About table and cell styles

Just as you use text styles to format text, you can use table and cell styles to format tables. A table style is a collection of table formatting attributes, such as table borders and row and column strokes, that can be applied in a single step. A cell style includes formatting such as cell insets, paragraph styles, and strokes and fills. When you edit a style, all tables or cells to which the style is applied are updated automatically.

Not:

There is one important difference between text styles and table styles. While all character styles attributes can be part of a paragraph style, cell style attributes are not part of the table style. For example, you cannot use a table style to change the border color of interior cells. Instead, create a cell style and include it in the table style.

[Temel Tablo] ve [Yok] stilleri

By default, each new document contains a [Basic Table] style that can be applied to tables you create and a [None] style that can be used to remove cell styles applied to cells. You can edit the [Basic Table] style, but you can’t rename or delete either [Basic Table] or [None].

Tablo stillerinde hücre stillerini kullanma

When you create a table style, you can specify which cell styles are applied to different regions of the table: header and footer rows, left and right columns, and body rows. For example, for the header row, you can assign a cell style that applies a paragraph style, and for the left and right columns, you can assign different cell styles that apply shaded backgrounds.

Tablo stilinde bölgelere uygulanan hücre stilleri

A. Paragraf stili içeren hücre stiliyle biçimlendirilen üstbilgi satırı B. Sol sütun C. Gövde hücreleri D. Sağ sütun 

Hücre stili nitelikleri

Cell styles do not necessarily include all the formatting attributes of a selected cell. When you create a cell style, you can determine which attributes are included. That way, applying the cell style changes only the desired attributes, such as cell fill color, and ignores all other cell attributes.

Stillerdeki önceliği biçimlendirme

If a conflict occurs in formatting applied to a table cell, the following order of precedence determines which formatting is used:

Cell style precedence

1. Header/Footer 2. Left column/Right column 3. Body rows. For example, if a cell appears in both the header and the left column, the formatting from the header cell style is used.

Table style precedence

1. Cell overrides 2. Cell style 3. Cell styles applied from a table style 4. Table overrides 5. Table styles. For example, if you apply one fill using the Cell Options dialog box and another fill using the cell style, the fill from the Cell Options dialog box is used.

Table/Cell Styles panels overview

Use the Table Styles panel (Window > Styles >Table Styles) to create and name table styles, and to apply the styles to existing tables or tables you create or import. Use the Cell Styles panel (Window > Styles > Cell Styles) to create and name cell styles, and to apply the styles to table cells. Styles are saved with a document and appear in the panel each time you open that document. You can save table and cell styles in groups for easier management.

When you position the insertion point in a cell or table, any style that is applied is highlighted in either of the panels. The name of any cell style that is applied through a table style appears in the lower left corner of the Cell Styles area. If you select a range of cells that contains multiple styles, no style is highlighted and the Cell Styles panel displays “(Mixed).”

Open the Table Styles or Cell Styles panel

 1. Pencere > Stiller'i seçin, Tablo Stilleri veya Hücre Stilleri'ni belirleyin.

Change how styles are listed in the panel

 • Stillerin daraltılmış sürümünü görüntülemek için Küçük Panel Satırları'nı seçin.
 • Stili farklı bir konuma sürükleyin. Stilleri oluşturduğunuz gruplara da sürükleyebilirsiniz.
 • Stilleri alfabetik düzende listelemek için panel menüsünden Ada Göre Sırala'yı seçin.

Define table and cell styles

 1. Yeni stilin mevcut tablo veya hücre biçimlendirmesini temel almasını istiyorsanız, ekleme noktasını hücreye yerleştirin.
 2. İstiyorsanız, hücre stili için paragraf stili tanımlayın.
 3. Tablo Stili panelini açmak için Pencere > Stiller > Tablo Stilleri'ni veya Hücre Stilleri panelini açmak için Pencere > Stiller > Hücre Stilleri'ni seçin.
 4. Tablo Stilleri paneli menüsünden Yeni Tablo Stilini seçin veya Hücre Stilleri paneli menüsünden Yeni Hücre Stili'ni belirleyin.
 5. Stil Adı alanına bir ad girin.
 6. Temel Alınan alanında geçerli stilin temel alacağı stili seçin.
 7. Stil kısayolu tanımlamak için Kısayol metin kutusuna ekleme noktasını yerleştirin ve Num Lock özelliğinin açık olduğundan emin olun. Ardından herhangi bir Shift, Alt veya Ctrl (Windows) veya Shift, Option ve Command (Mac OS) tuş bileşimini basılı tutun, ardından sayısal tuş takımında bir rakama basın. Stil kısayolları tanımlamak için harfleri veya sayısal tuş takımı haricindeki rakamları kullanamazsınız.
 8. Biçimlendirme özelliklerini belirlemek için soldaki bir kategoriyi tıklatın ve istediğiniz özellikleri belirleyin. Örneğin, hücre stiline paragraf stili atamak için Genel kategorisini tıklatın ve ardından Paragraf Stili menüsünden bir paragraf stili seçin.

  For cell styles, options that don’t have a setting specified are ignored in the style. If you don’t want a setting to be part of the style, choose (Ignore) from the setting’s menu, delete the contents of the field, or click a check box until a small box appears in Windows or a hyphen (-) appears in Mac OS.

 9. Yeni stilin, oluşturduğunuz stil grubunda görüntülenmesini istiyorsanız stili stil grubu klasörüne sürükleyin.

Load (import) table styles from other documents

You can import table and cell styles from another InDesign document into the active document. During import, you can determine which styles are loaded and what should occur if a loaded style has the same name as a style in the current document. You can also import styles from an InCopy document.

 1. Hücre Stilleri veya Tablo Stilleri paneli menüsünden Hücre Stillerini Yükle, Tablo Stillerini Yükle veya Tablo ve Hücre Stillerini Yükle'yi seçin.
 2. İçe aktarmak istediğiniz stilleri içeren InDesign belgesini çift tıklatın.
 3. Stilleri Yükle iletişim kutusunda, içe aktarmak istediğiniz stillerin yanında onay işaretinin olduğundan emin olun. Mevcut stillerden biri içe aktarılan stillerle ada sahipse, Mevcut Stille Çakışma altındaki aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin ve ardından Tamam'ı tıklatın:

  Use Incoming Style Definition

  Overwrites the existing style with the loaded style and applies its new attributes to all cells in the current document that used the old style. The definitions of the incoming and existing styles appear at the bottom of the Load Styles dialog box so you can compare them.

  Auto-Rename

  Renames the loaded style. For example, if both documents have a style named “Table Style 1,” the loaded style is renamed “Table Style 1 copy” in the current document.

Apply table and cell styles

Unlike paragraph and character styles, table and cell styles do not share attributes, so applying a table style does not override cell formatting, and applying a cell style does not override table formatting. By default, applying a cell style removes formatting applied by any previous cell style, but does not remove local cell formatting. Similarly, applying a table style removes formatting applied by any previous table style, but does not remove overrides made using the Table Options dialog box.

In the Styles panel, a plus sign (+) appears next to the current cell or table style if the selected cell or table has additional formatting that isn’t part of the applied style. Such additional formatting is called an override.

 1. Tabloya ekleme noktasını yerleştirin veya stilin uygulanmasını istediğiniz hücreleri seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tablo Stilleri veya Hücre Stilleri panelinde (Pencere > Stiller > Tablo Stilleri veya Hücre Stilleri) tablo veya hücre stilini tıklatın. Stil, stil grubundaysa, stili bulmak üzere stil grubunu genişletin.

  • Stil için tanımladığınız klavye kısayoluna basın. (Num Lock özelliğinin açık olduğundan emin olun.)

Base one table or cell style on another

You can create links between similar table or cell styles by creating a base, or parent, style. When you edit the parent style, any changed attribute that appears in the child styles will change as well. By default, table styles are based on [No Table Style], and cell styles are based on [None].

 1. Yeni stil oluşturun.
 2. Yeni Tablo Stili veya Yeni Hücre Stili iletişim kutusunda Temel Alınan menüsünde ana stili seçin. Yeni stil alt stil olur.
 3. Yeni stili, ana stilden ayırmak için biçimlendirmeyi belirleyin.

Edit table and cell styles

One of the advantages of using styles is that when you change the definition of a style, all of the tables or cells formatted with that style change to match the new style definition.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Stilin seçili tablo veya hücreye uygulanmasını istemiyorsanız, Stiller panelinde stili sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS) ve [stil adı] Düzen seçeneğini belirleyin.

  • Stiller panelinde stili çift tıklatın veya stili seçin ve Stiller paneli menüsünde Stil Seçenekleri'ni belirleyin. Bu yöntemin, hücre stilini seçili herhangi bir tablodaki herhangi bir seçili hücre veya tablo stiline uyguladığını unutmayın. Seçili tablo yoksa, tablo stilini çift tıklatma oluşturduğunuz tablolar için stili varsayılan stil olarak ayarlar.

 2. İletişim kutusunda ayarları yapın ve Tamam'ı tıklatın.

Delete table and cell styles

When you delete a style, you can select a different style to replace it, and you can choose whether to preserve the formatting.

 1. Stiller panelinde stili seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Panel menüsünden Stili Sil'i seçin.

  • Panelin altındaki Sil simgesini  tıklatın veya stili Sil simgesine sürükleyin.

  • Stili sağ tıklatıp (Windows) veya Control tuşuna basarak tıklatıp (Mac OS) Stili Sil'i seçin. Bu yöntem özellikle seçili tablo veya hücreye stili uygulamadan silmek için kullanışlıdır.

 3. Stili seçerek değiştirin.

  If you select [No Table Style] to replace a table style or [None] to replace a cell style, select Preserve Formatting to keep the formatting of the table or cell to which the style is applied. The table or cell preserves its formatting but is no longer associated with a style.

 4. Tamam'ı tıklatın.

Redefine table or cell styles based on current formatting

After you apply a style, you can override any of its settings. If you decide you like the changes, you can redefine the style to retain the new formatting.

 1. Yeniden tanımlamak istediğiniz stille biçimlendirilen tablo veya hücreye ekleme noktasını yerleştirin.
 2. Tablo veya hücrede gereken değişiklikleri yapın.
 3. Stiller paneli menüsünden Stili Yeniden Tanımla'yı seçin.

Not:

For cell styles, changes to only those attributes that are part of the cell style will enable the Redefine Style command. For example, if the cell style includes a red fill and you override a cell to use a blue fill, you can redefine the style based on that cell. But if you change an attribute that is ignored in the cell style, you can’t redefine the style with that attribute.

Override table and cell styles

After you apply a table or cell style, you can override any of its settings. To override a table style, you can change options in the Table Options dialog box. To override a cell, you can change options in the Cell Options dialog box or use other panels to change the stroke or fill. If you select a table or cell that has an override, a plus sign (+) appears next to the style in the Styles panel.

You can clear table and cell overrides when you apply a style. You can also clear overrides from a table or cell to which a style has already been applied.

Not:

If a style has a plus sign (+) next to it, hover over the style to view a description of the override attributes.

Preserve or remove overrides while applying a table style

 • Tablo stili uygulamak ve hücre stillerini korumak, bununla birlikte geçersiz kılmaları kaldırmak için Tablo Stilleri panelinde stilin adını tıklatırken Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun.
 • Tablo stili uygulamak ve hem hücre stillerini hem de geçersiz kılmaları kaldırmak için Tablo Stilleri panelinde stilin adını tıklatırken Alt+Shift (Windows) veya Option+Shift (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

Not:

Right-click (Windows) or Control-click (Mac OS) the style in the Table Styles panel, and then choose Apply [table style], Clear Cell Styles to apply a style and clear cell styles.

Remove overrides while applying a cell style

 1. Hücre stili uygulamak ve geçersiz kılmaları kaldırmak için Hücre Stilleri panelinde stilin adını tıklatırken Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

  Not:

  Only those attributes that are part of the cell style are considered overrides. For example, if the cell style includes a red fill and all other attributes are ignored, changing a different cell option is not considered an override.

Clear attributes not defined by a cell style

 1. Hücre Stilleri paneli menüsünden Stil Tarafından Tanımlanmayan Nitelikleri Temizle'yi seçin.

Clear table or cell overrides

 1. Geçersiz kılmaları içeren tablo veya hücreleri seçin.
 2. Stiller panelinde, Seçimdeki Geçersiz Kılmaları Temizle simgesini tıklatın veya Stiller paneli menüsünden Geçersiz Kılmaları Temizle'yi seçin.

When you break the link between tables or cells and the style applied to them, the tables or cells retain their current formatting. However, future changes to that style won’t affect them.

 1. Stillerin uygulandığı hücreleri seçin.
 2. Stiller paneli menüsünden Stille Olan Bağı Kaldır'ı seçin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi