Animasyon efektleri, nesneleri dışa aktarılan SWF dosyalarına taşımanıza olanak sağlar. Örneğin, bir görüntüye görüntüyü ekranın sol tarafında küçülerek ve dönerek uçurabileceğiniz bir hareket hazır ayarı uygulayabilirsiniz. Belgelere animasyon uygulamak için aşağıdaki araç ve panelleri kullanın.

Animasyonu görüntülemek için Oynat düğmesini tıklatın
Animasyonu görüntülemek için Oynat düğmesini tıklatın

Animasyon paneli

Bir hareket hazır ayarı ekleme ve süre ve hız gibi ayarları düzenleme.

Doğrudan Seçim aracı ve Kalem aracı

Animasyonlu nesnenin izlediği yolu düzenleyin.

Zamanlama paneli

Bir sayfadaki nesnelerin animasyon uygulama sırasını belirleyin.

Önizleme paneli

Bir InDesign panelinde animasyonu görüntüleyin.

Not:

InDesign'da ekleyebileceğiniz ilgili bir animasyon türü, düğme rollover efektidir. Daha fazla bilgi için bkz. Düğmeler oluşturma.

Infiniteskills.com'dan Jeff Witchel Mizanpajları canlandırma konusunda genel bilgiler sağlayan bir video sunuyor.

Hareket hazır ayarlarıyla belgelere animasyon uygulama

Hareket hazır ayarları, nesnelere hızlı bir şekilde uygulayabileceğiniz önceden yapılmış animasyonlardır. Hareket hazır ayarlarını uygulamak ve süre ve hız gibi animasyon ayarlarını değiştirmek için Animasyon panelini kullanın. Animasyon paneli, animasyonlu bir nesnenin ne zaman oynayacağını belirlemenize de olanak sağlar.

Bu hareket hazır ayarları, Adobe Flash CS5 Professional'daki hazır ayarların aynısıdır. Flash Professional'da oluşturulmuş herhangi bir özel hareket hazır ayarını içe aktarabilirsiniz. Ayrıca, oluşturduğunuz hareket hazır ayarlarını kaydedip InDesign veya Flash Professional'da kullanabilirsiniz.

Not:

Animasyon özellikleri yalnızca Adobe Flash Player'a (.SWF) dışa aktarırken desteklenir. Etkileşimli PDF'ye dışa aktarırken desteklenmez. Bir PDF dosyasına animasyon efektleri eklemek için bir seçimi InDesign'dan SWF dosyası olarak dışa aktarın ve bu SWF dosyasını InDesign belgesine yerleştirin.

 1. Animasyon uygulamak istediğiniz nesneyi belgenize yerleştirin.

 2. Animasyon panelinde (Pencere > Etkileşimli > Animasyon), Hazır Ayar menüsünden bir hareket hazır ayarı seçin.

 3. Hareket hazır ayarı seçeneklerini belirtin.

 4. Hareket yolunu düzenlemek için Kalem aracı ve Doğrudan Seçim aracını kullanın.

 5. Animasyon efektlerinin sırasını belirlemek için Zamanlama panelini kullanın.

 6. InDesign'da animasyonu önizlemek için Önizleme panelini kullanın.

Bir nesnenin animasyonunu kaldırmak için nesneyi seçin ve Animasyon panelinde Sil simgesini tıklatın.

Not:

Netleş gibi belirli animasyon efektleri sayfa geçişi veya sayfa kıvrımı ile birleştirildiğinde, animasyon dışa aktarılan SWF dosyasında veya Önizleme panelinde beklenen sonucu vermeyebilir. Örneğin, "netleş" efektine ayarlanmış nesneler sayfa çevrilirken görünmez durumda olmaları gerekirken görünür olabilirler. Bu çakışmayı önlemek için, sayfa geçişlerini animasyon içeren sayfalarda kullanmayın ve SWF Dışa Aktarma iletişim kutusunda Etkileşimli Sayfa Kıvrımını Dahil Et seçeneğini kapatın. Sayfa geçişleri ve sayfa kıvırmayla doğru çalışmayabilecek hareket hazır ayarları, Görün, Netleş, çeşitli Soldur hazır ayarları, 2D'de Yakınlaştır ve Kalem Hareketi'dir.

Seçili nesneleri hareket yollarına dönüştürme

Bir nesne ve yolu seçerek ve onu bir hareket yoluna dönüştürerek animasyon oluşturabilirsiniz. İki dikdörtgen gibi, iki kapalı yol seçerseniz, üstteki yol hareket yolu haline gelir.

 1. Animasyon eklemek istediğiniz nesneyi ve hareket yolu olarak kullanmak istediğiniz yolu seçin.

  İkiden fazla seçili nesneyi dönüştüremezsiniz.

 2. Animasyon panelinde Hareket Yollarına Dönüştür düğmesini  tıklatın.

 3. Animasyon panelinde ayarları değiştirin.

Hareket hazır ayar seçenekleri

Hareket hazır ayarı seçenekleri Animasyon panelinde görünür. Gelişmiş ayarları görüntülemek için Özellikler seçeneğini tıklatın.

Ad

Animasyon için ad belirtin. Açıklayıcı bir isim belirtmek özellikle animasyonu tetikleyen bir eylem ayarlarken yararlıdır.

Hazır Ayar

Önceden tanımlanmış hareket ayarları listesinden seçin.

Olaylar

Varsayılan olarak, sayfa SWF dosyasında açıldığında animasyonlu nesnenin oynatılacağı anlamına gelen Sayfa Yüklendiğinde seçeneği seçilidir. Animasyonu sayfa tıklatıldığında tetiklemek için Sayfa Tıklatıldığında seçeneğini belirleyin. Nesnenin kendisi tıklatıldığında veya fareyle üzerine gelindiğinde animasyonu tetiklemek için Tıklatıldığında (Kendisi) veya Üzerine Gelindiğinde (Kendisinin) seçeneğini belirleyin. Animasyonu tetikleyen bir düğme eylemi oluşturursanız, Düğmedeyken Olayı seçeneği seçilir. (Bkz. Düğmelere eylem ekleme.) Animasyonu başlatmak için birden çok olay belirtebilirsiniz.

Üzerine Gelindiğinde (Kendisinin) olayını seçerseniz, Üzerinden Kaldırıldığında ters çevir seçeneğini de seçebilirsiniz. Bu seçenek, fare nesneden kaydırıldığında animasyonun eylemini ters çevirir.

Düğme Tetikleyici Oluştur

Animasyonu varolan bir nesne veya düğmeden tetiklemek için bu düğmeyi tıklatın. Düğme Tetikleyici Oluştur  seçeneğini tıklattıktan sonra animasyonu tetikleyen nesneyi tıklatın. Gerekirse, nesne bir düğmeye dönüştürülür ve Düğmeler paneli açılır.

Süre

Animasyonun ne kadar süreceğini belirtin.

Oynat

Animasyonun kaç defa oynayacağını belirtin ya da animasyonun durdurulana kadar oynamasını sağlayan Döngü seçeneğini belirleyin.

Hız

Animasyon hızının sabit mi (Yok), yavaş başlayıp artan mı (Artan Hareket) yoksa sonunda yavaşlayan (Azalan hareket) bir hızda mı olacağını belirlemek için bir seçenek belirleyin.

Not:

Özellikler genişletildiğinde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Animasyon

Animasyonun başlangıç noktası olarak nesnenin geçerli özelliklerini (ölçek yüzdesi, dönüş açısı ve konum) kullanmak için Geçerli Görünümden seçeneğini belirleyin.

Animasyonun bitiş noktası olarak nesnenin özelliklerini kullanmak için Geçerli Görünüme seçeneğini belirleyin. Bu seçeneği kullanmak özellikle slayt gösterilerinde yararlıdır. Örneğin, basılı belgenin görünümünü geliştirerek, sayfadan uçan nesneler panoda değil sayfada görünür

Nesnenin geçerli özelliklerini animasyonun başlangıç noktası ve nesnenin konumunu bitiş noktası olarak kullanmak için Geçerli, Konuma seçeneğini belirleyin. Bu seçenek, Geçerli Görünümden seçeneğine benzer, ancak nesne geçerli konumunda sonlanır ve hareket yolu kenardan uzaktadır. Bu seçenek, özellikle bulanıklaşma ve solma gibi bazı hazır ayarlar kullanıldığında, nesnenin animasyonun sonunda istenmeyen bir durumda kalmasının önlenmesi için yararlıdır.

Not:

Hareket yolunun sonundaki temsilciyi görüntülemek için Animasyon panelinin alt tarafındaki Animasyon Temsilcisini Göster  simgesini tıklatın.

Animasyon ayarları
Animasyon ayarları

A. Animasyondan önce nesne ve yol B. Geçerli Görünümden C. Geçerli Görünüme D. Geçerli Konuma 

Döndürme

Nesnenin animasyon sırasında tamamlayacağı dönüş açısını belirtin.

Başlangıç

Animasyonlu nesne üzerindeki hareket yolunun başlangıç noktasını belirlemek için temsil kullanın.

Ölçek

Oynatma sırasında nesnenin boyut olarak büyüyeceğini mi yoksa küçüleceğini mi belirten bir yüzde değeri seçin.

Opaklık

Animasyonun düz mü kalacağını (Yok), aşamalı olarak mı görünür olacağını (Netleş) ya da aşamalı olarak mı görünmez olacağını (Sol) belirleyen bir seçenek seçin.

Görünürlük

Bir nesneyi oynatma öncesi veya sonrası görünmez yapmak için Animasyona Kadar Gizle veya Animasyondan Sonra Gizle seçeneğini işaretleyin.

Hareket hazır ayarlarını yönetme

Animasyon ayarlarını InDesign'da kolayca yeniden kullanabileceğiniz hareket hazır ayarları olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıca, Flash Professional'da açılabilen veya diğer InDesign kullanıcılarıyla paylaşılabilen XML dosyalarının hazır ayarlarını da içe aktarabilirsiniz.

Hareket hazır ayarlarını yeniden kullanmak için kaydetme

Özel hazır ayarlar Animasyon panelindeki Hazır Ayarlar menüsünün üstünde görünür.

 1. Animasyon panelinde, gerektiğinde ayarları değiştirin.

 2. Animasyon paneli menüsünden Kaydet'i seçin.

 3. Hazır ayar için bir ad yazın ve Tamam düğmesini tıklatın.

Özel hareket hazır ayarlarını silme

Kaydettiğiniz, çoğalttığınız veya içe aktardığınız hareket hazır ayarlarını silmek için Hazır Ayarları Yönet iletişim kutusunu kullanın. InDesign'da yüklü, köşeli parantez içindeki hareket hazır ayarlarını silemezsiniz. Bir hareket hazır ayarını sildiğinizde, hem Hazır Ayarlar menüsünde hem de bilgisayardan silinir.

 1. Animasyon paneli menüsünden Hazır Ayarları Yönet'i seçin.

 2. Silmek istediğiniz hazır ayarı seçin ve Sil'i tıklatın.

Hareket hazır ayarlarını çoğaltma

 1. Animasyon paneli menüsünden Hazır Ayarları Yönet'i seçin.

 2. Çoğaltmak istediğiniz hazır ayarı seçin ve Çoğalt'ı tıklatın.

Hareket hazır ayarlarını XML dosyaları olarak kaydetme

Diğer InDesign kullanıcılarıyla bir hareket hazır ayarı paylaşmak istiyorsanız veya hareket hazır ayarını Flash Professional'da açmak istiyorsanız hareket hazır ayarlarını XML dosyaları olarak kaydetmek yararlıdır.

Bir hareket hazır ayarını bir XML dosyası olarak kaydettiğinizde, hareket yolu Süre, Hız, Ölçek, Dönüş ve Opaklık ayarlarıyla birlikte kaydedilir.

 1. Animasyon paneli menüsünden Hazır Ayarları Yönet'i seçin.

 2. Bir hazır ayar seçin ve Farklı Kaydet'i tıklatın.

 3. Hareket hazır ayarının adını ve konumunu belirtin ve Kaydet'i tıklatın.

Hareket hazır ayarlarını içe aktarma

InDesign veya Flash Professional'dan XML dosyaları olarak dışa aktarılan hareket hazır ayarlarını içe aktarabilirsiniz.

 1. Animasyon paneli menüsünden Hazır Ayarları Yönet'i seçin.

 2. Yükle'yi tıklatın.

 3. İçe aktarmak istediğiniz .xml dosyasını çift tıklatın.

Hareket yolunu düzenleme

Animasyonu olan bir nesne seçtiğinizde, hareket yolu nesnenin yanında görünür.

Hareket Yolu
Hareket Yolu

A. Başlangıç noktası B. Bitiş noktası 
 1. Bir hareket yolunu düzenlemek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir yolu düzenliyormuş gibi bir hareket yolunu düzenlemek için de Doğrudan Seçim aracını veya Kalem aracını kullanın. Bkz. Yolları düzenleme.

  • Varolan bir yoldan bir hareket yolu oluşturmak için bir yol ve nesne seçin ve Animasyon panelindeki Hareket Yollarına Dönüştür düğmesini  tıklatın.

  • Yolun yönünü değiştirmek için Animasyon panelindeki Özellikler'i tıklatın ve ardından Animasyon menüsünden bir ayar seçin. (Bkz. Hareket hazır ayar seçenekleri.) Ayrıca, hareket yolunu seçebilir ve Nesne > Yollar > Yolu Ters Çevir'i seçebilirsiniz. Nesneyi taşımadan yolu ters çevirmek istiyorsanız, animasyonu kaldırın, yolu ters çevirin ve animasyonu yineleyin.

Animasyon sırasını değiştirmek için Zamanlama panelini kullanma

Animasyonlu nesneler oynarken sırasını değiştirmek için Zamanlama panelini kullanın. Zamanlama paneli, her animasyona atanan sayfa olaylarına bağlı geçerli formalardaki animasyonları listeler. Örneğin, sayfa yüklendiğinde gerçekleşen animasyonlar kümesini ve ardından sayfa tıklatıldığında gerçekleşen bir diğer animasyon kümesini değiştirebilirsiniz.

Animasyonlu nesneler oluşturuldukları sırada listelenir. Sayfa Yüklendiğinde olayı için listelenen animasyonlar varsayılan olarak ardışık gerçekleşir. Sayfa Tıklatıldığında olayı için listelenen animasyonlar sayfa her tıklatıldığında sırayla oynatılır.

Animasyon sırasını değiştirebilir, nesneleri aynı anda oynatabilir ve animasyonu geciktirebilirsiniz.

 1. Zamanlama panelini görüntülemek için Pencere > Etkileşimli > Zamanlama'yı seçin.

 2. Sayfa Yüklendiğinde olayının mı yoksa Sayfa Tıklatıldığında olayının mı zamanlamasının düzenleneceğini belirlemek için Olay menüsünden bir seçenek seçin.

  Sayfa Yüklendiğinde ve Sayfa Tıklatıldığında yalnızca bu olaya bir veya daha fazla öğe atandıysa görünür.

 3. Zamanlamayı düzenlemek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Animasyon sırasını değiştirmek için öğeleri listede aşağı veya yukarı sürükleyin. İlk olarak üstteki öğelere animasyon uygulanır.

  • Animasyonu ileri bir zamana atmak için öğeyi seçin ve gecikme saniyesini belirleyin.

  • Birden çok animasyonlu nesneyi birlikte oynatmak için listeden öğeleri seçin ve öğeleri bağlamak için Birlikte Oynat düğmesini  tıklatın. Bir öğe aralığı seçmek için Shift tuşunu basılı tutup tıklatın ve bitişik olmayan öğeleri seçmek için Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşlarına basılı tutup tıklatın.

  • Bir veya daha çok bağlı öğeyi birlikte oynatmaktan vazgeçerseniz öğeleri seçin ve Ayrı olarak oynat düğmesini  tıklatın.

  • Bağlı öğeleri belirli bir süre için veya döngüde oynatmak için birbirine bağlı tüm öğeleri seçin ve animasyonun kaç defa oynatılacağını belirleyin veya Döngü'yü seçin.

  • Animasyonu tetikleyecek olayları değiştirmek için öğeyi seçin ve Sayfa Yüklendiğindeye Yeniden Ata veya Sayfa Tıklatıldığındaya Yeniden Ata'yı seçin.

  • Bir öğeyi geçerli olarak seçili bir olaydan kaldırmak için (Sayfa Yüklendiğinde veya Sayfa Tıklatıldığında) Öğeyi Kaldır'ı seçin. Öğe hiçbir olaya atanmamışsa, Olay menüsünden seçebileceğiniz Atanmamış kategorisinde görünür.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi