Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's

Opmerkingen die worden toegevoegd aan een 3D-object, worden gekoppeld aan specifieke weergaven die worden gedefinieerd op het moment dat de opmerkingen worden toegevoegd. Als de weergave wordt gewijzigd, bijvoorbeeld als het 3D-object wordt geroteerd of verplaatst, zijn de opmerkingen niet meer zichtbaar.

U kunt op drie manieren opmerkingen toevoegen aan een 3D-object:

 • Met het gereedschap 3D-opmerking op de 3D-werkbalk kunt u opmerkingen toevoegen aan specifieke onderdelen van een 3D-model.

 • Met de annotatiegereedschappen in de secundaire werkbalk van het gereedschap Opmerking kunt u een aantal verschillende typen opmerkingen toevoegen aan een 3D-weergave.

 • U kunt een 3D-meting omzetten in een opmerking.

Opmerking:

Als u opmerkingen aan 3D-modelweergaven wilt toevoegen, hebt u versie 7.0.7 of hoger van Acrobat of Reader nodig.

Wanneer de weergave van het 3D-object wordt gewijzigd, verdwijnen eventuele opmerkingen die aan het object zijn toegevoegd (rechts)
Wanneer de weergave van het 3D-object wordt gewijzigd, verdwijnen eventuele opmerkingen die aan het object zijn toegevoegd (rechts).

Opmerking:

Als u niet wilt dat een opmerking wordt gekoppeld aan een 3D-weergave, voegt u de opmerking toe buiten het 3D-objectgebied.

Een 3D-opmerking toevoegen aan een object

Opmerkingen die zijn gemaakt met het gereedschap 3D-opmerkingen lijken op metingen, in die zin dat ze worden gekoppeld aan een bepaald onderdeel van de 3D-geometrie. Wanneer u 3D-opmerkingen toevoegt aan de standaardweergave van een model, wordt een nieuwe weergave genaamd 3DCommentView gemaakt. 3D-opmerkingen die zijn toegevoegd aan andere weergaven, worden weergegeven als onderdelen van die weergave in de Modelstructuur. U kunt 3D-opmerkingen op dezelfde manier bewerken en verwijderen als metingen.

 1. Klik op het gereedschap 3D-opmerking toevoegen op de 3D-werkbalk.

  Opmerking:

  De 3D-werkbalk verschijnt wanneer u de cursor boven het 3D-model plaatst. Als het gereedschap 3D-opmerking niet in de werkbalk staat, klikt u met de rechtermuisknop op het 3D-model en kiest u Gereedschappen > 3D-opmerking toevoegen. U kunt de standaard 3D-werkbalk ook uitbreiden door met de rechtermuisknop op het 3D-model te klikken en Gereedschappen > 3D-gereedschappen uitbreiden te kiezen.

 2. Selecteer het onderdeel van het model waaraan u een 3D-opmerking wilt toevoegen.
 3. Typ uw opmerking in het dialoogvenster Tekenreeks opmerking invoeren.

Opmerkingen toevoegen met de gereedschapset Opmerkingen

Wanneer u opmerkingen toevoegt met de gereedschappen van de gereedschapset Opmerkingen, wordt een nieuwe weergave gemaakt in de Modelstructuur, de zogenaamde Opmerkingweergave.

Opmerking:

Gebruikers van Adobe Reader kunnen opmerkingen aan PDF's toevoegen als de auteur van het document deze functie heeft ingeschakeld voor de PDF.

 1. Kies Gereedschappen > Opmerking.

  De gereedschapset voor opmerkingen wordt weergegeven in de secundaire werkbalk.

 2. Selecteer een gereedschap voor opmerkingen in de secundaire werkbalk en klik in het 3D-objectgebied.

 3. Klik binnen het 3D-objectgebied om een opmerking te maken. In de Modelstructuur wordt tevens een nieuwe weergavedefinitie gemaakt met een standaardnaam zoals “Opmerkingweergave1”.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit om meer opmerkingen toe te voegen:
  • Als u een aanvullende opmerking in een weergave wilt maken, selecteert u de gewenste opmerkingweergave in de Modelstructuur. Klik vervolgens binnen het 3D-objectgebied.

  • Als u een extra opmerking wilt maken in een nieuwe opmerkingweergave, dient u ervoor te zorgen dat er geen opmerkingweergave is geselecteerd in de Modelstructuur. Klik vervolgens binnen het 3D-objectgebied.

Opmerking:

Als u een van deze automatisch gegenereerde opmerkingweergaven verwijdert, blijven de bijbehorende opmerkingen beschikbaar. U kunt deze weergeven en selecteren in het venster Opmerkingen of in de Modelstructuur, waar ze onder de weergaven worden vermeld. Als u een opmerking selecteert, schakelt het 3D-model over op de weergaveconfiguratie die actief was toen de opmerking werd toegevoegd.

3D-metingen converteren naar opmerkingen

Afzonderlijke metingen kunnen worden geconverteerd naar opmerkingen, zodat ze kunnen worden gereviseerd en van aantekeningen kunnen worden voorzien, net als andere soorten opmerkingen.

 1. Klik in het deelvenster Weergave van de Modelstructuur met de rechtermuisknop op het plusteken naast de metingsweergave om een lijst met afzonderlijke metingen weer te geven.
  Opmerking:

  De metingsweergave is alleen beschikbaar wanneer u metingen hebt toegevoegd met gebruik van het 3D- meetgereedschap .

 2. Klik met de rechtermuisknop op de naam van een meting en klik op Naar opmerking converteren.
  Meting converteren naar opmerkingen
  Metingen converteren naar opmerkingen

Opmerkingen weergeven voor een 3D-object

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Selecteer in de Modelstructuur een weergave die opmerkingen bevat.

  • Kies Gereedschappen > Opmerking. De opmerkingen worden vervolgens weergegeven in de lijst met opmerkingen in het rechtervenster.

  • Klik in het deelvenster Weergave van de Modelstructuur op Opties en kies Opmerkingen weergeven.

  Opmerkingen weergeven
  De optie Opmerkingen weergeven inschakelen in het deelvenster Weergave van de Modelstructuur

 2. Dubbelklik op een opmerking om het bijbehorende opmerkingenvenster te openen.
 3. Herhaal stap 1 en 2 als u andere opmerkingen wilt zien die zijn gekoppeld aan andere weergaven.

Wanneer u een opmerking selecteert, wordt het 3D-model weergegeven in dezelfde weergave als toen de opmerking werd toegevoegd.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account