Handboek Annuleren

Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

U kunt deelbestanden in een PDF-portfolio sorteren en een voorbeeld bekijken. U kunt de deelbestanden ook in hun oorspronkelijke toepassing openen, bewerken en opslaan. Voor sommige bestandstypen is het vereist dat de oorspronkelijke toepassing is geïnstalleerd op uw computer.

Bestanden in een lijst weergeven

Klik in een geopend PDF-portfolio op Weergave > Portfolio > Details. De lijst met deelbestanden in het PDF-portfolio wordt weergegeven onder de secundaire werkbalk. Als u de bestandsgegevens in op- of aflopende volgorde wilt sorteren, klikt u op de naam van de kolom. Klik een tweede keer om de volgorde om te draaien.

Bestandsgegevens in een lijst bewerken (Acrobat Pro)

 1. Klik in een geopend PDF-portfolio op Weergave > Portfolio > Details.

  De lijst met deelbestanden in het PDF-portfolio wordt weergegeven onder de secundaire werkbalk.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit in het deelvenster met bestanden:

  • Als u een kolom in de lijst wilt weergeven of verbergen, klikt u met de rechtermuisknop en kiest u Weergeven. Selecteer vervolgens de kolomnaam.

  • Als u de vereiste kolommen in op- of aflopende volgorde wilt sorteren, klikt u op de kop van de kolom. Klik nog eens om de volgorde om te draaien

  • Als u informatie over een bestand wilt toevoegen of wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de bestandsnaam en selecteert u Waarde bewerken. Kies vervolgens het type informatie dat u wilt bijwerken. Als u bijvoorbeeld beschrijvende informatie over het bestand wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op de bestandsnaam en kiest u Waarde bewerken > Beschrijving. In het dialoogvenster Beschrijving bewerken kunt u de bestandsbeschrijving invoeren.

  • Als u een kolom wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop en kiest u Eigenschappen voor portfolio's. In het dialoogvenster Eigenschappen voor portfolio klikt u op Toevoegen en typt u de naam van de kolom die u wilt toevoegen. Klik op OK.

  • Als u optionele kolommen wilt verwijderen, opent u het dialoogvenster Eigenschappen voor portfolio en selecteert u de naam van de kolom die u wilt verwijderen. Klik vervolgens op Verwijderen. Vereiste kolommen zoals Naam, Gewijzigd, Grootte en Gemaakt kunnen niet worden verwijderd.

  • Als u de volgorde van een kolom wilt wijzigen, opent u het dialoogvenster Eigenschappen voor portfolio en selecteert u de kolomnaam. Klik vervolgens op de knop Omhoog of Omlaag. U kunt ook een kolom naar het deelvenster met de bestandenlijst slepen.

  • Zie voor meer informatie over het wijzigen van de volgorde van de bestanden Bestanden of mappen sorteren, filteren en de volgorde ervan wijzigen.

Bestanden en mappen toevoegen aan een PDF-portfolio

In de modus Indeling (Voorbeeld) of Details (weergave met bestandenlijst) kunt u bestanden en mappen toevoegen aan een bestaande PDF-portfolio.

 1. Klik in de secundaire werkbalk op Bestanden toevoegen en kies Bestanden toevoegen of Map toevoegen.

  U kunt ook bestanden of mappen toevoegen door een van de volgende methoden uit te voeren:

  • Klik in de weergave Indeling met de rechtermuisknop in het linkerdeelvenster en kies Map maken. Als u in de weergave Details werkt, klikt u met de rechtermuisknop in het deelvenster met de bestandenlijst en kiest u Map maken.

  • Als u bestanden van uw computer wilt toevoegen, sleept u willekeurige bestanden of mappen naar het linkerdeelvenster (weergave Indeling) of naar het deelvenster met de bestandenlijst (weergave Details). U kunt een bestand of een map ook naar een map slepen en aan uw portfolio toevoegen.

Opmerking:

Voor de beste prestaties raden we u aan niet meer dan 15 deelbestanden in een portfolio te plaatsen en te zorgen dat de totale bestandsgrootte van alle bestanden samen minder dan 50 MB is.

Bestanden en mappen verwijderen uit een PDF-portfolio

Als u een map verwijdert, worden alle bestanden in de map verwijderd uit de PDF-portfolio.

 1. Selecteer een of meer bestanden of mappen in de PDF-portfolio en druk op Delete. Of klik op het pictogram Bestand verwijderen in de secundaire werkbalk.

Bestanden en mappen opnieuw rangschikken in een PDF-portfolio

U kunt in het linkernavigatievenster bestanden slepen om het volgende te doen:

 • Bestanden opnieuw rangschikken binnen een map in een PDF-portfolio.
 • Bestanden naar mappen slepen, of een map naar een andere map slepen als deze tenminste van hetzelfde mapniveau zijn.

Bestanden of mappen sorteren, filteren en de volgorde ervan wijzigen (Acrobat Pro)

Deelbestanden worden standaard alfabetisch gerangschikt op bestandsnaam. Bestanden worden weergegeven en afgedrukt in deze volgorde.

U kunt de volgorde waarin bestanden worden weergegeven, wijzigen of aanpassen. Bestanden worden echter altijd in alfabetische volgorde afgedrukt.

Opmerking:

Als u de volgorde van bestanden wijzigt in de modus Indeling (Voorbeeld), geldt de wijziging alleen voor de huidige sessie. De volgende keer dat u het PDF-portfolio opent, wordt het bestand weergegeven in de sorteervolgorde die u hebt opgegeven in het dialoogvenster Eigenschappen voor portfolio's.

 1. Open het dialoogvenster Eigenschappen voor portfolio's.

  Opmerking:

  Als u in de weergave Indeling werkt, klikt u met de rechtermuisknop in het linkerdeelvenster en kiest u Eigenschappen voor portfolio's. Als u in de bestandslijstweergave bent, klikt met de rechtermuisknop in het deelvenster met bestanden en kiest u Eigenschappen voor portfolio's.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Eigenschappen voor portfolio's:

  • Als u de volgorde van de kolommen in het deelvenster met bestanden wilt wijzigen, selecteert u een kolomnaam en gebruikt u de knop Omhoog of Omlaag om de volgorde te wijzigen.

  • Als u de volgorde wilt vastleggen waarin bestanden worden weergegeven wanneer de PDF-portfolio voor het eerst wordt geopend, selecteert u een kolomnaam in het menu Sorteren op en kiest u vervolgens de gewenste optie bij Sorteervolgorde. Als u de bestanden bijvoorbeeld wilt weergeven op basis van de wijzigingsdatum, moet u ervoor zorgen dat de optie Gewijzigd is geselecteerd in het menu Sorteren op. Vervolgens kiest u de gewenste instelling van de functie Sorteervolgorde, namelijk Oplopend of Aflopend.

  • Om te bepalen hoe de PDF-portfolio moet worden weergegeven, selecteert u de gewenste weergaveoptie in het menu Weergave bij openen.

 3. Sla het PDF-portfolio op.

Deelbestanden openen, bewerken en opslaan

U kunt een deelbestand in de oorspronkelijke toepassing openen, bewerken en opslaan. Voorwaarde is dat de toepassing is geïnstalleerd op uw computer. Wijzigingen die u aanbrengt in deelbestanden, zijn niet van invloed op de originele bestanden buiten het PDF-portfolio.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Klik in de modus Indeling (Voorbeeld) met de rechtermuisknop op het bestand of klik erop terwijl u Control ingedrukt houdt, en kies Bestand openen in oorspronkelijke toepassing (voor niet-PDF's) of Bestand openen (voor PDF's).

  • Klik in de rechterbovenhoek van het Acrobat-venster op de koppeling Document openen.

  Opmerking:

  Het componentenbestand wordt in een apart venster geopend. Als u de PDF-portfolio in een browser bekijkt, wordt het bestand in het zelfstandige Acrobat-product buiten de browser geopend.

 2. Als er een bevestigingsvenster verschijnt, selecteert u Dit bestand openen of Het openen van bestanden van dit type altijd toestaan, als u de indeling vertrouwt. Klik vervolgens op OK.

 3. Bewerk het bestand en sla het bestand vervolgens op.

Namen en beschrijvingen van deelbestanden in een PDF-portfolio bewerken

 1. Open het deelvenster met bestanden door Weergave > Portfolio > Details te kiezen.

  Voer in het deelvenster met bestanden een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de weergegeven naam van een deelbestand wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op de bestandsnaam en kiest u Waarde bewerken > Naam. Voer de nieuwe naam voor het deelbestand in en klik op OK. De bijgewerkte naam staat onder in de kolom Naam van het deelvenster met bestanden.

  • Als u de beschrijving van een deelbestand wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op de bestandsnaam en kiest u Waarde bewerken > Beschrijving. Voer de beschrijvende tekst in en klik op OK. De bijgewerkte beschrijving staat onder de kolom Beschrijving van het deelvenster met bestanden.

Deelbestanden uitnemen in een PDF-portfolio

U kunt bestanden vanuit het PDF-portfolio uitpakken of slepen naar uw computer. Door het uitnemen wordt het bestand niet verwijderd uit het PDF-portfolio.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • In de modus Indeling of Details klikt u met de rechtermuisknop op de naam van het deelbestand en selecteert u Extraheren uit portfolio.

  • Selecteer een of meer bestanden en sleep deze naar uw bureaublad.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account