Spot ve proses renkler hakkında

Renkleri ticari baskılarda iki ana mürekkep türüne karşılık gelen spot ve proses renk türleri olarak atayabilirsiniz. Renk Örnekleri panelinde rengin adının yanında görünen simgeleri kullanarak rengin renk türünü tanımlayabilirsiniz.

Yollara ve çerçevelere renk uygularken, rengi en uygun renk modunu kullanarak uygulayabilmek için resmin yayınlanacağı en son ortamı göz önünde bulundurun.

Not:

Renk iş akışınız belgeleri aygıtlar arasında aktarmayı içeriyorsa süreç boyunca renkleri korumanıza ve düzenlemenize yardımcı olması için bir renk yönetim sistemi (CMS) kullanmak isteyebilirsiniz.

Spot renkler hakkında

Spot renk, renklerinin yerine veya bu renklere ek olarak kullanılan ve baskı makinesinde kendi baskı kalıbını gerektiren özel, önceden karıştırılmış bir mürekkeptir. Az renk belirtildiğinde ve renk doğruluğu çok önemli olduğunda spot renkler kullanın. Spot renk mürekkepleri proses renk gamutunun dışındaki renkleri üretir. Ancak, yazdırılan spot rengin tam görünümü, belirttiğiniz renkler veya renk yönetimiyle değil, ticari baskı servisi tarafından karıştırılan mürekkep ve üzerine yazdırıldığı kağıdın birleşimiyle saptanır. Spot renk değerleri belirlediğinizde, sadece monitörünüz ve bileşik yazıcı (bu cihazların gamut sınırlamalarına tabi) için benzetilen rengin görünümünü tanımlarsınız.

Spot renk belirlerken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurun:

  • Yazdırılan belgelerde en iyi sonuçlar için ticari baskı servisiniz tarafından desteklenen renk eşleştirme sisteminden bir spot renk belirleyin. Yazılımla birlikte birçok renk eşleştirme sistemi kitaplığı verilir.

  • Kullandığınız spot renk sayısını en aza düşürün. Oluşturduğunuz her spot renk baskı makinesi için ek spot renk yazdırma plakası oluşturarak yazdırma maliyetlerinizi artıracaktır. Dörtten fazla renge gereksinim duyacağınızı düşünüyorsanız, belgenizi proses renkler kullanarak yazdırmayı değerlendirin.

  • Nesne spot renkler içeriyor ve asetat içeren başka bir nesneyle çakışıyorsa, EPS formatına aktarırken, Yazdır iletişim kutusunu kullanarak spot renkleri proses renklere dönüştürürken veya Illustrator ya da InDesign dışındaki bir uygulamada renk ayrımları oluştururken istenmeyen sonuçlar oluşabilir. En iyi sonuçlar için, yazdırmadan önce düzleştirme saydamlığının etkilerinin yazılımla provasını oluşturmak üzere Düzleştirici Önizleme veya Ayrımlar Önizlemesi'ni kullanın. Ek olarak, yazdırma veya dışa aktarma öncesinde InDesign uygulamasındaki Mürekkep Yöneticisi'ni kullanarak spot renkleri proses renklerine dönüştürebilirsiniz.

  • Proses renk işinin alanları üzerine cila uygulamak için spot renk baskı kalıbı kullanabilirsiniz. Bu durumda, yazdırma işinizde dördü proses mürekkep ve biri spot ciladan oluşmak üzere toplam beş mürekkep kullanılır.

Proses renkler hakkında

Proses renk, dört standart proses mürekkebin birleşimi yazdırılarak kullanılır: siyan, macenta, sarı ve siyah (CMYK). Söz konusu işte çok fazla renk kullanmak gerektiğinde ve tek spot mürekkepler kullanmanın pahalı veya elverişsiz olduğu durumlarda (renkli fotoğraflar yazdırmak gibi) proses renkler kullanın.

Proses renk belirlerken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurun:

  • Yüksek kaliteli bir yazdırma belgesinde en iyi sonuçları elde etmek için proses renk referans grafiklerinde yazdırılan CMYK renklerini (ticari baskı servisinde sunulanlar gibi) kullanarak proses renkler belirleyin.

  • Proses rengin son renk değerleri CMYK içindeki değerleri olduğundan, RGB (veya InDesign içinde LAB) proses renk belirliyorsanız, renk ayrımları yazdırdığınızda bu renk değerleri CMYK'ye dönüştürülür. Bu dönüştürmeler renk yönetim ayarlarınıza ve belge profiline bağlı olarak farklılık gösterir.

  • Renk yönetimi sisteminizi doğru şekilde oluşturduğunuzdan ve bu sistemin renk önizlemesiyle ilgili sınırlamalarını tam olarak anladığınızdan emin olmadıkça, proses rengi monitörünüzde nasıl göründüğüne bağlı olarak belirlemeyin.

  • CMYK genelde kullanılan monitörlere göre daha küçük renk gamutuna sahip olduğundan, sadece çevrimiçi görüntülemeye yönelik belgelerde proses renkler kullanmaktan kaçının.

  • Illustrator ve InDesign proses rengi global veya global olmayan olarak belirleyebilmenizi sağlar. Illustrator uygulamasında global proses renkler, global proses rengin renk örneğini değiştirdiğinizde o rengi kullanan tüm nesnelerin güncelleştirilmesi için global proses renkleri Renk Örnekleri panelindeki renk örneğine bağlı kalır. Global olmayan proses renkleri renk düzenlendiğinde belgenin tümünde otomatik olarak güncelleştirilmez. Proses renkler varsayılan olarak global değildir. InDesign uygulamasında nesnelere renk örneği uyguladığınızda renk örneği otomatik olarak global renk örneği olarak uygulanır. Global olmayan renk örnekleri, Renk panelinde düzenleyebileceğiniz adlandırılmamış renklerdir.

Not:

Global ve global olmayan proses renkler, renklerin uygulamalar arasında taşındığında nasıl ayrıldığını veya davrandığını değil, yalnızca belirli bir rengin nesnelere nasıl uygulandığını etkiler.

Spot ve proses renkleri birlikte kullanma

Bazen proses ve spot renkleri aynı işte kullanmak pratik bir uygulamadır. Örneğin, proses renk kullanarak fotoğrafların üretildiği yıllık bir raporun aynı sayfalarında şirket logosunun tam rengini yazdırmak için bir spot mürekkep kullanabilirsiniz. Ayrıca proses renk işinin alanları üzerine cila uygulamak için spot renk baskı kalıbı da kullanabilirsiniz. Her iki durumda da, yazdırma işinizde dördü proses mürekkep ve biri spot mürekkep veya ciladan oluşmak üzere toplam beş mürekkep kullanılır.

InDesign uygulamasında proses ve spot renkleri karışık renkli mürekkepler oluşturmak için karıştırabilirsiniz.

InDesign ve Illustrator içindeki renkleri karşılaştırma

Adobe InDesign ve Adobe Illustrator adlandırılmış renkleri uygulamak için biraz farklı yöntemler kullanır. Illustrator uygulaması adlandırılmış bir rengi global veya global olmayan olarak belirleyebilmenizi sağlar ve InDesign uygulaması adlandırılmamış tüm renkleri global olmayan, proses renkler olarak işler.

InDesign uygulamasındaki global renk eşdeğerleri renk örnekleridir. Renk örnekleri, nesneleri tek tek bulmaya ve ayarlamaya gerek kalmadan renk düzenlerinin değiştirilmesini kolaylaştırır. Bu özellikle dergiler gibi standart, üretim esaslı belgeler için yararlıdır. InDesign renkleri Renk Örnekleri panelindeki renk örneklerine bağlı olduğundan, renk örneğindeki her türlü değişiklik rengin uygulandığı tüm nesneleri etkiler.

InDesign uygulamasının global olmayan renk örneği eşdeğerleri adlandırılmamış renklerdir. Adlandırılmamış renkler Renk Örnekleri panelinde görünmez ve bunlar Renk panelinde düzenlendiğinde tüm belgede otomatik olarak güncelleştirilmez. Ancak, Renk Örnekleri paneline daha sonra adlandırılmamış bir renk ekleyebilirsiniz.

Adlandırılmış ve adlandırılmamış renkler, renklerin uygulamalar arasında taşındığında nasıl ayrıldığını veya davrandığını değil, yalnızca belirli bir rengin belgenizde nasıl güncellendiğini etkiler.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi