Kullanıcı Kılavuzu İptal

Metin kompozisyonu

 1. InDesign Kullanıcı Kılavuzu
 2. InDesign'ı tanıyın
  1. InDesign'a giriş
   1. InDesign’daki yenilikler
   2. Sistem gereksinimleri
   3. Yaygın sorular
   4. Creative Cloud kitaplıklarını kullanma
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. Araç kutusu
   3. Tercihleri ayarlama
   4. Dokunmatik çalışma alanı
   5. Varsayılan klavye kısayolları
   6. Belge kurtarma ve geri alma
 3. Belge oluşturma ve mizanpajını yapma
  1. Belgeler ve sayfalar
   1. Belge oluşturma
   2. Ana sayfalarla çalışma
   3. Belge sayfalarıyla çalışma
   4. Sayfa boyutu, kenar boşlukları ve taşma payını ayarlama
   5. Dosya ve şablonlarla çalışma
   6. Kitap dosyaları oluşturma
   7. Temel sayfa numaraları ekleme
   8. Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma
   9. QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme
   10. İçerik paylaşma
   11. Temel bir yönetilen dosya iş akışını anlama
   12. Belgeleri kaydetme
  2. Izgaralar
   1. Izgaralar
   2. Izgaraları formatlama
  3. Mizanpaj yardımcıları
   1. Cetveller
 4. İçerik ekleme
  1. Metin
   1. Çerçevelere metin ekleme
   2. Metni akıtma
   3. InDesign'da Arapça ve İbranice özellikler
   4. Yola yazma oluşturma
   5. Madde işaretleri ve numaralandırma
   6. Glifler ve özel karakterler
   7. Metin kompozisyonu
   8. Metin değişkenleri
   9. QR kodları oluşturma
   10. Metni düzenleme
   11. Metni hizalama
   12. Metni nesnelere göre kaydırma
   13. Bağlantılı nesneler
   14. Bağlı içerik
   15. Paragrafları formatlama
   16. Karakterleri formatlama
   17. Bul/Değiştir
   18. Yazım denetimi ve dil sözlükleri
  2. Tipografi
   1. InDesign'da fontları kullanma
   2. Karakter aralığı ve izleme
  3. Metni formatlama
   1. Metni formatlama
   2. Stil Paketleri ile çalışma
   3. Sekmeler ve girintiler
  4. Metni gözden geçirme
   1. Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme
   2. InDesign'da düzenleme notları ekleme
   3. PDF yorumlarını içe aktarma
  5. Referans ekleme
   1. İçindekiler bölümü oluşturma
   2. Dipnotlar
   3. Dizin oluşturma
   4. Son notlar
   5. Resim yazıları
  6. Stiller
   1. Paragraf ve karakter stilleri
   2. Stilleri eşleme, dışa aktarma ve yönetme
   3. Nesne stilleri
   4. Gömme ve iç içe stiller
   5. Stillerle çalışma
   6. Satır aralığı
  7. Tablolar
   1. Tabloları formatlama
   2. Tablolar oluşturma
   3. Tablo ve Hücre stilleri
   4. Tabloları seçme ve düzenleme
   5. Tablo konturları ve dolguları
  8. Etkileşim
   1. Köprüler
   2. Dinamik PDF belgeleri
   3. Yer imleri
   4. Düğmeler
   5. Formlar
   6. Animasyon
   7. Çapraz referanslar
   8. PDF'leri yapılandırma
   9. Sayfa geçişleri
   10. Filmler ve sesler
  9. Grafikler
   1. Yolları ve şekilleri anlama
   2. Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   3. Kalem aracıyla çizim yapma
   4. Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama 
   5. Bileşik yollar ve şekiller
   6. Yolları düzenleme
   7. Kırpma yolları
   8. Köşe görünümünü değiştirme
   9. Nesneleri hizalama ve dağıtma
   10. Bağlı ve gömülü grafikler
   11. AEM Assets'i entegre etme
  10. Renk ve saydamlık
   1. Renk uygulama
   2. İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma
   3. Renk örnekleriyle çalışma
   4. Karışık mürekkepler
   5. Renk tonları
   6. Spot ve proses renkleri anlama
   7. Renkleri karıştırma
   8. Degradeler
   9. Saydam çizimleri düzleştirme
   10. Saydamlık efektleri ekleme
 5. Paylaşma
  1. InDesign Bulut belgeleriyle çalışma
  2. InDesign bulut belgeleri | Yaygın sorular
  3. Paylaşma ve iş birliği yapma        
  4. İnceleme için Paylaş
  5. Paylaşılan bir InDesign belgesini inceleme
  6. Geri bildirimleri yönetme 
 6. Yayımlama
  1. Yerleştirme, dışa aktarma ve yayımlama
   1. Publish Online
   2. Grafik ekleme ve kopyalama
   3. İçeriği EPUB için dışa aktarma
   4. Adobe PDF seçenekleri
   5. İçeriği HTML olarak dışa aktarma
   6. Adobe PDF olarak dışa aktarma
   7. JPEG formatında dışa aktarma
   8. HTML olarak dışa aktarma
   9. DPS ve AEM Mobile'a genel bakış
   10. Desteklenen Dosya Formatları
  2. Yazdırma
   1. Kitapçık yazdırma
   2. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   3. Belgeleri yazdırma
   4. Mürekkepler, ayrım ve ekran frekansı
   5. Üst baskı
   6. PostScript ve EPS dosyaları oluşturma
   7. Dosyaları teslim etmeden önce ön kontrolden geçirme
   8. Minik resimleri ve büyük boyutlu belgeleri yazdırma
   9. PDF'leri servis sağlayıcılar için hazırlama
   10. Renk ayrımlarını yazdırmak üzere hazırlama
 7. InDesign'ı genişletme
  1. Otomasyon
   1. Veri birleştirme
   2. Eklentiler
   3. InDesign’da Capture uzantısı
   4. Komut dosyası oluşturma
 8. Sorun giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Başlatma sırasında çökme
  3. Tercih klasörünün salt okunur olması sorunu
  4. Dosya sorunlarını giderme
  5. PDF dışa aktarılamıyor
  6. InDesign belgelerini kurtarma

Metin oluşturma

Sayfanızdaki metnin görünümü, kompozisyon adı verilen karmaşık bir etkileşim sürecine bağlıdır. InDesign, seçtiğiniz sözcük aralığı, harf aralığı, glif, ölçekleme ve tireleme seçeneklerini kullanarak yazımınızı belirlenen parametreleri en iyi destekleyecek şekilde hazırlar.

InDesign, iki kompozisyon yöntemi sunar: Adobe Paragraf Oluşturucusu (varsayılan) ve Adobe Tek Satır Oluşturucusu (her ikisine de Kontrol Paneli menüsünden erişilebilir). Oluşturucuyu Paragraf paneli menüsünden, Yaslama iletişim kutusundan veya Kontrol paneli menüsünden seçebilirsiniz.

InDesign, Adobe Japonca Tek Satır Oluşturucusu, Adobe Japonca Paragraf Oluşturucusu, Adobe Paragraf Oluşturucusu ve Adobe Tek Satır Oluşturucusu olmak üzere dizgi için geliştirilmiş dört yöntemi destekler. Her Oluşturucu, Japonca ve Latin metinlerdeki olası satır sonlarını değerlendirir ve belirli bir paragraf için belirtilmiş tireleme ve yaslama seçeneklerini en iyi destekleyeni seçer. Adobe Japonca Paragraf Oluşturucusu varsayılan olarak seçili durumdadır. Bu seçenekler hakkında ayrıntılı bilgi için InDesign Yardımı'na bakın.

Kompozisyon yöntemleri

InDesign, iki kompozisyon yöntemi sunar: Adobe Paragraf Oluşturucusu (varsayılan) ve Adobe Tek Satır Oluşturucusu. Her iki kompozisyon yöntemi de olası kesmeleri değerlendirir ve belirli bir paragraf için belirlediğiniz tireleme ve yaslama seçeneklerini en iyi destekleyenleri seçer.

Adobe Paragraf Oluşturucusu

Paragrafın tamamındaki kesme noktalarını göz önünde bulundurur ve böylece özellikle paragrafta daha sonra yer alacak uygun olmayan kesmeleri ortadan kaldırmak için daha önceki satırları en uygun duruma getirebilir. Paragraf kompozisyonu daha eşit aralıklar ve daha az tireyle sonuçlanır.

Paragraf Oluşturucusu kompozisyona yaklaşımı olası kesmeleri tanımlamak, bunları değerlendirmek ve bunlara harf aralıklarının, sözcük aralıklarının ve tirelemenin eşitliği gibi ilkeleri temel alan ağırlıklı cezalar atamak şeklindedir.

Not:

Daha iyi aralıklar ve daha az tire arasındaki ilişkiyi belirlemek için Tireleme iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. (Bkz. Metni tireleme.)

Adobe Tek Satır Oluşturucusu

Bir defada bir satır metin kompozisyonu şeklindeki geleneksel yaklaşımı sağlar. Kompozisyon değişikliklerinin son aşama düzenlemelerini içermesini istemiyorsanız bu seçenek kullanışlıdır.

Paragraf için bir kompozisyon yöntemi seçme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Paragraf paneli menüsünden Adobe Paragraf Oluşturucusu'nu (varsayılan) veya Adobe Tek Satır Oluşturucusu'nu seçin.

  • Paragraf paneli menüsünden veya Kontrol paneli menüsünden Yaslama'yı seçin ve ardından Oluşturucu menüsünden bir seçenek belirleyin.

Not:

Başka şirketlere ait olan ve altyapının parametrelerini özelleştirmenizi sağlayan arabirimlere sahip ek kompozisyon altyapısı eklentileri bulunabilir.

Kompozisyon tercihlerini ayarlama

 1. Düzenle > Tercihler > Kompozisyon (Windows) veya InDesign > Tercihler > Kompozisyon (macOS) seçeneğini belirleyin.

 2. Kompozisyon sorunlarını belirlemek için ekrandaki vurgulamayı kullanmak üzere Saklama İhlalleri, T ve B İhlalleri (tireleme ve yaslama), Özel İzleme/Karakter Aralığı, Değiştirilen Fontlar ve Değiştirilen Glifler seçeneklerini işaretleyin.

 3. Metin Sarma seçenekleri altında, Metni Bir Nesnenin Yanına Yasla, Satır Aralığını Atla, Metin Sarma Yalnızca Altındaki Metni Etkiler ve Metin Sarma ile birlikte Metin Girintilerini koru seçeneklerini işaretleyin.

 4. Mojikumi Uyumluluk Modları altında, Yeni Dikey Ölçekleme Kullan veya CID Tabanlı Mojikumi Kullan'ı seçin.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Metni tireleme

Seçtiğiniz tireleme ve yaslama ayarları, satırların yatay aralıklarını ve yazının sayfadaki estetik görünümünü etkiler. Tireleme seçenekleri sözcüklerin tirelenip tirelenemeyeceğini ve tirelenirse hangi kesmelere izin verileceğini belirler.

Yaslama, seçtiğiniz hizalama seçeneğine, belirlediğiniz sözcük aralığı ve harf aralığına ve glif ölçeklemeyi kullanmış olup olmamanıza göre belirlenir. Tümüyle yaslanmış metin içeren dar sütunlarda tek bir sözcüğü de yaslayabilirsiniz.

Tirelemeyi elle ayarlama

Sözcükleri elle veya otomatik olarak tireleyebilir ya da iki yöntemi bir arada kullanabilirsiniz. Elle tirelemenin en güvenli yolu, sözcüğün satır sonunda kesilmesi gerekmedikçe görünmeyen seçmeli tire kullanmaktır. Sözcüğün başına seçmeli tire koyulduğunda sözcüğün kesilmesi önlenir.

 1. Yazım aracını  kullanarak, tireyi eklemek istediğiniz yeri tıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yazım > Özel Karakter Ekle > Tireler > Seçmeli Tire'yi seçin.

  • Seçmeli tire eklemek için Ctrl+Shift+- (Windows) veya Command+Shift+- (Mac OS) tuşlarına basın.

Not:

Sözcüğe bir seçmeli tire eklendiğinde sözcüğün tirelenmesi kesinleşmez. Sözcüğün kesilip kesilmeyeceği, diğer tireleme ve kompozisyon ayarlarına bağlıdır. Ancak sözcüğe seçmeli tire eklemek, sözcüğün yalnızca seçmeli tirenin göründüğü yerden kesilebilir olmasını sağlar.

Tirelemeyi otomatik olarak ayarlama

Tireleme bilgisayarınızdaki ayrı bir kullanıcı sözlüğü dosyasında ya da belgenin kendisinde depolanabilecek sözcük listelerini temel alır. Tutarlı tireleme sağlamak için özellikle belgenizi bir servis sağlayıcıya göndermeyi planlıyorsanız veya bir çalışma grubunda çalışıyorsanız başvurulacak sözcük listesini belirlemek isteyebilirsiniz.

Paragraf için otomatik tireleme seçeneklerini ayarlama

Otomatik tireleme seçeneklerini ayarladığınızda, daha iyi aralıklar ve daha az tire arasındaki ilişkiyi belirleyebilirsiniz. Ayrıca büyük harfli sözcüklerin ve paragraftaki son sözcüğün tirelenmesini de önleyebilirsiniz.

 1. Etkilenmesini istediğiniz bir paragrafı tıklatın veya paragraf aralığını seçin.
 2. Paragraf paneli menüsünden Tireleme'yi seçin.
 3. Tirele seçeneğini işaretleyin.
 4. Aşağıdaki ayarlarda gerekli değişiklikleri yapın ve ardından Tamam'ı tıklatın:

  En Az Bunlara Sahip Kelimeler

  Tirelenecek sözcüklerin minimum karakter sayısını belirleyin.

  İlk _ Harften Sonra Ve Son _ Harften Önce

  Tireyle bölünebilecek sözcüğün başında ve sonunda (tireden önce ve sonra) olması gereken minimum karakter sayısını belirleyin. Örneğin, bu ayar için 4 değeri belirlendiğinde, telepatik sözcüğü tele- patik olarak bölünür; te- lepatik veya telepa- tik olarak bölünmez.

  Tireleme Sınırı _ Tireler

  Art arda gelen satırlarda görünebilecek maksimum tire sayısını belirleyin. Sıfır, sınırsız sayıda tire anlamına gelir.

  Tireleme Bölgesi

  Yaslanmamış metindeki bir satırın sonunda tireleme başlamadan önce izin verilen boşluk miktarını belirleyin. Bu seçenek yalnızca yaslanmamış metinle Tek Satır Oluşturucusu'nu kullanıyorsanız uygulanır.

  Daha İyi Aralık / Daha Az Tire

  Bu ayarlar arasındaki dengeyi değiştirmek için iletişim kutusunun altındaki sürgüyü ayarlayın.

  Büyük Harfli Sözcükleri Tirele

  Büyük harfli sözcüklerin tirelenmesini önlemek için bu seçeneğin işaretini kaldırın.

  Son Sözcüğü Tirele

  Paragraflardaki son sözcüklerin tirelenmesini önlemek için bu seçeneğin işaretini kaldırın.

  Sütun Boyunca Tirele

  Sözcüklerin bir sütun, çerçeve ya da sayfa boyunca tirelenmesini önlemek için bu seçeneğin işaretini kaldırın.

Tirelemeyi kapatma

Paragraf için otomatik tirelemeyi kapatmak isterseniz aşağıdakilerden birini yapın:

 1. Paragraf panelinden Tireleme seçimini kaldırın.

 2. Paragraf paneli menüsünden Tireleme seçeneğini belirleyin ve Tireleme Ayarları iletişim kutusundan Tirele seçimini kaldırın.

  Not:

  Paragraf stilindeki tirelemeyi de kapatabilirsiniz.

İstenmeyen kesmeleri önleme

Bölünemez tireler kullanarak, örneğin bölündüklerinde istenmeyen parçalar haline gelecek özel adlar ya da sözcükler gibi belirli sözcüklerin bölünmesini tümüyle önleyebilirsiniz. Bölünemez boşluklar kullanarak, örneğin baş harflerden ve soyadından oluşan kümeler gibi birden fazla sözcüğün bölünmesini önleyebilirsiniz.

Metnin bölünmesini önleme

 1. Aynı satırda tutmak istediğiniz metni seçin.
 2. Karakter paneli menüsünden ya da Kontrol paneli menüsünden Kesme Yok'u seçin.
Not:

Sözcüğün kesilmesini önlemenin bir başka yolu da sözcüğün başına seçmeli tire koymaktır. Seçmeli tire eklemek için Ctrl+Shift+- (Windows) veya Command+Shift+- (Mac OS) tuşlarına basın.

Bölünemez tire oluşturma

 1. Yazım aracını  kullanarak, tireyi eklemek istediğiniz yeri tıklatın.
 2. Yazım > Özel Karakter Ekle > Tireler > Bölünemez Tire'yi seçin.

Bölünemez boşluk oluşturma

 1. Yazım aracını  kullanarak, boşluğu eklemek istediğiniz yeri tıklatın.
 2. Yazım > Beyaz Boşluk Ekle > Bölünemez Boşluk'u (ya da diğer herhangi bir boşluk karakterini) seçin.

Bölünemez Boşluk genişliği punto boyutuna, yaslama ayarına ve sözcük aralığı ayarlarına bağlıdır. Bölünemez Boşluk (Sabit Genişlikte) karakteri ise genişliğini bağlamdan bağımsız olarak korur.

Yaslama ayarlarını değiştirme

Sözcük boşluğu, harf boşluğu ve glif ölçeklemenin nasıl olacağını tam olarak kontrol etmek için Yaslama panelini kullanın. Yaslanmamış yazıda karakter aralıklarını ayarlayabilseniz de aralıkların ayarlanması, yaslanmış yazıda özellikle yararlıdır.

Not:

CJK metninde yaslama ayarları için sözcük aralığı, karakter aralığı ve glif ölçeklemeleri yok sayılır. CJK metin karakter aralığını ayarlamak için Mojikumi iletişim kutusunu kullanın.

Yaslanan metinde sözcük ve harf aralıklarını ayarlama

 1. İmleci, değiştirmek istediğiniz paragrafa getirin ya da tüm paragraflarını değiştirmek istediğiniz bir yazım nesnesi ya da çerçeve seçin.
 2. Paragraf paneli menüsünden Yaslama'yı seçin.
 3. Sözcük Aralığı, Harf Aralığı ve Glif Aralığı değerlerini girin. En Düşük ve En Yüksek değerler, sadece yaslanan paragraflar için kabul edilebilir karakter aralığı sınırlarını tanımlar. İstenen değer, hem yaslanan hem de yaslanmayan paragraflar için istenen aralığı tanımlar:

  Sözcük Aralığı

  Sözcükler arasında, boşluk çubuğuna basılarak oluşturulan aralık. Sözcük Aralığı değerleri, %0 ile %1000 arasında değişir; %100 değerinde sözcükler arasına ek boşluk eklenmez.

  Harf Aralığı

  Karakter aralığı veya izleme değerleri dahil olmak üzere harfler arasındaki mesafe. Harf Aralığı değerleri %–100 ile %500 arasında değişir: %0 değerinde harfler arasına boşluk eklenmez, %100 harf aralığında harfler arasına tam bir boşluk eklenir.

  Glif Ölçekleme

  Karakterlerin genişliği (glif herhangi bir font karakteridir). Glif Ölçekleme değerleri %50 - %200 arasındadır.

  Not:

  Aralık seçenekleri her zaman paragrafın tamamına uygulanır. Paragrafın tamamında değil sadece birkaç karakterdeki aralığı ayarlamak için İzleme seçeneğini kullanın.

 4. Tek sözcükten oluşan paragrafları nasıl yaslamak istediğinizi belirlemek için Tek Kelime Yaslama seçeneğini belirleyin.

  Dar sütunlarda bazen tek bir satırda tek bir sözcük yer alabilir. Paragraf tam yaslamaya ayarlanmışsa satırdaki tek sözcük çok fazla esnetilmiş görünebilir. Bu tür sözcükleri tam yaslanmış şekilde bırakmak yerine bunları ortalayabilir ya da sol ya da sağ kenar boşluklarıyla hizalayabilirsiniz.

Yaslanan metne glif ölçekleme uygulama

 1. Paragrafta bir ekleme noktasını tıklatın ya da etkilemek istediğiniz paragrafları seçin.
 2. Paragraf paneli menüsünden Yaslama'yı seçin.
 3. Glif Ölçekleme En Az, İstenen ve En Fazla için değerleri yazın. Ardından, Tamam'ı tıklatın.
Yaslanmış metinde glif ölçeklemeden önce (üst) ve sonra (alt)

Not:

Glif ölçekleme, eşit yaslama elde etmeye yardımcı olabilir ancak %100 varsayılan değerden %3 daha büyük değerler harf şekillerinin bozulmasına neden olabilir. Özel bir efekt uygulamak istemediğiniz sürece glif ölçeklemeyi 97–100–103 gibi güvenilir değerlerde tutmanız en iyi yol olacaktır.

Yaslanmış metinde boşlukla yaslama kullanma

Boşlukla yaslama karakteri kullanmak, tümüyle yaslanmış bir paragrafın son satırına (son sözcük ve dekoratif bir fonttan öykü sonu karakterinin arasına) değişken miktarda boşluk ekler. Yaslanmamış metinle birlikte kullanıldığında, boşlukla yaslama normal sözcük aralığı gibi görünür. Yaslanmış metinde, son satırdaki tüm fazla boşluğu içerecek şekilde genişler. Boşlukla yaslama kullanmak, tüm paragraf Adobe Paragraf Oluşturucusu tarafından biçimlendirilmiş gibi belirgin bir fark oluşturabilir.

Boşlukla yaslama karakteri eklemeden önce ve ekledikten sonra

 1. Yazım aracını kullanarak, doğrudan öykü sonu karakterinin önünü tıklatın.
 2. Yazım > Beyaz Boşluk Ekle > Boşlukla Yasla'yı seçin.
Not:

Boşlukla yaslamanın etkisi, paragrafa Tüm Satırları Yasla seçeneği uygulanıncaya kadar görünmez.

Çok geniş ya da çok dar aralıklı satırları vurgulama

Yazım satırının kompozisyonu, sözcük aralığı ve harf aralığından başka etkenleri de içerdiğinden (örneğin tireleme tercihleri) InDesign, sözcük aralığı ve harf aralığı ayarlarınızı her zaman uygulayamaz. Ancak metin satırlarındaki kompozisyon sorunları sarıyla vurgulanabilir; üç gölgeden en koyusu en önemli sorunları belirtir.

 1. Düzenle > Tercihler > Kompozisyon (Windows) veya InDesign > Tercihler > Kompozisyon'u (Mac OS) seçin.
 2. T ve B İhlalleri'ni seçin ve Tamam'ı tıklatın.
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın