Kısım ve bölüm numaraları ekleme

Belgenizde veya kitabınızda hangi cins numaralandırmayı istediğinizi saptayın. Uzun belgeler için bölüm numaraları atayabilirsiniz. Her belgeye yalnızca bir bölüm numarası atanabilir. Belgede farklı numaralandırma kullanmak isterseniz sayfa aralıklarını kısımlar olarak tanımlayabilirsiniz; bu kısımlar farklı numaralandırılabilir. Örneğin, belgenin ilk on sayfası (başlangıç sayfaları) Romen rakamları kullanılırken kalan sayfalarda Arap rakamları kullanılabilir.

Tek bir InDesign belgesinde 9999 sayfa olabilir; ancak sayfa numaraları 999.999'a kadar uzayabilir. (Örneğin, sayfa 9.949'dan başlayan 100 sayfalık belgeyi doğru numaralandırabilirsiniz.) Varsayılan olarak, ilk sayfa sayfa 1 olarak numaralandırılan recto (sağ) sayfadır. Tek sayıyla numaralandırılan sayfalar her zaman sağda görüntülenir; ilk sayfa numarasını çift sayı olarak değiştirmek için Kısım Seçenekleri komutunu kullanırsanız ilk sayfa verso (sol) sayfa olur.

Bir belgede temel sayfa numaralandırma oluşturma hakkında bilgi almak için bkz. Temel sayfa numaraları ekleme.

Otomatik olarak güncellenen bölüm numarası ekleme

Belgenize bölüm numarası değişkeni ekleyebilirsiniz. Sayfa numaralarında olduğu gibi bölüm numaraları da otomatik olarak güncellenebilir ve metin olarak formatlanıp stili oluşturulabilir. Bölüm numarası yaygın olarak kitabın bir parçası olan belgelerde kullanılır. Belgeye atanmış yalnızca tek bölüm numarası olabilir; tek bir belgeyi bölümlere ayırmak isterseniz, bunun yerine kısımlara ayırın.

Not:

Bölüm numaraları oluşturulan dizin veya içindekiler listesinde önek olarak eklenemez (1-3, 1-4 vb.). Bölüm numaralarının önekte yer almasını isterseniz bölüm numarası yerine kısım öneklerini kullanın.

 1. Gerekiyorsa bölüm numarasının görüntülenmesini istediğiniz yerde metin çerçevesi oluşturun. Bölüm numarasının birçok sayfada görüntülenmesini isterseniz metin çerçevesini kalıp sayfada oluşturup bu kalıp sayfayı belge sayfalarına uygulayın.
 2. Bölüm numarası metin çerçevesinde bölüm numarasının önüne veya arkasına gelecek istediğiniz metni ekleyin.
 3. Bölüm numarasının görüntülenmesini istediğiniz yere ekleme noktasını getirip Yazım > Metin Değişkenleri > Değişken Ekle > Bölüm Numarası'nı seçin.

Mizanpaj > Numaralandırma ve Kısım Seçenekleri'ni seçerek başlangıç numarasını ve bölüm numaralandırma formatını güncelleyebilirsiniz.

Otomatik olarak güncellenen kısım işaretçisi ekleme

 1. Belgenizde kısımları tanımlayın. (Bkz. Kısım numaralandırmayı tanımlama.)
 2. Kısımda kullandığınız sayfa veya kalıpta, kısım işaretçi metnine yetecek büyüklükte metin çerçevesi oluşturmak için Yazım aracını sürükleyin veya varolan bir çerçeveyi tıklatın.
 3. Yazım > Özel Karakter Ekle > İşaretçiler > Kısım İşaretçisi'ni seçin.
Kalıp sayfa A'da kısım işaretçisi (sol) ve sayfa numarası işaretçisi eklenmiş kısım işaretçisi (sağ)
Kalıp sayfa A'da kısım işaretçisi (sol) ve sayfa numarası işaretçisi eklenmiş kısım işaretçisi (sağ)

Sayfa ve bölüm numaralandırma formatını değiştirme

 1. Mizanpaj > Numaralandırma ve Kısım Seçenekleri'ni seçin.
 2. Sayfa Numaralandırma veya Belge Bölüm Numaraları altında Stil için yeni numara formatını seçin. (Bkz. Belge numaralandırma seçenekleri.)
 3. Tamam'ı tıklatın.

