Kullanıcı Kılavuzu İptal

QR kodları oluşturma | CC

 1. InDesign Kullanıcı Kılavuzu
 2. InDesign'ı tanıyın
  1. InDesign'a giriş
   1. InDesign’daki yenilikler
   2. Sistem gereksinimleri
   3. Yaygın sorular
   4. Creative Cloud kitaplıklarını kullanma
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. Araç kutusu
   3. Tercihleri ayarlama
   4. Dokunmatik çalışma alanı
   5. Varsayılan klavye kısayolları
   6. Belge kurtarma ve geri alma
   7. Capture uzantısı
 3. Belge oluşturma ve mizanpajını yapma
  1. Belgeler ve sayfalar
   1. Belge oluşturma
   2. Ana sayfalarla çalışma
   3. Belge sayfalarıyla çalışma
   4. Sayfa boyutu, kenar boşlukları ve taşma payını ayarlama
   5. Dosya ve şablonlarla çalışma
   6. Kitap dosyaları oluşturma
   7. Temel sayfa numaraları ekleme
   8. Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma
   9. QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme
   10. İçerik paylaşma
   11. Temel bir yönetilen dosya iş akışını anlama
   12. Belgeleri kaydetme
  2. Izgaralar
   1. Izgaralar
   2. Izgaraları formatlama
  3. Mizanpaj yardımcıları
   1. Cetveller
 4. İçerik ekleme
  1. Metin
   1. Çerçevelere metin ekleme
   2. Metni akıtma
   3. InDesign'da Arapça ve İbranice özellikler
   4. Yola yazma oluşturma
   5. Madde işaretleri ve numaralandırma
   6. Glifler ve özel karakterler
   7. Metin kompozisyonu
   8. Metin değişkenleri
   9. QR kodları oluşturma
   10. Metni düzenleme
   11. Metni hizalama
   12. Metni nesnelere göre kaydırma
   13. Bağlantılı nesneler
   14. Bağlı içerik
   15. Paragrafları formatlama
   16. Karakterleri formatlama
   17. Bul/Değiştir
   18. Yazım denetimi ve dil sözlükleri
  2. Tipografi
   1. InDesign'da fontları kullanma
   2. Karakter aralığı ve izleme
  3. Metni formatlama
   1. Metni formatlama
   2. Stil Paketleri ile çalışma
   3. Sekmeler ve girintiler
  4. Metni gözden geçirme
   1. Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme
   2. InDesign'da düzenleme notları ekleme
   3. PDF yorumlarını içe aktarma
  5. Referans ekleme
   1. İçindekiler bölümü oluşturma
   2. Dipnotlar
   3. Dizin oluşturma
   4. Son notlar
   5. Resim yazıları
  6. Stiller
   1. Paragraf ve karakter stilleri
   2. Stilleri eşleme, dışa aktarma ve yönetme
   3. Nesne stilleri
   4. Gömme ve iç içe stiller
   5. Stillerle çalışma
   6. Satır aralığı
  7. Tablolar
   1. Tabloları formatlama
   2. Tablolar oluşturma
   3. Tablo ve Hücre stilleri
   4. Tabloları seçme ve düzenleme
   5. Tablo konturları ve dolguları
  8. Etkileşim
   1. Köprüler
   2. Dinamik PDF belgeleri
   3. Yer imleri
   4. Düğmeler
   5. Formlar
   6. Animasyon
   7. Çapraz referanslar
   8. PDF'leri yapılandırma
   9. Sayfa geçişleri
   10. Filmler ve sesler
   11. Formlar
  9. Grafikler
   1. Yolları ve şekilleri anlama
   2. Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   3. Kalem aracıyla çizim yapma
   4. Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama 
   5. Bileşik yollar ve şekiller
   6. Yolları düzenleme
   7. Kırpma yolları
   8. Köşe görünümünü değiştirme
   9. Nesneleri hizalama ve dağıtma
   10. Bağlı ve gömülü grafikler
   11. AEM Assets'i entegre etme
  10. Renk ve saydamlık
   1. Renk uygulama
   2. İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma
   3. Renk örnekleriyle çalışma
   4. Karışık mürekkepler
   5. Renk tonları
   6. Spot ve proses renkleri anlama
   7. Renkleri karıştırma
   8. Degradeler
   9. Saydam çizimleri düzleştirme
   10. Saydamlık efektleri ekleme
 5. Paylaşma
  1. InDesign Bulut belgeleriyle çalışma
  2. InDesign bulut belgeleri | Yaygın sorular
  3. Paylaşma ve iş birliği yapma        
  4. İnceleme için Paylaş
  5. Paylaşılan bir InDesign belgesini inceleme
  6. Geri bildirimleri yönetme 
 6. Yayımlama
  1. Yerleştirme, dışa aktarma ve yayımlama
   1. Publish Online
   2. Grafik ekleme ve kopyalama
   3. İçeriği EPUB için dışa aktarma
   4. Adobe PDF seçenekleri
   5. İçeriği HTML olarak dışa aktarma
   6. Adobe PDF olarak dışa aktarma
   7. JPEG formatında dışa aktarma
   8. HTML olarak dışa aktarma
   9. DPS ve AEM Mobile'a genel bakış
   10. Desteklenen Dosya Formatları
  2. Yazdırma
   1. Kitapçık yazdırma
   2. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   3. Belgeleri yazdırma
   4. Mürekkepler, ayrım ve ekran frekansı
   5. Üst baskı
   6. PostScript ve EPS dosyaları oluşturma
   7. Dosyaları teslim etmeden önce ön kontrolden geçirme
   8. Minik resimleri ve büyük boyutlu belgeleri yazdırma
   9. PDF'leri servis sağlayıcılar için hazırlama
   10. Renk ayrımlarını yazdırmak üzere hazırlama
 7. InDesign'ı genişletme
  1. Otomasyon
   1. Veri birleştirme
   2. Eklentiler
   3. InDesign’da Capture uzantısı
   4. Komut dosyası oluşturma
 8. Sorun giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Başlatma sırasında çökme
  3. Tercih klasörünün salt okunur olması sorunu
  4. Dosya sorunlarını giderme
  5. PDF dışa aktarılamıyor
  6. InDesign belgelerini kurtarma

QR Kodları Hakkında

QR kodları, çeşitli sektörel kullanımlar için makineler tarafından okunabilen basılı veri temsilleridir. Günümüzde tüketici reklamcılığında sıkça kullanılır hale gelmiştir. Akıllı telefonu olan bir müşteri, URL bilgilerini okuyup şifresini çözebilen ve telefonun tarayıcısını bir şirketin web sitesine yeniden yönlendirebilen bir QR kodu tarayıcısına sahip uygulamalar yükleyebilir.

Kullanıcılar QR kodlarını taradıktan sonra metin alabilir, aygıtlarına kişinin kartvizit bilgilerini ekleyebilir, bir Web köprü bağlantısını açabilir veya e-posta ya da kısa mesaj oluşturabilirler.

InDesign'da QR kodlarını yönetme

Artık InDesign'da yüksek kaliteli bağımsız QR kodu grafikleri oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz. Oluşturulan QR kodu öğesi, tam olarak InDesign'daki yerel bir vektör resmi gibi davranan, aslına tamamen uygun bir grafik nesnesidir. Nesneyi kolaylıkla ölçekleyebilir ve renklerle doldurabilirsiniz. Nesneye efekt, saydamlık ve üst baskı ve spot renkli mürekkepler ile bindirmeler gibi baskı nitelikleri de uygulayabilirsiniz. Kod grafiğini kopyalayıp Adobe Illustrator gibi standart bir grafik düzenleyici aracına vektör grafiği nesnesi olarak yapıştırabilirsiniz.

QR Kodu Oluşturma

 1. Menüden Nesne > QR Kodu Oluştur'u seçin. QR Kodu Oluştur iletişim kutusu görüntülenir.

  QR Kodu Oluştur iletişim kutusu

  QR Kodu Oluştur/Düzenle iletişim kutusu, İçerik ve Renk olmak üzere iki sekmeden oluşur.

 2. İçerik sekmesinde Tür açılır listesinden aşağıdaki veri türlerinden herhangi birini seçin:

  • Web Köprü Bağlantısı
  • Düz Metin
  • Metin Mesajı
  • E-posta
  • Kartvizit

  Seçilen türe bağlı olarak, QR kodunu oluşturmak istediğiniz içeriği sağlamak üzere bir veya daha fazla alan görüntülenir.

 3. Renk sekmesinde Renk Örneği Listesi görüntülenir. QR koduna özel bir renk uygulamak istiyorsanız, Renk sekmesine geçin ve özel bir renk uygulayın. Oluşturulan QR kodu, Varsayılan olarak Siyah renklidir ve saydam arka plana sahiptir.

 4. Tamam öğesini tıklatın.

 5. QR kodunu oluşturmadan önce bir Çerçeve seçerseniz kod doğrudan seçilen Çerçevenin içine yerleştirilir ve içeriğin yerini alır.

  Çerçeve seçmezseniz QR kodu Yerleştirme Tabancası'na yüklenir ve geleneksel bir EPS nesnesi gibi yerleştirilebilir:

  • Belgenin içini tıklattığınızda nesne orijinal/varsayılan boyutunda yerleştirilir – 30 X 30 (cm birimi).
  • Var olan bir çerçeveyi tıklattığınızda kod çerçevenin içine varsayılan boyutuyla yerleştirilir. (Çerçeveyi Alt tuşunu basılı tutarak tıklatırsanız var olan içeriğin yerini alır.)
  • Tıklatıp sürüklediğinde sabit boyut oranına sahip yeni bir çerçeve çizilir, fare bırakıldığında ise kod çerçevenin içine yerleştirilir.

QR kodu bir belgenin içine yerleştirildikten sonra geleneksel bir EPS nesnesi gibi ele alınır; yalnızca, fareyle nesnenin üzerine gelindiğinde içerik ayrıntılarını gömülü kod formunda gösteren bir araç ipucu görüntülenir.

Oluşturulan QR kodunu yerleştirme

QR kodunun içeriğini ve rengini düzenleme

 1. QR kodu nesnesini veya çerçeveyi seçin; çerçevenin içini çift tıklatın.

 2. Menüden Nesne > QR Kodunu Düzenle'yi seçin. Ayrıca sağ tıklatıp bağlam menüsünden QR Kodunu Düzenle'yi de seçebilirsiniz.

 3. Var olan içerik ve renk bilgilerini içeren QR Kodunu Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 4. İçerik sekmesinde veri türünü ve içeriği gereken şekilde değiştirin.

 5. QR kodu için farklı bir renk seçmek istiyorsanız Renk sekmesini tıklatın ve uygun rengi seçin.

 6. Tamam öğesini tıklatın.

QR kodunun çerçeve niteliğini değiştirme

QR kodu çerçevesinin varsayılan arka planı saydamdır. Ancak Renk, Çizgi Stili ve Kalınlık gibi, Çerçevenin Dolgu ve Kontur niteliklerini geleneksel kontrolleri kullanarak değiştirebilirsiniz.

QR kodu çerçevesinin niteliklerini değiştirme

QR kodu nesnesini dönüştürme

Yerleştirilen QR kodu nesnesini Seçim aracını kullanarak taşıyabilir, yeniden boyutlandırabilir veya döndürebilirsiniz. Çerçevenin kutusunu sürüklediğinizde yalnızca çerçeve yeniden boyutlandırılır. Ancak sürüklerken:

 • Shift tuşuna basarsanız çerçevenin en-boy oranı korunur.
 • Ctrl (Windows'ta) veya Command (Mac'te) tuşuna basarsanız hem çerçeve hem de içerik, en-boy oranları korunarak ölçeklenir.
 • Shift ve Alt (Windows'ta) veya Option (Mac'te) tuşlarına basarsanız çerçeve en-boy oranı korunmadan ortasından ölçeklenir. En-boy oranını korumak için Shift tuşuna basabilirsiniz.
QR kodu nesnesini değiştirme

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın