Handboek Annuleren

PDF-portfolio's maken en aanpassen

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

PDF-portfolio's maken

U hoeft u niet langer Flash Player op uw systeem te installeren om portfolio's te maken of te bekijken. U kunt eenvoudig mappen maken in het PDF-portfolio, deelbestanden en mappen verwijderen, namen van deelbestanden wijzigen en beschrijvingen van deelbestanden toevoegen en bewerken.

U maakt een eenvoudige PDF-portfolio in een paar snelle stappen.

 1. Open Acrobat en selecteer het hamburgermenu   (Windows) of het menu Bestand (macOS). Selecteer vervolgens Maken > PDF-portfolio.

 2. Selecteer het menu Bestanden toevoegen linksboven in het venster PDF-portfolio maken. U kunt een bestand, een map met bestanden, pagina's van een scanner, een webpagina of items van het klembord toevoegen.

 3. Selecteer Maken om de bestanden toe te voegen aan de PDF-portfolio.

  De geselecteerde bestanden worden toegevoegd aan uw portfolio en er wordt een nieuw portfoliovenster geopend met de bestanden in uw portfolio. 

  PDF-portfolio
  Bestanden in uw PDF-portfolio

Opmerking:

In Windows kunt u met Acrobat PDFMaker in Outlook en Lotus Notes PDF-portfolio's maken wanneer u e-mailberichten converteert.

Bestanden en mappen toevoegen aan een PDF-portfolio

Opmerking:

Het is niet mogelijk om de volgorde van de bestanden in het PDF-portfolio te wijzigen en daarom is het raadzaam om de bestanden in de juiste volgorde toe te voegen. Ook geldt dat als u een map toevoegt, dat de bestanden in de map in alfabetische volgorde worden toegevoegd.  

U kunt inhoud toevoegen aan een bestaand PDF-portfolio.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in een geopend PDF-portfolio:

  • Klik met de rechtermuisknop in het PDF-portfoliovenster om de secundaire werkbalk te openen en selecteer Bestanden toevoegen, Map toevoegen of Webinhoud toevoegen.
  • Als u een map wilt maken, selecteert u het pictogram Map maken op de secundaire werkbalk.
  • Als u bestanden vanaf uw computer wilt toevoegen, sleept u de bestanden of mappen naar de werkruimte van een PDF-portfolio of naar een map in het linkerdeelvenster.
  Opmerking:

  Voor de beste prestaties raden we u aan niet meer dan 15 deelbestanden in een portfolio te plaatsen en te zorgen dat de totale bestandsgrootte van alle bestanden samen minder dan 50 MB is.

Bestanden opnieuw indelen in een PDF-portfolio

Voer de volgende taken uit in het navigatievenster van een PDF-portfolio:

 • Sleep bestanden om deze opnieuw te rangschikken binnen een map in een PDF-portfolio.
 • Sleep een bestand naar een map of sleep een map naar een andere map als beide hetzelfde niveau hebben.

Webinhoud toevoegen aan een PDF-portfolio

U kunt ook een koppeling naar websites maken of videocodes insluiten. Het koppelen naar webinhoud is een handige methode om de bestandsgrootte van een PDF-portfolio te reduceren.

 1. Klik met de rechtermuisknop in het PDF-portfoliovenster en selecteer Webinhoud toevoegen.

 2. Voer een bestandsnaam en beschrijving in voor de webinhoud die wordt toegevoegd aan het PDF-portfolio. Dit webbestand verzorgt de koppeling naar de webinhoud die u opgeeft.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een website wilt koppelen, selecteert u Een webkoppeling toevoegen en voegt u vervolgens de URL toe.

  • Als u een videocode wilt insluiten, selecteert u Een ingesloten code toevoegen en plakt u vervolgens de insluitcode van de video. Websites die video's delen, bieden meestal een manier om de insluitcode van de video te kopiëren. Er kan bijvoorbeeld een knop Insluiten op de website staan die toegang geeft tot de code en andere insluitopties.

Multimediabestanden converteren in een PDF-portfolio

U kunt multimediabestanden, bijvoorbeeld in MP3-indeling, converteren naar PDF in een PDF-portfolio. U kunt de volgende bestanden ook omzetten naar PDF als ze zijn gecodeerd in H.264 (met AAC-audio): MOV, M4V, MP4, 3GP en 3G2. (H.264 en AAC zijn coderings- en compressieopties voor film.)

 1. Vanuit een geopend PDF-portfolio klikt u met de rechtermuisknop/Control-klik in de bewerkingsmodus op één of meer multimediabestanden in het PDF-portfolio en selecteer Converteren naar PDF.

 2. Als er een dialoogvenster verschijnt, geeft u de gewenste opties op en klikt u op OK.

Bestanden en mappen verwijderen of extraheren uit een PDF-portfolio

Als u een map verwijdert, worden alle bestanden in de map verwijderd uit het PDF-portfolio. U kunt ook een of meerdere delen van het PDF-portfolio extraheren en deze afzonderlijk opslaan.

  • Vanuit een geopende PDF-portfolio selecteert u een of meer bestanden of mappen in de PDF-portfolio en drukt u op Verwijderen, of selecteert u het pictogram Bestand verwijderen om het geselecteerde item uit de portfolio te verwijderen.
  • Als u een item uit uw portfolio wilt extraheren of opslaan, klikt u op het pictogram Extraheren uit portfolio , selecteert u een locatie om het geselecteerde item op te slaan en selecteert u Opslaan.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online