Handboek Annuleren

PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Toegankelijkheidsvoorkeuren instellen

Acrobat biedt verschillende voorkeursopties waarmee slechtziende gebruikers of gebruikers met een mobiliteitsbeperking PDF's gemakkelijker kunnen lezen. Deze voorkeuren bepalen hoe PDF's op het scherm worden weergegeven en door een schermlezer worden gelezen.

De meeste voorkeuren voor toegankelijkheid zijn beschikbaar via de Instellingsassistent voor toegankelijkheid. Aan de hand van de aanwijzingen op het scherm kunt u de voorkeuren instellen. Sommige voorkeuren die invloed hebben op de toegankelijkheid, zijn niet beschikbaar via de Instellingsassistent voor toegankelijkheid. Dit zijn onder meer voorkeuren in de categorieën Lezen, Formulieren en Multimedia. U kunt alle voorkeuren instellen in het dialoogvenster Voorkeuren.

Sommige namen van voorkeuren in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid wijken af van de namen van dezelfde voorkeursopties in het dialoogvenster Voorkeuren. De Help bij Acrobat gebruikt de namen die worden weergegeven in het dialoogvenster Voorkeuren.

Ga voor meer informatie over toegankelijkheidsfuncties naar www.adobe.com/nl/accessibility.

Toegankelijkheidsvoorkeuren instellen met de Instellingsassistent voor toegankelijkheid

 1. Start de Instellingsassistent voor toegankelijkheid op een van de volgende manieren:
  • Kies Tools > Toegankelijkheid > Instellingsassistent.

  • (Alleen Windows) Start Acrobat voor de eerste keer als een schermlezer of schermvergroting wordt uitgevoerd.

 2. Kies de relevante optie voor uw ondersteunende software en apparaten.

  De assistent geeft alleen voorkeuren weer die geschikt zijn voor uw ondersteunende software en apparaten, in overeenstemming met de door u gekozen optie.

 3. Volg de aanwijzingen op het scherm. Als u op een willekeurig moment op Annuleren klikt, worden de standaardinstellingen voor de voorkeuren gebruikt die de assistent heeft ingesteld (niet aanbevolen).

Toegankelijkheidsvoorkeuren instellen met het dialoogvenster Voorkeuren

 1. Selecteer in de verschillende deelvensters van het dialoogvenster Voorkeuren de relevante voorkeursinstellingen voor uw ondersteunende software en apparaten.

Toegankelijkheidsvoorkeuren

Toegankelijkheidsvoorkeuren in het deelvenster Toegankelijkheid

Documentkleuren vervangen

Wanneer u deze voorkeur selecteert, kunt u kiezen uit een lijst met contrasterende kleurencombinaties voor tekst en achtergrond, of zelf een combinatie maken. Deze instellingen komen overeen met de optie Kleuren met hoog contrast gebruiken voor documenttekst in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.

Altijd pagina-indelingsstijl gebruiken

Komt overeen met de optie Pagina-indelingsstijl overschrijven in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.

Altijd zoominstelling gebruiken

Komt overeen met de optie Documentzoom overschrijven in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.

Documentstructuur als tabvolgorde gebruiken als er geen expliciete tabvolgorde is opgegeven

Hiermee verbetert u de navigatie van formuliervelden en koppelingen in documenten waarin geen tabvolgorde is opgegeven.

Cursor voor toetsenbordselectie altijd weergeven

Selecteer deze optie als u een schermvergroting gebruikt. Deze voorkeur komt overeen met de optie Cursor voor toetsenbordselectie altijd weergeven in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.

Altijd de selectiekleur van het systeem gebruiken

Als deze optie is geselecteerd, wordt de standaardselectiekleur (blauw) overschreven door de voor het systeem ingestelde selectiekleur.

Portfolio's weergeven in bestandenmodus

Als een PDF-portfolio is geselecteerd, worden de componentbestanden met de bestandsgegevens in een lijst weergegeven Met de modus Bestanden kunnen mensen met een handicap, zoals een motorische beperking, blindheid of slechtziendheid, de PDF beter lezen.

Toegankelijkheidsvoorkeuren in het deelvenster Documenten

Documentwijzigingen automatisch opslaan in tijdelijk bestand elke

Als u deze optie uitschakelt, wordt het document niet automatisch opgeslagen. Telkens wanneer een PDF wordt opgeslagen, moet het document opnieuw worden geladen in de schermlezer of schermvergroting. Deze voorkeur komt overeen met de optie Automatisch document opslaan uitschakelen in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.

Toegankelijkheidsvoorkeuren in het deelvenster Formulieren

Markeerkleur velden en Markeerkleur vereiste velden

Deze voorkeuren geven aan met welke kleuren invulbare formuliervelden worden gemarkeerd. Deze komen overeen met de opties Markeerkleur veld en Markeerkleur vereist veld in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.

Automatisch aanvullen

Hiermee kan Acrobat automatisch aanbieden om bepaalde formuliervelden in te vullen, zodat minder toetsaanslagen vereist zijn om de velden in te vullen. Deze voorkeur komt niet overeen met een optie in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.

Toegankelijkheidsvoorkeuren in het deelvenster Multimedia

 • Ondertiteling tonen indien beschikbaar

 • Nagesynchroniseerde audio afspelen indien beschikbaar

 • Aanvullende tekstonderschriften tonen indien beschikbaar

 • Audiobeschrijving (of Videobeschrijving of Beschrijvende video) tonen indien beschikbaar

Deze voorkeuren komen niet overeen met een van de opties in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.

Toegankelijkheidsvoorkeuren in het deelvenster Paginaweergave

Zoomen

Hiermee stelt u de vergroting van documenten op het scherm in en maakt u het gemakkelijker voor slechtzienden om opnieuw geplaatste PDF's te lezen. Deze voorkeur komt overeen met de optie Documentzoom overschrijven in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.

Tekst vloeiend maken

Hiermee regelt u anti-aliasing van tekst. Kies Geen als u het vloeiend maken van tekst wilt uitschakelen en tekst scherper en gemakkelijker te lezen wilt maken in een schermvergroting. Deze voorkeur komt overeen met de optie Tekst gladmaken uitschakelen in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.

Toegankelijkheidsvoorkeuren in het deelvenster Lezen

Leesvolgorde

Hiermee geeft u de leesvolgorde van documenten op. De voorkeuren voor de leesvolgorde worden ook in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid weergegeven.

Leesvolgorde afleiden van document (aanbevolen)

Hiermee wordt de leesvolgorde van niet-gecodeerde documenten geanalyseerd met behulp van een geavanceerde opmaakanalyse voor het afleiden van de structuur.

Leesvolgorde van links naar rechts en van boven naar beneden

Hiermee wordt de tekst volgens de plaatsing op de pagina geleverd, met de leesvolgorde van links naar rechts en van boven naar beneden. Deze methode is sneller dan Leesvolgorde afleiden van document. Met deze methode wordt alleen tekst geanalyseerd. Formuliervelden worden genegeerd en tabellen worden niet als zodanig herkend.

Leesvolgorde in onbewerkte afdrukstroom gebruiken

Hiermee wordt tekst geleverd in de volgorde waarin deze in de afdrukstroom is opgenomen. Deze methode is sneller dan Leesvolgorde afleiden van document. Met deze methode wordt alleen tekst geanalyseerd. Formuliervelden worden genegeerd en tabellen worden niet als zodanig herkend.

De leesvolgorde in documenten met labels overschrijven

Hierbij wordt de leesvolgorde gebruikt die bij de leesvoorkeuren is opgegeven, in plaats van de leesvolgorde die door de codestructuur van het document wordt aangegeven. Gebruik deze voorkeur alleen als u problemen ondervindt met slecht gecodeerde PDF's. Deze voorkeur komt overeen met de optie De leesvolgorde in gecodeerde documenten overschrijven in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.

Pagina tegenover document

Deze voorkeur geeft aan welk deel van een document per keer aan een schermlezer wordt geleverd. Als een PDF niet gecodeerd is, kan Acrobat het document analyseren en proberen de structuur en leesvolgorde af te leiden. Dit proces kan bij een groot document lang duren. U kunt Acrobat beter zodanig instellen dat alleen de momenteel zichtbare pagina wordt geleverd. Op deze manier wordt slechts een klein gedeelte van het document tegelijk geleverd. U moet hierbij de grootte en de complexiteit van het document en de functies van de schermlezer in overweging nemen. Als in Acrobat informatie voor een schermlezer, schermvergroting of andere ondersteunende software wordt geleverd, wordt informatie in een geheugenbuffer geladen die direct beschikbaar is voor de ondersteunende software. De hoeveelheid gegevens die aan de geheugenbuffer wordt geleverd, beïnvloedt hoe lang Acrobat nodig heeft om taken uit te voeren, zoals documenten openen, naar de volgende pagina gaan, weergaven wijzigen en opdrachten uitvoeren.

Alleen de momenteel zichtbare pagina's lezen

Deze optie is meestal het beste wanneer u met een schermvergroting werkt. Hiermee verbetert u de prestatie, omdat de software geen delen van het document hoeft te verwerken die niet zichtbaar zijn. Als Acrobat alleen de momenteel zichtbare pagina's van een PDF naar de geheugenbuffer stuurt, hoeft de ondersteunende technologie alleen de desbetreffende pagina's te openen. Er kan pas naar de volgende pagina worden genavigeerd als deze zichtbaar is en de paginagegevens naar de geheugenbuffer zijn gestuurd. Als deze optie is ingeschakeld, dient u dus de navigatiefuncties van Acrobat, en niet die van de ondersteunende software, te gebruiken om naar een andere pagina in het document te navigeren. U dient ook de optie Standaardpagina-indeling bij de voorkeuren in te stellen op Eén pagina als u alleen de momenteel zichtbare pagina's naar de ondersteunende technologie wilt verzenden. Aangezien Acrobat paginagegevens over alle zichtbare pagina's verzendt, ontvangt de ondersteunende technologie informatie over pagina's die slechts gedeeltelijk zichtbaar zijn, zoals de onderkant van een pagina of de bovenkant van de volgende pagina, evenals over alle pagina's die volledig zichtbaar zijn. Als u voor de paginaweergave een andere instelling gebruikt dan Eén pagina, zoals Doorlopend, en u vervolgens de volgende pagina weergeeft, wordt door de ondersteunende software mogelijk niet goed bijgehouden welk deel van een vorige pagina al hardop is gelezen. Zie Voorkeuren voor het weergeven van PDF's voor instructies over het instellen van de standaardpagina-indeling op Eén pagina.

Deze optie komt overeen met de optie Alleen de momenteel zichtbare pagina's lezen in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.

Geheel document lezen

Deze optie kan het geschiktst zijn als u een schermlezer gebruiker met eigen navigatie- en zoekfuncties waarmee u meer vertrouwd bent dan met de tools in Acrobat. Deze optie komt overeen met de optie Het gehele document tegelijk lezen in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.

Alleen de momenteel zichtbare pagina's van grote documenten lezen

Deze optie wordt standaard geselecteerd en is meestal het beste als u een schermlezer gebruikt met lange of complexe PDF's. Acrobat kan op deze manier een volledig klein document leveren, maar in geval van grote documenten worden de pagina's individueel geleverd. Deze voorkeur komt overeen met de optie Bij grote documenten alleen de momenteel zichtbare pagina's lezen in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.

Bevestigen vóór coderen van documenten

Als deze optie is geselecteerd, kan de gebruiker de te gebruiken opties bevestigen voordat Acrobat een niet-gecodeerd document voorbereidt om te worden gelezen. Het kan veel tijd kosten om een document te coderen, vooral als het document groot is. Deze voorkeur komt overeen met de optie Bevestigen voordat codes worden toegevoegd aan documenten in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.

Opties voor hardop lezen

Met de voorkeuren kunt u het volume, de snelheid en de toonhoogte instellen van de stem die voor Hardop lezen wordt gebruikt. U kunt de standaardstem gebruiken of een van de stemmen die door het besturingssysteem worden geleverd. U kunt ook Pijl-omhoog en Pijl-omlaag gebruiken om blokken tekst te lezen. Deze voorkeuren hebben geen overeenkomende opties in de Instellingsassistent voor toegankelijkheid.

U kunt navigeren met het toetsenbord in plaats van met de muis. Verschillende toegankelijkheidsfuncties op het toetsenbord zijn beschikbaar in Mac OS. Raadpleeg de documentatie van het besturingssysteem voor meer informatie. In Windows kunnen bepaalde sneltoetsen die worden gebruikt voor het navigeren in Acrobat afwijken van de sneltoetsen die worden gebruikt in andere Windows-toepassingen.

Wanneer u Acrobat opent in een webbrowser, worden sneltoetsen eerst toegewezen aan de webbrowser. Het gevolg is dat bepaalde sneltoetsen niet beschikbaar zijn in Acrobat of pas beschikbaar zijn als u de focus verplaatst naar de PDF.

Raadpleeg www.adobe.com/accessibility voor meer informatie over toegankelijkheidsfuncties.

Sneltoetsen van één toets inschakelen

U kunt enkele tools selecteren en enkele handelingen uitvoeren met sneltoetsen van één toets. Voor de meeste sneltoetsen in Acrobat hoeft u sneltoetsen van één toets niet in te schakelen.

 1. Selecteer Algemeen onder Categorieën in het dialoogvenster Voorkeuren en selecteer vervolgens Sneltoetsen van één toets gebruiken om opties te openen.
Opmerking:

Bepaalde schermlezers werken niet met Acrobat-sneltoetsen van één toets.

Automatisch schuiven

Met de functie voor automatisch schuiven is het gemakkelijker om lange PDF's door te nemen. Dat geldt vooral voor opnieuw geplaatste documenten. Zo kunt u pagina's lezen zonder toetsenbord- of muishandelingen uit te voeren.

 1. Kies Beeld > Paginaweergave > Automatisch schuiven.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u de schuifsnelheid wilt wijzigen, drukt u op een cijfertoets (daarbij is 9 het snelst en 0 het langzaamst).

  • Als u de schuifsnelheid wilt verhogen of verlagen, drukt u op de toetsen Pijl-omhoog of Pijl-omlaag, afhankelijk van de schuifrichting.

  • Als u de schuifrichting wilt omkeren, drukt u op de toets met het minteken (-).

  • Als u naar de volgende of vorige pagina wilt gaan, drukt u op de toetsen Pijl-links of Pijl-rechts.

  Opmerking:

  Druk op Esc of kies nogmaals Beeld > Paginaweergave > Automatisch schuiven om automatisch schuiven te stoppen.

Opslaan als toegankelijke tekst voor een brailleprinter

Opmerking:

In dit document wordt met de term brailleprinter een apparaat bedoeld waarmee toegankelijke tekst wordt omgezet in een formulier dat kan worden gebruikt door iemand die blind of slechtziend is.

U kunt een PDF opslaan als toegankelijke tekst, zodat deze kan worden afgedrukt op een brailleprinter. Met een braillevertaaltoepassing kan toegankelijke tekst worden geïmporteerd en afgedrukt als een opgemaakt brailledocument (graad 1 of graad 2). Zie voor meer informatie de documentatie van de braillevertaaltoepassing.

Een tekstversie van een PDF bevat geen afbeeldingen of multimediaobjecten. De tekstversie van een toegankelijke PDF bevat echter alternatieve tekstbeschrijvingen voor dergelijke objecten als daarin is voorzien.

 1. Kies Bestand > Exporteren naar > Tekst (toegankelijk).

Een PDF opnieuw plaatsen

U kunt een PDF opnieuw plaatsen om deze tijdelijk weer te geven als één kolom die de breedte van het documentvenster beslaat. Door het opnieuw plaatsen kan het document beter leesbaar worden op een mobiel apparaat of worden vergroot op een standaardmonitor zonder dat horizontaal moet worden geschoven om de tekst te lezen.

U kunt een document niet opslaan, bewerken of afdrukken als dit zich in de weergave Opnieuw plaatsen bevindt.

In de meeste gevallen wordt alleen leesbare tekst weergegeven in de weergave Opnieuw plaatsen. Tekstelementen die niet opnieuw kunnen worden geplaatst, zijn formulieren, opmerkingen, velden voor digitale handtekeningen en pagina-artefacten, zoals paginanummers en kop- en voetteksten. Pagina's die zowel leesbare tekst als formuliervelden en velden voor digitale handtekeningen bevatten, worden niet opnieuw geplaatst. Verticale tekst wordt bij het opnieuw plaatsen horizontaal geplaatst.

Acrobat codeert een niet-gecodeerd document tijdelijk voordat het opnieuw wordt geplaatst. Als auteur kunt u uw PDF's optimaliseren voor opnieuw plaatsen door ze zelf te coderen. Met codering zorgt u ervoor dat tekstblokken correct opnieuw worden geplaatst en dat de inhoud in de juiste volgorde blijft staan, zodat een artikel van verscheidene pagina's en kolommen groot kan worden gelezen zonder dat er andere artikelen doorheen lopen.

Als u de leesvolgorde van een document snel wilt controleren, bekijkt u het in de weergave Opnieuw plaatsen.

(Acrobat Pro) Controleer of de volgorde van de inhoud of de leesvolgorde van het PDF-document inconsistenties bevat als het gecodeerde PDF-document niet opnieuw wordt geplaatst zoals u wilt. Controleer ook het coderingsproces. Met het venster Inhoud of de tool Leesvolgorde kunt u problemen met opnieuw plaatsen oplossen.

Kopteksten en kolommen (links) worden opnieuw geplaatst in de logische leesvolgorde (rechts)
Kopteksten en kolommen (links) worden opnieuw geplaatst in de logische leesvolgorde (rechts).

Een gecodeerde PDF opnieuw plaatsen

 1. Kies Beeld > Zoomen > Opnieuw plaatsen.

Als de instelling voor paginaweergave Twee pagina's is voordat u de weergave Opnieuw plaatsen kiest, wordt de instelling voor paginaweergave automatisch gewijzigd in Eén pagina wanneer het document opnieuw wordt geplaatst. Als de instelling voor paginaweergave Bladeren op twee pagina's is voordat u de weergave Opnieuw plaatsen kiest, wordt de instelling voor paginaweergave automatisch gewijzigd in Eén pagina wanneer het document opnieuw wordt geplaatst.

Terugkeren naar de weergave van vóór de nieuwe plaatsing

 1. Kies in de weergave Opnieuw plaatsen Beeld > Zoomen > Opnieuw plaatsen.

Een PDF met een schermlezer lezen

Acrobat biedt ondersteuning voor ondersteunende software en apparatuur, zoals schermlezers en -vergrotingen, die door slechtziende gebruikers worden gebruikt om met computertoepassingen te kunnen werken. Wanneer deze ondersteunende software en apparaten worden gebruikt, voegt Acrobat tijdelijke codes toe aan geopende PDF's, zodat deze gemakkelijker kunnen worden gelezen. Gebruik de Instellingsassistent voor toegankelijkheid om Acrobat beter te laten werken met de typen ondersteunende software en apparatuur die u gebruikt. Wanneer u een schermlezer gebruikt, kunt u de leesinstellingen voor het huidige document wijzigen door Tools > Toegankelijkheid > Leesopties wijzigen te kiezen.

Raadpleeg de documentatie voor uw ondersteunende software of apparatuur. U kunt ook contact opnemen met de leverancier voor meer informatie over de systeemvereisten en de compatibiliteitsvereisten, en voor instructies voor het gebruik van deze software of dit apparaat met Acrobat.

Zie www.adobe.com/accessibility/pdfs/accessing-pdf-sr.pdf voor meer informatie over het gebruik van schermlezers.

Een PDF lezen met Hardop lezen

U kunt met de functie Hardop lezen de tekst in een PDF hardop laten voorlezen, inclusief de tekst in opmerkingen en alternatieve tekstbeschrijvingen voor afbeeldingen en velden die u kunt invullen. In gecodeerde PDF-documenten wordt de inhoud gelezen in de volgorde van de logische boomstructuur. In niet-gecodeerde documenten wordt de leesvolgorde afgeleid, tenzij er een leesvolgorde is opgegeven in Voorkeuren Lezen.

De functie Hardop lezen maakt gebruik van de beschikbare stemmen die op uw systeem zijn geïnstalleerd. Als u SAPI 4- of SAPI 5-stemmen hebt geïnstalleerd van toepassingen die tekst omzetten in spraak of taaltoepassingen, kunt u deze kiezen voor het lezen van PDF-documenten.

Opmerking:

De functie Hardop lezen is geen schermlezer en wordt niet ondersteund door alle besturingssystemen.

Hardop lezen inschakelen of uitschakelen

U moet de functie Hardop lezen eerst inschakelen, voordat u deze kunt gebruiken. U kunt de functie Hardop lezen uitschakelen om systeembronnen vrij te maken en de prestatie van andere bewerkingen te verbeteren.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Kies Beeld > Hardop lezen > Hardop lezen inschakelen.

  • Kies Beeld > Hardop lezen > Hardop lezen uitschakelen.

  Opmerking:

  U kunt tekst ook zoeken met de tool Object selecteren. Activeer Hardop lezen en kies vervolgens Tools > Interactieve objecten > Object selecteren. Met de pijltoetsen omhoog/omlaag en links/rechts navigeert u door het document. U kunt horen waar de tool Object selecteren is geplaatst, zoals een kop of alinea.

Een PDF lezen met Hardop lezen

 1. Navigeer naar de pagina die u wilt lezen.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Beeld > Hardop lezen > Alleen deze pagina lezen.

  • Kies Beeld > Hardop lezen > Lezen tot einde van document.

PDF-formuliervelden hardop laten lezen

 1. Selecteer Formuliervelden lezen in de sectie Opties voor hardop lezen in het deelvenster Lezen van het dialoogvenster Voorkeuren.
 2. Druk in het PDF-formulier op Tab om het eerste formulierveld te selecteren.
 3. Vul het formulierveld in. Druk op Tab om naar het volgende veld te gaan totdat u het hele formulier hebt ingevuld. Acrobat lees de status van ingeschakelde selectievakjes en keuzeknoppen.
  Opmerking:

  Hardop lezen heeft geen echofunctie voor uw toetsaanslagen. Als u wilt horen wat u hebt getypt, moet u een schermlezer gebruiken.

Hardop lezen onderbreken

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Kies Beeld > Hardop lezen > Onderbreken.

  • Kies Beeld > Hardop lezen > Stoppen.

Toegankelijkheidsopties in besturingssystemen

Toegankelijkheidsopties in Windows

De besturingssystemen Windows XP, Vista, Windows 7 en Windows 8.x beschikken over ingebouwde opties voor betere of alternatieve toegang tot informatie op het computerscherm. Narrator is een eenvoudige versie van een schermlezer. Magnifier (Vergrootglas) is een hulpprogramma voor schermvergroting.

Raadpleeg voor meer informatie over de toegankelijkheidsopties in Windows XP, Vista, Windows 7 of Windows 8.x de website van Microsoft over toegankelijkheid.

Toegankelijkheidsopties in Mac OS

Mac OS X beschikt over ingebouwde opties voor betere of alternatieve toegang tot informatie op het computerscherm.

Raadpleeg de website van Apple® Inc. over toegankelijkheid voor meer informatie over de toegankelijkheidsopties in Mac OS X.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account