Satır aralığı hakkında

Yazımın satırları arasındaki dikey boşluk satır aralığı olarak adlandırılır. Satır aralığı, bir metin satırının satır taban çizgisinden, üstündeki satırın satır taban çizgisine kadar ölçülür. Satır taban çizgisi harflerin çoğunun, diğer bir deyişle alt çıkıntısı olmayan harflerin oturduğu görünmez çizgidir.

Varsayılan otomatik satır aralığı seçeneği satır aralığını yazım boyutunun %120'si olarak ayarlar (örneğin 10 puntoluk yazım için 12 puntoluk satır aralığı). InDesign, otomatik satır aralığı kullanımdayken satır aralığı değerini Karakter panelinin Satır Aralığı menüsünde parantez içinde görünürler.

Satır Aralığı
Satır Aralığı

A. Satır Aralığı B. Metin yüksekliği C. Tek bir sözcüğün metin boyutunun daha büyük olması o satırın satır aralığını artırır. 

Satır aralığını değiştirme

Satır aralığı varsayılan olarak bir karakter niteliğidir, diğer bir deyişle aynı paragrafın içinde birden fazla satır aralığı değeri uygulayabilirsiniz. Yazım satırındaki en büyük satır aralığı değeri o satırın satır aralığını belirler. Bununla birlikte, satır aralığının paragraftaki bir metin yerine paragrafın tümüne uygulanacağı bir tercihler seçeneği belirleyebilirsiniz. Bu ayar, varolan çerçevelerdeki satır aralığını etkilemez.

Seçili metnin satır aralığını değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz metni seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Karakter panelinde ya da Kontrol panelinde Satır Aralığı menüsünden  istediğiniz satır aralığını seçin.

  • Mevcut satır aralığı değerini seçin ve yeni bir değer yazın.

  • Paragraf stili oluştururken Temel Karakter Formatları panelini kullanarak satır aralığını değiştirin.

InDesign satır aralığı değişikliğini yoksayıyorsa bunun nedeni Yatay Bloklama veya Satır Taban Çizgisi Izgarasına Hizala'nın seçilmiş olması olabilir. Nesne > Metin Çerçevesi Seçenekleri'ni seçin ve Paragraf paneli, Kontrol paneli veya paragraf stilinde, Yatay Bloklama'nın Üst olarak ayarlandığından ve Satır Taban Çizgisi Izgarasına Hizala'nın seçilmiş olduğundan emin olun.

Not:

Ayrıca metni satır taban çizgisi ızgarasına hizalayarak da yatay boşluğu ayarlayabilirsiniz. Satır taban çizgisi ızgarası ayarlandığında, satır taban çizgisi ızgarası ayarı satır aralığı değerine göre öncelik kazanır.

Varsayılan satır aralığı yüzdesini değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz paragrafları seçin.
 2. Paragraf paneli menüsünden ya da Kontrol paneli menüsünden Bloklama'yı seçin.
 3. Otomatik Satır Aralığı için varsayılan yeni bir yüzde belirleyin. En küçük değer %0 ve en büyük değer %500'dür.

Not:

Kontrol paneli menüsündeki Satır Aralığı açılır menüsünde bulunan Otomatik seçeneği, Bloklama iletişim kutusundaki Otomatik Satır Aralığı değerini karakteri boyutunun yüzdesi (%) olarak ayarlar. Varsayılan değer metin çerçeveleri için %175, çerçeve ızgaraları için %100'dür.

Satır aralığını paragrafın tümüne uygulama

 1. Düzenle > Tercihler > Yazım (Windows) veya InDesign > Tercihler > Yazım (Mac OS) seçeneğini belirleyin.
 2. Tüm Paragraflara Satır Aralığı Uygula'yı seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Not:

Metne satır aralığı uygulamak için karakter stili kullandığınızda, Tüm Paragraflara Satır Aralığı Uygula seçeneği işaretli olsun ya da olmasın satır aralığı tüm paragrafı değil yalnızca o stilin uygulandığı metni etkiler.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi