Boeken en PDF-portfolio's afdrukken

Boeken

Boeken zijn documenten met meerdere pagina's die zodanig op vellen papier worden gerangschikt dat de paginavolgorde na het vouwen correct is. U kunt een geniet boek met twee pagina's per vel maken; hierbij worden twee pagina's naast elkaar en aan beide zijden bedrukt, eenmaal gevouwen en op de vouw geniet. De eerste pagina wordt afgedrukt op hetzelfde vel als de laatste pagina. De tweede pagina wordt afgedrukt op hetzelfde vel als de op twee na laatste pagina, enzovoort. Elke pagina wordt automatisch op het vel gecentreerd en grote pagina's worden geschaald (verkleind) zodat deze binnen het afdrukbare gebied passen. Wanneer u de dubbelzijdige pagina's sorteert, vouwt en niet, is het resultaat één boek met de juiste paginering.

Voor het afdrukken van boeken moet de printer automatisch of handmatig dubbelzijdig afdrukken (afdrukken op beide zijden van het papier) ondersteunen. Voor handmatig dubbelzijdig afdrukken zijn twee aparte afdrukopdrachten nodig: een om de voorzijde te bedrukken en een tweede om de achterzijde te bedrukken. Als u wilt weten of uw printer dubbelzijdig afdrukken ondersteunt, controleert u de printerhandleiding of neemt u contact op met de printerfabrikant.

Documenten met meerdere pagina's in Acrobat
Document met meerdere pagina's (links), pagina's in boekopmaak (midden) en pagina's afgedrukt en gevouwen in een nieuw boekje (rechts)

Een boek afdrukken

 1. Kies Bestand > Afdrukken en selecteer de printer.

 2. Geef op welke pagina's u wilt afdrukken:
  • Als u de pagina's van voor naar achter wilt afdrukken, selecteert u Alle.
  • Als u een groot boek wilt opdelen in kleinere delen, selecteert u Pagina's en geeft u een paginabereik voor de eerste groep op. Druk elk paginabereik apart af.
 3. Klik op Boek.

 4. Als u bepaalde pagina's op ander papier wilt afdrukken, geeft u die pagina's op bij de optie Bladen van/tot. Klik op de knop Eigenschappen en selecteer de juiste papierlade en eventuele andere opties.

 5. Kies aanvullende opties voor de pagina-afhandeling. De voorbeeldafbeelding verandert als u opties opgeeft.

  Subset van boek

  Hiermee bepaalt u op welke zijden van het papier wordt afgedrukt. Kies Beide zijden om automatisch op beide zijden van het papier af te drukken (uw printer moet automatisch dubbelzijdig afdrukken ondersteunen). Kies Alleen voorzijde om alle pagina's af te drukken die op de voorzijde van het papier worden weergegeven. Draai deze pagina's na het afdrukken om, kies opnieuw Bestand > Afdrukken en kies Alleen achterzijde. Afhankelijk van het printermodel moet u de pagina's mogelijk omdraaien en opnieuw ordenen om de achterzijden te bedrukken.

  Let op:

  Als uw printer geen ondersteuning biedt voor automatisch dubbelzijdig afdrukken, dient u de pagina's om te draaien en weer in de printer te plaatsen. De exacte stappen zijn afhankelijk van uw printermodel en u kunt de instellingen bijwerken via de Eigenschappen van de printer in het dialoogvenster Afdrukken. Zie Dubbelzijdig afdrukken voor meer informatie.

  Automatisch pagina's roteren binnen elk vel

  Hiermee worden alle pagina's automatisch geroteerd om deze het best te laten passen in het afdrukbare gebied.

  Bladen van

  Hiermee wordt het eerste en laatste af te drukken blad opgegeven. Acrobat bepaalt welke bladen moeten worden afgedrukt voor de afdruktaak. Als u bijvoorbeeld een document van 16 pagina's hebt, worden de vellen 1 tot en met 4 bedrukt.

  Boekbinding

  Hiermee wordt de afdrukstand bepaald voor binden. Kies Links voor tekst die van links naar rechts wordt gelezen, en Links (hoog) voor papier dat over de lange zijde wordt gevouwen, waarbij het afdrukgebied lang en smal is. Kies Rechts voor tekst die van rechts naar links wordt gelezen of voor Aziatisch verticaal lezen, en Rechts (hoog) voor papier dat over de lange zijde wordt gevouwen.

  Bindingen in Acrobat

  Bindingen in Acrobat
  Rechtse binding vergelijken met Rechts (hoog).

  Opmerking:

  Als u wilt voorkomen dat anderen in een gedeelde afdrukomgeving op de pagina's afdrukken voordat u de achterzijden hebt bedrukt, kunt u overwegen om voor het afdrukken van de achterzijden gebruik te maken van een andere papierlade.

PDF's in een PDF-portfolio afdrukken

Een PDF-portfolio bevat meerdere documenten die in één PDF zijn opgenomen. U kunt de deel-PDF's in een PDF-portfolio afzonderlijk of gezamenlijk afdrukken. Documenten worden in alfabetische volgorde afgedrukt, ongeacht de volgorde van de bestanden.

Opmerking:

Met de weergave Details kunt u de naam van een bestand of de volgorde van de bestanden binnen een PDF-portfolio wijzigen. Zie Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio.

 1. Open de PDF-portfolio. Als u alleen bepaalde PDF's wilt afdrukken, moet u die PDF's selecteren.
 2. Kies Bestand > Afdrukken en kies een van de volgende opties:

  Alle PDF-bestanden afdrukken

  Hiermee worden alle PDF's in de PDF-portfolio afgedrukt.

  Geselecteerde PDF-bestanden

  Hiermee worden de geselecteerde PDF's afgedrukt. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u in de lijst met deeldocumenten meerdere bestanden hebt geselecteerd.

 3. Kies de gewenste afdrukopties en klik op OK.

Opmerking:

Deelbestanden die geen PDF zijn, moeten in de oorspronkelijke toepassing worden afgedrukt. Als u een deelbestand wilt openen in de oorspronkelijke toepassing, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand en kiest u Bestand openen in oorspronkelijke toepassing. Het bestand wordt alleen geopend als de oorspronkelijke toepassing is geïnstalleerd.

Afdrukken via het tabblad Bladwijzers

Pagina's die aan bladwijzers zijn gekoppeld, kunt u rechtstreeks via het tabblad Bladwijzers afdrukken. Bladwijzers worden weergegeven in een hiërarchie, met bovenliggende en onderliggende (afhankelijke) bladwijzers. Als u een bovenliggende bladwijzer afdrukt, wordt ook alle pagina-inhoud afgedrukt die is gekoppeld aan onderliggende bladwijzers.

Bladwijzers die geen pagina-inhoud weergeven, kunnen niet worden afgedrukt. Met sommige bladwijzers wordt bijvoorbeeld een bestand geopend of geluid afgespeeld. Als u een combinatie van afdrukbare en niet-afdrukbare bladwijzers selecteert, worden de niet-afdrukbare bladwijzers genegeerd.

Opmerking:

Bladwijzers die zijn gemaakt van gecodeerde inhoud, geven altijd pagina-inhoud weer. Gecodeerde inhoud vertegenwoordigt immers afdrukbare elementen in de documentstructuur, zoals koppen en afbeeldingen.

 1. Open een PDF met bladwijzers. Kies indien nodig Beeld > Tonen/verbergen > Navigatievensters > Bladwijzers, zodat de bladwijzers in het navigatiegebied worden weergegeven.

 2. Selecteer een of meer bladwijzers en klik met de rechtermuisknop op de selectie.
 3. Kies Pagina's afdrukken in het menu.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account