Kullanıcı Kılavuzu İptal

İçeriği HTML olarak dışa aktarma

 1. InDesign Kullanıcı Kılavuzu
 2. InDesign'ı tanıyın
  1. InDesign'a giriş
   1. InDesign’daki yenilikler
   2. Sistem gereksinimleri
   3. Yaygın sorular
   4. Creative Cloud kitaplıklarını kullanma
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. InDesign'da çalışma alanınızı özelleştirme
   3. Araç kutusu
   4. Tercihleri ayarlama
   5. Özellikler paneli
   6. Dokunmatik çalışma alanı
   7. Varsayılan klavye kısayolları
   8. Belge kurtarma ve geri alma
  3. Üretken yapay zeka
   1. Metinden Görüntü
   2. Üretken Yapay Zeka SSS
 3. Belge oluşturma ve mizanpaj işlemleri
  1. Belgeler ve sayfalar
   1. Belge oluşturma
   2. Ana sayfalarla çalışma
   3. Belge sayfalarıyla çalışma
   4. Sayfa boyutu, kenar boşlukları ve taşma payını ayarlama
   5. Dosya ve şablonlarla çalışma
   6. InDesign'da PDF'leri InDesign dosyalarına dönüştürme (Beta)
   7. Kitap dosyaları oluşturma
   8. Temel sayfa numaraları ekleme
   9. Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma
   10. QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme
   11. İçerik paylaşma
   12. Temel bir yönetilen dosya iş akışını anlama
   13. Belgeleri kaydetme
  2. Izgaralar
   1. Izgaralar
   2. Izgaraları formatlama
  3. Mizanpaj yardımcıları
   1. Cetveller
   2. Cetvelleri kullanarak nesneleri hizalama ve dağıtma
   3. Ölçü aracını kullanarak nesneleri ölçme
 4. İçerik ekleme
  1. Metin
   1. Çerçevelere metin ekleme
   2. Metni akıtma
   3. Güney Doğu Asya Dillerinde Oluşturulan Metinler
   4. InDesign'da Arapça ve İbranice özellikler
   5. Yola yazma oluşturma
   6. Madde işaretleri ve numaralandırma
   7. Glifler ve özel karakterler
   8. Metin kompozisyonu
   9. Metin değişkenleri
   10. QR kodları oluşturma
   11. Metni düzenleme
   12. Metni hizalama
   13. Metni nesnelere göre kaydırma
   14. Bağlantılı nesneler
   15. Bağlı içerik
   16. Paragrafları formatlama
   17. Karakterleri formatlama
  2. Tipografi
   1. InDesign'da fontları kullanma
   2. Karakter aralığı ve izleme
  3. Metni formatlama
   1. Metni formatlama
   2. Metne Otomatik Stil uygulama
   3. Stil Paketleri ile çalışma
   4. Sekmeler ve girintiler
  4. Metni gözden geçirme
   1. Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme
   2. InDesign'da düzenleme notları ekleme
   3. PDF yorumlarını içe aktarma
  5. Yazım denetimi ve dil sözlükleri
   1. Yazım denetimi, otomatik düzeltme ve dinamik yazım denetimi
   2. Sözlük ve sözcük oluşturma, ekleme ve bunları yönetme
   3. Sözlük tercihlerini değiştirme
   4. Duden sözlüğü
  6. Referans ekleme
   1. İçindekiler bölümü oluşturma
   2. Dipnotlar
   3. Dizin oluşturma
   4. Son notlar
   5. Resim yazıları
  7. Stiller
   1. Paragraf ve karakter stilleri
   2. Stilleri eşleme, dışa aktarma ve yönetme
   3. Nesne stilleri
   4. Gömme ve iç içe stiller
   5. Stillerle çalışma
   6. Satır aralığı
  8. Tablolar
   1. Tabloları formatlama
   2. Tablolar oluşturma
   3. Tablo ve Hücre stilleri
   4. Tabloları seçme ve düzenleme
   5. Tablo konturları ve dolguları
  9. Etkileşim
   1. Köprüler
   2. Dinamik PDF belgeleri
   3. Yer imleri
   4. Düğmeler
   5. Formlar
   6. Animasyon
   7. Çapraz referanslar
   8. PDF'leri yapılandırma
   9. Sayfa geçişleri
   10. Filmler ve sesler
  10. Grafikler
   1. Yolları ve şekilleri anlama
   2. Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   3. Kalem aracıyla çizim yapma
   4. Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama 
   5. Bileşik yollar ve şekiller
   6. Yolları düzenleme
   7. Kırpma yolları
   8. Köşe görünümünü değiştirme
   9. Çerçeveler ve nesneler
   10. Nesneleri hizalama ve dağıtma
   11. Bağlı ve gömülü grafikler
   12. AEM Assets'i entegre etme
  11. Renk ve saydamlık
   1. Renk uygulama
   2. İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma
   3. Renk örnekleriyle çalışma
   4. Mürekkepleri karıştırma
   5. Renk tonları
   6. Spot ve proses renkleri anlama
   7. Renkleri karıştırma
   8. Degradeler
   9. Saydam çizimleri düzleştirme
   10. Saydamlık efektleri ekleme
 5. Bulma ve değiştirme
  1. Metin bulma ve değiştirme
  2. Fontları bulma ve değiştirme
  3. Glifleri bulma ve değiştirme
  4. GREP ifadelerini ve sorgularını kullanarak bulma ve değiştirme
  5. Nesneleri bulma ve değiştirme
  6. Renk bulma ve değiştirme
  7. Bulma ve değiştirme için arama seçenekleri
 6. Paylaşma
  1. Bulut belgelerini kaydetme ve bu belgelere erişme
  2. Bulut belgelerini düzenleme, yönetme ve paylaşma
  3. Bulut belgelerinin sürümlerini görüntüleme ve yönetme
  4. InDesign bulut belgeleri hakkında sık sorulan sorular
  5. Paylaşma ve iş birliği yapma        
  6. İnceleme için Paylaş
  7. Paylaşılan bir InDesign belgesini inceleme
  8. Geri bildirimleri yönetme 
 7. Yayınlama
  1. Yerleştirme, dışa aktarma ve yayımlama
   1. Publish Online
   2. Publish Online panosu
   3. Grafik ekleme ve kopyalama
   4. İçeriği EPUB için dışa aktarma
   5. Adobe PDF seçenekleri
   6. İçeriği HTML olarak dışa aktarma
   7. Adobe PDF'ye dışa aktarma
   8. JPEG formatında dışa aktarma
   9. HTML olarak dışa aktarma
   10. DPS ve AEM Mobile'a genel bakış
   11. Desteklenen Dosya Formatları
   12. Kullanıcı Ayarlarını dışa aktarma ve içe aktarma
  2. Yazdırma
   1. Kitapçık yazdırma
   2. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   3. Belgeleri yazdırma
   4. Mürekkepler, ayrım ve ekran frekansı
   5. Üst baskı
   6. PostScript ve EPS dosyaları oluşturma
   7. Dosyaları teslim etmeden önce ön kontrolden geçirme
   8. Minik resimleri ve büyük boyutlu belgeleri yazdırma
   9. PDF'leri servis sağlayıcılar için hazırlama
   10. Renk ayrımlarını yazdırmak üzere hazırlama
 8. InDesign'ı genişletme
  1. Otomasyon
   1. Veri birleştirme
   2. Eklentiler
   3. InDesign’da Capture uzantısı
   4. Komut dosyası oluşturma
 9. Sorun giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Bilinen sorunlar
  3. Başlatma sırasında çökme
  4. Tercih klasörünün salt okunur olması sorunu
  5. Dosya sorunlarını giderme
  6. PDF dışa aktarılamıyor
  7. InDesign belgelerini kurtarma
Not:

Tarafsız Dil: Adobe'nin temel kapsayıcılık değerlerini yansıtmak için InDesign 2022'den (sürüm 17.0) itibaren kapsayıcı olmayan dili değiştiriyoruz. İngilizce, Danca, Macarca, İspanyolca, İtalyanca, Brezilya Portekizcesi, Portekizce ve Japonca dillerindeki Yardım makalelerimizde Kalıp sayfa referansları, Ana sayfa olarak değiştirildi.

HTML olarak dışa aktarmak, InDesign içeriğinizi web için hazır biçime getirmenin kolay bir yoludur. İçeriği HTML olarak dışa aktardığınızda, metin ve görüntülerin nasıl dışa aktarılacağını kontrol edebilirsiniz. InDesign, HTML içeriklerini aynı adlı CSS stil sınıflarıyla işaretleyerek, dışa aktarılan içeriğe uygulanan paragraf, karakter, nesne, tablo ve hücre stillerinin adlarını korur. Adobe Dreamweaver gibi CSS uyumlu HTML düzenleyiciler kullanarak içeriğe hemen format ve mizanpaj uygulayabilirsiniz.

Neler dışa aktarılır?

InDesign tüm öyküleri, bağlı ve gömülü grafikleri, SWF film dosyalarını, dipnotları, metin değişkenlerini (metin gibi), madde işaretli ve numaralı listeleri, dahili çapraz referansları ve metne ya da web sayfalarına atlayan köprüleri dışa aktarır. Tablolar da HTML olarak dışa aktarılabilir. InDesign, tablo ve hücre konturları gibi tablo formatını korur. Tablolara benzersiz kimlikler atanır, böylece Dreamweaver'da Spry veri dizileri olarak başvurulabilir. Yerleştirilen ses ve h.264 video dosyaları, HTML5 <audio> ve <video> etiketlerinde kapsanır. InDesign aynı zamanda çizdiğiniz nesneleri (dikdörtgenler, ovaller ve çokgenler gibi), yapıştırılan nesneleri (yapıştırılan Illustrator görüntüleri dahil) ve anahatlara dönüştürülen metinleri de dışa aktarabilir.

Neler dışa aktarılmaz?

InDesign; köprüleri (aynı belgede metin bağlantılarına atlayan metne uygulanmış web sayfaları ve bağlantılar dışında), XML etiketlerini, kitapları, yer imlerini, SING gliflerini, sayfa geçişlerini, dizin işaretleyicileri, çalışma alanında seçili olmayan ve sayfaya dokunmayan nesneleri veya ana sayfa öğelerini (dışa aktarmadan önce geçersiz kılınmadıkları veya silinmedikleri sürece) dışa aktarmaz.

HTML olarak dışa aktarma

 1. Tüm belgeyi dışa aktarmıyorsanız, dışa aktarmak istediğiniz metin çerçevelerini, metin aralığını, tablo hücrelerini veya grafikleri seçin.
 2. Dosya > Dışa aktar'ı seçin ve Kayıt Türü listesinden HTML seçeneğini belirleyin.

 3. HTML belgesi için bir ad ve konum belirtin ve Kaydet'i tıklatın.

 4. HTML Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunda, Genel, Görüntü ve Gelişmiş alanlarında istediğiniz seçenekleri belirtin, ardından Tamam'ı tıklatın.

Belirtilen ad ve .html uzantısıyla (“bulten.html” gibi) bir belge oluşturulur; belirtilirse, web görüntüleri alt klasörü (“bülten-web-görüntüleri” gibi) aynı konuma kaydedilir.

HTML dışa aktarma seçenekleri

HTML iletişim kutusunda, aşağıdaki seçenekleri belirtin.

Genel

Genel seçenekler
Genel seçenekler

Dışa Aktar:

Sadece seçilen öğelerin mi yoksa tüm belgenin mi dışa aktarılacağını belirler. Metin çerçevesi seçiliyse taşan metin dahil olmak üzere tüm öykü dışa aktarılır.

Belge seçilirse, tüm formalardaki sayfa öğeleri (geçersiz kılınmayan ana sayfa öğeleri ve görünmez katmanlardaki sayfa öğeleri hariç) dışa aktarılır. XML etiketleri, oluşturulan dizinler ve içindekiler de yoksayılır.

İçerik Sırası:

Sayfa nesnelerinin okuma sırasını belirtmenize olanak sağlar.

Sayfa Mizanpajına Göre: Okuma sırası, sayfadaki öğelerin konumuna göre belirlenir.

Sayfa Mizanpajına Göre seçeneği belirlenmişse InDesign sayfa nesnelerinin okunma sırasını nesneleri soldan sağa ve yukarıdan aşağıya tarayarak belirler. Bazı durumlarda, özellikle karmaşık çok sütunlu belgelerde, tasarım öğeleri istenilen okuma düzeninde görünmeyebilir. İçeriği yeniden düzenlemek ve formatlamak için Dreamweaver kullanın.

(Yalnızca Asya sürümleri için) Sayfa Mizanpajına Göre seçeneği belirlenmişse InDesign, sayfa nesnelerinin okuma sırasını belgenin ciltlemesine göre (soldan sağa veya sağdan sola) belirler.

XML Yapısıyla Aynı: XML İle Aynı Yapı seçildiğinde, XML Yapısı paneli dışa aktarılan içeriğin sırasını ve hangi içeriklerin dışa aktarılacağını kontrol eder. İçeriğiniz önceden etiketlenmişse XHTML Dışa Aktarma sırasını ayarlamak için etiketleri XML Yapısı paneline sürüklemeniz yeterlidir. İçeriğiniz etiketli değilse yeniden düzenleyebileceğiniz etiketler oluşturmak için Yapı paneli menüsünden Etiketlenmemiş Öğeleri Ekle'yi seçebilirsiniz. Bir nesnenin dışa aktarma işlemine dahil edilmesini istemiyorsanız XML Yapısı panelinden etiketi silebilirsiniz. (Etiketi silmek içeriğin INDD dosyasından silinmesine neden olmaz.) Bkz. Sayfa öğelerini etiketleme.

Makaleler Paneliyle Aynı: Makaleler panelindeki öğelerin sırası okuma sırasını belirler. Yalnızca işaretlenen makaleler dışa aktarılır. Bkz. Makaleleri dışa aktarma işlemine dahil etme.

Biçimlendirme Seçenekleri:

Madde işaretleri ve numaralandırma için formatlama seçeneklerini belirleyin.

Madde İşaretleri: Madde işareti paragraflarını etiket kullanılarak HTML olarak formatlanan Liste Öğelerine dönüştürmek için Sıralı Olmayan Listelerle Eşle'yi seçin. Madde işaretlerini etiket kullanılarak metin olarak formatlamak için Metne Dönüştür'ü seçin. Yerel InDesign otomatik madde işaretlerini kullandıysanız alt madde işaretleri de dahil edilir.

Numaralar: Numaraların HTML dosyasında nasıl dönüştürüleceğini belirler. InDesign'daki yerel otomatik numaralandırmayı kullandıysanız alt madde işaretleri de dahil edilir.

●  Sıralı Listelerle Eşle: Numaralandırılmış listeleri, etiket kullanılarak HTML olarak formatlanmış Liste Öğelerine dönüştürür.

●  Metne Dönüştür: Numaralandırılmış listeleri paragrafın geçerli numarasıyla başlayan metin formatındaki paragraflara dönüştürür.

Dışa Aktardıktan Sonra HTML Görüntüle:

Varsa, tarayıcıyı başlatır.

Görüntü

Görüntü seçenekleri
Görüntü seçenekleri

Görüntü Kopyalama:

Görüntülerin HTML formatına nasıl aktarılacağını belirtir.

Orijinal: Orijinal görüntüyü <belge_adı>-web-görüntüleri alt klasörüne aktarır. 

En Elverişli: Görüntünün nasıl dışa aktarılacağını belirlemek için ayarları değiştirmenizi sağlar.

Sunucu Yoluna Bağla: Bu seçenek, görüntüleri alt klasöre dışa aktarmak yerine görüntü dosyasının önünde görünen yerel bir URL (“görüntüler/” gibi) girmenizi sağlar. HTML kodunda bağlantı niteliği belirlediğiniz yolu ve uzantıyı görüntüler. B seçenek özellikle görüntüleri web uyumlu görüntülere kendiniz dönüştürürken etkilidir.

Mizanpajdaki Görünümü Koru:

Görüntü nesnesi niteliklerini mizanpajdan almak için işaretleyin.

Çözünürlük (ppi):

Görüntülerin inç başına piksel sayısı cinsinden (ppi) çözünürlüğünü seçin. İşletim sistemleri, 72 ppi veya 96 ppi değerlerini standart olarak alırken, mobil cihazlar için bu değer 132 ppi (iPad), 172 ppi (Sony Reader) ve 300 ppi (iPhone 4) değerinin üzerinde olabilir. Seçilen her nesne için bir ppi değeri belirtebilirsiniz. Değerler 72, 96, 150 (şu anki tüm e-Kitap cihazları için ortalama) ve 300'dür.

Görüntü Boyutu:

Görüntü boyutunun sabit mi kalacağını, yoksa sayfadaki metne göre yeniden mi boyutlandırılacağını belirtin. Metin Akışına Göre: InDesign sayfa genişliğine göre metin akışına bağlı bir göreli yüzde değeri oluşturur. Bu seçenek, görüntülerin okuma alanındaki metne orantılı bir şekilde yeniden boyutlandırılmasını sağlar.

Görüntü Hizalama ve Aralık Ayarlama:

Sol, orta ve sağ olmak üzere hizalamayı belirtin. Üst ve alt dolguyu da belirtebilirsiniz.

Görüntü Dönüştürme:

Belgenizdeki iyileştirilmiş görüntülerin GIF, JPEG veya PNG'ye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini seçmenize olanak sağlar. Her örnek için kullanılacak formatı InDesign'ın belirlemesi için Otomatik'i seçin. PNG'yi seçerseniz görüntü sıkıştırma ayarları devre dışı kalır.PNG'yi kayıpsız görüntüler veya saydamlık içeren nesneler için kullanın.

GIF Seçenekleri (Palet):

GIF dosyalarını en iyileştirirken InDesign'ın renkleri nasıl işleyeceğini kontrol etmenize olanak sağlar. GIF formatı, 256 rengi aşmayan sınırlı bir renk paleti kullanır. Renk taklidi (ek renklere benzetmek için küçük spot renkleri seçme) olmadan grafikte temsili renk örnekleri kullanan palet oluşturmak için Bağdaşık (renk taklidi yok) seçeneğini belirleyin. Windows ve Mac OS sistem renklerinin bir alt kümesi olan web ile uyumlu bir renk paleti oluşturmak için Web'i seçin. Yerleşik sistem renk paletini kullanan bir palet oluşturmak için Sistem (Win) veya Sistem (Mac) seçeneğini belirleyin. Bu tercih, beklenmeyen sonuçlara neden olabilir.

Görüntülerin eksik çizgiler doldurularak aşamalı şekilde yüklenmesi için Tarama'yı seçin. Bu seçenek işaretli değilse görüntü bulanık görünür ve tam çözünürlüğe ulaştıkça aşamalı olarak netleşir.

JPEG Seçenekleri (Görüntü Kalitesi):

Oluşturulan her bir JPEG görüntüsü için sıkıştırma (daha küçük dosya boyutları için) ve görüntü kalitesi arasındaki dengeyi belirler. Düşük, en düşük görüntü kalitesine sahip en küçük dosyayı oluşturur.

JPEG Seçenekleri (Biçimlendirme Yöntemi):

Görüntüyü içeren dosya web'de açıldığında JPEG grafiklerinin ne kadar hızlı görüntüleneceğini belirler. JPEG görüntülerinin aşamalı olarak görüntülenmesi ve ayrıntılarının görüntü indirildikçe artması için Aşamalı'yı seçin. (Bu seçenekle oluşturulan dosyalar biraz daha büyük olur ve görüntülenmesi için daha fazla RAM gerekir.) Her bir JPEG dosyasının yalnızca indirildikten sonra görüntülenmesi için Aşamasız seçeneğini belirleyin; dosya görüntülenene kadar dosya yerine bir yer tutucu görünür.

Nesne Dışa Aktarma Ayarlarını Yoksay:

Tek tek görüntülere uygulanan Nesne Dışa Aktarma Seçenekleri'ni yoksayar. Bkz. Nesne Dışa Aktarma seçeneklerini uygulama.

Gelişmiş

Gelişmiş seçenekler
Gelişmiş seçenekler

CSS ve JavaScript seçeneklerini ayarlamak için Gelişmiş alanını kullanın. Basamaklı Stil Sayfaları (CSS), içeriğin bir web sayfasındaki görünümünü kontrol eden bir dizi formatlama kuralıdır. Bir sayfayı formatlamak için CSS kullandığınızda, içerikleri sunumun kendisinden ayırmış olursunuz. Sayfanızın içeriği (HTML kodu) HTML dosyasının kendisinde bulunur, diğer yandan kodun sunumunun tanımlayan CSS kuralları başka bir dosyada (harici stil sayfası) veya HTML belgesinin içinde (genellikle Başlık kısmında) bulunur. Örneğin, seçilen metin için farklı font boyutları belirleyebilir ve web sayfasındaki blok düzeyindeki öğelerin formatlama ve konumunu denetlemek için CSS'yi kullanabilirsiniz.

Sınıfları HTML'ye Dahil Etme:

HTML dosyasında sınıfların yer almasını istemiyorsanız bu seçeneği işaretleyin. Bu şekilde, HTML Dışa Aktarma işlemi sırasında etikette bulunan sınıf ve kimlik nitelikleri kaldırılır. HTML'deki gereksiz tüm div etiketleri de kaldırılır.

Sınıfları HTML'ye Dahil Et:

Sınıfların HTML dosyasında yer alması için bu seçeneği işaretleyin.

CSS Oluştur: InDesign'ın dışa aktarılan dosyaya ait bir CSS oluşturmasını isteyip istemediğinizi belirtin. CSS Oluştur seçeneğini işaretlerseniz Yerel Geçersiz Kılmaları Koru seçeneğini de belirleyerek eğik veya kalın gibi yerel formatlama öğelerini de ekleyebilirsiniz.

Yerel Geçersiz Kılmaları Koru: Eğik veya kalın gibi yerel formatlama öğelerini dahil edin.

Stil Sayfası Ekle:

Genellikle “styles/style.css” gibi göreli bir URL olan mevcut CSS stil sayfasının URL'sini belirtin. InDesign, CSS'nin mevcut veya geçerli olup olmadığını denetlemez. Harici CSS ayarlarınızı doğrulamak için Dreamweaver'ı kullanabilirsiniz.

JavaScript Seçenekleri:

HTML açıkken JavaScript'i çalıştırmak için Komut Dosyası Ekle'yi seçin. InDesign JavaScript'in mevcut veya geçerli olup olmadığını denetlemez.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?