Bağlantılı nesneler hakkında

Bağlantılı nesneler, belirli metne eklenmiş veya bağlanmış görüntüler veya metin kutuları gibi öğelerdir. Bağlantılı nesne, metin yeniden akıtılırken bağlantıyı içeren metinle birlikte hareket eder. Örneğin yan çubuklar ve belirtmeler, şekiller veya belirli bir sözcükle ilişkili simgeler gibi belirli bir çizgi veya metin bloğuyla ilişkilendirmek istediğiniz tüm nesneler için bağlantılı nesneler kullanın.

Yazma aracını ya da Bağlantılı Nesne Ekle komutunu kullanarak metnin içine nesne (veya çerçeve) yapıştırarak veya yerleştirerek bağlantılı bir nesne oluşturabilirsiniz. Adobe InDesign CS4, nesneyi yerleştirdiğinizde ekleme noktasına bir bağlantı işaretleyici ekler. Bağlantılı nesneler, nesne metin çerçevesinin dışında olduğunda bil, bağlı oldukları metin çerçevesinin dönüş ve eğriltme niteliklerini devralır. Nesneyi seçebilir ve bu nitelikleri değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki konumlardan herhangi birini kullanan bağlantılı nesneler oluşturabilirsiniz:

Satır İçi

Bağlantılı nesneyi ekleme noktasının satır taban çizgisiyle hizalar. Nesneyi satır taban çizgisinin üstünde veya altında konumlandırarak Y Kenar Boşluğu'nu ayarlayabilirsiniz. Bu varsayılan bağlantılı nesne türüdür. InDesign yazılımının önceki sürümlerinde bu nesnelere satırla hizalı grafikler deniyordu.

Satır Üstü

Bağlantılı nesneyi aşağıdaki hizalama seçenekleriyle çizginin üstüne yerleştirir: Sol, Orta, Sağ, Sırta Doğru, Sırttan uzağa ve (Metin Hizalaması). Metin hizalama, bağlantı işaretleyicisini içeren paragrafa uygulanan hizalamadır.

Özel

Bağlantılı nesneyi Bağlantılı Nesne Seçenekleri iletişim kutusunda tanımladığınız konuma yerleştirir. Nesneyi metin çerçevesinin içinde veya dışında istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz.

Not:

Yola yazmada satırla hizalı olarak veya satır üstüne konumlandırılmış nesneler kullanabilirsiniz. (Bkz. Yola yazmaya bağlantılı nesneler ekleme.)

tg_01
Bağlantılı nesneler içeren örnek belge

A. Satırla hizalı konum B. Satır üstü konum (sola hizalı) C. Özel konum (metin çerçevesinin kenarına hizalı) 

Tim Cole, Anchored Frames Productivity Shortcut (Bağlantılı Çerçeveler Verimlilik Kısayolu) başlığı altında bağlantılı çerçeve eklemek için bir kısayol sunmaktadır.

Bağlantılı nesne oluşturma

Belgeye yerleştirmek için nesne yoksa (örneğin, yan çubuk metni henüz yazılmamışsa), daha sonra ekleyebileceğiniz içerik için boş bir yer tutucu bağlantılı çerçeve oluşturabilirsiniz. Bağlantılı çerçeveyi istediğiniz zaman yeniden boyutlandırabilirsiniz; çerçevenin konum ayarları otomatik olarak güncelleştirilir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bağlantılı nesne eklemek için nesnenin bağlantısının görünmesini istediğiniz yere bir ekleme noktası konumlandırmak üzere Yazma aracını kullanın ve ardından nesneyi yerleştirin veya yapıştırın.

  Not:

  Nesnenin çerçevesi içinde göründüğü metin çizgisinden daha uzunsa metin içe aktarılan görüntüyle çakışabilir veya çizginin üstünde artan bir alan görebilirsiniz. Bunun yerine farklı bir bağlantılı nesne konumu seçmeyi, yumuşak veya sert satır sonu eklemeyi, satırla hizalı nesneyi yeniden boyutlandırmayı veya çevredeki satırlar için farklı bir satır aralığı değeri belirlemeyi tercih edebilirsiniz.

  • Varolan bir nesneyi bağlantı eklemek için Düzenle > Kes seçeneğini belirleyin. Ardından Yazma aracını kullanarak ekleme noktasını nesnenin görünmesini istediğiniz yere konumlandırın ve Düzenle >Yapıştır seçeneğini belirleyin. Varsayılan olarak bağlantılı nesnenin konumu satırla hizalıdır.

  • Mevcut olmayan bir nesneye (örneğin, yan çubuk için henüz yazmadığınız metin) yönelik bir yer tutucu çerçevesi eklemek için Yazım aracını kullanarak ekleme noktasını nesne bağlantısının görünmesini istediğiniz yere konumlandırın; ardından Nesne > Bağlantılı Nesne > Ekle'yi seçin.

  Not:

  Metnin anahatlarını oluşturarak metin karakterleri için bağlantı oluşturabilirsiniz. Anahatlar oluşturmak otomatik olarak metnin her karakterini satırla hizalı bağlantılı nesnesine dönüştürür.  

 2. Nesneyi konumlandırmak için nesneyi seçim aracıyla seçin ve Nesne > Bağlantılı Nesne > Seçenekler'i belirleyin. Seçenekleri istediğiniz şekilde belirleyin.

Not:

Bağlantılı Nesne iletişim kutusunu atlamak için Bağlantılı Nesne Ekle/Bağlantı İşaretleyicisine Git klavye kısayolunu kullanın. Bu kısayol için Klavye Kısayol Düzenleyici'de (Metin ve Tablolar alanında listelenir) tuşlar atamanız gerekir. Kısayola iki kez basıldığında nesnenin seçimi kaldırılır ve imleç tekrar ana metinde konumlandırılır. (Bkz. Klavye kısayol kümelerini kullanma.)

Eklenen Bağlantı Nesneleri seçenekleri

Bağlantılı nesne için bir yer tutucu eklediğinizde içerik için aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

İçerik

Yer tutucu çerçevesini içereceği nesnenin türünü belirtir.

Not:

Metin'i seçerseniz metin çerçevesinde bir ekleme noktası görünür; Grafik veya Atanmamış öğesini seçtiğinizdeyse InDesign nesne çerçevesini seçer.

Nesne Stili

Nesneyi formatlamak için kullanmak istediğiniz stili belirler. Nesne stilleri tanımlayıp kaydettiyseniz, bunlar bu menüde görünür.

Paragraf Stili

Nesneyi formatlamak için kullanmak istediğiniz paragraf stilini belirler. Paragraf stilleri tanımlayıp kaydettiyseniz, bunlar bu menüde görünür.

Not:

Nesne stili için bir paragraf stili etkinse ve Paragraf Stili menüsünden başka bir stil seçerseniz veya stil için Bağlantılı Konum seçeneklerinde değişiklik yaparsanız Nesne Stili menüsünde geçersiz kılma işlemlerinin gerçekleştirildiğini gösteren bir artı (+) işareti görünür.

Yükseklik ve Genişlik

Yer tutucu çerçevenin boyutlarını belirleyin.

Satırla Hizalı ve Satır Üstü konum seçenekleri

Bağlantılı Nesne Seçenekleri iletişim kutusundaki Konum menüsünden Satırla hizalı veya Satır Üstü seçeneğini işaretlerseniz, bağlantılı nesnenin konumunu ayarlamak için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. (Bu seçeneklere ayrıca Bağlantılı Nesne Ekle iletişim kutusundan da erişebilirsiniz.)

Satır İçi

Bağlantılı nesnenin altını satır taban çizgisiyle hizalar. Satırla hizalı nesneler y ekseni boyunca hareket ederken bazı kısıtlamalara tabidir: nesnenin üstü alt satır aralığı bilgisinin altına geçemez ve nesnenin altı üst satır aralığı bilgisinin üstüne geçemez.

Y Kenardan Uzaklık

Satır taban çizgisinin konumunu ayarlar. Ayrıca nesneyi sayfada dikey olarak sürüklemek için fareyi de kullanabilirsiniz.

Satır Üstü

Nesneyi bağlantı işaretleyicisini içeren metin satırının üstüne ve bağlantı işaretleyicisinin altındaki metin satırının altına hizalar.

Hizalama

Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Sol, Sağ ve Orta

Nesneyi metin sütunuyla hizalar. Bu seçenekler paragrafa uygulanan girinti değerlerini yok sayar ve nesneyi sütunun tamamıyla hizalar.

Sırta Doğru ve Sırttan Uzağa

Nesnenin formanın hangi tarafında bulunduğuna bağlı olarak nesneyi sola veya sağa hizalayın. Bu seçenekler paragrafa uygulanan girinti değerlerini yok sayar ve nesneyi sütunun tamamıyla hizalar.

(Metin Hizalaması)

Nesneyi paragraf tarafından tanımlanan hizalamayı temel alarak hizalar. Bu seçenek nesneyi hizalarken paragraf girinti değerlerini kullanır.

Önceki Boşluk

Nesnenin önceki metin satırındaki satır aralığı bilgisinin altına göre konumunu belirler. Pozitif değerler hem neneyi hem de altındaki metni alçaltır. Negatif değerler metni yukarıya, nesneye doğru hareket ettirir. Maksimum negatif değer nesnenin yüksekliğidir.

Sonraki Boşluk

Nesnenin, nesnenin altındaki satırın ilk karakterinin uç yüksekliğine göre konumunu belirler. 0 değeri nesnenin altını uç yüksekliği konumuna göre hizalar. Pozitif değerler metni aşağıdaki nesnenin altına (nesnenin altından uzağa) hareket ettirir. Negatif değerler metni yukarıya (nesneye doğru) hareket ettirir.

tg_02
Önceki Boşluk ve Sonraki Boşluk değerlerini kullanma

A. 0P10 olan bir Önceki Boşluk değeri, nesneyi ve ilişkili metnini yukarıdaki metin satırından daha uzağa taşır. B. 0p10 olan bir Sonraki Boşluk değeri nesneyi ve üstündeki metin satırını ilişkilini metin satırından (aşağıda) daha uzağa taşır. 

Not:

Satır Üstü olarak ayarlanan bağlantılı nesneler her zaman bağlantıyı içeren satırla kalır; nesne bir sayfanın altında ve bağlantı işaretleyicisinin satırı sonraki sayfanın üstünde olacak şekilde metin oluşmaz.

Özel konum ayarları

Özel konumlu bir bağlantılı nesneyi konumlandırırken aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz. Bu seçenekleri Bağlantılı Nesne Ekle iletişim kutusunda veya Bağlantılı Nesne Seçenekleri iletişim kutusunda belirleyebilirsiniz. Bu seçenekleri adım adım kullanma yönergeleri için bkz. Özel konumlu bağlantılı nesneyi konumlandırma.

Sırta Göre

Nesnenin belge sırtına göre hizalanıp hizalanmayacağını belirler. Bu seçeneği işaretlediğinizde Bağlantılı Nesne Referans Noktası temsili iki sayfalı forma olarak görüntülenir. İki sayfa birbirini yansıtır. Seçildiğinde, formanın bir tarafında örneğin dış kenar boşluğunda konumlandırılan nesneler, metin bir karşılıklı sayfaya yeniden akıtıldığında bile dış kenar boşluğunda kalır.

tg_06
Sırta Göre seçeneğini kullanma

A. Sırta Göre seçili değil: metin formanın sağ tarafında yeniden akıtıldığında nesne metin çerçevesinin sol tarafında kalır. B. Sırta Göre seçili: metin formanın sağ tarafına yeniden akıtıldığında nesne sayfanın dış kenarında kalır. 

Not:

Sırta Göre'yi seçtiğinizde X Kenar Boşluğu değerini ayarlarsanız, nesnenin hareket yönü değişebilir. Bu değişiklik hareket yönü kısmen nesnenin üstünde bulunduğu formanın tarafına bağlı olduğundan gerçekleşir.

Bağlantılı Nesne Referans Noktası 

Sayfadaki konuma (Bağlantılı Konum Referans Noktası ile belirlenen) hizalamak istediğiniz nesnenin konumunu belirler. Örneğin, nesnenin sağ tarafını metin çerçevesi gibi bir sayfa öğesiyle hizalamak istiyorsanız, bu temsilde en sağdaki noktayı tıklatın. Bu referans noktasını kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Özel konumlu bağlantılı nesne konumlandırma.

Bağlantılı Konum Referans Noktası 

Nesneyi hizalamak istediğiniz sayfanın konumunu (X ve Y Göreli Olarak seçenekleriyle belirlenen) belirler. Örneğin, X Göreli Olarak için Metin Çerçevesi'ni ve Y Göreli Olarak içinse Satır (Satır Taban Çizgisi) seçeneğini belirlerseniz, bu temsil metin çerçevesinin yatay alanını ve nesnenin bağlantı işaretleyicisini içeren metin satırının dikey alanını temsil eder. Bu temsilde en soldaki noktayı tıklatırsanız, nesnenin referans noktası  metin çerçevesinin sol kenarı ve metnin satır taban çizgisiyle hizalanır.

tg_03
Nesnenin sağ tarafı metin çerçevesinin sol tarafıyla hizalı

Not:

X Göreli Olarak ve Y Göreli Olarak için ne seçtiğinize bağlı olarak Bağlantılı Konum Referans Noktası temsili üç veya dokuz konum görüntüler. Satır (Satır Taban Çizgisi) gibi satır seçenekleri, dikey konumlandırma metindeki bağlantı işaretleyicisi tarafından gerçekleştirildiğinden sadece üç seçenek (orta sol, orta ve orta sağ) sağlar.

X Göreli olarak

Yatay hizalama için temel olarak ne kullanmak istediğiniz belirler. Örneğin, Metin Çerçevesi seçeneği nesneyi metin çerçevesinin sol, orta veya sağ kenarına hizalamanızı sağlar. Yatay olarak tam nereye hizalayacağı, seçtiğiniz referans noktalarına ve X Kenar Boşluğu için belirlediğiniz kenar boşluğuna bağlıdır.

Örneğin, nesnenin sayfa kenar boşluğunda sağ kenarı sayfa boşluğuna yaslanmış şekilde görünmesini istiyorsanız X Göreli Olarak için Sayfa Kenar Boşluğu'nu seçin ve Bağlantılı Nesne Referans Noktası temsilinde en sağda bir noktayı, Bağlantılı Konum Referans Noktası temsilindeyse en soldaki bir noktayı belirleyin.

tg_04
X Göreli Olarak seçeneği

A.Nesnenin sağ tarafını metin çerçevesinin sol tarafıyla hizalama  B. Nesnenin sağ tarafını sayfa kenar boşluğunun sol tarafıyla hizalama

X Kenardan Uzaklık

Nesneyi sola veya sağa hareket ettirir. Nesnenin sola veya sağa hareket edeceği referans noktasına bağlıdır. Sayfa öğesinin ortasına hizalıyorsanız, pozitif değerler nesneyi sağa hareket ettirir. Hareketin yönü ayrıca Sırta Göre'yi seçip seçmediğinize de bağlıdır.

Y Göreli olarak

Nesnenin dikey olarak neyle hizalanacağını belirler. Örneğin, Sayfa Kenarı nesneyi sayfanın üstüne, ortasına veya altına hizalamak için temel olarak sayfanın kenarını kullanabilmenizi sağlar. Bağlantılı Konum Referans Noktası nesnenin bu sayfa öğesinin üstüne, ortasına veya altına hizalanacağını belirler. Satır (Satır Taban Çizgisi) gibi bir satır seçeneği belirlerseniz, Bağlantılı Konum Referans Noktası sadece orta yatay noktalar satırını görüntüler.

tg_07
Y Göreli Olarak seçeneği

A. Nesnenin üstünü sayfanın üst kenarıyla hizalama B. Nesnenin altını sayfanın alt kenarıyla hizalama 

Y Kenardan Uzaklık

Nesneyi yukarı veya aşağı hareket ettirir. Pozitif değerler nesneyi aşağı doğru hareket ettirir.

Üst/Alt Sütun Sınırları İçerisinde Tut

Yeniden akıtılan metin nesnenin sınırların dışına çıkmasına neden olacaksa nesneyi metin sütununun içinde tutar. Bu tür örneklerde, nesnenin altı alt iç metinle veya nesnenin üstü üst iç metinle hizalanır. Örneğin, metin satırının kenarının yanındaki ve sütunun ortasındaki bir bağlantılı nesne iyi görünür; ancak, bu seçenek işaretli değilse, bağlantılı işaretleyici sütunun altına akarsa nesne sütun kenarının altına veya kısmen sayfanın dışına düşebilir. Bu seçenek işaretlendiğinde nesneyi sütun sınırlarının üstüne veya altına sürükleyemezsiniz. Nesneyi yeniden boyutlandırırsanız, gerekirse tekrar sütunun üst veya alt sınırlarıyla hizalanır. Bu seçenek sadece Y Göreli Olarak için Satır (Satır Taban Çizgisi) gibi bir seçenek belirlediğinizde kullanılabilir.

Not:

InDesign nesnenin konumunu sütunun sınırları dışına düşecek şekilde değiştirdiğinde, belirlediğiniz Y kenar boşluğu değeri iletişim kutusunda artı işareti (+) ile birlikte görünür.

Manuel Konumlamayı Önle

Bağlantılı nesneyi sayfada sürükleyerek veya hafifçe iterek hareket ettirememenizi sağlar.

Önizleme

Sayfada konum ayarlamaları yaptıkça bunları görüntüler.

Özel konumlu bir bağlantılı nesneyi konumlandırma

Özel konumlu bağlantılı nesneleri konumlandırmak için Bağlantılı Nesne Seçenekleri iletişim kutusunu kullanırken aşağıdakileri dikkate alın.

 • Özel konum seçenekleri dört ana seçenek içerir: İki Referans Noktası temsili ve X ve Y Göreli Olarak menüleri. Bu seçeneklerin tümü nesnenin konumunu belirlemek için birlikte çalışır. Örneğin, X Göreli Olarak ve Y Göreli Olarak için belirlediğiniz seçenekler, Bağlantılı Konum Referans Noktası'nın temsil ettiği öğeyi belirler; bu bir metin çerçevesi, sütun içindeki bir metin satırı veya tüm bir sayfa olabilir. Aşağıdaki görüntü, farklı bir referans noktası seçip X ve Y Göreli Olarak seçeneklerini değiştirmeden bırakarak, nesnenin konumunu nasıl değiştirebileceğinizi temsil eder.

tg_05
Bağlantılı nesnenin konumunu değiştirme (X Göreli Olarak seçeneği Metin Çerçevesi olarak ayarlı; Y Göreli Olarak seçeneği Satır (Satır Taban Çizgisi) olarak ayarlı)

A. Bağlantılı Nesne temsilinde sağ alt noktayı seçme ve Bağlantılı Konum temsilinde sol orta noktayı seçme. B. Bağlantılı Nesne temsil noktasını üst sol köşeyle değiştirme ve Bağlantılı Konum temsil noktasını orta solda bırakma C. Bağlantılı Nesne temsilini sol üstte bırakma ve Bağlantılı Konum temsil noktasını orta sağ olarak değiştirme

 • Metin yeniden akıtıldıkça sayfadaki konumunu koruyan (sol üst köşe gibi) ve sadece metin başka bir sayfaya akıtıldığında hareket eden bir bağlantılı nesne oluşturmak için nesneyi sayfa kenar boşluklarına veya sayfa kenarlarına bağlayın. Örneğin, hem X Göreli Olarak hem de Y Göreli Olarak seçeneğini Sayfa Kenar Boşluğu olarak ayarlayın, nesne  için sol üst referans noktasını tıklatın ve sayfa öğesi  için sol üst referans noktasını tıklatın. Metin yeniden akıtılırken nesne sol üst köşede sayfa kenar boşluklarının içinde kalır. Sadece bağlantı akışlarını içeren metin satırı başka sayfaya akıtıldığında nesne sonraki sayfanın sol üst köşesine hareket eder.

tg_08
Bağlantılı nesneyi sayfada belirli bir konuma konumlandırma

A. X ve Y Göreli Olarak seçenekleri için Sayfa Kenar Boşluğu veya Sayfa Kenarı seçeneklerini kullanarak nesneyi konumlandırma B. Metin yeniden akıtıldığında, metin başka bir sayfaya geçene kadar nesne metni takip etmez

 • Nesneyi belirli bir metin satırı yeniden akıtıldığında söz konusu metinle birlikte kalacak şekilde hizalı tutmak için Y Göreli Olarak menüsünden herhangi bir Satır seçeneğini belirleyin.

 • Metin yeniden akıtıldığında nesneyi metin çerçevesinin içinde ancak belirli bir metin satırıyla olmayacak şekilde tutmak için X Göreli Olarak menüsünden Metin Çerçevesi'ni seçin.

 • Nesneyi kenar boşluğuna göre hizalamak için (örneğin, metin sayfadan sayfaya yeniden akıtıldığında dış kenar boşluğunun içinde kalacak bir yan çubuk oluşturmak için) Sırta Göre'yi seçin.

 1. Nesneyi seçin ve Nesne > Bağlantılı Nesne > Seçenekler seçeneğini belirleyin.
 2. Konum menüsünden Özel'i seçin.

  Not:

  Seçenekleri belirlerken nesnenin sayfada hareket etmesini görmek için iletişim kutusunun altındaki Önizleme'yi seçin.

 3. Nesneyi belge sırtına göre sayfanın aynı tarafında tutmak için Sırta Göre'yi seçin. Örneğin, nesnenin formanın hangi tarafında olursa olsun her zaman dış kenar boşluğunda görünmesini istiyorsanız, bu seçeneği belirleyin.
 4. Bağlantılı Nesne Referans Noktası temsilinde  nesnede sayfayı hizalamak istediğiniz noktayı temsil eden noktayı tıklatın.
 5. X Göreli Olarak menüsünden nesnenin hizalaması için yatay temel olarak kullanmak istediğiniz sayfa öğesini seçin. Örneğin, nesneyi metin çerçevesinin soluna, sağına veya ortasına hizalamak için Metin Çerçevesi seçeneğini belirleyin.
 6. Y Göreli Olarak menüsünden nesnenin hizalaması için dikey temel olarak kullanmak istediğiniz sayfa öğesini seçin. Örneğin, nesnenin bağlantılı olduğu metnin satır taban çizgisine hizalanmasını istiyorsanız, Satır (Satır Taban Çizgisi) seçeneğini belirleyin.
 7. Bağlantılı Konum Referans Noktası temsilinde  X ve Y Göreli Olarak menülerinden seçtiğiniz sayfa öğelerinin içinde nesneyi nereye hizalamak istediğinizi seçin.
 8. Nesneyi hizalama noktasından uzağa hafifçe itmek veya hareket ettirmek için bir X Kenar Boşluğu veya Y Kenar Boşluğu değeri belirleyin.
 9. Nesnenin metnin yeniden akıtılırken sütun kenarının altına veya üstüne taşmamasını sağlamak için Üst/Alt Sütun Sınırları İçerisinde Tut seçeneğini işaretleyin. Bu seçenek sadece Y Göreli Olarak menüsünden Satır (Satır Taban Çizgisi) gibi bir seçenek belirlediğinizde kullanılabilir.
 10. Tamam'ı tıklatın.

Sürükle ve bırak özelliğini kullanarak bağlantılı nesnelerle çalışma (CS5.5)

Sürükle ve bırak özelliğini kullanarak bağlantılı nesnelerle çalışma (CS5.5)

Varolan bir nesneyi bağlamak veya taşımak için bir metin çerçevesine sürükleyebilirsiniz. Nesneyi seçmek için Seçim aracını  veya Doğrudan Seçim aracını  kullanın ve ardından metin çerçevesinin sağ üst köşesi yakınındaki mavi kareyi sürükleyin. Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Mevcut bir nesneyi bağlamak için mavi kareyi nesnenin bağlantısının görünmesini istediğiniz konuma sürükleyin.

 • Satırla hizalı bir nesne oluşturmak için mavi kareyi nesnenin görünmesini istediğiniz konuma Shift tuşuna basılı tutup sürükleyin.

 • Bağlantılı nesne seçeneklerini belirlemek için mavi kareyi nesneni bağlantısının görünmesini istediğiniz konuma Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşuna basılı tutup sürükleyin.

Adobe'nin sunduğu öneriler

Adobe'nin sunduğu öneriler
<a href="http://goo.gl/9ag2w">Bağlantılı nesneleri Sürükle ve Bırak</a>
Brian Wood

Bağlantılı nesneleri seçme ve kopyalama

Seçim aracını kullanarak bir seferde sadece bir bağlantılı nesne seçebilirsiniz. Yazma aracını kullanarak birden çok bağlantılı nesne işaretleyicileriyle bir metin aralığı seçebilirsiniz. Yazma aracıyla birden çok bağlantılı nesne işaretleyicisi seçtiğinizde, tüm bağlantılı nesneler için konum seçeneklerini aynı anda değiştirebilirsiniz.

Not:

Aynı konumda birden çok bağlantılı nesneniz varsa (örneğin, bir yazım satırı aynı bağlantı niteliklerine sahip iki bağlantılı nesne için işaretleyiciler içeriyorsa) nesneler birbiriyle çakışır.

Bağlantılı nesne işaretleyicisi içeren bir metni kopyaladığınızda bağlantılı nesneyi de kopyalarsınız. Bağlantılı nesne kopyalar ve metnin dışına yapıştırırsanız, bağlantılı nesne metne bağlantılı olmayan bir bağımsız görüntü haline gelir.

Sayfadaki bağlantılı nesne işaretleyicilerini görüntüleme

Bağlantıları ve bunların sayfadaki metinle ilişkilerini görüntülemek için nesne işaretleyicileri görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanın:

 • Metindeki bağlantı işaretleyicilerini  görmek için Yazım > Gizli Karakterleri Göster seçeneğini işaretleyin.
 • Bağlantı işaretleyicisinden ilişkili özel konumlandırılmış nesnesine kesikli bir çizgi görmek için nesneyi seçin ve Görünüm > Ekler > Metin İlişkilerini Göster'i seçin. Akıtılan metin bağlantı işaretleyicisinden, bağlantı nesnesinin geçerli temsil noktasına kadar uzanır.
 • Bağlantılı nesnelerde bağlantı sembollerini görüntülemek için Görünüm > Ekler > Çerçeve Kenarlarını Göster'i seçin. Bağlantı sembollerini görüntülemek, hangi nesnelerin bağlantılı olduğunu belirlerken yararlıdır.

Bağlantılı nesneyi sayfada elle yeniden konumlandırma

Çerçeveyi hareket ettirmek, nesne kenar boşluklarına veya sayfalara göre konumlandırılmadıkça bağlantılı nesnelerini de hareket ettirir.

Not:

Bağlantılı nesneyi hareket ettirmeden önce nesne için Bağlantılı Nesneler iletişim kutusundaki Elle Konumlamayı Önle seçeneğini kaldırdığınızdan veya Nesne > Konum Kilidini Aç'ı seçtiğinizden emin olun.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Satırla hizalı bağlantılı nesneleri hareket ettirmek üzere nesneyi seçmek için Seçim aracını  veya Doğrudan Seçim aracını  kullanın ve dikey olarak sürükleyin. Satırla hizalı nesneleri yatay olarak değil sadece dikey olarak hareket ettirebilirsiniz.

  Not:

  Satırla hizalı veya satır üstü bir nesneyi metin çerçevesinin dışına hareket ettirmek istiyorsanız nesneyi özel konumlu bir nesneye dönüştürün ve istediğiniz şekilde hareket ettirin.

  • Satırla hizalı bağlantılı nesneleri hareket ettirmek için Seçim aracını veya Doğrudan Seçim aracını kullanarak nesneyi seçin, ardından yatay çerçevede dikey olarak, dikey çerçevede yatay olarak sürükleyin. Yatay metinde, satırla hizalı nesneleri yatay olarak değil yalnızca dikey olarak hareket ettirebilirsiniz. Dikey metinde, satırla hizalı nesneleri yalnızca yatay olarak hareket ettirebilirsiniz.
  • Satırla hizalı bir nesneyi satır taban çizgisine paralel olarak hareket ettirmek için ekleme noktasını nesnenin önüne veya sonuna yerleştirin ve karakter aralığı için yeni bir değer belirleyin.

  Not:

  Satırla hizalı veya satır üstü bir nesneyi metin çerçevesinin dışına hareket ettirmek istiyorsanız nesneyi özel konumlu bir nesneye dönüştürün ve istediğiniz şekilde hareket ettirin.

  Özel konumlu bir nesneyi hareket ettirmek için Seçim aracını veya Doğrudan Seçim aracını kullanarak nesneyi seçin, ardından dikey veya yatay olarak sürükleyin.

Not:

Ayrıca bağlantılı nesneyi döndürebilir veya dönüştürebilirsiniz. (Bkz. Nesneleri dönüştürme ve Nesneleri döndürme.)

Bağlantılı nesneyi yeniden boyutlandırma

Bağlantılı nesneyi yeniden boyutlandırmadan önce Bağlantılı Nesneler Seçenekleri iletişim kutusundaki Elle Konumlamayı Önle seçeneğinin işaretini kaldırdığınızdan emin olun.

 1. Nesneyi seçmek için Seçim aracını  veya Doğrudan Seçim aracını  kullanın ve kenar veya köşe tutamacını sürükleyin.

  Not:

  Satırla hizalı veya satır üstü bağlantı işaretleyicilerini dikey olarak yeniden boyutlandırmak nesnenin taşmasına neden olabilir. Bağlantı işaretleyicisi taşmışsa nesne de taşar.

Bağlantılı nesneyi yeniden boyutlandırmak nesnenin konumunu da değiştirebilir. Örneğin, nesnenin sağ tarafını metin çerçevesinin sol tarafıyla hizaladıysanız sağ tarafındaki tutamacı sola 1 pika sürüklerseniz (metin çerçevesi sınırından uzağa), nesne yeniden boyutlandırılır ve ardından tekrar 1 pika sağa hareket eder.

Bağlantılı nesneyi serbest bırakma

Nesnenin artık ilişkili metnine göre hareket etmesini istemiyorsanız bağlantısını kaldırmak için nesneyi serbest bırakabilirsiniz.

 1. Bağlantılı nesneyi seçim aracıyla seçin ve Nesne > Bağlantılı Nesne > Serbest Bırak'ı seçin.

  Nesnenin sayfadaki konumu değişmez.

  Not:

  Serbest Bırak komutu satır içindeki veya satırın üstündeki nesneler için çalışmaz. Serbest Bırak komutunu kullanamazsanız bağlantılı nesneyi seçip kesip yapıştırın. Bağlantılı nesneyi seçmek ve kesmek için Yazım aracını da kullanabilirsiniz.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi