Kullanıcı Kılavuzu İptal

Bağlantılı nesneler

 1. InDesign Kullanıcı Kılavuzu
 2. InDesign'ı tanıyın
  1. InDesign'a giriş
   1. InDesign’daki yenilikler
   2. Sistem gereksinimleri
   3. Yaygın sorular
   4. Creative Cloud kitaplıklarını kullanma
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. InDesign'da çalışma alanınızı özelleştirme
   3. Araç kutusu
   4. Tercihleri ayarlama
   5. Dokunmatik çalışma alanı
   6. Varsayılan klavye kısayolları
   7. Belge kurtarma ve geri alma
 3. Belge oluşturma ve mizanpaj işlemleri
  1. Belgeler ve sayfalar
   1. Belge oluşturma
   2. Ana sayfalarla çalışma
   3. Belge sayfalarıyla çalışma
   4. Sayfa boyutu, kenar boşlukları ve taşma payını ayarlama
   5. Dosya ve şablonlarla çalışma
   6. Kitap dosyaları oluşturma
   7. Temel sayfa numaraları ekleme
   8. Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma
   9. QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme
   10. İçerik paylaşma
   11. Temel bir yönetilen dosya iş akışını anlama
   12. Belgeleri kaydetme
  2. Izgaralar
   1. Izgaralar
   2. Izgaraları formatlama
  3. Mizanpaj yardımcıları
   1. Cetveller
   2. Cetvelleri kullanarak nesneleri hizalama ve dağıtma
   3. Ölçü aracını kullanarak nesneleri ölçme
 4. İçerik ekleme
  1. Metin
   1. Çerçevelere metin ekleme
   2. Metni akıtma
   3. Güney Doğu Asya Dillerinde Oluşturulan Metinler
   4. InDesign'da Arapça ve İbranice özellikler
   5. Yola yazma oluşturma
   6. Madde işaretleri ve numaralandırma
   7. Glifler ve özel karakterler
   8. Metin kompozisyonu
   9. Metin değişkenleri
   10. QR kodları oluşturma
   11. Metni düzenleme
   12. Metni hizalama
   13. Metni nesnelere göre kaydırma
   14. Bağlantılı nesneler
   15. Bağlı içerik
   16. Paragrafları formatlama
   17. Karakterleri formatlama
  2. Tipografi
   1. InDesign'da fontları kullanma
   2. Karakter aralığı ve izleme
  3. Metni formatlama
   1. Metni formatlama
   2. Metne Otomatik Stil uygulama
   3. Stil Paketleri ile çalışma
   4. Sekmeler ve girintiler
  4. Metni gözden geçirme
   1. Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme
   2. InDesign'da düzenleme notları ekleme
   3. PDF yorumlarını içe aktarma
  5. Yazım denetimi ve dil sözlükleri
   1. Yazım denetimi, otomatik düzeltme ve dinamik yazım denetimi
   2. Sözlük ve sözcük oluşturma, ekleme ve bunları yönetme
   3. Sözlük tercihlerini değiştirme
   4. Duden sözlüğü
  6. Referans ekleme
   1. İçindekiler bölümü oluşturma
   2. Dipnotlar
   3. Dizin oluşturma
   4. Son notlar
   5. Resim yazıları
  7. Stiller
   1. Paragraf ve karakter stilleri
   2. Stilleri eşleme, dışa aktarma ve yönetme
   3. Nesne stilleri
   4. Gömme ve iç içe stiller
   5. Stillerle çalışma
   6. Satır aralığı
  8. Tablolar
   1. Tabloları formatlama
   2. Tablolar oluşturma
   3. Tablo ve Hücre stilleri
   4. Tabloları seçme ve düzenleme
   5. Tablo konturları ve dolguları
  9. Etkileşim
   1. Köprüler
   2. Dinamik PDF belgeleri
   3. Yer imleri
   4. Düğmeler
   5. Formlar
   6. Animasyon
   7. Çapraz referanslar
   8. PDF'leri yapılandırma
   9. Sayfa geçişleri
   10. Filmler ve sesler
  10. Grafikler
   1. Yolları ve şekilleri anlama
   2. Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   3. Kalem aracıyla çizim yapma
   4. Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama 
   5. Bileşik yollar ve şekiller
   6. Yolları düzenleme
   7. Kırpma yolları
   8. Köşe görünümünü değiştirme
   9. Çerçeveler ve nesneler
   10. Nesneleri hizalama ve dağıtma
   11. Bağlı ve gömülü grafikler
   12. AEM Assets'i entegre etme
  11. Renk ve saydamlık
   1. Renk uygulama
   2. İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma
   3. Renk örnekleriyle çalışma
   4. Mürekkepleri karıştırma
   5. Renk tonları
   6. Spot ve proses renkleri anlama
   7. Renkleri karıştırma
   8. Degradeler
   9. Saydam çizimleri düzleştirme
   10. Saydamlık efektleri ekleme
 5. Bulma ve değiştirme
  1. Metin bulma ve değiştirme
  2. Fontları bulma ve değiştirme
  3. Glifleri bulma ve değiştirme
  4. GREP ifadelerini ve sorgularını kullanarak bulma ve değiştirme
  5. Nesneleri bulma ve değiştirme
  6. Renk bulma ve değiştirme
  7. Bulma ve değiştirme için arama seçenekleri
 6. Paylaşma
  1. InDesign bulut belgeleriyle çalışma (Beta)
  2. InDesign bulut belgeleri hakkında sık sorulan sorular (Beta)
  3. Paylaşma ve iş birliği yapma        
  4. İnceleme için Paylaş
  5. Paylaşılan bir InDesign belgesini inceleme
  6. Geri bildirimleri yönetme 
 7. Yayımlama
  1. Yerleştirme, dışa aktarma ve yayımlama
   1. Publish Online
   2. Publish Online panosu
   3. Grafik ekleme ve kopyalama
   4. İçeriği EPUB için dışa aktarma
   5. Adobe PDF seçenekleri
   6. İçeriği HTML olarak dışa aktarma
   7. Adobe PDF olarak dışa aktarma
   8. JPEG formatında dışa aktarma
   9. HTML olarak dışa aktarma
   10. DPS ve AEM Mobile'a genel bakış
   11. Desteklenen Dosya Formatları
  2. Yazdırma
   1. Kitapçık yazdırma
   2. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   3. Belgeleri yazdırma
   4. Mürekkepler, ayrım ve ekran frekansı
   5. Üst baskı
   6. PostScript ve EPS dosyaları oluşturma
   7. Dosyaları teslim etmeden önce ön kontrolden geçirme
   8. Minik resimleri ve büyük boyutlu belgeleri yazdırma
   9. PDF'leri servis sağlayıcılar için hazırlama
   10. Renk ayrımlarını yazdırmak üzere hazırlama
 8. InDesign'ı genişletme
  1. Otomasyon
   1. Veri birleştirme
   2. Eklentiler
   3. InDesign’da Capture uzantısı
   4. Komut dosyası oluşturma
 9. Sorun giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Başlatma sırasında çökme
  3. Tercih klasörünün salt okunur olması sorunu
  4. Dosya sorunlarını giderme
  5. PDF dışa aktarılamıyor
  6. InDesign belgelerini kurtarma

Bağlantılı nesneler hakkında

Bağlantılı nesneler, belirli metne eklenmiş veya bağlanmış görüntüler ya da metin kutuları gibi öğelerdir. Bağlantılı nesne, metin yeniden akıtılırken bağlantıyı içeren metinle birlikte hareket eder. Örneğin yan çubuklar ve belirtmeler, şekiller veya belirli bir sözcükle ilişkili simgeler gibi belirli bir çizgi ya da metin bloğuyla ilişkilendirmek istediğiniz tüm nesneler için bağlantılı nesneler kullanın.

Yazım aracını veya Bağlantılı Nesneyi Ekle komutunu kullanarak metnin içine nesne (ya da çerçeve) yapıştırarak veya yerleştirerek bağlantılı bir nesne oluşturabilirsiniz. Adobe InDesign CS4, nesneyi yerleştirdiğinizde ekleme noktasına bir bağlantı işaretleyicisi ekler. Bağlantılı nesneler, nesne metin çerçevesinin dışında olduğunda bile, bağlı oldukları metin çerçevesinin dönüş ve eğriltme niteliklerini devralır. Nesneyi seçebilir ve bu nitelikleri değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki konumlardan birini kullanan bağlantılı nesneler oluşturabilirsiniz:

Satırla Hizalı

Bağlantılı nesneyi, ekleme noktasının satır taban çizgisiyle hizalar. Nesneyi, satır taban çizgisinin üstünde veya altında konumlandırarak Y Kenardan Uzaklık'ı ayarlayabilirsiniz. Bu, varsayılan bağlantılı nesne türüdür. InDesign'ın önceki sürümlerinde bu nesnelere satırla hizalı grafikler deniyordu.

Satır Üstü

Bağlantılı nesneyi şu hizalama seçenekleriyle çizginin üstüne yerleştirir: Sol, Orta, Sağ, Sırta Doğru, Sırttan Uzağa ve (Metin Hizalaması). Metin Hizalama, bağlantı işaretleyicisini içeren paragrafa uygulanan hizalamadır.

Özel

Bağlantılı nesneyi, Bağlantılı Nesne Seçenekleri iletişim kutusunda tanımladığınız konuma yerleştirir. Nesneyi, metin çerçevesinin içinde veya dışında istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz.

Not:

Yola yazma ile birlikte satırla hizalı veya satır üstüne konumlandırılmış nesneler kullanabilirsiniz. (Bkz. Yola yazmaya bağlantılı nesneler ekleme.)

Bağlantılı nesneler içeren örnek belge

A. Satırla hizalı konum B. Satır üstü konum (sola hizalı) C. Özel konum (metin çerçevesinin kenarına hizalı) 

Bağlantılı nesne oluşturma

Belgeye yerleştirilecek bir nesne yoksa (örneğin, yan çubuk metni henüz yazılmamışsa), daha sonra ekleyebileceğiniz içerik için boş bir yer tutucu bağlantılı çerçeve oluşturabilirsiniz. Bağlantılı çerçeveyi istediğiniz zaman yeniden boyutlandırabilirsiniz; çerçevenin konum ayarları otomatik olarak güncelleştirilir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bağlantılı nesne eklemek için nesnenin bağlantısının görünmesini istediğiniz yere bir ekleme noktası konumlandırmak üzere Yazım aracını kullanın ve ardından nesneyi yerleştirin veya yapıştırın.

  Not:

  Nesnenin çerçevesi, içinde göründüğü metin çizgisinden daha uzunsa metin içe aktarılan görüntüyle çakışabilir veya çizginin üstünde artan bir alan görebilirsiniz. Farklı bir bağlantılı nesne konumu seçmeyi, yumuşak veya sert satır sonu eklemeyi, satırla hizalı nesneyi yeniden boyutlandırmayı veya çevredeki satırlar için farklı bir satır aralığı değeri belirlemeyi deneyin.

  • Mevcut bir nesneye bağlantı eklemek için Düzenle > Kes seçeneğini belirleyin. Ardından, Yazım aracını kullanarak ekleme noktasını nesnenin görünmesini istediğiniz yere konumlandırın ve Düzenle >Yapıştır seçeneğini belirleyin. Bağlantılı nesnenin konumu varsayılan olarak satırla hizalıdır.

  • Mevcut olmayan bir nesne (örneğin, yan çubuk için henüz yazmadığınız metin) için yer tutucu çerçevesi eklemek isterseniz Yazım aracını kullanarak ekleme noktasını nesne bağlantısının görünmesini istediğiniz yere konumlandırın; ardından Nesne > Bağlantılı Nesne > Ekle'yi seçin.

  Not:

  Metnin anahatlarını oluşturarak metin karakterleri için bağlantı oluşturabilirsiniz. Anahatlar oluşturmak, metnin her karakterini otomatik olarak satırla hizalı bağlantılı nesnesine dönüştürür.  

 2. Nesneyi konumlandırmak için nesneyi seçim aracıyla seçin ve Nesne > Bağlantılı Nesne > Seçenekler'i belirleyin. Seçenekleri istediğiniz şekilde belirleyin.
Not:

Bağlantılı Nesne iletişim kutusunu atlamak için Bağlı Nesneyi Ekle/Bağlama İşaretçisine Git klavye kısayolunu kullanın. Bu kısayol için Klavye Kısayol Düzenleyici'de (Metin ve Tablolar alanında listelenir) tuşlar atamanız gerekir. Kısayola iki kez basıldığında nesnenin seçimi kaldırılır ve imleç tekrar ana metinde konumlandırılır. (Bkz. Klavye kısayol kümelerini kullanma.)

Eklenen Bağlantı Nesneleri seçenekleri

Bağlantılı nesne için bir yer tutucu eklediğinizde içerik için aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

İçerik

Yer tutucu çerçevesinin içereceği nesnenin türünü belirtir.

Not:

Metin'i seçerseniz, metin çerçevesinde bir ekleme noktası görünür; Grafik veya Atanmamış'ı seçerseniz InDesign, nesne çerçevesini seçer.

Nesne Stili

Nesneyi formatlamak için kullanmak istediğiniz stili belirler. Nesne stilleri tanımlayıp kaydettiyseniz bunlar bu menüde görünür.

Paragraf Stili

Nesneyi formatlamak için kullanmak istediğiniz paragraf stilini belirler. Paragraf stilleri tanımlayıp kaydettiyseniz, bunlar bu menüde görünür.

Not:

Nesne stili için bir paragraf stili etkinse ve Paragraf Stili menüsünden başka bir stil seçerseniz veya stil için Bağlantılı Konum seçeneklerinde değişiklik yaparsanız Nesne Stili menüsünde geçersiz kılmaların yapıldığını gösteren bir artı (+) işareti görünür.

Yükseklik ve Genişlik

Yer tutucu çerçevenin boyutlarını belirleyin.

Satırla Hizalı ve Satır Üstü konum seçenekleri

Bağlantılı Nesne Seçenekleri iletişim kutusundaki Konum menüsünden Satırla Hizalı veya Satır Üstü seçeneğini işaretlerseniz bağlantılı nesnenin konumunu ayarlamak için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. (Bu seçeneklere ayrıca Bağlantılı Nesne Ekle iletişim kutusundan da erişebilirsiniz.)

Satırla Hizalı

Bağlantılı nesnenin altını satır taban çizgisiyle hizalar. Satırla hizalı nesneler y ekseni boyunca hareket ederken bazı kısıtlamalara tabidir: nesnenin üstü, alt satır aralığı bilgisinin altına geçemez ve nesnenin altı, üst satır aralığı bilgisinin üstüne geçemez.

Y Kenardan Uzaklık

Satır taban çizgisinin konumunu ayarlar. Ayrıca fareyi kullanarak nesneyi sayfada dikey olarak sürükleyebilirsiniz.

Satır Üstü

Nesneyi bağlantı işaretleyicisini içeren metin satırının üstüne ve bağlantı işaretleyicisinin altındaki metin satırının altına hizalar.

Hizalama

Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Sol, Sağ ve Orta

Nesneyi metin sütunuyla hizalar. Bu seçenekler, paragrafa uygulanan girinti değerlerini yok sayar ve nesneyi sütunun tamamıyla hizalar.

Sırta Doğru ve Sırttan Uzağa

Formanın hangi tarafında bulunduğuna bağlı olarak nesneyi sola veya sağa hizalayın. Bu seçenekler, paragrafa uygulanan girinti değerlerini yok sayar ve nesneyi sütunun tamamıyla hizalar.

(Metin Hizalaması)

Nesneyi, paragraf tarafından tanımlanan hizalamayı temel alarak hizalar. Bu seçenek, nesneyi hizalarken paragraf girinti değerlerini kullanır.

Önceki Boşluk

Nesnenin önceki metin satırındaki satır aralığı bilgisinin altına göre konumunu belirler. Pozitif değerler hem nesneyi hem de altındaki metni alçaltır. Negatif değerler metni yukarıya, nesneye doğru hareket ettirir. Maksimum negatif değer, nesnenin yüksekliğidir.

Sonraki Boşluk

Nesnenin altındaki satırın ilk karakterinin uç yüksekliğine göre nesne konumunu belirler. 0 değeri, nesnenin altını büyük harf yüksekliği konumuna göre hizalar. Pozitif değerler, metni aşağıdaki nesnenin altına (nesnenin altından uzağa) hareket ettirir. Negatif değerler, metni yukarıya (nesneye doğru) hareket ettirir.

Önceki Boşluk ve Sonraki Boşluk değerlerini kullanma

A. 0P10 olan bir Önceki Boşluk değeri, nesneyi ve ilişkili metnini yukarıdaki metin satırından daha uzağa taşır. B. 0p10 olan bir Sonraki Boşluk değeri nesneyi ve üstündeki metin satırını ilişkilini metin satırından (aşağıda) daha uzağa taşır. 

Not:

Satır Üstü olarak ayarlanan bağlantılı nesneler her zaman bağlantıyı içeren satırla kalır. Nesne bir sayfanın altında ve bağlantı işaretleyicisinin satırı sonraki sayfanın üstünde olacak şekilde metin oluşmaz.

Özel konum ayarları

Özel konumlu bir bağlantılı nesneyi konumlandırırken aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz. Bu seçenekleri Bağlantılı Nesne Ekle iletişim kutusunda veya Bağlantılı Nesne Seçenekleri iletişim kutusunda belirleyebilirsiniz. Bu seçenekleri adım adım kullanma yönergeleri için bkz. Özel konumlu bağlantılı nesneyi konumlandırma.

Sırta Göre

Nesnenin belge sırtına göre hizalanıp hizalanmayacağını belirler. Bu seçeneği işaretlediğinizde Bağlantılı Nesne Referans Noktası temsili iki sayfalı forma olarak görüntülenir. İki sayfa birbirini yansıtır. Seçildiğinde, formanın bir tarafında örneğin dış kenar boşluğunda konumlandırılan nesneler, metin bir karşılıklı sayfaya yeniden akıtıldığında bile dış kenar boşluğunda kalır.

Sırta Göre seçeneğini kullanma

A. Sırta Göre seçili değil: metin formanın sağ tarafında yeniden akıtıldığında nesne metin çerçevesinin sol tarafında kalır. B. Sırta Göre seçili: metin formanın sağ tarafına yeniden akıtıldığında nesne sayfanın dış kenarında kalır. 

Not:

Sırta Göre'yi seçtiğinizde X Kenar Boşluğu değerini ayarlarsanız, nesnenin hareket yönü değişebilir. Bu değişiklik hareket yönü kısmen nesnenin üstünde bulunduğu formanın tarafına bağlı olduğundan gerçekleşir.

Bağlantılı Nesne Referans Noktası 

Sayfadaki konuma (Bağlantılı Konum Referans Noktası ile belirlenen) hizalamak istediğiniz nesnenin konumunu belirler. Örneğin, nesnenin sağ tarafını metin çerçevesi gibi bir sayfa öğesiyle hizalamak istiyorsanız, bu temsilde en sağdaki noktayı tıklatın. Bu referans noktasını kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Özel konumlu bağlantılı nesne konumlandırma.

Bağlantılı Konum Referans Noktası 

Nesneyi hizalamak istediğiniz sayfanın konumunu (X ve Y Göreli Olarak seçenekleriyle belirlenen) belirler. Örneğin, X Göreli Olarak için Metin Çerçevesi'ni ve Y Göreli Olarak içinse Satır (Satır Taban Çizgisi) seçeneğini belirlerseniz, bu temsil metin çerçevesinin yatay alanını ve nesnenin bağlantı işaretleyicisini içeren metin satırının dikey alanını temsil eder. Bu temsilde en soldaki noktayı tıklatırsanız, nesnenin referans noktası  metin çerçevesinin sol kenarı ve metnin satır taban çizgisiyle hizalanır.

Nesnenin sağ tarafı, metin çerçevesinin sol tarafıyla hizalı

Not:

X Göreli Olarak ve Y Göreli Olarak için seçtiğiniz değerlere bağlı olarak, Bağlantılı Konum Referans Noktası temsili üç veya dokuz konum görüntüler. Dikey konumlandırma metindeki bağlantı işaretleyicisi tarafından gerçekleştirildiğinden Satır (Satır Taban Çizgisi) gibi satır seçenekleri sadece üç seçenek (orta sol, orta ve orta sağ) sunar.

X Göreli Olarak

Yatay hizalama için temel olarak ne kullanmak istediğiniz belirler. Örneğin, Metin Çerçevesi seçeneği nesneyi metin çerçevesinin sol, orta veya sağ kenarına hizalamanızı sağlar. Yatay olarak tam nereye hizalayacağı, seçtiğiniz referans noktalarına ve X Kenar Boşluğu için belirlediğiniz kenar boşluğuna bağlıdır.

Örneğin, nesnenin sayfa kenar boşluğunda sağ kenarı sayfa boşluğuyla görünmesini istiyorsanız, X Göreli Olarak için Sayfa Kenar Boşluğu'nu seçin ve Bağlantılı Nesne Referans Noktası temsilinde en sağda bir noktayı, Bağlantılı Konum Referans Noktası temsilindeyse en soldaki bir noktayı belirleyin.

X Göreli Olarak seçeneği

A.Nesnenin sağ tarafını, metin çerçevesinin sol tarafıyla hizalama  B. Nesnenin sağ tarafını, sayfa kenar boşluğunun sol tarafıyla hizalama

X Kenardan Uzaklık

Nesneyi sola veya sağa hareket ettirir. Nesnenin sola veya sağa hareket edeceği referans noktasına bağlıdır. Sayfa öğesinin ortasına hizalıyorsanız pozitif değerler nesneyi sağa hareket ettirir. Hareketin yönü ayrıca Sırta Göre'yi seçip seçmediğinize bağlıdır.

Y Göreli Olarak

Nesnenin dikey olarak nasıl hizalanacağını belirler. Örneğin, Sayfa Kenarı seçeneği, nesneyi sayfanın üstüne, ortasına veya altına hizalamak için temel olarak sayfanın kenarını kullanabilmenizi sağlar. Bağlantılı Konum Referans Noktası, nesnenin bu sayfa öğesinin üstüne, ortasına veya altına hizalanacağını belirler. Satır (Satır Taban Çizgisi) gibi bir satır seçeneği belirlerseniz Bağlantılı Konum Referans Noktası sadece orta yatay noktalar satırını görüntüler.

Y Göreli Olarak seçeneği

A. Nesnenin üstünü sayfanın üst kenarıyla hizalama B. Nesnenin altını sayfanın alt kenarıyla hizalama 

Y Kenardan Uzaklık

Nesneyi yukarı veya aşağı hareket ettirir. Pozitif değerler nesneyi aşağı doğru hareket ettirir.

Üst/Alt Sütun Sınırları İçerisinde Tut

Yeniden akıtılan metin nesnenin sınırların dışına çıkmasına neden olacaksa nesneyi metin sütununun içinde tutar. Bu tür örneklerde, nesnenin altı alt iç metinle veya nesnenin üstü üst iç metinle hizalanır. Örneğin, metin satırının kenarının yanındaki ve sütunun ortasındaki bir bağlantılı nesne iyi görünür; ancak, bu seçenek işaretli değilse, bağlantılı işaretleyici sütunun altına akarsa nesne sütun kenarının altına veya kısmen sayfanın dışına düşebilir. Bu seçenek işaretlendiğinde nesneyi sütun sınırlarının üstüne veya altına sürükleyemezsiniz. Nesneyi yeniden boyutlandırırsanız, gerekirse tekrar sütunun üst veya alt sınırlarıyla hizalanır. Bu seçenek sadece Y Göreli Olarak için Satır (Satır Taban Çizgisi) gibi bir seçenek belirlediğinizde kullanılabilir.

Not:

InDesign, nesnenin konumunu sütunun sınırları dışına düşecek şekilde değiştirdiğinde, belirlediğiniz Y kenar boşluğu değeri iletişim kutusunda artı işareti (+) ile birlikte görünür.

Elle Konumlamayı Önle

Bağlantılı nesneyi sayfada sürükleyerek veya hafifçe iterek hareket ettirememenizi sağlar.

Önizleme

Sayfada konum ayarlamaları yaptıkça bu ayarlamaları görüntüler.

Özel konumlu bir bağlantılı nesneyi konumlandırma

Özel konumlu bağlantılı nesneleri konumlandırmak için Bağlantılı Nesne Seçenekleri iletişim kutusunu kullanırken aşağıdakileri dikkate alın.

 • Özel konum seçenekleri dört ana seçenek içerir: İki Referans Noktası temsili ve X ve Y Göreli Olarak menüleri. Bu seçeneklerin tümü nesnenin konumunu belirlemek için birlikte çalışır. Örneğin, X Göreli Olarak ve Y Göreli Olarak için belirlediğiniz seçenekler, Bağlantılı Konum Referans Noktası'nın temsil ettiği öğeyi belirler; bu bir metin çerçevesi, sütun içindeki bir metin satırı veya tüm bir sayfa olabilir. Aşağıdaki görüntü, farklı bir referans noktası seçip X ve Y Göreli Olarak seçeneklerini değiştirmeden bırakarak, nesnenin konumunu nasıl değiştirebileceğinizi temsil eder.

Bağlantılı nesnenin konumunu değiştirme (X Göreli Olarak seçeneği Metin Çerçevesi olarak ayarlı; Y Göreli Olarak seçeneği Satır (Satır Taban Çizgisi) olarak ayarlı)

A. Bağlantılı Nesne temsilinde sağ alt noktayı seçme ve Bağlantılı Konum temsilinde sol orta noktayı seçme. B. Bağlantılı Nesne temsil noktasını sol üst köşeyle değiştirme ve Bağlantılı Konum temsil noktasını sol ortada bırakma C. Bağlantılı Nesne temsilini sol üstte bırakma ve Bağlantılı Konum temsil noktasını sağ orta olarak değiştirme

 • Metin yeniden akıtıldıkça sayfadaki konumunu koruyan (sol üst köşe gibi) ve sadece metin başka bir sayfaya akıtıldığında hareket eden bir bağlantılı nesne oluşturmak için nesneyi sayfa kenar boşluklarına veya sayfa kenarlarına bağlayın. Örneğin, hem X Göreli Olarak hem de Y Göreli Olarak seçeneğini Sayfa Kenar Boşluğu olarak ayarlayın, nesne  için sol üst referans noktasını tıklatın ve sayfa öğesi  için sol üst referans noktasını tıklatın. Metin yeniden akıtılırken nesne sol üst köşede sayfa kenar boşluklarının içinde kalır. Sadece bağlantı akışlarını içeren metin satırı başka sayfaya akıtıldığında nesne sonraki sayfanın sol üst köşesine hareket eder.

Bağlantılı nesneyi sayfada belirli bir konuma konumlandırma

A. X Göreli Olarak ve Y Göreli Olarak seçenekleri için Sayfa Kenar Boşluğu veya Sayfa Kenarı seçeneklerini kullanarak nesneyi konumlandırma B. Metin yeniden akıtıldığında, metin başka bir sayfaya geçene kadar nesne metni takip etmez

 • Nesneyi belirli bir metin satırı yeniden akıtıldığında söz konusu metinle birlikte kalacak şekilde hizalı tutmak için, Y Göreli Olarak menüsünden herhangi bir Satır seçeneğini belirleyin.

 • Metin yeniden akıtıldığında nesneyi metin çerçevesinin içinde ancak belirli bir metin satırıyla olmayacak şekilde tutmak için, X Göreli Olarak menüsünden Metin Çerçevesi'ni seçin.

 • Nesneyi kenar boşluğuna göre hizalamak için (örneğin, metin sayfadan sayfaya yeniden akıtıldığında dış kenar boşluğunun içinde kalacak bir yan çubuk oluşturmak için), Sırta Göre'yi seçin.

 1. Nesneyi seçin ve Nesne > Bağlantılı Nesne > Seçenekler'i belirleyin.
 2. Konum menüsünden Özel'i seçin.
  Not:

  Seçenekleri belirlerken nesnenin sayfada hareket etmesini görmek için iletişim kutusunun altındaki Önizleme'yi seçin.

 3. Nesneyi belge sırtına göre sayfanın aynı tarafında tutmak için Sırta Göre'yi seçin. Örneğin, formanın hangi tarafında olursa olsun nesnenin her zaman dış kenar boşluğunda görünmesini istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.
 4. Bağlantılı Nesne Referans Noktası temsilinde  nesnede sayfayı hizalamak istediğiniz noktayı temsil eden noktayı tıklatın.
 5. X Göreli Olarak menüsünden, nesnenin hizalaması için yatay temel olarak kullanmak istediğiniz sayfa öğesini seçin. Örneğin, nesneyi metin çerçevesinin soluna, sağına veya ortasına hizalamak için Metin Çerçevesi seçeneğini belirleyin.
 6. Y Göreli Olarak menüsünden, nesnenin hizalaması için dikey temel olarak kullanmak istediğiniz sayfa öğesini seçin. Örneğin, nesnenin bağlantılı olduğu metnin satır taban çizgisine hizalanmasını istiyorsanız Satır (Satır Taban Çizgisi) seçeneğini belirleyin.
 7. Bağlantılı Konum Referans Noktası temsilinde  X Göreli Olarak ve Y Göreli Olarak menülerinden seçtiğiniz sayfa öğelerinin içinde nesneyi nereye hizalamak istediğinizi seçin.
 8. Nesneyi hizalama noktasından uzağa hafifçe itmek veya hareket ettirmek için bir X Kenar Boşluğu veya Y Kenar Boşluğu değeri belirleyin.
 9. Nesnenin metin yeniden akıtılırken sütun kenarının altına veya üstüne taşmamasını sağlamak için Üst/Alt Sütun Sınırları İçerisinde Tut seçeneğini işaretleyin. Bu seçenek yalnızca Y Göreli Olarak menüsünden Satır (Satır Taban Çizgisi) gibi bir seçenek belirlediğinizde kullanılabilir.
 10. Tamam'ı tıklatın.

Sürükle ve bırak özelliğini kullanarak bağlantılı nesnelerle çalışma (CS 5.5)

Mevcut bir nesneyi bağlamak veya taşımak için bir metin çerçevesine sürükleyebilirsiniz. Nesneyi seçmek için Seçim aracını  veya Doğrudan Seçim aracını  kullanın ve ardından metin çerçevesinin sağ üst köşesi yakınındaki mavi kareyi sürükleyin. Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Mevcut bir nesneyi bağlamak için mavi kareyi nesnenin bağlantısının görünmesini istediğiniz konuma sürükleyin.

 • Satır içi nesne oluşturmak için Shift tuşunu basılı tutup mavi kareyi nesnenin görünmesini istediğiniz konuma sürükleyin.

 • Bağlantılı nesne seçeneklerini belirlemek için Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutup mavi kareyi nesne bağlantısının görünmesini istediğiniz konuma sürükleyin.

Adobe'nin sunduğu öneriler

Drag and Drop anchored objects (Bağlantılı nesneleri sürükleme ve bırakma)

Bağlantılı nesneleri seçme ve kopyalama

Seçim aracını kullanarak bir seferde sadece bir bağlantılı nesne seçebilirsiniz. Yazım aracını kullanarak birden çok bağlantılı nesne işaretleyicileriyle bir metin aralığı seçebilirsiniz. Yazım aracıyla birden çok bağlantılı nesne işaretleyicisi seçtiğinizde, tüm bağlantılı nesneler için konum seçeneklerini aynı anda değiştirebilirsiniz.

Not:

Aynı konumda birden çok bağlantılı nesneniz varsa (örneğin, bir yazım satırı aynı bağlantı niteliklerine sahip iki bağlantılı nesne için işaretleyiciler içeriyorsa), nesneler birbiriyle çakışır.

Bağlantılı nesne işaretleyicisi içeren bir metni kopyaladığınızda bağlantılı nesneyi de kopyalarsınız. Bağlantılı nesneyi kopyalayıp metnin dışına yapıştırırsanız bağlantılı nesne, metne bağlantılı olmayan bir bağımsız görüntü haline gelir.

Sayfadaki bağlantılı nesne işaretleyicilerini görüntüleme

Bağlantıları ve bunların sayfadaki metinle ilişkilerini görüntülemek için nesne işaretleyicilerini görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

 • Metindeki bağlantı işaretleyicilerini  görmek için Yazım > Gizli Karakterleri Göster seçeneğini işaretleyin.
 • Bağlantı işaretleyicisinden ilişkili özel konumlandırılmış nesnesine kesikli bir çizgi görmek için nesneyi seçin ve Görünüm > Ekler > Metin İlişkilerini Göster'i seçin. Akıtılan metin bağlantı işaretleyicisinden, bağlantı nesnesinin geçerli temsil noktasına kadar uzanır.
 • Bağlantılı nesnelerde bağlantı sembollerini görüntülemek için Görünüm > Ekler > Çerçeve Kenarlarını Göster'i seçin. Bağlantı sembollerini görüntülemek, hangi nesnelerin bağlantılı olduğunu belirlerken yararlıdır.

Bağlantılı nesneyi sayfada elle yeniden konumlandırma

Çerçeveyi hareket ettirmek, nesne kenar boşluklarına veya sayfalara göre konumlandırılmadıkça bağlantılı nesneleri de hareket ettirir.

Not:

Bağlantılı nesneyi hareket ettirmeden önce nesne için Bağlantılı Nesneler iletişim kutusundaki Elle Konumlamayı Önle seçeneğini kaldırdığınızdan veya Nesne > Konum Kilidini Kaldır'ı seçtiğinizden emin olun.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Satırla hizalı bağlantılı nesneleri hareket ettirmek üzere nesneyi seçmek için Seçim aracını  veya Doğrudan Seçim aracını  kullanın ve dikey olarak sürükleyin. Satırla hizalı nesneleri yatay olarak değil sadece dikey olarak hareket ettirebilirsiniz.

  Not:

  Satırla hizalı veya satır üstü bir nesneyi metin çerçevesinin dışına hareket ettirmek istiyorsanız, bunu özel konumlu bir nesneyi dönüştürün ve istediğiniz şekilde hareket ettirin.

  • Satırla hizalı bağlantılı nesneleri hareket ettirmek için Seçim aracını veya Doğrudan Seçim aracını kullanarak nesneyi seçin, ardından yatay çerçevede dikey olarak, dikey çerçevede yatay olarak sürükleyin. Yatay metinde, satırla hizalı nesneleri yatay olarak değil yalnızca dikey olarak hareket ettirebilirsiniz. Dikey metinde, satırla hizalı nesneleri yalnızca yatay olarak hareket ettirebilirsiniz.
  • Satırla hizalı bir nesneyi satır taban çizgisine paralel olarak hareket ettirmek için ekleme noktasını nesnenin önüne veya sonuna yerleştirin ve karakter aralığı için yeni bir değer belirleyin.
  Not:

  Satırla hizalı veya satır üstü bir nesneyi metin çerçevesinin dışına hareket ettirmek istiyorsanız, bunu özel konumlu bir nesneyi dönüştürün ve istediğiniz şekilde hareket ettirin.

  Özel konumlu bağlantılı nesneleri taşımak için Seçim aracını veya Doğrudan Seçim aracını kullanarak nesneyi seçin, ardından dikey veya yatay olarak sürükleyin.

Not:

Ayrıca bağlantılı nesneyi döndürebilir veya dönüştürebilirsiniz. (Bkz. Nesneleri dönüştürme ve Nesneleri döndürme.)

Bağlantılı nesneyi yeniden boyutlandırma

Bağlantılı nesneyi yeniden boyutlandırmadan önce Bağlantılı Nesneler Seçenekleri iletişim kutusundaki Elle Konumlamayı Önle seçeneğinin işaretini kaldırdığınızdan emin olun.

 1. Nesneyi seçmek için Seçim aracını  veya Doğrudan Seçim aracını  kullanın ve kenar veya köşe tutamacını sürükleyin.
  Not:

  Satırla hizalı veya satır üstü bağlantı işaretleyicilerini dikey olarak yeniden boyutlandırmak, nesnenin taşmasına neden olabilir. Bağlantı işaretleyicisi taşmışsa nesne de taşar.

Bağlantılı nesneyi yeniden boyutlandırmak, nesnenin konumunu da değiştirebilir. Örneğin, nesnenin sağ tarafını metin çerçevesinin sol tarafıyla hizaladıysanız sağ tarafındaki tutamacı sola 1 pika sürüklediğinizde (metin çerçevesi sınırından uzağa), nesne yeniden boyutlandırılır ve ardından tekrar 1 pika sağa hareket eder.

Bağlantılı nesneyi serbest bırakma

Nesnenin artık ilişkili metnine göre hareket etmesini istemiyorsanız bağlantısını kaldırmak için nesneyi serbest bırakabilirsiniz.

 1. Bağlantılı nesneyi seçim aracıyla seçin ve Nesne > Bağlantılı Nesne > Serbest Bırak'ı seçin.

  Nesnenin sayfadaki konumu değişmez.

  Not:

  Serbest Bırak komutu, satır içindeki veya satırın üstündeki nesneler için çalışmaz. Serbest Bırak komutunu kullanamazsanız bağlantılı nesneyi seçin ve kesip yapıştırın. Bağlantılı nesneyi seçmek ve kesmek için Yazım aracını da kullanabilirsiniz.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın