Handboek Annuleren

Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Leer hoe u opmerkingen kunt toevoegen aan de 3D-ontwerpen in PDF's met behulp van de verschillende tools voor opmerkingen van Adobe Acrobat.

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Opmerkingen die aan een 3D-model worden toegevoegd, worden geassocieerd met specifieke weergaven die worden gedefinieerd wanneer de opmerking wordt toegevoegd. Als de weergave wordt gewijzigd, bijvoorbeeld als u het 3D-object roteert of verplaatst, is de opmerking niet meer zichtbaar.

Dit zijn de drie manieren om opmerkingen aan een 3D-model in PDF toe te voegen:

 • Optie 3D-opmerking toevoegen op de 3D-werkbalk om opmerkingen toe te voegen aan specifieke delen van een 3D-model.
 • Optie Opmerkingen toevoegen in het deelvenster Alle tools om verschillende soorten opmerkingen toe te voegen aan een 3D-weergave.
 • Een 3D-meting converteren naar een opmerking.
Opmerking:

Als u opmerkingen aan 3D-modelweergaven wilt toevoegen, hebt u versie 7.0.7 of hoger van Acrobat of Reader nodig.

Wanneer de weergave van het 3D-object wordt gewijzigd, verdwijnen eventuele opmerkingen die aan het object zijn toegevoegd (rechts)
Wanneer de weergave van het 3D-object wordt gewijzigd, verdwijnen eventuele opmerkingen die aan het object zijn toegevoegd (rechts).

Opmerking:

Als u een opmerking niet wilt koppelen aan een 3D-weergave, voegt u de opmerking toe buiten het 3D-objectgebied.

Opmerkingen toevoegen vanuit de 3D-werkbalk

De tool voor 3D-opmerkingen wordt gebruikt om metingen van verschillende delen van een 3D-model toe te voegen. Deze opmerkingen zijn gekoppeld aan die specifieke onderdelen. Door 3D-opmerkingen toe te voegen wordt een nieuwe weergave gemaakt genaamd 3D-opmerkingen, en ze worden weergegeven als componenten in de modelstructuur. U kunt 3D-opmerkingen op dezelfde manier bewerken en verwijderen als metingen.

 1. Selecteer de optie 3D-opmerkingen toevoegen op de 3D-werkbalk.

  Opmerking:

  Als de optie 3D-opmerkingen toevoegen niet zichtbaar is in de werkbalk, klikt u met de rechtermuisknop op het 3D-model en selecteert u Tools > 3D-opmerkingen toevoegen. U kunt de standaard 3D-werkbalk ook uitbreiden door met de rechtermuisknop op het 3D-model te klikken en vervolgens Tools > 3D-tools uitbreiden te selecteren.

 2. Selecteer het onderdeel van het 3D-model waaraan u een 3D-opmerking wilt toevoegen.

 3. In het dialoogvenster Tekenreeks opmerking invoeren voegt u uw opmerking toe.

Opmerkingen toevoegen vanuit de toolset Opmerkingen

Wanneer u opmerkingen toevoegt met de opmerkingentoolset, wordt een nieuwe weergave gemaakt in de Modelstructuur met de naam Opmerkingweergave.

Opmerking:

Gebruikers van Adobe Reader kunnen alleen opmerkingen aan een PDF toevoegen als de auteur van het document het toevoegen van opmerkingen voor die PDF inschakelt.

 1. Ga naar Alle tools > Opmerkingen toevoegen.

  De opmerkingentoolset wordt weergegeven in de werkbalk Snelle actie.

 2. Selecteer de optie Opmerking toevoegen in de werkbalk Snelle actie.

 3. Selecteer het 3D-modelgebied waar u de opmerking wilt toevoegen. Uw commentaar is toegevoegd.

  In de Modelstructuur wordt tevens een nieuwe weergavedefinitie gemaakt met een standaardnaam zoals “Opmerkingweergave1”.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit om meer opmerkingen toe te voegen:
  • Als u een extra opmerking in een weergave wilt maken, moet u ervoor zorgen dat de weergave met de gewenste opmerking is geselecteerd in de Modelstructuur. Selecteer vervolgens het 3D-modelgebied.

  • Als u een extra opmerking wilt maken in een nieuwe opmerkingenweergave, moet u ervoor zorgen dat er geen opmerkingenweergave is geselecteerd in de Modelstructuur. Selecteer vervolgens het 3D-modelgebied.

Opmerking:

Als u een van deze automatisch gegenereerde opmerkingenweergaven verwijdert, zijn de bijbehorende opmerkingen nog steeds beschikbaar. U kunt ze bekijken en selecteren in het deelvenster Opmerkingen rechtsboven in het scherm of in de Modelstructuur, waar ze onder de weergaven staan. Als u een opmerking selecteert, schakelt het 3D-model over op de weergaveconfiguratie die actief was toen de opmerking werd toegevoegd.

3D-metingen converteren naar opmerkingen

Individuele metingen kunnen worden geconverteerd naar opmerkingen zodat ze kunnen worden bekeken en geannoteerd zoals de gewone opmerkingen.

 1. Klik in het deelvenster Weergave van de Modelstructuur met de rechtermuisknop op het plusteken naast de metingenweergave om een lijst met afzonderlijke metingen weer te geven.

  Opmerking:

  De metingenweergave is alleen beschikbaar als u metingen hebt toegevoegd met de 3D-meettool .

 2. Klik met de rechtermuisknop op een metingnaam en selecteer dan Converteren naar opmerking.

  Meting converteren naar opmerkingen
  Metingen converteren naar opmerkingen

Opmerkingen voor een 3D-model weergeven

 1. Om opmerkingen op een 3D-model weer te geven kunt u een van de volgende dingen proberen:

  • Selecteer in de Modelstructuur een weergave die opmerkingen bevat.

  • Selecteer Alle tools > Opmerkingen toevoegen de opmerkingen worden weergegeven in de opmerkingenlijst in het rechterdeelvenster.

  • Selecteer Opties > Lijst Opmerkingen in het deelvenster Weergave van de Modelstructuur.

  Opmerkingen weergeven
  De optie Opmerkingen weergeven inschakelen in het deelvenster Weergave van de Modelstructuur

 2. Dubbelklik op een opmerking om het bijbehorende opmerkingenvenster te openen.
 3. Herhaal stappen 1 en 2 om andere opmerkingen bij andere weergaven te controleren.

Als u een opmerking selecteert, wordt het 3D-model weergegeven in dezelfde weergave waarin opmerking is toegevoegd.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?