Kullanıcı Kılavuzu İptal

İçeriği EPUB için dışa aktarma

 1. InDesign Kullanıcı Kılavuzu
 2. InDesign'ı tanıyın
  1. InDesign'a giriş
   1. InDesign’daki yenilikler
   2. Sistem gereksinimleri
   3. Yaygın sorular
   4. Creative Cloud kitaplıklarını kullanma
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. Araç kutusu
   3. Tercihleri ayarlama
   4. Dokunmatik çalışma alanı
   5. Varsayılan klavye kısayolları
   6. Belge kurtarma ve geri alma
   7. Capture uzantısı
 3. Belge oluşturma ve mizanpajını yapma
  1. Belgeler ve sayfalar
   1. Belge oluşturma
   2. Ana sayfalarla çalışma
   3. Belge sayfalarıyla çalışma
   4. Sayfa boyutu, kenar boşlukları ve taşma payını ayarlama
   5. Dosya ve şablonlarla çalışma
   6. Kitap dosyaları oluşturma
   7. Temel sayfa numaraları ekleme
   8. Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma
   9. QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme
   10. İçerik paylaşma
   11. Temel bir yönetilen dosya iş akışını anlama
   12. Belgeleri kaydetme
  2. Izgaralar
   1. Izgaralar
   2. Izgaraları formatlama
  3. Mizanpaj yardımcıları
   1. Cetveller
 4. İçerik ekleme
  1. Metin
   1. Çerçevelere metin ekleme
   2. Metni akıtma
   3. InDesign'da Arapça ve İbranice özellikler
   4. Yola yazma oluşturma
   5. Madde işaretleri ve numaralandırma
   6. Glifler ve özel karakterler
   7. Metin kompozisyonu
   8. Metin değişkenleri
   9. QR kodları oluşturma
   10. Metni düzenleme
   11. Metni hizalama
   12. Metni nesnelere göre kaydırma
   13. Bağlantılı nesneler
   14. Bağlı içerik
   15. Paragrafları formatlama
   16. Karakterleri formatlama
   17. Bul/Değiştir
   18. Yazım denetimi ve dil sözlükleri
  2. Tipografi
   1. InDesign'da fontları kullanma
   2. Karakter aralığı ve izleme
  3. Metni formatlama
   1. Metni formatlama
   2. Stil Paketleri ile çalışma
   3. Sekmeler ve girintiler
  4. Metni gözden geçirme
   1. Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme
   2. InDesign'da düzenleme notları ekleme
   3. PDF yorumlarını içe aktarma
  5. Referans ekleme
   1. İçindekiler bölümü oluşturma
   2. Dipnotlar
   3. Dizin oluşturma
   4. Son notlar
   5. Resim yazıları
  6. Stiller
   1. Paragraf ve karakter stilleri
   2. Stilleri eşleme, dışa aktarma ve yönetme
   3. Nesne stilleri
   4. Gömme ve iç içe stiller
   5. Stillerle çalışma
   6. Satır aralığı
  7. Tablolar
   1. Tabloları formatlama
   2. Tablolar oluşturma
   3. Tablo ve Hücre stilleri
   4. Tabloları seçme ve düzenleme
   5. Tablo konturları ve dolguları
  8. Etkileşim
   1. Köprüler
   2. Dinamik PDF belgeleri
   3. Yer imleri
   4. Düğmeler
   5. Formlar
   6. Animasyon
   7. Çapraz referanslar
   8. PDF'leri yapılandırma
   9. Sayfa geçişleri
   10. Filmler ve sesler
   11. Formlar
  9. Grafikler
   1. Yolları ve şekilleri anlama
   2. Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   3. Kalem aracıyla çizim yapma
   4. Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama 
   5. Bileşik yollar ve şekiller
   6. Yolları düzenleme
   7. Kırpma yolları
   8. Köşe görünümünü değiştirme
   9. Nesneleri hizalama ve dağıtma
   10. Bağlı ve gömülü grafikler
   11. AEM Assets'i entegre etme
  10. Renk ve saydamlık
   1. Renk uygulama
   2. İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma
   3. Renk örnekleriyle çalışma
   4. Karışık mürekkepler
   5. Renk tonları
   6. Spot ve proses renkleri anlama
   7. Renkleri karıştırma
   8. Degradeler
   9. Saydam çizimleri düzleştirme
   10. Saydamlık efektleri ekleme
 5. Paylaşma
  1. InDesign Bulut belgeleriyle çalışma
  2. InDesign bulut belgeleri | Yaygın sorular
  3. Paylaşma ve iş birliği yapma        
  4. İnceleme için Paylaş
  5. Paylaşılan bir InDesign belgesini inceleme
  6. Geri bildirimleri yönetme 
 6. Yayımlama
  1. Yerleştirme, dışa aktarma ve yayımlama
   1. Publish Online
   2. Grafik ekleme ve kopyalama
   3. İçeriği EPUB için dışa aktarma
   4. Adobe PDF seçenekleri
   5. İçeriği HTML olarak dışa aktarma
   6. Adobe PDF olarak dışa aktarma
   7. JPEG formatında dışa aktarma
   8. HTML olarak dışa aktarma
   9. DPS ve AEM Mobile'a genel bakış
   10. Desteklenen Dosya Formatları
  2. Yazdırma
   1. Kitapçık yazdırma
   2. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   3. Belgeleri yazdırma
   4. Mürekkepler, ayrım ve ekran frekansı
   5. Üst baskı
   6. PostScript ve EPS dosyaları oluşturma
   7. Dosyaları teslim etmeden önce ön kontrolden geçirme
   8. Minik resimleri ve büyük boyutlu belgeleri yazdırma
   9. PDF'leri servis sağlayıcılar için hazırlama
   10. Renk ayrımlarını yazdırmak üzere hazırlama
 7. InDesign'ı genişletme
  1. Otomasyon
   1. Veri birleştirme
   2. Eklentiler
   3. InDesign’da Capture uzantısı
   4. Komut dosyası oluşturma
 8. Sorun giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Başlatma sırasında çökme
  3. Tercih klasörünün salt okunur olması sorunu
  4. Dosya sorunlarını giderme
  5. PDF dışa aktarılamıyor
  6. InDesign belgelerini kurtarma

Genel bakış

InDesign belgesini EPUB'a dışa aktararak kullanıcılarınızın çıktıyı bir EPUB okuyucuda görüntülemelerini sağlayabilirsiniz.

Belgeyi yeniden akıtılabilir EPUB formatına dışa aktarmayı da tercih edebilirsiniz. Yeniden akıtılabilir EPUB belgesi, EPUB okuyucunun içeriği görüntüleme aygıtına göre optimize etmesini sağlar.

Belge, elnk aygıt kullanıcıları için hedeflenmişse yeniden akıtılabilir format çok daha uygun bir formattır. Ayrıca, okuyucuda font ve metin boyutunu değiştirme seçenekleri sağlamak istiyorsanız yeniden akıtılabilir format tercih edilebilir.

Belgelerinizi yeniden sabit mizanpaj formatına dışa aktarmayı tercih edebilirsiniz. Sabit mizanpaj formatı, belgelerinize ses, video ve Edge içerikleri eklemenizi sağlar.

Ayrıca gezinme düğmeleri, sayfa geçişleri, animasyonlar ve köprüler gibi kontroller içeren etkileşimli belgeleri de sabit mizanpaj formatında dışa aktarabilirsiniz.

Çok sayıda grafik, ses ve video içeriği bulunan belgeler için sabit mizanpaj formatı daha uygundur. Bu format, çocuk kitaplarında, yemek kitaplarında, ders kitaplarında ve çizgi romanlarda tercih edilen formattır.

Metin desteği

Sabit mizanpaj formatında dışa aktarmak üzere belge oluştururken desteklenen metin seçenekleri şunlardır:

 • Metin rasterleştirilmez. Bu, canlı metnin aranabilir ve seçilebilir olmasını sağlar
 • Canlı metin, yatay ve dikey olarak ölçeklenebilir
 • Sekme yönlendiricileri eklenebilir
 • Etiketlerde dil nitelikleri işaretlenir
 • Etiketler, CSS sınıflarıyla işaretlenir
 • Metindeki köprüler ve çapraz referanslar URL'lerde, metin bağlantılarında ve sayfalarda desteklenir

EPUB'a dışa aktaracağınız belgelerinize metin eklerken şu sınırlamalara da dikkat etmelisiniz:

 • Tek bir glifte karakter aralığı desteklenmez ve bir sözcüğün tüm harfleri arasında harf aralığı olarak dağıtılır
 • OpenType özellikleriyle oluşturulmuş küçük büyük harf, tümü büyük harf ve kesirler gibi alternatif glifler sınırlı aygıt desteği nedeniyle desteklenmemektedir
 • Orta Doğu sağdan sola metin çerçeveleri tam olarak desteklenmemektedir

Japonca metin desteği

Sabit mizanpaj formatına dışa aktarma için kullanılabilecek Japonca özelliği seçenekleri şunlardır:

 • Ruby metin canlıdır ve çıktıda rasterleştirilmez
 • Warichu, Canlı metinde desteklenmektedir
 • Karakter dönüşü, Canlı metinde desteklenmektedir
 • Bileşik fontlar desteklenmektedir
 • Dikey Metin Çerçeveleri, döndürülmüş gilfler de dahil olmak üzere desteklenmektedir

EPUB'a dışa aktaracağınız belgelerinize Japonca metin eklerken şu sınırlamalara da dikkat etmelisiniz:

 • Japonca Tate-Chu-Yoko, dikey metin çerçevelerinde desteklenmemektedir
 • True Type fontları kullanıldığında Japonca ideografik karakterler konumlarını kaybetmektedir
 • Japonca Kenten fontu, canlı metinde rasterleştirilmektedir

Köprü desteği

Sabit mizanpaj formatında dışa aktarmak üzere belge oluştururken desteklenen köprü seçenekleri şunlardır:

 • Metin tabanlı köprüler ve çapraz referanslar
 • Nesne tabanlı köprüler
 • Metin ve nesne tabanlı köprüler için sayfalara yönlendirilen köprüler

Gezinme desteği

Dışa aktarma işleminde, EPUB çıktısında sağlanan gezinme özellikleri şunlardır:

NAV işaretleri

NAV işaretleri, sabit Mizanpaj ve yeniden akıtılabilir formatlar için Nesne Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunda belirtilen epub:type değerlerine göre oluşturulur.

Değerin yalnızca ilk örneği işaretlere eklenir.

EPUB 2

InDesign, OPF dosyasında EPUB 2 bölümü için destek sunar. InDesign, kapağı ve basılı İçindekiler seçeneğini otomatik olarak algılar. Metin türünü belirlemek için InDesign Nesne Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunda belirtilen epub:type değerlerini kullanır.

NAV sayfa listesi

(Sabit Mizanpaj formatı). InDesign, sayfa numarası dizilerini söz konusu sayfadan oluşturulan XHTML dosyalarıyla eşleyerek bir sayfa listesi oluşturur.

Kitap için CSS oluşturma

Bir kitabı EPUB'a dışa aktarma işlemi sırasında, kitaptaki her belge için bir CSS oluşturulur. Her belge CSS'si, belgeye özel stilleri tanımlar. İşlemde aynı zamanda kitaptaki tüm belgelerde kullanılan ortak stilleri içeren bir de kalıp CSS oluşturulur.

EPUB'a dışa aktarma

Belgeyi veya kitabı yeniden akıtılabilir veya sabit EPUB formatında dışa aktarabilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Belgeyi açın ve Dosya > Dışa Aktar'ı seçin.

  • Bir kitap açın ve Kitap paneli menüsünden, Kitabı EPUB'a Aktar'ı seçin.

 2. Dosya adı ve konum belirtin.

 3. Kayıt Türü listesinden EPUB (Sabit Mizanpaj) veya EPUB (Yeniden Akıtılabilir) seçeneğini işaretleyin ve Kaydet'i tıklatın.

 4. EPUB Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunda, istediğiniz seçenekleri işaretleyip Tamam'ı tıklatın.

   

InDesign, XHTML tabanlı içerikler barındıran tek bir .epub dosyası oluşturur. Dosyayı görüntülemek için bir EPUB okuyucusu gereklidir. Ayrıca Adobe web sitesinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz Adobe Digital Editions okuyucusunu kullanabilirsiniz.

.epub dosyası bir .zip dosyasıdır. Bir EPUB dosyasının içeriğini görüntülemek ve düzenlemek için .epub uzantısını .zip olarak değiştirin ve içerikleri çıkarın. Bu işlem, CSS dosyalarını düzenlerken kullanışlıdır.

Dışa aktarılan .epub dosyası bir kapak resmi içerebilir. Kapakta kullanmak üzere bir resim seçebilirsiniz. Dilerseniz InDesign'ın dışa aktarılan belgedeki ilk sayfayı veya kaynak belgenin ya da dışa aktarılan kitabın stilini rasterleştirmesine izin verebilirsiniz. Minik resim, EPUB okuyucularında veya Digital Editions Okuyucusu kitaplık görünümünde görüntülenir.

Sabit Mizanpaj Dışa Aktarma Seçenekleri

Genel

Sürüm

EPUB sürümü. 

EPUB 3.0

Ses, video, javascript ve Japonca dikey metinleri destekler.

Bu özellik, EPUB 3.0 standardını desteklemeyen aygıtlarda desteklenmez.

EPUB 3.0, onaylanmış bir standarttır (IDPF, 2011).

Kapak

e-Kitap'ın Kapak resmi. Aşağıdakilerden birini seçin:

Yok

Kapak resmi eklenmez.

İlk Sayfayı Rasterleştir

Bu seçeneği, InDesign'ın e-Kitap'taki ilk sayfayı rasterleştirerek kapak olarak kullanmak üzere bir görüntü oluşturmasına izin vermek için kullanın.

Görüntü seç

Kapak olarak kullanmak üzere bilgisayarınızdan bir görüntü dosyası seçin.

İÇT'de Gezinme

EPUB Görüntüleyici İçindekiler bölümü için gezinme seçeneğini belirtin.

Çok Düzeyli (İçindekiler stili) seçeneğini kullanarak kenar çubuğunda gezinme menüsü oluşturun veya dosya adını kullanın.

Dosya Adı

İçindekiler tablosunu dosya adlarına göre oluşturun.

Çoklu Düzey (İçindekiler Stili)

Seçilen İçindekiler stiline göre bir içindekiler tablosu oluşturun.
İçindekiler Stili menüsünde, İçindekiler stilini belirleyerek e-Kitap'ta içindekiler tablosunu oluşturun.
Mizanpaj > İçindekiler Stilleri'ni seçerek e-Kitabınız için özel bir İçindekiler stili oluşturabilirsiniz.

Yer imleri

(EPUB 3) İçindekiler tablosunu InDesign belgesinde oluşturduğunuz yer imlerine göre oluşturun.

InDesign, yerel veya harici (Kitaptan) metin bağlantılarını ve sayfaları destekler. Harici olanlar, InDesign'da bir İçindekiler tablosu oluşturulup PDF Yer İmleri Oluştur seçeneği belirlenerek oluşturulabilir.

Ayrıntılı bilgi için bkz. Yer imleri.

Seçenekler

Sayfa öğelerinin dışa aktarıldığı sırayı belirtin

Belge Ayarına Göre

InDesign, forma denetimini Belge Ayarları (Dosya > Belge Ayarları) iletişim kutusunda tanımlanan ayarlara göre belirler.

Formayı Yatay Sayfaya Dönüştür

Formayı, Yatay mizanpaja dönüştürür.

Sentetik Formaları Etkinleştir

Belgedeki sentetik formaların dışa aktarılmasını sağlar.

Formaları Devre Dışı Bırak

Formaların hiçbiri EPUB çıktısına dışa aktarılmaz.

Dönüştürme Ayarları

Görüntü Dönüştürme menüsünden, görüntülerin EPUB'a nasıl dışa aktarılacağını belirleyin.

Format

Belgenizdeki optimize edilmiş görüntülerin GIF, JPEG veya PNG'ye dönüştürme tercihlerini seçin.

Otomatik

Her örnek için kullanılacak formatı InDesign'ın belirlemesini sağlayın.

PNG

Görüntü sıkıştırma ayarlarını devre dışı bırakın. Kayıpsız görüntüler veya saydamlığa sahip görüntüler için PNG kullanın.

Çözünürlük (PPI)

Görüntülerin inç başına piksel sayısı cinsinden (ppi) çözünürlüğünü seçin. İşletim sistemleri, 72 ppi veya 96 ppi değerlerini standart olarak alırken, mobil aygıtlar için bu değer 132 ppi (iPad), 172 ppi (Sony Reader) ve 300 ppi (iPhone 4) değerinin üzerinde olabilir.
Seçilen her nesne için bir ppi değeri belirtebilirsiniz. Değerler 72, 96, 150 (şu anki tüm e-Kitap cihazları için ortalama) ve 300'dür.

GIF Seçenekleri (Palet)

GIF dosyalarını en iyileştirirken InDesign'ın renkleri nasıl işleyeceğini kontrol etmenize olanak sağlar. GIF formatı, 256 rengi aşmayan sınırlı bir renk paleti kullanır.

Bağdaşık (renk taklidi yok)

Renk taklidi (ilave renkleri simüle etmek için küçük renk noktalarını karıştırma) olmaksızın grafikteki renklerin temsili bir rengini kullanan bir palet oluşturun.

Web

Windows ve Mac OS sistem renklerinin bir alt kümesi olan web uyumlu bir renk paleti oluşturun.

Sistem (Win) veya Sistem (Mac)

Yerleşik sistem renk paletini kullanarak bir palet oluşturun. Bu seçenek, beklenmeyen sonuçlara neden olabilir.

Tarama

Eksik satırları doldurarak görüntüleri aşamalı olarak yükleyin. Bu seçenek işaretli değilse görüntü bulanık görünür ve tam çözünürlüğe ulaştıkça aşamalı olarak netleşir.

JPEG Seçenekleri > Formatlama Yöntemi

Görüntünün bulunduğu dosya bir tarayıcıda açıldığında JPEG grafiklerinin ne kadar hızlı görüntüleneceğini belirtin.

Aşamalı

JPEG görüntülerinin indirildikçe ayrıntıları artarak yavaş yavaş görüntülenmelerini sağlayın.
Bu seçenekle oluşturulan dosyalar biraz daha büyük olur ve görüntülenmesi için daha fazla RAM gerekir.
Her JPEG dosyasının yalnızca indirildikten sonra görüntülenmesi için Satır Taban Çizgisi'ni seçin. Görüntü indirilene kadar bir yer tutucu görüntülenir.

Satır Taban Çizgisi

Her JPEG dosyasının yalnızca indirildikten sonra görüntülenmesini sağlayın.
Görüntü indirilene kadar bir yer tutucu görüntülenir.

JPEG Seçenekleri > Görüntü Kalitesi

Çıktıda oluşturulan her JPEG görüntüsü için gereken görüntü kalitesini seçin.
En küçük dosyayı ve en düşük görüntü kalitesini oluşturmak için Düşük seçeneğini işaretleyin.

EPUB - Sabit Mizanpaj Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusundaki Görüntüleme Uygulamaları'nda şu seçenekler bulunur:

Dışa Aktardıktan Sonra EPUB Görüntüle

EPUB'ı, varsa EPUB okuma için seçilen varsayılan uygulamada açar.

Hem Yeniden Akıtılabilir hem de Sabit Mizanpaj Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusuna uygulanabilir.

EPUB Uygulaması   Sürüm   Desteklenir Desteklenmez
Mac
Apple iBook'lar 1.0.1 Evet  
Oxygen 14.1 Evet  
Kindle Previewer 2.92 Evet  
Sigil 0.7.4 Evet  
Kindle 1.10.6   Hayır
VitalSource Bookshelf 6.2   Hayır
Apple Book Proofer 1.0.1 Gömülü fontlar içeren EPUB'ları kabul etmez
Windows
Sigil 0.7.4 Evet  
Kindle Previewer 2.92 Evet  
Adobe Digital Editions 3.0.86137 Evet  
Calibre 1.26 Evet  
Oxygen 15 Evet  
Azardi 2.0 Evet  
Kobo 3.6.0   Hayır

Meta Veri

Dışa aktarılan dosyaya belgedeki meta veriler (veya bir kitap seçildiyse stil kaynak belgesi) dahil edilir.

Tanımlayıcı

(Salt Okunur) Her EPUB belgesi benzersiz bir tanımlayıcı gerektirir. Benzersiz tanımlayıcı otomatik olarak oluşturulur ve görüntülenir.

Başlık

EPUB başlığını girin.

Oluşturan

EPUB'ı oluşturan kişinin adını girin.

Tarih

EPUB'ın oluşturulma tarihini girin.

Açıklama

EPUB için bir açıklama girin.

Yayıncı

e-Kitap meta verilerinde görünen yayıncı bilgilerini belirtin. Örneğin, yayıncı için bir URL belirtebilirsiniz.

Haklar

Telif hakkı bilgilerini bu alana girin.

Konu

EPUB'ın konusunu girin.

CSS

Stil Sayfası Ekle

EPUB dışa aktarma işleminde kullanılacak mevcut CSS stil sayfasının URL'sini belirtin.
InDesign, CSS'nin mevcut veya geçerli olup olmadığını denetlemez. Harici CSS ayarlarınızı doğrulamak için Dreamweaver'ı kullanabilirsiniz.

Kaldır

Seçilen stil sayfasını kaldırır

Javascript

Javascript

Mevcut bir JavaScript URL'si belirtin. InDesign, JavaScript olup olmadığını veya bunun geçerliliğini denetlemez, bu nedenle JavaScript ayarınızı onaylamanız gerekebilir.

Yeniden Akıtılabilir Mizanpaj Dışa Aktarma Seçenekleri

Genel

Sürüm

EPUB sürümünü belirtin. 

EPUB 2.0.1

EPUB 2.0.1, IDPF tarafından onaylanmış bir standarttır (onay tarihi: 2007). Bu format, çok çeşitli aygıtlarda desteklenmektedir.

EPUB 3.0

EPUB 3.0, IDPF tarafından onaylanmış bir standarttır (onay tarihi: 2011) Bu format aynı zamanda ses, video, javascript ve Japonca dikey metinleri desteklemektedir. Bu format, EPUB 3.0 standardını desteklemeyen okuyucular ve aygıtlarda çalışmaz.

Kapak

e-Kitap'ın kapak görüntüsünü belirtir. Aşağıdakilerden birini seçin:

Yok

Kapak resmi eklenmez.

İlk Sayfayı Rasterleştir

Bu seçeneği, InDesign'ın e-Kitap'taki ilk sayfayı rasterleştirerek kapak olarak kullanmak üzere bir görüntü oluşturmasına izin vermek için kullanın.

Görüntü seç

Kapak olarak kullanmak üzere bilgisayarınızdan bir görüntü dosyası seçin.

İÇT'de Gezinme

EPUB Görüntüleyici İçindekiler bölümü için gezinme seçeneğini belirtin.

Çok Düzeyli (İçindekiler stili) seçeneğini kullanarak kenar çubuğunda gezinme menüsü oluşturun veya dosya adını kullanın.

Dosya Adı

İçindekiler tablosunu dosya adlarına göre oluşturun.

Çoklu Düzey (İçindekiler Stili)

Seçilen İçindekiler stiline göre bir içindekiler tablosu oluşturun. İçindekiler Stili menüsünden, e-Kitap'taki içindekiler tablosunu oluşturmak için kullanmak istediğiniz İçindekiler stilini belirtin. Mizanpaj > İçindekiler Stilleri'ni seçerek eKitabınız için özel bir İçindekiler stili oluşturabilirsiniz.

Düzen

Sayfa öğelerinin dışa aktarıldığı sırayı belirtin

Sayfa Mizanpajına Göre

Sayfadaki öğelerin konumu okuma sırasını belirler.

Sayfa Mizanpajına Göre seçeneği belirlenmişse InDesign sayfa nesnelerinin okunma sırasını nesneleri soldan sağa ve yukarıdan aşağıya tarayarak belirler. Bazı durumlarda, özellikle karmaşık çok sütunlu belgelerde, tasarım öğeleri istenilen okuma düzeninde görünmeyebilir. İçeriği yeniden düzenlemek ve formatlamak için Dreamweaver kullanın.

(Yalnızca Asya sürümleri için) Sayfa Mizanpajına Göre seçeneği belirlenmişse InDesign sayfa nesnelerinin okunma sırasını nesneleri soldan sağa veya yukarıdan aşağıya tarayarak belirler. Özellikle karmaşık ve çok sütunlu belgelerde olmak üzere bazı durumlarda, dışa aktarılan tasarım öğeleri istenilen okuma sırasında görünmez. İçeriği yeniden düzenlemek ve formatlamak için Dreamweaver kullanın.

XML Yapısıyla Aynı

Yapı Görünümü'ndeki etiketlerin sırası okuma sırasını belirler. Bkz. Sayfa öğelerini etiketleme.

Makaleler Paneliyle Aynı

Makaleler panelindeki öğelerin sırası okuma düzenini belirler. Yalnızca işaretlenen makaleler dışa aktarılır. 

Belgeyi Böl

Belgeyi yeniden akıtılabilir bir EPUB'a dışa aktarırken bölmek için işaretleyin.

Tekli Paragraf Stili

Belgeyi paragraf stiline göre bölmek için açılır menüden bir paragraf stili seçin.

Paragraf Stili Dışa Aktarma Etiketlerine göre

Belgeyi paragraf stili dışa aktarma etiketlerine göre bölün.

Metin

Seçenekler > Zorlanmış Satır Sonlarını Kaldır

Dışa aktarılan e-Kitaptaki tüm satır başlarını kaldırır.

Dipnotlar

Dipnotların yerleşimini belirlemek için aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyin.

 • Paragraftan sonra: Dipnotları paragraftan sonra koymak için bu seçeneği işaretleyin.
 • Bölüm sonu (Son notlar): Dipnotları son notlara dönüştürmek için bu seçeneği işaretleyin.
 • Açılır menü içine (EPUB3): Açılır menü içine bir dipnot yerleştirmek için bu seçeneği işaretleyin.

Belge dipnotu seçeneğini kullanarak bir dipnot ekleyip kalınlık 10 punto gibi bir kural belirttiğinizde bu yatay kural, dışa aktarma işlemi sırasında yeniden akıtılabilir EPUB'da desteklenir.

Listeler > Madde İşaretleri

Madde işareti paragraflarını <ul> etiketi kullanılarak HTML olarak formatlanan Liste Öğelerine dönüştürmek için Sıralı Olmayan Listelerle Eşle'yi seçin.
Madde işareti karakterlerini <p> etiketi kullanarak metin olarak formatlamak için Metne Dönüştür'ü seçin. Yerel InDesign otomatik madde işaretlerini kullandıysanız alt madde işaretleri de dahil edilir.

Listeler > Numaralar

Numaraların HTML'ye nasıl dönüştürüleceğini belirler. Yerel InDesign otomatik numaralandırmayı kullandıysanız, alt madde işaretleri de dahil edilir

Sıralı Listelerle Eşle

Numaralandırılmış listeleri <ol> etiketini kullanarak HTML olarak formatlanan Liste Öğelerine dönüştürür.

Metne Dönüştür

Numaralı listeleri, paragrafın geçerli numarasıyla başlayan metin formatındaki paragraflara dönüştürür.

Nesne

Görüntü Dönüştürme menüsünden, görüntülerin HTML'ye nasıl dışa aktarılacağını belirleyin.

Mizanpajdaki Görünümü Koru

Görüntü nesnesi niteliklerini mizanpajdan almak için işaretleyin.

Grafik Nesneler için Varolan Görüntüyü Kullan

Grafik nesnelerinin mevcut niteliklerini devralmak için işaretleyin.

CSS > CSS Boyutu

CSS Boyutunun Sabit mi yoksa Metin Akışına Göre mi olması gerektiğini seçin.

CSS > Mizanpaj

Görüntü hizalamasını sol, orta ve sağ olarak belirleyin. Üst ve alt dolguyu da belirtebilirsiniz.

CSS > Önceki Boşluk

Nesneden önceki boşluk için piksel sayısını girin. Girilecek piksel sayısı 0 ile 10.000 arasında olmalıdır.

CSS > Sonraki Boşluk

Nesneden sonraki boşluk için piksel sayısını girin. Girilecek piksel sayısı 0 ile 10.000 arasında olmalıdır.

CSS > Sayfa Sonu Ekle

Görüntüler içeren sayfa sonları ekler. Sayfa sonları, Görüntüden Önce, Görüntüden Sonra veya Görüntüden Önce ve Sonra eklenebilir.

SVG Seçenekleri > SVG'yi Farklı Kullan

Bu seçeneği etkinleştirmek için “Grafik Nesneler için Varolan Görüntüyü Kullan” seçeneğini işaretleyin.

SVG'yi Farklı Kullan > Gömme Kodu

SVG nesnesinin HTML kodunu dosyaya gömmek için bu seçeneği belirleyin.

SVG'yi Farklı Kullan > Nesne Etiketleri

SVG nesnesini doğrudan dosyaya gömmek için bu seçeneği belirleyin.

Nesne Dışa Aktarma Seçeneklerini Yoksay Ayarları

Farklı görüntülere uygulanmış Nesne Dışa Aktarma Seçeneklerini Yoksay ayarları. Bkz. Nesne Dışa Aktarma seçeneklerini uygulama.

Dönüştürme Ayarları

Format

Belgenizdeki iyileştirilmiş görüntülerin GIF, JPEG veya PNG'ye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini seçmenize olanak sağlar. Her örnek için kullanılacak formatı InDesign'ın belirlemesi için Otomatik'i seçin. PNG'nin seçilmesi, görüntü sıkıştırma ayarlarını devre dışı bırakır; PNG'yi kayıpsız görüntüler veya saydamlık içeren görüntüler için kullanın.

Çözünürlük

Açılır menüden görüntülerinizin çözünürlük PPI değerini seçin. Bu değer ne kadar yüksekse çözünürlük o kadar iyi olur.

JPEG Seçenekleri > Formatlama Yöntemi

Görüntünün bulunduğu dosya bir tarayıcıda açıldığında JPEG grafiklerinin ne kadar hızlı görüntüleneceğini belirtin.

Aşamalı

JPEG görüntülerinin indirildikçe ayrıntıları artarak yavaş yavaş görüntülenmelerini sağlayın.
Bu seçenekle oluşturulan dosyalar biraz daha büyük olur ve görüntülenmesi için daha fazla RAM gerekir.
Her JPEG dosyasının yalnızca indirildikten sonra görüntülenmesi için Satır Taban Çizgisi'ni seçin. Görüntü indirilene kadar bir yer tutucu görüntülenir.

Satır Taban Çizgisi

Her JPEG dosyasının yalnızca indirildikten sonra görüntülenmesini sağlayın.
Görüntü indirilene kadar bir yer tutucu görüntülenir.

JPEG Seçenekleri > Görüntü Kalitesi

Çıktıda oluşturulan her JPEG görüntüsü için gereken görüntü kalitesini seçin.
En küçük dosyayı ve en düşük görüntü kalitesini oluşturmak için Düşük seçeneğini işaretleyin.

JPEG Seçenekleri > Görüntü Kalitesi

JPEG görüntü kalitesini Düşük, Orta, Yüksek veya Maksimum olarak belirleyin.

GIF Seçenekleri (Palet)

GIF dosyalarını en iyileştirirken InDesign'ın renkleri nasıl işleyeceğini kontrol etmenize olanak sağlar. GIF formatı, 256 rengi aşmayan sınırlı bir renk paleti kullanır.

Bağdaşık (renk taklidi yok)

Renk taklidi (ilave renkleri simüle etmek için küçük renk noktalarını karıştırma) olmaksızın grafikteki renklerin temsili bir rengini kullanan bir palet oluşturun.

Web

Windows ve Mac OS sistem renklerinin bir alt kümesi olan web uyumlu bir renk paleti oluşturun.

Sistem (Win) veya Sistem (Mac)

Yerleşik sistem renk paletini kullanarak bir palet oluşturun. Bu seçenek, beklenmeyen sonuçlara neden olabilir.

Tarama

Eksik satırları doldurarak görüntüleri aşamalı olarak yükleyin. Bu seçenek işaretli değilse görüntü bulanık görünür ve tam çözünürlüğe ulaştıkça aşamalı olarak netleşir.

HTML ve CSS

Basamaklı Stil Sayfaları (CSS), bir web sayfasındaki içeriklerin görünümünü kontrol eden formatlama kuralları koleksiyonudur. Bir sayfayı formatlamak için CSS kullandığınızda, içerikleri sunumun kendisinden ayırmış olursunuz. EPUB - Yeniden Akıtılabilir Mizanpaj Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunun CSS bölümünde şu seçenekler bulunur:

Sınıfları HTML'ye Dahil Etme

HTML dosyasında sınıfların yer almasını istemiyorsanız bu seçeneği işaretleyin. Bu şekilde, HTML Dışa Aktarma işlemi sırasında etikette bulunan sınıf ve kimlik nitelikleri kaldırılır. HTML'deki gereksiz tüm div etiketleri de kaldırılır.

Sınıfları HTML'ye Dahil Et

Sınıfların HTML dosyasında yer alması için bu seçeneği işaretleyin.

CSS Oluştur

InDesign'ın dışa aktarılan dosyaya ait harici bir CSS oluşturmasını isteyip istemediğinizi belirtin. Belgenizi/kitabınızı CSS oluşturmadan EPUB'a dışa aktarırsanız HTML etiketlerinde yalnızca stillerle ilgili sınıflar işaretlenir; geçersiz kalan sınıflar oluşturulmaz.

CSS Oluştur > Sayfa Kenar Boşluğu

Sayfanıza piksel cinsinden üst, alt, sol ve sağ kenar boşlukları ekleyin. Girilecek piksel sayısı 0 ile 10.000 arasında olmalıdır.

Yerel Geçersiz Kılmaları Koru

Eğik veya kalın gibi yerel format ekleyin.

Gömülebilir Font Ekle

e-Kitap'taki gömülebilen tüm fontları ekler. Fontların içeriğinde fontun gömülebilir olup olmadığını belirleyen gömme bitleri bulunur.

Stil Sayfası Ekle

Mevcut bir CSS stil sayfasının URL'sini belirtin. InDesign, CSS'nin mevcut veya geçerli olup olmadığını denetlemez. Harici CSS ayarlarınızı doğrulamak için Dreamweaver'ı kullanabilirsiniz.

Kaldır

Eklenmiş bir stil sayfasını kaldırın.

Javascript

Javascript

Mevcut bir JavaScript URL'si belirtin. InDesign, JavaScript olup olmadığını veya bunun geçerliliğini denetlemez, bu nedenle JavaScript ayarınızı onaylamanız gerekebilir.

Meta Veri

Dışa aktarılan dosyaya belgedeki meta veriler (veya bir kitap seçildiyse stil kaynak belgesi) dahil edilir. EPUB - Yeniden Akıtılabilir Mizanpaj Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunun Meta Veri kısmında aşağıdaki seçenekler bulunur:

Tanımlayıcı

(Salt Okunur) Her EPUB belgesi benzersiz bir tanımlayıcı gerektirir. Benzersiz tanımlayıcı otomatik olarak oluşturulur ve görüntülenir.

Başlık

EPUB başlığını girin.

Oluşturan

Sabit mizanpajlı EPUB'ı oluşturan kişinin adını girin.

Tarih

EPUB'ın oluşturulma tarihini girin.

Açıklama

EPUB için bir açıklama girin.

Yayıncı

Yayıncının URL'si gibi yayıncı ile ilgili bilgileri girin.

Haklar

EPUB'ın ilgili telif hakkı bilgilerini girin.

Konu

EPUB'ın konusunu girin.

Görüntüleme Uygulamaları

Dışa Aktarmadan Sonra EPUB'ı Şununla Göster > Sistem Varsayılanı

EPUB dosyaları için sistem varsayılan uygulamasıyla EPUB'ı açmak isterseniz bu seçeneği işaretleyin.

Uygulama Ekle

Sisteminizde yüklü olan ve EPUB formatını okuyabilen uygulamayı seçin.

Kaldır

Eklenmiş bir uygulamayı kaldırın.

Nesne Dışa Aktarma Seçenekleri

Belgedeki nesnelerin EPUB dışa aktarma işlemi sırasında nasıl işleneceğini belirtmek için Nesne Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusundaki seçenekleri kullanın.

 1. Nesne Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunu açın (Nesne > Dışa Aktarma Seçenekleri) ve EPUB ve HTML bölümüne gidin.

 2. Mizanpajdaki Görünümü Koru listesinde aşağıdaki seçenekler arasından tercihinizi yapın:

  Varsayılan

  Nesnenin işlenişi, Dışa Aktarma Seçenekleri İletişim Kutusu'ndaki ayarlara göre belirlenir.
  Yeniden akıtılabilir formatta, bu seçenek Dönüştürme Sekmesi'ndeki ayarlarla kontrol edilir.

  Grafik Nesneler için Varolan Görüntüyü Kullan

  Nesnede bir görüntü varsa ve görüntü EPUB dışa aktarma için uygunsa (JPG, PNG, GIF) kabın stili CSS kullanılarak belirlenir ve görüntü işlenmez.

  Kabı Rasterleştir

  Bu seçenek, Yeniden Akıtılabilir Dışa Aktarma/Dönüştürme bölümündeki Mizanpajdaki Görünümü Koru ile aynıdır. Tüm nesne rasterleştirilir, ancak görünüm korunur.
  Nesne bir metin çerçevesiyse metin artık canlı metin olmaktan çıkar.

  İçeriği Rasterleştir

  Nesnenin içeriği rasterleştirilir ancak nesne veya kabın stili CSS ile kontrol edilir ve nesne InDesign'da olduğu gibi görüntülenmeyebilir.

 3. (Yeniden Akıtılabilir EPUB) Dahili sabit içeriği olmayan bir görüntü gibi bir nesnenin en-boy oranını korumak için Boyut listesinde şu seçenekler arasından tercihinizi yapın:

  Yok

  Nesneden eşlenen etiket için CSS genişliği veya yüksekliği belirtilmez. Nesne boyutu, varsa CSS kurallarına göre, dahili içerik tarafından belirlenir; en-boy oranı korunmaz.

  Varsayılan

  CSS Boyutu, Dışa Aktarma İletişim Kutusu/Nesne sekmesindeki ayarlara göre belirlenir.

  Sabit

  CSS Boyutu, nesnenin punto cinsinden boyutları hesaplanıp aynı boyutların CSS'de piksel olarak tanımlanmasıyla belirlenir. Nesnenin en-boy oranı korunur.

  Metin Akışına Göre

  CSS genişliği, nesnenin genişliği metin akışı içeren metin çerçevesinin genişliğine göre yüzde olarak ifade edilerek belirlenir. Nesnenin en-boy oranı korunur.

  Metin Boyutuna Göre

  CSS yüksekliği, nesnenin punto cinsinden ölçülen yüksekliği em başına 12 puntoda ems'ye dönüştürülerek belirlenir. Nesnenin en-boy oranı korunur.

  Özel Genişlik/Yükseklik

  Geçerli CSS birimleri şunlardır: cm, mm, inç, punto, %, px, vh, vw, vmin ve vmax. Nesnenin en-boy oranı korunur.

  Not:

  Bu seçenekler, ana akış metin çerçeveleri için geçerli değildir.

  Not:

  Edge Animate içeren nesneler göreli ölçümleri desteklemez.

EPUB kaynakları

EPUB formatı hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantıları kullanın.

Benzer konular

Adobe InDesign ile e-kitaplarbroşürlerel ilanlarıkartpostallarposterleretkileşimli sayfa mizanpajları ve birçok içerik oluşturun ve yayımlayın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın