Sneltoetsen

Zie http://support.microsoft.com/nl-nl/kb/126449 voor veelgebruikte sneltoetsen die u kunt gebruiken onder Windows.
 

Toetsen voor het selecteren van gereedschappen

Als u wilt werken met sneltoetsen die uit één toets bestaan, opent u het dialoogvenster Voorkeuren (Bewerken > Voorkeuren) en selecteert u onder Algemeen de optie Sneltoetsen van één toets gebruiken om opties te openen.

Optie

Handeling in Windows/UNIX

macOS-actie

Handje

H

H

Tool Handje tijdelijk selecteren

Spatiebalk

Spatiebalk

Selectiegereedschap

V

V

De tool Selectiekader in-/uitzoomen

Z

Z

Tools voor in- en uitzoomen doorlopen: Selectiekader in-/uitzoomen, Dynamisch in-/uitzoomen, Loep

Shift+Z

Shift+Z

De tool Dynamisch in-/uitzoomen tijdelijk selecteren (wanneer de tool Selectiekader in-/uitzoomen is geselecteerd)

Shift

Shift

Tijdelijk uitzoomen (wanneer de tool Selectiekader in-/uitzoomen is geselecteerd)

Ctrl

Option

Tool voor in- en uitzoomen tijdelijk selecteren

Ctrl+spatiebalk

Spatiebalk+opdracht

De tool Object selecteren

R

R

Gereedschap Object bewerken

O

O

Formulieren bewerken openen/sluiten

A

A

Gereedschap Snijden

C

C

Gereedschap Koppeling

L

L

Gereedschap Tekstveld

F

F

Tools doorlopen in de ontwerpmodus: Tekstveld, Selectievakje, Keuzerondje, Keuzelijst, Keuzelijst met invoervak, Knop, Digitale handtekening, Streepjescode

Shift+F

Shift+F

Gereedschap 3D

M

M

Schakelen tussen multimediagereedschappen: 3D-object, SWF, Geluid, Video

Shift+M

Shift+M

De tool Documenttekst bewerken

T

T

Redactie

Shift+Y

Shift+Y

Tools voor TouchUp doorlopen: TouchUp-tekst, TouchUp-leesvolgorde, TouchUp-object

Shift+T

Shift+T

JavaScript-foutopsporing

Ctrl+J

Command+J

De tool Lege pagina's invoegen

Shift+Ctrl+T

Shift+Command+T

Bestanden invoegen

Ctrl+Shift+I

Shift+Command+I

Pagina's verwijderen

Ctrl+Shift+D

Shift+Command+D

Uitvoervoorbeeld openen

~

~

Gereedschap TouchUp-leesvolgorde (indien dit al is geselecteerd, wordt het dialoogvenster geactiveerd)

Shift+Ctrl+U

Shift+Command+U

Toetsen voor het werken met opmerkingen

Als u wilt werken met sneltoetsen die uit één toets bestaan, opent u het dialoogvenster Voorkeuren (Bewerken > Voorkeuren) en selecteert u onder Algemeen de optie Sneltoetsen van één toets gebruiken om opties te openen.

Resultaat

Handeling in Windows/UNIX

macOS-actie

Gereedschap Notitie

S

S

Tekstbewerkingen aanduiden, gereedschap

E

E

Gereedschap Stempel

K

K

Huidig markeringsgereedschap

U

U

Markeringsgereedschappen doorlopen: Tekst markeren, Tekst onderstrepen, Tekst doorhalen

Shift+U (alleen Windows)

Shift+U

Het huidige gereedschap Markeringen voor tekeningen

D

D

Markeringsgereedschappen voor tekeningen doorlopen: Wolk, Pijl, Lijn, Rechthoek, Ovaal, Veelhoekige lijn, Veelhoek, Potlood, Gummetje

Shift+D  (Alleen Windows)

Shift+D

Gereedschap Wolk

Q  (Alleen Windows)

Q

Gereedschap Tekstvak

X

X

Het huidige gereedschap Stempel of Toevoegen

J

J

Stempel, Bestand bijvoegen, Geluidsopmerking opnemen doorlopen

Shift+J

Shift+J

Focus verplaatsen naar de volgende opmerking of het volgende formulierveld

Tab

Tab

Focus verplaatsen naar vorige opmerking of formulierveld

Shift+Tab

Shift+Tab

Een selectievakje toevoegen in de lijst met opmerkingen voor de geselecteerde opmerking Shift+K Shift+K

Een pop-upopmerking (of een tekstveld in de lijst met opmerkingen) openen voor de opmerking met de focus

Enter

Return

Reageren op de opmerking met de focus in de lijst met opmerkingen R R

Een pop-up (of een tekstveld in de lijst met opmerkingen) openen of sluiten voor de opmerking met de focus

Esc

Esc

Toetsen voor navigatie in een PDF

Resultaat

Handeling in Windows/UNIX

macOS-actie

Vorig scherm

Page Up of Shift+Enter

Page Up of Shift+Return

Volgend scherm

Page Down  of Enter

Page Down of Return

Eerste pagina

Home of Shift+Ctrl+Page Up of Shift+Ctrl+Pijl-omhoog

Home of Shift+Command+Pijl-omhoog

Laatste pagina

End of Shift+Ctrl+Page Down of Shift+Ctrl+Pijl-omlaag

End of Shift+Command+Pijl-omlaag

Vorige pagina

Pijl-links of Ctrl+Page Up

Pijl-links of Command+Page Up

Volgende pagina

Pijl-rechts of Ctrl+Page Down

Pijl-rechts of Command+Page Down

Ga naar pagina Ctrl+Shift+N
Command+Shift+N

Vorig geopend document

Ctrl+F6 (UNIX)

Command+F6

Volgend geopend document

Shift+Ctrl+F6 (UNIX)

Shift+Command+F6

Omhoog schuiven

Pijl-omhoog

Pijl-omhoog

Omlaag schuiven

Pijl-omlaag

Pijl-omlaag

Schuiven (wanneer Handje is geselecteerd)

Spatiebalk

Spatiebalk

Inzoomen

Ctrl+gelijkteken

Command+gelijkteken

Uitzoomen

Ctrl+liggend streepje

Command+liggend streepje

Toetsen voor het werken met formulieren

Als u wilt werken met sneltoetsen die uit één toets bestaan, opent u het dialoogvenster Voorkeuren (Bewerken > Voorkeuren) en selecteert u onder Algemeen de optie Sneltoetsen van één toets gebruiken om opties te openen.

Resultaat

Handeling in Windows/UNIX

macOS-actie

Schakelen tussen het bewerken en voorvertonen van uw formulier P P
Hulplijnen in-/uitschakelen G G
Geselecteerde velden links uitlijnen L L
Geselecteerde velden rechts uitlijnen R R
Geselecteerde velden boven uitlijnen T T
Geselecteerde velden onder uitlijnen B B
Geselecteerde velden horizontaal uitlijnen H H
Geselecteerde velden verticaal uitlijnen V V
Velden horizontaal centreren Shift+H Shift+H
Velden verticaal centreren Shift+V Shift+V
Velden markeren Shift+L Shift+L
Tabvolgorde weergeven Shift+N Shift+N
JavaScript-scripts van document Shift+D Shift+D

Toetsen voor werken met PDF-portfolio's

Deze toetsen zijn beschikbaar in de bestandenlijst van het venster Details.

Resultaat

Windows-actie

macOS-actie

Verplaats de focus naar de volgende of vorige rij als u in de bestandenlijst aan de linkerkant bent

Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Indien ingedrukt in de bestandenlijst, ga één niveau omhoog binnen de map

Backspace

Verwijderen

Druk op de knop Terug in een map als de focus op de knop is

Enter of spatiebalk

Enter of spatiebalk

Indien ingedrukt alas de focus op een rij is in de bestandenlijst die een submap voorstelt, ga naar een submap of open een bijlage in de modus Voorbeeld.

Enter

Enter

Indien in de bestandenlijst, ga naar de eerste of de laatste rij

Home of End

Home of End

Indien in de bestandenlijst, ga naar de volgende reeks rijen die op het scherm past

PgDn of PgUp

PgDn of PgUp

Alle bestanden selecteren of deselecteren

Ctrl+A of Shift+Ctrl+A

Command+A of Shift+Command+A

Indien in de bestandenlijst, vergroot de selectie door de volgende rij boven of onder de geselecteerde rij toe te voegen

Shift+Up Arrow of Shift+Down Arrow

Shift+Up Arrow of Shift+Down Arrow

Wijzigen of de rij met de focus in de selectie opgenomen is

Ctrl+spatiebalk

Command+spatiebalk

De focus naar beneden of boven verplaatsen zonder de selectie te veranderen

Ctrl+Pijl-omhoog of Ctrl+Pijl-omlaag

Command+Pijl-omhoog of Command+Pijl-omlaag

Toetsen voor navigeren door taakvensters

Resultaat

Windows-actie

macOS-actie

Verplaats de focus naar het volgende item in het deelvenster Document, Taken, de berichtenbalk en de navigatiebalk

F6

F6

Verplaats de focus naar het vorige item in het deelvenster Document, Taken, de berichtenbalk en de navigatiebalk

Shift+F6

Shift+F6

Verplaats de focus naar het volgende venster in het deelvenster Taken

Ctrl+Tab

Option+Tab

Verplaats de focus naar het vorige venster in het deelvenster Taken

Ctrl+Shift+Tab

Command+ Shift+Tab

Ga naar het volgende venster en vensterbesturing binnen een geopend Taakvenster

Tab

Tab

Ga naar het vorige venster en vensterbesturing binnen een geopend Taakvenster

Shift+Tab

Shift+Tab

Ga naar de volgende opdrachtknop binnen een deelvenster

Pijl-omlaag

Pijl-omlaag

Naar de vorige opdrachtknop binnen een deelvenster

Pijl-omhoog

Pijl-omhoog

Deelvenster in focus uitklappen of samenvouwen  (druk op F6 om de focus te verplaatsen naar het venster Gereedschappen, en blader dan met tab naar het gewenste venster)

Spatiebalk of Enter

Spatiebalk of Enter

Het taakvenster openen of sluiten

Shift+F4

Shift+F4

Het venster sluiten waarin de taken van een Handeling worden vermeld

Ctrl+Shift+F4

Ctrl+Shift+F4

Het menu openen en de focus verplaatsen naar de eerste menuoptie als de focus gericht was op een opdracht met een submenu of een submenu-element met een vervolgmenu

Spatiebalk of Enter

Spatiebalk of Enter

Verplaats de focus weer naar de bovenliggende opdrachtknop met een submenu of een submenu-element met een vervolgmenu

Esc

Esc

Voer de geselecteerde opdracht uit

Spatiebalk of Enter

Spatiebalk of Enter

Naar het volgende item gaan in het actieve deelvenster in het dialoogvenster Nieuwe handeling maken, Handeling bewerken, Aangepast gereedschap maken of Aangepast gereedschap bewerken

Tab

Tab

Naar het vorige item gaan in het actieve deelvenster in het dialoogvenster Nieuwe handeling maken, Handeling bewerken, Aangepast gereedschap maken of Aangepast gereedschap bewerken

Shift+Tab

Shift+Tab

Toetsen voor algemene navigatie

Resultaat

Handeling in Windows/UNIX

macOS-actie

Menu's activeren  (Windows, UNIX); eerste menuopdracht uitbreiden (UNIX)

F10

Control+F2

Werkbalk in browser activeren  en toepassing

(In de toepassing wordt de focus ingesteld op de eerste knop van de bovenste balk - Start)

Shift+F8 Shift+F8
Navigeren door de andere besturingselementen in de bovenste balk - Start, Gereedschappen, Document Pijl-rechts/Pijl-links of Tab/Shift Tab Pijl-rechts/Pijl-links of Tab/Shift Tab
Een gemarkeerd besturingselement in de bovenste balk selecteren Enter of spatiebalk Return of spatiebalk
Naar het volgende open documenttabblad gaan (wanneer meerdere documenten zijn geopend in hetzelfde venster) Ctrl+Tab Control+Tab
Naar het vorige open documenttabblad gaan (wanneer meerdere documenten zijn geopend in hetzelfde venster) Ctrl+Shift+Tab Ctrl+Shift+Tab

Naar het volgende open documentvenster gaan (wanneer documentvenster is geactiveerd)

Ctrl+F6

Command+F6

Naar het vorige open documentvenster gaan (wanneer documentvenster is geactiveerd)

Ctrl+Shift+F6

Command+Shift+F6

Huidig document sluiten

Ctrl+F4

Command+F4

Alle geopende documenten sluiten

Niet beschikbaar

Command+Option+W

Volgende opmerking, koppeling of volgend formulierveld activeren

Tab

Tab

Documentvenster activeren

F5

F5

Vorige opmerking, koppeling of volgend formulierveld in documentvenster activeren

Shift+Tab

Shift+Tab

Geselecteerd gereedschap, item (bijvoorbeeld filmfragment of bladwijzer) of opdracht activeren

Spatiebalk of Enter

Spatiebalk of Return

Contextmenu openen

Shift+F10

Control+klikken

Contextmenu sluiten

F10

Esc

Terug naar gereedschap Handje of gereedschap Selectie

Esc

Esc

Volgende tab in een dialoogvenster met tabs activeren

Ctrl+Tab

Niet beschikbaar

Naar vorig zoekresultaat gaan en dit in het document markeren

Shift+F3 of

Ctrl+Shift+G

Shift+Command+G

Zoeken in document Ctrl+F Command+F

Naar volgend zoekresultaat gaan en dit in het document markeren

F3  of 

Ctrl+G

Command+G

Vorig document zoeken (met zoekresultaten met meerdere bestanden)

Alt+Shift+Pijl-links (alleen Windows)

Command+Shift+Pijl-links

Volgend document zoeken (met zoekresultaten met meerdere bestanden)

Alt+Shift+Pijl-rechts (alleen Windows)

Command+Shift+Pijl-rechts

Tekst selecteren (met het Selectiegereedschap geactiveerd)

Shift+Pijltoetsen

Shift+Pijltoetsen

Volgend woord selecteren of selectie van vorig woord ongedaan maken (met het Selectiegereedschap geactiveerd)

Shift+Ctrl+Pijl-rechts of Pijl-links

Niet beschikbaar

De waarde van een schuifregelaar verhogen of verlagen
Pijl-rechts of Pijl-links Control+Option+Pijl-rechts of Pijl-links

Toetsen voor het werken met navigatievensters

Resultaat

Handeling in Windows/UNIX

macOS-actie

Navigatievenster openen en activeren

Ctrl+Shift+F5

Command+Shift+F5

Document, berichtenbalk en navigatievensters afwisselend activeren

F6

F6

Vorig venster activeren

Shift+F6

Shift+F6

Tussen elementen van het actieve navigatievenster navigeren

Tab

Tab

Naar vorig of volgend navigatievenster gaan en dit activeren (als de vensterknop is geactiveerd)

Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Naar volgend navigatievenster gaan en dit activeren (als willekeurig element in navigatievenster is geactiveerd)

Ctrl+Tab

Niet beschikbaar

Een bestand in de bestandslijst selecteren of deselecteren (deelvenster Context met bestandsselectie openen/sluiten) Spatie Spatie
Een takenkaart selecteren of deselecteren (deelvenster Context met takenkaart openen/sluiten) Spatie Spatie
Geselecteerd bestand in bestandslijst openen Enter Enter
Geselecteerde takenkaart openen Enter Enter
De volgende/vorige bestandsrij in de bestandslijst activeren om één enkele rij te selecteren. Pijltoetsen Pijltoetsen
De selectie uitbreiden door de volgende rij (boven of onder) de geselecteerde rij toe te voegen Shift+Pijltoetsen Shift+Pijltoetsen
De focus naar beneden of boven verplaatsen zonder de selectie te veranderen Ctrl+Pijltoetsen Command+Pijltoetsen

Huidige bladwijzer uitvouwen (als venster Bladwijzers is geactiveerd)

Pijl-rechts of Shift+Plusteken

Pijl-rechts of Shift+Plusteken

Huidige bladwijzer samenvouwen (als venster Bladwijzers is geactiveerd)

Pijl-links of Minteken

Pijl-links of Minteken

Alle bladwijzers uitvouwen

Shift+*

Shift+*

Geselecteerde bladwijzer samenvouwen

Schuine streep (/)

Schuine streep (/)

Volgend item in een navigatievenster activeren

Pijl-omlaag

Pijl-omlaag

Vorig item in een navigatievenster activeren

Pijl-omhoog

Pijl-omhoog

Toetsen voor navigatie in het Help-venster

Resultaat

Handeling in Windows/UNIX

macOS-actie

Help-venster openen

F1

F1 of Command+?

Help-venster sluiten

Ctrl+W (alleen Windows) of Alt+F4

Opdracht+W

Naar vorig geopend onderwerp gaan

Alt+Pijl-links

Command + Pijl links

Naar volgend onderwerp gaan

Alt+Pijl-rechts

Command+Pijl-rechts

Naar volgend venster gaan

Ctrl+Tab

Zie de Help van de standaardbrowser

Naar vorige venster gaan

Shift+Ctrl+Tab

Zie de Help van de standaardbrowser

Naar de volgende koppeling in een deelvenster gaan

Tab

Niet beschikbaar

Naar de vorige koppeling in een deelvenster gaan

Shift+Tab

Niet beschikbaar

Gemarkeerde koppeling activeren

Enter

Niet beschikbaar

Help-onderwerp afdrukken

Ctrl+P

Command+P

Toetsen voor toegankelijkheid

Resultaat

Windows-actie

macOS-actie

Code bewerken

F2

F2

Leesinstellingen voor het huidige document wijzigen

Shift+Ctrl+5

Shift+Command+5

Een gelabelde PDF opnieuw plaatsen en naar de niet opnieuw geplaatste weergave teruggaan

Ctrl+4

Command+4

Hardop lezen inschakelen en uitschakelen

Shift+Ctrl+Y

Shift+Command+Y

Alleen de huidige pagina hardop lezen

Shift+Ctrl+V

Shift+Command+V

Vanaf de huidige pagina tot aan het einde van het document hardop lezen

Shift+Ctrl+B

Shift+Command+B

Hardop lezen onderbreken

Shift+Ctrl+C

Shift+Command+C

Hardop lezen beëindigen

Shift+Ctrl+E

Shift+Command+E

Adobe-logo

Aanmelden bij je account