Kısım numaralandırmayı tanımlama

Varsayılan olarak kitaptaki sayfa ve bölüm numaraları birbirini izleyerek numaralanır. Numaralandırma ve Kısım Seçenekleri'ni kullanarak belirtilen sayfadan sayfa numaralandırmayı yeniden başlatabilir, sayfa numaralarına önek ekleyebilir, hem sayfaların, hem de bölümlerin numaralandırma stilini değiştirebilirsiniz.

Kısım sayfalarını otomatik olarak etiketlemek için kısım önekini tanımlayabilirsiniz. Örneğin, belgenin 16. sayfasında Kısım Ön Eki için A– belirtirseniz ve ön eki eklerseniz içindekiler veya dizin sayfasında bu sayfa A–16 olarak görüntülenecektir. Kısım işaretçisi için yazdığınız metin Yazım > Özel Karakter Ekle > İşaretçiler > Kısım İşaretçisi'ni seçtiğinizde görüntülenir.

Sayfalar paneli
Sayfalar paneli

A. Kısım göstergesi simgesi kısım başlangıcını gösterir B. Sayfa numarası yeni kısım için değişir C. Durum çubuğu belge uzunluğunu görüntüler 

Belgede kısımları tanımlama

 1. Sayfalar panelinde kısımda tanımlamak istediğiniz ilk sayfayı seçin.
 2. Mizanpaj > Numaralandırma ve Kısım Seçenekleri veya Sayfalar panelinde Numaralandırma ve Kısım Seçenekleri'ni seçin.
 3. Belgenin ilk sayfasından farklı bir sayfada numaralandırma seçeneklerini değiştiriyorsanız Başlangıç Kısmı'nın seçili olduğundan emin olun. Bu seçenek seçili sayfayı yeni kısmın başlangıcı olarak işaretler.
 4. Gerektiğinde, numaralandırma ve kısım seçeneklerini belirtip (bkz. Belge numaralandırma seçenekleri) Tamam'ı tıklatın.

  Sayfalar panelinde, sayfanın üstünde yeni kısmın başlangıcını belirten kısım göstergesi simgesi  görüntülenir.

 5. Kısmı sonlandırmak için, kısmı izleyen ilk sayfada kısım numaralandırma adımlarını tekrarlayın.

Kısım numaralarını düzenleme veya kaldırma

 1. Sayfalar panelinde, sayfa simgesi üzerinde görüntülenen kısım göstergesi simgesini  çift tıklatın. Bunun yerine, kısım işaretçisi kullanan bir sayfa seçip Sayfalar paneli menüsünde Numaralandırma ve Kısım Seçenekleri'ni seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın ve ardından Tamam'ı tıklatın:
  • Stili veya başlangıç numarasını değiştirmek için kısım ve numaralandırma seçeneklerini değiştirin.

  • Kısmı kaldırmak için Başlangıç Kısmı seçeneğinin işaretini kaldırın.

Not:

Sayfalar panelinde kısmı hızla tanımlamak için işaretçiyi hassas bir şekilde herhangi bir kısım göstergesi simgesi  üzerine yerleştirin. Başlangıç sayfası numarasını veya kısım ön ekini görüntüleyen bir araç ipucu görüntülenir.

Sayfalar panelinde mutlak veya kısım numaralandırması görüntüleme

Sayfalar panelinde, mutlak numaralandırma (belgenin ilk sayfasından başlayarak birbirini izleyen numaralarla tüm sayfaları etiketleme) veya kısım numaralandırma (Kısım Seçenekleri iletişim kutusunda belirtildiği gibi sayfaları kısma göre etiketleme) görüntülenebilir.

Numaralandırma görüntüsünün değiştirilmesi sayfaların InDesign belgesinde, Sayfalar panelinde ve belge penceresinin altındaki sayfa kutusunda nasıl belirtileceğini etkiler. Numaralandırma görüntüsü, belge yazdırıldığında ya da dışa aktarıldığında sayfa aralıklarını nasıl belirteceğinizi de etkiler. Ancak, numaralandırma görüntüsü belge sayfalarındaki sayfa numaralarının görüntüsünü değiştirmez.

 1. Düzen > Tercihler > Genel (Windows) veya InDesign > Tercihler > General (Mac OS) seçeneğini belirleyin.
 2. Sayfa numaralandırma için Görünüm menüsünden bir numaralandırma yöntemi seçin.
  Mutlak numaralandırma (sol) ve kısım numaralandırması (sağ) gösteren Sayfalar paneli
  Mutlak numaralandırma (sol) ve kısım numaralandırması (sağ) gösteren Sayfalar paneli

Belge numaralandırma seçenekleri

Bir belge sayfası seçtiğinizde (kalıp sayfası değil) belge numaralandırma seçeneklerini değiştirebilir ve Mizanpaj > Numaralandırma ve Kısım Seçenekleri'ni seçebilirsiniz. Bu seçenekleri, Kitap panelinin menüsünden Belge Numaralandırma Seçenekleri'ni seçtiğinizde de değiştirebilirsiniz.

Otomatik Sayfa Numaralandırma

Geçerli kısım sayfa numaralarının önceki kısmın numaralandırmasını uygulamasını istiyorsanız bunu seçin. Bu seçenek kullanılarak belgedeki veya kısımdaki sayfa numaraları önüne sayfa eklediğinizde otomatik olarak güncellenir.

Sayfa Numaralandırması Başlangıcı

Belgenizin veya geçerli kısmın ilk sayfasının başlangıç numarasını yazın. Örneğin, kısımla ilgili numaralandırmayı yeniden başlatmak isterseniz 1 yazın. Kısımdaki kalan sayfalar bun göre yeniden numaralandırılacaktır.

Not:

Arapça rakam olmayan bir stil (Romen rakamları) seçtiyseniz bile bu kutuya Arapça rakamlar yazmanız gerekir.

Kısım Öneki

Kısım için bir etiket yazın. Ön ek ve sayfa numarası arasında görüntülenmesini istediğiniz boşlukları ve noktalama işaretlerini ekleyin (örneğin, A–16 veya A 16). Ön ek sekiz karakterle sınırlıdır.

Ara çubuğuna basarak boşluk bırakamazsınız; bunun yerine, belge penceresinden sabit genişlikli bir boşluk karakteri kopyalayıp yapıştırın. Artı (+) veya virgül (,) sembollerinin kısım ön eklerinde kullanılamadığını unutmayın. (Bkz. Beyaz boşluk karakterleri ekleme.)

Stil (Sayfa Numaralandırma)

Menüden sayfa numaralandırma stilini seçin. Stil yalnızca bu kısımdaki tüm sayfalara uygulanır.

Kısım İşaretçisi

InDesign'ın sayfada, Yazım > Özel Karakter Ekle > İşaretçiler > Kısım İşaretçisi'ni seçtiğinizde görüntülenen kısım işaretçisi karakterinin yerine eklediği etiketi yazın.

Sayfaları Numaralandırırken Önek İçer

İçindekiler veya dizin oluşturduğunuzda ya da otomatik sayfa numaralarının bulunduğu sayfaları yazdırdığınızda kısım ön ekinin görüntülenmesini istiyorsanız bunu seçin. InDesign programında kısım ön ekinin görüntülenmesi, ancak basılı belgede, dizinde veya içindekilerde gizlenmesi için bu seçimi kaldırın.

Belge penceresinde kısım öneki
Belge penceresinde kısım öneki

A. Belge penceresinin altındaki sayfa kutusunda kısım öneki B. Sayfada kısım işaretçisi ve öneki 

Stil (Belge Bölümü Numaralandırma)

Menüden bölüm numaralandırma stilini seçin. Bu bölüm stili tüm belgede kullanılır.

Otomatik Bölüm Numaraları

Bölümleri bir kitapta sırayla numaralandırmak için bu seçeneği belirleyin.

Bölüm Numaraları Başlangıcı

Bölüm numaralandırmanın başlangıç numarasını belirtin. Bölümlerin kitapta sıralı olarak numaralandırılmasını istemiyorsanız bu seçenek yararlıdır.

Kitaptaki Önceki Belgeyle Aynı

Kitapta önceki belgeyle aynı bölüm numarası kullanıldı. Geçerli belge kitaptaki önceki belgede bulunan bölümün bir parçasıysa bu seçeneği belirleyin.

Üstbilgi ve altbilgi oluşturma

Üstbilgiler ve altbilgiler belgenizdeki sayfaların altında ve üstünde, önemli arka plan bilgileri vererek çalışır. Sayfa numaralandırma içeren basit bir üstbilgi veya altbilgi oluşturmak için bkz. Temel sayfa numaraları ekleme.

Üstbilgiler veya altbilgiler sayfa, bölüm veya kısım numaraları, başlık metni, yazarın adı, belgenin dosya adı ve oluşturulma veya değiştirilme tarihi gibi öğeler içerebilir.

Metin değişkenlerini kullanarak bu öğelerden istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. InDesign programında Oluşturulduğu tarih ve Dosya Adı gibi birçok hazır ayar değişkeni vardır. Bu değişkenleri değiştirebilir, kendiniz bir tane oluşturabilirsiniz. Örneğin, üstbilgi veya altbilgide Başlık paragrafı stilinin ilk kullanımın görüntüleyen bir değişken oluşturabilirsiniz. Gereken değişkenleri oluşturduktan ya da düzenledikten sonra, üstbilgi ve altbilginizi oluşturmak amacıyla bunları kalıp sayfada birleştirir, ardından da kalıp sayfayı uygun belge sayfalarına uygularsınız.

Altbilgi oluşturmak için sayfa numaralarını ve değişkenleri kullanma
Altbilgi oluşturmak için sayfa numaralarını ve değişkenleri kullanma

A. Kalıp sayfaya eklenmiş altbilgi değişkeni B. Metni sayfadaki ilk başlıktan alan belge sayfasındaki değişken metni 
 1. Gerekiyorsa üstbilgi veya altbilgide kullanmak istediğiniz değişkeni oluşturun veya değiştirin. (Bkz. Devam eden üstbilgiler ve altbilgiler için değişkenler oluşturma.)
 2. Üstbilgi ve altbilgiyi eklemek istediğiniz kalıp sayfaya gidin.

  Kalıp sayfanın uygulandığı belge sayfalarında altbilgi veya üstbilgi görüntülenir.

 3. Tüm üstbilgi veya altbilgi bilgilerinin sığmasına yetecek büyüklükte bir metin çerçevesi oluşturun. Belge sayfası içeriğinin görüntülendiği yerin altına veya üstüne metin çerçevesini yerleştirin.
 4. Gerektiğinde metin, sayfa numaraları ve değişkenleri ekleyin.
 5. Üstbilgi veya altbilginin görüntülenmesini istediğiniz belge sayfalarına kalıp sayfayı uygulayın.
 6. Gerekirse daha fazla kalıp sayfası için üstbilgi ve altbilgi oluşturun.

Devam eden üstbilgiler ve altbilgiler için değişkenler oluşturma

Varsayılan olarak, Akan Üstbilgi değişkenleri belirtilen stilin uygulandığı metnin ilk örneğini (sayfada) ekler. Akan Üstbilgi değişkenleri, geçerli başlığı üstbilgi veya altbilgide göstermek için özellikle yararlıdır.

 1. İçeriğiniz henüz formatlanmamışsa üstbilgide görüntülenmesini istediğiniz metin için paragraf stili veya karakter stili oluşturup uygulayın (başlık stili gibi).
 2. Yazım > Metin Değişkenleri > Tanımla'yı seçin.
 3. Yeni'yi tıklatıp değişken için bir ad yazın.
 4. Tür menüsünden Akan Üstbilgi (Paragraf Stili) veya Akan Üstbilgi'yi (Karakter Stili) seçin.
 5. Aşağıdaki seçenekleri belirtin:

  Stil

  Üstbilgi ve altbilginizde görüntülenecek stili seçin.

  Kullanım

  Sayfaya uygulanan stilin ilk örneğini mi, yoksa son örneğini mi istediğinize karar verin. Sayfada İlk, sayfada başlayan ilk paragraftır (veya karakter). Sayfada stilin örneği yoksa uygulanan stilin önceki örneği kullanılır. Belgede önceki örneği yoksa değişken boştur.

  Son Noktalamayı Sil

  Bu seçenek işaretliyse değişken, metni sondaki noktalama (nokta, iki nokta üst üste, ünlem işareti ve soru işareti) noktalama işaretleri olmadan görüntüler.

  Büyük/Küçük Harf Değiştir

  Üstbilgi veya altbilgide görüntülenen metnin büyük/küçük harf durumunu değiştirmek için bu seçeneği kullanın. Örneğin, altbilgide cümle harflerini kullanmanız gerekirken başlık sayfada başlık harfleriyle görüntülenebilir.

 6. Tamam'ı, ardından da Metin Değişkenleri iletişim kutusunda Bitti'yi tıklatın.

  Artık değişkeni kalıp sayfasında oluşturduğunuz üstbilgi veya altbilgiye ekleyebilirsiniz.

  Üstbilgi veya altbilgi metin çerçevesi InDesign belgesinin kalıp sayfasında oluşturulmuşsa değişkeni altbilgiye veya üstbilgiye ekleyebilirsiniz. (Bkz. Kalıp sayfada metin düzenleme.)

Öykü atlamaları için otomatik sayfa numaraları ekleme

“Devamı sayfa 42” olarak belirtilen bu satır gibi başka sayfalarda devam eden öykünün atlama satırları korunur. Öyküye ait akıtılan metin çerçevelerini taşıdığınızda ya da yeniden akıttığınızda öykünün önceki ve sonraki akıtılan metin çerçevesinin bulunduğu sayfanın otomatik olarak güncellenmesi için atlama satırı sayfa numarasını kullanın.

Atlama satırı sayfa numarası çoğunlukla izlediği öyküden farklı bir metin çerçevesinde olması gerekir. Bu şekilde, atlama satırı sayfa numarası öykü metni yeniden akıtılsa bile yerinde kalır.

Not:

Bul/Değiştir iletişim kutusuna Geçerli Sayfa Numarası karakteri eklerseniz atlama satırı sayfa numaraları da bulunabilir.

 1. Atlama satırının görüntülenmesini istediğiniz yerde yeni metin çerçevesi oluşturmak için Yazım aracını sürükleyin.
 2. Seçim aracıyla  yeni metin çerçevesini yerleştirin; böylece metin çerçevesi izlemek istediğiniz öykünün bulunduğu çerçeveye dokunur veya bununla çakışır.
  Metin çerçevesinin izlemek istediğiniz öyküye dokunduğundan veya çakıştığından emin olun.
  Metin çerçevesinin izlemek istediğiniz öyküye dokunduğundan veya çakıştığından emin olun.

 3. Yazım aracını seçip yeni metin çerçevesinde ekleme noktası tıklatın. Sonra da sayfa numarasının önünde görüntülenmesini istediğiniz “Devamı” veya “Başı” gibi bir metin yazın.
 4. Ardından, Yazım > Özel Karakter Ekle > İşaretçi'yi seçip şu seçeneklerden birini uygulayın:

  Sonraki Sayfa Numarası

  Öykünün sonraki çerçevesinin bulunduğu sayfa numarasını ekler. Bu karakteri “devamı” atlama satırı oluşturduğunuzda kullanın.

  Önceki Sayfa Numarası

  Öykünün önceki çerçevesinin bulunduğu sayfa numarasını ekler. Bu karakteri “başı” atlama satırı oluşturduğunuzda kullanın.

  Öykünün önceki ve sonraki çerçevesinin geçerli konumunu yansıtmak için sayfa numarası otomatik olarak güncellenir.

 5. Öykünün atlama satırı olmadan taşınmasını engellemek için Seçim aracıyla çerçeveleri Shift tuşunu basılı tutarak seçip Nesne > Grup'u belirleyin.
 6. Gerekiyorsa daha fazla atlama satırı eklemek için bu prosedürü tekrarlayın.

Not:

Sayfa numarasının başında istenmeyen bir karakter görüntülenirse (örneğin, atlama satırı “Devamı sayfa 16” yerine “Devamı sayfa A16” satırını okuyabilir), Numaralandırma ve Kısım Seçenekleri iletişim kutusunda kısım ön eki eklemiş olabilirsiniz. Ön eki kapatın veya düzenleyin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi