Handboek Annuleren

3D-modellen weergeven in PDF's

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Leer hoe u in Acrobat moeiteloos 3D-modellen kunt weergeven en bewerken.

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Met Acrobat kunt u 3D-ontwerpen van topkwaliteit bekijken die in professionele CAD- of modelleerprogramma's zijn gemaakt en in PDF's zijn ingesloten. U kunt delen van een 3D-model verbergen en tonen, een cover verwijderen om binnenin te kijken en delen roteren alsof u ze in uw handen houdt.

Afspelen van 3D-content in PDF inschakelen

Wanneer u een PDF met 3D-content opent, verschijnt bovenaan een gele balk met het bericht Multimedia en 3D-content is uitgeschakeld. Schakel deze functie in als u dit document vertrouwt.

U kunt de 3D-content in het document inschakelen om te beginnen met het afspelen van de 3D-content.

Selecteer Opties rechtsboven om content in te schakelen. Er verschijnt een vervolgkeuzemenu.

Selecteer Dit document eenmalig vertrouwen of Dit document altijd vertrouwen , afhankelijk van uw voorkeur.

3D-content permanent inschakelen

 1. Druk op Ctrl+K (Windows) of Command+K (macOS) om Voorkeuren.
  te openen.

 2. Schakel het selectievakje Multimedia en 3D > Multimedia- en 3D-content afspelen inschakelen.

 3. Selecteer OK.

U kunt meer ontdekken over het inschakelen van 3D-content in PDF.

3D-content in PDF activeren

Een 3D-model wordt in eerste instantie weergegeven als een tweedimensionale voorvertoning.

 1. Open het PDF-bestand met het 3D-model.

 2. Selecteer het 3D-model met het Handje of de Selectie tool.

  Het 3D-model wordt geactiveerd. Er verschijnt een 3D-werkbalk boven het model.

U kunt nu interacties of animaties afspelen in uw 3D-model.

Overzicht van de 3D-werkbalk

Wanneer u een 3D-model activeert, verschijnt de 3D-werkbalk erboven. U kunt deze werkbalk gebruiken om in en uit te zoomen, te roteren en rond het model te bewegen. 

Om met het 3D-model te spelen kunt u de verschillende navigatietools selecteren en verslepen. Terwijl u door het model navigeert, stelt u zich voor dat u het 3D-model bekijkt vanuit het standpunt van een camera.

Om andere tools te bekijken selecteert u de vervolgkeuzelijst rechts van de 3D-werkbalk.

3D-navigatietools

roteren

Roteren

Hiermee roteert u 3D-objecten ten opzichte van het scherm. U kunt ook het Handje of de Selectie tool gebruiken om een object te roteren. Zorg ervoor dat de tool Roteren is geselecteerd in de 3D-werkbalk.

roteren

Draaien

Draait een 3D-model parallel aan twee vaste assen (x-as en z-as) in het 3D-model.

roteren

Pannen

 Hiermee verplaatst u het model alleen verticaal en horizontaal. U kunt ook pannen met het Handje of de Selectie tool. Druk op Ctrl en sleep.

roteren

Zoomen

Hiermee gaat u naar of weg van de objecten op het scherm bij verticaal slepen. U kunt ook zoomen met het Handje of de Selectie tool door de toets Shift ingedrukt te houden terwijl u sleept.

roteren

Wandelen

Draait horizontaal of verticaal rond het canvas wanneer u horizontaal of verticaal sleept, met behoud van een constant hoogteniveau ongeacht hoe u sleept. Deze tool is handig voor 3D-architectuurmodellen.

Om de loopsnelheid te wijzigen verandert u de standaard weergave-eenheden in Voorkeuren > Meten (3D) > Schaal en eenheden van model gebruiken (indien aanwezig).
.

roteren

Vlucht

Hiermee navigeert u door een model terwijl u de richting van het oppervlak aanhoudt. Door het model te selecteren en de cursor te verplaatsen komt het model dichter bij u. Sleep de cursor naar rechts of links om te draaien.

Als u de cameraweergave wilt draaien, klikt u met de linkermuisknop in het 3D-venster en sleept u om de cameraweergave te draaien. Als u wilt terugkeren naar de beginrichting van de camera, beweegt u de muis naar het eerste klikpunt.

Gebruik het schuifwiel van de muis om snel vooruit en achteruit te bewegen in de richting van de cameraweergave. Deze functionaliteit is handig als u verdwaalt in een model of in het oppervlak vliegt.

roteren

Eigenschappen van camera

Hiermee bepaalt u de hoek, uitlijning en andere eigenschappen van de camera die de lens definiëren waardoor een 3D-model wordt bekeken. Camera-eigenschappen zijn onderdelen van weergaven, maar worden onafhankelijk ingesteld.

roteren

3D-meettool

Hiermee meet u afmetingen van onderdelen en afstanden in het 3D-model.

Besturingselementen voor weergave op de 3D-werkbalk

roteren

Standaardweergave

Hiermee stelt u een vooraf ingestelde zoom-, pan-, rotatie en projectiemodus van het 3D-model opnieuw in. Met het menu Opties in het deelvenster Weergave van de Modelstructuur kunt u een andere weergave als standaardweergave instellen. Of gebruik de opdracht Weergaven beheren in het menu Weergaven op de 3D-werkbalk om een andere weergave als standaard in te stellen.

Als een object uit het zicht raakt, hebt u de camera in feite van het object afgewend. Selecteer het pictogram Standaardweergave op de 3D-werkbalk om het object weer in beeld te brengen.

Menu Weergaven

Hier worden de weergaven vermeld die zijn gedefinieerd voor het huidige 3D-model.

roteren

Modelstructuur in-/uitschakelen

Opent en verbergt de modelstructuur. De modelstructuur kan worden gebruikt om delen van het 3D-model te verbergen of te tonen.

roteren

Animatie afspelen/pauzeren

 Hiermee speelt u een animatie met JavaScript af of onderbreekt u deze. In het pop-upmenu Animatie afspelen/pauzeren verschijnt een schuifregelaar waarmee u voor- en achteruit kunt slepen naar verschillende tijden in de animatiereeks.

roteren

Orthografische projectie/perspectiefprojectie gebruiken

 Hiermee schakelt u tussen perspectiefprojectie en orthografische projectie van het 3D-object.

roteren

Modelrendermodus

Hiermee bepaalt u hoe de 3D-vorm wordt weergegeven. Zie Voorbeelden van modelrendermodi voor een geïllustreerde handleiding.

roteren

Extra belichting inschakelen

 Hier worden de verschillende belichtingseffecten vermeld die beschikbaar zijn om de verlichting van het 3D-object uit te breiden. Experimenteer om de gewenste visuele effecten te krijgen.

roteren

Achtergrondkleur

Hiermee opent u de kleurenkiezer waarin u een andere kleur kunt selecteren voor de ruimte rondom het 3D-object.

roteren

Doorsnede in-/uitschakelen

Toont en verbergt doorsneden van het object. Selecteer het pop-upmenu om het dialoogvenster Doorsnede-eigenschappen te openen. Zie Doorsneden maken voor meer informatie.

Multimedia/3D-opmerking toevoegen

 Hiermee kunt u een notitie toevoegen aan een onderdeel van het 3D-model. De notitie wordt deel van de weergave. Zie Opmerkingen bij 3D-ontwerpen in PDF's.

3D-voorkeuren

In het dialoogvenster Voorkeuren kunt u in het deelvenster Multimedia en 3D de standaardweergave van de 3D-werkbalk en Modelstructuur beheren. Bovendien kunt u de standaard renderer opgeven en beslissen of animaties zijn toegestaan.

Multimedia- en 3D-opties

Multimedia en 3D-content afspelen inschakelen

Standaard is 3D-content in PDF's uitgeschakeld vanwege mogelijke beveiligingsproblemen. Om het afspelen van 3D-content in te schakelen selecteert u de optie 3D-content afspelen inschakelen in het deelvenster Multimedia en 3D.

Renderer-opties

Gewenste rendermethode

Specificeert de juiste rendering-engine in de voorkeuren van Multimedia en 3D om prestaties en kwaliteit te beïnvloeden. U kunt de optie DirectX® of OpenGL selecteren voor snellere rendering die gebruikmaakt van de grafische chip op de videoadapter. Als Software is geselecteerd, duurt het renderen langer, maar de prestaties zijn vaak consistenter met de modelrendering van de oorspronkelijke applicatie.

Hardware rendering inschakelen voor oudere videokaarten

Hiermee wordt het gebruik van een hardwareversneller geforceerd voor grafische kaarten die geen pixel shader ondersteunen.

Dubbelzijdige rendering toestaan

Selecteer deze optie om beide zijden van het model te renderen. Als deze optie wordt uitgeschakeld, wordt alleen de kant weergegeven die naar de gebruiker is gericht om tijd en ruimte te besparen.

Gewenste 3D PMI-rendermodus

Geeft de PMI-methode aan die wordt gebruikt voor het renderen. U kunt een van de volgende opties selecteren:

 • Content-instelling gebruiken: de rendering van de PMI gebruikt de instelling van elke PMI om te beslissen of de Z-buffer wordt gebruikt.
 • 3D PMI altijd vóór model renderen: de rendering van de PMI negeert de Z-buffer ongeacht de instelling in het bestand.
 • 3D PMI altijd renderen met Z-buffer: de rendering van de PMI schakelt altijd Z-buffer in, ongeacht de instelling in het bestand.

Opties voor 3D-tools

Modelstructuur openen na 3D-activering

Hiermee bepaalt u of de Modelstructuur wordt weergegeven wanneer het 3D-model wordt geactiveerd. Kies Instelling Annotatie gebruiken om de instelling te gebruiken die de maker heeft gebruikt bij het toevoegen van het 3D-model aan de PDF.

Standaardstatus werkbalk

Hiermee geeft u op of de 3D-werkbalk wordt verborgen of wordt weergegeven wanneer een 3D-model wordt geactiveerd. Kies Instelling Annotatie gebruiken om de instelling te gebruiken die de maker heeft gebruikt bij het toevoegen van het 3D-model aan de PDF.

Selectie inschakelen voor het handje

Hiermee kan de gebruiker onderdelen van het 3D-model selecteren en markeren met behulp van het gereedschap Handje. Als deze optie niet is geselecteerd, gebruikt u het gereedschap Objectgegevens (Gereedschappen > Interactieve objecten > Object selecteren) om het object te selecteren.

Tools samenvoegen op 3D-werkbalk

Als u deze optie inschakelt, worden de bewerkings- en navigatietools onder de tool Roteren geplaatst, waardoor de 3D-werkbalk korter wordt.

Weergaveovergangen inschakelen

Sommige 3D-modellen bevatten overgangen met animatie tussen weergaven. Schakel deze optie uit als u deze 3D-animatie wilt blokkeren.

3D-richtingas tonen

Hiermee schakelt u de weergave in of uit van een as die de huidige richting van de 3D-scène aangeeft.

Opties voor Automatisch lager

Optimalisatieschema voor lage framesnelheid

Hiermee legt u vast wat er gebeurt met animaties van complexe modellen als de framesnelheid laag wordt. De optie Geen heeft geen nadelig effect op de animatie en houdt de framesnelheid laag. Bij Omsluitende kaders worden de driedimensionale vlakken weergegeven die de onderdelen omsluiten, in plaats van de onderdelen zelf zodat de framesnelheid hoog blijft. Als u Objecten verminderen kiest, worden sommige onderdelen van het model niet weergegeven om te zorgen dat de framesnelheid hoog blijft.

Drempel framesnelheid

Hiermee stelt u de drempelwaarde voor de framesnelheid in. Dit kunt u doen door de schuifregelaar te slepen of een getal in het invoervak in te voeren. Als de framesnelheid lager wordt dan dit aantal frames per seconde wordt de optie Optimalisatieschema voor lage framesnelheid actief.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online