PDF's maken met Acrobat

Convert to PDF online for free

Converteer Word/PPT/JPG online naar PDF.

                 Nu gratis proberen


Er zijn verschillende manieren om met Acrobat een PDF-bestand te maken. Genereer snel een PDF met behulp van menuopdrachten, door bestanden naar het toepassingspictogram van Acrobat te slepen of door klembordgegevens te converteren.

Een bestand converteren naar PDF met gebruik van Acrobat-menuopdrachten

 1. Kies in het menu Bestand van Acrobat de optie Maken > PDF van bestand.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Openen het bestand dat u wilt converteren. U kunt door alle bestandstypen bladeren of u kunt een bepaald type selecteren in het vervolgkeuzemenu Bestandstypen.

  Alle Microsoft Word-documenten in de geselecteerde map worden in Acrobat weergegeven
  Alle Microsoft Word-documenten in de geselecteerde map worden weergegeven.

 3. U kunt desgewenst op Instellingen klikken om de conversie-opties te wijzigen als u een afbeeldingsbestand naar PDF converteert. Welke opties beschikbaar zijn, hangt af van het bestandstype.

  Opmerking: de knop Instellingen is niet beschikbaar als u als bestandstype Alle bestanden selecteert of als er voor het geselecteerde bestandstype geen conversie-instellingen beschikbaar zijn. (De knop Instellingen is bijvoorbeeld niet beschikbaar voor Microsoft Word- en Microsoft Excel-bestanden.)

 4. Klik op Openen om het bestand naar een PDF te converteren.

  Afhankelijk van het type bestand dat wordt geconverteerd, wordt de ontwerptoepassing geopend of wordt een voortgangsvenster weergegeven. Als het bestand een niet-ondersteunde indeling heeft, verschijnt een bericht dat het bestand niet kan worden geconverteerd naar PDF.

 5. Als de nieuwe PDF wordt geopend, kiest u Bestand > Opslaan of Bestand > Opslaan als. Vervolgens geeft u een naam en een locatie op voor de PDF.

Opmerking: zorg ervoor dat u de naam van een PDF die bestemd is voor elektronische distributie, beperkt tot acht tekens (zonder spaties) en dat u de extensie .pdf toevoegt. U bent er dan van verzekerd dat e-mailprogramma's of netwerkservers de bestandsnaam niet afkappen en dat de PDF op de juiste wijze wordt geopend.

PDF's maken door middel van slepen en neerzetten

Deze methode kunt u het beste voor kleine, eenvoudige bestanden gebruiken, zoals kleine afbeeldingsbestanden en normale-tekstbestanden, waarbij de balans tussen bestandsgrootte en uitvoerkwaliteit niet van belang is. U kunt deze techniek voor vele andere bestandstypen gebruiken, maar u kunt de conversie-instellingen tijdens het conversieproces niet aanpassen.

 1. Selecteer de pictogrammen van een of meer bestanden in Windows Verkenner of Mac OS Finder.

 2. Sleep de bestandspictogrammen naar het toepassingspictogram van Acrobat. Of (alleen Windows) sleep de bestanden naar het geopende Acrobat-venster.

  Als u het bericht ziet dat het bestand niet in Acrobat kan worden geopend, kan dat bestandstype niet naar PDF worden geconverteerd met de methode slepen en neerzetten. In dat geval gebruikt u voor dat bestand een van de andere conversiemethoden.

  Opmerking: u kunt ook PostScript- en EPS-bestanden naar PDF converteren door deze naar het Acrobat-venster of het toepassingspictogram van Acrobat te slepen.

 3. Sla de PDF op.

  Opmerking: (Alleen Windows) u kunt ook in Windows Verkenner met de rechtermuisknop klikken op een bestand en Converteren naar Adobe PDF kiezen.

Inhoud van het Klembord converteren naar PDF

U kunt PDF's maken van tekst en afbeeldingen die u kopieert van toepassingen op Mac OS of Windows.

 1. Leg inhoud vast op het Klembord:
  • Gebruik de opdracht Kopiëren in de toepassingen.
  • Druk op de toets PrintScreen (Windows).
  • Gebruik het hulpprogramma Schermafbeelding (Programma's > Hulpprogramma's > Schermafbeelding) en kies Bewerken > Kopiëren om de inhoud naar het Klembord te kopiëren. (Mac OS)
  • In een PDF-bestand kunt u objecten selecteren met het gereedschap Object bewerken (Gereedschappen > Afdrukproductie > Object bewerken), waarna u de geselecteerde objecten kopieert.
 2. Kies in Acrobat de optie Bestand > Maken > PDF van Klembord. Of kies Gereedschappen > PDF maken > Klembord > Maken.

  Opmerking: de opdracht PDF van Klembord wordt alleen weergegeven als er inhoud naar het Klembord is gekopieerd. Als het Klembord leeg is, is de opdracht niet beschikbaar.

Een lege PDF maken

U kunt een blanco PDF maken in plaats van te beginnen met een bestand, klembordafbeelding of scan.

Dit proces is handig voor het maken van PDF's van één pagina. Bij grotere, meer complexe documenten of documenten met veel opmaak is het doorgaans beter als u het brondocument maakt in een toepassing die meer indelings- en opmaakfuncties heeft, zoals Adobe InDesign of Microsoft Word.

 1. Ga in Adobe Acrobat op een van de volgende manieren te werk:

  • Ga naar Bestand > Maken > Lege pagina.
  Een lege pagina maken als PDF-bestand via het menu Bestand

  • Kies Gereedschappen > PDF maken > Lege pagina > Maken.
  Een leeg PDF-bestand maken met Gereedschappen > PDF maken

  Er wordt een nieuwe, lege PDF gemaakt.

Opmerking: als u een lege pagina wilt toevoegen aan een bestaande PDF, opent u de PDF en kiest u Gereedschappen > Pagina's indelen > Invoegen > Lege pagina.

Meerdere PDF's maken van meerdere bestanden (Acrobat Pro)

U kunt in één bewerking meerdere PDF's maken van oorspronkelijke bestanden, ook van bestanden in verschillende ondersteunde indelingen. Deze methode is handig als u een groot aantal bestanden wilt converteren naar PDF.

Opmerking: als u deze methode gebruikt, past Acrobat de laatstgebruikte conversie-instellingen toe en kunt u deze instellingen niet aanpassen. Als u de conversie-instellingen wilt wijzigen, moet u dit doen voordat u deze methode gebruikt.

 1. Kies Bestand > Maken > Meerdere PDF-bestanden maken.

 2. Kies Bestanden toevoegen > Bestanden toevoegen of Mappen toevoegen en selecteer vervolgens de gewenste bestanden of mappen.

  Het dialoogvenster Meerdere PDF-bestanden maken
  Klik op Bestanden toevoegen in het dialoogvenster en kies de bestanden die u naar PDF wilt converteren.

 3. Klik op OK. Het dialoogvenster Uitvoeropties verschijnt.

 4. Geef in het dialoogvenster Uitvoeropties de doelmap en voorkeuren voor bestandsnamen op. Klik vervolgens op OK.