Resim yazısı, bir görüntünün altında görünen açıklayıcı metindir. InDesign, belirlediğiniz görüntü meta verilerini gösteren resim yazıları oluşturmak için çeşitli yöntemler sunar. Ayrıca, bir görüntünün belirlenmiş meta verilerini görüntüleyen özel bir resim yazısı değişkeni sağlamaktadır. Değişkeni kapsayan bir metin çerçevesi bir görüntünün yanındaysa veya görüntüyle birlikte gruplandıysa, değişken ilgili görüntünün meta verilerini gösterir. Resim yazısını varolan bir görüntüden veya görüntüyü yerleştirirken oluşturabilir ve bir resim yazısı değişkenini içeren bir metin çerçevesi oluşturabilirsiniz.

Resim meta verilerinden oluşturulan resim yazısı
Resim meta verilerinden oluşturulan resim yazısı

Resimlerden resim yazısı oluşturma

Varolan bir görüntüden resim yazısı oluşturduğunuzda, yalnızca elle değiştirilebilen bir statik resim yazısı veya görüntü veya görüntü meta verileri değiştiğinde güncellenen bir canlı resim yazısı oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir canlı resim yazısını farklı bir görüntünün yanına taşırsanız, resim yazısı bu farklı görüntünün meta verilerini gösterir.

Canlı Resim Yazısı Oluştur'u seçerseniz, geçerli resim yazısı ayarlarına bağlı olarak yeni bir değişken otomatik olarak oluşturulur. Örneğin, Resim Yazısı Ayarı iletişim kutusunda Açıklama meta veri türü seçiliyse, "Canlı Meta Veri Resim Yazısı: Açıklama" adlı bir değişken oluşturulur.

 1. Oluşturduğunuz resim yazısının içeriğini ve görünümünü değiştirmek isterseniz Nesne > Resim Yazıları > Resim Yazısı Ayarı'nı seçin ve ayarları belirleyin. Bkz. Resim yazısı ayarı seçeneklerini belirleme.

 2. Nesne > Resim Yazıları > Canlı Resim Yazısı Oluştur veya Statik Resim Yazısı Oluştur'u seçin.

Not:

Açıklama gibi uzun bir metin dizesini gösteren bir canlı resim yazısı oluşturduğunuzda, resim yazısı bir değişken olduğu için satırları kaydırmaz. Bir resim yazısı tek bir satıra sıkıştırıldığında, canlı resim yazısını statik resim yazısına dönüştürmek iyi olabilir. Canlı resim yazısını statik resim yazısına dönüştürmek için canlı resim yazısını seçtikten sonra Nesne > Resim Yazıları > Statik Resim Yazılarına Dönüştür'ü seçin.

Ayrıca, bir görüntüyü yerleştirirken statik resim yazısı oluşturabilirsiniz. Yerleştir iletişim kutusunda, Statik Resim Yazısı Oluştur'u seçin ve görüntüyü yerleştirdikten sonra resim yazısı metin çerçevesini yerleştirin.

Resim yazısı ayarı seçeneklerini belirtme

İçeriği ve oluşturduğunuz resim yazılarının biçimlendirmesini belirlemek için Resim Yazısı Ayarı iletişim kutusunu kullanın. Bu resim yazıları yalnızca ileride oluşturacağınız resim yazılarını etkiler, mevcut olanları etkilemez.

 1. Nesne > Resim Yazıları > Resim Yazısı Ayarı'nı seçin.

 2. Dahil etmek istediğiniz meta verileri seçin ve meta verilerden önce ve sonra görünen metni belirleyin.

 3. Birden çok meta veri satırı eklemek için artı simgesini tıklatın.

 4. Aşağıdaki seçenekleri belirtin ve Tamam'ı tıklatın.

  Önceki Metin / Sonraki Metin

  Meta verilerden önce ve sonra görünen metin.

  Meta Veri

  Açıklama veya Şehir gibi meta veri seçeneklerini listeden seçin.

  Hizalama

  Görüntüyle ilişkili resim yazısının nereye yerleştirileceğini belirleyin.

  Kenardan Uzaklık

  Resim yazısı metninin, görüntünün yanındaki metin çerçevesinin kenarına ne kadar uzaklıkta olacağını belirleyin.

  Paragraf Stili

  Resim yazısı metnine uygulanacak paragraf stilini belirtin. Resim yazısına "Figür 1", "Figür 2" ve bunun gibi otomatik numaralandırma eklemek istiyorsanız paragraf stilinde numaralandırma ekleyin. Bkz. Şekiller ve tablolar için akan resim yazıları oluşturma.

  Katman

  Resim yazısının hangi katmana ait olacağını belirtin.

  Görüntüyü Resim Yazısıyla Grupla

  Görüntü çerçevesinin mi resim yazısı metin çerçevesinin mi gruplanacağını belirtin.

Değişkenler kullanarak resim yazısı oluşturma

Bir resim yazısı içeren metin çerçevesi görüntüyle bitişik veya birlikte gruplandıysa, resim yazısı değişkeni bu görüntünün meta verilerini gösterir.

Resim yazısı değişkenleri
Resim yazısı değişkenleri

A. Görüntünün yanında olmayan resim yazısı değişkeni bulunan metin çerçevesi B. Görüntünün yanına taşınmış metin çerçevesi 
 1. Gerekirse, kullanmak istediğiniz resim yazısı değişkenini tanımlayın. Bkz. Resim yazısı değişkenlerini tanımlama.

 2. Resim yazısı için kullanılacak metin çerçevesini oluşturun.

 3. Metin çerçevesindeki ekleme noktasıyla, Yazım > Metin Değişkenleri > Değişken Ekle'yi seçin ve ardından eklemek istediğiniz resim yazısı değişkenini seçin. Gerektiği kadar resim yazısı değişkeni ekleyin.

 4. Resim yazısı metin çerçevesini bir görüntü çerçevesinin yanına taşıyın veya resim yazısı metin çerçevesini görüntü çerçevesiyle birlikte gruplayın.

Resim yazısı değişkeni boşsa görüntü meta verilerini düzenleyin ve ardından görüntüyü güncellemek için Bağlantılar panelini kullanın. Görüntü meta verilerini düzenlemek için bkz. Görüntü dosyalarında meta verileri düzenleme.

Resim yazısı değişkenlerini tanımlama

Bir resim yazısı değişkeni içeren metin çerçevesi görüntünün yanına taşındığında resim yazısı değişkenleri otomatik olarak güncellenir. Varsayılan olarak, Yazım > Metin Değişkenleri > Değişken Ekle > Görüntü Adı'nı seçtiğinizde Ad meta verileri değişken türü için kullanılır. Görüntü Adı değişkenini düzenleyebilir veya görüntü meta verilerini belirleyen yeni değişkenler oluşturabilirsiniz.

 1. Yazım > Metin Değişkenleri > Tanımla'yı seçin.

 2. Bir değişken oluşturmak için Yeni'yi veya mevcut bir değişkeni düzenlemek için Düzen'i seçin.

 3. Tür için Meta Veri Resim Yazısı'nı seçin.

 4. Meta Veri menüsünden bir seçenek belirleyin.

 5. Meta verilerden önce ve sonra görünen metni belirleyin ve ardından Tamam'ı seçin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi