Kullanıcı Kılavuzu İptal

Yazıcı işaretleri ve taşma payları

 1. InDesign Kullanıcı Kılavuzu
 2. InDesign'ı tanıyın
  1. InDesign'a giriş
   1. InDesign’daki yenilikler
   2. Sistem gereksinimleri
   3. Yaygın sorular
   4. Creative Cloud kitaplıklarını kullanma
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. InDesign'da çalışma alanınızı özelleştirme
   3. Araç kutusu
   4. Tercihleri ayarlama
   5. Dokunmatik çalışma alanı
   6. Varsayılan klavye kısayolları
   7. Belge kurtarma ve geri alma
 3. Belge oluşturma ve mizanpaj işlemleri
  1. Belgeler ve sayfalar
   1. Belge oluşturma
   2. Ana sayfalarla çalışma
   3. Belge sayfalarıyla çalışma
   4. Sayfa boyutu, kenar boşlukları ve taşma payını ayarlama
   5. Dosya ve şablonlarla çalışma
   6. Kitap dosyaları oluşturma
   7. Temel sayfa numaraları ekleme
   8. Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma
   9. QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme
   10. İçerik paylaşma
   11. Temel bir yönetilen dosya iş akışını anlama
   12. Belgeleri kaydetme
  2. Izgaralar
   1. Izgaralar
   2. Izgaraları formatlama
  3. Mizanpaj yardımcıları
   1. Cetveller
   2. Cetvelleri kullanarak nesneleri hizalama ve dağıtma
   3. Ölçü aracını kullanarak nesneleri ölçme
 4. İçerik ekleme
  1. Metin
   1. Çerçevelere metin ekleme
   2. Metni akıtma
   3. Güney Doğu Asya Dillerinde Oluşturulan Metinler
   4. InDesign'da Arapça ve İbranice özellikler
   5. Yola yazma oluşturma
   6. Madde işaretleri ve numaralandırma
   7. Glifler ve özel karakterler
   8. Metin kompozisyonu
   9. Metin değişkenleri
   10. QR kodları oluşturma
   11. Metni düzenleme
   12. Metni hizalama
   13. Metni nesnelere göre kaydırma
   14. Bağlantılı nesneler
   15. Bağlı içerik
   16. Paragrafları formatlama
   17. Karakterleri formatlama
  2. Tipografi
   1. InDesign'da fontları kullanma
   2. Karakter aralığı ve izleme
  3. Metni formatlama
   1. Metni formatlama
   2. Metne Otomatik Stil uygulama
   3. Stil Paketleri ile çalışma
   4. Sekmeler ve girintiler
  4. Metni gözden geçirme
   1. Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme
   2. InDesign'da düzenleme notları ekleme
   3. PDF yorumlarını içe aktarma
  5. Yazım denetimi ve dil sözlükleri
   1. Yazım denetimi, otomatik düzeltme ve dinamik yazım denetimi
   2. Sözlük ve sözcük oluşturma, ekleme ve bunları yönetme
   3. Sözlük tercihlerini değiştirme
   4. Duden sözlüğü
  6. Referans ekleme
   1. İçindekiler bölümü oluşturma
   2. Dipnotlar
   3. Dizin oluşturma
   4. Son notlar
   5. Resim yazıları
  7. Stiller
   1. Paragraf ve karakter stilleri
   2. Stilleri eşleme, dışa aktarma ve yönetme
   3. Nesne stilleri
   4. Gömme ve iç içe stiller
   5. Stillerle çalışma
   6. Satır aralığı
  8. Tablolar
   1. Tabloları formatlama
   2. Tablolar oluşturma
   3. Tablo ve Hücre stilleri
   4. Tabloları seçme ve düzenleme
   5. Tablo konturları ve dolguları
  9. Etkileşim
   1. Köprüler
   2. Dinamik PDF belgeleri
   3. Yer imleri
   4. Düğmeler
   5. Formlar
   6. Animasyon
   7. Çapraz referanslar
   8. PDF'leri yapılandırma
   9. Sayfa geçişleri
   10. Filmler ve sesler
  10. Grafikler
   1. Yolları ve şekilleri anlama
   2. Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   3. Kalem aracıyla çizim yapma
   4. Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama 
   5. Bileşik yollar ve şekiller
   6. Yolları düzenleme
   7. Kırpma yolları
   8. Köşe görünümünü değiştirme
   9. Çerçeveler ve nesneler
   10. Nesneleri hizalama ve dağıtma
   11. Bağlı ve gömülü grafikler
   12. AEM Assets'i entegre etme
  11. Renk ve saydamlık
   1. Renk uygulama
   2. İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma
   3. Renk örnekleriyle çalışma
   4. Mürekkepleri karıştırma
   5. Renk tonları
   6. Spot ve proses renkleri anlama
   7. Renkleri karıştırma
   8. Degradeler
   9. Saydam çizimleri düzleştirme
   10. Saydamlık efektleri ekleme
 5. Bulma ve değiştirme
  1. Metin bulma ve değiştirme
  2. Fontları bulma ve değiştirme
  3. Glifleri bulma ve değiştirme
  4. GREP ifadelerini ve sorgularını kullanarak bulma ve değiştirme
  5. Nesneleri bulma ve değiştirme
  6. Renk bulma ve değiştirme
  7. Bulma ve değiştirme için arama seçenekleri
 6. Paylaşma
  1. InDesign bulut belgeleriyle çalışma (Beta)
  2. InDesign bulut belgeleri hakkında sık sorulan sorular (Beta)
  3. Paylaşma ve iş birliği yapma        
  4. İnceleme için Paylaş
  5. Paylaşılan bir InDesign belgesini inceleme
  6. Geri bildirimleri yönetme 
 7. Yayımlama
  1. Yerleştirme, dışa aktarma ve yayımlama
   1. Publish Online
   2. Publish Online panosu
   3. Grafik ekleme ve kopyalama
   4. İçeriği EPUB için dışa aktarma
   5. Adobe PDF seçenekleri
   6. İçeriği HTML olarak dışa aktarma
   7. Adobe PDF olarak dışa aktarma
   8. JPEG formatında dışa aktarma
   9. HTML olarak dışa aktarma
   10. DPS ve AEM Mobile'a genel bakış
   11. Desteklenen Dosya Formatları
  2. Yazdırma
   1. Kitapçık yazdırma
   2. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   3. Belgeleri yazdırma
   4. Mürekkepler, ayrım ve ekran frekansı
   5. Üst baskı
   6. PostScript ve EPS dosyaları oluşturma
   7. Dosyaları teslim etmeden önce ön kontrolden geçirme
   8. Minik resimleri ve büyük boyutlu belgeleri yazdırma
   9. PDF'leri servis sağlayıcılar için hazırlama
   10. Renk ayrımlarını yazdırmak üzere hazırlama
 8. InDesign'ı genişletme
  1. Otomasyon
   1. Veri birleştirme
   2. Eklentiler
   3. InDesign’da Capture uzantısı
   4. Komut dosyası oluşturma
 9. Sorun giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Başlatma sırasında çökme
  3. Tercih klasörünün salt okunur olması sorunu
  4. Dosya sorunlarını giderme
  5. PDF dışa aktarılamıyor
  6. InDesign belgelerini kurtarma

Yazıcı işaretlerini belirleme

Belgeyi yazdırmak için hazırlarken yazıcının kağıdı nereden kırpacağını belirlemesine, prova oluştururken renk ayrımı filmlerini hizalamasına, doğru kalibrasyon ve nokta yoğunluğu için filmi ölçmesine ve benzer görevleri gerçekleştirmesine yardımcı olacak bir dizi işarete gerek vardır. Herhangi bir sayfa işareti seçeneğini belirlemek, sayfanın kenarlarını yazıcı işaretleri, taşma (metin ya da nesnelerin sayfa kenarını aşan ve kesme sırasında küçük hatalara neden olan kısımları) ya da bilgi alanını(sayfanın ve taşmanın dışında bulunan ve işin bitiş bilgileri için yazıcı yönergelerini içeren alan) içerecek şekilde genişletir.

Kırpma işaretlerini ayarlıyorsanız ve resmin bir taşma payı ya da bilgi alanı içermesini istiyorsanız, taşma payı ya da bilgi alanını içermesi için resmi kırpma işaretlerinin ötesine genişlettiğinizden emin olun. Ayrıca ortam boyutunuzun da sayfayı ve tüm yazıcı işaretlerini, taşmaları ya da bilgi alanını içerecek büyüklükte olduğundan emin olun. Belge ortama sığmıyorsa, Yazdır iletişim kutusunun kurulum alanındaki Sayfa Konumu'nu kullanarak öğelerin nerede kesileceğini kontrol edebilirsiniz.

Kırpma İşaretleri seçeneğini seçerseniz, formlar yazdırılırken kıvırma işaretleri kesintisiz çizgiler şeklinde yazdırılır.

Yazıcı işaretleri

A. Kırpma işaretleri B. Çakıştırma işareti C. Sayfa bilgileri D. Renk çubukları E. Taşma payı işaretleri F. Bilgi alanı 

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.
 2. Yazdır iletişim kutusunun sol tarafında İşaretler ve Taşma'yı tıklatın.
 3. Tüm Yazıcı İşaretleri'ni seçin ya da işaretleri ayrı ayrı seçin.

Belge Ayarları iletişim kutusunda taşma payı ve bilgi alanlarını belirleyin. Belge en son sayfa boyutuna kesildiğinde taşma payı ve bilgi alanları atılır. Taşma payı ya da bilgi alanı (hangisi daha ötedeyse) dışında kalan nesneler yazdırılmaz.

Yazdırırken, İşaretler Ve Taşma alanının Taşma Payı Ve Bilgi Alanı'nda taşma işaretlerinin varsayılan konumunu geçersiz kılabilirsiniz.

PostScript dosya formatında kaydedilen dosyalar, uygun özellikteki proses sonrası programlarının kendi değişken taşmalarını uygulamalarına izin verir.

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.
 2. Yazdır iletişim kutusunun sol tarafında İşaretler Ve Taşma'yı tıklatın.
 3. Tüm Yazıcı İşaretleri'ni seçin ya da işaretleri ayrı ayrı seçin.
 4. Belge Ayarları iletişim kutusundaki taşma payı ayarlarını geçersiz kılmak için, Belge Taşma Payı Ayarlarını Kullan seçeneğinin işaretini kaldırın ve Üst, Alt, Sol ve Sağ için (tek taraflı belgeler için) ya da Üst, Alt, İç ve Dış (karşılıklı sayfaları bulunan çift taraflı belgeler için) 0 - 6 inç arasında (ya da eşdeğeri) değerler girin. Kenardan uzaklığı sayfanın tüm kenarlarına eşit şekilde yaymak için Tüm Ayarları Benzer Hale Getir simgesini  tıklatın.
 5. Belge Ayarları iletişim kutusunda tanımlanan bilgi alanını kullanarak nesneleri yazdırmak için Bilgi Alanını İçer'i tıklatın.
Not:

Araç Kutusunun en altındaki Taşma Payı Önizleme Modu  ya da Bilgi Önizleme Modu simgesini  tıklatarak, yazdırmadan önce taşma payı ve bilgi alanlarını önizleyebilirsiniz. (Bu, Önizleme Modu simgesi  tarafından gizlenmiş olabilir.)

İşaretler ve Taşma seçenekleri

İşaretler Ve Taşma alanı aşağıdaki seçenekleri içerir:

Tüm Yazıcı İşaretleri

Kırpma işaretleri, taşma payı işaretleri, çakıştırma işaretleri, renk çubukları ve sayfa bilgileri dahil olmak üzere tüm yazıcı işaretlerini seçer.

Kırpma İşaretleri

Sayfanın nerede kesileceğini tanımlayan hassas yatay ve dikey (ince çizgili) kuralları ekler. Kırpma işaretleri ayrıca bir renk ayrımının diğeriyle çakıştırılmasına da (hizalanmasına) yardımcı olur. Taşma payı işaretleriyle birlikte kullanarak çakışan işaretleri seçebilirsiniz.

Taşma Payı İşaretleri

Görüntüde tanımlı sayfa boyutu dışında kalan fazla alanı tanımlayan hassas (ince çizgili) kurallar ekler.

Çakıştırma İşaretleri

Renkli bir belgedeki farklı renk ayrımlarını hizalamak için sayfa alanının dışına küçük “hedefler” ekler.

Renk Çubukları

CMYK mürekkeplerini ve gri renk tonlarını (%10'luk artışlarla) temsil eden küçük renk kareleri ekler. Hizmet sağlayıcınız bu işaretleri, basımevinde mürekkep yoğunluğunu ayarlamak için kullanır.

Sayfa Bilgileri

Her kağıt yaprağının ya da filmin sol alt köşesine 6 puntoluk Helvetica fontuyla dosya adını, sayfa numarasını, günün saat ve tarihini ve renk ayrımı adını yazdırır. Sayfa Bilgileri seçeneği yatay kenar boyunca 0,5 inç (13 mm) gerektirir.

Sayfa bilgilerinin GothicBBB-Medium-83pv-RKSJ-H (Medium Gothic) fontuyla yazdırıldığını lütfen aklınızda bulundurun.

Tür

Varsayılan yazıcı işaretlerini ya da özel işaretleri (örneğin Japonca sayfalar için) seçmenizi sağlar. Özel yazıcı işaretlerini ya da başka bir şirket tarafından oluşturulan özel yazıcı işaretlerini kullanabilirsiniz.

Kalınlık

Kırpma ve taşma payı çizgilerinin olası kalınlığını görüntüler.

Kenardan Uzaklık

InDesign'ın yazıcı işaretlerini sayfanın kenarından (taşma payı değil) ne kadar uzaklıkta çizeceğini belirler. InDesign yazıcı işaretlerini varsayılan olarak sayfanın kenarından 6 punto uzağa çizer. Yazıcı işaretlerinin bir taşma payı üstüne çizilmesini önlemek için Taşma Payı değerinden büyük bir Kenardan Uzaklık değeri girdiğinizden emin olun.

Ortamda sayfa konumunu değiştirme

Belge boyutundan daha büyük bir kesik kağıt ortamına belge yazdırırken, Yazdır iletişim kutusunun Kurulum alanındaki Sayfa Konumu seçeneklerini kullanarak bilgi ve taşma payı alanlarının, yazıcı işaretlerinin ve sayfanın ortamda nereye geleceğini kontrol edebilirsiniz. Belge ortama sığmıyorsa ve kırpılması gerekiyorsa belgenin hangi bölümünün kırpılacağını belirleyebilirsiniz. Yazdır iletişim kutusundaki önizleme görüntüsü sonuçları gösterir.

Not:

Taşma payı ve bilgi alanlarını ve yazıcı işaretlerini görmek için, Sayfa Konumu yerine Sığacak Biçimde Ölçekle'yi kullanın; ölçeklenen sayfalar her zaman ortalanır. Sığacak Biçimde Ölçekle, Minik Resimler ya da Döşe seçildiğinde Sayfa Konumu seçenekleri kullanılamaz.

 1. Yazdır iletişim kutusunun Kurulum alanında Sayfa Konumu menüsünden bir konum seçin.
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın