Handboek Annuleren

Een PDF-revisie voorbereiden

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Informatie over beheerde PDF-revisies

In een beheerde revisie gebruikt u een wizard om de revisie in te stellen, de documentlocatie op te geven en deelnemers uit te nodigen. U hoeft geen opmerkingen te importeren, het plaatsen van opmerkingen voor gebruikers van Reader in te schakelen of reacties van revisoren handmatig bij te houden.

Opmerking:

U kunt opmerkingen in beheerde revisies alleen inschakelen voor gebruikers van Acrobat Reader als Acrobat Pro is geïnstalleerd. Het is niet mogelijk met gebruik van Acrobat Standard opmerkingen in te schakelen voor gebruikers van Acrobat Reader.

Acrobat biedt twee typen beheerde revisies: gedeelde revisies en e-mailrevisies. Bij elk type hoort een wizard waarmee u een PDF met speciale gereedschappen en aanwijzingen kunt verspreiden onder revisoren.

Alle beheerde revisies worden bijgehouden in Beheer. In Beheer hebt u toegang tot het PDF-bestand en informatie over de revisie en de deelnemers. De aanvrager van een revisie kan de deadline wijzigen, revisoren toevoegen en de revisie beëindigen. Beheer stelt deelnemers op de hoogte wanneer er nieuwe opmerkingen beschikbaar zijn, deadlines zijn gewijzigd, revisoren zijn toegevoegd en zelfs wanneer Acrobat wordt gesloten. Beheer geeft ook informatie over serverfouten.

Opmerking:

Beheerde revisies kunnen niet worden uitgevoerd voor PDF-portfolio's.

Gedeelde revisies

In een gedeelde revisie is de mate van samenwerking het grootst omdat deelnemers de opmerkingen van andere deelnemers kunnen lezen en hierop kunnen reageren. Opmerkingen van deelnemers worden opgeslagen in een opslagruimte of op een interne server. Acrobat synchroniseert opmerkingen met regelmatige intervallen om alle laatste wijzigingen te downloaden. Revisoren krijgen een bericht zodra een nieuwe opmerking wordt toegevoegd, en ze kunnen opmerkingen van andere revisoren zien en hierop reageren.

Gedeelde revisie in Acrobat
In een gedeelde revisie kunnen deelnemers eenvoudig deelnemen aan de revisie, hun opmerkingen delen, hun revisies bijhouden en regelmatig updates ontvangen.

Opmerking:

Voor gedeelde revisies moeten revisoren Acrobat 8 of hoger, of Reader 8 of hoger hebben geïnstalleerd om de opmerkingen van andere revisoren te zien. Revisoren die werken met lagere versies van Acrobat, moeten hun opmerkingen per e-mail verzenden.

E-mailrevisies

E-mailrevisies zijn ideaal als revisoren geen toegang hebben tot een gemeenschappelijke server of als samenwerking niet nodig is voor de revisie van documenten.

In een e-mailrevisie zendt de aanvrager de revisoren een PDF als e-mailbijlage. De revisoren kunnen hun opmerkingen toevoegen en het document terugsturen door te klikken op de knop Opmerkingen verzenden op de documentberichtenbalk. Bij ontvangst van de opmerkingen kan de aanvrager deze invoegen in zijn of haar exemplaar van de PDF.

De belangrijkste beperking van e-mailrevisies is dat de deelnemers tijdens de revisie andere opmerkingen niet kunnen bekijken. Aanvragers kunnen opmerkingen pas na ontvangst bekijken.

Opmerking:

Deelnemers aan een op e-mail gebaseerde revisie moeten Acrobat 6.0 of hoger of Reader 7.0 of hoger hebben geïnstalleerd.

Op e-mail gebaseerde revisie
In een e-mailrevisie zenden de deelnemers hun opmerkingen naar de aanvrager, die de opmerkingen in de hoofd-PDF samenvoegt.

Een distributieoptie kiezen voor revisies en formulieren

Acrobat biedt diverse verspreidingsopties in de wizard Verzenden voor gedeelde revisie en Formulier verspreiden. Bij het kiezen van een optie moet u rekening houden met de vereiste beveiliging voor het verspreide bestand, welke servers of websites uw ontvangers kunnen gebruiken om het bestand te downloaden en hoe u opmerkingen of formuliergegevens wilt ontvangen.

Interne server

U kunt uw eigen interne serverlocatie gebruiken als uw ontvangers achter een firewall werken en allemaal toegang hebben tot een gemeenschappelijke server. De server kan een netwerkmap, een Microsoft SharePoint-werkruimte (alleen Windows) of een webservermap zijn. U kunt een koppeling toevoegen aan uw verspreide PDF of deze verzenden als bijlage in een e-mailbericht. Voor revisies worden gepubliceerde opmerkingen geüpload naar de server. Voor formulieren worden reacties opgeslagen op uw vaste schijf zodra ze worden teruggestuurd.

Opmerking:

Webservermappen zijn niet beschikbaar voor formulierverspreiding.

Als u uw eigen server opgeeft, vraagt de wizard u een profiel op te slaan voor de serverlocatie en verspreidingsopties die u kiest. De volgende keer dat u een PDF verspreidt, is het opgeslagen profiel beschikbaar als optie in de wizard.

E-mail

De wizard Formulieren verspreiden heeft een optie voor het verzenden van een formulier als e-mailbijlage. U kunt het formulier verzenden met uw eigen e-mailclient of webmail. U kunt ook met de wizard een e-mailbericht maken waaraan het bestand met het formulier wordt bijgevoegd. Als uw ontvangers het formulier invullen en verzenden, worden de reacties teruggestuurd naar uw postvak. Elk antwoord wordt gekopieerd naar een antwoordbestand in een PDF-portfolio, waar u het kunt sorteren en exporteren naar een werkblad.

Met de wizard Verzenden voor gedeelde revisie kunt u een e-mail met een koppeling naar de PDF verzenden of de PDF toevoegen aan de e-mail.

Opmerkingen voor Reader-gebruikers inschakelen (Acrobat Pro)

Wanneer u opmerkingsrechten in een PDF inschakelt, kunnen gebruikers van Reader 8 of hoger deelnemen aan revisies van die PDF. Wanneer een PDF met opmerkingsrechten in Reader wordt geopend, bevat deze de documentberichtenbalk en gereedschappen voor opmerkingen die anders niet beschikbaar zijn.

Als u een beheerde revisie start, worden opmerkingsrechten automatisch uitgeschakeld. Als u niet werkt met een beheerde revisie (u verzendt een PDF bijvoorbeeld direct per e-mail), kunt u de opmerkingsrechten toch inschakelen.

 • Open de PDF en kies Bestand > Opslaan als ander bestand > Uitgebreide PDF Reader > Opmerkingen en meten inschakelen.
Opmerking:

Als u opmerkingsrechten voor Reader in een digitaal ondertekend document inschakelt, wordt de handtekening ongeldig.

Een e-mailtoepassing selecteren voor revisies

Voor e-mailrevisies en om opmerkingen te verzenden hebt u een e-mailtoepassing en een verbinding met een e-mailserver nodig. Acrobat ondersteunt de meeste e-mailtoepassingen. Als er meer dan één e-mailtoepassing is geïnstalleerd, kunt u opgeven welke toepassing moet worden gestart wanneer Acrobat een PDF verzendt. Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • (Windows) Dubbelklik in het Configuratiescherm op Internet-opties. Selecteer in het dialoogvenster Eigenschappen voor Internet het tabblad Programma's en selecteer vervolgens de e-mailtoepassing van uw voorkeur. Start Acrobat opnieuw om de wijziging te activeren.

 • (Windows) Wijzig de MAPI-instellingen in de e-mailtoepassing. Acrobat en Reader communiceren met de e-mailtoepassing via de MAPI (Messaging Application Program Interface). Bij de meeste e-mailtoepassingen zijn MAPI-instellingen meegeleverd voor de afhandeling van deze communicatie. Zie de Help bij de e-mailtoepassing voor meer informatie over het configureren van e-mailtoepassingen.

 • (Mac OS) Kies in Mail (E-mail) de optie Mail (E-mail) > Voorkeuren, selecteer Algemeen en kies vervolgens de e-mailtoepassing van uw voorkeur in het menu van de standaard-e-maillezer. Start Acrobat opnieuw om de wijziging te activeren. Als de toepassing die u gebruikt, niet in de lijst staat, kiest u Selecteren in het menu en bladert u naar de locatie. Als u een toepassing selecteert die niet wordt vermeld in het menu van de standaard-e-maillezer, wordt deze mogelijk niet door Acrobat ondersteund.

Een server opgeven

Als u een PDF met uw eigen serverlocatie verspreidt, kunt u een netwerkmap, een Windows-server met Microsoft SharePoint-services of een webservermap opgeven. Deelnemers moeten lees- en schrijfrechten hebben voor de server die u opgeeft. Vraag uw netwerkbeheerder om een geschikte serverlocatie voor de opslag van opmerkingen. Er is geen aanvullende software nodig om een server in te stellen.

Opmerking:

Webservermappen zijn niet beschikbaar voor formulierverspreiding.

Netwerkmappen

Als alle ontvangers zich binnen een lokaal netwerk bevinden, zijn netwerkmappen en SharePoint-servers de beste keuze voor een opmerkingenserver. Netwerkmappen zijn in het algemeen het goedkoopst en het betrouwbaarst.

SharePoint-sites

U kunt uw eigen interne serverlocatie gebruiken, zoals een Microsoft SharePoint-site, als uw ontvangers achter een firewall werken en allemaal toegang hebben tot een gemeenschappelijke server. Zie Gedeelde revisies hosten op SharePoint voor meer informatie.

WebDAV-servers

WebDAV-servers (webservers die het WebDAV-protocol gebruiken) kunt u het best alleen gebruiken als revisoren zich buiten de firewall of het lokale netwerk bevinden. Voor meer informatie over hoe u Acrobat kunt configureren voor het gebruik van een WebDAV-service gaat u naar Een gedeelde revisie hosten: een alternatief voor Acrobat.com.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?