Kullanıcı Kılavuzu İptal

Metni hizalama

 1. InDesign Kullanıcı Kılavuzu
 2. InDesign'ı tanıyın
  1. InDesign'a giriş
   1. InDesign’daki yenilikler
   2. Sistem gereksinimleri
   3. Yaygın sorular
   4. Creative Cloud kitaplıklarını kullanma
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. InDesign'da çalışma alanınızı özelleştirme
   3. Araç kutusu
   4. Tercihleri ayarlama
   5. Özellikler paneli
   6. Dokunmatik çalışma alanı
   7. Varsayılan klavye kısayolları
   8. Belge kurtarma ve geri alma
  3. Üretken Yapay Zeka (yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabilir)
   1. Metinden Görüntü (Beta)
   2. Üretken Yapay Zeka SSS
 3. Belge oluşturma ve mizanpaj işlemleri
  1. Belgeler ve sayfalar
   1. Belge oluşturma
   2. Ana sayfalarla çalışma
   3. Belge sayfalarıyla çalışma
   4. Sayfa boyutu, kenar boşlukları ve taşma payını ayarlama
   5. Dosya ve şablonlarla çalışma
   6. Kitap dosyaları oluşturma
   7. Temel sayfa numaraları ekleme
   8. Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma
   9. QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme
   10. İçerik paylaşma
   11. Temel bir yönetilen dosya iş akışını anlama
   12. Belgeleri kaydetme
  2. Izgaralar
   1. Izgaralar
   2. Izgaraları formatlama
  3. Mizanpaj yardımcıları
   1. Cetveller
   2. Cetvelleri kullanarak nesneleri hizalama ve dağıtma
   3. Ölçü aracını kullanarak nesneleri ölçme
 4. İçerik ekleme
  1. Metin
   1. Çerçevelere metin ekleme
   2. Metni akıtma
   3. Güney Doğu Asya Dillerinde Oluşturulan Metinler
   4. InDesign'da Arapça ve İbranice özellikler
   5. Yola yazma oluşturma
   6. Madde işaretleri ve numaralandırma
   7. Glifler ve özel karakterler
   8. Metin kompozisyonu
   9. Metin değişkenleri
   10. QR kodları oluşturma
   11. Metni düzenleme
   12. Metni hizalama
   13. Metni nesnelere göre kaydırma
   14. Bağlantılı nesneler
   15. Bağlı içerik
   16. Paragrafları formatlama
   17. Karakterleri formatlama
  2. Tipografi
   1. InDesign'da fontları kullanma
   2. Karakter aralığı ve izleme
  3. Metni formatlama
   1. Metni formatlama
   2. Metne Otomatik Stil uygulama
   3. Stil Paketleri ile çalışma
   4. Sekmeler ve girintiler
  4. Metni gözden geçirme
   1. Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme
   2. InDesign'da düzenleme notları ekleme
   3. PDF yorumlarını içe aktarma
  5. Yazım denetimi ve dil sözlükleri
   1. Yazım denetimi, otomatik düzeltme ve dinamik yazım denetimi
   2. Sözlük ve sözcük oluşturma, ekleme ve bunları yönetme
   3. Sözlük tercihlerini değiştirme
   4. Duden sözlüğü
  6. Referans ekleme
   1. İçindekiler bölümü oluşturma
   2. Dipnotlar
   3. Dizin oluşturma
   4. Son notlar
   5. Resim yazıları
  7. Stiller
   1. Paragraf ve karakter stilleri
   2. Stilleri eşleme, dışa aktarma ve yönetme
   3. Nesne stilleri
   4. Gömme ve iç içe stiller
   5. Stillerle çalışma
   6. Satır aralığı
  8. Tablolar
   1. Tabloları formatlama
   2. Tablolar oluşturma
   3. Tablo ve Hücre stilleri
   4. Tabloları seçme ve düzenleme
   5. Tablo konturları ve dolguları
  9. Etkileşim
   1. Köprüler
   2. Dinamik PDF belgeleri
   3. Yer imleri
   4. Düğmeler
   5. Formlar
   6. Animasyon
   7. Çapraz referanslar
   8. PDF'leri yapılandırma
   9. Sayfa geçişleri
   10. Filmler ve sesler
  10. Grafikler
   1. Yolları ve şekilleri anlama
   2. Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   3. Kalem aracıyla çizim yapma
   4. Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama 
   5. Bileşik yollar ve şekiller
   6. Yolları düzenleme
   7. Kırpma yolları
   8. Köşe görünümünü değiştirme
   9. Çerçeveler ve nesneler
   10. Nesneleri hizalama ve dağıtma
   11. Bağlı ve gömülü grafikler
   12. AEM Assets'i entegre etme
  11. Renk ve saydamlık
   1. Renk uygulama
   2. İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma
   3. Renk örnekleriyle çalışma
   4. Mürekkepleri karıştırma
   5. Renk tonları
   6. Spot ve proses renkleri anlama
   7. Renkleri karıştırma
   8. Degradeler
   9. Saydam çizimleri düzleştirme
   10. Saydamlık efektleri ekleme
 5. Bulma ve değiştirme
  1. Metin bulma ve değiştirme
  2. Fontları bulma ve değiştirme
  3. Glifleri bulma ve değiştirme
  4. GREP ifadelerini ve sorgularını kullanarak bulma ve değiştirme
  5. Nesneleri bulma ve değiştirme
  6. Renk bulma ve değiştirme
  7. Bulma ve değiştirme için arama seçenekleri
 6. Paylaşma
  1. InDesign bulut belgeleriyle çalışma (Beta)
  2. InDesign bulut belgeleri hakkında sık sorulan sorular (Beta)
  3. Paylaşma ve iş birliği yapma        
  4. İnceleme için Paylaş
  5. Paylaşılan bir InDesign belgesini inceleme
  6. Geri bildirimleri yönetme 
 7. Yayınlama
  1. Yerleştirme, dışa aktarma ve yayımlama
   1. Publish Online
   2. Publish Online panosu
   3. Grafik ekleme ve kopyalama
   4. İçeriği EPUB için dışa aktarma
   5. Adobe PDF seçenekleri
   6. İçeriği HTML olarak dışa aktarma
   7. Adobe PDF olarak dışa aktarma
   8. JPEG formatında dışa aktarma
   9. HTML olarak dışa aktarma
   10. DPS ve AEM Mobile'a genel bakış
   11. Desteklenen Dosya Formatları
   12. Kullanıcı Ayarlarını dışa aktarma ve içe aktarma
  2. Yazdırma
   1. Kitapçık yazdırma
   2. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   3. Belgeleri yazdırma
   4. Mürekkepler, ayrım ve ekran frekansı
   5. Üst baskı
   6. PostScript ve EPS dosyaları oluşturma
   7. Dosyaları teslim etmeden önce ön kontrolden geçirme
   8. Minik resimleri ve büyük boyutlu belgeleri yazdırma
   9. PDF'leri servis sağlayıcılar için hazırlama
   10. Renk ayrımlarını yazdırmak üzere hazırlama
 8. InDesign'ı genişletme
  1. Otomasyon
   1. Veri birleştirme
   2. Eklentiler
   3. InDesign’da Capture uzantısı
   4. Komut dosyası oluşturma
 9. Sorun giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Başlatma sırasında çökme
  3. Tercih klasörünün salt okunur olması sorunu
  4. Dosya sorunlarını giderme
  5. PDF dışa aktarılamıyor
  6. InDesign belgelerini kurtarma

Metin hizalama veya bloklama

Metin bir metin çerçevesini bir ya da her iki kenarıyla (ya da girintisiyle) hizalanabilir. Metin her iki kenara da hizalandığında bloklanmış terimi kullanılır. Son satır hariç paragraftaki tüm metni bloklamayı seçebilir (Sola Blokla ya da Sağa Blokla) veya paragrafın son satırı dahil bütün metni bloklayabilirsiniz (Tümünü Blokla). Son satırda yalnızca birkaç karakter varsa özel bir öykü sonu karakteri kullanmak ve boşlukla yaslama oluşturmak isteyebilirsiniz.

Sola Blokla (sol) ve Tümünü Blokla (sağ)

Not:

Metindeki tüm satırları blokladığınızda ve Adobe Paragraf Oluşturucusu kullanıyorsanız, InDesign paragrafın tutarlı bir metin yoğunluğuna sahip olması ve iyi görünmesi için metni kaydırır. Bloklanan metinde aralıklara hassas ayarlar yapabilirsiniz

Çerçeve ızgarasındaki metin için ortalama veya yaslama seçeneğini ayarladığınızda artık metin ızgarayla tam olarak hizalanmaz. Ayrıca çerçeve ızgarasındaki tüm paragraflar için paragraf hizalamasını belirleyebilirsiniz.

 1. Metni seçin.
 2. Paragraf panelindeki ya da Kontrol Panelindeki Hizalama düğmelerinden birini tıklatın (Sola Hizala, Ortala, Sağa Hizala, Son Satır Sola Hizalı Durumda Yasla, Son Satır Ortaya Hizalı Durumda Yasla, Son Satır Sağa Hizalı Durumda Yasla ve Tüm Satırları Yasla).
 3. (İsteğe bağlı) Sırta Doğru Hizala ya da Sırttan Uzağa Hizala'yı seçin.

  Paragrafa Sırta Doğru Hizala uyguladığınızda sol taraftaki sayfada bulunan metin sağa hizalanır ancak aynı metin sağ taraftaki bir sayfaya aktığında (ya da çerçeve taşındığında) sola hizalı duruma gelir. Benzer şekilde, bir paragrafa Sırttan Uzağa Hizala uyguladığınızda sol taraftaki sayfada bulunan metin sola hizalanır sağ taraftaki bir sayfada bulunan metin sağa hizalı duruma gelir.

  Metin hizalaması sırt yönüyle paralel olduğu için dikey çerçevelerde sırta doğru veya sırttan uzağa hizalamanın hiçbir etkisi yoktur.

Not:

Metin satırının sol tarafının sola ve sağ tarafının sağa hizalanmasını istiyorsanız ekleme noktasını metni sağa hizalamak istediğiniz noktaya getirin, Sekme tuşuna basın ve sonra satırın kalan kısmını sağa hizalayın.

Paragrafları bir satır taban çizgisi ızgarasına hizalama

Satır taban çizgisi belgedeki gövde metni için satır aralığını temsil eder. Metnin sütunlar arasında ve sayfadan sayfaya her zaman hizalı olmasını sağlamak üzere, sayfanın öğeleri için bu satır aralığı değerinin katlarını kullanabilirsiniz. Örneğin belgenizdeki gövde metni 12 puntoluk satır aralığına sahipse, başlık metninize 18 puntoluk satır aralığı verebilir ve başlıkları izleyen paragraflardan önce 6 puntoluk boşluk ekleyebilirsiniz.

Satır taban çizgisi ızgarası kullanmak sayfadaki metin öğelerinin konumunda tutarlılık sağlar. Paragrafın satır taban çizgilerinin sayfanın altta yatan ızgarasıyla hizalanmasını sağlamak için satır aralığını ayarlayabilirsiniz. Birden çok sütundaki ya da bitişik metin çerçevesindeki metnin satır taban çizgilerinin hizalı olmasını istediğinizde bu kullanışlıdır. Tercihler iletişim kutusunun Izgaralar kısmını kullanarak satır taban çizgisi ızgarasının ayarlarını değiştirin.

Ayrıca satır taban çizgisi ızgarasının yalnızca ilk satırını hizalayabilir, diğer satırların belirlenen satır aralığı değerlerini kullanmasına izin verebilirsiniz.

Satır taban çizgisi ızgarasını görüntülemek için Görünüm > Izgaralar ve Kılavuzlar > Satır Taban Çizgisi Izgarasını Göster'i seçin.

Not:

Satır taban çizgisi ızgarası yalnızca belgenin yakınlaştırma düzeyi Tercihler iletişim kutusundaki Izgaralar kısmında bulunan görünüm eşiği ayarından büyükse görünür. Satır taban çizgisi ızgarasını görüntülemek için yakınlaştırmanız gerekebilir.

Paragrafları satır taban çizgisi ızgarasına hizalama

 1. Metni seçin.
 2. Paragraf panelinde ya da Kontrol panelinde Satır Taban Çizgisi Izgarasına Hizala'yı  tıklatın.
Not:

Metninizin satır aralığının değişmemesini sağlamak için satır taban çizgisi ızgarası aralığını metninizle aynı satır aralığı değerine ya da bunun çarpanına ayarlayın.

Yalnızca ilk satırı satır taban çizgisi ızgarasına hizalama

 1. Hizalamak istediğiniz paragrafları seçin.
 2. Paragraf paneli menüsünden ya da Kontrol paneli menüsünden Sadece İlk Satırı Izgaraya Hizala'yı seçin.
 3. Paragraf panelinde ya da Kontrol panelinde Satır Taban Çizgisi Izgarasına Hizala'yı  tıklatın.

Dengeli başlık metni oluşturma

Birden çok satırda düzensiz hizalanmış metni dengeleyebilirsiniz. Bu özellik çok satırlı başlıklar, büyük tırnak işaretleri ve ortalanmış paragraflar için kullanışlıdır.

Düzensiz Satırları Dengele komutu başlığa uygulanmadan önce ve sonra

 1. Dengelemek istediğiniz paragrafı tıklatın.
 2. Paragraf panelinde ya da Kontrol panelinde menüden Düzensiz Satırları Dengele'yi seçin.

Bu özellik yalnızca Adobe Paragraf Oluşturucusu seçiliyse etkili olur.

Sütunların aralığını değiştiren veya bölen paragraflar oluşturma

Yayılmış başlık efekti oluşturmak için paragrafı bir metin çerçevesinde birden çok sütuna yayabilirsiniz. Bir paragrafın tüm satırlara mı yoksa belirli sayıda satıra mı yayılacağını seçebilirsiniz. Bir paragraf çok sütunlu bir metin çerçevesinde sütunlara yayılacak şekilde ayarlandıysa, yayılan paragraftan önceki herhangi bir metin dengelenir.

Ayrıca, bir paragrafı aynı metin çerçevesindeki birden çok sütuna yayabilirsiniz.

 

Birden çok sütuna paragraf yayma ve bölme

A. Sütunları yayan başlık B. Sütunu böl 

Paragrafı sütunlara yayma

 1. Ekleme noktasını paragrafın içine yerleştirin.

  Ayrıca, bu özelliği başlık stili gibi bir paragraf stilinin parçası haline getirebilirsiniz.

 2. Kontrol paneli menüsünden veya Paragraf paneli menüsünden Sütunları Yay'ı seçin.

 3. Paragraf Mizanpajı menüsünden Sütunları Yay'ı seçin.

 4. Yay menüsünden paragrafın yayılmasını istediğiniz sütun sayısını seçin. Paragrafın tüm sütunlara yayılmasını istiryorsanız Tümü'nü seçin.

 5. Paragrafı yaymadan önce veya sonra ilave boşluk eklemek için Yaymadan Önce Boşluk ve Yaymadan Sonra Boşluk değerlerini belirleyip Tamam'ı tıklatın.

Paragrafı sütunlara bölme

 1. Ekleme noktasını paragrafın içine yerleştirin.

  Ayrıca, bu özelliği başlık stili gibi bir paragraf stilinin parçası haline getirebilirsiniz.

 2. Kontrol paneli menüsünden veya Paragraf paneli menüsünden Sütunları Yay'ı seçin.

 3. Paragraf Mizanpajı menüsünden Sütunları Böl'ü seçin.

 4. Aşağıdaki seçenekleri belirleyip Tamam'ı tıklatın:

  Alt sütunlar

  Paragrafın bölünmesini istediğiniz sütun sayısını seçin.

  Böldükten Önceki Boşluk / Böldükten Sonraki Boşluk

  Paragrafı bölmeden önce veya sonra boşluk ekleyin.

  İç Cilt Payı

  Bölünen paragraflar arasındaki boşluğu belirleyin.

  Dış Sütun Aralığı

  Bölünen paragrafların dış tarafı ve kenar boşlukları arasındaki boşluğu belirleyin.

Metin çerçevesi içindeki metni dikey olarak hizalama ya da bloklama

Yazımın çerçeveler ve onların sütunları arasında dikey olarak tutarlı olmasına yardımcı olmak için çerçeve içindeki metnin satırlarını çerçevenin dikey ekseni boyunca hizalayabilir ya da dağıtabilirsiniz.

Her paragrafın satır aralığı ve paragraf aralığı değerlerini kullanarak metni çerçevenin üstüne, ortasına ya da altına hizalayabilirsiniz. Ayrıca metni dikey olarak da bloklayabilirsiniz; bu işlem satır aralığı ve paragraf aralığı değerlerinden bağımsız olarak satırlar arasında eşit aralıklar bırakır.

Dikey yaslama—Alt (sol) ve Yasla (sağ)

Dikey metin hizalama ve bloklama, çerçevedeki her satırın satır taban çizgisi konumundan hesaplanır. Dikey hizalamayı ayarlarken aşağıdakileri aklınızda bulundurun:

 • Çerçevenin üstü, üste hizalanmış metnin ilk satırının satır taban çizgisi olarak tanımlanır. Metin Çerçevesi Seçenekleri iletişim kutusundaki İlk Satır Taban Çizgisi Kenardan Uzaklık seçeneği bu değeri etkiler.

 • Çerçevenin altı, alta hizalanmış metnin son satırının satır taban çizgisi olarak tanımlanır. Dipnot metni bloklanmaz.

 • Satır Taban Çizgisi Izgarasına Hizala seçeneği paragraflara Üste, Ortaya ya da Alta hizalanarak uygulandığında tüm satırlar satır taban çizgisi ızgarasına hizalanır. Blokla seçeneğiyle, yalnızca ilk ve son satırlar satır taban çizgisi ızgarasına hizalanır.

 • Metin Çerçevesi Seçenekleri iletişi kutusunda metin çerçevesinin Üst ya da Alt Metin Boşluğu değerlerini ayarlarsanız, sırasıyla ilk ve son satır taban çizgisinin konumunu değiştirirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçim aracıyla bir metin çerçevesini seçin.

  • Yazım aracı  ile bir metin çerçevesinin içini tıklatın.

 2. Nesne > Metin Çerçevesi Seçenekleri'ni seçin.
 3. Metin Çerçevesi Seçenekleri iletişim kutusunun Düşey Yaslama kısmında Hizala menüsünden aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
  • Metni çerçevenin üstünden aşağı doğru dikey olarak hizalamak için Üst'ü seçin. (Bu varsayılan ayardır.)

  • Metin satırlarını çerçeve içinde ortalamak için Orta'yı seçin.

  • Metin satırlarını çerçevenin altından yukarı doğru olarak hizalamak için Alt'ı seçin.

  • Metin satırlarını çerçevenin üstü ve altı arasında eşit olarak dağıtmak için Yasla'yı seçin.

 4. Yasla'yı seçerseniz ve satır aralığı değerinin paragraf aralığı değerinden orantısız şekilde daha büyük olmasını önlemek istiyorsanız bir Paragraf Aralığı Sınırı değeri belirleyin. Paragraflar arasındaki boşluk belirttiğiniz değere kadar genişletilir, metin yine de çerçeveyi doldurmuyorsa satırlar arasındaki boşluk çerçeve dolana kadar ayarlanır. Paragraf aralığı sınır değeri Paragraf panelinde girilen Önceki Boşluk ya da Sonraki Boşluk değerlerine ek olarak uygulanır.
  Paragraf aralığı sınırı sıfır (sol) ve 1 pika (sağ) olarak ayarlıyken metnin görünümü

  Not:

  Birden çok sütun içeren metin çerçevelerini dikey bloklarken dikkatli olun. Son sütun yalnızca birkaç satır içeriyorsa satırlar arasında çok fazla beyaz boşluk görünebilir.

 5. Tamam'ı tıklatın.
Not:

Paragraf Aralığı Sınırı değerini ayarlamanın kolay bir yolu Önizleme'yi seçmek ve sonra paragraf aralığı satır aralığıyla dengeli hale gelene kadar Paragraf Aralığı Sınırı değerinin yanındaki yukarı ya da aşağı oku tıklatmaktır.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?