Bul/Değiştir'e genel bakış

Bul/Değiştir iletişim kutusu, bulmak ve değiştirmek istediğinizi belirtmenize olanak sağlayan sekmeler içerir.

Bul/Değiştir iletişim kutusu
Bul/Değiştir iletişim kutusu

A. Bul/Değiştir sekmeleri B. Sekme karakteri bul C. Uzun tireyle değiştir D. Arama seçenekleri E. metakarakterler menüsü F. İleriye ve geriye dönük arama 

Metin

Belirli karakter, sözcük, sözcük grubu veya metin biçimlerinin yinelemelerini belirli bir yöntemle bulun ve değiştirin. Semboller, işaretçiler ve beyaz boşluk karakterleri gibi özel karakterleri de bulabilir ve değiştirebilirsiniz. Joker karakter seçenekleri aramanızı genişletmenize yardım eder.

GREP

Metin ve biçimlendirmeyi bulup değiştirmek için gelişmiş, desen tabanlı arama tekniklerini kullanın.

Glif

Unicode veya GID/CID değerlerini kullanarak glifleri bulun ve değiştirin, özellikle Asya dillerindeki glifleri bulmak ve değiştirmek için kullanışlıdır.

Nesne

Nesnelerde ve çerçevelerde biçimlendirme efektlerini ve niteliklerini arayın ve değiştirin. Örneğin, 4-pt konturu olan nesneleri bulabilir ve bunları alt gölgeli kontur ile değiştirebilirsiniz.

Metin bulma ve değiştirme

Belgenizdeki fontları listelemek, bulmak ve değiştirmek istiyorsanız Bul/Değiştir komutu yerine Font Bul komutunu kullanabilirsiniz.

Metin bulma ve değiştirme

 1. Metin veya öykü aralığını aramak için metni seçin veya ekleme noktasını öyküye yerleştirin. Birden fazla belge aramak için belgeleri açın.
 2. Düzen > Bul/Değiştir'i seçin ve ardından Metin sekmesini tıklatın.
 3. Arama menüsünden arama aralığını belirleyin ve kilitli katmanları, kalıp sayfalarını, dipnotları ve aranacak diğer öğeleri eklemek için simgeleri tıklatın.
 4. Bulunacak kutusunda, neyi aramak istediğinizi açıklayın:
  • Bulmak istediğiniz metni yazın veya yapıştırın.

  • Sekmeleri, boşlukları veya diğer özel karakterleri bulmak veya değiştirmek için temsil eden karakteri (metakarakter), Bulunacak kutusunun sağındaki açılan menüden seçin. Herhangi Bir Hane veya Herhangi Bir Karakter gibi joker karakterleri de seçebilirsiniz.

  Özel karakterleri aramak için metakarakterleri kullanma
  Sekme gibi özel karakterleri aramak için metakarakterleri kullanın.

 5. Buna Değiştir kutusunda, değiştirilecek metni yazın veya yapıştırın. Buna Değiştir kutusunun sağındaki açılan menüden temsil eden bir karakter de seçebilirsiniz.
 6. Bul'u tıklatın.
 7. Aramaya devam etmek için Sonrakini Bul, Değiştir (geçerli yinelemeyi değiştirmek için), Tümünü Değiştir (toplam değişiklik sayısını belirten bir mesaj görüntülenir) veya Bul/Değiştir'i (geçerli yinelemeyi değiştirmek ve bir sonrakini bulmak için) tıklatın.
 8. InDesign'daki Bul/Değiştir iletişim kutusunda İleriye Dönük ve Geriye Dönük olmak üzere iki arama yönü düğmesi vardır. İleriye Dönük arama varsayılan olarak etkin olduğunda Geriye Dönük seçeneğine geçerek arama akışını değiştirebilirsiniz. Yeni işlev, Metin, GREP ve Glif sekmelerinde dizeleri aramanızı sağlar.

 9. Bitti'yi tıklatın.

Beklediğiniz arama sonuçlarını elde etmediyseniz, önceki aramanızda kullandığınız formatı temizlediğinizden emin olun. Aramanızı genişletmeniz de gerekebilir. Örneğin, belge yerine yalnızca bir seçimi veya öyküyü de arıyor olabilirsiniz. Ayrıca, arama dışında tutulmuş kilitli katman, dipnot veya gizli koşullu metin gibi bir öğede görüntülenen metni de arıyor olabilirsiniz.

Metni değiştirmeyle ilgili fikrinizi değiştirirseniz Düzen > Geri Al Metni Değiştir'i (veya Geri Al Tüm Metni Değiştir) seçin.

Bul/Değiştir iletişim kutusunu açmadan daha önce aranan terimin bir sonraki yinelemesini bulmak için Düzen > Sonrakini Bul'u seçin. Ayrıca, önceki arama dizeleri Bul/Değiştir iletişim kutusunda saklanır. Seçeneğin sağındaki menüden arama dizesini seçebilirsiniz.

Formatlanmış metni bulma ve değiştirme

 1. Düzen > Bul/Değiştir'i seçin.
 2. İletişim kutusunun altında Format Bul ve Format Değiştir seçenekleri görüntülenmezse Daha Fazla Seçenek öğesini tıklatın. Seçenekler görüntülenirse daha az seçenek görmek için Daha Az Seçenek öğesini tıklatın.

 3. Format Bul kutusunu tıklatın veya Format Bul Ayarları bölümünün sağındaki Bulunacak Nitelikleri Belirle simgesini tıklatın.
 4. Format Bul Ayarları iletişim kutusunun sol tarafında, bir format türü seçin, format niteliklerini belirtin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  Kimi OpenType formatlama seçenekleri, hem OpenType Seçenekleri'nde hem de Temel Karakter Formatları (Konum menüsü) bölümlerinde görüntülenir. OpenType ve diğer format nitelikleriyle ilgili bilgilere InDesign Yardım belgesindeki ilgili konulardan ulaşabilirsiniz.

  Not:

  Yalnızca format bulmak (veya değiştirmek) için, Bulunacak veya Değişiklik kutularını boş bırakın.

 5. Formatı, bulunan metne uygulamak istiyorsanız Formatı Değiştir kutusunu tıklatın veya Format Değiştir Ayarları bölümünde Değiştirilecek Nitelikleri Belirle simgesini tıklatın. Ardından, bir biçimlendirme türü seçin, biçimlendirme niteliklerini belirtin ve Tamam'ı tıklatın.
 6. Metni biçimlendirmek için Bul ve Değiştir düğmelerini kullanın.

Arama kriterleriniz için biçimlendirme belirttiyseniz, bilgi simgeleri Bulunacak ve Buna Değiştir kutularının üzerinde görüntülenir. Bu simgeler biçimlendirme niteliklerinin ayarlandığını ve bulma veya değiştirme işleminin buna göre sınırlandırıldığını belirtir.

Not:

Format Bul Ayarları veya Format Değiştir Ayarları bölümlerindeki tüm biçimlendirme niteliklerini hızlıca kaldırmak için Temizle düğmesini tıklatın.

Genel Bul/Değiştir teknikleri

Joker karakterlerle arama

Aramanızı genişletmek için Herhangi Bir Hane veya Herhangi Bir Karakter gibi joker karakterleri belirtin. Örneğin, Bulunacak kutusuna “k^?rt” yazma, "kart", "kort", "kurt"ve "kürt" gibi "k" ile başlayan ve "rt" ile biten tüm sözcükleri bulacaktır. Joker karakterleri yazabilir veya Bulunacak metin kutusunun yanındaki açılan menüde bulunan Joker Karakter alt menüsünden bir seçenek belirleyin.

Metakarakter aramaları için pano

Uzun tire veya madde işareti karakterleri gibi meta karakterleri aramak için önce metni seçip daha sonra meta karakterleri girmeyle ilgili sorunlardan kaçınmak üzere Bulunacak kutusuna yapıştırabilirsiniz. InDesign, otomatik olarak yapıştırılmış özel karakterleri eşdeğerleri olan meta karaktere dönüştürür.

Pano içeriğiyle değiştirme

Arama öğelerini, panoya kopyalanan formatlı veya formatsız içerikle değiştirebilirsiniz. Metni, kopyaladığınız grafikle de değiştirebilirsiniz. Sadece öğeyi kopyalayın ve ardından Bul/Değiştir iletişim kutusunda Değişiklik kutusunun sağındaki açılan menüden Diğer menüsünde bir seçenek belirleyin..

İstenmeyen metin bulma ve değiştirme

İstenmeyen metni kaldırmak için Bulunacak kutusunda kaldırmak istediğiniz metni tanımlayın ve Buna Değiştir kutusunu boş bırakın (bu kutuda herhangi bir biçimlendirmenin belirlenmediğinden emin olun).

XML etiketleri

Aradığınız metne XML etiketleri uygulayabilirsiniz.

İleriye ya da geriye dönük arama

İleriye ya da geriye dönük arama yapabilirsiniz. Bu özellik, arama yaparken yanlışlıkla atladığınız metni arayabilmenizi sağlar. Başka bir deyişle, ileriye ve geriye dönük arama yapma özelliği, aramayı tekrar bulmayla karşılaştırıldığında metni bulmaya yardımcı olur.

Metin bulmak ve değiştirmek için arama seçenekleri

Arama

Arama aralığını belirleyen seçenekleri içerir.

Belge

Belgenin tamamını arayın veya tüm açık belgeleri aramak için Tüm Belgeler'i seçin.

Öykü

Seçili çerçevede, diğer akıtılan metin çerçeveleri ve taşan metin de olmak üzere tüm metni arayın. Seçili tüm çerçevelerdeki öyküleri aramak için Öyküler'i seçin. Bu seçenek yalnızca bir metin çerçevesi seçiliyse veya ekleme noktası yerleştirilmişse görüntülenir.

Öykünün Sonuna Kadar

Ekleme noktasından itibaren arayın. Bu seçenek yalnızca ekleme noktası yerleştirilmişse kullanılabilir.

Seçim

Yalnızca seçili metni arayın. Bu seçenek yalnızca metin seçilmişse kullanılabilir.

Kilitli Katmanları İçer

Katman Seçenekleri iletişim kutusu kullanılarak kilitlenen katmanlardaki metni arar. Kilitli katmanlardaki metni değiştiremezsiniz.

Kilitli Öyküleri İçer 

InCopy iş akışının bir bölümü olarak işaretlenen öykülerdeki metni arar. Kilitli öykülerdeki metni değiştiremezsiniz.

Gizli Katmanları İçer

Katman Seçenekleri iletişim kutusu kullanılarak gizlenen katmanlardaki metni arar. Gizli katmanda metin bulunduğunda, metnin görüntülendiği yerde vurguyu görebilirsiniz ancak metni göremezsiniz. Gizli katmanlardaki metni değiştirebilirsiniz.

Gizli koşuldaki metin her zaman arama dışında bırakılır.

Kalıp Sayfalarını İçer

Kalıp sayfalarındaki metni arar.

Dipnotları İçer

Dipnot metnini arar.

Büyük/Küçük Harf Duyarlı

Yalnızca Bulunacak kutusundaki metnin harf durumuyla tam olarak eşleşen sözcük veya sözcükleri arar. Örneğin, PrePress sözcüğünün aranmasıPrepress, prepress veya PREPRESS sözcüklerini bulmayacaktır.

Tam Kelime 

Başka bir sözcüğün parçası iseler, arama karakterlerini yok sayar. Örneğin, eli sözcüğü tam sözcük olarak aranırsa InDesign deli sözcüğünü dikkate almayacaktır.

GREP ifadelerini kullanarak arama

Bul/Değiştir iletişim kutusunun GREP sekmesinde, uzun belgelerde veya çok sayıda açık belgede alfa sayısal dizeleri ve desenleri bulmak için GREP ifadeleri oluşturabilirsiniz. GREP metakarakterlerini manuel olarak girebilir veya Aranacak Özel Karakterler listesinden bunları seçebilirsiniz. GREP aramaları varsayılan olarak büyük küçük harfe duyarlıdır.

InDesign Secrets, GREP kaynaklarının bir listesini InDesign GREP bağlantısında sunmaktadır.

 1. Düzen > Bul/Değiştir'i seçin ve ardından GREP sekmesini tıklatın.

 2. İletişim kutusunun altında, Arama menüsünden arama aralığını belirleyin ve kilitli katmanları, kalıp sayfalarını, dipnotları ve aranacak diğer öğeleri eklemek için simgeleri tıklatın.

 3. Bulunacak kutusunda GREP ifadesini oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Arama ifadesini manuel olarak girin. (Bkz. Aranacak metakarakterler.)

  • Bulunacak seçeneğinin sağındaki Aranacak Özel Karakterler simgesini tıklatın ve Konumlar, Yinele, Eşleştir, Değiştiriciler ve Posix alt menüleri arasından arama ifadesini oluşturmaya yardımcı olacak seçenekleri belirleyin.

 4. Buna Değiştir kutusunda, değiştirilecek metni yazın veya yapıştırın.

 5. Bul'u tıklatın.

 6. Aramaya devam etmek için Sonrakini Bul, Değiştir (geçerli yinelemeyi değiştirmek için), Tümünü Değiştir (toplam değişiklik sayısını belirten bir mesaj görüntülenir) veya Bul/Değiştir'i (geçerli yinelemeyi değiştirmek ve bir sonrakini bulmak için) tıklatın.

 7. InDesign'daki Bul/Değiştir iletişim kutusunda İleriye Dönük ve Geriye Dönük olmak üzere iki arama yönü düğmesi vardır. İleriye Dönük arama varsayılan olarak etkin olduğunda Geriye Dönük seçeneğine geçerek arama akışını değiştirebilirsiniz. Yeni işlev, Metin, GREP ve Glif sekmelerinde dizeleri aramanızı sağlar.

Not:

GREP ifadesine uygun karakter stilini uygulamak için de GREP Stillerini kullanabilirsiniz. Aslında, GREP Stilleri iletişim kutusu GREP ifadenizi test etmek için iyi bir yoldur. Bulmak istediğiniz örnekleri paragrafa ekleyip GREP Stilleri iletişim kutusunda karakter stilini ve GREP ifadesini belirtin. Önizleme'yi açtığınızda, tüm örnekleri düzgün bir şekilde etkileyene kadar ifadeyi düzenleyebilirsiniz.

GREP aramaları oluşturmak için ipuçları

GREP ifadeleri oluşturmak için bazı ipuçlarını bulabilirsiniz.

 • GREP sekmesinin altındaki birçok arama, Metin sekmesinin altındakine benzerdir ancak kullandığınız sekmeye bağlı olarak farklı kodlar eklemeniz gerekebileceğini unutmayın. Genel olarak, Metin sekmesi metakarakterleri ^ (örneğin sekme için ^t) işaretiyle başlar ve GREP sekmesi metakarakterleri \ (örneğin sekme için \t) işaretiyle başlar. Bununla birlikte, tüm metakarakterler bu kurala uymaz. Örneğin, Metin sekmesinde satır başı ^p işaretidir, GREP sekmesinde \r işaretidir. Metin ve GREP sekmelerinde kullanılan metakarakterlerin listesi için bkz. Arama metakarakterleri.

 • GREP'te sembolik anlamı olan bir karakteri aramak için izleyen karakterin yazı olduğunu belirtmek üzere karakterden önce ters eğik çizgi (\) girin. Örneğin, nokta işareti ( . ) GREP aramasında herhangi bir karakteri arar; gerçek nokta işaretini aramak için "\." girin.

 • GREP aramasını sıklıkla çalıştırmayı veya başka biriyle paylaşmayı düşünüyorsanız sorgu olarak kaydedin. (Bkz. Sorgular kullanarak öğeleri bulma/değiştirme.)

 • Aramayı alt ifadelere bölmek için parantez kullanın. Örneğin, "yat" veya "yut" aramak istiyorsanız, y(a|u)t dizesini kullanabilirsiniz. Parantezler özellikle gruplamayı tanımlamak için kullanışlıdır. Örneğin, "(kedi) ve (köpek)" araması, Bulunan Metin 1'i "kedi" ve Bulunan Metin 2'yi "köpek" olarak tanımlar. Bulunan Metin ifadelerini (Bulunan Metin 1 için $1 gibi), bulunan metnin yalnızca bir bölümünü değiştirmek için kullanabilirsiniz.

GREP arama örnekleri

GREP ifadelerinin faydalarından nasıl yararlanacağınızı öğrenmek için bu örnekleri izleyin.

Örnek 1: Tırnak işaretleri içindeki metni bulma

Tırnak işaretleri içinde yer alan herhangi bir sözcüğü (“İspanya” gibi) aradığınızı ve tırnak işaretlerini kaldırmak ve sözcüğe bir stil uygulamak istediğinizi düşünün (böylece “İspanya” yerine İspanya olur). (")(\W+)(") ifadesinde, parantezlerle ( ) belirtildiği gibi üç gruplama vardır. Birinci ve üçüncü gruplama, tırnak işaretlerini arar ve ikinci gruplama bir veya daha fazla sözcük karakterini arar.

Bu gruplamalara başvuruda bulunmak için Bulunan Metin ifadelerini kullanabilirsiniz. Örneğin, $0 bulunan tüm metinlere başvuruda bulunur, $2 yalnızca ikinci gruba başvuruda bulunur. Buna Değiştir alanına $2 girerek ve Formatı Değiştir alanında bir karakter stili belirleyerek tırnak işaretleri içindeki bir sözcüğü arayabilir ve ardından sözcüğü karakter stiliyle değiştirebilirsiniz. Yalnızca $2 belirtildiğinden, $1 ve $3 gruplaması kaldırılır. (Buna Değiştir alanında $0 veya $1$2$3 belirleme, karakter stilini tırnak işaretlerine de uygulayacaktır.)

GREP örneği
GREP örneği

A. Tırnak işaretleriyle çevrelenen tüm sözcük karakterlerini bulur B. Birinci ve üçüncü gruplamalar (açık ve kapalı tırnaklar) kaldırıldığında karakter stili ikinci gruplamaya (sözcük) uygulanır C. Karakter stili belirtildi 

Bu örnek yalnızca tırnak içindeki tek sözcükleri arar. Parantez içindeki deyimleri aramak istiyorsanız, boşlukları, karakterleri, sözcük karakterlerini ve rakamları arayan (\s*.*\w*\d*) gibi joker karakter ifadeleri ekleyin.

Örnek 2: Telefon numaraları

InDesign, Sorgular menüsünden seçebileceğiniz bir dizi hazır ayar içerir. Örneğin, aşağıdakine benzeyen Telefon Numarası Dönüştürme sorgusunu seçebilirsiniz:

\(?(\d\d\d)\)?[-. ]?(\d\d\d)[-. ]?(\d\d\d\d)

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki telefon numaraları çok çeşitli formatta olabilir; örneğin, 206-555-3982, (206) 555-3982, 206.555.3982 ve 206 555 3982. Bu dize, bu çeşitlemelerden herhangi birini arayabilir. Telefon numarasının ilk üç basamağı (\d\d\d) parantez içinde olabilir veya olmayabilir, bu nedenle parantezin ardından soru işareti görüntülenir: \(? and \)?. Geriye doğru çizginin \, gerçek parantezleri aradığına ve alt ifadenin bir bölümü olmadığına dikkat edin. Köşeli parantezler [ ] içindeki karakteri bulur, bu durumda [-. ] öğesi, kısa çizgi, nokta veya boşluk bulur. Köşeli parantezlerin ardından gelen soru işareti, köşeli parantez içindeki öğelerin aramada isteğe bağlı olduğunu belirtir. Son olarak, Buna Değiştir alanında başvuruda bulunabilecek grubu belirten rakamlar parantez içine alınır.

Grup referanslarını gereksinimlerine uygun olarak Buna Değiştir alanında düzenleyebilirsiniz. Örneğin, şu ifadeleri kullanabilirsiniz:

206.555.3982 = $1.$2.$3

206-555-3982 = $1-$2-$3

(206) 555-3982 = ($1) $2-$3

206 555 3982 = $1 $2 $3

Ek GREP örnekleri

GREP aramaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu tablodaki örnekleri inceleyin.

İfade

Arama dizesi

Örnek metin

Eşleşmeler (kalın)

Karakter sınıfı

[ ]

[abc]

a, b veya c harflerini bulur.

Maria cuenta bien.

Maria cuenta bien.

Paragraf başlangıcı

^

^~_.+

Bu, herhangi bir karakterin ( . ) bir veya daha fazla takip ettiği (+)(^), kısa çizgi (~_) için paragraf başlangıcını (^) arar.

"Mor bir inek gördük, en azından öyle sandık."

—Konrad Yoes

"Mor bir inek gördük, en azından öyle sandık."

—Konrad Yoes

Negatif ilerleme

(?!desen)

InDesign (?!CS.*?)

Negatif ilerleme, arama dizesini yalnızca belirli bir desenle takip edilmiyorsa bulur.

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS ve InDesign CS2

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS ve InDesign CS2

Pozitif ilerleme

(?=desen)

InDesign (?=CS.*?)

Pozitif ilerleme, arama dizesini yalnızca belirli bir desenle takip ediliyorsa bulur.

Negatif geriye ilerleme (?<!deseni) ve pozitif geriye ilerleme (?<=desen) benzer desenler kullanın.

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS ve InDesign CS2

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS ve InDesign CS2

Gruplama

( )

(hızlı) (kahverengi) (tilki)

Hızlı kahverengi tilki aşağı yukarı zıplıyor.

Hızlı kahverengi tilki aşağı yukarı zıplıyor.

Bulunan tüm metin = hızlı kahverengi tilki; Bulunan Metin 1= hızlı; Bulunan Metin 2 = kahverengi; Bulunan Metin 3= tilki

İşaretlemeyen parantezler

(?:ifadesi)

(hızlı) ($:kahverengi) (tilki)

Hızlı kahverengi tilki aşağı yukarı zıplıyor.

Hızlı kahverengi tilki aşağı yukarı zıplıyor.

Bulunan tüm metin = hızlı kahverengi tilki; Bulunan Metin 1= hızlı; Bulunan Metin 2 = tilki

Büyük küçük harf duyarlı açık

(?i)

(?i)elma

(?i:elma) öğesini de kullanabilirsiniz

Elma elma ELMA

Elma elma ELMA

Büyük küçük harf duyarlı kapalı

(?-i)

(?-i)elma

Elma elma ELMA

Elma elma ELMA

Çok satırlı açık

(?m)

(?m)^\w+

Bu örnekte, ifade satır başında (^) bir veya daha fazla (+) sözcük karakteri (\w) arar. (?m) ifadesi, bulunan metin içindeki tüm satırların ayrı satır olarak işlenmesine olanak sağlar.

(?m)^\w her paragrafın başlangıcıyla eşleşir. (?m)^\w yalnızca öykünün başlangıcıyla eşleşir.

Bir İki Üç Dört Beş Altı Yedi Sekiz

Bir İki ÜçDört Beş AltıYedi Sekiz

Çok satırlı kapalı

(?-m)

(?-m)^\w+

Bir İki Üç Dört Beş Altı Yedi Sekiz

Bir İki Üç Dört Beş Altı Yedi Sekiz

Tek satırlı açık

(?s)

(?s)c.a

C ve a arasındaki herhangi bir karakteri (. ) arar. (?s) ifadesi, sonraki satırda olsa bile karakterleri eşleştirir.

(.) Paragraf sonu dışında her şeyle eşleşir. (?s)(.) Paragraf sonu dahil her şeyle eşleşir.

abc abc abc abc

abc abcabc abc

Tek satırlı kapalı

(?-s)c.a

abc abc abc abc

abc abc abc abc

Yineleme sayısı

{ }

b{3} tam olarak 3 kez eşleşir

b(3,} en az 3 kez eşleşir

b{3,}? en az 3 kez eşleşir (en kısa eşleşme)

b{2,3} en az 2 kez ve 3'ten fazla olmayacak biçimde eşleşir

b{2,3}? en az 2 kez ve 3'den fazla olmayacak biçimde eşleşir (en kısa eşleşme)

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

Arama metakarakterleri

Metakarakter, InDesign'da bir karakter veya sembolü temsil eder. Bul/Değiştir iletişim kutusunun Metin bölümündeki metakarakterler (^) düzeltme karakteriyle başlar; GREP bölümündeki metakarakterler tilde (~) işaretiyle veya ters eğik çizgiyle (\) başlar. Bul/Değiştir iletişim kutusunun Metin sekmesine veya GREP sekmesine metakarakterler yazabilirsiniz.

Not:

Arama dizelerini sorgular olarak kaydederek noktalama işareti hatalarını düzeltmek için harcadığınız zamandan tasarruf edin.

Karakter:

Metin sekmesi metakarakter:

GREP sekmesi metakarakter:

Sekme Karakteri

^t

\t

Paragraf Sonu

^p

\r

Elle Satır Sonu

^n

\n

Herhangi Bir Sayfa Numarası

^#

~#

Geçerli Sayfa Numarası

^N

~N

Sonraki Sayfa Numarası

^X

~X

Önceki Sayfa Numarası

^V

~V

* Herhangi Bir Değişken

^v

~v

Kısım İşaretçisi

^x

~x

* Bağlantılı Nesne İşaretleyici

^a

~a

* Dipnot Referans İşaretleyici

^F

~F

* Dizin İşaretleyici

^I

~I

Madde İşareti Karakteri

^8

~8

Japonca Madde İşareti

^5

~5

Düzeltme Karakteri

^^

\^

Ters Eğik Çizgi Karakteri

\

\\

Telif Hakkı Simgesi

^2

~2

Üç Nokta

^e

~e

Tilde

~

\~

Paragraf Simgesi

^7

~7

Tescilli Ticari Marka Simgesi

^r

~r

Kısım Simgesi

^6

~6

Ticari Marka Simgesi

^d

~d

Açık Parantez Karakteri

(

\(

Kapalı Parantez Karakteri

)

\)

Açık Küme Ayracı Karakteri

{

\{

Kapalı Küme Ayracı Karakteri

}

\}

Açık Köşeli Ayraç Karakteri

[

\[

Kapalı Köşeli Ayraç Karakteri

]

\]

Uzun Tire

^_

~_

Tire

^=

~=

Seçmeli Kısa Çizgi

^-

~-

Bölünemez Kısa Çizgi

^~

~~

Boşluk İdeogramı

^(

~(

Uzun Boşluk

^m

~m

Kısa Boşluk

^>

~>

Üçüncü Boşluk

^3

~3

Çeyrek Boşluk

^4

~4

Altıncı Boşluk

^%

~%

Boşlukla Yasla

^f

~f

Aralıklı Boşluk

^|

~|

Bölünemez Boşluk

^s

~s

Bölünemez Boşluk (sabit genişlik)

^S

~S

İnce Boşluk

^<

~<

Şekil Boşluk

^/

~/

Noktalama Boşluğu

^.

~.

^ Pano İçerikleri, Formatlı

^c

~c

^ Pano İçerikleri, Formatsız

^C

~C

Herhangi Bir Çift Tırnak İşareti

"

"

Herhangi Bir Tek Tırnak İşareti

'

'

Düz Çift Tırnak İşareti

^"

~"

Çift Sol Tırnak İşareti

^{

~{

Çift Sağ Tırnak İşareti

^}

~}

Düz Tek Tırnak İşareti

^'

~'

Tek Sol Tırnak İşareti

^[

~[

Tek Sağ Tırnak İşareti

^]

~]

Standart satır başı

^b

~b

Sütun Sonu

^M

~M

Çerçeve Sonu

^R

~R

Sayfa Sonu

^P

~P

Tek Sayfa Sonu

^L

~L

Çift Sayfa Sonu

^E

~E

Seçmeli Satır Sonu

^k

~k

Sağ Girinti Sekmesi

^y

~y

Burada Girintile

^i

~i

İç İçe Stili Burada Sonlandır

^h

~h

Birleştirici olmayan

^j

~j

* Devam eden üstbilgi (paragraf stili) değişkeni

^Y

~Y

* Devam eden üstbilgi (karakter stili) değişkeni

^Z

~Z

* Özel metin değişkeni

^u

~u

* Son sayfa numarası değişkeni

^T

~T

* Bölüm numarası değişkeni

^H

~H

* Oluşturma tarihi değişkeni

^S

~S

* Değiştirme tarihi değişkeni

^o

~o

*Çıktı tarihi değişkeni

^D

~D

* Dosya adı değişkeni

^l (küçük L)

~l (küçük L)

* Herhangi Bir Rakam

^9

\d

* Rakam olmayan herhangi bir karakter

\D

* Herhangi Bir Harf

^$

[\l\u]

* Herhangi Bir Karakter

^?

. (Buna Değiştir alanına nokta ekler)

* Beyaz Boşluk (herhangi bir boşluk veya sekme)

^w

\s (Buna Değiştir alanına boşluk ekler)

* Beyaz boşluk olmayan herhangi bir karakter

\S

*Herhangi bir sözcük karakteri

\w

* Sözcük karakteri olmayan herhangi bir karakter

\W

* Herhangi bir büyük harf

\u

* Büyük harf olmayan herhangi bir karakter

\U

* Herhangi bir küçük harf

\l

* Küçük harf olmayan herhangi bir karakter

\L

^ Bulunan Tüm Metin

$0

1-9 Arası Bulunan Metin

$1 (bulunan grup sayısını belirtir, örneğin, üçüncü grup için $3 gibi; gruplar parantez içine alınır)

* Kanji

^K

~K

* Sözcük Başlangıcı

\<

* Sözcük Sonu

\>

* Sözcük Sınırı

\b

* Sözcük Sınırının Tersi

\B

* Paragraf Başlangıcı

^

* Paragraf Sonu [konum]

$

* Sıfır veya Bir Kez

?

* Sıfır veya Daha Fazla Kez

*

* Bir veya Daha Fazla Kez

+

* Sıfır veya Bir Kez (En Kısa Eşleşme)

??

* Sıfır veya Daha Fazla Kez (En Kısa Eşleşme)

*?

* Bir veya Daha Fazla Kez (En Kısa Eşleşme)

+?

* İşaretleyici Alt İfade

( )

* İşaretleyici Olmayan Alt İfade

(?: )

* Karakter Kümesi

[ ]

* Veya

|

* Pozitif Geriye İlerleme

(?<= )

* Negatif Geriye İlerleme

(?<! )

* Pozitif İlerleme

(?= )

* Negatif İlerleme

(?! )

* Büyük küçük harf duyarlı Açık

(?i)

* Büyük küçük harf duyarlı Kapalı

(?-i)

* Çok satırlı Açık

(?m)

* Çok satırlı Kapalı

(?-m)

* Tek satırlı Açık

(?s)

* Tek satırlı Kapalı

(?-s)

* Herhangi bir alfa sayısal karakter

[[:alnum:]]

* Herhangi bir alfabetik karakter

[[:alpha:]]

* Herhangi bir karakter, boşluk veya sekme

[[:blank:]]

* Herhangi bir kontrol karakteri

[[:control:]]

* Herhangi bir grafik karakteri

[[:graph:]]

*Herhangi bir yazdırılabilir karakter

[[:print:]]

* Herhangi bir noktalama karakteri

[[:punct:]]

* Kodu 255'ten büyük olan herhangi bir karakter (yalnızca geniş karakter niteliği sınıflarına uygulanır)

[[:unicode:]]

* Herhangi bir onaltılı basamak karakteri 0-9, a-f ve A-F

[[:xdigit:]]

* Belirli glif kümesinin herhangi bir karakteri, örneğin, à, á, â, ã, ä, å, A, À, Á, Â, Ã, Ä ve Å

[[=a=]]

* Yalnızca Bulunacak kutusuna girilir; Buna Değiştir kutusuna girilmez.

^ Yalnızca Değişiklik kutusuna girilir; Bulunacak kutusuna girilmez.

Nesneleri bulma ve değiştirme

Nesnelere, grafik çerçevelerine ve metin çerçevelerine uygulanan nitelikleri ve efektleri bulmak ve değiştirmek için Bul/Değiştir'i kullanabilirsiniz. Örneğin, alt gölgelere tek renk, saydamlık ve kenardan uzaklık mesafesi vermek için belge genelinde alt gölgeleri aramak ve değiştirmek üzere Bul/Değiştir komutunu kullanabilirsiniz.

 1. Düzen > Bul/Değiştir'i seçin.
 2. Nesne sekmesini tıklatın.
 3. Nesne Formatını Bul kutusunu tıklatın veya Bulunacak Nitelikleri Belirle simgesini  tıklatın.
 4. Nesne Formatı Bulma Seçenekleri iletişim kutusunun sol tarafında, bir biçimlendirme türü seçin, biçimlendirme niteliklerini belirtin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  Aramak istediğiniz kategorilerin uygun durumda olduğundan emin olun. Her Efekt kategorisi için üç durumdan herhangi birini kullanabilirsiniz: açık, kapalı veya yok sayılmış. Örneğin, Alt Gölge'yi Açık olarak ayarlama, aramaya alt gölge formatını ekler; Alt Gölge'yi Kapalı olarak ayarlama, alt gölgenin kapalı olduğu nesneleri arar; Alt Gölge'yi Yok Say olarak ayarlama, alt gölgeleri arama haricinde bırakır.

 5. Formatı, bulunan nesneye uygulamak istiyorsanız Nesne Formatını Değiştir kutusunu tıklatın veya Format Değiştir Ayarları bölümünde Değiştirilecek Nitelikleri Belirle simgesini tıklatın. Ardından, bir biçimlendirme türü seçin, biçimlendirme niteliklerini belirtin ve Tamam'ı tıklatın.
 6. Nesneleri biçimlendirmek için Bul ve Değiştir düğmelerini tıklatın.

Glifleri bulma ve değiştirme

Bul/Değiştir iletişim kutusunun Glif bölümü, özellikle alternatif glifler gibi benzer gliflerle aynı unicode değerini paylaşan glifleri değiştirmek için kullanışlıdır.

InDesign Secrets, glifleri bulma ve değiştirme hakkında Finding and Changing Glyphs (Glifleri Bulma ve Değiştirme) bağlantısında açık bir örnek sunmaktadır.

 1. Düzen > Bul/Değiştir'i seçin.
 2. İletişim kutusunun altında, Arama menüsünden arama aralığını belirleyin ve kilitli katmanların, kalıp sayfalarının ve dipnotların arayamaya eklenip eklenmeyeceğini belirlemek üzere simgeleri tıklatın.
 3. Glif Bul altında, glifin yerleştirildiği Font Ailesi'ni ve Font Stili'ni seçin.

  Font Ailesi menüsü yalnızca geçerli belgede metne uygulanan bu fontları görüntüler. Kullanılmayan stillerdeki fontlar görüntülenmez.

 4. Glif kutusuna, bulmak istediğiniz glifi girmek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Glif kutusunun yanındaki düğmeyi tıklattıktan sonra paneldeki glifi çift tıklatın. Bu panel, Glifler paneli olarak işlem yapar.

  • Unicode veya GID/CID öğesini seçin ve glif kodunu girin.

  Not:

  Glif kutusuna, bulmak istediğiniz glifi girmek için diğer yöntemleri kullanabilirsiniz. Belge penceresinde bir glif seçin ve içerik menüsünden Seçili Glifi Bula Yükle'yi belirleyin veya Glifler panelinde bir glif belirleyin ve içerik menüsünden Glifi Bula Yükle'yi seçin.

 5. Glifi Değiştir altında, değiştirilecek glifi, aradığınız glifi girdiğiniz yöntemle girin.
 6. Bul'u tıklatın.
 7. Aramaya devam etmek için Sonrakini Bul, Değiştir (en son bulunan glifi değiştirmek için), Tümünü Değiştir (toplam değişiklik sayısını belirten bir mesaj görüntülenir) veya Bul/Değiştir'i (geçerli yinelemeyi değiştirmek ve bir sonrakini bulmak için) tıklatın.
 8. InDesign'daki Bul/Değiştir iletişim kutusunda İleriye Dönük ve Geriye Dönük olmak üzere iki arama yönü düğmesi vardır. İleriye Dönük arama varsayılan olarak etkin olduğunda Geriye Dönük seçeneğine geçerek arama akışını değiştirebilirsiniz. Yeni işlev, Metin, GREP ve Glif sekmelerinde dizeleri aramanızı sağlar.

 9. Bitti'yi tıklatın.

Font bulma ve değiştirme

Belgenin genelinde kullanılan fontları bulmak ve listelemek için Font Bul komutunu kullanın. Ardından herhangi bir fontu (içe aktarılan grafikler dışında) sisteminizde bulunan diğer fontlarla değiştirebilirsiniz. Metin stilinin bir bölümü olan fontu da değiştirebilirsiniz. Aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • Font adı, mizanpajda kullanımı için bir kez ve içe aktarılan grafiklerde her kullanımı için listelenir. Örneğin, aynı fontta mizanpajı üç kez ve içe aktarılan grafiklerde üç kez kullandıysanız, Font Bul iletişim kutusunda dört kez listelenir; tüm mizanpaj yinelemesi için bir kez ve içe aktarılan her grafik için üç kez. Fontlar tam olarak grafiklere gömülmediyse, font adı Font Bul iletişim kutusunda listelenmeyebilir.

 • Font Bul, Öykü Düzenleyici penceresinde bulunmaz.

 • Font Bul iletişim kutusunda, Type 1 fontlar , içe aktarılan görüntüler , TrueType fontlar , OpenType fontlar  ve eksik fontlar  gibi font türleri veya font koşullarını belirtmek için simgeler görüntülenir.

 • Bileşik fontları bulup değiştirebilirsiniz; ancak bileşik fontların parçası olan bileşen fontları değiştiremezsiniz.

 • Sayfalarda ve içe aktarılan grafiklerdeki font kullanımını analiz ederek doğru sonuç elde ettiğinize yardım etmek için Yazım > Font Bul komutunu kullanın. Belirli metin niteliklerini, karakterleri veya stilleri bulup değiştirmek için Düzen > Bul/Değiştir komutunu kullanın.

 1. Yazım > Font Bul'u seçin.
 2. Belgedeki Fontlar listesinde bir veya daha fazla font adını seçin.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Listede seçilen fontun mizanpajda ilk yinelemesini bulmak için İlkini Bul'u tıklatın. Bu fontu kullanan metin görünüme getirilir. Seçilen font içe aktarılan grafikte kullanılmışsa veya listede birden fazla font seçtiyseniz, İlkini Bul düğmesi kullanılamaz.

  • Listede içe aktarılan görüntü simgesiyle  işaretlenen fontu kullanan içe aktarılan grafiği seçmek için Grafik Bul düğmesini tıklatın. Grafik de görünüme getirilir. Seçilen font mizanpajda kullanılmışsa veya Belgedeki Fontlar listesinde birden fazla font seçtiyseniz, Grafik Bul düğmesi kullanılamaz.

 4. Seçili fontla ilgili daha fazla bilgi görmek için Diğer Bilgiler'i tıklatın. Ayrıntıları gizlemek için Daha Az Bilgi'yi tıklatın. Listede birden fazla font seçtiyseniz, Bilgi alanı boştur.

  Seçili grafiğin dosyası kendisiyle ilgili bilgi vermiyorsa, font Bilinmeyen olarak listelenebilir. Bit eşlem grafiklerindeki (TIFF görüntüler) fontlar, gerçek karakterler olmadıklarından listede hiç görüntülenmezler.

 5. Fontu değiştirmek için Bununla Değiştir listesinden kullanmak istediğiniz başla bir font seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçili fontun yalnızca bir yinelemesini değiştirmek için Değiştir'i tıklatın. Birden fazla font seçiliyse bu seçenek kullanılamaz.

  • Fontu bu yinelenmesinde değiştirmek ve bir sonraki yinelemesini bulmak için Değiştir/Bul'u tıklatın Birden fazla font seçiliyse bu seçenek kullanılamaz.

  • Listede seçili olan fontun tüm yinelemelerini değiştirmek için Tümünü Değiştir'i tıklatın. Aranmakta olan fontu içeren paragraf veya karakter stilinin yeniden tanımlanmasını istiyorsanız, Tümünü Değiştirirken Stili Yeniden Tanımla'yı seçin.

  Dosyanızda fontun başka bir yinelemesi olmadığında, fontun adı Belgedeki Fontlar listesinden kaldırılır.

  Not:

  İçe aktarılan grafikteki fontları değiştirmek için grafiğin dışa aktarıldığı orijinal programı kullanın ve ardından grafiği değiştirin veya Bağlantılar panelini kullanarak bağlantıyı güncelleyin.

 6. Değiştir'i tıklattıysanız, fontun bir sonraki yinelemesini bulmak için Sonrakini Bul'u tıklatın.
 7. Bitti'yi tıklatın.

Belgenin ön kontrolünü yaparken de Font Bul iletişim kutusunu açabilirsiniz. Ön Kontrol iletişim kutusunda Fontlar sekmesine geçin ve Font Bul'u tıklatın.

Not:

Fontun görüntülendiği sistem klasörünü bulmak için Font Bul iletişim kutusunda fontu seçin ve Gezgin'de Göster (Windows) veya Finder'da Göster'i (Mac OS) seçin.

Sorguları kullanarak öğeleri bulma/değiştirme

Sorgu kullanarak veya oluşturarak metni, nesneleri ve glifleri bulup değiştirebilirsiniz. Sorgu, tanımlı bul ve değiştir işlemidir. InDesign, noktalama formatlarını ve telefon numarası formatlarını değiştirme gibi diğer kullanışlı eylemleri değiştirmek üzere çok çeşitli sorgular sunar. Oluşturduğunuz sorguyu kaydederek sorguyu yeniden çalıştırabilir ve diğer kişilerle paylaşabilirsiniz.

Sorguları kullanarak arama

 1. Düzen > Bul/Değiştir'i seçin.
 2. Sorgu listesinden bir sorgu seçin.

  Sorgular türlerine göre gruplanmıştır.

 3. Arama menüsünde aranacak aralığı belirtin.

  Arama aralığı sorguyla birlikte kaydedilmez.

 4. Bul'u tıklatın.
 5. Aramaya devam etmek için Sonrakini Bul, Değiştir (en son bulunan metni veya noktalama işaretini değiştirmek için), Tümünü Değiştir (toplam değişiklik sayısını belirten bir mesaj görüntülenir) veya Bul/Değiştir'i (geçerli metin veya noktalama işaretini değiştirmek ve aramanıza devam etmek için) tıklatın.

Arama sorgusu seçtikten sonra, aramanızı ayrıntılandırmak için ayarları belirleyebilirsiniz.

Sorguları kaydetme

Sorguyu daha sonra yeniden çalıştırmak veya diğer kişilerle paylaşmak için sorguyu Bul/Değiştir iletişim kutusunda kaydedin. Kaydettiğiniz sorguların adları Bul/Değiştir iletişim kutusunun Sorgu listesinde görüntülenir.

 1. Düzen > Bul/Değiştir'i seçin.
 2. İstediğiniz aramayı gerçekleştirmek için Metin, GREP veya farklı bir sekme seçin.
 3. Arama menüsünün altında kilitli katmanların, kalıp sayfalarının ve dipnotların arayamaya eklenip eklenmeyeceğini belirlemek üzere simgeleri tıklatın.

  Bu öğeler kaydedilen sorguya dahil edilir. Ancak, arama aralığı sorguyla birlikte kaydedilmez.

 4. Bulunacak ve Buna Değiştir alanlarını tanımlayın. (Bkz. Arama metakarakterleri ve GREP ifadelerini kullanarak arama).
 5. Bul/Değiştir iletişim kutusunda Sorguyu Kaydet düğmesini tıklatın ve sorgu için bir ad girin.

Mevcut bir sorgunun adını kullanırsanız, bunu değiştirmeniz istenir. Mevcut sorguyu güncelleştirmek için Evet'i tıklatın.

Sorguları silme

 1. Sorgu listesinden seçin ve Sorguyu Sil düğmesini tıklatın.

Sorguları yükleme

Özelleştirilmiş sorgular XML dosyaları olarak kaydedilir. Özelleştirdiğiniz sorguların adları Bul/Değiştir iletişim kutusunun Sorgu listesinde görüntülenir.

 1. Size verilen sorguyu yüklemek ve böylece Sorgu listesinde görüntülenmesini sağlamak için sorgu dosyasını uygun konuma kopyalayın:

  Mac OS

  Users\[kullanıcı adı]\Library\Preferences\Adobe InDesign\[Sürüm]\[Dil]\Find-Change Queries\[sorgu türü]

  Windows XP

  Documents and Settings\[kullanıcı adı]\Application Data\Adobe\InDesign\[Sürüm]\[Dil]\Find-Change Queries\[sorgu türü]

  Windows Vista ve Windows 7

  Users\[kullanıcı adı]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[Sürüm]\[Dil]\Find-Change Queries\[sorgu türü]

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi