Opslaan met PDF optimaliseren (Acrobat Pro DC)

De functie PDF optimaliseren biedt veel instellingen voor het reduceren van de grootte van PDF-bestanden. Sommige instellingen van PDF optimaliseren zijn vergelijkbaar met de instellingen die beschikbaar zijn wanneer u een PDF-bestand maakt met Distiller. Of u al deze instellingen of alleen enkele ervan gebruikt, hangt af van de manier waarop u de bestanden wilt gaan gebruiken en van de essentiële eigenschappen die een bestand moet hebben. In de meeste gevallen zijn de standaardinstellingen voldoende voor maximale effectiviteit. U bespaart bij deze instellingen ruimte door ingesloten lettertypen te verwijderen, afbeeldingen te comprimeren en overbodige items uit het bestand te verwijderen.

Voordat u een bestand optimaliseert, kunt u het beste eerst het ruimtegebruik van het bestand bekijken. U kunt dan beter beoordelen hoe het bestand kan worden verkleind. U kunt de grootte van de PDF ook reduceren met de optie Bestand verkleinen.

Opmerking:

Bij sommige compressiemethoden worden afbeeldingen onbruikbaar in een afdrukproductiewerkstroom. Experimenteer met verschillende instellingen voordat u wijzigingen aanbrengt die u niet ongedaan kunt maken.

De functie PDF optimaliseren openen

 1. Kies in één PDF Bestand > Opslaan als ander bestand > Geoptimaliseerde PDF.

Opmerking:

PDF optimaliseren is niet beschikbaar als Opnieuw plaatsen is geselecteerd in het menu Beeld.

Het ruimtegebruik van een PDF bekijken (Acrobat Pro DC)

Bij de controle van het ruimtegebruik wordt een rapport gegenereerd met het totale aantal bytes dat wordt gebruikt voor bepaalde documentelementen, waaronder lettertypen, afbeeldingen, bladwijzers, formulieren, benoemde doelen en opmerkingen, evenals de totale bestandsgrootte. De resultaten worden gerapporteerd in bytes en als percentage van de totale bestandsgrootte.

 1. Kies Bestand > Opslaan als > Geoptimaliseerde PDF. Het dialoogvenster PDF optimaliseren wordt geopend.
 2. Klik op de knop Ruimtegebruik controleren boven in het dialoogvenster.

Opmerking:

U kunt ook het ruimtegebruik controleren van een PDF in het deelvenster Inhoud. Kies Weergeven > Tonen/Verbergen > Navigatievensters > Inhoud. Kies in het optiemenu van het deelvenster Inhoud de optie Ruimtegebruik controleren.

Een PDF optimaliseren (Acrobat Pro DC)

 1. Open het dialoogvenster PDF optimaliseren (Bestand > Opslaan als ander bestand > Geoptimaliseerde PDF).

 2. Als u de standaardinstellingen wilt gebruiken, kiest u Standaard in het menu Instellingen en gaat u verder met stap 6. Als u een of meer instellingen in het dialoogvenster PDF optimaliseren wijzigt, wordt het menu Instellingen automatisch ingesteld op Eigen.

 3. Kies in het menu Compatibel maken met de optie Bestaande behouden om de huidige PDF-versie van het bestand te bewaren of kies een versie van Acrobat. De beschikbare opties in de deelvensters zijn afhankelijk van wat u hier kiest.

 4. Schakel het selectievakje naast een venster (bijvoorbeeld Afbeeldingen, Fonts, Transparantie) in en selecteer vervolgens de gewenste opties in dat venster. U verhindert dat alle opties in een venster worden uitgevoerd tijdens de optimalisatie door het selectievakje voor dat venster uit te schakelen.

 5. (Optioneel) Als u de aangepaste instellingen wilt opslaan, klikt u op Opslaan en geeft u een naam op voor de instellingen. (U verwijdert een opgeslagen instelling door deze te selecteren in het menu Instellingen en op de knop Verwijderen te klikken.)

 6. Klik op OK als u alle gewenste opties hebt geselecteerd.

 7. Klik in het dialoogvenster Geoptimaliseerd opslaan als op Opslaan om de oorspronkelijke PDF te overschrijven met de geoptimaliseerde PDF of kies een nieuwe naam of locatie.

  Opmerking:

  Met de Uitvoeropties van de wizard Handelingen kunt u een aantal documenten tegelijk optimaliseren.

Opties van PDF optimaliseren (Acrobat Pro DC)

Selecteer opties in de deelvensters van het dialoogvenster PDF optimaliseren om de grootte van een PDF te reduceren.

Venster Afbeeldingen

In het venster Afbeeldingen van PDF optimaliseren kunt u opties instellen voor compressie en downsampling van afbeeldingen in kleur, grijswaarden en monochroom.

Opties van PDF optimaliseren in Acrobat
Wijzig de PDF-compatibiliteit in het deelvenster Afbeeldingen van het dialoogvenster PDF optimaliseren in Acrobat Pro DC.

Geef desgewenst de volgende instellingen op.

Downsampling

Hiermee reduceert u de bestandsgrootte door de resolutie van afbeeldingen te verlagen, waarbij de kleuren van de oorspronkelijke pixels worden samengevoegd tot grotere pixels.

Opmerking: bij gemaskerde afbeeldingen en afbeeldingen kleiner dan 16 x 16 pixels is downsampling niet mogelijk.

Compressie

Hiermee reduceert u de bestandsgrootte door overbodige pixelgegevens te verwijderen. Doorgaans biedt JPEG- en JPEG 2000-compressie betere resultaten bij afbeeldingen zoals foto's met geleidelijke kleurovergangen. ZIP-compressie is het meest geschikt voor illustraties met grote vlakken met effen kleuren of patronen die bestaan uit effen kleuren. Bij monochrome afbeeldingen biedt JBIG2-compressie (beschikbaar in PDF optimaliseren maar niet in Distiller) betere kwaliteit dan CCITT.

Kwaliteit

Alleen beschikbaar voor de indeling JPEG en JPEG 2000. JPEG- en JPEG 2000-compressiemethoden gaan meestal gepaard met gegevensverlies. Bij de compressie worden sommige pixelgegevens definitief verwijderd. U kunt JPEG- of JPEG 2000-compressie met gegevensverlies op diverse niveaus (minimum, laag, gemiddeld, hoog, maximum) toepassen op kleurenafbeeldingen. U kunt voor JPEG 2000-compressie ook zonder gegevensverlies opgeven, zodat er geen pixelgegevens worden verwijderd. Compressie voor monochrome afbeeldingen vindt plaats zonder gegevensverlies, behalve bij JBIG2-compressie waarbij zowel compressie met als zonder gegevensverlies mogelijk is.

Grootte

Alleen beschikbaar voor de indeling JPEG 2000. Hiermee verdeelt u de te comprimeren afbeelding in tegels van een bepaalde grootte. Als de hoogte of breedte van de afbeelding geen veelvoud van de tegelgrootte is, worden langs de randen gedeeltelijke tegels gebruikt. De afbeeldingsgegevens worden per tegel gecomprimeerd en kunnen afzonderlijk worden gedecomprimeerd. U wordt geadviseerd de standaardwaarde 256 te gebruiken.

Afbeeldingen alleen optimaliseren indien er sprake is van verkleining

Als deze optie is geselecteerd, wordt optimalisatie voor een afbeelding overgeslagen als de instelling tot gevolg heeft dat de bestandsgrootte toeneemt.

Venster Fonts

Als u een exacte kopie van het brondocument wilt maken, is het een goed idee om alle lettertypen in te sluiten die in het document worden gebruikt. Als u geen exacte kopie nodig hebt en de voorkeur aan een kleiner bestand geeft, kunt u ervoor kiezen geen lettertypen in te sluiten voor Romeinse tekst en Oost-Aziatische tekst (Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Koreaans en Japans). Tekst in deze talen wordt vervangen door een ander lettertype bij weergave op een systeem dat niet over de oorspronkelijke lettertypen beschikt. Het venster Fonts van het dialoogvenster PDF optimaliseren bevat twee lijsten met lettertypen: lettertypen waarvan u de insluiting ongedaan kunt maken, en te verwijderen ingesloten lettertypen. Van bepaalde lettertypen kan de insluiting niet ongedaan worden gemaakt. Deze lettertypen worden niet weergegeven in het venster Fonts. Als u lettertypen uit een document wilt verwijderen, selecteert u een of meer lettertypen in de lijst Ingesloten fonts en klikt u op de knop Insluiting ongedaan maken. Als u geen subsets van de ingesloten lettertypen wilt insluiten, schakelt u de optie Alle ingesloten fonts in een subset opnemen uit. Als u voor alle lettertypen wilt verhinderen dat de insluiting ongedaan wordt gemaakt, selecteert u Geen fonts verwijderen.

Venster Transparantie

Als de PDF illustraties met transparantie bevat, kunt u voorinstellingen in het venster Transparantie van PDF optimaliseren gebruiken om de transparantie af te vlakken en het bestand te verkleinen. Bij het afvlakken wordt transparantie in de illustraties opgenomen door de illustraties op te delen in vectorgebieden en gerasterde gebieden. PDF optimaliseren past transparantieopties toe op alle pagina's in het document voordat er andere optimalisatieopties worden toegepast.

Als u de compatibiliteitsinstelling Acrobat 4.0 en hoger selecteert, wordt het venster Transparantie ingeschakeld en wordt alle transparantie in het bestand tijdens de optimalisatie afgevlakt. Dit zorgt voor compatibiliteit met Acrobat 4.0 en lager waar transparantie niet wordt ondersteund.

Wanneer u afvlakkingsvoorinstellingen opgeeft, worden deze samen met de standaardvoorinstellingen weergegeven in het venster Transparantie.

Opmerking:

Transparantieafvlakking kan niet ongedaan worden gemaakt nadat het bestand is opgeslagen.

Venster Objecten negeren

U kunt in het venster Objecten negeren opgeven welke objecten uit de PDF moeten worden verwijderd en curven in CAD-tekeningen optimaliseren. U kunt objecten negeren die in Acrobat DC en in andere toepassingen zijn gemaakt. Door een object te selecteren, worden alle instanties van dat object uit de PDF verwijderd.

In het gedeelte Objecten negeren kunt u onder andere de volgende opties selecteren:

Alle formulierverzendingen en acties voor importeren en opnieuw instellen negeren

Hiermee worden alle handelingen uitgeschakeld die betrekking hebben op het verzenden of importeren van formuliergegevens, en worden formuliervelden opnieuw ingesteld. Bij deze optie blijven formulierobjecten waaraan handelingen zijn gekoppeld, behouden.

Formuliervelden afvlakken

Hiermee maakt u formuliervelden onbruikbaar terwijl de weergave van de velden ongewijzigd blijft. Formuliergegevens worden met de pagina samengevoegd tot pagina-inhoud.

Alle JavaScript-handelingen negeren

Hiermee verwijdert u alle handelingen in de PDF die JavaScript gebruiken.

Alle alternatieve afbeeldingen negeren

Hiermee verwijdert u alle versies van een afbeelding, behalve de afbeelding die bestemd is voor weergave op het scherm. Sommige PDF's bevatten meerdere versies van dezelfde afbeelding voor verschillende doeleinden, zoals weergave op het scherm met lage resolutie en afdrukken met hoge resolutie.

Ingesloten paginaminiaturen negeren

Hiermee verwijdert u ingesloten paginaminiaturen. Deze optie is handig voor grote documenten waarbij het lang kan duren voordat de paginaminiaturen zijn gegenereerd nadat u op de knop Paginaminiaturen hebt geklikt.

Documentcodes negeren

Labels uit het document verwijderen. Hiermee worden ook de toegankelijkheid en de mogelijkheid om de tekst opnieuw te plaatsen verwijderd.

Vloeiende lijnen converteren naar curven

Het aantal bewerkpunten dat wordt gebruikt om curven op te bouwen in CAD-tekeningen verminderen. Hierdoor wordt het PDF-bestand kleiner en sneller op het scherm weergegeven.

Afbeeldingsfragmenten detecteren en samenvoegen

Hiermee wordt gezocht naar afbeeldingen of maskers die zijn gefragmenteerd en wordt geprobeerd deze fragmenten samen te voegen tot één afbeelding of masker.

Ingesloten afdrukinstellingen negeren

Hiermee verwijdert u ingesloten afdrukinstellingen uit het document, zoals pagina's schalen en duplexmodus.

Ingesloten zoekindex negeren

Hiermee verwijdert u ingesloten zoekindexen waardoor het bestand kleiner wordt.

Bladwijzers negeren

Hiermee verwijdert u alle bladwijzers uit het document.

Venster Gebruikersgegevens negeren

Gebruik het venster Gebruikersgegevens negeren om persoonlijke gegevens te verwijderen die u niet wilt verspreiden of met anderen wilt delen. Als u geen persoonlijke gegevens kunt vinden, zijn deze misschien verborgen. U kunt verborgen tekst en gebruikergerelateerde informatie vinden met de opdracht Document onderzoeken (Gereedschappen > Redigeren > Verborgen gegevens verwijderen).

Alle opmerkingen, formulieren en multimedia negeren

Hiermee verwijdert u opmerkingen, formulieren, formuliervelden en multimedia uit de PDF.

 

Documentgegevens en metagegevens negeren

Hiermee verwijdert u gegevens uit het woordenboek met documentgegevens en alle metagegevensstromen. Gebruik de optie Opslaan als om metagegevensstromen te herstellen naar een kopie van de PDF.

 

Alle objectgegevens negeren

Hiermee verwijdert u alle objecten uit de PDF.

 

Bestandsbijlagen negeren

Hiermee verwijdert u alle bestandsbijlagen, inclusief bijlagen die als opmerkingen aan de PDF zijn toegevoegd. Met PDF optimaliseren worden bijgevoegde bestanden niet geoptimaliseerd.

 

Externe kruisverwijzingen negeren

Hiermee verwijdert u koppelingen naar andere documenten. Koppelingen die leiden naar andere locaties in de PDF, worden niet verwijderd.

 

Persoonlijke gegevens uit andere toepassingen negeren

Hiermee verwijdert u gegevens uit een PDF-document die alleen van belang zijn voor de toepassing waarmee het document is gemaakt. Dit is niet van invloed op de functionaliteit van de PDF, maar het bestand wordt hierdoor wel kleiner.

 

Inhoud van verborgen lagen negeren en zichtbare lagen afvlakken

Met deze optie maakt u het bestand kleiner. Het geoptimaliseerde document ziet er net zo uit als de oorspronkelijke PDF, maar het bevat geen laaggegevens.

Venster Overbodige instellingen verwijderen

Met de opties in het venster Overbodige instellingen verwijderen van PDF optimaliseren verwijdert u overbodige items uit het document. Overbodige items zijn elementen die verouderd zijn of die niet nodig zijn voor het beoogde gebruik van het document. Het verwijderen van bepaalde elementen kan grote gevolgen kan hebben voor de functionaliteit van de PDF. Alleen elementen die niet van invloed zijn op de functionaliteit, zijn standaard geselecteerd. Gebruik de standaardselecties als u niet weet wat de gevolgen zijn van het verwijderen van andere opties.

Opties voor objectcompressie

Hiermee geeft u op hoe de compressiemethode Flate moet worden toegepast op het bestand.

Niet-gecomprimeerde stromen comprimeren met Flate-compressie

Hiermee past u Flate-compressie toe op alle stromen die niet zijn gecodeerd.

Gebruik Flate in plaats van LZW-codering in stromen die hiervan gebruik maken

Hiermee past u Flate-compressie toe op alle inhoudsstromen en afbeeldingen die LZW-codering gebruiken.

Ongeldige bladwijzers negeren

Hiermee verwijdert u bladwijzers die verwijzen naar pagina's in het document die zijn verwijderd.

Ongeldige koppelingen negeren

Hiermee verwijdert u koppelingen die naar ongeldige bestemmingen leiden.

Benoemde doelen zonder referenties negeren

Hiermee verwijdert u benoemde doelen waarnaar niet intern vanuit het PDF-document wordt verwezen. Omdat met deze optie niet wordt gecontroleerd op koppelingen vanuit andere PDF-bestanden of websites, past de optie niet in sommige werkstromen.

Pagina-inhoud optimaliseren

Hiermee worden alle regeleindetekens geconverteerd naar spaties, wat de Flate-compressie verbetert.

PDF optimaliseren voor snelle webweergave

Hiermee deelt u een PDF-document opnieuw in, zodat het document per pagina kan worden gedownload van webservers (byte-serving).

Snelle webweergave in een PDF inschakelen

Met Snelle webweergave deelt u een PDF-document opnieuw in, zodat het document per pagina kan worden gedownload vanaf een webserver ("byte-serving"). De webserver verzendt bij Snelle webweergave alleen de aangevraagde pagina in plaats van de volledige PDF. Deze optie is met name belangrijk met grote documenten waarbij het downloaden van een server veel tijd in beslag kan nemen.

Vraag de webmaster of de software van de webserver die u gebruikt, het downloaden van afzonderlijke pagina's ondersteunt. Als u wilt zorgen dat de PDF-documenten op uw website worden weergegeven in oudere browsers, kunt u ook HTML-koppelingen (in plaats van ASP-scripts of de methode POST) maken naar de PDF-documenten en relatief korte padnamen gebruiken (256 tekens of minder).

Controleren of een bestaande PDF geschikt is voor Snelle webweergave

 1. Open de PDF in Acrobat DC en kies Bestand > Eigenschappen. Ga na welke instelling er voor Snelle webweergave wordt weergegeven in de rechterbenedenhoek van de sectie Beschrijving (Ja of Nee).

De instelling voor Snelle webweergave controleren in Voorkeuren

Voer de volgende procedure uit om ervoor te zorgen dat Acrobat DC is ingesteld op het inschakelen van Snelle webweergave tijdens het maken van PDF's.

 1. Selecteer Documenten onder Categorieën in het dialoogvenster Voorkeuren.

 2. Controleer of aan de rechterkant van het dialoogvenster onder Instellingen voor opslaan de optie 'Opslaan als' optimaliseert voor Snelle webweergave is ingeschakeld en klik op OK.

Snelle webweergave inschakelen voor een bestaande PDF

Gebruik de volgende procedure nadat u in Voorkeuren de instelling voor Snelle webweergave hebt gecontroleerd en nadat u de PDF-eigenschappen hebt bekeken, zodat u er zeker van bent dat Snelle webweergave nog niet is ingeschakeld.

 1. Open de PDF.

 2. Kies Bestand > Opslaan als. Gebruik dezelfde bestandsnaam en locatie.

 3. Als u wordt gevraagd of u het bestaande bestand wilt overschrijven, klikt u op OK.

Opmerking:

Met de handeling Voorbereiden voor webpublicatie kunt u in Acrobat Pro Snelle webweergave direct voor hele mappen met Adobe PDF-bestanden inschakelen. Zie Een handeling uitvoeren.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid