Handboek Annuleren

Beginselen van PDF-formuliervelden

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Formuliervelden maken

In Acrobat maakt u een formulierveld door een van de formuliertools te kiezen: Voor elk veldtype kunt u allerlei opties instellen via het dialoogvenster Eigenschappen van het formulierveld.

 1. Open het document in Acrobat en selecteer Bewerken > Een formulier voorbereiden > Een formulier maken om uw document naar een PDF-formulier te converteren.

 2. Kies een formulierveld in het linkerdeelvenster. Zodra u met de muis over het document beweegt, wordt uw cursor een dradenkruis en wordt een voorvertoning van het veld weergegeven. 

 3. Selecteer op de pagina waar u het veld wilt toevoegen om een veld met de standaardgrootte te maken. Als u een veld met een aangepaste grootte wilt maken, sleept u een rechthoek om de grootte van het veld te bepalen.

 4. Plaats het veld op de gewenste locatie. Dubbelklik op het veld om de eigenschappen van het veld te openen. Typ in het vak Naam de veldnaam en geef aan of het veld verplicht moet zijn. Kies een relevante en beschrijvende naam om het ordenen en verzamelen van de gegevens te vergemakkelijken.

 5. Het dialoogvenster Eigenschappen geeft ook andere Veldeigenschappen weer. U kunt alle andere veldeigenschappen wijzigen.

 6. Om uw formulier te testen selecteert u de knop Voorvertoning in het linkerdeelvenster. Wanneer u een voorbeeld van een formulier bekijkt, ziet u het formulier op dezelfde manier als de ontvangers het zien, zodat u het formulier kunt controleren. Als u een voorbeeld van een formulier bekijkt, kunt u Voorvertoning afsluiten selecteren om terug te gaan naar de bewerkingsmodus.

 7. Als uw formulier klaar is, selecteert u het kruisje rechts op de werkbalk om het bewerken van het formulier te sluiten.

Formuliervelden op een raster indelen

Gebruik rasters om formuliervelden nauwkeurig op een pagina te plaatsen. U kunt de rasterafstand, de kleur en de positie definiëren. Verder kunt u bepalen of de randen van een formulierveld op rasterlijnen worden uitgelijnd wanneer u het formulierveld bewerkt. Rasterlijnen worden niet afgedrukt.

 1. Selecteer Weergeven (in het hamburgermenu (Windows) of linksboven (macOS)).

 2. Selecteer Tonen/verbergen > Linialen en rasters > Raster.

 3. Selecteer Weergeven > Tonen/verbergen > Linialen en rasters > Uitlijnen op raster om formuliervelden uit te lijnen op de dichtstbijzijnde rasterlijnen wanneer u ze maakt of verplaatst.

De eigenschappen van formuliervelden gebruiken om de velden correct te plaatsen

U kunt de positie van een formulierveld aanpassen door de uitlijning op te geven in de formulierveldeigenschappen.

 1. Dubbelklik op het ingevulde formulier om het dialoogvenster Eigenschappen te openen.

 2. Selecteer het tabblad Positie. Gebruik de opties op het tabblad om het geselecteerde veld nauwkeurig te positioneren of de grootte ervan aan te passen binnen het formulier.

  Voor meer informatie over eigenschappen van formuliervelden: zie PDF-formulierveldeigenschappen.

Een formulierveld kopiëren

U kunt kopieën van een formulierveld maken op één pagina in een PDF-formulier. U kunt een formulierveld ook kopiëren en op andere pagina's plakken. Wanneer u duplicaten van een formulierveld maakt, worden exacte kopieën van het originele veld toegevoegd aan een of meer andere pagina's. De duplicaten staan op elke pagina altijd op dezelfde positie als op het origineel. Als er al een formulierveld op de locatie aanwezig is, wordt het gekopieerde veld in het midden van de pagina geplakt. U kunt zowel kopieën als duplicaten naar een andere locatie op een pagina slepen, maar niet naar een andere pagina.

Zowel kopieën als duplicaten worden gemaakt met dezelfde basisnaam als het oorspronkelijke formulierveld. Kopieën en duplicaten die zijn geplakt met de opdracht Dupliceren over pagina's, hebben ook een nummer. Alle formuliervelden met dezelfde basisnaam delen de eigenschappen voor gebruikersgegevens en acties. Wanneer een gebruiker dus een antwoord toevoegt of bewerkt van een kopie of dubbel veld, verschijnt het antwoord in alle velden met dezelfde basisnaam.

Als u de eigenschappen van een van meerdere versies van een formulierveld wijzigt, hebben de wijzigingen alleen effect op die kopie van het formulierveld. De uitzondering is het wijzigen van een actievermelding als de trigger geen muisactie is.

Opmerking:

Als u wilt voorkomen dat een gedupliceerd of gekopieerd formulierveld samen met het oorspronkelijke veld reageert op door de gebruiker ingevoerde antwoorden, wijzigt u de naam van het nieuwe formulierveld.

Een kopie van een formulierveld maken

 1. Als u niet in de formulierbewerkingsmodus bent, kiest u Een formulier voorbereiden in Alle tools.

 2. Selecteer het formulierveld en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Om het formulierveld naar het midden van de huidige weergave te verplaatsen selecteert u de juiste optie in het linkerdeelvenster.

  • Als u het formulierveld wilt kopiëren en naar een andere locatie op de pagina wilt verplaatsen, versleept u het veld terwijl u Ctrl ingedrukt houdt.

  Tip:

  Houd Shift.
  ingedrukt om de verticale of horizontale beweging tijdens het slepen te beperken.

 3. Als u wilt dat het veld automatisch wordt ingevuld met de gegevens die de gebruiker in het oorspronkelijke veld typt, wijzigt u de naam niet. Als het gekopieerde veld voor unieke gebruikersinformatie is bestemd, wijzigt u de naam.

Meerdere kopieën van een formulierveld op een pagina maken

 1. Als u niet in de formulierbewerkingsmodus bent, kiest u Een formulier maken in het deelvenster Alle tools.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het formulierveld om het contextmenu van het formulierveld te openen en selecteer Meerdere kopieën maken.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Meerdere kopieën van velden maken de optie Voorvertoning en verplaats het dialoogvenster zo nodig zodat u het originele veld en de kopieën op de formulierpagina kunt zien.

 4. Maak de selecties die u wilt toepassen:

  • Als u het aantal gemaakte kopieën wilt wijzigen, voer u verschillende waarden in bij de opties Selectievelden omlaag kopiëren en Selectievelden overdwars kopiëren.

  • Als u de afmetingen wilt wijzigen van het oorspronkelijke veld en van alle kopieën, typt u andere waarden in de velden Breedte wijzigen en Hoogte wijzigen.

  • Om het originele veld en alle kopieën te verplaatsen selecteert u de knoppen Omhoog, Omlaag, Links en Rechts.

 5. Als u wilt dat de velden automatisch worden ingevuld met de gegevens de gebruiker in het oorspronkelijke veld typt, wijzigt u de namen niet. Als de gekopieerde velden voor unieke gebruikersinformatie zijn bestemd, wijzigt u de namen.

Een formulierveld dupliceren over meerdere pagina's

 1. Als u niet in de formulierbewerkingsmodus bent, kiest u Een formulier maken in het deelvenster Alle tools.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het formulierveld om het contextmenu van het formulierveld te openen en selecteer Dupliceren op verschillende pagina's.

  Opmerking:

  De opdracht Dupliceren op verschillende pagina's is niet beschikbaar voor formulieren met maar één pagina.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer Alle en klik op OK om het formulierveld op elke pagina in het formulier te dupliceren.

  • Om het formulierveld op een beperkt aantal pagina's te dupliceren selecteert u Van en typt u de begin- en eindpagina's waarop u het formulierveld wilt neerzetten. Selecteer vervolgens OK.

  Opmerking:

  Het is voor het dupliceren niet van belang of u hierbij ook de pagina opgeeft waarop het formulierveld oorspronkelijk wordt weergegeven. Als u deze pagina opgeeft, wordt er geen tweede kopie boven op het oorspronkelijke veld gemaakt. Geeft u deze pagina niet op, dan wordt het oorspronkelijke formulierveld niet verwijderd.

 4. Als u wilt dat de velden automatisch worden ingevuld met de gegevens de gebruiker in het oorspronkelijke veld typt, wijzigt u de namen niet. Als de duplicaatvelden voor unieke gebruikersinformatie zijn bestemd, wijzigt u de namen.

Meerdere formuliervelden selecteren

Het selecteren van meerdere formuliervelden is de eerste stap bij verschillende taken als kopieën maken, formuliervelden uitlijnen en de afstand tussen formuliervelden aanpassen.

 1. Als u niet in de formulierbewerkingsmodus bent, kiest u Een formulier maken in het deelvenster Alle Tools.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u alle formuliervelden van alle typen wilt selecteren, klikt u met de rechtermuisknop op een willekeurig formulierveld om het contextmenu te openen en selecteert u Alles selecteren.

  • Als u een bereik aan formuliervelden wilt selecteren, selecteert u het eerste formulierveld in het bereik, houdt u Shift ingedrukt en selecteert u vervolgens het laatste formulierveld. Alle formuliervelden tussen de twee formuliervelden worden geselecteerd.

  • Als u afzonderlijke formuliervelden in verschillende delen van de PDF-pagina wilt selecteren, gebruikt u Ctrl/Command-select voor elk formulierveld.

  • Als u alle formuliervelden in een gebied van de pagina wilt selecteren, gebruikt u het gereedschap Object selecteren om een selectiekader rond het gebied te tekenen.

  • U heft de selectie van een afzonderlijk formulierveld op via Ctrl/Command-select voor dat veld.

  Het veld dat donkerblauw wordt gemarkeerd en waarop grepen op de randen worden weergegeven, is het anker. Wanneer u meerdere formuliervelden selecteert door te klikken, is het laatst geselecteerde veld het anker. Wanneer u een selectiekader gebruikt, is het eerst gemaakte formulierveld het anker. Als u Ctrl-select gebruikt om de selectie van het anker op te heffen, wordt het formulierveld linksboven in de selectie het nieuwe ankerformulierveld.

Het formaat van formuliervelden wijzigen

Nadat u formuliervelden hebt gemaakt, kunt u deze opnieuw rangschikken, verplaatsen of het formaat ervan wijzigen om de pagina er beter of professioneler te laten uitzien.

Formaat van een formulierveld wijzigen

 1. Als u niet in de bewerkingsmodus voor formulieren bent, kiest u Een formulier voorbereiden in het deelvenster Alle tools.

 2. Selecteer het formulierveld waarvan u het formaat wilt wijzigen.
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u de grootte van het veld handmatig wilt wijzigen, sleept u een greep op de rand. Houd Shift ingedrukt en sleep een hoekgreep om de huidige beeldverhouding van het formulierveld te behouden.

  • Als u de grootte van het veld met één pixel wilt wijzigen, drukt u op de knop Ctrl+pijl. Als u de grootte van het veld met tien pixels wilt wijzigen, drukt u op de toets Ctrl+Shift+pijl.

  • Als u de grootte van een specifieke afmeting wilt wijzigen, selecteert u Eigenschappen in het contextmenu van het veld. Selecteer vervolgens het tabblad Positie en pas de waarden voor Breedte en Hoogte aan.

Het formaat van meerdere formuliervelden aanpassen aan een geselecteerd formulierveld

 1. Als u niet in de bewerkingsmodus voor formulieren bent, kiest u Een formulier voorbereiden in het deelvenster Alle tools.

 2. Selecteer alle formuliervelden waarvan u het formaat wilt wijzigen.
 3. Kies de gewenste optie bij Aanpassen aan grootte in het deelvenster aan de linkerkant.

  U kunt ook het contextmenu openen van het formulierveld waarop u de andere geselecteerde formuliervelden wilt afstemmen. Kies Velden op dezelfde grootte instellen en selecteer een van de volgende opties:

  Hoogte

  Hiermee past u de hoogte van de velden aan zonder de breedte te wijzigen.

  Breedte

  Hiermee past u de breedte van de velden aan zonder de hoogte te wijzigen.

  Beide

  Hiermee past u zowel de hoogte als de breedte van de velden aan.

Formuliervelden verplaatsen

Afzonderlijke formuliervelden verplaatsen

U kunt velden verplaatsen door deze naar de juiste positie te slepen. Om sneller en nauwkeuriger te kunnen werken kunt u speciale functies gebruiken voor uitlijnen, aanpassen van spatiëring en centreren op de pagina.

 1. Als u niet in de bewerkingsmodus voor formulieren bent, selecteert u Een formulier voorbereiden in het deelvenster Alle tools.

 2. Selecteer twee of meer formuliervelden die u wilt verplaatsen.
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u de velden op het oog wilt verplaatsen, sleept u de geselecteerde formuliervelden naar de nieuwe locatie.

  Tip:

  Als u uitsluitend horizontaal of verticaal wilt verplaatsen, begint u te slepen en drukt u daarna op Shift terwijl u de selectie blijft slepen.

  • Als u naar een specifieke locatie wilt verplaatsen, opent u het contextmenu van het betreffende veld en kiest u vervolgens Eigenschappen. Klik vervolgens op het tabblad Positie en stel de waarden voor Positie in.

  • Als u in kleine stappen horizontaal of verticaal wilt verplaatsen, drukt u op de pijltoetsen om het geselecteerde formulierveld naar de juiste positie te verschuiven.

  • Als u het formulierveld precies naar het middelpunt van de pagina wilt verplaatsen, kiest u Bewerken > Knippen, gaat u naar de gewenste pagina en kiest u Bewerken > Plakken.

  Opmerking:

  Velden worden alleen de eerste keer dat ze worden geplakt, in het midden van de pagina geplaatst. Later geplakte velden worden verschoven ten opzichte van het vorige geplakte veld.

Meerdere formuliervelden uitlijnen en centreren

 1. Als u niet in de bewerkingsmodus voor formulieren bent, selecteert u Een formulier voorbereiden in het deelvenster Alle tools.

 2. Selecteer twee of meer formuliervelden die u wilt uitlijnen.
 3. Selecteer de gewenste optie in het linkerdeelvenster.

  U kunt ook het contextmenu openen van het veld op basis waarvan u de andere velden wilt uitlijnen. Kies Uitlijnen, Verdelen of centreren en kies een van de volgende opdrachten:

  • Als u een veldenkolom wilt uitlijnen, selecteert u Links uitlijnen, Rechts uitlijnen, of Uitlijnen en Verticaal. Ze worden uitgelijnd op respectievelijk de linkerrand, rechterrand of verticale as (midden) van het ankerformulierveld.

  • Als u een rij met velden wilt uitlijnen, kiest u Boven uitlijnen, Onder uitlijnen of Horizontaal uitlijnen. Ze worden uitgelijnd op respectievelijk de bovenrand, onderrand of horizontale as (midden) van het ankerformulierveld.

  • Als u de velden wilt centreren, kiest u Verticaal centreren, Horizontaal centreren of Beide centreren.

  Opmerking:

  Wanneer u het contextmenu van een van de geselecteerde velden opent, worden de handgrepen aan de randen weergegeven. Dat geeft aan dat dit het ankerformulierveld is. Met de opties in het Uitlijnen verplaatst u de overige geselecteerde formuliervelden zodat deze worden uitgelijnd met de randen van het ankerformulierveld.

De afstand tussen formuliervelden aanpassen

In de context van formuliervelden betekent verspreiden het toepassen van uniforme spaties binnen een groep formuliervelden. De spaties worden berekend vanaf het midden van aangrenzende velden. De opdrachten voor verspreiden hebben voorrang op de opdracht Uitlijnen op raster.

 1. Als u niet in de bewerkingsmodus voor formulieren bent, selecteert u Een formulier voorbereiden in het deelvenster Alle tools.

 2. Selecteer de formuliervelden die u wilt aanpassen.
 3. Kies de gewenste optie bij Verspreiden in het deelvenster aan de rechterkant.

  U kunt ook het contextmenu openen voor een van de geselecteerde formuliervelden en een van de volgende handelingen uitvoeren:

  • Als u de velden gelijkmatig wilt verdelen tussen het bovenste en het onderste veld, kiest u Uitlijnen, Verspreiden of Centreren > Verticaal verspreiden.

  • Als u de velden gelijkmatig wilt verdelen tussen de velden uiterst links en uiterst rechts, kiest u Uitlijnen, Verspreiden of Centreren > Horizontaal verspreiden.

  Opmerking:

  De opdracht Verspreiden onder in het deelvenster aan de linkerkant heeft een andere functie. Gebruik die opdracht om uw formulier naar anderen te versturen, zodat zij de informatie kunnen invullen en naar u terug kunnen sturen.

   

Een formulierveld verwijderen

 1. Als u niet in de bewerkingsmodus voor formulieren bent, selecteert u Een formulier voorbereiden in het deelvenster Alle tools.

 2. Selecteer in het rechtervenster onder Velden of in de paginaweergave de formuliervelden die u wilt verwijderen.

 3. Kies in het contextmenu Verwijderen of Bewerken > Verwijderen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online