Belge kaydetme

Belgeyi kaydetmek geçerli mizanpajı, kaynak dosyalara olan referansları, hangi sayfanın o anda görüntülendiğini ve yakınlaştırma düzeyini kaydeder. Sık sık kaydederek çalışmanızı koruyun. Dosyanızı aşağıdakilerden herhangi biri olarak kaydedebilirsiniz:

 • Normal bir belge.

 • Orijinal belgeyi etkin bırakarak aynı belgeden farklı bir adla bir tane daha oluşturan belge kopyası.

 • Normalde başlıksız belge olarak açılan bir şablon. Şablon, diğer belgeler için başlangıç noktası olarak önceden ayarladığınız ayarlar, metin ve grafikler içerebilir.

  Belgeyi kaydetmek aynı zamanda InDesign belgesinin parçası olan meta verileri (veya dosya bilgilerini) de güncelleştirir. Bu meta veriler küçük resim önizlemesi, belgede kullanılan fontlar, renk örnekleri ve Dosya Bilgileri iletişim kutusundaki tüm meta verileri içerir; bunların tümü etkin arama yapılabilmesini sağlar. Örneğin, belirli bir rengi kullanan tüm belgeleri aramak isteyebilirsiniz.

  Bu meta verileri Bridge uygulamasında ve Dosya Bilgileri iletişim kutusunun Gelişmiş alanında görüntüleyebilirsiniz. Tercih ayarını kullanarak kaydettiğinizde önizlemeyi güncelleştirip güncelleştirmeyeceğinizi denetleyebilirsiniz. Diğer meta veriler (fontlar, renkler ve bağlantılar) bir belgeyi her kaydetmenizde güncelleştirilir.

  Kaydet, Farklı Kaydet ve Kopyasını Kaydet komutları, InDesign dosya formatındaki belgeleri depolar. Diğer dosya formatlarındaki dosyaları depolama hakkında bilgi için bkz. Dizin.

  Belgeyi son çıktı için bir baskı öncesi servis sağlayıcısına teslim etmek üzere kaydediyorsanız InDesign bağlantılı grafikler ve fontlar gibi tüm gerekli dosyaları bir klasörde otomatik olarak toplayabilir. (Bkz. Dosyaları paketleme.)

Not:

Dosya > Dosya Bilgisi iletişim kutusuna girilen bilgiler, bir EPUB dosyasını aşağıdaki formatlarda dışa aktardığınızda Meta Veriler sekmesinde güncellenir:

 • Sabit Mizanpajlı EPUB
 • Yeniden Akıtılabilir EPUB

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Belgeyi yeni bir adla kaydetmek için Dosya > Farklı Kaydet'i seçin, bir konum ve dosya adı belirleyin ve Kaydet'i tıklatın. Yeni adlandırılan dosya etkin belge haline gelir. Farklı Kaydet komutu kullanıldığında dosyanın boyutu küçülebilir.

  • Varolan bir belgeyi aynı adla kaydetmek için Dosya > Kaydet'i seçin.

  • Tüm açık belgeleri varolan konumları ve dosya adlarıyla kaydetmek için Ctrl+Alt+Shift+S (Windows) veya Command+Option+Shift+S (Mac OS) tuş birleşimine basın.

  • Belgenin bir kopyasını yeni bir adla kaydetmek için Dosya > Kopyasını Kaydet'i seçin, bir konum ve dosya adı belirleyin ve Kaydet'i tıklatın. Kaydedilen kopya etkin belge olmaz.

Not:

Sorunları önlemek için bazı işletim sistemlerinde özel anlamlara sahip olan ayrılmış karakterler kullanmaktan kaçının. Örneğin, boşluk, sekme ve ilk noktalar içeren dosya adlarından veya aşağıdaki karakterleri kullanan dosya adlarından kaçının: / \ : ; * ? < > , $ %. Benzer şekilde, InDesign'ın İngilizce olmayan sürümünü kullanırken bile aksan işaretli karakterler (ü, ñ veya é ) kullanmaktan kaçının. Dosya farklı bir platformda açılırsa sorunlar oluşabilir.

Not:

Sıklıkla aynı anda açık birkaç belgeyle çalışıyor ve hepsini birden kaydetmek istiyorsanız, klavye kısayolu kullanın. Düzen > Klavye Kısayolları'nı seçin, Ürün Alanı menüsünden Görünümler, Gezinme'yi seçin ve Komutlar listesinde Tümünü Kaydet'i seçin. Böylece kısayolları düzenleyebilir veya kısayol ekleyebilirsiniz. Tümünü Kaydet komutunu tanımlamak için Hızlı Uygula'yı kullanabilirsiniz.

Önizlemeleri kaydedilen belgelere dahil etme

Belgelerin ve şablonların minik resim önizlemeleri, bu dosyaların Adobe Bridge ve Adobe Mini Bridge'de kolayca tanınmasını sağlar. Belge veya şablonu kaydettiğinizde bir önizleme oluşturulur. Belge önizlemesi sadece ilk formanın JPEG görüntüsünü içerir; şablon önizlemesi şablondaki her sayfanın JPEG görüntüsünü içerir. Önizlemenin boyutunu ve sayfa sayısını ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz. Örneğin, Çok Büyük 1024x1024 seçeneği, dosyayı açmadan sayfanın içeriğini yüksek çözünürlükte hızlıca tarayabilmenizi sağlar.

Seçeneği Tercihler'de veya Farklı Kaydet iletişim kutusunda etkinleştirebilirsiniz. Önizlemeler hem dosya boyutunu hem de belgeyi kaydetme süresini artırdığından, Farklı Kaydet iletişim kutusunu kullanarak seçeneği duruma göre etkinleştirmeyi tercih edebilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Belgeyi her kaydettiğinizde bir önizleme görüntüsü eklemek için Düzen > Tercihler > Dosya İşleme (Windows) veya InDesign > Tercihler > Dosya İşleme'yi (Mac OS) seçin.

  • Belirli bir belgenin önizleme görüntüsünü eklemek için Dosya > Farklı Kaydet'i seçin.

  • Belirli bir belgenin önizleme görüntüsünü eklemek için Dosya > İçeriği Farklı Kaydet'i seçin.

 2. Önizleme Görüntülerini Daima Belgelerle Kaydet'i seçin.
 3. Önizlemeyi Tercihler iletişim kutusunu kullanarak ayarlıyorsanız, Sayfalar menüsünden önizleme sayfalarının sayısını seçin ve Önizleme Boyutu menüsünden bir seçenek belirleyin.

  Not:

  Farklı Kaydet iletişim kutusunda önizleme seçeneği belirlendiğinde, Tercihler iletişim kutusundaki seçenek de belirlenir ve varsayılan Sayfalar ve Önizleme Boyutu ayarları kullanılır.

InDesign Markup (IDML) belgesini kaydetme

Bazı durumlarda InDesign'ı takas işaretleme formatında kaydetmeniz gerekebilir. Bu formatı kaydetmek için özellikle QuarkXPress veya PageMaker yayınını InDesign'da açtığınızda, InDesign'ın önceki sürümünde oluşturulmuş belge açtığınızda ya da renk örneklerini silememe gibi sorunlarla belgede karşılaştığınızda yararlıdır.

 1. Dosya > Kaydet (CS6) veya Dosya > Dışa Aktar (CS5) seçeneklerini belirleyin.
 2. Dosya Türü (Windows) ya da Format'ı (Mac OS) Farklı kaydet menüsünden InDesign Markup (IDML) seçeneğini belirleyin.
 3. Kaydet'i tıklatın.

Kaydedilen IDML dosyasını InDesign CS5 ve InDesign CS4'te açabilir, ancak InDesign'ın önceki sürümlerinde açamazsınız.

Geliştirme amaçlı IDML kullanımı hakkında bilgi için bkz. www.adobe.com/go/learn_id_indesignmarkup_cs4_tr.

Önceki InDesign sürümüne geriye dönük olarak kaydetme

Bir InDesign CS6 belgesini InDesign CS5'te açmak için, InDesign CS6'da, belgeyi InDesign İşaretleme Dili (IDML) olarak kaydedin (Dosya > Kaydet) . (IDML formatı, önceki sürümlerde geriye dönük kayıt için kullanılan Interchange INX formatının yerini alır.)

Bir InDesign CS5 belgesini InDesign CS4'te açmak için, InDesign CS5'te, belgeyi InDesign İşaretleme Dili (IDML) olarak dışa aktarın (Dosya > Dışa Aktar) . (IDML formatı, önceki sürümlerde geriye dönük kayıt için kullanılan Interchange INX formatının yerini alır.)

InDesign'ın önceki sürümünü çalıştıran bilgisayarınızın dışa aktarılan IDML dosyasını açmasını sağlayacak uygun eklentilerle güncellendiğinden emin olun. InDesign'ın önceki sürümleri ile çalışan kullanıcılar Yardım > Güncelleştirmeler'i seçip komutları izleyerek uyumluluk eklentilerini alabilir. Eklentiler Adobe web sitesinden de yüklenebilir: Adobe web sitesindeki Ürün güncelleştirmeleri sayfasını ziyaret edin ve ürün listesinden InDesign'ı seçin.

Bir belgeyi InDesign'ın önceki bir sürümünde açmak, "geriye dönük kaydetme" olarak da bilinir.

Not:

InDesign'ın sonraki sürümünde bulunan özellikler kullanılarak oluşturulan içerik, belgeyi InDesign'ın önceki bir sürümünde açtığınızda değiştirilebilir veya yoksayılabilir.

 1. Dosya > Kaydet (CS6) veya Dosya > Dışa Aktar (CS5) seçeneklerini belirleyin.
 2. Dosya Türü (Windows) veya Format (Mac OS) menüsünden, InDesign Markup (IDML) seçeneğini belirleyin.
 3. Kaydet'i tıklatın.

.idml dosyasını başlıksız bir InDesign belgesine dönüştürmek için InDesign'ın önceki sürümlerinden birinde açabilirsiniz.

Not:

InDesign CS5 belgesini InDesign CS3'te açmak için, dışa aktarılan IDML dosyasını InDesign CS4'te açın, kaydedin ve InDesign CS3 Interchange (INX) olarak dışa aktarın, sonra da dışa aktarılan INX dosyasını InDesign CS3'te açın. InDesign'ın tüm sürümlerinin güncel olduğundan emin olun.

Meta verilerle çalışma

Meta veriler bir dosya hakkındaki yazarın adı, çözünürlüğü, renk uzayı, telif hakkı ve uygulanan anahtar sözcükler gibi standart bilgiler kümesidir. Meta verileri iş akışınızı hızlandırmak ve dosyalarınızı düzenlemek için kullanırsınız.

XMP standardı hakkında

Meta veri bilgileri Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe InDesign ve Adobe Photoshop uygulamasının üzerinde kurulduğu temeli oluşturan Extensible Metadata Platform (XMP) standardı kullanılarak depolanır. XMP, XML üzerinde kurulmuştur ve çoğu durumda meta veriler dosyada depolanır. Bilgilerin dosyada depolanması mümkün değilse meta veriler sepet dosyası adı verilen ayrı bir dosyada depolanır. XMP, Adobe uygulamaları ve yayıncılık iş akışları arasındaki meta veri alış verişini kolaylaştırır. Örneğin meta verileri bir dosyadan şablon olarak kaydedebilir ve sonra bunları başka dosyalara içe aktarabilirsiniz.

XMP'yle senkronize edilir ve tanımlanırsa meta veriler Exif, IPTC (IIM), GPS ve TIFF gibi diğer formatlarda da depolanır böylece daha kolay görüntülenebilir ve yönetilebilirler. Diğer uygulamalar ve özellikler de, Adobe Bridge uygulamasını kullanarak arayabileceğiniz sürüm açıklamaları gibi bilgilerle iletişim kurmak ve depolamak için XMP kullanır.

Çoğu zaman, dosya formatı değişse bile (PSD'den JPG'ye) meta veriler dosyada kalır. Meta veriler ayrıca dosyalar bir Adobe belgesine ya da projesine yerleştirildiğinde de korunurlar.

Not:

XMP Yazılım Geliştirme Kiti'ni meta verilerin oluşturulmasını, işlenmesini ve karşılıklı alıp verilmesini özelleştirmek için kullanabilirsiniz. Örneğin, Dosya Bilgileri iletişim kutusuna alan eklemek için XMP SDK öğesini kullanabilirsiniz. XMP ve XMP SDK hakkında daha fazla bilgi için Adobe web sitesine gidin.

Adobe Bridge ve Adobe Creative Suite bileşenlerinde meta verilerle çalışma

Dosyalarınızı ve sürümlerinizi düzenlemenizi, aramanızı ve kaydını tutmanızı sağlayan güçlü birçok Adobe Bridge özelliği dosyalarınızdaki XMP meta verilerine bağlıdır. Adobe Bridge meta verilerle çalışmak için iki yol sunar: Meta Veriler paneli ve Dosya Bilgileri iletişim kutusu (InDesign) aracılığıyla ya da İçerik Dosya Bilgileri iletişim kutusu (InCopy) aracılığıyla.

Bazı durumlarda, aynı meta veri özelliği için birden çok görünüm bulunur. Örneğin bir özellik bir görünümde Yazar olarak ve başka bir görünümde Oluşturan olarak etiketlenebilir ancak her ikisi de aynı altta yatan özelliği ifade eder. Bu görünümleri belirli iş akışları için özelleştirseniz de XMP yoluyla standartlaştırılmış kalırlar.

Dosya Bilgileri iletişim kutusunu kullanarak meta verileri ekleme

Dosya Bilgileri iletişim kutusu geçerli belgeyle ilgili kamera verilerini, dosya özelliklerini, düzenleme geçmişini, telif hakkı ve yazar bilgilerini görüntüler. Dosya Bilgileri iletişim kutusu özel meta veri panellerini de görüntüler. Meta verileri doğrudan Dosya Bilgileri iletişim kutusundan ekleyebilirsiniz. Alana girdiğiniz bilgiler varolan meta verileri geçersiz kılar ve seçili tüm dosyalara yeni değer uygular.

 1. Dosya > Dosya Bilgileri (InDesign) veya Dosya > İçerik Dosyası Bilgileri'ni ( InCopy) seçin.
 2. İletişim kutusunun üst tarafındaki sekmelerden aşağıdakilerden birini seçin:

  Not:

  Sekmelerde dolaşmak için Sağ ve Sol okları kullanın ya da aşağı gösteren oku tıklatıp listeden bir kategori seçin.

  Açıklama

  Dosya hakkında belge başlığı, yazar, açıklama ve belgeyi aramak için kullanılabilecek anahtar sözcükler gibi belge bilgileri girebilmenizi sağlar. Telif hakkı bilgilerini belirlemek için Telif Hakkı Durumu açılır menüsünden Telif Hakkı seçeneğini belirleyin. Ardından telif hakkı sahibini, duyuru metnini ve telif hakkına sahip olan kişi ya da şirketin URL'sini girin.

  IPTC

  Dört alandan oluşmaktadır: IPTC İçeriği görüntünün görsel içeriğini tanımlar. IPTC Bağlantısı fotoğrafı çeken kişinin iletişim bilgilerini listeler. IPTC Görüntüsü görüntüyle ilgili açıklayıcı bilgileri listeler. IPTC Durumu iş akışı ve telif hakkı bilgilerini listeler.

  Kamera Verileri

  İki alanı vardır: Kamera Verisi 1 kamerayla ilgili salt okunur bilgileri (marka, model vb.) ve fotoğrafı çekmek için kullanılan ayarları (deklanşör hızı, f‑durağı vb.) görüntüler. Kamera Verisi 2 fotoğrafla ilgili piksel boyutları ve çözünürlük gibi salt okunur dosya bilgilerini listeler

  Video Verileri

  Video dosyası hakkında video karesinin genişlik ve yüksekliğini de içeren bilgiler görüntüler; bant adı ve sahne adı gibi bilgiler girebilmenizi sağlar.

  Ses Verileri

  Ses dosyası hakkında ad, sanatçı, bit hızı ve döngü ayarları gibi bilgileri girmenizi sağlar.

  Mobil SWF

  Başlık, yazar, açıklama ve içerik türü dahil, mobil ortam dosyaları hakkında bilgileri listeler.

  Kategoriler

  Associated Press kategorilerine göre bilgi girebilmenizi sağlar.

  Başlangıç

  Dosyanın oluşturulduğu yer ve zaman, iletim bilgileri, özel bilgiler ve başlık bilgileri gibi haber siteleri için yararlı dosya bilgilerini girebilmenizi sağlar.

  DICOM

  DICOM görüntüleri için hasta, çalışma, seri ve donanım bilgilerini listeler.

  Geçmiş

  Photoshop ile kaydedilen Adobe Photoshop geçmiş günlüğü bilgilerini görüntüler. Geçmiş sekmesi yalnızca Adobe Photoshop yüklüyse görünür.

  Illustrator

  Baskı, Web ya da mobil çıktısı için belge profili uygulamanızı sağlar.

  Gelişmiş

  Ad alanlarını ve özellikleri kullanarak meta verilerini depolamak için dosya formatı ve XMP, Exif ve PDF özellikleri gibi alanları ve yapıları görüntüler.

  Ham Veriler

  Dosya hakkında XMP metin bilgilerini görüntüler.

 3. Eklenecek bilgileri görüntülenen herhangi bir alana girin.
 4. Değişiklikleri uygulamak için Tamam'ı tıklatın.

Meta verileri XMP dosyası olarak dışa aktarma

Meta verileri başkalarıyla paylaşmak için XMP dosyasına kaydedebilirsiniz. Bu XMP dosyaları InDesign belgelerinin ve XMP özellikli uygulamalarla oluşturulmuş diğer belgelerin doldurulması için şablon olarak kullanılabilir. Dışa aktardığınız şablonlar tüm XMP özellikli uygulamaların erişebileceği bir paylaşılan konumda saklanır. Dosya Bilgileri iletişim kutusu altındaki açılır menüde de görüntülenirler.

 1. Dosya > Dosya Bilgileri (InDesign) veya Dosya > İçerik Dosyası Bilgileri'ni ( InCopy) seçin.
 2. İletişim kutusunun alt tarafındaki açılır menüden Dışa Aktar'ı seçin.
 3. Dosya adı yazın, dosya için konum seçin ve Kaydet'i tıklatın.

  Not:

  Meta veri şablonlarını Explorer'da (Windows) ya da Finder'da (Mac OS) görüntülemek için Dosya Bilgileri iletişim kutusunun altındaki açılır menüyü tıklatarak Şablonlar Klasörünü Göster'i seçin.

Meta verileri XMP dosyasından içe aktarma

Dışa aktarılan XMP şablonu dosyasından belgeye meta veri içe aktardığınızda geçerli belgedeki tüm verileri temizleyip yeni meta veriler mi ekleyeceğinizi, eşleşen meta veriler dışındakileri mi tutacağınızı ya da varolan meta verileri eşleşen verilere mi ekleyeceğinizi belirtebilirsiniz.

 1. Dosya > Dosya Bilgileri (InDesign) veya Dosya > İçerik Dosyası Bilgileri'ni ( InCopy) seçin.
  • İletişim kutusunun alt tarafındaki açılır menüden XMP dosyasını seçin, bir içe aktarma seçeneği belirleyip Tamam'ı tıklatın.

  • İletişim kutusunun alt tarafındaki açılır menüden İçe Aktar'ı seçin, bir içe aktarma seçeneği belirleyip Tamam'ı tıklatın. Ardından, içe aktarmak istediğiniz XMP şablon dosyasını çift tıklatın.

Görüntü dosyalarında meta verileri düzenleme

InDesign'da yerleştirilmiş görüntüler için resim yazıları oluşturduğunuzda, yerleştirilmiş görüntülerin meta verileri kullanılır. InDesign belgelerinin meta verilerini düzenleyebilseniz de, yerleştirilmiş görüntülerin meta verilerini InDesign'da düzenleyemezsiniz. Bunun yerine, orijinal uygulamalarını, Finder veya Explorer ya da Adobe Bridge veya Adobe Mini Bridge'i kullanarak yerleştirilmiş görüntülerin meta verilerini değiştirin.

 1. InDesign'da, görüntüyü sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşunu basılı tutup tıklatın (Mac OS) ve ardından Orijinali Düzenle'yi seçin.

  Ayrıca, Şununla Düzenle'yi seçebilir ve ardından Adobe Illustrator veya Adobe Photoshop gibi bir uygulama seçebilirsiniz.

 2. Orijinal uygulamada, Dosya > Dosya Bilgileri'ni seçin.

 3. Meta verileri düzenleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Görüntü meta verilerini düzenlemek için Adobe Bridge'de bir görüntü seçerek Dosya > Dosya Bilgileri'ni de seçebilirsiniz. Bkz. Dosya Bilgileri iletişim kutusunu kullanarak meta veriler ekleme.

Paylaşılan ağın koruma amaçlı kapanması sorununu giderme

 • Boyutu 100 MB'den küçük olan ve bir ağ konumunda açılmış belgelerle çalışılırken ağ bağlantısı kesildiğinde bile InDesign koruma amaçlı olarak kapanmaz. Geçici kesinti sonrasında ağ bağlantısı tekrar kurulduğunda, çalışmaya devam edebilir ve belgeyi ağda kaydedebilirsiniz. Ağ bağlantısı kesikken belgeyi kaydetmeye çalışırsanız belgeyi yerel olarak kaydetme seçeneği sunulur.
 • Boyutu 100 MB'den büyük olan belgelerle çalışılırken ağ bağlantısının kesilmesi halinde InDesign var olan davranışını sürdürerek koruma amaçlı olarak kapanır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi