Handboek Annuleren

Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Rasters weergeven

Met rasters kunt u tekst en objecten in een document nauwkeurig uitlijnen. Als u het raster inschakelt, wordt dit zichtbaar op het document weergegeven. Met de opdracht Magnetisch raster lijnt u een object uit op de dichtstbijzijnde rasterlijn wanneer u het object verplaatst.

Het raster tonen of verbergen

 1. Kies Beeld > Tonen/verbergen > Linialen en rasters > Raster. Als het raster wordt weergegeven, ziet u een vinkje naast de opdracht.

De opdracht Magnetisch raster in- of uitschakelen

 1. Kies Beeld > Tonen/verbergen > Linialen en rasters > Magnetisch raster. Als deze opdracht is geselecteerd, ziet u een vinkje naast de opdracht.

De weergave van het raster wijzigen

 1. Selecteer Eenheden en hulplijnen onder Categorieën in het dialoogvenster Voorkeuren.

 2. Als u rasterinstellingen wilt wijzigen, gaat u op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u de afstand tussen de rasterlijnen wilt wijzigen, voert u een waarde in voor Breedte tussen lijnen en Hoogte tussen lijnen.

  • Als u het startpunt van het raster wilt wijzigen, voert u een waarde in voor Rasterverschuiving vanaf linkerkant en Rasterverschuiving vanaf bovenkant.

  • Als u het aantal kleinere vierkantjes binnen elk rastervierkantje wilt wijzigen, voert u een waarde in voor Subdivisies. Subdivisielijnen zijn lichter dan rasterlijnen.

  • Als u de kleur van de rasterlijnen wilt wijzigen, klikt u op de knop bij Rasterlijnkleur en kiest u een nieuwe kleur in het pop-upmenu Kleur.

Liniaalhulplijnen maken

Met behulp van horizontale en verticale linialen kunt u de grootte van objecten in uw document controleren. U kunt ook hulplijnen in een document plaatsen. Deze zijn vooral handig voor het uitlijnen van objecten zoals formuliervelden. U kunt de maateenheid en de kleur wijzigen die voor de liniaal worden gebruikt.

Nieuwe liniaalhulplijnen maken

 1. Kies Beeld > Tonen/verbergen > Linialen en rasters > Linialen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Sleep de aanwijzer vanaf de horizontale liniaal naar beneden om een horizontale hulplijn te maken, of sleep vanaf de verticale liniaal naar rechts om een verticale hulplijn te maken.

  • Dubbelklik op een locatie op de horizontale liniaal om een verticale hulplijn te maken of dubbelklik op een locatie op de verticale liniaal om een horizontale hulplijn te maken.

Hulplijnen tonen of verbergen

 1. Kies Beeld > Tonen/verbergen > Linialen en rasters > Hulplijnen.

Liniaalhulplijnen verplaatsen of verwijderen

 1. Als u een hulplijn wilt verplaatsen, klikt u op de hulplijn om deze te selecteren en sleept u deze naar een nieuwe locatie.

 2. Als u een hulplijn wilt verwijderen, klikt u op de hulplijn om deze te selecteren en drukt u op de toets Delete.

 3. Als u alle hulplijnen wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop in het liniaalgebied en kiest u Alle hulplijnen wissen of Hulplijnen op pagina wissen.

De kleur van hulplijnen wijzigen

 1. Selecteer Eenheden en hulplijnen onder Categorieën in het dialoogvenster Voorkeuren.

 2. Klik op de knop bij Kleur van hulplijnen en kies een nieuwe kleur in het pop-upmenu Kleur.

De hoogte, breedte of het gebied van objecten meten

Met de meetgereedschappen kunt u afstanden en oppervlakten van objecten in PDF-documenten meten. De meetgereedschappen zijn handig voor het weergeven van de afstanden en gebieden van objecten in een formulier of CAD-tekening. U kunt met deze gereedschappen ook bepaalde gebieden van een document meten voordat u het document naar een drukker stuurt. Deze gereedschappen zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van Acrobat Reader als de maker van de PDF de functionaliteit voor metingen heeft ingeschakeld.

Wanneer u een meetgereedschap gebruikt, wordt in het venster Metinggegevens informatie over de meting gegeven, zoals de huidige maat, deltawaarden en schaalverhouding. Acrobat voegt opmerkingen in met de berekende waarden voor afstand, omtrek of gebied.

Meetgereedschappen in Acrobat
Meetgereedschappen

A. Werkbalk Meten B. Object dat wordt gemeten C. Het deelvenster Metinggegevens 

 1. Kies Gereedschappen > Meten.

  De gereedschapset voor metingen wordt weergegeven in de secundaire werkbalk.

 2. Klik in de secundaire werkbalk op het gereedschap Meten.

  De werkbalk Meten en het deelvenster Metinggegevens worden weergegeven.  

 3. Als u gebieden van uw PDF-document wilt meten, gaat u op een van de volgende manieren te werk:
  • Selecteer het gereedschap Afstand om de afstand tussen twee punten te meten. Klik op het eerste punt, ga met de aanwijzer naar het tweede punt en klik op het tweede punt.

  • Selecteer het gereedschap Omtrek om een aantal afstanden tussen meerdere punten te meten. Klik op elk punt dat u wilt opnemen in de meting. Dubbelklik vervolgens op het laatste punt. 

  • Selecteer het gereedschap Gebied  om de oppervlakte binnen de getekende lijnsegmenten te meten. Klik op elk punt dat u wilt opnemen in de meting. Nadat u op ten minste twee punten hebt geklikt, klikt u op het eerste punt om de oppervlaktemeting te voltooien. 

 4. Ga tijdens het meten van objecten op een van de volgende manieren te werk:
  • Selecteer Uitlijnen op paden als u de meting op het uiteinde van een lijn wilt uitlijnen.

  • Selecteer Uitlijnen op eindpunten als u de meting op het eindpunt van een lijn wilt uitlijnen.

  • Selecteer Uitlijnen op middelpunten als u de meting op het middelpunt van een lijn wilt uitlijnen.

  • Selecteer Uitlijnen op snijpunten als u de meting op het snijpunt van meerdere lijnen wilt uitlijnen

  • Als u de meetlijnen tot stappen van 45º wilt beperken, houdt u de Shift-toets ingedrukt.

  • Als u een meting wilt beëindigen, klikt u met de rechtermuisknop en kiest u Meting annuleren.

  • Als u een metingsmarkering wilt verwijderen, klikt u erop met het gereedschap Meting en drukt u op de toets Verwijderen.

Opties voor meetgereedschappen

Als u opties voor het gereedschap Meten wilt instellen, selecteert u het gereedschap en klikt u vervolgens ergens in de PDF met de rechtermuisknop om de opties weer te geven.

Schaalverhouding wijzigen

Wijzig de schaalverhouding (bijvoorbeeld 3:2) en maateenheid in de tekengebieden.

Markeringslabel wijzigen

Voeg tekst aan de maat toe of wijzig tekst die bij de maat staat.

Maatmarkeringen in-/uitschakelen

Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden de meetlijnen die u tekent, aan de PDF toegevoegd. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, worden er geen meetlijnen weergeven wanneer u een ander object meet of een ander gereedschap selecteert.

Ortho in-/uitschakelen

Wanneer deze optie is ingeschakeld, zijn meetlijnen alleen orthografische lijnen.

Linialen weergeven/verbergen

Hiermee toont of verbergt u de verticale en horizontale liniaal op de pagina. (Dit heeft hetzelfde effect als Beeld > Tonen/verbergen > Linialen en rasters > Linialen kiezen.)

Uitlijnen op pagina-inhoud/Niet uitlijnen op pagina-inhoud

Hiermee schakelt u het uitlijnen in of uit.

Maatmarkeringen exporteren naar Excel

Hiermee slaat u de gegevens voor alle metingen in uw PDF als een CSV-bestand op.

Voorkeuren

Hiermee opent u de voorkeuren van Maat (2D)

Voorkeuren voor meting

Wijzig de 2D-meetvoorkeuren om te bepalen hoe 2D-gegevens worden gemeten.

Opmerking:

In Acrobat Reader zijn de meetvoorkeuren van toepassing op PDF-bestanden waarin de functie voor opmerkingen is ingeschakeld.

Schaal en eenheden van document gebruiken (indien aanwezig)

Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden metingen gebruikt op basis van de eenheden die zijn gegenereerd uit het eventueel aanwezige, oorspronkelijke document. Schakel deze optie uit om de maateenheden handmatig op te geven.

Orthografische lijnen gebruiken

Wanneer deze optie is ingeschakeld, zijn meetlijnen alleen orthografische lijnen.

Kleur van meetlijn

Hiermee geeft u de kleur op van de lijn die tijdens het tekenen verschijnt.

Maatmarkeringen inschakelen

Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden de meetlijnen die u tekent, aan de PDF toegevoegd. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, worden er geen meetlijnen weergeven wanneer u een ander object meet of een ander gereedschap selecteert. U kunt gebruikmaken van de standaardmaatlabels of een eigen label opgeven.

Standaardleaderlengte gebruiken (alleen het gereedschap Afstand)

Wanneer deze optie is uitgeschakeld, bepaalt u met de muis de leaderlengte wanneer u een afstandsmaat tekent.

Standaardbegin van lijn

Hiermee geeft u de weergave van het begin van de lijn in afstandsmetingen op.

Standaardeinde van lijn

Hiermee geeft u de weergave van het einde van de lijn in afstandsmetingen op.

Stijl bijschrift (alleen het gereedschap Afstand)

Hiermee geeft u op of het bijschrift van de afstandsmeting binnen of boven de meetlijn staat.

Standaardleaderlengte (alleen het gereedschap Afstand)

Hiermee geeft u de lengte van de lijnleader op die aan één kant van de meetpunten staat.

Standaardleaderuitbreiding boven lijn (alleen het gereedschap Afstand)

Hiermee geeft u de lengte op van de leaderuitbreiding die boven de meetlijn staat.

Standaardleaderverschuiving vanaf lijnpunten (alleen het gereedschap Afstand)

Hiermee geeft u de hoeveelheid witruimte tussen de meetpunten en de leader op.

Instellingen voor 2D magnetisch

Hiermee stelt u de werking van het magnetisch uitlijnen in. De gevoeligheid geeft aan hoe dicht u de aanwijzer moet houden bij het item dat magnetisch is. Met Tipkleur magnetisch geeft u op in welke kleur de magnetische lijn wordt weergegeven wanneer u de aanwijzer op het object houdt.

Cursorcoördinaten weergeven

In het venster Cursorcoördinaten ziet u de coördinaten van de aanwijzerpositie in het documentvenster. De positienummering begint in de linkerbovenhoek van het document. Het gereedschap Cursorcoördinaten toont ook de breedte en hoogte van een geselecteerd object als u de grootte ervan wijzigt.

X- en Y-coördinaten weergeven

 1. Kies Beeld > Tonen/verbergen > Cursorcoördinaten.

 2. Verplaats de muisaanwijzer om de X- en Y-coördinaten weer te geven.

De maateenheden van cursorcoördinaten wijzigen

 1. Selecteer Eenheden en hulplijnen onder Categorieën in het dialoogvenster Voorkeuren.

 2. Kies een andere maateenheid in de vervolgkeuzelijst Eenheden pagina en liniaal.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account