Kullanıcı Kılavuzu İptal

InDesign belgelerini kurtarma

 1. InDesign Kullanıcı Kılavuzu
 2. InDesign'ı tanıyın
  1. InDesign'a giriş
   1. InDesign’daki yenilikler
   2. Sistem gereksinimleri
   3. Yaygın sorular
   4. Creative Cloud kitaplıklarını kullanma
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. Araç kutusu
   3. Tercihleri ayarlama
   4. Dokunmatik çalışma alanı
   5. Varsayılan klavye kısayolları
   6. Belge kurtarma ve geri alma
   7. Capture uzantısı
 3. Belge oluşturma ve mizanpajını yapma
  1. Belgeler ve sayfalar
   1. Belge oluşturma
   2. Ana sayfalarla çalışma
   3. Belge sayfalarıyla çalışma
   4. Sayfa boyutu, kenar boşlukları ve taşma payını ayarlama
   5. Dosya ve şablonlarla çalışma
   6. Kitap dosyaları oluşturma
   7. Temel sayfa numaraları ekleme
   8. Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma
   9. QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme
   10. İçerik paylaşma
   11. Temel bir yönetilen dosya iş akışını anlama
   12. Belgeleri kaydetme
  2. Izgaralar
   1. Izgaralar
   2. Izgaraları formatlama
  3. Mizanpaj yardımcıları
   1. Cetveller
 4. İçerik ekleme
  1. Metin
   1. Çerçevelere metin ekleme
   2. Metni akıtma
   3. InDesign'da Arapça ve İbranice özellikler
   4. Yola yazma oluşturma
   5. Madde işaretleri ve numaralandırma
   6. Glifler ve özel karakterler
   7. Metin kompozisyonu
   8. Metin değişkenleri
   9. QR kodları oluşturma
   10. Metni düzenleme
   11. Metni hizalama
   12. Metni nesnelere göre kaydırma
   13. Bağlantılı nesneler
   14. Bağlı içerik
   15. Paragrafları formatlama
   16. Karakterleri formatlama
   17. Bul/Değiştir
   18. Yazım denetimi ve dil sözlükleri
  2. Tipografi
   1. InDesign'da fontları kullanma
   2. Karakter aralığı ve izleme
  3. Metni formatlama
   1. Metni formatlama
   2. Stil Paketleri ile çalışma
   3. Sekmeler ve girintiler
  4. Metni gözden geçirme
   1. Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme
   2. InDesign'da düzenleme notları ekleme
   3. PDF yorumlarını içe aktarma
  5. Referans ekleme
   1. İçindekiler bölümü oluşturma
   2. Dipnotlar
   3. Dizin oluşturma
   4. Son notlar
   5. Resim yazıları
  6. Stiller
   1. Paragraf ve karakter stilleri
   2. Stilleri eşleme, dışa aktarma ve yönetme
   3. Nesne stilleri
   4. Gömme ve iç içe stiller
   5. Stillerle çalışma
   6. Satır aralığı
  7. Tablolar
   1. Tabloları formatlama
   2. Tablolar oluşturma
   3. Tablo ve Hücre stilleri
   4. Tabloları seçme ve düzenleme
   5. Tablo konturları ve dolguları
  8. Etkileşim
   1. Köprüler
   2. Dinamik PDF belgeleri
   3. Yer imleri
   4. Düğmeler
   5. Formlar
   6. Animasyon
   7. Çapraz referanslar
   8. PDF'leri yapılandırma
   9. Sayfa geçişleri
   10. Filmler ve sesler
   11. Formlar
  9. Grafikler
   1. Yolları ve şekilleri anlama
   2. Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   3. Kalem aracıyla çizim yapma
   4. Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama 
   5. Bileşik yollar ve şekiller
   6. Yolları düzenleme
   7. Kırpma yolları
   8. Köşe görünümünü değiştirme
   9. Nesneleri hizalama ve dağıtma
   10. Bağlı ve gömülü grafikler
   11. AEM Assets'i entegre etme
  10. Renk ve saydamlık
   1. Renk uygulama
   2. İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma
   3. Renk örnekleriyle çalışma
   4. Karışık mürekkepler
   5. Renk tonları
   6. Spot ve proses renkleri anlama
   7. Renkleri karıştırma
   8. Degradeler
   9. Saydam çizimleri düzleştirme
   10. Saydamlık efektleri ekleme
 5. Paylaşma
  1. InDesign Bulut belgeleriyle çalışma
  2. InDesign bulut belgeleri | Yaygın sorular
  3. Paylaşma ve iş birliği yapma        
  4. İnceleme için Paylaş
  5. Paylaşılan bir InDesign belgesini inceleme
  6. Geri bildirimleri yönetme 
 6. Yayımlama
  1. Yerleştirme, dışa aktarma ve yayımlama
   1. Publish Online
   2. Grafik ekleme ve kopyalama
   3. İçeriği EPUB için dışa aktarma
   4. Adobe PDF seçenekleri
   5. İçeriği HTML olarak dışa aktarma
   6. Adobe PDF olarak dışa aktarma
   7. JPEG formatında dışa aktarma
   8. HTML olarak dışa aktarma
   9. DPS ve AEM Mobile'a genel bakış
   10. Desteklenen Dosya Formatları
  2. Yazdırma
   1. Kitapçık yazdırma
   2. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   3. Belgeleri yazdırma
   4. Mürekkepler, ayrım ve ekran frekansı
   5. Üst baskı
   6. PostScript ve EPS dosyaları oluşturma
   7. Dosyaları teslim etmeden önce ön kontrolden geçirme
   8. Minik resimleri ve büyük boyutlu belgeleri yazdırma
   9. PDF'leri servis sağlayıcılar için hazırlama
   10. Renk ayrımlarını yazdırmak üzere hazırlama
 7. InDesign'ı genişletme
  1. Otomasyon
   1. Veri birleştirme
   2. Eklentiler
   3. InDesign’da Capture uzantısı
   4. Komut dosyası oluşturma
 8. Sorun giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Başlatma sırasında çökme
  3. Tercih klasörünün salt okunur olması sorunu
  4. Dosya sorunlarını giderme
  5. PDF dışa aktarılamıyor
  6. InDesign belgelerini kurtarma

InDesign beklenmedik şekilde kapatılırsa belgeleri nasıl kurtaracağınızı öğrenin.

InDesign sistem hataları, elektrik kesintisi veya başka bir nedenden dolayı beklenmedik şekilde kapanırsa, üzerinde çalışmakta olduğunuz InDesign belgelerindeki kaydedilmemiş tüm değişiklikler kaybolabilir. InDesign'daki otomatik kurtarma özelliği bu belgeleri geri almanıza yardımcı olabilir.  

Bir InDesign belgesinde değişiklik yaptığınız sırada, InDesign her dakikada bir defa değişiklikler için küçük bir kayıt yapar. InDesign bu değişiklikleri InDesign Recovery klasösöründeki geçici dosyalarda saklar, değişiklikleri belgeye ekler ve siz Dosya > Kaydet'i seçtiğinizde geçici dosyaları siler. InDesign beklenemedik şekilde kapanırsa, belgedeki kaydedilmemiş değişiklikleri kurtarmak için InDesign bu geçici dosyaları kullanmayı dener.

InDesign Recovery klasörünün içeriği

Her kullanıcı hesabının bir InDesign Recovery klasörü vardır. InDesign başlatılırken InDesign Recovery klasörünü bulamazsa, klasörü yeniden oluşturur.

 •  dbt [rastgele alfanümerik karakter]: Açılan her InDesign belgesine ait bilgilerin kaydedildiği geçici dosya. Bu geçici dosyaların adı her zaman "dbt" ile başlar ve Windows'ta "tmp" ile biter.
 •  Varsayılan ayarlar: Varsayılan ayarların saklandığı geçici dosya. InDesign Recovery dosyasının içeriğini ada göre sıraladığınızda, en üstte görülen geçici dosyadır.
 • RecoveryData: Tam yol adlarıyla birlikte tüm açık InDesign belgelerini ve çöken belgeleri içeren bir dizindir. Açık belgelerin listesi takma adları değil dosya yollarını içerdiğinden, InDesign çökme sonrasında taşıdığınız veya yeniden adlandırdığınız dosyaları kurtaramaz.
 • ProtectiveShutdownLog: InDesign erişim ihlali nedeniyle çökerse oluşturulan günlük dosyasıdır. Bu günlük dosyası hataya neden olabilecek belirli bir eklentinin belirlenmesinde faydalı olabilir.

 Belgeyi başka bir sistemde kurtarmak üzere alırsanız ve bu belgeyi burada açarsanız, InDesign ilgili RecoveryData dosyasını arayamayacaktır ve çökme öncesinde kaydedilmiş olabilecek kurtarma verilerine erişemeyeceksiniz. Bu nedenle, çöktükten hemen sonra InDesign'ı başlatıp kurtarılan belgeleri kaydederek belgeleri kurtarmayı deneyin.

InDesign Recovery klasörünün konumu

 • macOS: Users/[Kullanıcı Adı]/Library/Cache/Adobe InDesign/Version[#.0]/InDesign Recovery
 • Windows: C:\Users\[Kullanıcı Adı]\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [#].0\en_US\Caches\InDesign Recovery

 Yukarıda belirtilen klasörlerdeki bilgiler şifrelenmiş formattadır. Bunları, belgeyi üçüncü taraf bir araç kullanarak kurtarmak veya InDesign'ı verileri kurtarmaya zorlamak için kullanamazsınız.

InDesign belgesini kurtarma

 1. Otomatik belge kurtarma işlemini başlatmak için InDesign’ı yeniden başlatın.

  InDesign, kapatıldığı sırada açık olan belgelerle ilgili bilgiler için InDesign Recovery klasörünü kontrol eder ve ardından bu belgeleri açarak kaydedilen tüm mini bilgileri bu belgelerle birleştirmeyi dener.

 2. Kurtarılan belgeyi kaydedin veya son kaydedildiği sürümüne geri döndürün.

  InDesign bir belgeyi başarıyla açar ve kaydedilen mini verileri belgeyle birleştirirse, dosya adı şu şekilde görünür: "[Orijinal Dosya Adı] Kurtarıldı".

  • Kurtarılan belgeyi kaydetmek için Dosya > Kaydet veya Dosya > Farklı Kaydet'i seçin. Orijinal dosyanın üzerine yazmak ve önceden kaydedilmemiş kurtarılan bilgileri birleştirmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'i tıklatın.
  • Alternatif olarak belgeyi son kaydedilen sürümüne geri çevirmek için Dosya > Geri Döndür'ü seçin. Bu sürüm InDesign beklenmedik şekilde kapanmadan önce belgede yapılan kaydedilmemiş değişiklikleri içermez.

  Kurtarılan belge açılamayacak kadar zarar görmüşse, InDesign tekrardan kapanabilir veya bir hata mesajı görüntülenebilir.

 3. (İsteğe bağlı) ProtectiveShutdownLog dosyasını kontrol ederek InDesign’ın çökmesine üçüncü taraf bir eklentinin neden olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

  Dosyayı bir metin düzenleyicisinde açarak çökme gerçekleştiği andaki saati, tarihi, hatayı ve o sırada InDesign'da yüklü olan eklentileri görebilirsiniz. Bkz. InDesign'da üçüncü taraf eklentilerle ilgili sorunları giderme.

Otomatik kurtarma sırasındaki mesajlar

InDesign belgenizi kurtarmaya çalıştığı sırada, aşağıdaki tabloda belirtilen mesajlardan birini görebilirsiniz.

Bazı mesajlar size nasıl devam etmek istediğinizi sorar. Bazı durumlarda aşağıdaki düğmelere tıklayabilirsiniz:

 • Kalan belgelerin kurtarılmasına devam edilmesi ancak RecoveryData dosyasındaki belge listesinde yer alan uyarıda belirtilen belgenin bırakılması için Evet'i tıklatın. InDesign'ı bir sonraki başlatışınızda, yeniden bu belgeyi kurtarmayı deneyecektir.
 • Kalan tüm belgelerin kurtarılmasına devam edilmesi ancak RecoveryData dosyasındaki belge listesinde yer alan uyarıda belirtilen belgenin kaldırılması için Hayır'ı tıklatın. InDesign bu belgeyi yeniden kurtarmaya çalışmaz.
 • Tüm belgeler için kurtarma işlemini durdurmak için İptal'i tıklatın. InDesign'ı bir sonraki başlatışınızda, yeniden tüm belgeleri kurtarmayı deneyecektir.
 • Onarılan belgeyi yeni bir belge olarak kaydetmek için Farklı Kaydet'i tıklatın.
 • Onarılan başlıksız yeni belgede çalışmak için Devam seçeneğini tıklatın.

Mesaj

Anlamı

Otomatik kurtarmaya başlamak istiyor musunuz?

Kurtarılması gereken belgelerden en az biri (mesajda zarardan bahsedilmese de) zarar görmüştür. Bkz. Dosya sorunlarını giderme.

[Dosya adı] bulunamadı. Kurtarılmasını ertelemek istiyor musunuz?

Belge silindiği, taşındığı veya yeniden adlandırıldığı için InDesign bu belgeyi bulamıyor. Ya da bu belgenin yer aldığı disk bölümü (sunucu) şu anda kullanılamıyor olabilir.

[Dosya adı] değiştirildiğin için kurtarılamıyor.

Belge zaten ağ üzerinden kurtarılmış ve kaydedilmiştir, bu nedenle belgenin içeriği artık kaydedilen mini bilgileri içeren yerel dosya ile eşleşmiyor. Dosyayı bulmak için Dosya > 'ı seçin.  

'bilinmeyen belge.' açılamıyor Veri tabanı hata bilgileri mevcut değil.

Belgenin geçici dosyası zarar görmüş veya bulunamıyor. Belgenin son kaydedilen versiyonunu halen açabilirsiniz.

[Dosya adı] kurtarılamayacak şekilde zarar görmüş.

Bu belge zarar gördüğü için kurtarılamıyor. Bkz. Dosya sorunlarını giderme.

[Dosya adı] zarar görmüş olabilir. Yine de açmak istiyor musunuzu?

Belge, InDesign'ın çökmesine neden olabilecek tutarsızlıklar içeriyor. Belgeyi açarsanız içeriğini kopyalayıp yeni bir belgeye yapıştırın. Bkz. Dosya sorunlarını giderme.

InDesign [File name] dosyanın bozulmuş olduğunu belirledi. Dosyayı tamir ettik, ancak bazı içerikler eksik olabilir.

(Önerilen) Onarılmış dosyayı yeni bir adla kaydetmek için "Farklı Kaydet"i tıklatın.

Orijinal dosya bozuk ve kurtarılan içerikle birlikte yeni bir dosya oluşturuldu. Dosyayı kaydedebilir veya yeni başlıksız belgede çalışmaya devam edebilirsiniz.

InDesign [File name] dosyanın bozulmuş olduğunu belirledi.

Dosyayı tamir ettik, ancak bazı içerikler eksik olabilir. Orijinal dosyanız bozulmamış ve onarılan dosya ise onun bir kopyasıdır

Orijinal dosya bozuk ve kurtarılan içerikle birlikte yeni bir dosya oluşturuldu.  


İlgili kaynaklar

Bizimle iletişime geçin

Görüşlerinizi almak isteriz. Adobe InDesign Topluluğu ile düşüncelerinizi paylaşın. 

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın