Fontlar hakkında

Font, ortak bir kalınlığa, genişliğe ve stile sahip, komple bir karakter kümesidir (harfler, rakamlar ve semboller); örneğin 10 pt Adobe Garamond Kalın.

Yazı Tipleri (çoğunlukla yazı aileleri veya font aileleri de denir) ortak bir genel görünüme sahip font koleksiyonlarıdır ve birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır; örneğin Adobe Garamond.

Yazı stili, bir font ailesindeki tek bir fontun çeşitlemesidir. Genellikle bir font ailesinin Latince veya Düz (pratikte adı aileden aileye değişir) üyesi temel fonttur; normal, kalın, yarım kalın, italik ve kalın italik gibi yazı stilleri içerebilir.

Font türleri

Font ailesindeki bir fontun örneklerini ve font stili menülerini Karakter panelinde ve uygulamada font seçebileceğiniz diğer alanlarda görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki simgeler, farklı türden fontları belirtmekte kullanılır:

 • OpenType
 • OpenType SVG
 • Type 1
 • TrueType
 • Adobe Fonts 
 • Multiple Master
 • Bileşik 

Yazı tercihlerinde önizleme özelliğini kapatabilir veya font adlarının ya da font örneklerinin punto boyutunu değiştirebilirsiniz.

InDesign'da kullanılabilen fontların listesini görmek için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Karakter paneli (Ctrl + T) > Font Ailesi açılır listesine gidin
 • Kontrol paneli > Font Ailesi açılır listesine gidin
 • Özellikler paneli > Font Ailesi açılır listesine gidin

 

Fontları yükleme

Tüm uygulamalarda kullanılacak fontları yükleme ve etkinleştirme hakkında bilgi için sistem belgelerinize ya da font yöneticisi belgelerinize bakın.

Font dosyalarını sabit sürücünüzdeki InDesign uygulama klasörünün içindeki Fontlar klasörüne kopyalayarak fontların InDesign'da kullanılabilir olmalarını sağlayabilirsiniz. Ancak bu Fontlar klasöründeki fontlar yalnızca InDesign'da kullanılabilir.

InDesign'da iki ya da daha fazla font etkinse, bu fontlar aynı aile adını kullanıyorsa, ancak Adobe PostScript adları farklıysa bu fontlar InDesign'da kullanılabilir. Yinelenen fontlar menülerde, font teknolojileri parantez içinde kısaltılmış olarak görünür. Örneğin bir Helvetica TrueType fontu "Helvetica (TT)" olarak, bir Helvetica PostScript Type 1 fontu "Helvetica (T1)" olarak ve bir Helvetica OpenType fontu "Helvetica (OTF)" olarak görünür. İki font aynı PostScript adına sahipse ve biri adında .dfont içeriyorsa diğer font kullanılır.

OpenType fontlar

OpenType fontlar hem Windows® hem de Macintosh® bilgisayarları için tek bir font dosyası kullanır, böylece metnin yeniden akıtılmasına neden olabilecek font değiştirme ve diğer sorunlar hakkında endişelenmeden bir platformdan diğerine dosya taşıyabilirsiniz. Bunlar mevcut PostScript ve TrueType fontlarda bulunmayan süsler ve isteğe bağlı bitişik harfler gibi bir dizi özelliği içerebilir.

Not:

OpenType fontlar  simgesini görüntüler.

Bir OpenType fontla çalışırken bitişik harfler, küçük baş harfler, kesirler ve eski stil oranlı şekiller gibi alternatif glifleri metninizde otomatik olarak değiştirebilirsiniz.

stx_opentype
Normal (sol) ve OpenType (sağ) fontlar

A. Sıra Sayıları B. İsteğe bağlı bitişik harfler C. Süsler 

OpenType fontlar daha zengin dil desteği ve gelişmiş tipografik kontrol sağlamak için genişletilmiş bir karakter kümesi ve mizanpaj özellikleri içerebilir. Adobe'nin Orta Avrupa (CE) dilleri için destek içeren OpenType fontları uygulama font menülerinde font adının bir parçası olarak "Pro" sözcüğünü içerir. Orta Avrupa dil desteği içermeyen OpenType fontlar "Standard" olarak etiketlidir ve "Std" sonekini içerir. Tüm OpenType fontlar PostScript Type 1 ve TrueType fontlarla birlikte yüklenebilir ve kullanılabilir.

OpenType fontlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.adobe.com/go/opentype_tr.

OpenType font niteliklerini uygulama

Karakter paneli veya Kontrol panelini kullanarak OpenType font niteliklerini uygulama

Metne eklenen kesirler ve süslemeler gibi OpenType font niteliklerini uygulamak için Karakter panelini ya da Kontrol panelini kullanın.

OpenType fontlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.adobe.com/go/opentype_tr.

 1. Karakter panelinde ya da Kontrol panelinde bir OpenType fontun seçili olduğundan emin olun.
 2. Karakter paneli menüsünden OpenType seçeneğini belirleyin ve İsteğe Bağlı Bitişik Harfler ya da Kesirler gibi bir OpenType niteliği seçin.

Mevcut fontta desteklenmeyen özellikler köşeli parantez içinde, örneğin [Süs] şeklinde görünür.

Not:

OpenType font niteliklerini ayrıca paragraf ya da karakter stilini tanımlarken de seçebilirsiniz. Stil Seçenekleri iletişim kutusunun OpenType Özellikleri bölümünü kullanın.

Bağlam menüsünü kullanarak OpenType font niteliklerini uygulama

Seçili metine uygulanabilir OpenType font niteliklerini uygulamak için bağlam menüsünü kullanın.

 1. Metin veya metin çerçevesi seçin.

 2. Açılır pencereden Sıra Sayılar veya Kesirler gibi bir OpenType niteliği seçin. Metni veya metin çerçevesini seçtikten sonra bir rozet görürseniz rozeti tıklatarak OpenType niteliklerinin listesini görebilirsiniz.

Not:

 • OpenType niteliklerini seçme rozeti, akan metin çerçevesinde görünmez.
 • Bağlam menüsünü kullanarak OpenType font niteliklerini uygulama seçeneği, World-Ready Oluşturucuları için geçerli değildir.

OpenType font nitelikleri

OpenType font kullandığınızda, metni biçimlendirirken ya da stilleri tanımlarken Kontrol paneli ya da Karakter Paneli menüsünden belirli OpenType özellikleri seçebilirsiniz.

Not:

OpenType fontların yazım stili sayıları ve sundukları özellik türleri birbirinden çok farklıdır. OpenType özelliği yoksa Kontrol paneli menüsünde köşeli parantez içinde (örneğin [Süs]) gösterilir.

İsteğe Bağlı Bitişik Harfler

Font tasarımcıları her durumda açılmaması gereken isteğe bağlı bitişik harfler dahil edebilirler. Bu seçeneği belirlemek bu ek isteğe bağlı bitişik harflerin (varsa) kullanılmasını sağlar. Bitişik harfler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Harf çiftlerine bitişik harf uygulama.

Kesirler

Bölme işaretiyle ayrılmış sayılar (örneğin 1/2), kesirler kullanılabiliyorsa kesir karakterine dönüştürülür.

Sıra Sayısı

1. ve 2. gibi sıra sayıları, sıra sayıları kullanılabiliyorsa üst simge harfleriyle (1. ve 2. ) biçimlenir. İspanyolcadaki segunda (2a) ve segundo (2o) sözcüklerindeki üst simge a ve o harfleri de ve uygun şekilde yazılır.

Süs

Alternatif büyük harfler ve sözcük sonu alternatifleri içerebilen normal ya da bağlamsal süsler de kullanılabiliyorlarsa sağlanır.

Başlık Oluşturma Alternatifleri

Mümkün olduğunda büyük harfli başlıklar için kullanılan karakterler etkinleştirilir. Bazı fontlarda, hem büyük hem de küçük harflerle biçimlendirilmiş metin için bu seçeneği kullanmak istenmeyen efektler oluşturabilir.

Bağlamsal Alternatifler

Mümkün olduğunda bağlamsal bitişik harfler ve birleştirme alternatifleri etkinleştirilir. Bazı el yazısı yazı tiplerinde daha iyi birleşme davranışı sağlamak için alternatif karakterler eklenir. Örneğin "abla" sözcüğündeki "bl" harf çifti el yazısına daha fazla benzemesi için birleştirilebilir. Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir.

Tümü Küçük Büyük Harf

Gerçek küçük büyük harfler içeren fontlar için, bu seçeneği belirlemek karakterleri küçük büyük harflere dönüştürür. Bilgi için bkz. Yazımın harf durumunu değiştirme.

Kesik Sıfır

Bu seçeneği belirlemek 0 sayısını içinden çapraz bir çizgi geçer şekilde görüntüler. Bazı fontlarda (özellikle sıkıştırılmış fontlarda) 0 sayısını ve büyük O harfini ayırt etmek zor olabilir.

Biçimsel Setler

Bazı OpenType fontlar estetik efekt için tasarlanmış alternatif glif kümeleri içerir. Stilistik küme bir defada bir karaktere ya da bir metin aralığına uygulanabilen glif alternatifleri grubudur. Farklı bir stilistik küme seçerseniz fontun varsayılan glifleri yerine kümede tanımlanmış glifler kullanılır. Stil kümelerindeki bir glif karakteri başka bir OpenType ayarıyla birlikte kullanılırsa, bu ayardaki glif karakter kümesindeki glifi geçersiz kılar. Glifler panelini kullanarak her kümedeki glifleri görebilirsiniz.

Konumsal Formlar

Bazı el yazılarında ve Arapça gibi dillerde bir karakterin nasıl görüneceği sözcükteki konumuna bağlıdır. Karakterin formu sözcüğün başında (başlangıç formu), ortasında (orta form) ya da sonunda (son form) farklı olabilir ve tek başına göründüğünde de (ayrılmış form) formu değişik olabilir. Karakter seçin ve doğru şekilde formatlamak için bir Konumsal Form seçeneği belirleyin. Genel Form seçeneği ortak karakteri ekler, Otomatik Form seçeneği karakterin sözcükteki yerine göre ve karakterin ayrılmış formda görünüp görünmediğine göre belirlenmiş formunu ekler.

Üst Simge/Üst Düzey ve Alt Simge/Alt Düzey

Bazı OpenType fontları çevreleyen karakterlere göre doğru şekilde boyutlandırılmış olan yükseltilmiş ya da alçaltılmış glifler içerir. OpenType font standart olmayan kesirler için bu glifleri içermiyorsa, Pay ve Payda özelliklerini kullanmayı göz önünde bulundurun.

Pay ve Payda

Bazı OpenType fontlar standart olmayan kesirleri değil (örneğin 4/13 ya da 99/100) yalnızca temel kesirleri (örneğin 1/2 ya da 1/4) kesir gliflerine dönüştürürler. Bu gibi durumlarda, standart olmayan kesirlere Pay ve Payda niteliklerini uygulayın.

Tablo Şekilli Kaplama

Tam yükseklikteki rakamlar için aynı genişlik sağlanır. Bu seçenek, tablolarda olduğu gibi sayıların bir satırdan diğerine sıralanması gerektiğinde kullanışlıdır.

Orantılı Eski Stil

Çeşitli genişliklere sahip çeşitli yüksekliklerdeki rakamlar sağlanır. Bu seçenek tümü büyük harf özelliğini kullanmayan metinlere klasik, gelişmiş bir görünüm kazandırmak için önerilir.

Orantılı Kaplama

Çeşitli genişliklere sahip tam yüksekliklerdeki rakamlar sağlanır. Bu seçenek, tümü büyük harf özelliğini kullanan metinler için önerilir.

Tablo Şekilli Eski Stil

Sabit, eşit genişliklere sahip çeşitli yüksekliklerdeki rakamlar sağlanır. Bu seçenek, eski stil rakamların klasik görünümlerini istediğinizde önerilir ancak bunları yıllık raporlarda olduğu gibi sütunlar halinde hizalamanız gerekir.

Varsayılan Şekil Stili

Rakam glifleri, mevcut fontun varsayılan rakam stilini kullanır.

OpenType SVG fontları

InDesign, renkli fontlar ve emoji fontları gibi OpenType SVG fontlarını destekler. OpenType SVG fontları, tek bir glifte birden çok renk ve degrade sunar.

OpenType SVG fontları
OpenType SVG fontları: Birden çok renk ve degrade

Emoji fontlarını kullanarak gülen suratlar, bayraklar, sokak işaretleri, hayvanlar, insanlar, yiyecekler ve yer işaretleri gibi birçok renkli ve grafik özellikli karakteri belgelerinize dahil edebilirsiniz. EmojiOne fontu gibi OpenType SVG emoji fontları, bir veya daha fazla farklı gliften belirli bir bileşik glif oluşturmanıza olanak sağlar. Örneğin, ülke bayrakları oluşturabilirsiniz veya insanları tasvir ederek belirli gliflerin ten rengini, kollar ve burun gibi vücut parçalarını değiştirebilirsiniz.

EmojiOne SVG fontu karakterlerini gösteren Glifler paneli
EmojiOne SVG fontu karakterlerini gösteren Glifler paneli

OpenType SVG fontlarını kullanmak için şu adımları uygulayın:

 1. Yazım aracını kullanarak bir metin nesnesi oluşturun.

 2. Fontu, bir OpenType SVG fontu olarak ayarlayın. Bu fontlar, font listesinde   simgesiyle işaretlenir.

 3. Glifler Panelini kullanarak belirli glifleri seçin. Glifler Panelini görüntülemek içinYazım > Glifler'i seçin. Alternatif olarak Pencere > Yazım ve Tablolar > Glifler'i seçerek de Glifler panelini açabilirsiniz.

Bileşik glifler oluşturma

Gösterim amaçlı olarak, bir OpenType SVG emoji fontu olan EmojiOne'ı ele alalım. Glifler oluşturmak için birçok EmojiOne OpenType SVG font karakterini birleştirebilirsiniz.

Örneğin, ülke bayrakları oluşturabilir veya genellikle  ya da  renkte olan varsayılan tek insanlı karakterlerin ten rengini veya vücut parçalarını değiştirebilirsiniz.

Not:

EmojiOne gibi bir emoji fontundaki glifler, klavyenizdeki harflerden farklıdır. Bu glifler farklı birer karakter gibi ele alınır ve klavye yerine yalnızca Glifler Paneli'nden sağlanan erişimle kullanılır.

Ülke bayrakları oluşturma

EmojiOne fontundaki "harfler" (A, B, C, D ve devamı) klavyedeki tuşlara karşılık gelmez. Glifler Paneli'nde bir ülkenin ISO kodunu oluşturmak için bu karakterleri birleştirdiğinizde, iki karakter ilgili ülkenin bayrağını oluşturur. Örneğin; US bileşimi Amerikan bayrağını, GB bileşimi İngiliz bayrağını, AR bileşimi Arjantin bayrağını ve IN bileşimi de Hindistan bayrağını verir.

Glifleri birleştirme
Ülke bayrakları oluşturmak glifleri birleştirme

Karakter varyantı oluşturma

Genellikle , veya renkte olan tek insanlı varsayılan karakterleri ya da mevcut ten renklerinden birine sahip vücut parçalarını birleştirin. Orijinal varsayılan karakter, seçilen ten rengi ile uyum sağlaması için yeniden renklendirilir. Bu bileşikler, şu anda genellikle birden çok insanı içeren gliflerle çalışmaz.

Ten rengi farklı olan karakterler
Ten rengi farklı olan karakterler
Ten rengi farklı olan tek insanlı karakterleri birleştirme
Ten rengi farklı olan tek insanlı karakterleri birleştirme

Notlar:

 • Tek insanlı karakterler veya vücut parçaları, ten rengi karakterlerden herhangi biriyle yalnızca bir kez eşleştirilebilir.
 • Birleşik glifler, bir font özelliğidir. Tüm OpenType SVG fontları, bileşik glifler oluşturmak için karakterleri birleştirmenize izin vermeyebilir.
 • Bazı EmojiOne bileşiklerini, yapısındaki karakterlere ayrıştırabilirsiniz.

Canlı font önizleme

Belgenizdeki bir metni seçerek fontları gerçek zamanlı olarak önizleyebilirsiniz. Seçilen bir metnin önizlemesini görmek için imleci Kontrol paneli, Karakter paneli veya Özellikler panelinde bulunan font listesindeki bir font adının üzerine getirin.

Font stilini canlı önizleme

Font stilini gerçek zamanlı olarak önizlemek için font menüsünden font ailesini genişletin ve imleci font stilinin üzerine getirin.

Önizleme seçeneklerini kapatmak için aşağıda belirtilen işlemi yapın:

 • Düzenle > Tercihler'i seçin.
 • Yazım Tercihleri alanında, Menü içi font önizlemelerini etkinleştir seçeneğini devre dışı bırakın.

 

Seçili veya örnek metnin font boyutunu değiştirmek ve önizlemeyi gerçek zamanlı olarak görüntülemek için Örnek metni daha küçük boyutta göster, Örnek metni varsayılan boyutta göster ve Örnek metni daha büyük boyutta göster seçeneğini tıklatın.

Fontları organize etme, arama ve filtreleme

Favori font ailelerine yıldız işareti koyarak ya da font listesinin en üstünde görüntülenen son kullanılan fontlardan seçerek sık kullandığınız fontları kolaylıkla bulun. Son kullanılan ve yıldız işareti eklenen fontlar, tüm InDesign oturumlarında korunur.

Fontları organize etme
A. En son kullanılan fontlar B. Favori olarak fontları yıldızla işaretleme 

Font araması yaparken fontları sınıflandırmaya (Serif, Sans Serif ve Handwritten gibi) göre filtreleyerek sonuçları daraltabilirsiniz. Ayrıca, bilgisayarınızda yüklü olan fontlar veya Adobe Fonts'tan etkinleştirilen fontlar arasında arama yapmayı tercih edebilirsiniz.

Ayrıca, fontları görsel benzerliklerine () göre de aratabilirsiniz. Aradığınız fonta görünüm olarak en çok benzeyen fontlar arama sonuçlarının en üstünde görüntülenir. Font menüsündeki durum şeridinde uygulanan filtrelerle ilgili bilgi görüntülenir.

Font arama araçları

Font arama
A. Fontları Sınıflandırmaya Göre Göster B. Sık Kullanılan Fontları Göster C. Son Eklenenleri Göster D. Etkinleştirilen Fontları Göster 

Fontları Sınıflandırmaya Göre Göster

Font listesini Serif, Script ve Handwritten gibi sınıflandırmalara göre filtreler.

Sık Kullanılan Fontları Göster

Sadece önceden sık kullanılan olarak işaretlenen yıldızlı fontları gösterir.

Son Eklenenleri Göster

Font listesine son eklenen fontları gösterir.

Etkinleştirilen Fontları Göster

Font listesinde yalnızca Adobe Fonts'tan etkinleştirilen fontları gösterir.

Daha fazla font etkinleştirme

InDesign'ın içindeki yüzlerce yazı tipi üreticisinin sunduğu binlerce fonta bakabilir, bunları anında etkinleştirebilir ve belgelerinizde kullanabilirsiniz. Etkinleştirilen fontlar tüm Creative Cloud uygulamalarında kullanılabilir.

 1. Karakter panelinde, Daha Fazlasını Bul sekmesini tıklatın.

 2. Font listesine göz atın ve istediğiniz fontu seçin.

  Not: Seçili metinde bir fontu gerçek zamanlı olarak önizlemek için imleci font adının üzerine getirin.

 3. Fontun yanında görüntülenen Etkinleştir simgesini  tıklatın. Font etkinleştirildikten ve kullanılabilir hale geldikten sonra Etkinleştir simgesinde bir onay işareti  gösterilir.

  Daha fazla font etkinleştirme
  A. Etkinleştirilen fontlar filtresi B. Fontu etkinleştir simgesi C. Fontu devre dışı bırak simgesi D. Etkinleştirme devam ediyor simgesi 

  Adobe Fonts hakkında daha fazla bilgi için bkz. fonts.adobe.com.

Japonca fontları önizleme

Daha Fazlasını Bul sekmesinde, fonts.adobe.com sayfasında mevcut olan tüm Japonca fontları görüntüleyebilir ve önizleyebilirsiniz. Tercihinizi Japonca fontların önizlemesine izin verecek şekilde ayarlamak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Düzenle > Tercihler > Yazım'ı seçin.

 2. "Daha Fazlasını Bul" bölümünde Japonca Font Önizlemelerini Etkinleştir'i seçin.

Değişiklikler ancak InDesign'ı yeniden başlattığınızda uygulanır.

Metne font uygulama

Font belirlediğinizde font ailesini ve yazım stilini bağımsız olarak seçebilirsiniz. Bir font ailesinden diğerine geçtiğinizde, InDesign mevcut stili yeni font ailesindeki kullanılabilir stille eşleştirmeyi dener. Örneğin, Arial fontundan Times fontuna geçtiğinizde Arial Bold, Times Bold olarak değişir.

Yazıma kalın ya da italik stili uyguladığınızda InDesign, font tarafından belirlenen yazı tipini kullanır. Çoğu durumda kalın ya da italik stilinin belirli sürümü beklendiği şekilde uygulanır. Ancak bazı fontlar tam olarak kalın ya da italik olarak etiketlenmemiş kalın ya da italik çeşitlemesini uygulayabilir. Örneğin bazı font tasarımcıları, bir fonta kalın uyguladığınızda yarı kalın uygulanmasını belirleyebilirler.

 1. Değiştirmek istediğiniz metni seçin.
 2. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  • Karakter panelinde, Kontrol panelinde veya Özellikler panelinde, Font Ailesi menüsünden bir font ya da Yazım Stili menüsünden bir stil seçin. (Mac OS'ta, yazım stilini Font Ailesi alt menülerinde seçebilirsiniz.)

  • Karakter panelinde, Kontrol panelinde veya Özellikler panelinde, font ailesi adının ya da yazım stili adının önünü tıklatın (ya da ilk sözcüğünü çift tıklatın) ve istediğiniz adın ilk birkaç karakterini yazın. Siz yazarken InDesign, yazdığınız karakterlerle eşleşen font ailesi ya da yazım stili adlarını görüntüler.

  • Yazım > Font menüsünden bir font seçin. Bu menüyü kullandığınızda hem bir font ailesi hem de bir yazım stili seçtiğinizi unutmayın.

Yazı tipi boyutu belirleme

Yazı tipi boyutu varsayılan olarak punto cinsinden (inç'in 1/72'sine eşit bir ölçü) ölçülür. 0,1 - 1296 punto arasında, 0,001 puntoluk artışlarla herhangi bir yazı tipi boyutu belirleyebilirsiniz.

Not:

Fireworks'te, yazı tipi boyutu varsayılan olarak piksel cinsinden ölçülür.

 1. Değiştirmek istediğiniz karakterleri ya da yazı nesnelerini seçin. Herhangi bir metin seçmezseniz yazı tipi boyutu, oluşturduğunuz yeni metne uygulanır.
 2. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  • Karakter panelinde ya da Kontrol çubuğunda Font Boyutu seçeneğini ayarlayın.

  • Yazım > Boyut menüsünden bir boyut seçin. Diğer seçeneğini kullanmak Karakter paneline yeni bir boyut yazmanızı sağlar.

  Not:

  Tercihler iletişim kutusunda yazının ölçü birimini değiştirebilirsiniz. Fireworks'te bu seçenek kullanılamaz.

Eksik fontlarla çalışma

Sisteminizde yüklü olmayan fontlar içeren belgeleri açtığınızda ya da yerleştirdiğinizde hangi fontların eksik olduğunu belirten bir uyarı mesajı görünür. Eksik font kullanan bir metin seçerseniz, Karakter paneli ya da Kontrol paneli font stili açılır menüsünde bu fontu parantez içinde görüntüleyerek fontun eksik olduğunu belirtir.

InDesign eksik fontların yerine mevcut bir font kullanır. Bu durumda, metni seçebilir ve varolan başka bir fontu uygulayabilirsiniz. Yerine başka fontlar kullanılan eksik fontlar Yazım > Font menüsünün en üstünde "Eksik Fontlar" olarak işaretlenmiş bir bölümde görünürler. Eksik fontlarla biçimlendirilmiş metinler varsayılan olarak pembeyle vurgulanmış olarak görünür.

TrueType font yüklüyse ve belge aynı fontun bir Type 1 (T1) sürümünü içeriyorsa bu font eksik olarak görüntülenir.

Eksik fontları bulmak ve değiştirmek için Yazım > Fontu Bul seçeneğini kullanabilirsiniz. Eksik font bir stilin parçasıysa, fontun stil tanımını değiştirerek o stildeki fontu güncelleştirebilirsiniz.

InDesign'ın eksik fontlar iletişim kutusunda, Adobe Fonts'un Creative Cloud uygulamasında etkin olup olmadığı gösterilir. Devre dışıysa Adobe Fonts'u etkin konuma getirmek için Eksik fontlar iletişim kutusunda bir seçenek sunulur.

Eksik fontları kullanılabilir yapma

 1. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  • Adobe Fonts hizmetindeki eksik fontları etkinleştirin. Daha fazla bilgi için bkz. Adobe Fonts hizmetinden font ekleme.
  • Eksik fontları sisteminize yükleyin.
  • Eksik fontları InDesign uygulama klasöründeki Fontlar klasörüne yerleştirin. Bu klasördeki fontlar yalnızca InDesign için kullanılabilir. Bkz. Fontları yükleme.
  • Eksik fontları bir font yönetim uygulaması kullanarak etkinleştirin.

   

  Eksik fontlar
  Eksik fontlar

Not:

Eksik fontlara erişiminiz yoksa eksik fontları bulmak ve değiştirmek için Font Bul komutunu kullanın.

Belgenizdeki değiştirilen fontları vurgulama

Değiştirilen Fontlar tercihleri seçeneği işaretliyse eksik fontlarla biçimlendirilmiş metin pembeyle vurgulanarak eksik bir fontla biçimlendirilmiş metni kolayca saptamanız sağlanır.

 1. Düzenle > Tercihler > Kompozisyon (Windows®) veya InDesign > Tercihler > Kompozisyon (Mac OS®) öğesini seçin.

 2. Değiştirilen Fontlar öğesini işaretleyin ve Tamam düğmesini tıklatın.

Belgeye yüklü fontlar

Bir InDesign belgesiyle aynı konumda bulunan Belge Fontları klasöründeki fontlar belge açıldığında geçici olarak yüklenir. Belgenizi paylaşmak veya farklı bir bilgisayara taşımak istediğinizde, Paketle komutuyla bir Belge Fontları klasörü oluşturulabilir. (Herhangi bir belge fontunu paylaşmadan önce, font yazılım lisansında paylaşıma izin verildiğinden emin olun.) Adobe Fonts'tan etkinleştirilen fontlar Paketle komutuyla kopyalanmaz.

Belge Fontları klasöründeki fontlar, standart işletim sistemi fontu konumlarından kullanılabilen fontlarla aynı değildir. Belge açıldığında yüklüdürler ve aynı PostScript adındaki tüm fontların yerini alırlar. Ancak, yalnızca belge içindeki fontların yerini alırlar. Tek bir belgeye yüklenen fontlar diğer belgelerde kullanılamaz. Belgeyi kapattığınızda, belge için yüklenmiş fontlar kaldırılır. Belgeye yüklü fontlar Font menüsünün bir alt menüsünde listelenir.

Bazı Type1 fontlar belgede kullanılamaz. Ayrıca, InDesign Windows'ta çalışırken Mac OS fontları kullanılamaz.

Belgeye yüklü fontları kullanma ile ilgili video için bkz. Belge fontlarına kolayca erişerek dosya paylaşma (video).

Multiple Master fontlar

Multiple Master fontlar, yazı tipi karakteristikleri, kalınlık, genişlik, stil ve optik boyut gibi değişken tasarım eksenleriyle açıklanan Type 1 fontlardır.

Bazı Multiple Master fontlar, belirli bir boyutta en uygun okunabilirlik için özellikle tasarlanmış bir fontu kullanmanızı sağlayan bir optik boyut ekseni içerir. Örneğin 10 puntoluk küçük bir font için optik boyut, 72 punto gibi büyük bir fonta göre daha kalın çapraz bitiş çizgileri ve kuyruklarla, daha geniş karakterlerle, kalın ve ince çizgiler arasında daha az kontrastlarla, daha uzun x yüksekliğiyle ve harfler arasında daha fazla boşlukla tasarlanır.

 1. Düzenle > Tercihler > Yazım (Windows) veya InDesign > Tercihler > Yazım (Mac OS) öğesini seçin.

 2. Otomatik Olarak Doğru Optik Boyutu Kullan'ı seçin ve Tamam düğmesini tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi