Handboek Annuleren

Opmerkingen importeren en exporteren

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Leer hoe u opmerkingen kunt importeren en exporteren vanuit een PDF. U kunt opmerkingen ook exporteren naar Word (Windows) of AutoCAD met Acrobat Pro op Windows. 

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Opmerkingen importeren

Opmerking:

In Acrobat Reader zijn functies voor opmerkingen alleen beschikbaar in PDF's waarvoor opmerkingen zijn ingeschakeld. PDF's in een revisieworkflow bevatten gewoonlijk opmerkingsrechten.

Opmerkingen kunnen uit een PDF-document worden geïmporteerd. U kunt ook opmerkingen importeren uit een FDF-bestand (Forms Data Format) of een XFDF-bestand, een op XML gebaseerd FDF-bestand. U kunt FDF- of XFDF-bestanden niet afzonderlijk openen en bekijken.

 1. Als u opmerkingen in het gewenste document wilt ontvangen, opent u het, selecteert u het menu Opties in de lijst met opmerkingen en selecteert u vervolgens Gegevensbestand importeren.

  Opmerking:

  Als u de lijst met opmerkingen wilt openen, selecteert u Toevoegen Opmerkingen vanuit het deel Alle tools in het linkerdeelvenster.  

 2. Selecteer Alle bestanden (*.*) voor Windows en Alle bestanden voor macOS in het menu Bestandstype. Als u de bestandsindeling van de opmerkingen kent die u wilt importeren, gaat u naar het bestand en drukt u op Enter of dubbelklikt u hierop om het te openen.

  Opmerking:

  De positie van de opmerkingen komt overeen met die in het bestand waaruit ze zijn geïmporteerd. Als de opmerkingen niet op de goede plaats staan, is het PDF-brondocument waarschijnlijk niet hetzelfde als het ontvangen PDF-document. Als u bijvoorbeeld opmerkingen importeert uit een document van tien pagina's naar een document van twee pagina's, worden alleen de opmerkingen van de eerste twee pagina's weergegeven.

Opmerkingen exporteren

Als u opmerkingen toevoegt aan een PDF die geen deel uitmaakt van een beheerde revisie, moet u mogelijk uw opmerkingen exporteren om ze naar iemand te kunnen sturen, of moet u mogelijk de opmerkingen die u ontvangt importeren. PDF's in een beheerde revisieworkflow bevatten speciale opties waarmee u uw opmerkingen kunt verzenden of publiceren, in plaats van ze te exporteren.

Wanneer u opmerkingen exporteert, maakt u een FDF-bestand (Forms Data Format) dat alleen opmerkingen bevat. Daarom zijn FDF-bestanden doorgaans kleiner dan PDF's. De revisor kan de opmerkingen vervolgens uit het FDF-bestand in de oorspronkelijke PDF importeren.

Opmerkingen exporteren naar een gegevensbestand

 1. Open het document waaruit u opmerkingen wilt exporteren. Kies het menu Opties  in de lijst met opmerkingen en selecteer vervolgens Alles exporteren naar gegevensbestand.

 2. Geef het bestand een naam en kies Acrobat FDF-bestanden (*.fdf) of Acrobat XFDF-bestanden (*.xfdf) als het bestandstype.

 3. Geef een locatie voor het bestand op en selecteer vervolgens Opslaan.

Geselecteerde opmerkingen exporteren

Opmerking:

Het exporteren van geselecteerde opmerkingen is niet beschikbaar in Acrobat Reader.

 1. Selecteer in de lijst met opmerkingen de opmerkingen die u wilt exporteren.

  Opmerking:

  Als u de lijst met opmerkingen wilt openen, selecteert u Tools en selecteer vervolgens Opmerkingen.

 2. Selecteer in het menu Opties in de lijst met opmerkingen Geselecteerde exporteren naar gegevensbestand.

 3. Geef het bestand een naam en selecteer Acrobat FDF-bestanden (*.fdf) of Acrobat XFDF-bestanden (*.xfdf) als bestandstype.

 4. Geef een locatie op voor het bestand en selecteer vervolgens Opslaan.

Opmerkingen exporteren naar Word (Windows)

Soms maken revisoren opmerkingen in een PDF die is gemaakt op basis van een Microsoft Word-document. U kunt het oorspronkelijke Word-document reviseren door deze opmerkingen uit de PDF te exporteren. Zo kan tekst die is ingevoegd, doorgehaald of vervangen met de gereedschappen voor tekstbewerking in de PDF worden verwijderd of rechtstreeks overgezet naar het Word-brondocument. Opmaak die aan opmerkingen is toegevoegd (bijvoorbeeld vette tekst) gaat tijdens dit proces verloren en moet handmatig aan het Word-document worden toegevoegd.

Als u een Word-document wilt reviseren met opmerkingen, moet u een gelabeld PDF-bestand maken van het Word-document. Voordat u tekstbewerkingen overdraagt van het PDF-bestand, verwijdert u extra woorden of gegevens en voegt u deze vervolgens samen in één PDF (als u opmerkingen hebt van meerdere revisoren). Als u van plan bent meer dan eenmaal opmerkingen te importeren, kunt u een kopie van het Word-document maken voordat u de opmerkingen importeert voor het geval deze niet goed kunnen worden geïmporteerd.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Selecteer het menu Opties  in de lijst met opmerkingen en vervolgens Exporteren naar Word.

  • Open het brondocument in Word. Selecteer Acrobat-opmerkingen en vervolgens Opmerkingen importeren vanuit Acrobat. Voor Word 2013 selecteert u Acrobat, selecteert u Acrobat-opmerkingen en selecteert u vervolgens  Opmerkingen importeren uit Acrobat.

 2. Lees de aanwijzingen en selecteer OK.

 3. In het dialoogvenster Opmerkingen importeren van Adobe Acrobat selecteert u de PDF- en Word-bestanden, selecteert u een van de volgende opties en selecteert u vervolgens Doorgaan:

  Opmerkingen van dit PDF-bestand nemen

  Bladeren naar het PDF-bestand met de opmerkingen.

  Opmerkingen in dit Word-bestand plaatsen

  Blader naar het Word-document waarin u opmerkingen wilt importeren.

  Alle opmerkingen

  Hiermee importeert u alle opmerkingen.

  Alle opmerkingen met vinkjes

  Hiermee worden alleen opmerkingen met een vinkje geïmporteerd.

  Alleen tekstbewerkingen: invoegen, verwijderen en vervangen

  Hiermee worden alleen opmerkingen geïmporteerd die u hebt toegevoegd met de opdrachten voor tekstbewerking op de werkbalk Annotaties.

  Eigen filters toepassen op opmerkingen

  Hiermee worden alleen opmerkingen geïmporteerd die u hebt gefilterd op auteur, type of status.

  Wijzigingen bijhouden inschakelen voor het importeren van opmerkingen

  Hiermee worden de wijzigingen weergegeven die zijn aangebracht door de geïmporteerde opmerkingen in Word.

 4. (Optioneel) Als u tekstbewerkingen hebt geïmporteerd, selecteert u Tekstbewerkingen integreren in het dialoogvenster Importeren geslaagd om elke bewerking afzonderlijk te controleren en toe te passen. Selecteer voor elke bewerking een van de volgende opties:

  Toepassen

  Hiermee wordt de wijziging in het document aangebracht en wordt de ballon met de opmerking verwijderd. Als een opmerking leeg lijkt, kunt u deze integreren om te zien of het gaat om een spatie of alineamarkering.

  Alle resterende toepassen

  Hiermee worden alle resterende tekstbewerkingen geïntegreerd en worden de ballonnen met opmerkingen verwijderd.

  Negeren

  Hiermee wordt de bewerking afgewezen en wordt de ballon met de opmerking verwijderd.

  Volgende

  Hiermee gaat u naar de volgende tekstbewerking. Tekstbewerkingen die zijn overgeslagen of niet zijn geïntegreerd, worden in het Word-document weergegeven als ballonnen.

  Laatste ongedaan maken

  Hiermee wordt de laatste tekstbewerking ongedaan gemaakt, met inbegrip van alle eventuele handmatige wijzigingen.

 5. Ballonnen met opmerkingen in het Word-document verwijderen:
  • Klik met de rechtermuisknop op de ballon met de opmerking en selecteer Opmerking verwijderen.

  • Selecteer Acrobat-opmerkingen en vervolgens Alle opmerkingen in document verwijderen. Voor Word 2013 en hoger bevindt deze optie zich in het Acrobat-lint.

Opmerkingen exporteren naar AutoCAD (Acrobat Pro in Windows)

U kunt revisoren opmerkingen laten toevoegen aan een PDF die is gemaakt op basis van een AutoCAD-tekening. Als u een PDF maakt met AutoCAD PDFMaker, kunt u opmerkingen naar de AutoCAD-tekening importeren, zodat u niet heen en weer hoeft te schakelen tussen AutoCAD en Acrobat. U kunt de meeste typen opmerkingen importeren, waaronder markeringen voor tekeningen, notities, stempels en tekstbewerkingen.

 1. Sla de PDF op zodat recent toegevoegde opmerkingen worden opgenomen.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Kies in het menu Opties in de lijst met opmerkingen Exporteren naar AutoCAD en geef vervolgens de PDF- en AutoCAD-bestanden op in het dialoogvenster Opmerkingen importeren.

  • Selecteer in AutoCAD Markeringen van Acrobat en vervolgens Opmerkingen importeren uit Acrobat.

 3. Geef in het dialoogvenster Opmerkingen importeren de PDF op die de opmerkingen bevat, welke opmerkingen u wilt importeren en selecteer Doorgaan. Als u een aangepaste set opmerkingen importeert, specificeert u de set door ervoor te zorgen dat alleen de gewenste kenmerken zijn geselecteerd. U moet ten minste één optie in elke categorie selecteren.

  Tonen op basis van revisor

  Hiermee importeert u opmerkingen per revisor.

  Tonen op basis van type

  Hiermee importeert u opmerkingen op basis van het type, zoals tekstbewerkingen of notities.

  Tonen op basis van status

  Hiermee importeert u opmerkingen op basis van de revisiestatus.

  Tonen op basis van vinkje

  Hiermee importeert u opmerkingen met een vinkje.

  Alle geïmporteerde opmerkingen worden weergegeven in de Markeringenlaag van Adobe Acrobat als aangepaste objecten die u kunt bewerken, filteren of verwijderen.

 4. Als u een geïmporteerde opmerking wilt wijzigen (de status wijzigen, een vinkje toevoegen of tekst wijzigen), klikt u met de rechtermuisknop op de opmerking, selecteert u Acrobat-opmerkingen en selecteert u vervolgens een optie.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online