Metin hizalama veya bloklama

Metin bir metin çerçevesini bir ya da her iki kenarıyla (ya da girintisiyle) hizalanabilir. Metin her iki kenara da hizalandığında bloklanmış terimi kullanılır. Son satır hariç paragraftaki tüm metni bloklamayı seçebilir (Sola Blokla ya da Sağa Blokla) veya paragrafın son satırı dahil bütün metni bloklayabilirsiniz (Tümünü Blokla). Son satırda yalnızca birkaç karakter varsa özel bir öykü sonu karakteri kullanmak ve boşlukla yaslama oluşturmak isteyebilirsiniz.

Metin hizalama veya bloklama
Sola Blokla (sol) ve Tümünü Blokla (sağ)

Not:

Metindeki tüm satırları blokladığınızda ve Adobe Paragraf Oluşturucusu kullanıyorsanız, InDesign paragrafın tutarlı bir metin yoğunluğuna sahip olması ve iyi görünmesi için metni kaydırır. Bloklanan metinde aralıklara hassas ayarlar yapabilirsiniz

Bir çerçeve ızgarasındaki metin için ortalama veya bloklamayı ayarladığınızda artık metin ızgarayla tam olarak hizalanmaz. Ayrıca çerçeve ızgarasındaki tüm paragraflar için paragraf hizalamasını belirleyebilirsiniz.

 1. Metni seçin.
 2. Paragraf panelindeki ya da Kontrol Panelindeki Hizalama düğmelerinden birini tıklatın (Sola Hizala, Ortala, Sağa Hizala, Son Satır Sola Hizalı Durumda Yasla, Son Satır Ortaya Hizalı Durumda Yasla, Son Satır Sağa Hizalı Durumda Yasla ve Tüm Satırları Yasla).
 3. (İsteğe bağlı) Sırta Doğru Hizala ya da Sırttan Uzağa Hizala'yı seçin.

  Paragrafa Sırta Doğru Hizala uyguladığınızda sol taraftaki sayfada bulunan metin sağa hizalanır ancak aynı metin sağ taraftaki bir sayfaya aktığında (ya da çerçeve taşındığında) sola hizalı duruma gelir. Benzer şekilde, bir paragrafa Sırttan Uzağa Hizala uyguladığınızda sol taraftaki sayfada bulunan metin sola hizalanır sağ taraftaki bir sayfada bulunan metin sağa hizalı duruma gelir.

  Metin hizalaması sırt yönüyle paralel olduğu için dikey çerçevelerde sırta doğru veya sırttan uzağa hizalamanın hiçbir etkisi yoktur.

Not:

Metin satırının sol tarafının sola ve sağ tarafının sağa hizalanmasını istiyorsanız ekleme noktasını metni sağa hizalamak istediğiniz noktaya getirin, Sekme tuşuna basın ve sonra satırın kalan kısmını sağa hizalayın.

Paragrafları bir satır taban çizgisi ızgarasına hizalama

Satır taban çizgisi belgedeki gövde metni için satır aralığını temsil eder. Metnin sütunlar arasında ve sayfadan sayfaya her zaman hizalı olmasını sağlamak üzere, sayfanın öğeleri için bu satır aralığı değerinin katlarını kullanabilirsiniz. Örneğin belgenizdeki gövde metni 12 puntoluk satır aralığına sahipse, başlık metninize 18 puntoluk satır aralığı verebilir ve başlıkları izleyen paragraflardan önce 6 puntoluk boşluk ekleyebilirsiniz.

Satır taban çizgisi ızgarası kullanmak sayfadaki metin öğelerinin konumunda tutarlılık sağlar. Paragrafın satır taban çizgilerinin sayfanın altta yatan ızgarasıyla hizalanmasını sağlamak için satır aralığını ayarlayabilirsiniz. Birden çok sütundaki ya da bitişik metin çerçevesindeki metnin satır taban çizgilerinin hizalı olmasını istediğinizde bu kullanışlıdır. Tercihler iletişim kutusunun Izgaralar kısmını kullanarak satır taban çizgisi ızgarasının ayarlarını değiştirin.

Ayrıca satır taban çizgisi ızgarasının yalnızca ilk satırını hizalayabilir, diğer satırların belirlenen satır aralığı değerlerini kullanmasına izin verebilirsiniz.

Satır taban çizgisi ızgarasını görüntülemek için Görünüm > Izgaralar ve Kılavuzlar > Satır Taban Çizgisi Izgarasını Göster'i seçin.

Not:

Satır taban çizgisi ızgarası yalnızca belgenin yakınlaştırma düzeyi Tercihler iletişim kutusundaki Izgaralar kısmında bulunan görünüm eşiği ayarından büyükse görünür. Satır taban çizgisi ızgarasını görüntülemek için yakınlaştırmanız gerekebilir.

Paragrafları satır taban çizgisi ızgarasına hizalama

 1. Metni seçin.
 2. Paragraf panelinde ya da Kontrol panelinde Satır Taban Çizgisi Izgarasına Hizala'yı  tıklatın.

Not:

Metninizin satır aralığının değişmemesini sağlamak için satır taban çizgisi ızgarası aralığını metninizle aynı satır aralığı değerine ya da bunun çarpanına ayarlayın.

Yalnızca ilk satırı satır taban çizgisi ızgarasına hizalama

 1. Hizalamak istediğiniz paragrafları seçin.
 2. Paragraf paneli menüsünden ya da Kontrol paneli menüsünden Sadece İlk Satırı Izgaraya Hizala'yı seçin.
 3. Paragraf panelinde ya da Kontrol panelinde Satır Taban Çizgisi Izgarasına Hizala'yı  tıklatın.

Dengeli başlık metni oluşturma

Birden çok satırda düzensiz hizalanmış metni dengeleyebilirsiniz. Bu özellik çok satırlı başlıklar, büyük tırnak işaretleri ve ortalanmış paragraflar için kullanışlıdır.

Dengeli başlık metni oluşturma
Düzensiz Satırları Dengele komutu başlığa uygulanmadan önce ve sonra

 1. Dengelemek istediğiniz paragrafı tıklatın.
 2. Paragraf panelinde ya da Kontrol panelinde menüden Düzensiz Satırları Dengele'yi seçin.

Bu özellik yalnızca Adobe Paragraf Oluşturucusu seçiliyse etkili olur.

Sütunların aralığını değiştiren veya bölen paragraflar oluşturma

Yayılmış başlık efekti oluşturmak için paragrafı bir metin çerçevesinde birden çok sütuna yayabilirsiniz. Bir paragrafın tüm satırlara mı yoksa belirli sayıda satıra mı yayılacağını seçebilirsiniz. Bir paragraf çok sütunlu bir metin çerçevesinde sütunlara yayılacak şekilde ayarlandıysa, yayılan paragraftan önceki herhangi bir metin dengelenir.

Ayrıca, bir paragrafı aynı metin çerçevesindeki birden çok sütuna bölebilirsiniz.

 

Birden çok sütuna paragraf yayma ve bölme
Birden çok sütuna paragraf yayma ve bölme

A. Sütunları yayan başlık B. Sütunu böl 

Paragrafı sütunlara yayma

 1. Ekleme noktasını paragrafın içine yerleştirin.

  Ayrıca, bu özelliği başlık stili gibi bir paragraf stilinin parçası haline getirebilirsiniz.

 2. Kontrol paneli menüsünden veya Paragraf paneli menüsünden Sütunları Yay'ı seçin.

 3. Paragraf Mizanpajı menüsünden Sütunları Yay'ı seçin.

 4. Yay menüsünden paragrafın yayılmasını istediğiniz sütun sayısını seçin. Paragrafın tüm sütunlara yayılmasını istiyorsanız Tümü'nü seçin.

 5. Paragrafı yaymadan önce veya sonra ilave boşluk eklemek için Yaymadan Önce Boşluk ve Yaymadan Sonra Boşluk değerlerini belirleyip Tamam'ı tıklatın.

Paragrafı sütunlara bölme

 1. Ekleme noktasını paragrafın içine yerleştirin.

  Ayrıca, bu özelliği başlık stili gibi bir paragraf stilinin parçası haline getirebilirsiniz.

 2. Kontrol paneli menüsünden veya Paragraf paneli menüsünden Sütunları Yay'ı seçin.

 3. Paragraf Mizanpajı menüsünden Sütunları Böl'ü seçin.

 4. Aşağıdaki seçenekleri belirleyip Tamam'ı tıklatın:

  Alt sütunlar

  Paragrafın bölünmesini istediğiniz sütun sayısını seçin.

  Bölmeden Önce Boşluk / Bölmeden Sonra Boşluk

  Paragrafı bölmeden önce veya sonra boşluk ekleyin.

  İç Sütun Aralığı

  Bölünen paragraflar arasındaki boşluğu belirleyin.

  Dış Sütun Aralığı

  Bölünen paragrafların dış tarafı ve kenar boşlukları arasındaki boşluğu belirleyin.

Metin çerçevesi içindeki metni dikey olarak hizalama ya da bloklama

Yazımın çerçeveler ve onların sütunları arasında dikey olarak tutarlı olmasına yardımcı olmak için çerçeve içindeki metnin satırlarını çerçevenin dikey ekseni boyunca hizalayabilir ya da dağıtabilirsiniz.

Her paragrafın satır aralığı ve paragraf aralığı değerlerini kullanarak metni çerçevenin üstüne, ortasına ya da altına hizalayabilirsiniz. Ayrıca metni dikey olarak da bloklayabilirsiniz; bu işlem satır aralığı ve paragraf aralığı değerlerinden bağımsız olarak satırlar arasında eşit aralıklar bırakır.

Metni dikey olarak hizalama veya bloklama
Dikey yaslama—Alt (sol) ve Yasla (sağ)

Dikey metin hizalama ve bloklama, çerçevedeki her satırın satır taban çizgisi konumundan hesaplanır. Dikey hizalamayı ayarlarken aşağıdakileri aklınızda bulundurun:

 • Çerçevenin üstü, üste hizalanmış metnin ilk satırının satır taban çizgisi olarak tanımlanır. Metin Çerçevesi Seçenekleri iletişim kutusundaki İlk Satır Taban Çizgisi Kenardan Uzaklık seçeneği bu değeri etkiler.

 • Çerçevenin altı, alta hizalanmış metnin son satırının satır taban çizgisi olarak tanımlanır. Dipnot metni bloklanmaz.

 • Satır Taban Çizgisi Izgarasına Hizala seçeneği paragraflara Üste, Ortaya ya da Alta hizalanarak uygulandığında tüm satırlar satır taban çizgisi ızgarasına hizalanır. Blokla seçeneğiyle, yalnızca ilk ve son satırlar satır taban çizgisi ızgarasına hizalanır.

 • Metin Çerçevesi Seçenekleri iletişim kutusunda metin çerçevesinin Üst ya da Alt Metin Boşluğu değerlerini ayarlarsanız sırasıyla ilk ve son satır taban çizgisinin konumunu değiştirirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçim aracıyla bir metin çerçevesini seçin.

  • Yazım aracıyla  bir metin çerçevesinin içinde tıklatın.

 2. Nesne > Metin Çerçevesi Seçenekleri'ni seçin.
 3. Metin Çerçevesi Seçenekleri iletişim kutusunun Düşey Yaslama kısmında Hizala menüsünden aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
  • Metni çerçevenin üstünden aşağı doğru dikey olarak hizalamak için Üst'ü seçin. (Bu varsayılan ayardır.)

  • Metin satırlarını çerçeve içinde ortalamak için Orta'yı seçin.

  • Metin satırlarını çerçevenin altından yukarı doğru hizalamak için Alt'ı seçin.

  • Metin satırlarını çerçevenin üstü ve altı arasında eşit olarak dağıtmak için Yasla'yı seçin.

 4. Yasla'yı seçerseniz ve satır aralığı değerinin paragraf aralığı değerinden orantısız şekilde daha büyük olmasını önlemek istiyorsanız bir Paragraf Aralığı Sınırı değeri belirleyin. Paragraflar arasındaki boşluk belirttiğiniz değere kadar genişletilir, metin yine de çerçeveyi doldurmuyorsa satırlar arasındaki boşluk çerçeve dolana kadar ayarlanır. Paragraf aralığı sınır değeri Paragraf panelinde girilen Önceki Boşluk ya da Sonraki Boşluk değerlerine ek olarak uygulanır.
  Paragraf aralığı
  Paragraf aralığı sınırı sıfır (sol) ve 1 pika (sağ) olarak ayarlıyken metnin görünümü

  Not:

  Birden çok sütun içeren metin çerçevelerini dikey bloklarken dikkatli olun. Son sütun yalnızca birkaç satır içeriyorsa satırlar arasında çok fazla beyaz boşluk görünebilir.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Not:

Paragraf Aralığı Sınırı değerini ayarlamanın kolay bir yolu Önizleme'yi seçmek ve sonra paragraf aralığı satır aralığıyla dengeli hale gelene kadar Paragraf Aralığı Sınırı değerinin yanındaki yukarı ya da aşağı oku tıklatmaktır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi