InDesign'ınen son sürümünde düzeltilen sorunlara göz atın.

InDesign 2019 (sürüm 14.0.2)

 • Özellikler Paneli 'Diğer Seçenekler' her oturumda kullanıcı ayarlarını hatırlamalıdır
 • Kenar Boşlukları ve Sütunlar iletişim kutusunda Düzeni Ayarla'yı varsayılan olarak KAPATIN
 • .icap dosyasy InCopy 2019'de açılamıyor
 • Paragraph Return (\r) 'paragraf ayırıcı' olarak değişiyor ve ilk cümlenin paragraf stili, 8000'inci karakter Paragraf Return ise, ikinci cümlenin paragraf stiline değişiyor
 • [macOS] İçe aktarırken PDF'deki Metin/Yazı Biçimi baş aşağı çevriliyor
 • Fare işaretçisini kullanarak sayfayı iki belge arasında taşırken InDesign çöküyor
 • Gradyanı Illustrator'dan InDesign'a kopyalama çalışmıyor
 • Forma döndürüldüğünde, sürüklenen görüntüler doğru konuma yerleştirilmez
 • InDesign GREP sekmesinde Sütun Arası karakteri aranırken çöküyor
 • Klavye ile açılır menüde gezinirken, seçilen girişin 'Vurgula' özelliği gösterilmiyor
 • Paragraf Stilleri iletişim kutusunda oluşturulan yeni karakter rengi, renk listesine eklenmedi
 • İçindekiler güncellemesi bazı alt girişlerin üst girişle birleşmesine neden olur
 • Uygulama düzeyinde Önizleme arka planı 'Tema rengiyle eşleştir' olarak ayarlanmışsa InDesign belgesi kötü görünüyor
 • InDesign'ın geçerli ve eski sürümleri için her kullanıcının aynı seri numarası bulunmalıdır.
 • Canlı yazı tipi önizlemesi bir süre sonra sıfırlanıyor ve çalışması zorlaşıyor
 • Çok sayıda yazı tipi içeren bir Word belgesini içe aktarırken InDesign beklemede kalıyor
 • Word belgesi içe aktarımı sırasında, sonnotlar statik bir metne dönüştürülür ve sonnot referans numarasının karakter stili uygulanmaz
 • Paragrafın sonuna Metin yorumu ekleme, PDF yorumlarını içe aktarırken yanlış bir yere ekleniyor
 • Hizala panelindeki Boşluk seçeneğini kullan grileşiyor
 • Windows'taki InDesign uygulamasının boyutunu ve konumunu her zaman hatırlamalıdır
 • Önceden Ayarlanmış Sayfaların/Formaların PDF ayarı Çevrimiçi Yayınla'da kabul edilmiyor.
 • Bağlantılar güncellendiğinde Content Aware Fit uygulaması kullanılmamalıdır.
 • Satır içi içeren bir metin çerçevesini silerken InDesign çöküyor
 • Tablonun son hücresine bir QR kodu eklerken InDesign çöküyor
 • Dosya > Aç, Tercihler vb. başka bir iletişim kutusu görüntülendiğinde InDesign çöküyor PDF iş akışının paketlenmesi ve dışa aktarılması sırasında çağrılır
 • Özellikler panelinden 'Dosyayı Yeniden Bağla' çağrılırken aralıklı olarak çöküyor
 • [Yalnızca Windows] InDesign uygulamasından çıkmak için Başlat çalışma alanının 'Son' sekmesinden bir dosyayı açmaya çalışırken, uygulama çöküyor
 • Pdf yorumları silinirken ve yeniden içe aktarılırken InDesign çöküyor
 • [Yalnızca Windows] InDesign, "PlugPlugOwl.dll" ile başlatılırken çöküyor
 • Bazı belirli yazı tipleri nedeniyle, InDesign başlatılırken beklemede kalıyor
 • Disk alanı az olduğunda kaydederken InDesign çöküyor
 • InDesign dağıtım alanı tıklandığında kilitleniyor
 • Eksik fontlarla dosyayı açarken InDesign çöküyor
 • Yazı tipi menüsü 2x çözünürlükte sadece 6-10 yazı gösteriyor
 • Kontrol panelinde, sayfa aracı için boşluk numarası alanını kullanma kayboldu
 • [yalnızca macOS] InDesign, 4,3 GB'den büyük bir belge oluşturamıyor veya açamıyor
 • Özel Çalışma Alanına geçerken InDesign çöküyor
 • Dikey dipnot veya sonnot metni için bir taslak oluşturulduğunda boş alan bulunmuyor
 • Özellikler panelinde yanlış sekme sırası
 • Filtre uygulanmış listedeki yazı tipi sayısı küçük olsa bile, Yazı tipi menüsünde Sık kullanılan yazı tipi filtresini göster uygulamasında kaydırma çubuğu görüntüleniyor
 • 'EPUB Etkileşim Önizlemesi' paneli için klavye kısayolu Klavye Kısayolları iletişim kutusundaki iptal düğmesine tıklandığında atanmıyor
 • Bir tablo hücresindeki üst küme metin, TOC’yi güncellemede sorunlara neden oluyor
 • InDesign Server, üretimde sıkça lisans kaybediyor
 • InDesign Server, Pencere Hizmeti kullanılarak başlatıldığında yönetici bağlantı noktası açılmıyor
 • Yazdırma iş akışında proxy görüntüleri kullanırken performans etkileniyor
 • [yalnızca macOS] TextEditBoxWidget ve MultilineTextEditBoxWidget ile panel metin alanı sorunu
 • Content Aware Fit'in InDesign Server'ı çökertiyor
 • Metin çerçevesindeki metin kompozisyonu bekleniyor
 • Snippet bir belgenin üzerine iki kez yerleştirildiğinde InDesign yanıt vermiyor
 • Birleştirilmiş satırlar içeren etiketli metin, InDesign'a yerleştirildiğinde beklenmeyen bir tablo oluşturur
 • Hücreler için ccolwidth niteliği, XML içe aktarma ile uyuşmaz
 • Etiketli bir metin çerçevesi içeren IDMS'ler içe aktarılırken InDesign çöküyor
 • Özellikler Panelinde "Dipnot ve Sonnot" dizeleri tutarsız
 • InDesign'da yazı tipi menüsü performansını iyileştirmek için ağ kullanımı optimizasyonu

InDesign 2019 (sürüm 14.0.1)

Denge düzeltmeleri

 • Belirli sözcük dosyaları içe aktarılırken InDesign çöküyor.
 • InDesign, Özellikler panelinde Ton slaydını çıkardıktan sonra içeriği değiştirirken çöküyor.
 • Yüksekliği Otomatik Sığdırılmış etkin olan bağlantılı metin kutusuna metin formatı ekleme veya değiştirme InDesign'ın çökmesine neden olur.
 • InDesign belirli senaryolarda başlatıldığında çöküyor.
 • Bazı PNG dosyaları içe aktarılırken InDesign çöküyor.
 • Bazı belirli yazı tipleri için Özellikler panelinden Stiller açılır menüsünü açarken InDesign çöküyor.
 • InDesign, belirli durumlarda Content-Aware Fit kullanılırken çöküyor.
 • InDesign, Buraya Gir ve Satır Taban Çizgisi hizalaması ile taşırken çöküyor.

Düzeltilen önemli sorunlar

 • Metin aracı yanıtı, uygulama başlangıcında ve Metin aracına geçilirken ertelenir.
 • InDesign'daki renk ayarları varsayılana döner.
 • Yazı tipi ailesi alanında, Daha Fazla sekmesinden stil uygulama stil adını ekliyor.
 • Daha Fazla sekmesinde, yazı tipleri Etkinleştirilmiş Adobe Yazı Tipleri ile filtrelenmişse yazı tipi uygulanamıyor.
 • Belge içine gömülü Tip 3 yazı tiplerini içeren bir PDF yerleştirildiğinde, PDF'in bazı ayarları dışa aktarılamıyor.
 • Denetim Masası, yeniden yerleştirme sırasında yeniden boyutlandırıldığında boş kalır.
 • Ana hat oluşturulurken karakterler arasında fazladan boşluk ekleniyor.
 • Yazı tipi listesinden belge yüklü yazı tipini tıklattığınızda, "Yazı Tipini Etkinleştir" mesajı görüntülenir ve yazı tipi değiştirilemez.
 • PDF olarak Dışa Aktar, bazı yazı tipleri ile yazılı metinlerin Tümünü Büyük Harfler'e dönüştürüyor.
 • İç içe stiller beklendiği gibi çalışmıyor.

InDesign 2019 (sürüm 14.0)

Denge düzeltmeleri

 • Font Bul uyarısı etkinken fontlar etkinleştirildiğinde veya devre dışı bırakıldığında InDesign çöküyor.
 • InDesign başlatılırken bozuk tercihlerle donuyor ve yanıt vermiyor.
 • İçe Aktarma Seçenekleri iletişim kutusu açıkken, placegun'da bir Word dosyasından çıkıldığında InDesign çöküyor.
 • [Mac] Belirli bir belgede küçük büyük harfler uygulanırken InDesign çöküyor.
 • [Mac] Google Drive'dan belge açmaya çalışılırken InDesign çöküyor.
 • Dipnot başvurusu çift bayt karakter olarak değiştirilirken Tümünü Değiştir tıklatıldığında InDesign çöküyor.
 • PDF ön ayar adı, CJK Birleşik İdeogramlar Uzantı B karakterleri içeriyorsa InDesign çöküyor.
 • InDesign, dipnot veya son not içeren bir satır taşınırken çöküyor.
 • Son not içeren tablolar için Bul/Değiştir seçeneği kullanıldığında InDesign çöküyor.
 • Bir PDF, dönüştür paneli veya Özellikler paneli kullanarak döndürülürken InDesign çöküyor.
 • Belirli bir belge açıldığında ve fontlarla çalışılırken InDesign çöküyor.
 • Dönüştürülmüş durumdaki belgeye bir karakter yazılırken InDesign çöküyor.
 • Karmaşık kırpma yoluna sahip bir TIFF resmi yerleştirilirken InDesign çöküyor.
 • InDesign, belirli bir belgedeki yer imleri sıralanırken çöküyor.
 • Özel veri varlıkları içeren Bağlantılar panelinde kaydırma yapılırken InDesign çöküyor.
 • [Mac] Metni seçtikten sonra tıklatıldığı anda InDesign çöküyor.
 • Bir sayfada dönüştürme işlemi gerçekleştirirken InDesign çöküyor.
 • InDesign belirli bir proxy ortamında başlatılırken çöküyor.
 • [Mac] InDesign başlatılırken belirli renk profilleri nedeniyle çöküyor.
 • [Mac] Şablon açılmaya çalışılırken InDesign çöküyor.
 • Aksan işareti olan bir harfle biten etikete sahip XML dosyalarında çalışırken InDesign çöküyor.
 • [Win] InDesign, bir sayfa bir belgeden diğerine taşındıktan sonra Ctrl + Z tuşlarına basıldığında çöküyor.
 • Belirli bir belgedeki köprü silinirken InDesign çöküyor.
 • Gruplanmış resimler/metinler içeren grafik hücreli tabloları kopyalarken InDesign'ın çökmesi.
 • InDesign belirli bir ortamda başlatılırken çöküyor.
 • [Win] Bir nesne silinirken InDesign çöküyor.
 • Uygulama Çerçevesi Açılıp Kapatılırken InDesign çöküyor.
 • Notlar panelinde not oluştururken InDesign çöküyor. 

Düzeltilen önemli sorunlar

 • Metin çerçevesi farklı belgeye kopyalandığında paragraf oluşturucusu değişiyor.
 • Aşamalı JPEG kullanılarak kodlanmış bazı resimler InDesign'da yerleştirilemiyor.
 • Belirli fontlar FontBook'ta devre dışı bırakıldığında doğru bir şekilde algılanmıyor.
 • Bağlantı işlemi içeren ve sonunda boşluk olan düğmeler değiştirilemiyor.
 • Çerçevenin özel taban çizgisi ızgarası, çerçeve taşınmadan görülemiyor.
 • InDesign, yerleştirilmiş bir PDF veya Ai dosyasındaki metni düzgün bir şekilde kırpamıyor.
 • InDesign, Windows'da donuyor ve Mac'te araç yanıt vermiyor.
 • Birleşik fontla yazılmış metnin kaydırma çubuğu kayboluyor.
 • Belirli belgelerde bir karakter silinirken InDesign çöküyor.
 • Dosya adında özel GB18030 karakterleri içeren grafikler InDesign'da düzenlenemiyor.
 • Belge Ayarları iletişim kutusunda "Önizleme" seçeneği işaretliyken, Cmd-N iletişim kutusuyla birlikte Yeni Düzen Izgarası iletişim kutusu görüntüleniyor.
 • Dosya adında veya yolunda özel GB18030 karakterleri içeren dosya InDesign'da açılamıyor.
 • InDesign'da, GB18030 karakterleri içeren bir HTML kodu eklendiğinde, HTML önizlemesinde bozuk karakterler görüntüleniyor.
 • URL'leri Köprüye Dönüştür seçeneği, 64-bit sistemlerdeki belirli belgeler için kullanılamıyor.
 • InDesign 2017, InDesign 2015'in üzerine kurulduğunda, InDesign belgelerinin açıldığı varsayılan uygulama InDesign 2015 oluyor.
 • Sayfa boyutu Belge Ayarları'ndan değiştirildiğinde, düzen ızgarası, Geri al seçeneğiyle yeniden boyutlandırılamıyor.
 • InDesign'ın Japonca sürümünde, Dışa aktarma iletişim kutusunda yer alan formların çevirisi hatalı.
 • Çizgi kalınlığının birimi, Bul/Değiştir iletişim kutusundaki Nesne sekmesinde yer alan Format bölümüyle bağlantılı değil.
 • Type 3 fontlar kullanılarak yerleştirilmiş bir PDF'deki metin, hatalı bir şekilde dolu çokgenlere dönüştürülüyor.
 • SDKSample.sln'de birkaç proje eksik.
 • LayersPanel açık SDK projesi derlenemiyor.
 • Şablon kullanılarak oluşturulan belgeler, şablonla aynı documentID'ye sahip.
 • Belirli bir özel sekme aralığı ayarında, metin değişkeninden sonra sekme öncüsü eklendiğinde InDesign çöküyor.
 • Çerçeve içindeki metnin bir bölümü silindiğinde, ikinci metne Sütunları dengele seçeneği uygulanmışsa metin yeniden oluşturulamıyor.
 • InDesign, doğru Kannada dili karakterini oluşturmuyor.
 • Öykü Düzenleyicide bir tablo sağ tıklatıldığında InDesign çöküyor.
 • Sonrakiyle Tut ve Tümünü Kapsa tablo seçeneklerinin birleşimi InDesign'ın çökmesine neden oluyor.
 • Büyük bir dosyada Tümünü Seç işlemi gerçekleştirildiğinde InDesign yanıt vermiyor.
 • Tablo, Öykü Düzenleyicisi'nde açıldığında hatalı ME karakterleri görüntüleniyor.
 • Yerleştirilmiş bir InDesign dosyasındaki metin kutusunda kırpma yok sayılıyor.
 • İçerik, veri birleştirme veri kaynağından geliyorsa yapı öğesi kopyalanamıyor veya yapıştırılamıyor.
 • XML etiketi ve Aki birleşimi, karakterden önce PDF'ye aktarılamıyor.
 • [Mac] InDesign macOS 10.14'te (Mojave) başlatılırken çöküyor.
 • Excel'de sayı formatına sahip veriler InDesign'a hatalı aktarılıyor.
 • Belirli bir belge PDF olarak dışa aktarılırken InDesign yanıt vermiyor.
 • Paneller özel çalışma alanında düzgün yüklenmiyor.
 • XML öğeleri InDesign belgesinde kopyalanıp yapıştırılamıyor.
 • Yazım denetimi sırasında Tümünü Yoksay seçeneği kullanılamıyor.
 • Kenar Boşlukları ve Sütunlar iletişim kutusunda değişiklik yaptıktan sonra InDesign çöküyor.
 • Çapraz Başvuruyu Düzenle iletişim kutusu, seçili çapraz başvuru yerine [Tüm Paragraflarda] açılıyor.
 • Veri Birleştirme ile dışa aktarılan tek sayfa PDF, ikinci sayfadan sonra yinelenen içerik içeriyor.
 • Harici HDMI monitörde, fare imleci konumu InDesign menüleriyle hizalı değil. Yanlış menü genişletiliyor.
 • InDesign'a bir .icml belgesi yerleştirildikten sonra Görev bölmesi boş görünüyor.
 • [Mac] Font değiştirilirken veya font açılan listesiyle çalışılırken InDesign çöküyor.
 • Nesne stili uygulandığında çerçeveye sığdırma çalışmıyor.
 • [Win] Yeni belgede bazı nesne türleri oluşturulamıyor.
 • Belge kapatılırken mod iletişim kutusu görüntülendiğinde InDesign çöküyor.
 • Dosyanın .idml sürümü açıldığında, veri birleştirme panelinde tüm yer tutucu örnekleri bulunmuyor.
 • Veri birleştirme panelinden PDF'ye aktar seçeneği kullanılarak oluşturulan PDF, yoldaki metni veya ana sayfaya yerleştirilmiş normal metin nesnelerini içermiyor.
 • InDesign'dan dışa aktarılan PDF'de efektler düzgün görüntülenmiyor.
 • Karakter Aralığı, Yok olarak ayarlandığında CC Libraries'e paragraf stili eklenemiyor.
 • [Mac] Dosya açıkken, Finder'da manuel olarak yeniden adlandırıldıysa dosya kaydedilemiyor.
 • Araç İpuçları, Adobe Color Teması ve EPUB Önizlemesi gibi bazı paneller yeniden boyutlandırıldıktan sonra tekrar açıldığında boyutları varsayılan değere dönüyor.
 • [Mac] Panellerin soluna bağlı paneller, Uygulama Çerçevesi kapalıyken Simge görünümünden açılmıyor.
 • [Win] Menü iletişim kutusunda bir menü komutunun rengi değiştirildikten sonra font boyutu değişiyor.
 • Metin çerçevesine Özellikler panelinden bir işaretçi yerleştirildiğinde metin karmaşık görüntüleniyor. 

Komut Dosyası düzeltmeleri

 • endnote.storyOffset, tablo içeren öykülerde yanlış değeri döndürüyor.
 • story.endnoteRanges.everyItem().getElements(), yalnızca öyküdeki ilk endnoteRange öğesini döndürüyor.
 • Tabloda son not içeren yüklü place gun'da metin aralığı kaldırılırken InDesign çöküyor.
 • findgrep() işlevi, dipnotların doğru değerini döndürmüyor.
 • Tabloda komut dosyası aracılığıyla son not bulunamıyor.
 • Hatalı sayfa adı veya aralık ayarlandığında, komut dosyası ile Excel dosyası içe aktarılırken InDesign çöküyor.
 • [Win] VB Komutu yalnızca InDesign en az bir kez yönetici modunda başlatıldıktan sonra çalıştırılabiliyor.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi