Kullanıcı Kılavuzu İptal

Satır Aralığı

 1. InDesign Kullanıcı Kılavuzu
 2. InDesign'ı tanıyın
  1. InDesign'a giriş
   1. InDesign’daki yenilikler
   2. Sistem gereksinimleri
   3. Yaygın sorular
   4. Creative Cloud kitaplıklarını kullanma
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. Araç kutusu
   3. Tercihleri ayarlama
   4. Dokunmatik çalışma alanı
   5. Varsayılan klavye kısayolları
   6. Belge kurtarma ve geri alma
   7. Capture uzantısı
 3. Belge oluşturma ve mizanpajını yapma
  1. Belgeler ve sayfalar
   1. Belge oluşturma
   2. Ana sayfalarla çalışma
   3. Belge sayfalarıyla çalışma
   4. Sayfa boyutu, kenar boşlukları ve taşma payını ayarlama
   5. Dosya ve şablonlarla çalışma
   6. Kitap dosyaları oluşturma
   7. Temel sayfa numaraları ekleme
   8. Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma
   9. QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme
   10. İçerik paylaşma
   11. Temel bir yönetilen dosya iş akışını anlama
   12. Belgeleri kaydetme
  2. Izgaralar
   1. Izgaralar
   2. Izgaraları formatlama
  3. Mizanpaj yardımcıları
   1. Cetveller
 4. İçerik ekleme
  1. Metin
   1. Çerçevelere metin ekleme
   2. Metni akıtma
   3. InDesign'da Arapça ve İbranice özellikler
   4. Yola yazma oluşturma
   5. Madde işaretleri ve numaralandırma
   6. Glifler ve özel karakterler
   7. Metin kompozisyonu
   8. Metin değişkenleri
   9. QR kodları oluşturma
   10. Metni düzenleme
   11. Metni hizalama
   12. Metni nesnelere göre kaydırma
   13. Bağlantılı nesneler
   14. Bağlı içerik
   15. Paragrafları formatlama
   16. Karakterleri formatlama
   17. Bul/Değiştir
   18. Yazım denetimi ve dil sözlükleri
  2. Tipografi
   1. InDesign'da fontları kullanma
   2. Karakter aralığı ve izleme
  3. Metni formatlama
   1. Metni formatlama
   2. Sekmeler ve girintiler
  4. Metni gözden geçirme
   1. Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme
   2. InDesign'da düzenleme notları ekleme
   3. PDF yorumlarını içe aktarma
  5. Referans ekleme
   1. İçindekiler bölümü oluşturma
   2. Dipnotlar
   3. Dizin oluşturma
   4. Son notlar
   5. Resim yazıları
  6. Stiller
   1. Paragraf ve karakter stilleri
   2. Nesne stilleri
   3. Gömme ve iç içe stiller
   4. Stillerle çalışma
   5. Satır aralığı
  7. Tablolar
   1. Tabloları formatlama
   2. Tablolar oluşturma
   3. Tablo ve Hücre stilleri
   4. Tabloları seçme ve düzenleme
   5. Tablo konturları ve dolguları
  8. Etkileşim
   1. Köprüler
   2. Dinamik PDF belgeleri
   3. Yer imleri
   4. Düğmeler
   5. Formlar
   6. Animasyon
   7. Çapraz referanslar
   8. PDF'leri yapılandırma
   9. Sayfa geçişleri
   10. Filmler ve sesler
   11. Formlar
  9. Grafikler
   1. Yolları ve şekilleri anlama
   2. Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   3. Kalem aracıyla çizim yapma
   4. Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama 
   5. Bileşik yollar ve şekiller
   6. Yolları düzenleme
   7. Kırpma yolları
   8. Köşe görünümünü değiştirme
   9. Nesneleri hizalama ve dağıtma
   10. Bağlı ve gömülü grafikler
   11. AEM Assets'i entegre etme
  10. Renk ve saydamlık
   1. Renk uygulama
   2. İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma
   3. Renk örnekleriyle çalışma
   4. Karışık mürekkepler
   5. Renk tonları
   6. Spot ve proses renkleri anlama
   7. Renkleri karıştırma
   8. Degradeler
   9. Saydam çizimleri düzleştirme
   10. Saydamlık efektleri ekleme
 5. Paylaşma
  1. Paylaşma ve iş birliği yapma        
  2. İnceleme için Paylaş
  3. Paylaşılan bir InDesign belgesini inceleme
  4. Geri bildirimleri yönetme 
 6. Yayımlama
  1. Dışa aktarma ve yayımlama
   1. Publish Online
   2. İçeriği EPUB için dışa aktarma
   3. Adobe PDF seçenekleri
   4. İçeriği HTML olarak dışa aktarma
   5. Adobe PDF olarak dışa aktarma
   6. JPEG formatında dışa aktarma
   7. HTML olarak dışa aktarma
   8. DPS ve AEM Mobile'a genel bakış
  2. Yazdırma
   1. Kitapçık yazdırma
   2. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   3. Belgeleri yazdırma
   4. Mürekkepler, ayrım ve ekran frekansı
   5. Üst baskı
   6. PostScript ve EPS dosyaları oluşturma
   7. Dosyaları teslim etmeden önce ön kontrolden geçirme
   8. Minik resimleri ve büyük boyutlu belgeleri yazdırma
   9. PDF'leri servis sağlayıcılar için hazırlama
   10. Renk ayrımlarını yazdırmak üzere hazırlama
 7. InDesign'ı genişletme
  1. Otomasyon
   1. Veri birleştirme
   2. Eklentiler
   3. InDesign’da Capture uzantısı
   4. Komut dosyası oluşturma
 8. Sorun giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Başlatma sırasında çökme
  3. Tercih klasörünün salt okunur olması sorunu
  4. Dosya sorunlarını giderme
  5. PDF dışa aktarılamıyor
  6. InDesign belgelerini kurtarma

Satır aralığı hakkında

Yazımın satırları arasındaki dikey boşluk satır aralığı olarak adlandırılır. Satır aralığı, bir metin satırının satır taban çizgisinden, üstündeki satırın satır taban çizgisine kadar ölçülür. Satır taban çizgisi harflerin çoğunun, diğer bir deyişle alt çıkıntısı olmayan harflerin oturduğu görünmez çizgidir.

Varsayılan otomatik satır aralığı seçeneği satır aralığını yazım boyutunun %120'si olarak ayarlar (örneğin 10 puntoluk yazım için 12 puntoluk satır aralığı). InDesign, otomatik satır aralığı kullanımdayken satır aralığı değerini Karakter panelinin Satır Aralığı menüsünde parantez içinde görünürler.

Satır Aralığı

A. Satır Aralığı B. Metin yüksekliği C. Tek bir sözcüğün metin boyutunun daha büyük olması o satırın satır aralığını artırır. 

Satır aralığını değiştirme

Satır aralığı varsayılan olarak bir karakter niteliğidir, diğer bir deyişle aynı paragrafın içinde birden fazla satır aralığı değeri uygulayabilirsiniz. Yazım satırındaki en büyük satır aralığı değeri o satırın satır aralığını belirler. Bununla birlikte, satır aralığının paragraftaki bir metin yerine paragrafın tümüne uygulanacağı bir tercihler seçeneği belirleyebilirsiniz. Bu ayar, varolan çerçevelerdeki satır aralığını etkilemez.

Seçili metnin satır aralığını değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz metni seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Karakter panelinde ya da Kontrol panelinde Satır Aralığı menüsünden  istediğiniz satır aralığını seçin.

  • Mevcut satır aralığı değerini seçin ve yeni bir değer yazın.

  • Paragraf stili oluştururken Temel Karakter Formatları panelini kullanarak satır aralığını değiştirin.

InDesign satır aralığı değişikliğini yoksayıyorsa bunun nedeni Yatay Bloklama veya Satır Taban Çizgisi Izgarasına Hizala'nın seçilmiş olması olabilir. Nesne > Metin Çerçevesi Seçenekleri'ni seçin ve Paragraf paneli, Kontrol paneli veya paragraf stilinde, Yatay Bloklama'nın Üst olarak ayarlandığından ve Satır Taban Çizgisi Izgarasına Hizala'nın seçilmiş olduğundan emin olun.

Not:

Ayrıca metni satır taban çizgisi ızgarasına hizalayarak da yatay boşluğu ayarlayabilirsiniz. Satır taban çizgisi ızgarası ayarlandığında, satır taban çizgisi ızgarası ayarı satır aralığı değerine göre öncelik kazanır.

Varsayılan satır aralığı yüzdesini değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz paragrafları seçin.
 2. Paragraf paneli menüsünden ya da Kontrol paneli menüsünden Bloklama'yı seçin.
 3. Otomatik Satır Aralığı için varsayılan yeni bir yüzde belirleyin. En küçük değer %0 ve en büyük değer %500'dür.
Not:

Kontrol paneli menüsündeki Satır Aralığı açılır menüsünde bulunan Otomatik seçeneği, Bloklama iletişim kutusundaki Otomatik Satır Aralığı değerini karakteri boyutunun yüzdesi (%) olarak ayarlar. Varsayılan değer metin çerçeveleri için %175, çerçeve ızgaraları için %100'dür.

Satır aralığını paragrafın tümüne uygulama

 1. Düzenle > Tercihler > Yazım (Windows) veya InDesign > Tercihler > Yazım (Mac OS) seçeneğini belirleyin.
 2. Tüm Paragraflara Satır Aralığı Uygula'yı seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.
Not:

Metne satır aralığı uygulamak için karakter stili kullandığınızda, Tüm Paragraflara Satır Aralığı Uygula seçeneği işaretli olsun ya da olmasın satır aralığı tüm paragrafı değil yalnızca o stilin uygulandığı metni etkiler.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın