Kullanıcı Kılavuzu İptal

Yer İmleri

 1. InDesign Kullanıcı Kılavuzu
 2. InDesign'ı tanıyın
  1. InDesign'a giriş
   1. InDesign’daki yenilikler
   2. Sistem gereksinimleri
   3. Yaygın sorular
   4. Creative Cloud kitaplıklarını kullanma
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. Araç kutusu
   3. Tercihleri ayarlama
   4. Dokunmatik çalışma alanı
   5. Varsayılan klavye kısayolları
   6. Belge kurtarma ve geri alma
   7. Capture uzantısı
 3. Belge oluşturma ve mizanpajını yapma
  1. Belgeler ve sayfalar
   1. Belge oluşturma
   2. Ana sayfalarla çalışma
   3. Belge sayfalarıyla çalışma
   4. Sayfa boyutu, kenar boşlukları ve taşma payını ayarlama
   5. Dosya ve şablonlarla çalışma
   6. Kitap dosyaları oluşturma
   7. Temel sayfa numaraları ekleme
   8. Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma
   9. QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme
   10. İçerik paylaşma
   11. Temel bir yönetilen dosya iş akışını anlama
   12. Belgeleri kaydetme
  2. Izgaralar
   1. Izgaralar
   2. Izgaraları formatlama
  3. Mizanpaj yardımcıları
   1. Cetveller
 4. İçerik ekleme
  1. Metin
   1. Çerçevelere metin ekleme
   2. Metni akıtma
   3. InDesign'da Arapça ve İbranice özellikler
   4. Yola yazma oluşturma
   5. Madde işaretleri ve numaralandırma
   6. Glifler ve özel karakterler
   7. Metin kompozisyonu
   8. Metin değişkenleri
   9. QR kodları oluşturma
   10. Metni düzenleme
   11. Metni hizalama
   12. Metni nesnelere göre kaydırma
   13. Bağlantılı nesneler
   14. Bağlı içerik
   15. Paragrafları formatlama
   16. Karakterleri formatlama
   17. Bul/Değiştir
   18. Yazım denetimi ve dil sözlükleri
  2. Tipografi
   1. InDesign'da fontları kullanma
   2. Karakter aralığı ve izleme
  3. Metni formatlama
   1. Metni formatlama
   2. Sekmeler ve girintiler
  4. Metni gözden geçirme
   1. Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme
   2. InDesign'da düzenleme notları ekleme
   3. PDF yorumlarını içe aktarma
  5. Referans ekleme
   1. İçindekiler bölümü oluşturma
   2. Dipnotlar
   3. Dizin oluşturma
   4. Son notlar
   5. Resim yazıları
  6. Stiller
   1. Paragraf ve karakter stilleri
   2. Nesne stilleri
   3. Gömme ve iç içe stiller
   4. Stillerle çalışma
   5. Satır aralığı
  7. Tablolar
   1. Tabloları formatlama
   2. Tablolar oluşturma
   3. Tablo ve Hücre stilleri
   4. Tabloları seçme ve düzenleme
   5. Tablo konturları ve dolguları
  8. Etkileşim
   1. Köprüler
   2. Dinamik PDF belgeleri
   3. Yer imleri
   4. Düğmeler
   5. Formlar
   6. Animasyon
   7. Çapraz referanslar
   8. PDF'leri yapılandırma
   9. Sayfa geçişleri
   10. Filmler ve sesler
   11. Formlar
  9. Grafikler
   1. Yolları ve şekilleri anlama
   2. Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   3. Kalem aracıyla çizim yapma
   4. Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama 
   5. Bileşik yollar ve şekiller
   6. Yolları düzenleme
   7. Kırpma yolları
   8. Köşe görünümünü değiştirme
   9. Nesneleri hizalama ve dağıtma
   10. Bağlı ve gömülü grafikler
   11. AEM Assets'i entegre etme
  10. Renk ve saydamlık
   1. Renk uygulama
   2. İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma
   3. Renk örnekleriyle çalışma
   4. Karışık mürekkepler
   5. Renk tonları
   6. Spot ve proses renkleri anlama
   7. Renkleri karıştırma
   8. Degradeler
   9. Saydam çizimleri düzleştirme
   10. Saydamlık efektleri ekleme
 5. Paylaşma
  1. Paylaşma ve iş birliği yapma        
  2. İnceleme için Paylaş
  3. Paylaşılan bir InDesign belgesini inceleme
  4. Geri bildirimleri yönetme 
 6. Yayımlama
  1. Dışa aktarma ve yayımlama
   1. Publish Online
   2. İçeriği EPUB için dışa aktarma
   3. Adobe PDF seçenekleri
   4. İçeriği HTML olarak dışa aktarma
   5. Adobe PDF olarak dışa aktarma
   6. JPEG formatında dışa aktarma
   7. HTML olarak dışa aktarma
   8. DPS ve AEM Mobile'a genel bakış
  2. Yazdırma
   1. Kitapçık yazdırma
   2. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   3. Belgeleri yazdırma
   4. Mürekkepler, ayrım ve ekran frekansı
   5. Üst baskı
   6. PostScript ve EPS dosyaları oluşturma
   7. Dosyaları teslim etmeden önce ön kontrolden geçirme
   8. Minik resimleri ve büyük boyutlu belgeleri yazdırma
   9. PDF'leri servis sağlayıcılar için hazırlama
   10. Renk ayrımlarını yazdırmak üzere hazırlama
 7. InDesign'ı genişletme
  1. Otomasyon
   1. Veri birleştirme
   2. Eklentiler
   3. InDesign’da Capture uzantısı
   4. Komut dosyası oluşturma
 8. Sorun giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Başlatma sırasında çökme
  3. Tercih klasörünün salt okunur olması sorunu
  4. Dosya sorunlarını giderme
  5. PDF dışa aktarılamıyor
  6. InDesign belgelerini kurtarma

PDF için yer imleri oluşturma

Yer imi, Adobe PDF olarak dışa aktarılan belgelere gitmeyi kolaylaştıran temsil edici metin içeren bir bağ türüdür. InDesign belgesinde oluşturduğunuz yer imleri Acrobat ya da Adobe Reader penceresinin sol tarafındaki Yer İmleri sekmesinde görünür. Yer işaretlerinin her biri bir metin bağlantı noktasına veya sayfaya atlar.

Oluşturulmuş içindekiler tablosundaki girişler Yer İmleri paneline otomatik olarak eklenir. Bunun yanı sıra, okuyucunun dikkatini yönlendirmek ya da gezinmeyi daha kolay hale getirmek için belgenizi yer imleriyle özelleştirebilirsiniz. Yer imleri diğer yer imlerinin altında iç içe olabilir.

Not:

Yer işaretlerinin PDF belgesinin Yer İşaretleri sekmesinde görünmesini istiyor ancak içindekiler bölümünün PDF'te görünmesini istemiyor olabilirsiniz. Bu durumda, içindekiler bölümünü belgenin son sayfasında oluşturun. PDF'e dışa aktarırken, son sayfayı dahil etmeyin. Son sayfayı dışa aktarılan PDF'e dahil ederseniz, Acrobat'ta da silebilirsiniz.

 1. Yer İmleri panelini görüntülemek için Pencere > Etkileşimli > Yer İmleri'ni seçin.
 2. Yeni yer imini altına yerleştirmek istediğiniz yer imini tıklatın. Yer imi seçmezseniz, yeni yer imi otomatik olarak listenin en sonuna eklenir.
 3. Yer iminin atlamasını istediğiniz yeri belirtmek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Metindeki bir ekleme noktasını tıklatın.

  • Metin seçme. (Seçtiğiniz metin varsayılan olarak yer imi etiketine dönüşür.)

  • Belge penceresinde görüntülemek için bir sayfayı Sayfalar panelinde çift tıklatın.

 4. Yer imini oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yer İmleri panelinde Yeni Yer İmi Oluştur simgesini tıklatın.

  • Panel menüsünden Yeni Yer İmi'ni seçin.

Yer işaretleri dışa aktarılan PDF dosyasını Adobe Reader veya Acrobat'ta açtığınızda Yer İşaretleri sekmesinde görünür.

Not:

İçindekileri güncelleştirdiğinizde, yer imleri yeniden sıralanarak içindekilerden oluşturulan tüm yer imlerinin listenin sonunda görünmesine neden olur.

Yer imlerini yönetme

Yer imlerini yeniden adlandırmak, silmek ve düzenlemek için Yer İmleri panelini kullanın.

Yer imini yeniden adlandırma

 1. Yer İmleri panelinde yer imini tıklatın ve panel menüsünden Yer İmini Yeniden Adlandır'ı seçin.

Yer imi silme

 1. Yer İmleri panelinde yer imini tıklatın ve panel menüsünden Yer İmi Sil'i seçin.

Yer imlerini düzenleme, gruplama ve sıralama

Konu başlıkları arasındaki ilişkiyi göstermek için, bir dizi yer imini iç içe yerleştirebilirsiniz. İç içe yerleştirme, bir ana öğe/alt öğe ilişkisi oluşturur. Bu sıra düzenli listeyi istediğiniz gibi genişletip daraltabilirsiniz. Yer imlerinin sırasını ya da iç içe yerleştirme sırasını değiştirmek gerçek belgenizin görünümünü etkilemez.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yer imi sıradüzenini genişletmek ya da daraltmak için, içerdiği tüm alt öğeleri göstermek ya da gizlemek üzere yer imi simgesinin yanındaki üçgeni tıklatın.

  • Yer imini başka bir yer iminin altında iç içe yerleştirmek için, iç içe yapmak istediğiniz yer imini ya da yer imi aralığını seçin ve sonra simgeyi ya da simgeleri üst yer imine sürükleyin. Yer imini serbest bırakın.

   Sürüklediğiniz yer imi ya da yer imleri üst yer imi altında iç içe yerleşir, ancak gerçek sayfa belgedeki orijinal konumunda kalır.

  Üst yer imi altında iç içe yer imlerini gösteren Yer İmleri paneli

  • Yer imini iç içe olduğu konumundan çıkarmak için, taşımak istediğiniz yer imini ya da yer imi aralığını seçin. Simgeyi ya da simgeleri üst yer iminin aşağısına ve sol tarafına sürükleyin. Yer iminin taşınacağı yeri gösteren siyah bir çubuk görünür. Yer imini serbest bırakın.
  • Yer imlerinin sırasını değiştirmek için bir yer imi seçin ve yeni bir konuma taşıyın. Yer iminin yerleştirileceği yeri gösteren siyah bir çubuk görünür.
  • Yer imlerini sıralamak için Yer İmleri paneli menüsünden Yer İmlerini Sırala'yı seçin. Yer imleri, atladıkları sayfalarla aynı sırada görünürler.
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın