Handboek Annuleren

Watermerken toevoegen aan PDF's

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Een watermerk is een tekst of afbeelding die voor of achter bestaande documentinhoud wordt weergegeven, vergelijkbaar met een stempel. U kunt bijvoorbeeld een watermerk met de tekst 'Vertrouwelijk' toepassen op pagina's die gevoelige informatie bevatten. U kunt meerdere watermerken aan een of meer PDF's toevoegen, maar u moet elk watermerk afzonderlijk toevoegen. U kunt de pagina of het paginabereik vastleggen waarop elk watermerk verschijnt.

Opmerking:

In tegenstelling tot een stempel wordt een watermerk als vast onderdeel in PDF-pagina's geïntegreerd. Een stempel is een soort PDF-opmerking die lezers van de PDF kunnen openen om een tekstannotatie weer te geven en die ze kunnen verplaatsen, wijzigen of verwijderen.

Voor en na het toevoegen van een watermerk in Acrobat
Voor en na het toevoegen van een watermerk

Watermerken toevoegen of vervangen, met een geopend document

 1. Kies Gereedschappen > PDF bewerken > Watermerk > Toevoegen.

 2. (Optioneel) Als u het watermerk selectief wilt toepassen op afzonderlijke pagina's, klikt u op Opties voor paginabereik. Geef vervolgens een paginabereik op en kies zo nodig een subsetoptie.

 3. Geef het watermerk op:
  • Als u een watermerk en de watermerkopties wilt gebruiken die u in een eerdere sessie hebt opgeslagen, selecteert u deze in de vervolgkeuzelijst Opgeslagen instellingen.

  • Als u een tekstwatermerk wilt maken, selecteert u Tekst en typt u de tekst in het tekstvak. Pas vervolgens zo nodig de opmaakopties aan.

  • Als u een afbeelding als watermerk wilt gebruiken, selecteert u Bestand. Klik vervolgens op Bladeren en selecteer het afbeeldingsbestand. Als het bestand meerdere pagina's met afbeeldingen bevat, geeft u het gewenste paginanummer op.

  Opmerking:

  U kunt voor watermerken alleen PDF-, JPEG- en BMP-afbeeldingen gebruiken.

 4. Als u de grootte van een afbeeldingswatermerk wilt wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de grootte van het watermerk wilt wijzigen ten opzichte van de grootte van het originele afbeeldingsbestand, voert u voor de optie Absolute schaal een percentage in (in de sectie Bron van het dialoogvenster).

  • Als u de grootte van het watermerk wilt wijzigen ten opzichte van de pagina-afmetingen van de PDF, voert u voor de optie Schalen ten opzichte van doelpagina een percentage in (in de sectie Weergave van het dialoogvenster).

 5. Pas de weergave en de positie van het watermerk desgewenst aan.
 6. (Optioneel) Klik op Weergaveopties en geef de volgende optie op:

  • Als u wilt bepalen wanneer het watermerk wordt weergegeven, schakelt u Tonen bij afdrukken en Tonen bij weergave op scherm in of uit.

  • Als u wilt voorkomen dat de weergave van het watermerk varieert in een PDF met verschillende paginaformaten, schakelt u de optie Positie en grootte van watermerk constant houden tijdens afdrukken op verschillende paginaformaten in.

 7. (Optioneel) Als u dezelfde instellingen wilt toepassen op andere PDF's, klikt u op Toepassen op meerdere bestanden. Klik op Bestanden toevoegen, kies Bestanden toevoegen of Geopende bestanden toevoegen en selecteer de bestanden. Geef vervolgens in het dialoogvenster Uitvoeropties de map en voorkeuren voor bestandsnamen op en klik op OK.

Een watermerk toevoegen of vervangen, zonder geopend document (Alleen Windows)

 1. Kies Gereedschappen > PDF bewerken > Watermerk > Toevoegen.

 2. Klik in het dialoogvenster op Bestanden toevoegen, kies Bestanden toevoegen en selecteer vervolgens de bestanden.

  Opmerking:

  U kunt ook bestanden of mappen toevoegen door deze te slepen naar het dialoogvenster.

 3. Klik op OK om het dialoogvenster Watermerk toevoegen te sluiten.

 4. Voer stap 2 tot en met 6 in de procedure uit om een watermerk toe te voegen of te vervangen in een geopend document. Klik op OK als u het watermerk hebt ingesteld.

 5. Geef vervolgens in het dialoogvenster Uitvoeropties de map en voorkeuren voor bestandsnamen op en klik op OK.

Een watermerk zoeken of vervangen in deel-PDF's in een PDF-portfolio

 1. Selecteer een of meer deel-PDF's in een PDF-portfolio.
 2. Voer de stappen in de procedure uit om een watermerk toe te voegen of te vervangen in een geopend document.

Een watermerk bijwerken

 1. Open één PDF.
 2. Kies Gereedschappen > PDF bewerken > Watermerk > Bijwerken.

 3. Breng wijzigingen in het watermerk aan en klik vervolgens op OK.

Opmerking:

Wanneer een PDF meerdere watermerken bevat, wordt bij deze procedure alleen het eerste watermerk bijgewerkt dat u hebt toegevoegd en worden de andere watermerken genegeerd. Mocht u zich bedenken nadat u het bijwerken van de watermerken hebt voltooid, kies dan direct Bewerken > Ongedaan maken Watermerk.

Watermerken verwijderen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Open één PDF of selecteer een of meer deel-PDF's in een PDF-portfolio. Kies vervolgens Gereedschappen > PDF bewerken > Watermerk > Verwijderen.

  • Sluit eventueel geopende PDF's en kies Gereedschappen > PDF bewerken > Watermerk > verwijderen om watermerken uit meerdere PDF's te verwijderen. Klik in het dialoogvenster dat verschijnt, op Bestanden toevoegen, kies Bestanden toevoegen en selecteer vervolgens de bestanden. Klik op OK, geef vervolgens in het dialoogvenster Uitvoeropties de map en voorkeuren voor bestandsnamen op.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account