Kullanıcı Kılavuzu İptal

İçeriği EPUB için dışa aktarma

 1. Belgeyi açın ve Dosya > Dışa Aktar'ı seçin.

 2. Konum ve Dosya adı belirtin.

 3. Farklı kaydet türü (Windows) veya Format (macOS) menüsünde EPUB (Sabit Mizanpaj) veya EPUB (Yeniden Akıtılabilir) arasından seçim yapın.

 4. Aynı dosya adını istiyorsanız InDesign Belge Adını Çıktı Dosya Adı Olarak Kullan'ı seçin ve Kaydet'i belirleyin.

  Dışa Aktar iletişim kutusu açılır.

InDesign, XHTML tabanlı içerikler barındıran tek bir .epub dosyası oluşturur. Dosyayı görüntülemek için bir EPUB okuyucusu gereklidir. Ayrıca Adobe web sitesinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz Adobe Digital Editions okuyucusunu kullanabilirsiniz.

.epub dosyası aslında bir .zip dosyasıdır. Uzantıyı .zip olarak değiştirin ve içeriğini görüntüleyip düzenlemek için dosyayı ayıklayın. Bu işlem, CSS dosyalarını düzenlerken kullanışlıdır.

EPUB Sabit Mizanpaj ve EPUB Yeniden Akıtılabilir formatı için dışa aktarma seçenekleri

EPUB Sabit Mizanpaj formatı, görüntü açısından zengin içerikler için ideal olan hassas tasarım kontrolü sunarken, EPUB Yeniden Akıtılabilir formatı, okunabilirliği ve esnekliği önceliklendirerek çeşitli aygıtlar için uyarlanabilir metin sağlar.

Gereksinimleriniz doğrultusunda aşağıdaki seçenekleri özelleştirebilirsiniz:

Genel

Sürüm

EPUB sürümü.

EPUB 2.0.1, IDPF tarafından onaylanmış bir standarttır (onay tarihi: 2007). Bu format, çok çeşitli aygıtlarda desteklenmektedir. (yalnızca Yeniden Akıtılabilir Mizanpaj formatı)

EPUB 3.0; ses, video, JavaScript ve dikey Japonca metin çıkışı desteği sunar. Bu özellik, EPUB 3.0 standardını desteklemeyen aygıtlarda desteklenmez. EPUB 3.0, onaylanmış bir standarttır (IDPF, 2011). Hem Sabit Mizanpaj hem de Yeniden Akıtılabilir Mizanpaj formatlarında kullanılabilir.

Kapak

E-kitabın kapak resmi. 

 • Yok: Kapak görüntüsü eklemek istemiyorsanız bunu seçin.
 • İlk Sayfayı Rasterleştir: Bu seçeneği, InDesign'ın e-kitaptaki ilk sayfayı rasterleştirerek kapak olarak kullanmak üzere bir görüntü oluşturmasına izin vermek için kullanın.
 • Görüntü Seç: Kapak olarak kullanmak üzere bilgisayarınızdan bir görüntü dosyası seçin.

İÇT'de gezinme

EPUB Görüntüleyici İçindekiler bölümü için gezinme seçeneğini belirtin.

 • Yok: Herhangi bir içindekiler bölümü eklemek istemiyorsanız bunu seçin.
 • Dosya Adı: Dosya adlarına göre bir içindekiler tablosu oluşturmak için bunu seçin.
 • Çoklu Düzey (İÇT Stili): Seçilen İçindekiler stiline göre içerik tablosu oluşturmak istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. E-kitapta içindekiler tablosunu oluşturmak için İçindekiler Stili menüsünde İçindekiler stilini belirtin.
 • Yer imleri: İçindekiler tablosunu InDesign belgesinde eklediğiniz yer imlerine göre oluşturmak için bunu seçin.

Seçenekler (Yalnızca Sabit Mizanpaj)

Sayfa öğelerinin dışa aktarıldığı sırayı belirtin.

 • Belge Ayarına Göre: InDesign, forma kontrolünü Belge Yapısı (Dosya > Belge Yapısı) iletişim kutusunda tanımlanan ayarlara göre belirler.
 • Formayı Yatay Sayfaya Dönüştür: Formayı Yatay mizanpaja dönüştürür.
 • Sentetik Formaları Etkinleştir: Belgedeki sentetik formaların dışa aktarılmasını sağlar.
 • Formaları Devre Dışı Bırak: Formaların hiçbiri EPUB çıktısına dışa aktarılmaz.

İçerik (Yalnızca Yeniden Akıtılabilir Format)

Düzen: Sayfa öğelerinin dışa aktarıldığı sırayı belirtin.

 • Sayfa Mizanpajına Göre: Okuma sırası, sayfadaki öğelerin konumuna göre belirlenir.
 • XML Yapısıyla Aynı: Okuma sırasını Yapı Görünümü'ndeki etiket sırası belirler. Sayfa öğelerini etiketleme bölümüne bakın.
 • Makaleler Paneliyle Aynı: Okuma sırasını Makaleler panelindeki öğelerin sırası belirler. Yalnızca işaretlenen makaleler dışa aktarılır. 

Belgeyi Böl: (Yalnızca Yeniden Akıtılabilir Mizanpaj)

Belgeyi yeniden akıtılabilir bir EPUB'a dışa aktarırken bölmek için işaretleyin.

 • Tekli Paragraf Stili: Belgeyi paragraf stiline göre bölmek için açılır menüden bir paragraf stili seçin.
 • Paragraf Stili Dışa Aktarma Etiketlerine Göre: Belgeyi paragraf stili dışa aktarma etiketlerine göre böler.

Metin (Yalnızca Yeniden Akıtılabilir Mizanpaj Formatı)

Seçenekler

Zorlanmış Satır Sonu Kaldır: Dışa aktarılan e-kitaptaki tüm esnek satır sonlarını kaldırır.

Dipnotlar

Dipnotlar

Dipnotların yerleşimini belirlemek için aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyin.

 • Bölüm sonu (Son notlar): Dipnotları son notlara dönüştürmek için kullanılır.
 • Paragraftan sonra: Dipnotları paragraftan sonrasına eklemek için kullanılır.
 • Açılır pencere içinde (EPUB3): Açılır menü içine bir dipnot yerleştirmek için kullanılır.

Belge dipnotu seçeneğini kullanarak bir dipnot ekleyip kalınlık 10 punto gibi bir kural belirttiğinizde bu yatay kural, dışa aktarma işlemi sırasında yeniden akıtılabilir EPUB'da desteklenir.

Listeler

 • Madde İşaretleri: Madde işaretli paragrafları <ul> etiketiyle HTML olarak formatlanan Liste Öğelerine dönüştürmek için Sıralı Olmayan Listelerle Eşle'yi seçin. Madde işareti karakterlerini <p> etiketi kullanılarak metin olarak formatlamak için Metne Dönüştür'ü seçin. Yerel InDesign otomatik madde işaretlerini kullandıysanız alt madde işaretleri de dahil edilir.
 • Numaralar: Numaraların HTML dosyasında nasıl dönüştürüleceğini belirler. Numaralandırılmış listeleri <ol> etiketiyle HTML olarak formatlanan Liste Öğelerine dönüştürmek için Sıralı Listelerle Eşle'yi seçin. Numaralandırılmış listeleri paragrafın geçerli numarasıyla başlayan metin formatındaki paragraflara dönüştürmek için Metne Dönüştür'ü seçin.

 

Nesne (Yalnızca Yeniden Akıtılabilir Mizanpaj formatı)

Mizanpajdaki Görünümü Koru (Grafik/Ortam nesneleri için)

Görüntü nesnesi niteliklerini mizanpajdan almak için seçin.

Grafik Nesneler için Varolan Görüntüyü Kullan

Grafik nesnelerinin mevcut niteliklerini devralmak için seçin.

CSS

CSS Boyutu: CSS Boyutu'nun Sabit mi yoksa Metin Akışına Göre mi olması gerektiğini seçin.

Mizanpaj: Sol, orta ve sağ olmak üzere görüntü hizalamasını belirtin. Üst ve alt dolguyu da belirtebilirsiniz.

Öncesinde Boşluk: Nesneden önceki boşluk için piksel sayısını girin. Girilecek piksel sayısı 0 ile 10.000 arasında olmalıdır.

Sonrasında Boşluk: Nesneden sonraki boşluk için piksel sayısını girin. Girilecek piksel sayısı 0 ile 10.000 arasında olmalıdır.

Sayfa Sonu Ekle: Görüntülerle birlikte sayfa sonları ekler. Sayfa sonları; Görüntüden Önce, Görüntüden Sonra veya Görüntüden Önce ve Sonra eklenebilir.

SVG Seçenekleri

Bu seçeneği etkinleştirmek için Grafik Nesneler için Varolan Görüntüyü Kullan'ı seçin.

 • SVG nesnesinin HTML kodunu dosyaya gömmek için Gömme Kodu'nu seçin. 
 • SVG nesnesini doğrudan dosyaya gömmek için Nesne Etiketleri'ni seçin.

Nesne Dışa Aktarma Seçeneklerini Yoksay

Farklı görüntülere uygulanmış Nesne Dışa Aktarma Seçeneklerini Yoksay. Nesne dışa aktarma seçeneklerini uygulama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Dönüştürme Ayarları

Format

Belgenizdeki optimize edilmiş görüntülerin GIF, JPEG veya PNG'ye dönüştürme tercihlerini seçin. Her örnekte kullanılacak formatı InDesign'ın belirlemesini istiyorsanız Otomatik'i seçin.

Çözünürlük (PPI)

Görüntülerin piksel/inç (ppi) cinsinden çözünürlüğünü belirtin. Bu değer ne kadar yüksekse çözünürlük o kadar iyi olur. İşletim sistemleri, 72 ppi veya 96 ppi değerlerini standart olarak alırken, mobil aygıtlar için bu değer 132 ppi (iPad), 172 ppi (Sony Reader) ve 300 ppi (iPhone 4) değerinin üzerinde olabilir.
Seçilen her nesne için ppi değeri belirtebilirsiniz. Değerler 72, 96, 150 (şu anki tüm e-kitap cihazları için ortalama) ve 300'dür.

JPEG Seçenekleri

 • Biçimlendirme Yöntemi: Görüntünün bulunduğu dosya bir tarayıcıda açıldığında JPEG grafiklerinin ne kadar hızlı görüntüleneceğini belirtin. JPEG görüntülerinin aşamalı olarak görüntülenmesi ve ayrıntılarının görüntü indirildikçe artması için Aşamalı'yı seçin. Her JPEG dosyasının yalnızca indirildikten sonra görüntülenmesi için Aşamasız'ı seçin. Görüntü indirilene kadar bir yer tutucu görüntülenir.
 • Görüntü Kalitesi: Çıktıda oluşturulan her JPEG görüntüsü için gereken görüntü kalitesini seçin.

GIF Seçenekleri

 • Palet: GIF dosyalarını optimize ederken InDesign'ın renkleri nasıl işleyeceğini kontrol etmenize olanak sağlar. GIF formatı, 256 rengi aşmayan sınırlı bir renk paleti kullanır. Renk taklidi (ek renklere benzetmek için küçük spot renkleri seçme) olmadan grafikte temsili renk örnekleri kullanan palet oluşturmak için Bağdaşık (renk taklidi yok) öğesini seçin. Windows ve macOS sistem renklerinin bir alt kümesi olan web ile uyumlu bir renk paleti oluşturmak için Web'i seçin. Yerleşik sistem renk paletini kullanan bir palet oluşturmak için Sistem (Win) veya Sistem (Mac) öğesini seçin. Bu seçenek, beklenmeyen sonuçlara neden olabilir.
 • Tarama: Eksik satırları doldurarak görüntüleri aşamalı olarak yükleyin. Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız görüntü bulanık görünür ve tam çözünürlüğe ulaştıkça aşamalı olarak keskinleşir.

PNG Seçenekleri

Görüntü sıkıştırma ayarlarını devre dışı bırakın. Kayıpsız görüntüler veya saydamlık içeren nesneler için PNG'yi kullanın.

HTML ve CSS (Yalnızca Yeniden Akıtılabilir Mizanpaj formatı)

Basamaklı Stil Sayfaları (CSS), bir web sayfasındaki içeriklerin görünümünü kontrol eden formatlama kuralları koleksiyonudur. Sayfayı biçimlendirmek için CSS kullanarak içeriği sunumdan ayırabilirsiniz. 

Sınıfları HTML'ye dahil etme

HTML dosyasında sınıfların yer almasını istemiyorsanız bu seçeneği işaretleyin. Bu şekilde, HTML Dışa Aktarma işlemi sırasında etikette bulunan sınıf ve kimlik nitelikleri kaldırılır. HTML'deki gereksiz tüm div etiketleri de kaldırılır.

Sınıfları HTML'ye dahil et

Sınıfların HTML dosyasında yer alması için bu seçeneği işaretleyin.

CSS Oluştur

 • InDesign'ın dışa aktarılan dosyaya ait harici bir CSS oluşturmasını isteyip istemediğinizi belirtin. Belgenizi/kitabınızı CSS oluşturmadan EPUB'a dışa aktarırsanız HTML etiketlerinde yalnızca stillerle ilgili sınıflar işaretlenir; geçersiz kalan sınıflar oluşturulmaz.
 • Sayfa Boşluğu: Sayfanıza piksel cinsinden üst, alt, sol ve sağ kenar boşlukları ekleyin. Girilecek piksel sayısı 0 ile 10.000 arasında olmalıdır.

Yerel Geçersiz Kılmaları Koru

Eğik veya kalın gibi yerel format ekleyin.

Gömülebilir Font Ekle

E-kitaptaki gömülebilen tüm fontları ekler. Fontların içeriğinde fontun gömülebilir olup olmadığını belirleyen gömme bitleri bulunur.

Stil Sayfası Ekle

EPUB dışa aktarma işleminde kullanılacak mevcut CSS stil sayfasının URL'sini belirtin.
InDesign, CSS'nin mevcut veya geçerli olup olmadığını denetlemez.

Kaldır

Seçilen stil sayfasını kaldırın.

CSS (Yalnızca Sabit Mizanpaj formatı)

Stil Sayfası Ekle

EPUB dışa aktarma işleminde kullanılacak mevcut CSS stil sayfasının URL'sini belirtin.
InDesign, CSS'nin mevcut veya geçerli olup olmadığını denetlemez.

Kaldır

Seçilen stil sayfasını kaldırın.

JavaScript

JavaScript Dosyası Ekle

Mevcut bir JavaScript URL'si belirtin. InDesign, JavaScript varlığını veya geçerliliğini doğrulamaz. Bu nedenle JavaScript kurulumunuzun doğru olduğundan emin olun.

Kaldır

Seçili JavaScript'i kaldırın.

Meta Veri

Dışa aktarılan dosyaya belgedeki meta veriler (veya bir kitap seçildiyse stil kaynak belgesi) dahil edilir.

Genel

Tanımlayıcı

(Salt Okunur) Her EPUB belgesi benzersiz bir tanımlayıcı gerektirir. Benzersiz tanımlayıcı otomatik olarak oluşturulur ve görüntülenir.

Başlık

EPUB başlığını girin.

Oluşturan

EPUB'ı oluşturan kişinin adını girin.

Tarih

EPUB'ın oluşturulma tarihini girin.

Açıklama

EPUB için bir açıklama girin.

Yayıncı

e-Kitap meta verilerinde görünen yayıncı bilgilerini belirtin. Örneğin, yayıncı için bir URL belirtebilirsiniz.

Haklar

Telif hakkı bilgilerini bu alana girin.

Konu

EPUB'ın konusunu girin.

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik Meta Verileri

 • Erişilebilirlik Özelliği: İçeriğe uygulanabilen tüm erişilebilirlik özelliklerinin bir listesini sağlar.
 • Erişilebilirlik Riski: İçerikte bazı kullanıcılar için fizyolojik olarak tehlikeli olabilecek tüm risklerin bir listesini sağlar.
 • Erişim Modu: Kaynağın anlaşılmasına katkıda bulunan bilgilerin kaynakta nasıl kodlanacağını belirler.
 • Erişim Modu Yeterli: Bir kaynağın tüm düşünsel içeriğini anlamaya yetecek tek veya birleşik erişim modlarının listesi.
 • Erişilebilirlik Özeti: İçeriğin özetini sağlar.

Erişilebilirlik Kimlik Bilgileri

 • Uyumlu: DAISY tarafından belirlenen standartları belirtin.
 • Onaylayan: Kullanıcının adını girin.
 • Onaylayan Kimlik Bilgileri: Kullanıcının kimlik bilgilerini girin.
 • Onaylayan Rapor Bağlantısı: Oluşturulan raporun bağlantısını girin.

Görüntüleme Uygulaması

Sistem Varsayılanı

EPUB dosyaları için sistem varsayılan uygulamasıyla EPUB'ı açmak isterseniz bu seçeneği işaretleyin.

Uygulama Ekle

Sisteminizde yüklü olan ve EPUB formatını okuyabilen uygulamayı seçin.

Kaldır

Eklenmiş bir uygulamayı kaldırın.

EPUB Uygulaması

Sürüm

Desteklenir

Desteklenmez

Apple iBooks (macOS)

1.0.1

Evet

Oxygen (macOS ve Windows)

14.1 (macOS)

15 (Windows)

Evet

Kindle Previewer (macOS ve Windows)

2.92

Evet

Sigil (macOS ve Windows)

0.7.4

Evet

Kindle (macOS)

1.10.6

Hayır

VitalSource Bookshelf (macOS)

6.2

Hayır

Apple Book Proofer (macOS)

1.0.1

Gömülü fontlar içeren EPUB'ları kabul etmez

Adobe Digital Editions (Windows)

3.0.86137

Evet

Calibre (Windows)

1.26

Evet

Azardi (Windows)

2.0

Evet

Kobo (Windows)

3.6.0

Hayır

 1. InDesign Kullanıcı Kılavuzu
 2. InDesign'ı tanıyın
  1. InDesign'a giriş
   1. InDesign’daki yenilikler
   2. Sistem gereksinimleri
   3. Yaygın sorular
   4. Creative Cloud kitaplıklarını kullanma
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. InDesign'da çalışma alanınızı özelleştirme
   3. Araç kutusu
   4. Tercihleri ayarlama
   5. Dokunmatik çalışma alanı
   6. Varsayılan klavye kısayolları
   7. Belge kurtarma ve geri alma
 3. Belge oluşturma ve mizanpaj işlemleri
  1. Belgeler ve sayfalar
   1. Belge oluşturma
   2. Ana sayfalarla çalışma
   3. Belge sayfalarıyla çalışma
   4. Sayfa boyutu, kenar boşlukları ve taşma payını ayarlama
   5. Dosya ve şablonlarla çalışma
   6. Kitap dosyaları oluşturma
   7. Temel sayfa numaraları ekleme
   8. Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma
   9. QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme
   10. İçerik paylaşma
   11. Temel bir yönetilen dosya iş akışını anlama
   12. Belgeleri kaydetme
  2. Izgaralar
   1. Izgaralar
   2. Izgaraları formatlama
  3. Mizanpaj yardımcıları
   1. Cetveller
   2. Cetvelleri kullanarak nesneleri hizalama ve dağıtma
   3. Ölçü aracını kullanarak nesneleri ölçme
 4. İçerik ekleme
  1. Metin
   1. Çerçevelere metin ekleme
   2. Metni akıtma
   3. Güney Doğu Asya Dillerinde Oluşturulan Metinler
   4. InDesign'da Arapça ve İbranice özellikler
   5. Yola yazma oluşturma
   6. Madde işaretleri ve numaralandırma
   7. Glifler ve özel karakterler
   8. Metin kompozisyonu
   9. Metin değişkenleri
   10. QR kodları oluşturma
   11. Metni düzenleme
   12. Metni hizalama
   13. Metni nesnelere göre kaydırma
   14. Bağlantılı nesneler
   15. Bağlı içerik
   16. Paragrafları formatlama
   17. Karakterleri formatlama
  2. Tipografi
   1. InDesign'da fontları kullanma
   2. Karakter aralığı ve izleme
  3. Metni formatlama
   1. Metni formatlama
   2. Metne Otomatik Stil uygulama
   3. Stil Paketleri ile çalışma
   4. Sekmeler ve girintiler
  4. Metni gözden geçirme
   1. Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme
   2. InDesign'da düzenleme notları ekleme
   3. PDF yorumlarını içe aktarma
  5. Yazım denetimi ve dil sözlükleri
   1. Yazım denetimi, otomatik düzeltme ve dinamik yazım denetimi
   2. Sözlük ve sözcük oluşturma, ekleme ve bunları yönetme
   3. Sözlük tercihlerini değiştirme
   4. Duden sözlüğü
  6. Referans ekleme
   1. İçindekiler bölümü oluşturma
   2. Dipnotlar
   3. Dizin oluşturma
   4. Son notlar
   5. Resim yazıları
  7. Stiller
   1. Paragraf ve karakter stilleri
   2. Stilleri eşleme, dışa aktarma ve yönetme
   3. Nesne stilleri
   4. Gömme ve iç içe stiller
   5. Stillerle çalışma
   6. Satır aralığı
  8. Tablolar
   1. Tabloları formatlama
   2. Tablolar oluşturma
   3. Tablo ve Hücre stilleri
   4. Tabloları seçme ve düzenleme
   5. Tablo konturları ve dolguları
  9. Etkileşim
   1. Köprüler
   2. Dinamik PDF belgeleri
   3. Yer imleri
   4. Düğmeler
   5. Formlar
   6. Animasyon
   7. Çapraz referanslar
   8. PDF'leri yapılandırma
   9. Sayfa geçişleri
   10. Filmler ve sesler
  10. Grafikler
   1. Yolları ve şekilleri anlama
   2. Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   3. Kalem aracıyla çizim yapma
   4. Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama 
   5. Bileşik yollar ve şekiller
   6. Yolları düzenleme
   7. Kırpma yolları
   8. Köşe görünümünü değiştirme
   9. Çerçeveler ve nesneler
   10. Nesneleri hizalama ve dağıtma
   11. Bağlı ve gömülü grafikler
   12. AEM Assets'i entegre etme
  11. Renk ve saydamlık
   1. Renk uygulama
   2. İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma
   3. Renk örnekleriyle çalışma
   4. Mürekkepleri karıştırma
   5. Renk tonları
   6. Spot ve proses renkleri anlama
   7. Renkleri karıştırma
   8. Degradeler
   9. Saydam çizimleri düzleştirme
   10. Saydamlık efektleri ekleme
 5. Bulma ve değiştirme
  1. Metin bulma ve değiştirme
  2. Fontları bulma ve değiştirme
  3. Glifleri bulma ve değiştirme
  4. GREP ifadelerini ve sorgularını kullanarak bulma ve değiştirme
  5. Nesneleri bulma ve değiştirme
  6. Renk bulma ve değiştirme
  7. Bulma ve değiştirme için arama seçenekleri
 6. Paylaşma
  1. InDesign bulut belgeleriyle çalışma (Beta)
  2. InDesign bulut belgeleri hakkında sık sorulan sorular (Beta)
  3. Paylaşma ve iş birliği yapma        
  4. İnceleme için Paylaş
  5. Paylaşılan bir InDesign belgesini inceleme
  6. Geri bildirimleri yönetme 
 7. Yayımlama
  1. Yerleştirme, dışa aktarma ve yayımlama
   1. Publish Online
   2. Publish Online panosu
   3. Grafik ekleme ve kopyalama
   4. İçeriği EPUB için dışa aktarma
   5. Adobe PDF seçenekleri
   6. İçeriği HTML olarak dışa aktarma
   7. Adobe PDF olarak dışa aktarma
   8. JPEG formatında dışa aktarma
   9. HTML olarak dışa aktarma
   10. DPS ve AEM Mobile'a genel bakış
   11. Desteklenen Dosya Formatları
  2. Yazdırma
   1. Kitapçık yazdırma
   2. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   3. Belgeleri yazdırma
   4. Mürekkepler, ayrım ve ekran frekansı
   5. Üst baskı
   6. PostScript ve EPS dosyaları oluşturma
   7. Dosyaları teslim etmeden önce ön kontrolden geçirme
   8. Minik resimleri ve büyük boyutlu belgeleri yazdırma
   9. PDF'leri servis sağlayıcılar için hazırlama
   10. Renk ayrımlarını yazdırmak üzere hazırlama
 8. InDesign'ı genişletme
  1. Otomasyon
   1. Veri birleştirme
   2. Eklentiler
   3. InDesign’da Capture uzantısı
   4. Komut dosyası oluşturma
 9. Sorun giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Başlatma sırasında çökme
  3. Tercih klasörünün salt okunur olması sorunu
  4. Dosya sorunlarını giderme
  5. PDF dışa aktarılamıyor
  6. InDesign belgelerini kurtarma

InDesign belgesini EPUB (Sabit Mizanpaj veya Yeniden Akıtılabilir) formatında dışa aktarmayı öğrenin.

Kullanıcıların bir InDesign belgesini EPUB okuyucuda görüntüleyebilmesini sağlamak için belgeyi EPUB formatına verimli bir şekilde dışa aktarın. Gereksinimlerinize göre yeniden akıtılabilir ve sabit mizanpaj formatları arasında seçim yapın.

Yeniden akıtılabilir EPUB belgesi, EPUB okuyucunun içeriği görüntüleme aygıtına göre optimize ederek e-Ink aygıtları için ideal hale getirir. Bu format, okuyucuların metin fontunu ve boyutunu özelleştirmesine olanak tanır.

Sabit Mizanpaj formatı; ses, video ve Edge içeriklerini destekler. Grafik, metin, ses ve video belgelerinde iyi sonuçlar verdiğinden çocuk kitapları, yemek kitapları, ders kitapları ve çizgi romanlar için idealdir. Ayrıca gezinme düğmeleri, sayfa geçişleri, animasyonlar ve köprüler gibi kontroller içeren etkileşimli belgeleri de sabit mizanpaj formatında dışa aktarabilirsiniz.

Belgeyi EPUB formatında dışa aktarmak için Dışa Aktar komutunu kullanın.

Metin desteği

Sabit mizanpaj formatında dışa aktarmak üzere belge oluştururken desteklenen metin seçenekleri şunlardır:

 • Metin rasterleştirilmez. Bu, canlı metnin aranabilir ve seçilebilir olmasını sağlar
 • Canlı metin, yatay ve dikey olarak ölçeklenebilir
 • Sekme yönlendiricileri eklenebilir
 • Etiketlerde dil nitelikleri işaretlenir
 • Etiketler, CSS sınıflarıyla işaretlenir
 • Metindeki köprüler ve çapraz referanslar URL'lerde, metin bağlantılarında ve sayfalarda desteklenir

Sınırlamalar: EPUB'a dışa aktaracağınız belgelerinize metin eklerken şu sınırlamalara da dikkat etmelisiniz:

 • Tek bir glifte karakter aralığı desteklenmez ve bir sözcüğün tüm harfleri arasında harf aralığı olarak dağıtılır
 • OpenType özellikleriyle oluşturulmuş küçük büyük harf, tümü büyük harf ve kesirler gibi alternatif glifler sınırlı aygıt desteği nedeniyle desteklenmemektedir
 • Orta Doğu sağdan sola metin çerçeveleri tam olarak desteklenmemektedir

Japonca metin desteği

Sabit mizanpaj formatına dışa aktarma için kullanılabilecek Japonca özelliği seçenekleri şunlardır:

 • Ruby metin canlıdır ve çıktıda rasterleştirilmez
 • Warichu, Canlı metinde desteklenmektedir
 • Karakter dönüşü, Canlı metinde desteklenmektedir
 • Bileşik fontlar desteklenmektedir
 • Dikey Metin Çerçeveleri, döndürülmüş gilfler de dahil olmak üzere desteklenmektedir

Sınırlamalar: EPUB'a dışa aktaracağınız belgelerinize Japonca metin eklerken şu sınırlamalara da dikkat etmelisiniz:

 • Japonca Tate-Chu-Yoko, dikey metin çerçevelerinde desteklenmemektedir
 • True Type fontları kullanıldığında Japonca ideografik karakterler konumlarını kaybetmektedir
 • Japonca Kenten fontu, canlı metinde rasterleştirilmektedir

Sabit mizanpaj formatında dışa aktarmak üzere belge oluştururken desteklenen köprü seçenekleri şunlardır:

 • Metin tabanlı köprüler ve çapraz referanslar
 • Nesne tabanlı köprüler
 • Metin ve nesne tabanlı köprüler için sayfalara yönlendirilen köprüler

Dışa aktarma işleminde, EPUB çıktısında sağlanan gezinme özellikleri şunlardır:

NAV yer işaretleri

NAV işaretleri, sabit Mizanpaj ve yeniden akıtılabilir formatlar için Nesne Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunda belirtilen epub:tür değerlerine göre oluşturulur.

Değerin yalnızca ilk örneği işaretlere eklenir.

EPUB 2

InDesign, OPF dosyasında EPUB 2 bölümü için destek sunar. InDesign, kapağı ve basılı İçindekiler seçeneğini otomatik olarak algılar. Metin türünü belirlemek için InDesign Nesne Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunda belirtilen epub:tür değerlerini kullanır.

NAV sayfa listesi

(Sabit Mizanpaj formatı). InDesign, sayfa numarası dizilerini söz konusu sayfadan oluşturulan XHTML dosyalarıyla eşleyerek bir sayfa listesi oluşturur.

Kitap için CSS oluşturma

Bir kitabı EPUB'a dışa aktarma işlemi sırasında, kitaptaki her belge için bir CSS oluşturulur. Her belge CSS'si, belgeye özel stilleri tanımlar. İşlemde aynı zamanda kitaptaki tüm belgelerde kullanılan ortak stilleri içeren bir de kalıp CSS oluşturulur.

Nesne Dışa Aktarma Seçenekleri

Nesne Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusundaki seçenekleri bir belgedeki nesnelerin EPUB dışa aktarma işlemi sırasında nasıl işleneceğini belirtmek için kullanın.

 1. Nesne Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunu açıp (Nesne > Dışa Aktarma Seçenekleri) EPUB ve HTML bölümüne gidin.

 2. Mizanpajdaki Görünümü Koru listesinde aşağıdaki seçenekler arasından tercihinizi yapın:

  Varsayılan

  Nesnenin işlenişi Dışa Aktar iletişim kutusundaki ayarlara göre belirlenir.
  Yeniden akıtılabilir formatta, Dönüştürme sekmesindeki ayarlarla kontrol edilir.

  Grafik Nesneler için Varolan Görüntüyü Kullan

  Nesnede bir görüntü varsa ve görüntü EPUB dışa aktarma için uygunsa (JPG, PNG, GIF) kabın stili CSS kullanılarak belirlenir ve görüntü işlenmez.

  Kabı Rasterleştir

  Bu seçenek, Yeniden Akıtılabilir Dışa Aktarma/Dönüştürme bölümündeki Mizanpajdaki Görünümü Koru ile aynıdır. Tüm nesne rasterleştirilir ve bu sayede görünümü korunur. Nesne bir metin çerçevesiyse metin artık canlı metin olmaktan çıkar.

  İçeriği Rasterleştir

  Nesnenin içeriği rasterleştirilir ancak nesne veya kabın stili CSS ile kontrol edilir ve nesne InDesign'da olduğu gibi görüntülenmeyebilir.

 3. (Yeniden Akıtılabilir EPUB) Dahili sabit içeriği olmayan bir görüntü gibi bir nesnenin en boy oranını korumak için Boyut listesinde şu seçenekler arasından tercihinizi yapın:

  Yok

  Nesneden eşlenen etiket için CSS genişliği veya yüksekliği belirtilmez. Nesne boyutu, varsa CSS kurallarına göre, dahili içerik tarafından belirlenir; en-boy oranı korunmaz.

  Varsayılan

  Dışa Aktar iletişim kutusu/ Nesne sekmesindeki ayarlar CSS Boyutunubelirler.

  Sabit

  CSS Boyutu, nesnenin punto cinsinden boyutları hesaplanıp aynı boyutların CSS'de piksel olarak tanımlanmasıyla belirlenir. Nesnenin en-boy oranı korunur.

  Metin Akışına Göre

  CSS genişliği, nesnenin genişliği metin akışı içeren metin çerçevesinin genişliğine göre yüzde olarak ifade edilerek belirlenir. Nesnenin en-boy oranı korunur.

  Metin Boyutuna Göre

  CSS yüksekliği, nesnenin punto cinsinden ölçülen yüksekliği em başına 12 puntoda ems'ye dönüştürülerek belirlenir. Nesnenin en-boy oranı korunur.

  Özel Genişlik/Yükseklik

  Geçerli CSS birimleri şunlardır: cm, mm, inç, punto, %, px, vh, vw, vmin ve vmax. Nesnenin en-boy oranı korunur.

Not:
 • Bu seçenekler, ana akış metin çerçeveleri için geçerli değildir.
 • Edge Animate içeren nesneler göreli ölçümleri desteklemez.

EPUB kaynakları

EPUB formatı hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantıları kullanın.

Benzer konular

Adobe InDesign ile e-kitaplarbroşürlerel ilanlarıkartpostallarposterleretkileşimli sayfa mizanpajları ve birçok içerik oluşturun ve yayımlayın.

Bir sorunuz ya da fikriniz mi var?

Topluluğa Sorun

Görüşlerinizi almak isteriz. Adobe InDesign Topluluğu ile düşüncelerinizi paylaşın. 

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?