PDF için yer imleri oluşturma

Yer imi, Adobe PDF olarak dışa aktarılan belgelere gitmeyi kolaylaştıran temsil edici metin içeren bir bağ türüdür. InDesign belgesinde oluşturduğunuz yer imleri Acrobat ya da Adobe Reader penceresinin sol tarafındaki Yer İmleri sekmesinde görünür. Yer işaretlerinin her biri bir metin bağlantı noktasına veya sayfaya atlar.

Oluşturulmuş içindekiler tablosundaki girişler Yer İmleri paneline otomatik olarak eklenir. Bunun yanı sıra, okuyucunun dikkatini yönlendirmek ya da gezinmeyi daha kolay hale getirmek için belgenizi yer imleriyle özelleştirebilirsiniz. Yer imleri diğer yer imlerinin altında iç içe olabilir.

Not:

Yer işaretlerinin PDF belgesinin Yer İşaretleri sekmesinde görünmesini istiyor ancak içindekiler bölümünün PDF'te görünmesini istemiyor olabilirsiniz. Bu durumda, içindekiler bölümünü belgenin son sayfasında oluşturun. PDF'e dışa aktarırken, son sayfayı dahil etmeyin. Son sayfayı dışa aktarılan PDF'e dahil ederseniz, Acrobat'ta da silebilirsiniz.

 1. Yer İmleri panelini görüntülemek için Pencere > Etkileşimli > Yer İmleri'ni seçin.
 2. Yeni yer imini altına yerleştirmek istediğiniz yer imini tıklatın. Yer imi seçmezseniz, yeni yer imi otomatik olarak listenin en sonuna eklenir.
 3. Yer iminin atlamasını istediğiniz yeri belirtmek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Metindeki bir ekleme noktasını tıklatın.

  • Metin seçme. (Seçtiğiniz metin varsayılan olarak yer imi etiketine dönüşür.)

  • Belge penceresinde görüntülemek için bir sayfayı Sayfalar panelinde çift tıklatın.

 4. Yer imini oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yer İmleri panelinde Yeni Yer İmi Oluştur simgesini tıklatın.

  • Panel menüsünden Yeni Yer İmi'ni seçin.

Yer işaretleri dışa aktarılan PDF dosyasını Adobe Reader veya Acrobat'ta açtığınızda Yer İşaretleri sekmesinde görünür.

Not:

İçindekileri güncelleştirdiğinizde, yer imleri yeniden sıralanarak içindekilerden oluşturulan tüm yer imlerinin listenin sonunda görünmesine neden olur.

Yer imlerini yönetme

Yer imlerini yeniden adlandırmak, silmek ve düzenlemek için Yer İmleri panelini kullanın.

Yer imini yeniden adlandırma

 1. Yer İmleri panelinde yer imini tıklatın ve panel menüsünden Yer İmini Yeniden Adlandır'ı seçin.

Yer imi silme

 1. Yer İmleri panelinde yer imini tıklatın ve panel menüsünden Yer İmi Sil'i seçin.

Yer imlerini düzenleme, gruplama ve sıralama

Konu başlıkları arasındaki ilişkiyi göstermek için, bir dizi yer imini iç içe yerleştirebilirsiniz. İç içe yerleştirme, bir ana öğe/alt öğe ilişkisi oluşturur. Bu sıra düzenli listeyi istediğiniz gibi genişletip daraltabilirsiniz. Yer imlerinin sırasını ya da iç içe yerleştirme sırasını değiştirmek gerçek belgenizin görünümünü etkilemez.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yer imi sıradüzenini genişletmek ya da daraltmak için, içerdiği tüm alt öğeleri göstermek ya da gizlemek üzere yer imi simgesinin yanındaki üçgeni tıklatın.

  • Yer imini başka bir yer iminin altında iç içe yerleştirmek için, iç içe yapmak istediğiniz yer imini ya da yer imi aralığını seçin ve sonra simgeyi ya da simgeleri üst yer imine sürükleyin. Yer imini serbest bırakın.

   Sürüklediğiniz yer imi ya da yer imleri üst yer imi altında iç içe yerleşir, ancak gerçek sayfa belgedeki orijinal konumunda kalır.

  Yer İmleri paneli
  Üst yer imi altında iç içe yer imlerini gösteren Yer İmleri paneli

  • Yer imini iç içe olduğu konumundan çıkarmak için, taşımak istediğiniz yer imini ya da yer imi aralığını seçin. Simgeyi ya da simgeleri üst yer iminin aşağısına ve sol tarafına sürükleyin. Yer iminin taşınacağı yeri gösteren siyah bir çubuk görünür. Yer imini serbest bırakın.
  • Yer imlerinin sırasını değiştirmek için bir yer imi seçin ve yeni bir konuma taşıyın. Yer iminin yerleştirileceği yeri gösteren siyah bir çubuk görünür.
  • Yer imlerini sıralamak için Yer İmleri paneli menüsünden Yer İmlerini Sırala'yı seçin. Yer imleri, atladıkları sayfalarla aynı sırada görünürler.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi