkileşimli öğeleri tıklatın.

  Belge önizliyorsanız, farklı sayfalara gitmek için panelin altındaki Önceki Sayfaya Git ve Sonraki Sayfaya Git oklarını tıklatabilirsiniz.

Not:

Belgenizi düzenliyorsanız, Önizleme panelinde Önizlemeyi Oynat düğmesini tıklatarak önizlemeyi yenileyebilirsiniz.

Belgeyi bir web tarayıcıda önizleme

 1. Önizleme paneli menüsünden Tarayıcıda Test Et'i seçin.

 2. Test etmek için belgenizdeki etkileşimli öğeleri tıklatın.

Önizleme ayarlarını düzenleme

 1. Önizleme paneli menüsünden Önizleme Ayarlarını Düzenle'yi seçin.

  Önizleme Ayarları iletişim kutusu SWF Olarak Dışa Aktar iletişim kutusunun geçerli ayarlarını gösterir.

 2. Gerekiyorsa ayarları düzenleyin. Bkz. SWF dışa aktarma seçenekleri.

Sunum Modunu kullanma

Sunum Modu, etkin InDesign belgesini bir sunum olarak görüntüler. Sunum Modunda, uygulama menüsü, paneller, kılavuzlar ve çerçeve kenarları gizlidir. Belge boyutunuzun geçerli monitör boyutlarınızdan farklı bir boyutta olması durumunda arka plan alanı varsayılan olarak koyu bir renge sahip olur.

Sunum Modu, Adobe Connect özelliğine eşlik eden yardımcı bir özelliktir. Dosya > Ekranımı Paylaş komutunu kullanarak bir web toplantısı başlatabilirsiniz. Ekran paylaşımı başladıktan sonra, InDesign belgenizi Sunum Modu içine koyabilirsiniz.

 1. Görünüm > Ekran Modu> Sunum'u seçin.

 2. Aşağıdaki tuş vuruşlarından herhangi birini kullanın.

  Eylem

  İşlev

  Fare tıklatması, Sağ ok veya Page Down

  Sonraki Forma Geçiş

  Shift tuşu basılıyken tıklatma, Sağ tıklatma, Sol Ok veya Page Up

  Önceki Forma Geçiş

  Esc

  Sunum Modundan Çıkış

  Ana Sayfa

  İlk Forma Geçiş

  Sonlandır

  Son Forma

  B

  Arka plan rengini siyah yapar

  W

  Arka plan rengini beyaz yapar

  G

  Arka plan rengini gri yapar

Not:

Sunum Modunda belge düzenleyemezsiniz. Ancak, çift ekranlı bir monitörle, aynı belgede iki açık pencereniz olabilir ve birini Sunum Moduna koyabilirsiniz. Bu sayede, Normal görünüme ayarlanmış pencerede belgeyi düzenleyebilir ve sonuçlarını Sunum Moduna ayarlanmış pencerede anında görebilirsiniz.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi