Adobe InDesign, fareyi kullanmadan belgelerde hızlıca çalışmanıza yardım eden kısayollar sağlar. Birçok klavye kısayolu menüdeki komut adlarının yanında görünür. Varsayılan InDesign kısayol kümesini, QuarkXPress 4.0 ya da PageMaker 7.0 kısayol kümesini ya da kendi oluşturduğunuz bir kısayol kümesini kullanabilirsiniz. Kısayol kümelerini aynı platformda InDesign kullanan diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

InDesign , fareyi kullanmadan belgelerde hızlıca çalışmanıza yardım eden kısayollar sağlar. Birçok klavye kısayolu menüdeki komut adlarının yanında görünür. Varsayılan InDesign kısayol kümesini veya kendi oluşturduğunuz kısayol kümesini kullanabilirsiniz. Kısayol kümelerini aynı platformda InDesign kullanan diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Araç tuşları

Not:

Klavye Kısayolları iletişim kutusunda Kümeyi Göster'i seçerek geçerli klavye kümesinin listesini oluşturabilirsiniz. Bu seçenek özellikle özel kısayolların kopyasını yazdırmak için kullanışlıdır.

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Not:

Pencere > Yardımcı Programlar > Araç İpuçları'nı seçin, sonra da kısayolunu ve değiştirici tuşlarını görmek için bir araç seçin.

Araç

Windows

Mac OS

Seçim aracı

V, Esc

V, Esc

Doğrudan Seçim aracı

A

A

Seçim Aracı ve Doğrudan Seçim aracı arasında geçiş

Ctrl+Sekme

Command+Control+Tab

Sayfa aracı

Shift+P

Shift+P

Aralık aracı

U

U

Kalem aracı

P

P

Bağlantı Noktası Ekleme aracı

=

=

Bağlantı Noktası Ekleme aracı

=

= (sayısal tuş takımında)

Bağlantı Noktası Silme aracı

-

-

Bağlantı Noktası Silme aracı

-

Yön Noktası Dönüştürme aracı

Shift+C

Shift+C

Yazım aracı

T

T

Yola Yazma aracı

Shift+T

Shift+T

Kurşun Kalem aracı (Not aracı)

N

N

Çizgi aracı

\

\

Dikdörtgen Çerçeve aracı

F

F

Dikdörtgen aracı

M

M

Elips aracı

L

L

Döndürme aracı

R

R

Ölçek aracı

S

S

Yamultma aracı

O

O

Serbest Dönüştürme aracı

E

E

Damlalık aracı

I

I

Ölçü aracı

K

K

Degrade aracı

G

G

Makas aracı

C

C

El aracı

H

H

El aracını geçici olarak seçer

Boşluk çubuğu (Mizanpaj modu), Alt (Metin modu) ya da Alt+Boşluk çubuğu (her iki mod)

Boşluk çubuğu (Mizanpaj modu), Option (Metin modu) ya da Option+Boşluk çubuğu (her iki mod)

Yakınlaştırma aracı

Z

Z

Yakınlaştırma aracını geçici olarak seçer

Ctrl+Boşluk Çubuğu

Command+Boşluk çubuğu

Dolgu ve Kontur arasında geçiş

X

X

Dolgu ile Konturu Değiştir

Shift+X

Shift+X

Biçimlendirme Kabı Etkiler ile Biçimlendirme Metni Etkiler arasında geçiş yapma

J

J

Renk Uygula

, [virgül]

, [virgül]

Degrade Uygula

. [nokta]

. [nokta]

Hiç Renk Uygulama

/

/

Normal Görünüm ile Önizleme Modu arasında geçiş yapma

W

W

Çerçeve Izgarası aracı (yatay)

Y

Y

Çerçeve Izgarası aracı (dikey)

Q

Q

Degrade Geçiş Yumuşatma aracı

Shift+G

Shift+G

Nesne seçme ve taşıma tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Seçim Aracı veya Doğrudan Seçim aracını geçici olarak seçme (son kullanılan)

Herhangi bir araç (seçim araçları dışında)+Ctrl

Herhangi bir araç (seçim araçları dışında)+ Command

Grup Seçimi aracını geçici olarak seçme

Doğrudan Seçim aracı+Alt ya da Kalem, Bağlantı Noktası Ekleme veya Bağlantı Noktasını Silme aracı+Alt+Ctrl

Doğrudan Seçim aracı+Option ya da Kalem, Bağlantı Noktası Ekleme veya Bağlantı Noktasını Silme aracı+Option+Command

Seçili içeriğin kabını seçme

Esc tuşuna basın veya çift tıklatın

Esc tuşuna basın veya çift tıklatın

Seçili kabın içeriğini seçme

Shift+Esc tuşuna basın veya çift tıklatın

Shift+Esc tuşuna basın veya çift tıklatın

Birden çok nesne seçimine ekleme ya da seçimden çıkarma

Seçim, Doğrudan seçim ya da Grup Seçimi aracı+Shift basılıyken tıklatın (seçimi kaldırmak için orta noktayı tıklatın)

Seçim, Doğrudan seçim ya da Grup Seçimi aracı+Shift basılıyken tıklatın (seçimi kaldırmak için orta noktayı tıklatın)

Seçimi çoğaltma

Seçim, Doğrudan seçim ya da Grup Seçimi aracı+Alt tuşu basılıyken sürükleyin*

Seçim, Doğrudan seçim ya da Grup Seçimi aracı+Option tuşu basılıyken sürükleyin*

Seçimi çoğaltma ve kaydırma

Alt+Sol Ok, Sağ Ok, Yukarı Ok ya da Aşağı Ok tuşu

Option+Sol Ok, Sağ Ok, Yukarı Ok ya da Aşağı Ok tuşu

Seçimi 10 defa çoğaltma ve kaydırma**

Alt+Shift+Sol Ok, Sağ Ok, Yukarı Ok ya da Aşağı Ok tuşu

Option+Shift+Sol Ok, Sağ Ok, Yukarı Ok ya da Aşağı Ok tuşu

Seçimi taşıma**

Sol Ok, Sağ Ok, Yukarı Ok ya da Aşağı Ok tuşu

Sol Ok, Sağ Ok, Yukarı Ok ya da Aşağı Ok tuşu

Seçimi 1/10'luk aralıklarla taşıma**

Ctrl+Shift+Sol Ok, Sağ Ok, Yukarı Ok ya da Aşağı Ok tuşu

Command+Shift+Sol Ok, Sağ Ok, Yukarı Ok ya da Aşağı Ok tuşu

Seçimi 10 defa taşıma**

Shift+Sol Ok, Sağ Ok, Yukarı Ok ya da Aşağı Ok tuşu

Shift+Sol Ok, Sağ Ok, Yukarı Ok ya da Aşağı Ok tuşu

Belge sayfasından kalıp sayfası öğesini seçme

Seçim ya da Doğrudan Seçim aracı+Ctrl+Shift tuşu basılıyken tıklatın

Seçim ya da Doğrudan Seçim aracı+Command+Shift tuşu basılıyken tıklatın

Arkadaki ya da öndeki bir sonraki nesneyi seçme

Seçim aracı+Ctrl tuşu basılıyken tıklatın ya da Seçim aracı+Alt+Ctrl tuşu basılıyken tıklatın

Seçim aracı+Command tuşu basılıyken tıklatın ya da Seçim aracı+Option+Command tuşu basılıyken tıklatın

Öyküde bir sonraki ya da bir önceki çerçeveyi seçme

Alt+Ctrl+Page Down/ Alt+Ctrl+Page Up

Option+Command+Page Down/ Option+Command+Page Up

Öyküde ilk ya da son çerçeveyi seçme

Shift+Alt+Ctrl+Page Down/ Shift+Alt+Ctrl+Page Up

Shift+Option+Command+Page Down/ Shift+Option+Command+Page Up

*Hareketi 45°'lik açılarla sınırlamak için Shift tuşuna basın.

**Bu değer Düzen > Tercihler > Birimler ve Artımlar (Windows) ya da InDesign > Tercihler > Birimler ve Artımlar (Mac OS) seçeneği kullanılarak belirlenir.

Nesne dönüştürme tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Seçimi çoğaltma ve dönüştürme

Dönüştürme aracı+Alt tuşu basılıyken sürükleyin*

Dönüştürme aracı+Option tuşu basılıyken sürükleyin*

Dönüştürme aracı iletişim kutusunu görüntüleme

Nesneyi seçin+Araç Kutusundaki Ölçek aracı, Döndürme aracı ya da Yamultma aracını çift tıklatın

Nesneyi seçin+Araç Kutusundaki Ölçek aracı, Döndürme aracı ya da Yamultma aracını çift tıklatın

Ölçeği %1 artırımlarla küçültme

Ctrl+,

Command+,

Ölçeği %5 artırımlarla küçültme

Ctrl+Alt+,

Command+Option+,

Ölçeği %1 artırımlarla büyütme

Ctrl+.

Command+.

Ölçeği %5 artırımlarla büyütme

Ctrl+Alt+.

Command+Option+.

Çerçeveyi ve içeriği yeniden boyutlandırma

Seçim aracı+Ctrl tuşu basılıyken sürükleyin

Seçim aracı+Command tuşu basılıyken sürükleyin

Çerçeveyi ve içeriği oranlı şekilde yeniden boyutlandırma

Seçim aracı+Shift+Ctrl tuşu basılıyken sürükleyin

Seçim aracı+Shift+Command tuşu basılıyken sürükleyin

Oranları koruma

Elips aracı, Çokgen aracı ya da Dikdörtgen aracı+Shift tuşu basılıyken sürükleyin

Elips aracı, Çokgen aracı ya da Dikdörtgen aracı+Shift tuşu basılıyken sürükleyin

Görüntüyü Yüksek Kaliteli Görüntüleme'den Hızlı Görüntüleme'ye geçirme

Ctrl+Alt+Shift+Z

Command+Option+Shift+Z

*Dönüştürme aracı seçtikten sonra fare düğmesini basılı tutun ve sonra Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarken sürükleyin. Hareketi 45° açılarla sınırlamak için Shift tuşuna basın.

Yol ve çerçeve düzenleme tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Yön Noktası Dönüştürme aracını geçici olarak seçme

Doğrudan Seçim aracı+Alt+Ctrl ya da Kalem aracı+Alt

Doğrudan Seçim aracı+Option+Command ya da Kalem aracı+Option

Bağlantı Noktası Ekleme ve Bağlantı Noktasını Silme aracı arasında geçici olarak geçiş yapma

Alt

Option

Bağlantı Noktası Ekleme aracını geçici olarak seçme

Makas aracı+Alt

Makas aracı+Option

İşaretçi yol ya da bağlantı noktası üzerindeyken Kalem aracını seçili tutma

Kalem aracı+Shift tuşu

Kalem aracı+Shift tuşu

Çizerken bağlantı noktasını ve tutamaçları taşıma

Kalem aracı+boşluk tuşu

Kalem aracı+boşluk tuşu

Kontur panelini görüntüleme

F10

Command+F10

Tablo kısayolları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Sürüklerken satır ya da sütun ekleme ya da silme

Satır ya da sütun kenarlığını çizmeye başlayın ve sonra sürüklerken Alt tuşunu basılı tutun

Satır ya da sütun kenarlığını çizmeye başlayın ve sonra sürüklerken Option tuşunu basılı tutun

Tablonun boyutunu değiştirmeden satır ya da sütunları yeniden boyutlandırma

Shift tuşu basılıyken iç satır ya da sütun kenarlığını sürükleyin

Shift tuşu basılıyken iç satır ya da sütun kenarlığını sürükleyin

Satırları ya da sütunları orantılı şekilde yeniden boyutlandırma

Shift tuşu basılıyken sağ ya da alt tablo kenarlığını sürükleyin

Shift tuşu basılıyken sağ ya da alt tablo kenarlığını sürükleyin

Bir sonraki/bir önceki hücreye gitme

Sekme/Shift+Sekme

Sekme/Shift+Sekme

Sütundaki ilk/son hücreye gitme

Alt+Page Up/ Alt+Page Down

Option+Page Up/ Option+Page Down

Satırdaki ilk/son hücreye gitme

Alt+Home/ Alt+End

Option+Home/ Option+End

Çerçevedeki ilk/son satıra gitme

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Bir hücre yukarı/aşağı gitme

Yukarı Ok/Aşağı Ok

Yukarı Ok/Aşağı Ok

Bir hücre sola/sağa gitme

Sol Ok/Sağ Ok

Sol Ok/Sağ Ok

Geçerli hücrenin üstündeki/altındaki hücreyi seçme

Shift+Yukarı Ok/ Shift+Aşağı Ok

Shift+Yukarı Ok/ Shift+Aşağı Ok

Geçerli hücrenin sağındaki/solundaki hücreyi seçme

Shift+Sağ Ok/ Shift+Sol Ok

Shift+Sağ Ok/ Shift+Sol Ok

Bir sonraki sütunda satır başlatma

Enter (sayısal tuş takımı)

Enter (sayısal tuş takımı)

Bir sonraki çerçevede satır başlatma

Shift+Enter (sayısal tuş takımı)

Shift+Enter (sayısal tuş takımı)

Metin seçimi ve hücre seçimi arasında geçiş yapma

Esc

Esc

Metin bulma ve değiştirme tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Seçili metni Bulunacak kutusuna ekleme

Ctrl+F1

Command+F1

Seçili metni Bulunacak kutusuna ekleme ve sonrakini bulma

Shift+F1

Shift+F1

Bulunacak kutusundaki metnin bir sonraki örneğini bulma

Shift+F2 ya da Alt+Ctrl+F

Shift+F2 ya da Option+Command+F

Seçili metni Değiştir kutusuna ekleme

Ctrl+F2

Command+F2

Seçimi, Değiştir kutusundaki metinle değiştirme

Ctrl+F3

Command+F3

Yazımla çalışma tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Kalın (yalnızca kalın görünümlü fontlar için)

Shift+Ctrl+B

Shift+Command+B

Eğik (yalnızca eğik görünümlü fontlar için)

Shift+Ctrl+I

Shift+Command+I

Normal

Shift+Ctrl+Y

Shift+Command+Y

Alt Çizgi

Shift+Ctrl+U

Shift+Command+U

Üstü çizili

Shift+Ctrl+/

Control+Shift+Command+/

Tümü büyük harf (açık/kapalı)

Shift+Ctrl+K

Shift+Command+K

Asya dilinde tireleme

Shift+Ctrl+K

Shift+Command+K

Küçük büyük harfler (açık/kapalı)

Shift+Ctrl+H

Shift+Command+H

Tate-chu-yoko ayarı

Shift+Ctrl+H

Shift+Command+H

Üst Simge

Shift+Ctrl+(+) [artı işareti]

Shift+Command+(+) [artı işareti]

Alt Simge

Shift+Alt+Ctrl+(+) [artı işareti]

Shift+Option+Command+(+) [artı işareti]

Yatay ya da dikey ölçeği %100'e sıfırlama

Shift+Ctrl+X ya da Shift+Alt+Ctrl+X

Shift+Command+X ya da Shift+Option+Command+X

Temel harf grubu ayarı ya da ayrıntı ayarı

Shift+Ctrl+X ya da Shift+Alt+Ctrl+X

Shift+Command+X ya da Shift+Option+Command+X

Sola, sağa ya da ortaya hizalama

Shift+Ctrl+L, R ya da C

Shift+Command+L, R ya da C

Tüm satırları yaslama

Shift+Ctrl+F (tüm satırlar) ya da J (son satır dışındaki tüm satırlar)

Shift+Command+F (tüm satırlar) ya da J (son satır dışındaki tüm satırlar)

Her iki ucu hizala veya eşit aralık

Shift+Ctrl+F (her iki ucu hizala) ya da J (eşit aralık)

Shift+Command+F (her iki ucu hizala) ya da J (eşit aralık)

Punto boyutunu artırma ya da azaltma*

Shift+Ctrl+> ya da <

Shift+Command+> ya da <

Punto boyutunu beş kat artırma ya da azaltma*

Shift+Ctrl+Alt+> ya da <

Shift+Command+Option+> ya da <

Satır aralığını artırma ya da azaltma (yatay metin)*

Alt+Yukarı Ok/ Alt+Aşağı Ok

Option+Yukarı Ok/ Option+Aşağı Ok

Satır aralığını artırma ya da azaltma (dikey metin)*

Alt+Sağ Ok/ Alt+Sol Ok

Option+Sağ Ok/ Option+Sol Ok

Satır aralığını beş kat artırma ya da azaltma (yatay metin)*

Alt+Ctrl+Yukarı Ok/ Alt+Ctrl+Aşağı Ok

Option+Command+Yukarı Ok/ Option+Command+Aşağı Ok

Satır aralığını beş kat artırma ya da azaltma (dikey metin)*

Alt+Ctrl+Sağ Ok/ Alt+Ctrl+Sol OK

Option+Command+Sağ Ok/ Option+Command+Sol Ok

Otomatik satır aralığı

Shift+Alt+Ctrl+A

Shift+Option+Command+A

Izgaraya hizalama (açık/kapalı)

Shift+Alt+Ctrl+G

Shift+Option+Command+G

Otomatik tireleme (açık/kapalı)

Shift+Alt+Ctrl+H

Shift+Option+Command+H

Karakter aralığını ve izlemeyi artırma ya da azaltma (yatay metin)

Alt+Sol Ok/Alt+Sağ Ok

Option+Sol Ok/ Option+Sağ Ok

Karakter aralığını ve izlemeyi artırma ya da azaltma (dikey metin)

Alt+Yukarı Ok/ Alt+Aşağı Ok

Option+Yukarı Ok/ Option+Aşağı Ok

Karakter aralığını ve izlemeyi beş kat artırma ya da azaltma (yatay metin)

Alt+Ctrl+Sol Ok/ Alt+Ctrl+Sağ Ok

Option+Command+Sol Ok/ Option+Command+Sağ Ok

Karakter aralığını ve izlemeyi beş kat artırma ya da azaltma (dikey metin)

Alt+Ctrl+Yukarı Ok/ Alt+Ctrl+Aşağı Ok

Option+Command+Yukarı Ok/ Option+Command+Aşağı Ok

Sözcükler arasındaki karakter aralığını artırma*

Alt+Ctrl+\

Option+Command+\

Sözcükler arasındaki karakter aralığını azaltma*

Alt+Ctrl+Geri Al tuşu

Option+Command+Delete

Elle yapılan tüm karakter aralığı işlemlerini temizleme ve izlemeyi sıfırlama

Alt+Ctrl+Q

Option+Command+Q

Satır taban çizgisi kaymasını artırma ya da azaltma** (yatay metin)

Shift+Alt+Yukarı Ok/ Shift+Alt+Aşağı Ok

Shift+Option+Yukarı Ok/ Shift+Option+Aşağı Ok

Satır taban çizgisi kaymasını artırma ya da azaltma** (dikey metin)

Shift+Alt+Sağ Ok/ Shift+Alt+Sol Ok

Shift+Option+Sağ Ok/ Shift+Option+Sol Ok

Satır taban çizgisi kaymasını beş kat artırma ya da azaltma (yatay metin)

Shift+Alt+Ctrl+Yukarı Ok/ Shift+Alt+Ctrl+Aşağı Ok

Shift+Option+Command+Yukarı Ok/ Shift+Option+Command+Aşağı Ok

Satır taban çizgisi kaymasını beş kat artırma ya da azaltma (dikey metin)

Shift+Alt+Ctrl+Sağ Ok/ Shift+Alt+Ctrl+Sol Ok

Shift+Option+Command+Sağ Ok/ Shift+Option+Command+Sol Ok

Öyküyü otomatik akıtma

Shift tuşu basılıyken yüklü metin simgesini tıklatın

Shift tuşu basılıyken yüklü metin simgesini tıklatın

Öyküyü yarı otomatik akıtma

Alt tuşu basılıyken yüklü metin simgesini tıklatın

Option tuşu basılıyken yüklü metin simgesini tıklatın

Tüm öyküleri yeniden düzenleme

Alt+Ctrl+/

Option+Command+/

Geçerli sayfa numarasını ekleme

Alt+Ctrl+N

Option+Command+N

*Sözcükler arasındaki karakter aralığını beş kat artırmak ya da azaltmak için Shift tuşuna basın.

**Bu değer Düzen > Tercihler > Birimler ve Artımlar (Windows) ya da InDesign > Tercihler > Birimler ve Artımlar (Mac OS) seçeneği kullanılarak belirlenir.

Metin içinde gezinme ve seçme tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows Eylemi

Mac OS Eylemi

Bir karakter sağa ya da sola gitme

Sağ Ok/Sol Ok

Sağ Ok/Sol Ok

Bir satır aşağı veya yukarı gitme

Yukarı Ok/Aşağı Ok

Yukarı Ok/Aşağı Ok

Bir sözcük sağa ya da sola gitme

Ctrl+Sağ Ok/ Ctrl+Sol Ok

Command+Sağ Ok/ Command+Sol Ok

Satırın başına ya da sonuna gitme

Home/End

Home/End

Bir önceki ya da bir sonraki paragrafa gitme

Ctrl+Yukarı Ok/ Ctrl+Aşağı Ok

Command+Yukarı Ok/ Command+Aşağı Ok

Öykünün başına ya da sonuna gitme

Ctrl+Home/ Ctrl+End

Command+Home/ Command+End

Bir sözcük seçme

Sözcüğü çift tıklatın

Sözcüğü çift tıklatın

Bir karakter sağı ya da solu seçme

Shift+Sağ Ok/ Shift+Sol Ok

Shift+Sağ Ok/ Shift+Sol Ok

Bir satır üstü ya da altı seçme

Shift+Yukarı Ok/ Shift+Aşağı Ok

Shift+Yukarı Ok/ Shift+Aşağı Ok

Satırın başını ya da sonunu seçme

Shift+Home/ Shift+End

Shift+Home/ Shift+End

Paragraf seçme

Metin Tercihleri ayarına bağlı olarak paragrafı üç ya da dört kez tıklatın

Metin Tercihleri ayarına bağlı olarak paragrafı üç ya da dört kez tıklatın

Bir önceki veya sonraki paragrafı seçme

Shift+Ctrl+Yukarı Ok/ Shift+Ctrl+Aşağı Ok

Shift+Command+Yukarı Ok/ Shift+Command+Aşağı Ok

Mevcut satırı seçme

Shift+Ctrl+\

Shift+Command+\

Ekleme noktasından itibaren yer alan karakterleri seçme

Shift tuşu basılıyken tıklatın

Shift tuşu basılıyken tıklatın

Öykünün başını ya da sonunu seçme

Shift+Ctrl+Home/ Shift+Ctrl+End

Shift+Command+Home/ Shift+Command+End

Öyküdeki tüm metni seçme

Ctrl+A

Command+A

İlk/son çerçeveyi seçme

Shift+Alt+Ctrl+Page Up/ Shift+Alt+Ctrl+Page Down

Shift+Option+ Command+Page Up/ Shift+Option+ Command+Page Down

Bir önceki/bir sonraki çerçeveyi seçme

Alt+Ctrl+Page Up/ Alt+Ctrl+Page Down

Option+Command+Page Up/ Option+Command+Page Down

Ekleme noktasının önündeki sözcüğü silme (Öykü Düzenleyici)

Ctrl+Geri Al ya da Sil tuşu

Command+Delete ya da Del (sayısal tuş takımı)

Eksik font listesini güncelleme

Ctrl+Alt+Shift+/

Command+Option+Shift+/

Belgeleri ve belge çalışma alanlarını görüntüleme tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

El aracını geçici olarak seçme

Boşluk tuşu (metin ekleme noktası yokken), Alt tuşu basılıyken sürükleyin (metin ekleme noktası varken) ya da Alt+boşluk çubuğu (hem metinli hem de metin olmayan modlarda)

Boşluk çubuğu (metin ekleme noktası yokken), Option tuşu basılıyken sürükleyin (metin ekleme noktası varken) ya da Option+boşluk çubuğu (hem metinli hem de metin olmayan modlarda)

Yakınlaştırma aracını geçici olarak seçme

Ctrl+boşluk çubuğu

Command+boşluk çubuğu

Uzaklaştırma aracını geçici olarak seçme

Alt+Ctrl+boşluk çubuğu ya da Alt+Yakınlaştırma aracı

Option+Command+boşluk çubuğu ya da Option+Yakınlaştırma aracı

%50, %200 ya da %400 yakınlaştırma

Ctrl+5, 2 ya da 4

Command+5, 2 ya da 4

Ekranı yeniden çizme

Shift+F5

Shift+F5

Yeni varsayılan belge açma

Ctrl+Alt+N

Command+Option+N

Mevcut ve önceki yakınlaştırma düzeyleri arasında geçiş yapma

Alt+Ctrl+2

Option+Command+2

Bir sonraki/bir önceki belge penceresine geçme

Ctrl+~ [dalga işareti]/Shift+Ctrl+F6 ya da Ctrl+Shift+~ [dalga işareti]

Command+F6 ya da Command+~ [dalga işareti]/ Command+Shift+~ [dalga işareti]

Bir ekran yukarı/aşağı kaydırma

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Son görüntülenen sayfaya geri/ileri gitme

Ctrl+Page Up/ Ctrl+Page Down

Command+Page Up/ Command+Page Down

Bir önceki/bir sonraki formaya gitme

Alt+Page Up/ Alt+Page Down

Option+Page Up/ Option+Page Down

Formayı pencereye sığdırma

El aracını çift tıklatın

El aracını çift tıklatın

Git komutunu etkinleştirme

Ctrl+J

Command+J

Seçimi pencereye sığdırma

Ctrl+Alt+(+) [artı işareti]

Command+Option+(+) [artı işareti]

Tüm nesneyi görüntüleme

Ctrl+Alt+(+) [artı işareti]

Command+Option+(+) [artı işareti]

Panel kapalıyken kalıp sayfasına gitme

Ctrl+J, kalıbın önekini yazın, Enter tuşuna basın

Command+J, kalıbın önekini yazın, Return tuşuna basın

Ölçü birimleri arasında geçiş yapma

Shift+Alt+Ctrl+U

Shift+Option+Command+U

Kılavuzu cetvele yapıştırma artımları

Shift tuşu basılıyken kılavuzu sürükleyin

Shift tuşu basılıyken kılavuzu sürükleyin

Sayfa ve forma kılavuzları arasında geçiş yapma (yalnızca oluşturma)

Ctrl tuşu basılıyken kılavuzu sürükleyin

Command tuşu basılıyken kılavuzu sürükleyin

Yapışma yerini geçici olarak açma/kapatma

 

Nesneyi Ctrl ile sürükleyin

Forma için dikey ve yatay cetvel kılavuzları oluşturma

Ctrl tuşu basılıyken sıfır noktasından sürükleyin

Command tuşu basılıyken sıfır noktasından sürükleyin

Tüm kılavuzları seçme

Alt+Ctrl+G

Option+Command+G

Sıfır noktasını kilitleme ya da kilidini açma

Sıfır noktasını sağ tıklatın ve bir seçenek belirleyin

Sıfır noktasını Ctrl tuşu basılıyken tıklatın ve bir seçenek belirleyin

Yeni kılavuzun görünüm eşiği için mevcut büyütmeyi kullanma

Alt tuşu basılıyken kılavuzu sürükleyin

Option tuşu basılıyken kılavuzu sürükleyin

Uyarı iletişim kutularındaki düğmeleri seçme

Altı çiziliyse düğme adının ilk harfine basın

Düğme adının ilk harfine basın

Yüklü eklentiler ve InDesign bileşenleri hakkında bilgi görüntüleme

Ctrl+Yardım > InDesign Hakkında

Command+InDesign menüsü > About InDesign

XML ile çalışma tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Öğeyi genişletme/daraltma

Sağ Ok/Sol Ok

Sağ Ok/Sol Ok

Öğeyi ve alt öğelerini genişletme/daraltma

Alt+Sağ Ok/ Alt+Sol Ok

Option+Sağ Ok/ Option+Sol Ok

XML seçimini yukarı/aşağı genişletme

Shift+Yukarı Ok/ Shift+Aşağı Ok

Shift+Yukarı Ok/ Shift+Aşağı Ok

XML seçimini yukarı/aşağı taşıma

Yukarı Ok/Aşağı Ok

Yukarı Ok/Aşağı Ok

Yapı bölmesini bir ekran yukarı/aşağı kaydırma

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

İlk/son XML düğümünü seçme

Home/End

Home/End

Seçimi ilk/son XML düğümüne genişletme

Shift+Home/ Shift+End

Shift+Home/ Shift+End

Bir önceki/bir sonraki doğrulama hatasına gitme

Ctrl+Sol Ok/ Ctrl+Sağ Ok

Command+Sol Ok/ Command+Sağ Ok

Metin çerçevelerini ve tabloları otomatik olarak etiketleme

Ctrl+Alt+Shift+F7

Command+Option+Shift+F7

Dizin oluşturma tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

İletişim kutusu olmadan dizin girişi oluşturma

(sadece alfasayısal)

Shift+Ctrl+Alt+[

Shift+Command+Option+[

Dizin iletişim kutusunu açma

Ctrl+7

Command+7

Özel adlı dizin girişi oluşturma (son ad, ilk ad)

Shift+Ctrl+Alt+]

Shift+Command+Option+]

Panel tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Onaysız silme

Alt tuşu basılıyken Sil simgesini tıklatın

Option tuşu basılıyken Sil simgesini tıklatın

Öğe oluşturma ve seçenekleri ayarlama

Alt tuşunu basılı tutup Yeni düğmesini tıklatın

Option tuşunu basılı tutup Yeni düğmesini tıklatın

Değer uygulama ve odağı bir seçenekte tutma

Shift+Enter

Shift+Enter

Son kullanılan paneldeki son kullanılan seçeneği etkinleştirme

Ctrl+Alt+~ [dalga işareti]

Command+Option+~ [dalga işareti]

Panelde stil, katman, bağ, renk örnekleri ya da kitaplık nesneleri aralığını seçme

Shift tuşunu basılı tutup tıklatın

Shift tuşunu basılı tutup tıklatın

Panelde bitişik olmayan stil, katman, bağ, renk örnekleri ya da kitaplık nesnelerini seçme

Ctrl tuşunu basılı tutup tıklatın

Command tuşunu basılı tutup tıklatın

Değer uygulama ve bir sonraki değeri seçme

Sekme

Sekme

Odağı seçili nesneye, metne ya da pencereye taşıma

Esc

Esc

Tüm panelleri, Araç Kutusunu ve Kontrol panelini gösterme/gizleme (ekleme noktası olmadan)

Sekme

Sekme

Araç Kutusu ve Kontrol paneli dışındaki tüm panelleri gösterme/gizleme (sabit ya da değilken)

Shift+Sekme

Shift+Sekme

Tüm gizli panelleri açma ya da kapatma

Ctrl+Alt+Sekme

Command+Option+Sekme

Panel grubunu gizleme

Alt tuşu basılıyken herhangi bir panel sekmesini (gruptaki) ekranın kenarına sürükleyin

Option tuşu basılıyken herhangi bir panel sekmesini (gruptaki) pencerenin kenarına sürükleyin

Ada göre nesne seçme

Alt+Ctrl tuşları basılıyken listede tıklatın ve sonra öğeyi ada göre seçmek için klavyeyi kullanın

Option+Command tuşları basılıyken listede tıklatın ve sonra öğeyi ada göre seçmek için klavyeyi kullanın

Alt Gölge panelini açma

Alt+Ctrl+M

Command+Option+M

Kontrol paneli tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Odağı Kontrol paneline/panelinden alma

Ctrl+6

Command++6

Karakter/Paragraf metin nitelikleri modları arasında geçiş yapma

Ctrl+Alt+7

Command+Option+7

Odak proxy'de değilken referans noktasını değiştirme

Sayısal tuş takımındaki ya da klavyenin sayılarındaki herhangi bir tuş

Sayısal tuş takımındaki ya da klavyenin sayılarındaki herhangi bir tuş

Odağın bulunduğu açılır menüyü görüntüleme

Alt+Aşağı Ok

Birimler ve Artımlar Tercihlerini açma

Alt tuşu basılıyken Karakter Aralığı simgesini tıklatın

Option tuşu basılıyken Karakter Aralığı simgesini tıklatın

Metin Çerçevesi Seçenekleri iletişim kutusunu açma

Alt tuşu basılıyken Sütun Sayısı simgesini tıklatın

Option tuşu basılıyken Sütun Sayısı simgesini tıklatın

Taşı iletişim kutusunu açma

Alt tuşu basılıyken X ya da Y simgesini tıklatın

Option tuşu basılıyken X ya da Y simgesini tıklatın

Döndür iletişim kutusunu açma

Alt tuşu basılıyken Açı simgesini tıklatın

Option tuşu basılıyken Açı simgesini tıklatın

Ölçekle iletişim kutusunu açma

Alt tuşu basılıyken X ya da Y Ölçek simgesini tıklatın

Option tuşu basılıyken X ya da Y Ölçek simgesini tıklatın

Yamultma iletişim kutusunu açma

Alt tuşu basılıyken Yamultma simgesini tıklatın

Option tuşu basılıyken Yamultma simgesini tıklatın

Metin Tercihlerini açma

Alt tuşu basılıyken Üst Simge, Alt Simge ya da Küçük Büyük Harfler düğmesini tıklatın

Option tuşu basılıyken Üst Simge, Alt Simge ya da Küçük Büyük Harfler düğmesini tıklatın

Alt Çizgi Seçenekleri iletişim kutusunu açma

Alt tuşu basılıyken Alt Çizgi düğmesini tıklatın

Option tuşu basılıyken Alt Çizgi düğmesini tıklatın

Üstü Çizili Seçenekleri iletişim kutusunu açma

Alt tuşu basılıyken Üstü Çizili düğmesini tıklatın

Option tuşu basılıyken Üstü Çizili düğmesini tıklatın

Izgara Tercihlerini açma

Alt tuşu basılıyken Satır Taban Çizgisi Izgarasına Hizala ya da Satır Taban Çizgisi Izgarasına Hizalama düğmesini tıklatın

Option tuşu basılıyken Satır Taban Çizgisi Izgarasına Hizala ya da Satır Taban Çizgisi Izgarasına Hizalama düğmesini tıklatın

Gömme ve İç İçe Stiller iletişim kutusunu açma

Alt tuşu basılıyken Gömme Satır Sayısı ya da Bir veya Daha Fazla Karakteri Göm simgesini tıklatın

Option tuşu basılıyken Gömme Satır Sayısı ya da Bir veya Daha Fazla Karakteri Göm simgesini tıklatın

Bloklama iletişim kutusunu açma

Alt tuşu basılıyken Satır Aralığı simgesini tıklatın

Option tuşu basılıyken Satır Aralığı simgesini tıklatın

Adlandırılmış Izgara iletişim kutusunu açma

Adlandırılmış Izgara simgesini çift tıklatın

Adlandırılmış Izgara simgesini çift tıklatın

Yeni Adlandırılmış Izgara Seçenekleri iletişim Kutusunu açma

Alt+Adlandırılmış Izgara simgesini tıklatın

Option+Adlandırılmış Izgara simgesini tıklatın

Çerçeve Izgarası Seçenekleri iletişim kutusunu açma

Alt tuşu basılıyken Yatay Karakter Sayısı, Dikey Karakter Sayısı, Aki Karakteri, Line Aki, Dikey Ölçek, Yatay Ölçek, Izgara Görünümü, Font Boyutu, Sütun Sayısı veya Sütun Aralığı simgesini tıklatın

Option tuşu basılıyken Yatay Karakter Sayısı, Dikey Karakter Sayısı, Aki Karakteri, Line Aki, Dikey Ölçek, Yatay Ölçek, Izgara Görünümü, Font Boyutu, Sütun Sayısı veya Sütun Aralığı simgesini tıklatın

Yazım paneli ve iletişim kutusu tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Bloklama iletişim kutusunu açma

Alt+Ctrl+Shift+J

Option+Command+Shift+J

Paragraf Kuralları iletişim kutusunu açma

Alt+Ctrl+J

Option+Command+J

Saklama Seçenekleri iletişim kutusunu açma

Alt+Ctrl+K

Option+Command+K

Karakter panelini etkinleştirme

Ctrl+T

Command+T

Paragraf panelini etkinleştirme

Ctrl+Alt+T

Command+Option+T

Karakter ve paragraf stilleri tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Karakter stili tanımını metinle eşleme

Metni seçin ve Shift+Alt+Ctrl+C tuşlarına basın

Metni seçin ve Shift+Option+Command+C tuşlarına basın

Paragraf stili tanımını metinle eşleme

Metni seçin ve Shift+Alt+Ctrl+R tuşlarına basın

Metni seçin ve Shift+Option+Command+R tuşlarına basın

Stil uygulamadan seçenekleri değiştirme

Shift+Alt+Ctrl tuşları basılıyken stili çift tıklatın

Shift+Option+Command tuşları basılıyken stili çift tıklatın

Stil ve yerel formatlamayı kaldırma

Alt tuşu basılıyken paragraf stili adını tıklatın

Option tuşu basılıyken paragraf stili adını tıklatın

Paragraf stilinden geçersiz kılmaları temizleme

Alt+Shift tuşları basılıyken paragraf stili adını tıklatın

Option+Shift tuşları basılıyken paragraf stili adını tıklatın

Paragraf ve Karakter Stilleri panellerini sırasıyla gösterme/gizleme

F11, Shift+F11

Command+F11, Command+Shift+F11

Sekmeler paneli tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Sekmeler panelini etkinleştirme

Shift+Ctrl+T

Shift+Command+T

Hizalama seçenekleri arasında geçiş yapma

Alt tuşu basılıyken sekmeyi tıklatın

Option tuşu basılıyken sekmeyi tıklatın

Katmanlar paneli tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Katmandaki tüm nesneleri seçme

Alt tuşu basılıyken katmanı tıklatın

Option tuşu basılıyken katmanı tıklatın

Seçimi yeni katmana kopyalama

Alt tuşu basılıyken küçük kareyi yeni katmana sürükleyin

Option tuşu basılıyken küçük kareyi yeni katmana sürükleyin

Seçili katmanın altına yeni katman ekleme

Ctrl tuşu basılıyken Yeni Katman Oluştur'u tıklatın

Command tuşu basılıyken Yeni Katman Oluştur'u tıklatın

Katman listesinin en üstüne yeni bir katman ekleme

Shift+Ctrl tuşları basılıyken Yeni Katman Oluştur'u tıklatın

Shift+Command tuşları basılıyken Yeni Katman Oluştur'u tıklatın

Katman listesinin en üstüne yeni bir katman ekleme ve Yeni Katman iletişim kutusunu açma

Shift+Alt+Ctrl tuşları basılıyken Yeni Katman Oluştur'u tıklatın

Cmd+Option+Shift tuşları basılıyken Yeni Katman Oluştur'u tıklatın

Yeni katman açma ve Yeni Katman iletişim kutusunu açma

Alt tuşu basılıyken Yeni Katman Oluştur'u tıklatın

Option tuşu basılıyken Yeni Katman Oluştur'u tıklatın

Sayfalar paneli tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Kalıbı seçili sayfaya uygulama

Alt tuşu basılıyken kalıbı tıklatın

Option tuşu basılıyken kalıbı tıklatın

Seçili kalıba başka bir kalıp sayfası oturtma

Alt tuşu basılıyken seçili kalıbı oturtmak istediğiniz kalıbı tıklatın

Option tuşu basılıyken seçili kalıbı oturtmak istediğiniz kalıbı tıklatın

Kalıp sayfası oluşturma

Ctrl tuşu basılıyken Yeni Sayfa Oluştur düğmesini tıklatın

Command tuşu basılıyken Yeni Sayfa Oluştur düğmesini tıklatın

Araya Sayfa Ekle iletişim kutusunu görüntüleme

Alt tuşu basılıyken Yeni Sayfa düğmesini tıklatın

Option tuşu basılıyken Yeni Sayfa düğmesini tıklatın

Son sayfadan sonra yeni sayfa ekleme

Shift+Ctrl+P

Shift+Command+P

Renk paneli tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Renk sürgülerini birlikte hareket ettirme

Shift tuşu basılıyken kaydırıcıyı sürükleyin

Shift tuşu basılıyken kaydırıcıyı sürükleyin

Etkin olmayan dolgu ya da kontur için renk seçme

Alt tuşunu basılı tutup renk çubuğunu tıklatın

Option tuşunu basılı tutup renk çubuğunu tıklatın

Renk modları arasında geçiş yapma (CMYK, RGB, LAB)

Shift tuşunu basılı tutup renk çubuğunu tıklatın

Shift tuşunu basılı tutup renk çubuğunu tıklatın

Renk Ayrımı Önizleme panelini kullanma tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows Eylemi

Mac OS Eylemi

Üst Baskı Önizleme'yi açma

Ctrl+Alt+Shift+Y

Command+Option+Shift+Y

Tüm klişeleri gösterme

Ctrl+Alt+Shift+~ [dalga işareti]

Command+Option+Shift+~ [dalga işareti]

Camgöbeği klişesini gösterme

Ctrl+Alt+Shift+1

Command+Option+Shift+1

Macenta klişeyi gösterme

Ctrl+Alt+Shift++2

Command+Option+Shift++2

Sarı klişeyi gösterme

Ctrl+Alt+Shift++3

Command+Option+Shift++3

Siyah klişeyi gösterme

Ctrl+Alt+Shift++4

Command+Option+Shift++4

1. Tek Renk klişesini gösterme

Ctrl+Alt+Shift++5

Command+Option+Shift++5

2. Tek Renk klişesini gösterme

Ctrl+Alt+Shift++6

Command+Option+Shift++6

3. Tek Renk klişesini gösterme

Ctrl+Alt+Shift++7

Command+Option+Shift++7

Renk Örnekleri paneli tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Mevcut renk örneğini temel alan yeni bir renk örneği oluşturma

Alt tuşu basılıyken Yeni Renk Örneği düğmesini tıklatın

Option tuşu basılıyken Yeni Renk Örneği düğmesini tıklatın

Mevcut renk örneğini temel alan yeni bir tek renk oluşturma

Alt+Ctrl tuşları basılıyken Yeni Renk Örneği düğmesini tıklatın

Option+Command tuşları basılıyken Yeni Renk Örneği düğmesini tıklatın

Renk örneği uygulamadan seçenekleri değiştirme

Shift+Alt+Ctrl tuşları basılıyken renk örneğini çift tıklatın

Shift+Option+Command tuşları basılıyken renk örneğini çift tıklatın

Dönüştürme paneli tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Windows

Mac OS

Değer uygulama ve nesne kopyalama

Alt+Enter

Option+Enter

Genişlik, yükseklik ya da ölçek değerini oranlı olarak uygulama

Ctrl+Enter

Command+Enter

Mac OS 10.3x ile 10.4 arasındaki çakışmaları çözme tuşları

Bu tablo, klavye kısayollarının tam listesi değildir. Yalnızca menü komutlarında veya araç ipuçlarında görüntülenmeyen kısayolları listeler.

Sonuç

Mac OS

Tercihler iletişim kutusunu açma

Command+K

Paragraf Stilleri panelini açma

Command+F11

Karakter Stilleri panelini açma

Command+Shift+F11

Renk Örnekleri panelini açma

F5

Sayfalar panelini açma

Command + F12

Etkin uygulama penceresini simge durumuna küçültme

Command+M

Uygulamayı gizleme

Command+H

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi