HTML'ye dışa aktarmak, InDesign içeriğinizi web için hazır biçime getirmenin kolay bir yoludur. İçeriği HTML olarak dışa aktardığınızda, metin ve görüntülerin nasıl dışa aktarılacağını kontrol edebilirsiniz. InDesign, HTML içeriklerini aynı adlı CSS stil sınıflarıyla işaretleyerek dışa aktarılan içeriğe uygulanan paragraf, karakter, nesne, tablo ve hücre stillerinin adlarını korur. Adobe Dreamweaver gibi CSS uyumlu HTML düzenleyiciler kullanarak içeriğe hemen format ve mizanpaj uygulayabilirsiniz.

Neler dışa aktarılır?

InDesign tüm öyküleri, bağlı ve gömülü grafikleri, SWF film dosyalarını, dipnotları, metin değişkenlerini (metin gibi), madde işaretli ve numaralı listeleri, dahili çapraz referansları ve metne ya da web sayfalarına atlayan köprüleri dışa aktarır. Tablolar da HTML olarak dışa aktarılabilir. InDesign, tablo ve hücre konturları gibi tablo formatını korur. Tablolara benzersiz kimlikler atanır, böylece Dreamweaver'da Spry veri dizileri olarak başvurulabilir. Yerleştirilen ses ve h.264 video dosyaları, HTML5 <audio> ve <video> etiketlerinde kapsanır. InDesign aynı zamanda çizdiğiniz nesneleri (dikdörtgenler, ovaller ve çokgenler gibi), yapıştırılan nesneleri (yapıştırılan Illustrator görüntüleri dahil) ve anahatlara dönüştürülen metinleri de dışa aktarabilir.

Neler dışa aktarılmaz?

InDesign; Köprüleri (aynı belgede metin bağlantılarına atlayan metne uygulanmış web sayfaları ve bağlantılar dışında), XML etiketlerini, kitapları, yer imlerini, SING gliflerini, sayfa geçişlerini, dizin işaretleyicilerini, çalışma alanında seçili olmayan ve sayfaya dokunmayan nesneleri veya kalıp sayfa öğelerini (dışa aktarmadan önce geçersiz kılınmadıkları veya silinmedikleri sürece) dışa aktarmaz.

HTML olarak dışa aktarma

  1. Tüm belgeyi dışa aktarmıyorsanız, dışa aktarmak istediğiniz metin çerçevelerini, metin aralığını, tablo hücrelerini veya grafikleri seçin.
  2. Dosya > Dışa aktar'ı seçin ve Kayıt Türü listesinden HTML seçeneğini belirleyin.

  3. HTML belgesi için bir ad ve konum belirtin ve Kaydet'i tıklatın.

  4. HTML Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunda, Genel, Görüntü ve Gelişmiş alanlarında istediğiniz seçenekleri belirleyin, ardından Tamam'ı tıklatın.

Belirtilen ad ve .html uzantısıyla ("bulten.html" gibi) bir belge oluşturulur; belirtilirse, web görüntüleri alt klasörü ("bülten-web-görüntüleri" gibi) aynı konuma kaydedilir.

HTML dışa aktarma seçenekleri

HTML iletişim kutusunda, aşağıdaki seçenekleri belirtin.

Genel

Genel seçenekler
Genel seçenekler

Dışa Aktar:

Sadece seçilen öğelerin mi yoksa tüm belgenin mi dışa aktarılacağını saptar. Bir metin çerçevesi seçilmişse taşan metin de dahil olmak üzere tüm içerik dışa aktarılır.

Belge seçilirse, tüm formalardaki sayfa öğeleri (geçersiz kılınmayan kalıp sayfa öğeleri ve görünmez katmanlardaki sayfa öğeleri hariç) dışa aktarılır. XML etiketleri ve oluşturulan dizinler ve içindekiler de yoksayılır.

İçerik Sırası:

sayfa nesnelerinin okuma sırasını belirtmenize olanak sağlar.

Sayfa Mizanpajına Göre: Sayfadaki öğelerin konumu okuma sırasını belirler.

Sayfa Mizanpajına Göre seçeneği belirlenmişse InDesign sayfa nesnelerinin okunma sırasını nesneleri soldan sağa ve yukarıdan aşağıya tarayarak belirler. Bazı durumlarda, özellikle karmaşık çok sütunlu belgelerde, tasarım öğeleri istenilen okuma düzeninde görünmeyebilir. İçeriği yeniden düzenlemek ve formatlamak için Dreamweaver kullanın.

(Yalnızca Asya sürümleri için) Sayfa Mizanpajına Göre seçeneği belirlenmişse InDesign sayfa nesnelerinin okuma sırasını belgenin ciltlemesine göre (soldan sağa veya sağdan sola) belirler.

XML Yapısıyla Aynı: XML İle Aynı Yapı seçildiğinde, XML Yapısı paneli dışa aktarılan içeriğin sırasını ve hangi içeriklerin dışa aktarılacağını kontrol eder. İçeriğiniz önceden etiketlenmişse XHTML Dışa Aktarma sırasını ayarlamak için etiketleri XML Yapısı paneline sürüklemeniz yeterlidir. İçeriğiniz etiketli değilse yeniden düzenleyebileceğiniz etiketler oluşturmak için Yapı paneli menüsünden Etiketsiz Öğeler Ekle'yi seçebilirsiniz. Bir nesnenin dışa aktarma işlemine dahil edilmesini istemiyorsanız XML Yapısı panelinden etiketi silebilirsiniz. (Etiketi silmek içeriğin INDD dosyasından silinmesine neden olmaz.) Bkz. Sayfa öğelerini etiketleme.

Makaleler Paneliyle Aynı: Makaleler panelindeki öğelerin sırası okuma sırasını belirler. Yalnızca işaretlenen makaleler dışa aktarılır. Bkz. Makaleleri dışa aktarma işlemine dahil etme.

Biçimlendirme Seçenekleri:

Madde işaretleri ve numaralandırma biçimlendirme seçeneklerini belirleyin.

Madde İşaretleri: Madde işareti paragraflarını etiket kullanılarak HTML olarak formatlanan Liste Öğelerine dönüştürmek için Sıralı Olmayan Listelerle Eşle'yi seçin. Madde işaretlerini etiket kullanılarak metin olarak formatlamak için Metne Dönüştür'ü seçin. Yerel InDesign otomatik madde işaretlerini kullandıysanız alt madde işaretleri de dahil edilir.

Numaralar: Numaraların HTML dosyasında nasıl dönüştürüleceğini belirler. Yerel InDesign otomatik numaralandırmayı kullandıysanız alt madde işaretleri de dahil edilir.

●  Sıralı Listelerle Eşle: Numaralandırılmış listeleri, etiket kullanılarak HTML olarak biçimlendirilen Liste Öğelerine dönüştürür.

●  Metne Dönüştür: Numaralandırılmış listeleri paragrafın geçerli numarasıyla başlayan metin formatındaki paragraflara dönüştürür.

Dışa Aktardıktan Sonra HTML Görüntüle:

Varsa, tarayıcıyı başlatır.

Görüntü

Görüntü seçenekleri
Görüntü seçenekleri

Görüntü Kopyalama:

Görüntülerin HTML'ye nasıl aktarıldığını belirtir.

Orijinal: Orijinal görüntüyü "<belge_adı>-web-görüntüleri" alt klasörüne dışa aktarır. Bu seçenek belirlendiğinde diğer tüm seçenekler kullanılamaz duruma gelir.

En İyileştirilmiş: Görüntünün nasıl dışa aktarılacağını belirlemek için ayarları değiştirmenizi sağlar.

Sunucu Yoluna Bağla: Bu seçenek görüntüleri alt klasöre dışa aktarmak yerine, görüntü dosyasının önünde görünen yerel bir URL ("görüntüler/" gibi) girmenizi sağlar. HTML kodunda bağ niteliği belirlediğiniz yolu ve uzantıyı görüntüler. B seçenek özellikle görüntüleri web uyumlu görüntülere kendiniz dönüştürürken etkilidir.

Mizanpajdaki Görünümü Koru:

Görüntü nesnesi niteliklerini mizanpajdan almak için işaretleyin.

Çözünürlük (ppi):

Görüntülerin inç başına piksel sayısı cinsinden (ppi) çözünürlüğünü seçin. İşletim sistemleri, 72 ppi veya 96 ppi değerlerini standart olarak alırken, mobil aygıtlar için bu değer 132 ppi (iPad), 172 ppi (Sony Reader) ve 300 ppi (iPhone 4) değerinin üzerinde olabilir. Seçilen her nesne için bir ppi değeri belirtebilirsiniz. Değerler 72, 96, 150 (şu anki tüm e-Kitap aygıtları için ortalama) ve 300'dür.

Görüntü Boyutu:

Görüntü boyutunun sabit mi kalacağını, yoksa sayfadaki metne göre yeniden mi boyutlandırılacağını belirtin. Metin Akışına Göre: InDesign sayfa genişliğine göre metin akışına bağlı bir göreli yüzde değeri oluşturur. Bu seçenek, görüntülerin okuma alanındaki metne orantılı olarak yeniden boyutlandırılmasını sağlar.

Görüntü Hizalama ve Aralık Ayarlama:

Sol, orta ve sağ olmak üzere hizalamayı belirtin. Üst ve alt dolguyu da belirtebilirsiniz.

Görüntü Dönüştürme:

Belgenizdeki iyileştirilmiş görüntülerin GIF, JPEG veya PNG'ye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini seçmenize olanak sağlar. Her örnek için kullanılacak formatı InDesign'ın belirlemesi için Otomatik'i seçin. PNG'yi seçerseniz görüntü sıkıştırma ayarları devre dışı kalır.PNG'yi kayıpsız görüntüler veya saydamlık içeren nesneler için kullanın.

GIF Seçenekleri (Palet):

GIF dosyalarını en iyileştirirken InDesign'ın renkleri nasıl işleyeceğini kontrol etmenize olanak sağlar. GIF formatı, 256 rengi aşmayan sınırlı bir renk paleti kullanır. Titreme (ek renklere benzetmek için küçük spot renkleri seçme) olmadan grafikte temsili renk örnekleri kullanan palet oluşturmak için Bağdaşık (titreme yok) seçeneğini belirleyin. Windows ve Mac OS sistem renklerinin bir alt kümesi olan web ile uyumlu bir renk paleti oluşturmak için Web'i seçin. Yerleşik sistem renk paletini kullanan bir palet oluşturmak için Sistem (Win) veya Sistem (Mac) seçeneğini belirleyin. Bu tercih, beklenmeyen sonuçlara neden olabilir.

Görüntülerin eksik çizgiler doldurularak aşamalı şekilde yüklenmesi için Tarama'yı seçin. Bu seçenek işaretli değilse görüntü bulanık görünür ve görüntü tam çözünürlüğe ulaştıkça aşamalı olarak netleşir.

JPEG Seçenekleri (Görüntü Kalitesi):

Oluşturulan her bir JPEG görüntüsü için sıkıştırma (daha küçük dosya boyutları için) ve görüntü kalitesi arasındaki dengeyi belirler. Düşük, en düşük görüntü kalitesine sahip en küçük dosyayı oluşturur.

JPEG Seçenekleri (Formatlama Yöntemi):

Görüntüyü içeren dosya web'de açıldığında JPEG grafiklerinin ne kadar hızlı görüntüleneceğini belirler. JPEG görüntülerinin aşamalı olarak görüntülenmesi ve ayrıntılarının görüntü indirildikçe artması için Aşamalı'yı seçin. (Bu seçenekle oluşturulan dosyalar biraz daha büyük olur ve görüntülenmesi için daha fazla RAM gerekir.) Her bir JPEG dosyasının yalnızca indirildikten sonra görüntülenmesi için Aşamasız'ı seçin; dosya görüntülenene kadar dosya yerine bir yer tutucu görünür.

Nesne Dışa Aktarma Ayarlarını Yoksay:

Tek tek görüntülere uygulanan Nesne Dışa Aktarma Seçenekleri'ni yoksayar. Bkz. Nesne Dışa Aktarma seçeneklerini uygulama.

Gelişmiş

Gelişmiş seçenekler
Gelişmiş seçenekler

CSS ve JavaScript seçeneklerini ayarlamak için Gelişmiş alanını kullanın. Basamaklı Stil Sayfaları (CSS), içeriğin bir web sayfasındaki görünümünü kontrol eden bir dizi formatlama kuralıdır. Bir sayfayı formatlamak için CSS kullandığınızda, içerikleri sunumun kendisinden ayırmış olursunuz. Sayfanızın içeriği (HTML kodu) HTML dosyasının kendisinde bulunur, diğer yandan kodun sunumunun tanımlayan CSS kuralları başka bir dosyada (harici stil sayfası) veya HTML belgesinin içinde (genellikle Başlık kısmında) bulunur. Örneğin, seçilen metin için farklı font boyutları belirleyebilir ve web sayfasındaki blok düzeyindeki öğelerin formatlama ve konumunu denetlemek için CSS'yi kullanabilirsiniz.

Sınıfları HTML'ye Dahil Etme:

HTML dosyasında sınıfların yer almasını istemiyorsanız bu seçeneği işaretleyin. Bu şekilde, HTML Dışa Aktarma işlemi sırasında etikette bulunan sınıf ve kimlik nitelikleri kaldırılır. HTML'deki gereksiz tüm div etiketleri de kaldırılır.

Sınıfları HTML'ye Dahil Et:

Sınıfların HTML dosyasında yer alması için bu seçeneği işaretleyin.

CSS Oluştur: InDesign'ın dışa aktarılan dosyaya ait bir CSS oluşturmasını isteyip istemediğinizi belirtin. CSS Oluştur seçeneğini işaretlerseniz Yerel Geçersiz Kılmaları Koru seçeneğini de belirleyerek eğik veya kalın gibi yerel formatlama öğelerini de ekleyebilirsiniz.

Yerel Geçersiz Kılmaları Koru: Eğik veya kalın gibi yerel formatlama öğelerini dahil edin.

Stil Sayfası Ekle:

Genellikle "/styles/style.css." gibi göreli bir URL olan mevcut CSS stil sayfasının URL'sini belirtin. InDesign, CSS'nin mevcut veya geçerli olup olmadığını denetlemez. Harici CSS ayarlarınızı doğrulamak için Dreamweaver'ı kullanabilirsiniz.

JavaScript Seçenekleri:

HTML açıkken JavaScript'i çalıştırmak için Komut Dosyası Ekle'yi seçin. InDesign uygulaması JavaScript'in mevcut veya geçerli olup olmadığını denetlemez.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi